WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«У статті аналізується необхідність оновлення вітчизняного інституту заходів запобігання та припинення порушень антитерористичного законодавства як запоруки розбудови ...»

-- [ Страница 1 ] --

Трофімов С. А.

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского

Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 1. С. 151-156.

УДК 342.95(477):323.285

ОНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА

ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕНЬ АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Трофімов С. А.

Кримський юридичний інститут Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Сімферополь, Україна e-mail: trofimovs@inbox.ru У статті аналізується необхідність оновлення вітчизняного інституту заходів запобігання та припинення порушень антитерористичного законодавства як запоруки розбудови ефективної антитерористичної діяльності та пропонуються конкретні зміни до антитерористичного законодавства України.

Ключові слова: протидія тероризму, терористична діяльність, антитерористична діяльність, заходи адміністративного впливу, заходи запобігання, заходи припинення, антитерористичне законодавство України.

Становлення ефективної антитерористичної діяльності вбачається неможливим без дієвих сучасних заходів адміністративного впливу, перш за все примусових. Як свідчить практика означеної діяльності, під час введення спеціального правового режиму, який у вітчизняному законодавстві має назву – режим району проведення антитерористичної операції, представники органів державної влади потребують спеціальних засобів, застосування яких має бути забезпечено правовими нормами.

Саме вказані засоби дають змогу уповноваженим суб’єктам антитерористичної діяльності локалізувати терористичні прояви й адекватно відповісти на терористичну загрозу.

Окремими проблемами розвитку та вирішення кризових ситуацій у своїх наукових дослідженнях займалися Антипенко В. Ф., Бандурка О. М., Башкиров М. В., Бєлєвцева В. В., Дікаєв С. У., Калюжний Р. А., Ківалов С. В., Комзюк А. Т., Конопльов В. В., Кузніченко С. О., Ліпкан В. А., Маілян С. С., Майоров В. В., Назаркін М. В., Настюк В. Я., Петрова Т. А., Рижов І. М., Рушайло В. Б., Слєпцов Р. М., Тюрин В. А., Ярмакі Х. П. та багато інших вітчизняних та іноземних науковців, але питання оновлення інституту заходів запобігання та припинення порушень антитерористичного законодавства України ще й досі не вирішено.

В рамках даного дослідження ми розглянемо заходи запобігання та припинення порушень у сфері антитерористичної діяльності, які потребують свого запровадження у вітчизняне антитерористичне законодавство.

Перш за все необхідно зазначити, що заходи запобігання та припинення терористичної діяльності закріплені безпосередньо у Законі «Про боротьбу з тероризмом» [1] (далі – Закон), а саме у ст. 15, як права осіб у районі проведення антитероОновлення інституту заходів запобігання та припинення порушень… ристичної операції.

Зокрема до заходів запобігання порушенням антитерористичного законодавства серед них можна навести:

- перевірка у громадян і посадових осіб документів, що посвідчують особу, а в разі відсутності документів – затримання їх для встановлення особи;

- здійснення в районі проведення антитерористичної операції особистого огляду громадян, огляду речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться;

- тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів на вулицях та дорогах, не допущення транспортних засобів, у тому числі транспортних засобів дипломатичних представництв і консульських установ, та громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, виведення громадян з окремих ділянок місцевості та об’єктів, відбуксирування транспортних засобів.

До заходів припинення порушень антитерористичного законодавства серед зазначених у Законі можна віднести:

- застосовування відповідно до законодавства України зброї і спеціальних засобів;

- затримання і доставляння в органи внутрішніх справ осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до антитерористичної операції, або дії, пов’язані з несанкціонованою спробою проникнення в район проведення антитерористичної операції і перешкоджання її проведенню;

- здійснення в районі проведення антитерористичної операції особистого огляду громадян, огляду речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться;

- входження (проникнення) в жилі та інші приміщення, на земельні ділянки, що належать громадянам, під час припинення терористичного акту та при переслідуванні осіб, які підозрюються у вчиненні такого акту, на територію та в приміщення підприємств, установ і організацій, перевіряти транспортні засоби, якщо зволікання може створити реальну загрозу життю чи здоров’ю людей;

- використання із службовою метою засобів зв’язку і транспортних засобів, у тому числі спеціальних, що належать громадянам (за їх згодою), підприємствам, установам та організаціям, за винятком транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав та міжнародних організацій, для запобігання терористичному акту, переслідування та затримання осіб, що підозрюються у вчиненні терористичного акту, або для доставляння осіб, які потребують термінової медичної допомоги, до лікувальних закладів, а також для проїзду до місця злочину.

Необхідно погодитися з Зубовою О. В., що обов’язковими вимогами, які пред’являються до загальнодержавної системи заходів з протидії тероризму повинні бути: а) їх упереджувальний характер, що базується на безперервному, багатоаспектному моніторингу оперативної й соціально-політичної обстановки та об’єктивному прогнозуванні її розвитку; б) комплексність застосування профілактичних засобів, що полягає у задіяні всіх можливих важелів надання оздоровчого впливу на обстановку; в) єдине управління на державному рівні, яке підкорене загальному стратегічному задуму викорінення тероризму [2, с. 140].

Трофімов С. А.

Разом з тим, слід підкреслити, що закріплених у Законі заходів запобігання та припинення порушень антитерористичного законодавства гіпотетично може бути недостатньо. Необхідно навести ряд заходів запобігання та припинення порушень антитерористичного законодавства, що обов’язково мають отримати своє закріплення у вітчизняному законодавстві.

По-перше, під час проведення антитерористичної операції як правило виникає необхідність у посиленні охорони громадського порядку, а також об’єктів, що підлягають державній охороні, забезпечують життєдіяльність населення й функціонування транспорту або ж мають особливу матеріальну, історичну, наукову, культурну чи іншу цінність. Слід підкреслити, що розповсюдженими устремліннями провідників тероризму є об’єкти, знищення яких тягне за собою суттєвий вплив на моральну складову людини, втрату частини культурного надбання нації чи можуть завдати серйозної матеріальної шкоди. З огляду на це такі об’єкти потребують особливого захисту, зокрема під час виникнення терористичної загрози та її усунення.

По-друге, вбачається необхідним під час проведення антитерористичної операції ведення контролю телефонних переговорів та іншої інформації, що передається по різних каналах зв’язку з метою виявлення відомостей про обставини здійснення терористичного акту та осіб, що його підготували й вчинили, а також попередження здійснення інших терористичних актів. Такі заходи є доречними, оскільки терористи, які були оточені, можуть передавати інформацію своїм прибічникам, координувати діяльність або отримувати відповідні рекомендації щодо своєї поведінки. Отримання такої інформації суб’єктами антитерористичної діяльності дозволить проводити спрямовані та ефективні дії щодо усунення терористичної загрози.

По-третє, у районі проведення антитерористичної операції слід тимчасово призупиняти діяльність небезпечних виробництв, а також організацій, діяльність яких пов’язана із використанням вибухових, радіоактивних, хімічно й біологічно небезпечних речовин, оскільки існує вірогідність можливого захоплення таких об’єктів терористами або ж їх використання для спричинення максимально тяжкої шкоди.

По-четверте, з урахуванням розвитку телекомунікаційної сфери під час усунення терористичної загрози з’являється потреба у призупиненні надання послуг зв’язку юридичним і фізичним особам або обмеженні використання мереж зв’язку й засобів зв’язку. Така необхідність пояснюється розповсюдженим використанням в якості одного із елементів детонатора для вибухового пристрою мобільних телефонів, а також можливість використання телекомунікаційних засобів для узгодження злочинної поведінки. В даному випадку призупинення надання послуг зв’язку суттєво знижує потенційну загрозу використання суб’єктами терористичної діяльності вибухових пристроїв, а також створює перешкоди їх узгодженим діям.

По-п’яте, в окремих випадках постає необхідність тимчасового відселення фізичних осіб, що мешкають у межах території, на якій введений правовий режим району проведення антитерористичної операції, у безпечні райони. Такі заходи дозволяють суттєво знизити кількість можливих людських жертв, особливо при вчиненні актів технологічного тероризму.

По-шосте, в окремих випадках після вчинення терористичного акту виникає потреба у введенні карантину, проведенні санітарно-протиепідемічних, ветеринарОновлення інституту заходів запобігання та припинення порушень… них та інших карантинних заходів. Такі заходи дозволяють запобігти розповсюдженню за межі району проведення антитерористичної операції різного роду захворювань.

По-сьоме, в районі проведення антитерористичної операції слід передбачити можливість введення обмежень або заборони продажу зброї, боєприпасів, спеціальних засобів, вибухових та отруйних речовин, встановлення особливого режиму обігу лікарських засобів і препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні або сильнодіючі речовини, етиловий спирт, алкогольної та спиртовмісної продукції.

Це пояснюється можливістю їх використання суб’єктами терористичної діяльності для поповнення свого арсеналу, а також підтримання відповідного психічного стану. Окрім цього, такі заходи до того ж дозволяють обмежити випадки неадекватної поведінки з боку пересічних громадян.

Необхідно зазначити, що у зарубіжних країнах, зокрема Російській Федерації має позитивні результати ще й такий захід як обмеження або призупинення приватної детективної й охоронної діяльності. Безумовно, представники цього роду діяльності мають більший правовий статус аніж пересічні громадяни, зокрема право на носіння зброї, отже у кризовій ситуації додатково можуть виникати складності з ідентифікуванням таких осіб й встановленням справжності певних дозвільних документів, адже суб’єкти терористичної діяльності в якості маскування можуть використовувати правовий статус таких осіб. В Україні інститут приватної детективної діяльності знаходиться на етапі розбудови, адже 12.01.2005 лише був прийнятий за основу проект закону про приватну детективну діяльність[3].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Враховуючи вищевикладене, ми пропонуємо ст. 15 Закону «Про боротьбу з тероризмом» [1] «Права осіб у районі проведення антитерористичної операції» викласти наступним чином:

«У районі проведення антитерористичної операції посадові особи, залучені до операції, мають право:

1) застосовувати відповідно до законодавства України зброю і спеціальні засоби;

2) затримувати і доставляти в органи внутрішніх справ осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до антитерористичної операції, або дії, пов’язані з несанкціонованою спробою проникнення в район проведення антитерористичної операції і перешкоджання її проведенню;

3) перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а в разі відсутності документів – затримувати їх для встановлення особи;

4) здійснювати в районі проведення антитерористичної операції особистий огляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться;

5) тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, у тому числі транспортні засоби дипломатичних представництв і консульських установ, та громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, виводити громадян з окремих ділянок місцевості та об’єктів, відбуксировувати транспортні засоби;

6) входити (проникати) в жилі та інші приміщення, на земельні ділянки, що належать громадянам, під час припинення терористичного акту та при переслідуТрофімов С. А.

ванні осіб, які підозрюються у вчиненні такого акту, на територію та в приміщення підприємств, установ і організацій, перевіряти транспортні засоби, якщо зволікання може створити реальну загрозу життю чи здоров’ю людей;

7) використовувати із службовою метою засоби зв’язку і транспортні засоби, у тому числі спеціальні, що належать громадянам (за їх згодою), підприємствам, установам та організаціям, за винятком транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав та міжнародних організацій, для запобігання терористичному акту, переслідування та затримання осіб, що підозрюються у вчиненні терористичного акту, або для доставки осіб, які потребують термінової медичної допомоги, до лікувальних закладів, а також для проїзду до місця злочину;

8) посилювати охорону громадського порядку та об’єктів, що підлягають державній охороні, забезпечують життєдіяльність населення й функціонування транспорту або мають особливу матеріальну, історичну, наукову, художню чи культурну цінність;

9) проводити контроль телефонних переговорів та іншої інформації, що передається по каналах телекомунікаційних систем, а також здійснювати пошук на каналах електричного зв’язку й у поштових відправленнях з метою попередження здійснення інших терористичних актів або виявлення інформації про обставини здійснення терористичного акту та осіб, що його підготували та вчинили;

10) призупиняти діяльність небезпечних виробництв а також організацій, діяльність яких пов’язана із використанням вибухових, радіоактивних, хімічно чи біологічно небезпечних речовин;

11) призупиняти надання послуг зв’язку юридичним і фізичним особам або обмежувати використання мереж зв’язку й засобів зв’язку;

12) тимчасово відселяти фізичних осіб, що мешкають у межах території, на якій введений правовий режим району проведення антитерористичної операції, у безпечні райони з обов’язковим наданням таким особам стаціонарних або тимчасових житлових приміщень;

13) вводити карантин, проводити санітарно-протиепідемічні, ветеринарні та інші карантинні заходи;

14) обмежувати або забороняти продаж зброї, боєприпасів, спеціальних засобів, вибухових та отруйних речовин, встановлювати особливий режим обігу лікарських засобів і препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні або сильнодіючі речовини, етиловий спирт, алкогольної та спиртовмісної продукції;

15) обмежувати або призупиняти приватну охоронну діяльність.

У районі проведення антитерористичної операції контакти з представниками засобів масової інформації здійснюють керівник оперативного штабу або визначені ним особи. Передбачені цією статтею заходи здійснюються з дотриманням чинного законодавства і припиняються негайно після завершення антитерористичної операції».Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Конференція проводиться Комітетом з арбітражу та Європейським регіональним форумом Міжнародної асоціації юристів спільно з Асоціацією адвокатських об’єднань України. І Українська міжнародна конференція «Міжнародний арбітраж: Україна, Росія та країни СНД» 23 листопада 2010 року, готель Radisson BLU Київ, Україна Конференція надає унікальну можливість юристам, які практикують у сфері вирішення спорів, а також юрисконсультам зі Східної Європи та країн СНД обговорити практичні питання врегулювання...»

«УДК 347.457(477) А.С. Славко, студентка 4-го курсу юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВЛАСНОСТІ НА ГРОШОВІ КОШТИ, РОЗМІЩЕНІ НА ПОТОЧНИХ ТА ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКАХ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ У статті на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства та правозастосовної практики розглянуто основні критерії розмежування понять “поточний рахунок” та “депозитний рахунок”....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “РОЗГЛЯД СУДАМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ” Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “РОЗГЛЯД СУДАМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ” (галузь знань 0304 “Право”, спеціальність 8.0304011 “Правознавство”,...»

«2013. – № 2 355 relation to involvement in crime and complicity in the crime on the territory of the Commonwealth. Many provisions contained in this legal document are reflected in the Lithuanian Statute of 1588, as well as documents neighboring countries. For example, in the preparation of the Catholic Code used provisions of the Lithuanian Statute. As rightly O.F. Kistyakovskyy pointed, Lithuanian Statute was the richest source from which the drafters of the Catholic Code of 1649, borrowed...»

«ЗВІТ за результатами громадського моніторингу Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) «Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу»1. Методика моніторингу Моніторинг центру надання адміністративних послуг Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу (далі – ЦНАП) було проведено у період з 6 січня по 28 лютого 2014 р. Під час моніторингу була використана інформація про ЦНАП з веб-сайтів (http://kryvyirih.dp.ua/ua/st/pg/171109753950986_s; http://www.krogerc.info/service_center.html;...»

«Львівський державний університет внутрішніх справ В. К. ГРИЩУК, О. Ф. ПАСЄКА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Монографія Львів УДК 343.22 (477) ББК 67.408 К82 Погоджено МВС України (лист № 6/7-979 від 18 лютого 2013 р.) Рецензенти: В.М. Бурдін – доктор юридичних наук, доцент, заступник декана юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка В.С. Канцір – доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Шульженко Галина Миколаївна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний Банк СТОЛИЧНИЙ 2....»

«ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 1 / 2012 своє відображення в нормативно-правовому акті Верховної Ради України. Таким нормативним актом може бути затверджена Постановою Верховної Ради України «Концепція розвитку ювенальної політики та ювенального права в Україні».Список використаної літератури: 1. Российская правовая политика: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 2010. 2. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. – К., 2002. 3. Про основи соціального захисту...»

«АДМІНІСТРАТИВНЕ І ФІНАНСОВЕ ПРАВО,.,,. УДК 347.73 СПІВВІДНОЕННЯ АКОНУ І ПІДАКОННИХ НОРМАТИВНО ПРАВОВИХ АКТІВ ПРИ РЕГУЛВАННІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН У статті доведено, що не підзаконні акти, а саме закони, що виходять від вищого органу законодавчої влади, наділені вищою юридичною силою, повинні стати основним джерелом права у сфері публічної фінансової діяльності. Всі підзаконні нормативні акти повинні бути видані виключно на підставі закону. еодмінною вимогою, пропонованою до будь-якого...»

«“Інформація і право”, № 1(10) / 2014 123 УДК 347.464 АПАНАСЮК М.П., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС ВИДИ ДОГОВОРУ РЕНТИ Анотація. До питання правового врегулювання суспільних відносин щодо видів договору ренти в Цивільному кодексі України. Ключові слова: договір безстрокової ренти, договір вічної ренти, договір постійної ренти, договір строкової ренти, договір довічної ренти. Аннотация....»

«ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Є. Харитонов, професор, О. Харитонова, доцент (Одеська національна юридична академія) Європейські правові системи: проблеми класифікації В останнє десятиліття у галузі порівняльного правознавства з'явилася низка нових праць 1, майже в кожній з яких аналізуються питання класифікації правових систем, що свідчить про зростання інтересу до відповідної проблематики. Слід зазначити, що класифікація правових систем є однією з найбільш складних проблем...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 1 глави 4 розділу ІІІ) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Добрянський Т.З. _ (прізвище та ініціали (посада) (підпис) керівника) М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік І. Загальні відомості 1....»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ШИЛОВА ДАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК 343.135 ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРИ ЙОГО ЗАКРИТТІ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2014 Дисертація є рукописом. Робота виконана на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»