WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |

«1(26)’2013 За загальною редакцією Голови Верховного Суду України у відставці П.П. Пилипчука КИЇВ 2013 РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ — 1(26)’2013 За с н о в н и к : У п оря ...»

-- [ Страница 1 ] --

РІШЕННЯ

ВЕРХОВНОГО

СУДУ

УКРАЇНИ

Офіційне видання

1(26)’2013

За загальною редакцією

Голови Верховного Суду України

у відставці

П.П. Пилипчука

КИЇВ 2013

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ — 1(26)’2013

За с н о в н и к : У п оря дн ик и:

П.П. Пилипчук,

Верховний Суд України

Голова Верховного Суду України у відставці

вул. П. Орлика, 8

м. Київ В.В. Кривенко,

01043 заступник Голови Верховного Суду України — секретар Судової палати в адміністративних справах Видання засноване В.П. Барбара, 22 липня 1994 р. заступник Голови Верховного Суду України — секретар Судової палати у господарських справах Свідоцтво А.Г. Ярема, про державну заступник Голови Верховного Суду України — реєстрацію — секретар Судової палати у цивільних справах серія КВ № 7711 О.О. Терлецький, від 12 серпня 2003 р.

заступник секретаря Судової палати в адміністративних справах Індекс 40646 М.І. Гриців, заступник секретаря Судової палати у кримінальних справах О.В. Висовень, начальник управління забезпечення діяльності Судової палати у господарських справах П.М. Атаманський, заступник начальника управління забезпечення діяльності Судової палати в адміністративних справах С.А. Солоткий, науковий консультант управління забезпечення діяльності Судової палати у кримінальних справах А.В. Лужанський, науковий консультант управління забезпечення діяльності Судової палати у цивільних справах А.О. Грабовська, головний консультант управління забезпечення діяльності Судової палати у господарських справах Передрук опублікованих у випуску матеріалів здійснюється за письмовим дозволом Верховного С

–  –  –

ОсОбливОсті рОзгляду справ Окремих категОрій Спори фізичних чи юридичних оСіб із Суб’єктами владних повноважень щодо оСкарження їх рішень (виданих державною податковою Службою україни або її територіальними органами)1

1. На думку колегії суддів судової палати в адміністративних справах верховного суду україни, аналіз ст. 266 мк*, 2а також положень постанови кму «про затвердження порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів» та порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон україни, та подання відомостей для її підтвердження дає підстави вважати, що митні органи мають виключну компетенцію в питаннях перевірки, контролю за правильністю обчислення декларантом та визначення митної вартості.

крім того, відповідно до ч. 3 ст. 265 мк у разі якщо у митного органу виникає сумнів щодо правильності визначення декларантом митної вартості, то він своїм рішенням має право зобов’язати останнього визначити митну вартість іншим способом, ніж він використав для її визначення.

з урахуванням наведеного суд, постановляючи стягнути з відповідача суму надмірно сплаченого пдв, фактично визначив митну вартість ввезеного товару, чим підмінив митний орган

ПО С ТА НОВА Іменем України

7 вересня 2012 р. колегія суддів Судової палати в адміністратив­ них справах Верховного Суду України, розглянувши в порядку письмо­ вого провадження справу за позовом ЗАТ «Виробниче об’єднання «Конті»

(далі — ЗАТ) до Східної митниці Державної митної служби України (далі — Митниця), Головного управління Державного казначейства України в Донецькій області про визнання дій протиправними, а картки відмови — недійсною, в с т а нови ла:

У розділі «Рішення в адміністративних справах» публікуються повні тексти судових рішень із незнач­ ними редакційними правками.

* Кодекс втратив чинність, але був чинним на момент виникнення спірних правовідносин.

–  –  –

У жовтні 2010 р. ЗАТ звернулося до суду з позовом, в якому про­ сило визнати протиправними дії Митниці щодо видачі картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України від 9 лютого 2010 р.

№ 700000006/0/000104 (далі — картка відмови), визнати недійсними картку відмови та рішення митного органу про визначення митної вартості това­ рів від 9 лютого 2010 р. № 700000024/2010/000115/1, стягнути з державного бюджету України на користь ЗАТ суму надмірно сплаченого ПДВ.

Донецький окружний адміністративний суд постановою від 27 грудня 2010 р., залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністра­ тивного суду від 14 лютого 2011 р., позов задовольнив частково: визнав недій­ сними картку відмови та рішення Митниці про визначення митної вартості товарів від 9 лютого 2010 р. 700000024/2010/000115/1. Постановив стягнути з державного бюджету України на користь ЗАТ суму надмірно сплаченого ПДВ у розмірі 69 тис. грн 64 коп. В іншій частині позовних вимог відмовив.

Вищий адміністративний суд України ухвалою від 20 березня 2012 р.

залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

Не погоджуючись із ухвалою касаційного суду, Митниця звернулась із заявою про її перегляд Верховним Судом України з підстави неоднакового застосування касаційним судом статей 77, 268 МК, а також Порядку декла­ рування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кор­ дон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою КМУ від 20 жовтня 2006 р. № 1766 (далі — Порядок № 1766) і Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення із засто­ суванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20 квітня 2005 р. № 314 (далі — Порядок № 314) у подібних правовідносинах.

На обґрунтування заяви додано копії судових рішень Вищого адмі­ ністративного суду України від 17 листопада 2011 р., 2 лютого, 10, 17 та 26 квітня 2012 р., що, на думку Митниці, підтверджують неоднакове правозастосування.

Перевіривши наведені заявником доводи, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України вважає, що заява підлягає задоволенню з таких підстав.

Вищий адміністративний суд України, залишаючи без змін рішення судів попередніх інстанцій, погодився з їх висновками про незаконність рішення Митниці щодо визначення митної вартості ввезеного товару за дру­ гим методом виходячи із встановлених обставин справи про безпідставність та необґрунтованість вимог митного органу надати зазначені вище додаткові документи, водночас не заперечуючи щодо повноважень їх витребовувати у декларанта. Крім цього, в основу свого рішення він поклав висновок суду Рішення В АДМініСТРАТИВнИХ СпРАВАХ [1] особливості розгляду справ окремих категорій першої інстанції про відсутність проведених консультацій з декларантом щодо визначення митної вартості ввезеного позивачем товару, тобто без урахування права позивача на участь у процесі прийняття рішення.

Згідно зі ст. 266 МК визначення митної вартості товарів, які імпорту­ ються в Україну, можна здійснювати за такими методами: 1) за ціною дого­ вору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції); 2) за ціною договору щодо ідентичних товарів; 3) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів; 4) на основі віднімання вартості; 5) на основі додавання вартості (обчислена вартість); 6) резервного.

Основним є метод визначення митної вартості товарів за ціною дого­ вору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції).

Якщо митна вартість не може бути визначена за першим методом, проводиться процедура консультацій між митним органом та декларантом з метою обґрунтованого вибору підстав для визначення митної вартості.

У ході таких консультацій митний орган та декларант можуть здійснити обмін наявною у кожного з них інформацією за умови додержання вимог щодо її конфіденційності.

У разі неможливості визначення митної вартості товарів, що імпорту­ ються в Україну, за основу може братися ціна, за якою оцінювані ідентичні або подібні (аналогічні) товари були продані в Україні не пов’язаному з продавцем покупцю.

При цьому кожний наступний метод застосовується, якщо митна вар­ тість товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу.

Cуди встановили, що 9 лютого 2010 р. для розмитнення ввезеного від­ повідно до укладеного 18 січня 2010 р. з компанією «Gracomar S.L. (Granada Comercial de Aromas Sociedad Limitada)» контракту № СР­2009/3 (далі — кон­ тракт) какао­масла «РPP NON — DEO BLOKS» позивач надав Митниці ВМД № 700000012/2012/001486. Ввезений товар він задекларував виходячи з ціни контракту, тобто за основним (першим) методом, передбаченим ст. 266 МК.

До ВМД ЗАТ додало такі документи: контракт; специфікацію від 18 січня 2010 р. № 1; комерційний інвойс від 18 січня 2010 р.

20100118/СР/1; комерційну пропозицію від 4 січня 2010 р. з перекладом;

сертифікат про проходження товару; висновок державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза» від 8 лютого 2010 р.

Митний орган, не погоджуючись із митною вартістю ввезеного товару, зобов’язав позивача надати додаткові документи, а саме: договір з третіми особами, що пов’язаний з договором про поставку товару; розрахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця; ліцензійний чи авторський договір; специфікацію, прайс­листи фірми­виробника; кальку­ ляцію фірми­виробника товару; копію ВМД країни відправлення; висновки 8 Рішення ВеРХОВнОГО СУДУ УКРАЇнИ — 1(26)’2013 Спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктами владних повноважень щодо оскарження їх рішень (виданих Державною податковою службою України [1] або її територіальними органами) про якісні характеристики товару; інформацію зовнішньоторговельних та біржових організацій про вартість товару та/або сировини.

ЗАТ відмовилося надати Митниці додаткові документи, про що декла­ рантом був здійснений відповідний запис у ВМД.

Суди також встановили, що позивач вжив заходів щодо надання Митниці витребуваних нею документів, але в їх наданні контрагент першого відмовив.

Зокрема, листом від 9 лютого 2010 р. № 9/2.10 компанія «Gracomar S.L...» надала ЗАТ відповідь, згідно з якою надання контракту, укладеного цією компанією з компанією «Cargill Cocoa Sarl», та інших контрактів, пов’язаних із виконанням контракту від 18 січня 2010 р. №  СЗ­2009/3, а також інших документів про сплату вартості товару та інших витрат, пов’язаних із виконанням договору, не є можливим, оскільки така інформація є конфіденційною. У цьому листі також зазначено, що стосовно інших документів компанія «Gracomar S.L...»

звернулася до постачальника, але в їх наданні було відмовлено.

Таким чином, виходячи зі змісту ст. 266 МК висновок про відсутність консультацій між позивачем і відповідачем щодо обміну інформацією для визначення митної вартості є хибним.

На думку колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, аналіз ст. 266 МК, а також положень поста­ нови КМУ від 9 квітня 2008 р. №  339 «Про затвердження Порядку здій­ снення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів» та Порядку № 1766 дає підстави вважати, що митні органи мають виключну компетенцію в питаннях перевірки, контролю за правильністю обчислення декларантом та визначення митної вартості.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 265 МК у разі якщо у митного органу виникає сумнів щодо правильності визначення декларантом митної вар­ тості, то він своїм рішенням має право зобов’язати останнього визначити митну вартість іншим способом, ніж він використав для її визначення.

З урахуванням наведеного суд, постановляючи стягнути з відповідача суму надмірно сплаченого ПДВ, фактично визначив митну вартість ввезе­ ного товару, підмінивши митний орган.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КАС Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.

Керуючись статтями 241—243 КАС, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України по с т а нов и ла :

Заяву Митниці задовольнити.

Ухвалу Вищого адміністративного суду України від 20 березня 2012 р.

скасувати, справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, вста­ новленого п. 2 ч. 1 ст. 237 КАС.

Рішення В АДМініСТРАТИВнИХ СпРАВАХ [2] особливості розгляду справ окремих категорій

2. закон україни «про плату за землю» регулює розміри і порядок плати за використання земельних ресурсів, а також встановлює відповідальність платників земельного податку та орендної плати за порушення норм цього закону, а закон україни «про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» визначає особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва, включаючи законсервовані об’єкти, у тому числі за ініціативою органів, уповноважених управляти відповідним державним майном, об’єктів незавершеного будівництва, що утримуються на балансах підприємств, що не підлягають приватизації. тому саме закон україни «про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» регулює механізм придбання чи оренди земельної ділянки, на якій знаходиться об’єкт незавершеного будівництва, і, відповідно, порядок справляння орендної плати за таку земельну ділянку

ПО С ТА НОВА Іменем України

4 вересня 2012 р. колегія суддів Судової палати в адміністратив­ них справах Верховного Суду України, розглянувши в порядку письмо­ вого провадження справу за позовом ТОВ «Грей» (далі — ТОВ) до ДПІ у Гагарінському районі м. Севастополя (далі — ДПІ), треті особи — регіо­ нальне відділення ФДМУ в АР Крим та м. Севастополі (далі — відділення ФДМУ), Севастопольська міська рада (далі — Міськрада), про скасування податкового повідомлення­рішення, в с т а нови ла :

У травні 2008 р. ТОВ звернулося до суду з позовом, в якому про­ сило скасувати податкове повідомлення­рішення ДПІ від 19 лютого 2008 р. №  0001512310/0 (далі — податкове повідомлення­рішення) на суму 108 тис.  824 грн 65 коп., згідно з яким йому нараховано орендну плату в сумі 92 тис.  980 грн 75 коп. на підставі п. 4.2 договору оренди від 3 серпня 2007 р. № 151/40 як податок за користування земельною ділянкою, на якій знаходиться об’єкт незавершеного будівництва, та фінансові санк­ ції в сумі 15 тис.  843 грн 90 коп. на підставі підпунктів «а», «б» підпункту 4.2.2 п. 4.2 ст. 4, підпунктів 17.1.1 та 17.1.3 п. 17.1 ст. 17 Закону від 21 грудня 2000 р. №  2181­ІІІ «Про порядок погашення зобов’язань платників подат­ ків перед бюджетами і державними цільовими фондами» (далі — Закон №  2181­ІIІ). У результаті проведеної працівниками ДПІ виїзної позаплано­ вої перевірки фінансово­господарської діяльності позивача з питань дотри­ мання вимог податкового законодавства щодо правильності нарахування та своєчасності перерахування в бюджет орендної плати за землю за період з 1 липня по 31 грудня 2007 р. було складено акт від 8 лютого 2008 р.

10 Рішення ВеРХОВнОГО СУДУ УКРАЇнИ — 1(26)’2013 Спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктами владних повноважень щодо оскарження їх рішень (виданих Державною податковою службою України [2] або її територіальними органами) № 658/10/23­124/22306001/14, в якому зазначено про порушення позивачем пунктів 1, 2 ст. 19 Закону від 6 жовтня 1998 р. №  161­XIV «Про оренду землі» (далі — Закон №  161­XIV), п. 4.2 договору оренди, статей 2, 5, 7, 19 Закону від 3 липня 1992 р. № 2535­ХІІ «Про плату за землю» (далі — Закон № 2535­ХІІ) та заниження орендної плати за земельні ділянки, розташовані в Гагарінському районі м. Севастополя, за 2007 р.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |
Похожие работы:

«_ Серія юридична _ _ В 3 т. / Российская академия юридических наук. – М.: Юристъ. – 2003. – Т. 1. – С. 914–919. Морозов Г.В. Об общих проблемах законодательства в сфере розничной торговли нефтепродуктами. Рассмотрены основные проблемы законодательства в сфере розничной торговли нефтепродуктами. Определены особенности и недостатки правового регулирования качества нефтепродуктов и ценовой политики. Сформулированы выводы относительно необходимости и основных направлений комплексного реформирования...»

«УДК 341.224.3 Є. А. Самойленко, асистент кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРАВА ПРОХОДУ ПО МІЖНАРОДНИХ РІКАХ У статті аналізуються існуючі концептуальні підходи до трактування свободи річкового судноплавства та висловлюються пропозиції щодо сучасного розуміння юридичної природи права проходу по міжнародних ріках. Ключові слова: міжнародне річкове право, міжнародна ріка, право проходу, річкова...»

«Topical issues of law: theory and practice. №26. 2013 Чудовский В.И. Понятие и отличие государственного контроля и надзора по обеспечению надлежащих, безопасных и здоровых условий труда в Украине. В статье рассматриваются понятия и отличия государственного контроля и государственного надзора по обеспечению надлежащих, безопасных и здоровых условий труда в Украине. Ключевые слова: охрана труда, государственный надзор, государственный контроль, надлежащие, безопасные и здоровые условия труда....»

«2011. – № 3 37 14. Динамічна система ресурс]. Режим доступу [Електронний – : http://uk.wikipedia.org/wiki 15. Коган И. Состояние физической системы и ее координата состояния // Физические величины: обобщение и систематизация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://physicalsystems.narod.ru/index.html Надійшла до редакції 28.07.2011 Л.І. Заморська кандидат юридичних наук (Чернівецький факультет Національного університету «Одеська юридична академія») УДК 340.1 СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Перспективи вдосконалення національного  законодавства у сфері протидії торгівлі людьми та  дітьми, дитячої проституції і порнографії: порівняльно­ правовий аналіз законопроектів  Бортницька Леся Володимирівна, радник Голови Вищої ради юстиції УДК 343.431+343.54-053.2](477)(094.5) Комерційно-сексуальна експлуатація неповнолітніх нині має чотири складові: торгівля дітьми, дитяча порнографія, дитяча проституція і новий вид – дитячий секс-туризм [1]. Зазначена...»

«Голубов А. Є., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник науков-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів Навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ УДК 343.1 Мета діяльності органів дізнання та досудового слідства з розслідування кримінальних справ Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими нау­ ковими та...»

«Заморська Л. І. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 1. С. 79-84. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО, ТРУДОВОЕ ПРАВО УДК 349.2(1) НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ СУЧАСНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ Заморська Л. І. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна Стаття присвячена загальнотеоретичному підходу до нормативного прояву...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “РОЗГЛЯД СУДАМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ” Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “РОЗГЛЯД СУДАМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ” (галузь знань 0304 “Право”, спеціальність 8.0304011 “Правознавство”,...»

«АдміністрАтивне судочинство михайло цУРкАН, заступник Голови Вищого адміністративного суду україни, кандидат юридичних наук, заслужений юрист україни аналіЗ судових помилок За наслідками касаційного пеРегляду Рішень адміністРативних судів Н за визначенням, наведеним у ст. 1 Конституції україни, наша держава є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною і правовою. Варто погодитися з твердженням В. бринцева, що проголошення україни правовою державою без розкриття цього поняття у...»

«Американська асоціація юристів Ініціатива з верховенства права (ABA/ROLI) Програма з протидії ксенофобії та расизму в Україні ПРОТИДІЯ КСЕНОФОБІЇ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ ТА АДВОКАТСЬКА ПРАКТИКА Київ 2012 Протидія ксенофобії в Україні: законодавчі аспекти та адвокатська практика. Навчально-практичний посібник / колектив авторів. Київ, 2012 – 285 с. Редагування Дроздов О.М.Авторський колектив: Дроздов О.М., адвокат, професор Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України,...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Горностаєва Н. О. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 27.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1....»

«Державно-правові ідеї І.Франка в процесі сучасного державотворення Pytlovana V.Р. The formation and activities of state and legal institutions of the Austrian Empire in Galicia (end XVIIIearly XIX centuries). The article analyzes the formation and activities of state and legal institutions of the Austrian Empire in Galicia (end XVIIIearly XIX centuries). The article deals with sufficiently effective system of controls Austrian authority on dependent territories both in the center and on the...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 3 (22) 2014 УДК 316.74:37.731 Т. В. Топчий, кандидат соціологічних наук БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК СИСТЕМНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У статті розкрито сутність безперервної освіти як системного середовища формування особистості. Узагальнені результати її теоретичного осмислення з точки зору системного підходу. Подано дані соціологічних досліджень, які характеризують її провідні атрибути та тенденції, а...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»