WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Огляд типових порушень та рекомендацій щодо їх усунення за результатами перевірок стану правової роботи, систематизації законодавства проведених ...»

-- [ Страница 1 ] --

МЕТОДИЧНІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

«Огляд типових порушень та рекомендацій

щодо їх усунення за результатами перевірок

стану правової роботи, систематизації

законодавства проведених районним

управлінням юстиції протягом 2012 року»

для працівників юридичних та кадрових служб

місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних

органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, державних

господарських об'єднань, підприємств, установ організацій та органів

місцевого самоврядування

РОГАТИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Огляд типових порушень та рекомендацій щодо їх усунення за результатами перевірок стану правової роботи, систематизації законодавства проведених районним управлінням юстиції протягом 2012 року»

Підготовлено:

Рогатинським районним управлінням юстиції Івано-Франківської області ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ПІДГОТОВКУ

МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ:

начальник районного управління юстиції Якимів Л.І.

спеціаліст ІІ- ї категорії районного управління юстиції Іванівський В.І.

Для контактів:

Рогатинське районне управління юстиції вул. Галицька, 40, м. Рогатин, 77000, Україна Телефон/факс (03435) 2-26-71 Електронна пошта: rogatynruy@ukr.net РОГАТИН 2012 «Типові порушення законодавства під час проведення перевірок стану правової роботи, систематизації законодавства в органах виконавчої влади на державних підприємствах, установах, організаціях та детальний їх аналіз»

Терміни в аналізі вживаються у значеннях, визначених Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 №1040, Порядком проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства затвердженого наказом Міністерства юстиції України 18.01.2012 № 91/5».

1. Приклад порушення/недоліку у правовій роботі об’єкта перевірки Юридична служба об’єкта перевірки утворюється як структурний підрозділ (сектор, відділ) у складі самостійного структурного підрозділу (відділу, управління).

Нормативно-правовий акт, який порушено Пункт 2 Загального положення про юридичну службу.

Коментар Згідно з пунктом 2 Загального положення про юридичну службу юридична службу органу виконавчої влади, підприємства, установи утворюється як самостійний структурний підрозділ.

Рекомендації об’єкту перевірки щодо усунення виявленого порушення/недоліку та недопущення у подальшій роботі Забезпечити дотримання вимоги пункту 2 Загального положення про юридичну службу, згідно з яким юридична служба органу виконавчої влади утворюється як самостійний структурний підрозділ.

2. Приклад порушення/недоліку у правовій роботі об’єкта перевірки Юридична служба об’єкта перевірки підпорядковується заступнику керівника об’єкта перевірки або керівнику самостійного структурного підрозділу, до складу якого входить юридична служба.

Нормативно-правовий акт, який порушено Пункт 5 Загального положення про юридичну службу.

Коментар Згідно з пунктом 5 Загального положення про юридичну службу юридична служба підпорядковується безпосередньо керівникові органу виконавчої влади, підприємства.

Рекомендації об’єкту перевірки щодо усунення виявленого порушення/недоліку та недопущення у подальшій роботі Забезпечити дотримання вимоги пункту 5 Загального положення про юридичну службу, згідно з якою юридична служба підпорядковується безпосередньо керівникові органу виконавчої влади, підприємства.

3. Приклад порушення/недоліку у правовій роботі об’єкта перевірки Положення про юридичний підрозділ містить кваліфікаційні вимоги до посад керівника, спеціалістів юридичної служби органу виконавчої влади, або керівника юридичної служби підприємства, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленим Загальним положенням про юридичну службу.

Нормативно-правовий акт, який порушено Пункт 18-21 Загального положення про юридичну службу.

Коментар Згідно з пунктом 18 Загального положення про юридичну службу на посаду керівника юридичної служби органу виконавчої влади, його заступника призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п’ять років.

Згідно з пунктом 19 Загального положення про юридичну службу на посаду головного спеціаліста юридичної служби органу виконавчої влади призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі не менш як три роки або за фахом в інших сферах не менш як чотири роки.

Згідно з пунктом 20 Загального положення про юридичну службу на посаду провідного спеціаліста юридичної служби органу виконавчої влади призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом не менше як два роки.

Згідно з пунктом 21 Загального положення про юридичну службу на посаду керівника юридичної служби підприємства призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціалістів і стажем роботи за фахом не менш як три роки.

Рекомендації об’єкту перевірки щодо усунення виявленого порушення/недоліку та недопущення у подальшій роботі Положення про юридичний підрозділ необхідно привести у відповідність до вимог Загального положення про юридичну службу.

4. Приклад порушення/недоліку у правовій роботі об’єкта перевірки Об’єктом перевірки укладено договір, строк дії якого визначається календарною датою.

Нормативно-правовий акт, який порушено Частина перша статті 252 Цивільного кодексу України.

Коментар Згідно з частиною першою статті 252 Цивільного кодексу України строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Рекомендації об’єкту перевірки щодо усунення виявленого порушення/недоліку та недопущення у подальшій роботі Юридичній службі під час правозастосовної діяльності неухильно дотримуватися термінології, визначеної законодавством.

5. Приклад порушення/недоліку у правовій роботі об’єкта перевірки Об’єктом перевірки укладено договір, у якому «термін дії» визначається роками, днями або годинами.

Нормативно-правовий акт, який порушено Частина третя статті 180 Господарського кодексу України.

Частина друга статті 252 Цивільного кодексу України.

Коментар Згідно з частиною третьою статті 189 Господарського кодексу України при укладенні господарського договору сторони зобов’язані погодити строк дії договору.

Згідно з частиною другою статті 252 Цивільного кодексу України термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Рекомендації об’єкту перевірки щодо усунення виявленого порушення/недоліку та недопущення у подальшій роботі Юридичній службі під час правозастосовної діяльності неухильно дотримуватися термінології, визначеної законодавством.

6. Приклад порушення/недоліку у правовій роботі об’єкта перевірки Об’єктом перевірки укладено договір, у якому не визначена істотна умова договору – умова про предмет договору та/або умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду.

Нормативно-правовий акт, який порушено Частина перша статті 638 Цивільного кодексу України.

Коментар Відповідно до вимог частини першої статті 638 Цивільного кодексу України договір є укладеним, якщо сторони в належній форми досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Рекомендації об’єкту перевірки щодо усунення виявленого порушення/недоліку та недопущення у подальшій роботі Юридичній службі забезпечувати належну організацію роботи щодо погодження та перевірки договорів перед їх укладенням з метою врахування у договорах вимог, встановлених чинним законодавством, що регулює відносини, яких стосуються умови договорів.

7. Приклад порушення/недоліку у правовій роботі об’єкта перевірки Об’єктом перевірки укладено договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, у якому не встановлено обов’язку орендаря щодо відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю та/або не укладено договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю на відповідний період (строк/частину строку дії договору оренди).

Нормативно-правовий акт, який порушено Наказ Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774 «Про затвердження договорів оренди», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за № 930/5151.

Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затверджений наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за № 931/5152.

Методи розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786.

Коментар Наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774 «Про затвердження договорів оренди», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за № 930/5151, затверджено Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за № 931/5152, а також Примірний договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю.

Згідно з пунктом 5.13 Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за № 932/5152 орендар зобов’язується здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна; протягом 15 робочих днів після підписання цього договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю.

Укладання договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю передбачено також вимогами Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, зокрема згідно з пунктом 11 якої витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільний частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Рекомендації об’єкту перевірки щодо усунення виявленого порушення/недоліку та недопущення у подальшій роботі Об’єкту перевірки забезпечити припинення порушення законодавства (якщо порушення є триваючим).

Юридичній службі забезпечувати належну організацію роботи щодо погодження та перевірки договорів перед їх укладанням з метою врахування у договорах вимог, встановлених чинним законодавством, що регулює відносини, яких стосуються умови договору.

8. Приклад порушення/недоліку у правовій роботі об’єкта перевірки Юридичною службою було завізовано проект контракту, укладеного з керівником державного підприємства, яке знаходиться у сфері управління об’єкта перевірки. До цього контракту (із додатковими угодами) не забезпечено включення умов щодо дотримання граничних сум витрат, постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332.

Нормативно-правовий акт, який порушено Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів».

Коментар Згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів», встановлено вимогу керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади забезпечити включення до контрактів з керівниками державних підприємств, які перебувають у сфері їх управління, умов щодо дотримання граничних сум витрат, затверджених цією постановою.

Рекомендації об’єкту перевірки щодо усунення виявленого порушення/недоліку та недопущення у подальшій роботі Юридичній службі забезпечувати належну організацію роботи щодо погодження та перевірки контрактів перед їх укладанням з метою врахування у договорах вимог, встановлених чинним законодавством.

9. Приклад порушення/недоліку у правовій роботі об’єкта перевірки Юридичною службою було завізовано проект контракту, укладеного з керівником державного підприємства, яке знаходиться у сфері управління об’єкта перевірки. У зазначеному контракті (із додатковими угодами) не визначено, що підставою для розгляду питання про розірвання контракту є недотримання керівником фінансового та бюджетного законодавства, а також незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог Державної фінансової інспекції та її територіальних органів.

Нормативно-правовий акт, який порушено Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів»

Коментар Згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» підставою для розгляду питання про розірвання контракту з керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки є недотримання ними фінансового та бюджетного законодавства, а також незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог Державної фінансової інспекції та її територіальних органів; встановлено вимогу міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади вжити заходів для внесення відповідних змін до контрактів з керівниками суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління.

Рекомендації об’єкту перевірки щодо усунення виявленого порушення/недоліку та недопущення у подальшій роботі Юридичній службі забезпечувати належну організацію роботи щодо погодження та перевірки контрактів перед їх укладанням з метою врахування у договорах вимог, встановлених чинним законодавством.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №1(9) УДК 343.982.35 О. Г. Гайдук заступник начальника центру – начальник відділу з технікокриміналістичного забезпечення ОВС області НДЕКЦ при УМВС України в Рівненській області С. Й. Гонгало кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Інституту права ім. І. Малиновського (Національний університет «Острозька академія») ЗАСТОСУВАННЯ СИЛІКОНОВИХ ВІДТИСКНИХ МАС...»

«ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України за лютий 2015 року Закони України та Постанови Верховної Ради України: 1. Закон України від 12.02.2015 N 192-VIІІ Про забезпечення права на справедливий суд Закон прийнято з метою удосконалення правового механізму забезпечення права особи на справедливий суд, підвищення ефективності діяльності судової системи, забезпечення однакового застосування закону, визначення правових і організаційних засад атестації та...»

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Учасники цивільного процесу» для працівників юридичних та кадрових служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, державних господарських об'єднань, підприємств, установ, організацій та органів місцевого самоврядування РОГАТИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Учасники цивільного процесу» ПІДГОТОВЛЕНО: Рогатинським районним...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Халлер Мартiн Йоханнес Директор (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 08.04.2015 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Фрутiка 2. Організаційно-правова форма...»

«РЕЦЕНЗІЇ УДК: 316.334.4:005.44(045) Р.А. Калюжний, доктор юридичних наук, професор, І.М. Сопілко, кандидат юридичних наук, доцент ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Потужні, впливові, та, водночас суперечливі світові глобалізаційні процеси зумовлюють істотні зміни в різних сферах суспільного життя, в тому числі у правовій. Перетворення права, держави й інших сфер громадського життя настільки значні, суперечливі й часом...»

«СУДОВА ВЛАДА Розмежування судових юрисдикцій при вирішенні земельних спорів: новели законодавства Руженцева Євгенія Олександрівна, магістрант Київського національного університету внутрішніх справ України, виконавчий директор адвокатського об’єднання «С.Т. Партнерс» Проблема розмежування підвідомчості земельних спорів під час вирішення судами питань щодо прийняття позовних заяв до свого провадження й досі залишається однією з найбільш актуальних у судовій практиці. Відсутність одноманітної...»

«Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ або суперечить іншим фактичним даним, що встановлені у справі, то діяльність слідчого повинна бути спрямована на виявлення нових доказів і перевірку наявних у кримінальній справі, з метою усунення протиріч. Бібліографічні посилання 1. Возгрин И. А., Иванов И. И., Кузьминых К. С. Криминалистика. Схемы и терминология : учеб. пособ. (изд. 2-ое, исправл.) / под ред. И. А. Возгрина, В. П. Сальникова, К. И. Сотникова. – СПб.,...»

«Аграрне, земельне та екологічне право УДК 349.42; 728.12 В. В. ЛАТИШЕВА Вікторія Володимирівна Латишева, кандидат юридичних наук, доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ На сьогодні соціально-побутові умови проживання в сільських населених пунктах є одним із основних факторів розвитку сільських територій та...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 10 (269), Ч. І, 2013 УДК 004. 9 : 658. 6 (088.72) В. І. Криворучкін ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ ВЕРБАЛЬНО-ІКОНІЧНИХ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ У сучасному світі майже не залишилося підприємств, що випускають продукцію або надають послуги, які не мають індивідуальних належних їм символів – товарних знаків. Товарний знак – це назва або символ під яким фірма або підприємство подає і рекламує свою продукцію чи надані послуги. Товарними знаками та знаками...»

«ПИТАННЯ ПРОЦЕСУ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ Проблеми надмірності та недостатності «зворотного зв’язку» між положеннями Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України Задоя Костянтин Петрович, доцент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук УДК: 343.2 Набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК) 2012 року, безумовно, стало важливим етапом розвитку вітчизняної правової...»

«Topical issues of law: theory and practice. №25. 2012 на. На основе анализа мировой практики сделаны выводы и предложения по усовершенствованию законодательства об ограничении конституционных прав и свобод человека и гражданина. Ключевые слова: права и свободы человека, ограничение прав и свобод, международноправовой документ, национальная безопасность, международный акт. Strekalov A.E. International legal standards of restricting of the fundamental rights and freedoms of man and citizen....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Аграрне право» для студентів заочної форми навчання Зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ПОЛТАВА – 2015 Укладач: Полюхович Л.І. – викладач юридичних дисциплін Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії. Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії юридичних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» кафедра цивільного процесу “ЗАТВЕРДЖУЮ” Перший проректор, проректор з навчально-методичної роботи професор Аракелян М.Р. “”_20_ року РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для факультету : цивільної та господарської юстиції РОЗГЛЯД ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СПРАВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ напрям підготовки 0304 «Право» спеціальність 7.03040101 «Правознавство» Робоча програма РОЗГЛЯД ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СПРАВ У ЦИВІЛЬНОМУ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»