WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«Правова робота, правова освіта, реєстрація нормативно-правових актів та систематизація законодавства Правова робота З метою визначення стану організації правової роботи у ...»

-- [ Страница 1 ] --

Правова робота, правова освіта, реєстрація нормативно-правових актів та

систематизація законодавства

Правова робота

З метою визначення стану організації правової роботи у територіальних органах

центральних органів виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях та

районних, міських, міськрайонних управліннях юстиції, надання рекомендацій щодо її

поліпшення, внесення пропозицій про усунення виявлених порушень і недоліків,

Головним управлінням юстиції у звітному періоді здійснено 24 перевірки стану правової роботи.

При здійсненні перевірок стану правової роботи Головним управлінням юстиції особлива увага звертається на дотримання органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами, організаціями вимог: Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008р. №1040, законодавчих актів щодо порядку ведення претензійно-позовної та договірної роботи; щодо участі юридичних служб у візуванні проектів наказів, розпоряджень; ведення діловодства відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242, Закону України «Про звернення громадян».

Перевірки стану правової роботи в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях проводяться Головним управлінням юстиції у відповідності до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.01.2012р. № 91/5.

При проведенні перевірок, управління, в першу чергу, приділяє велику увагу підготовчій роботі до проведення перевірки, що є результатом якісних, всебічних та об’єктивних перевірок. Підготовча робота включає: вивчення законодавства, яке регулює діяльність об’єкта перевірки; аналіз матеріалів попередніх перевірок стану правової роботи; визначення доцільності залучення до проведення перевірки представників інших структурних підрозділів органу юстиції, органів виконавчої влади та фахівців (експертів).

Протягом І кварталі 2013 року перевірки стану правової роботи проведено в Головному управлінні Пенсійного Фонду України в Івано-Франківській області, в юридичному відділі Івано-Франківської ОДА, на ДП «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів» (проведено перевірку спільно з територіаллтною інспекцією з праці) та в Івано-Франківському міському центрі зайнятості (перевірка проведена спільно з ІваноФранківським міським управлінням юстиції).

При проведенні перевірок вивчалися наступні питання:

– правова підстава діяльності об’єкта перевірки;

– яким чином організоване правове обслуговування об’єкта перевірки;

– склад юридичної служби, організаційно-правові засади її діяльності та підпорядкованість (положення про юридичну службу, посадові інструкції працівників юридичної служби та ін.);

– номенклатура справ юридичної служби об’єкта перевірки;

– планування роботи юридичної служби, контроль за виконанням запланованих заходів;

– наявність фактів покладання на працівників юридичної служби виконання невластивих їм функцій, а також випадків скорочення посад працівників юридичної служби та з’ясування їх причин;

– стан організації підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, обмін досвідом з працівниками інших юридичних служб;

– стан дотримання встановленого порядку підготовки та візування укладених договорів (контрактів) та прийнятих актів правового характеру (наказів, розпоряджень, положень тощо);

– аналіз претензійно-позовної роботи (ведення журналів обліку, дотримання строків пред’явлення і розгляду претензій та позовних заяв, види претензій та позовів, їх обґрунтованість та результати розгляду);

– організація претензійної та позовної роботи;

– надання юридичною службою об’єкта перевірки роз’яснень застосування чинного законодавства та результати розгляду звернень громадян; ведення відповідних журналів обліку;

– проведення заходів для покращення правової роботи об'єкта перевірки, а також наявність потреби та питання методичної допомоги, яку необхідно надати юридичній службі для того, щоб вона повною мірою реалізувала свої повноваження, виходячи із поставлених перед нею завдань;

– розгляд питань діяльності юридичної служби об’єкта перевірки на нарадах;

– внесення працівниками юридичної служби об'єкта перевірки пропозицій щодо покращення договірної та претензійно-позовної роботи і вжиті заходи з цього приводу;

– дотримання законодавства про працю;

– інші питання, що відносяться до завдань юридичної служби відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040.

Найбільш поширеними порушеннями є недотримання:

– п.16 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008р. № 1040 (органи виконавчої влади, підприємства не створюють умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, не забезпечують їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обовязків, нормативноправовими актами і довідниковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення);

– підпункту 3 п.10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. № 1040 юридична служба органу виконавчої влади перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівника органу виконавчої влади, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів (накази не візуються юрисконсультами);

– п.62 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 124 (віза юрисконсультів включає тільки особистий підпис);

– ведення реєстрації укладених господарських договорів; ведення журналів реєстрації претензійно-позовної роботи (відсутні журнали обліку);

– положення про юридичні служби та посадові інструкції працівників юридичних служб не приведені у відповідність до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008р.

№1040.

За результатами проведення перевірки оформляється довідка. Після ознайомлення посадовою особою об’єкта перевірки з довідкою, надсилаються рекомендації із зазначенням терміну надання до управління юстиції інформації про розгляд надісланих рекомендацій, усунення виявлених порушень законодавства і недопущення їх у подальшій роботі.

Необхідно відзначити, що усі матеріали по проведених перевірках (наказ про проведення перевірки, план, довідка, рекомендації, відповідь об’єкта перевірки, підтверджуючі документи) прошиваються та скріплюються печаткою.

Усі перевірки реєструються в журналі обліку проведених перевірок стану правової роботи в органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях.

Головним управлінням юстиції протягом звітного періоду з метою координації правової роботи районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції проведено перевірки у Верховинському та Богородчанському районних управліннях юстиції.

Під час перевірок вивчалися наступні питання:

– номенклатура справ;

– планування роботи управління юстиції щодо організації правової роботи4

– проведення семінарів, нарад з працівниками управління з питань правової роботи;

– організація роботи з проведення перевірок стану правової роботи в органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях. Ведення журналу обліку перевірок стану правової роботи.

Аналіз випадків типових порушень юридичними службами чинного законодавства;

– наявність відомостей про якісний і кількісний склад юридичних служб. Ведення обліку працівників (вакантних посад) юридичних служб;

– стажування працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій;

– проведення семінарів для працівників юридичних служб органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій;

– надання методичної допомоги юридичним службам місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, щодо поліпшення правової роботи.

Підготовка методичних рекомендацій з питань правової роботи;

– виконання доручень і рекомендацій Міністерства юстиції України та Головного управління юстиції в Івано-Франківській області;

– інші заходи, проведені управлінням юстиції з питань правової роботи.

Характерними недоліками у веденні правової роботи районними, міськими, міськрайонними управліннями юстиції є: недотримання вимог щодо проведення стажування юрисконсультів (відсутні висновки управління про проходження стажування); ведення роботи щодо обліку структури і численності юридичних кадрів (несистематично подаються запити щодо чисельності юридичних кадрів).

Протягом І кварталу 2013 року Головним управлінням юстиції проводилась робота стосовно підвищення кваліфікації начальників та спеціалістів районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції та юристів органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій.

Протягом звітного періоду Головним управлінням юстиції проведено 4 семінарів, з них:

– 2 - постійно діючих;

– 2 - для начальників та спеціалістів районних управлінь юстиції;

– 3 - для інших категорій працівників.

На семінарах для юрисконсультів органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій та начальників і спеціалістів районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції розглядалися, зокрема, такі питання:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– практичне застосування змін до антимонопольного законодавства;

– новації законодавства щодо регулювання процедури банкрутства та статусу арбітражного керуючого;

– новели у пенсійному законодавстві;

– дотримання норм законодавства при звільненні працівників. Підстави та порядок звільнення;

– порядок подання на реєстрацію до органів юстиції НПА;

– основні новели закону України про зайнятість населення;

– питання, які підлягають з’ясуванню при проведенні перевірок стану правової освіти територіальними управліннями юстиції;

– узагальнення діяльності територіальних управлінь юстиції з питань правової роботи за 2012 рік. Типові порушення та недоліки в роботі.

Семінари-навчання проводяться за участю керівників та спеціалістів Головного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківській області; ІваноФранківського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України; Івано-Франківського обласного центру зайнятості; Територіальної державної інспекції з питань праці в Івано-Франківській області, відділу з питань банкрутства головного управління юстиції.

Суттєву роль в підвищенні рівня знань працівників юридичних служб органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій відіграє наявність достатньої нормативно-правової бази. У відділі правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та систематизації створено методичний куток, який забезпечено законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

У методичному кутку зберігаються методичні розробки, законодавчі акти, довідкова література, посібники з правових питань для використання працівниками юридичних служб та іншими фахівцями, а також збірки періодичних всеукраїнських та місцевих друкованих видань: Кодекси України, «Право України», бюлетень Міністерства юстиції України, бюлетень законодавства та юридичної практики України, «Юридична практика», вісник Івано-Франківської обласної ради та Івано-Франківської обласної державної адміністрації, газети «Галичина», а також Вісник «Підприємництво і право», одним із засновником якого є головне управління юстиції.

Не залишаються поза увагою управління молоді працівники юридичних служб.

Так, управління постійно здійснює моніторинг юридичних служб щодо новопризначених юрисконсультів, у яких немає досвіду роботи у галузі права. У випадку отримання інформації про призначеного юрисконсульта із невеликим досвідом роботи за фахом (0-3 роки), управління відразу відбирає такого працівника для проходження стажування.

Для стажування відбираються не тільки молоді юрисконсульти, а й ті, які давно підвищували свою кваліфікацію в органах юстиції.

Стажування проводиться згідно індивідуального плану. За результатами його проходження стажисти готують звіти про проходження стажування та проходять співбесіду з начальником відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та систематизації Головного управління юстиції, після чого складається довідка про результати проходження стажування. Відомості про осіб, які пройшли стажування у відділі правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативноправових актів та систематизації заносяться до журналу підвищення кваліфікації працівників юридичних служб та працівників територіальних управлінь юстиції.

Протягом звітного періоду головним управлінням юстиції проведено стажування:

юрисконсульта юридичного відділу Івано-Франківської ОДА, 2 юрисконсультів юридичного відділу Головного управління Пенсійного фонду України ІваноФранківській області; головного спеціаліста-юрисконсульта Головного фінансового управління Івано-Франківської ОДА;

З метою впровадження кращих форм і методів у діяльності юридичних служб відділом правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та систематизації протягом звітного періоду розроблено методичні рекомендації з питань правової роботи на теми: «Трудова книжка – основний документ працівника», «Суб’єкти господарювання».Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«553 Юридичні і політичні науки регулирование лоббистской деятельности в РФ / А.Л. Кучеров // Государственная власть и местное самоуправление в РФ: система, опыт, перспективы. – М., 1998. – С. 51.15. Малютин М.В. Кто такие лоббисты? Сама власть / М.В. Милютин // Бизнес и политика. – 1995. – № 5. – С. 56. 16. Арбузов А.В. Правовой нигилизм: теоретико-правовое исследование: дис.канд. юрид. наук / Арбузов А.В. – СПБ., 2006. – С. 178. 17. Зверев Е.В. Цит. работа. 18. Кучеров А.Л. Цит. работа. – С....»

«Цимбалюк В.І., Міщук І.В. Нормативно-правове забезпечення трансплантології в Україні та за кордоном. Ключевые слова: объединение предприятий, хозяйственные объединения, управление хозяйственной деятельностью, корпоративные права, корпоративное управление. Summary Petryna V. Business Associations: Legal Problems of Governance. This article is devoted to the problems of Ukrainian law relating to the governance relationship that forms between such legal persons as the business associations and the...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 3 (13) 2012 УДК 340.215 Г. П. Клімова, доктор філософських наук, професор СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПРАВОСВІДОМОСТІ Досліджено теоретико-методологічні питання правосвідомості. Особливу увагу приділено розгляду структури правової свідомості, а також розкриттю основних напрямів впливу правової свідомості на розвиток українського соціуму. Ключові слова: правова свідомість, структура правосвідомості,...»

«УДК 340.12 (447) + УДК 342. 7 (477) Л. В. Ярмол Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри теорії та філософії права ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ЖУРНАЛІСТАМИ © Ярмол Л. В., 2014 Проаналізовано загальнотеоретичні положення юридичного забезпечення свободи вираження поглядів журналістами. Визначені поняття свободи вираження поглядів журналістами...»

«ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ INTELLECTUAL PROPERTY ITEMS УДК 340.111.5:631.523 ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ ТА СЕЛЕКЦІОНЕРОМ У РАЗІ СТВОРЕННЯ СОРТУ РОСЛИН Удовиченко С.М. Державна установа «Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‘єва Національної академії аграрних наук України» Розглянуто особливості правових відносин між роботодавцем і селекціонером, якщо сорт рослин створено у зв'язку з виконанням трудового договору. трудовий...»

«Адміністративне право та адміністративна діяльність. Інформаційне право Правовий режим надання адміністративних послуг у сфері дозвільної системи передбачає дотримання фізичними та юридичними особами правил сервісної діяльності або порядку користування певними предметами, що закріплені на законодавчому рівні, а також дотримання уповноваженими суб’єктами права стандарту адміністративної послуги та встановленої законодавством процедури. Порушення „режимних” норм тягне адміністративну...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Лiквiдатор Караченцев Юрiй Леонiдович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 28.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО» Ткаченко Анастасія Вячеславівна УДК 341.215.2.009.11 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ (ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Спеціальність 12.00.11 – міжнародне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків-2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі міжнародного права...»

«Держава і право · Випуск 60 ального регулювання, доповнюють класичні правові норми і допомагають вирішувати складні правові ситуації і колізії. Враховуючи недостатній рівень теоретичного опрацювання проблеми нетипових соціальних регуляторів у правовій системі України, важливого значення для формування цілісної сучасної теорії норм права набуває дослідження місця і ролі цих регуляторів на сучасному етапі розвитку теорії права, а також впровадження основних положень у сучасне законодавство...»

«ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ УДК 340.69 О. М. Моїсєєв, старший науковий співробітник Донецького НДІСЕ, завідувач кафедри кримінального права та процесу Донецького національного університету, доктор юридичних наук, доцент ВНУТРІШНЄ ПЕРЕКОНАННЯ В СТРУКТУРІ ЕКСПЕРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Досліджено категорію внутрішнього переконання. Визначено його місце в структурі експертних технологій. Виокремлено гносеологічні, світоглядні та моральні підстави внутрішнього переконання експерта. Надано...»

«ЗВІТ за результатами громадського моніторингу Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) «Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу»1. Методика моніторингу Моніторинг центру надання адміністративних послуг Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу (далі – ЦНАП) було проведено у період з 6 січня по 28 лютого 2014 р. Під час моніторингу була використана інформація про ЦНАП з веб-сайтів (http://kryvyirih.dp.ua/ua/st/pg/171109753950986_s; http://www.krogerc.info/service_center.html;...»

«УДК.340.12 Л. Л. Богачова, кандидат юридичних наук, доцент Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Принципи європейського і національного права (порівняльноправовий аналіз критеріїв класифікації) У статті розглядаються різні підходи до побудови системи принципів європейського і національного права, критично аналізуються найбільш поширені критерії їх класифікації, обґрунтовується необхідність застосування загальних принципів права ЄС у національному...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ» Кафедра державно-правових дисциплін КОНСТИТУЦІЙНЕ (ДЕРЖАВНЕ) ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання напряму підготовки «Правознавство» Суми ВВП «Мрія» ТОВ УДК 342(477)(075.8) К64 Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»