WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 342.9:630*43 ОКРЕМІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ЛІСАХ УКРАЇНИ О.В. ГУЛАК, кандидат юридичних наук, Н.Ю. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування

України. – 2014. – Вип. 197. – Ч. 2.

УДК 342.9:630*43

ОКРЕМІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

В ЛІСАХ УКРАЇНИ

О.В. ГУЛАК, кандидат юридичних наук,

Н.Ю. ПОМЯНСЬКА, студентка магістратури 1 року навчання,

Національний університет біоресурсів

і природокористування України1

У статті здійснено аналіз окремих аспектів адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері пожежної безпеки в лісах України. Досліджено нормативно-правові акти, проблематику та особливості притягнення до відповідальності за правопорушення у досліджуваній сфері суспільних відносин.

Адміністративна відповідальність, правопорушення у сфері пожежної безпеки в лісах України, пожежна безпека в лісах України, екологічний правопорядок.

Важливим аспектом гармонійного існування людини є її відносини з навколишнім середовищем, забезпечити ефективність яких має відповідна державна політика, у тому числі і стосовно створення дієвої нормативно-правової бази, спроможної гарантувати екологічний правопорядок.

Споживацьке відношення людини до природних ресурсів, їх нераціональне використання у підсумку призводить до серйозних та тривалих негативних наслідків.

Підтвердженням цьому є суттєве зростання за останні десятиріччя екологічних правопорушень. Навіть, враховуючи доволі стрімкий рівень підвищення екологічної правосвідомості у населення нашої держави, все ж у цілому, чи не найбільшу кількість правопорушень слід констатувати саме серед екологічних відносин (ще й враховуючи високий рівень їх латентності). Не є винятком і відносини у лісовій галузі, зокрема і щодо порушення правил пожежної безпеки у лісах, які саме і призводять до одних з найтяжчих наслідків для нинішніх і майбутніх поколінь.

З усіх рослинних ресурсів планети найважливіше значення у житті природи та людини мають ліси. Вони найбільше потерпіли від господарської діяльності і стали найпершим об’єктом охорони.

Проблематика адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері пожежної безпеки в лісах України не раз поставала предметом дослідження цілої низки наукових праць фахівців як адміністративного, кримінального, екологічного, земельного права, так і представників лісівничої науки, державного управління тощо. Окремі © Гулак О.В., Помянська Н.Ю., 2014 Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. – Вип. 197. – Ч. 2.

аспекти розглядались у працях В. Курила, В. Єрмоленка, В. Семчика, В. Авер’янова, Ю. Шемшученка, П. Лакиди, С. Зібцева, О. Сторчоуса, В. Ліпинського, Н. Марфіної, О. Сасова.

Мета наукової статті полягає у аналізі окремих аспектів адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері пожежної безпеки в лісах України, визначенні проблематики та особливостей притягнення до відповідальності за правопорушення у досліджуваній сфері суспільних відносин.

Більшість фахівців, які аналізують лісопожежну ситуацію на глобальному рівні вказують на те, що на найближчу перспективу слід очікувати збільшення кількості великих пожеж. В основі таких прогнозів знаходяться повідомлення національних урядів різних країн про катастрофічні пожежі та збитки, завдані ними. Матеріальні збитки від масових лісових пожеж у Греції у серпні 2007 р. сягнули 5 млрд євро при загальній площі пожеж до 270 тис. га. У цей же рік найбільші за роки незалежності лісові пожежі мали місце і в Україні: на території Херсонської області та Криму. День 7 лютого 2009 р. увійшов в історію Австралії як «чорна субота», коли почалася найбільша та найстрашніша за наслідками природна пожежа в історії країни [1].

Вирішення зазначеної проблеми знаходиться у площині запровадження дієвих організаційно-правових заходів, насамперед, щодо підвищені рівня екологічної правосвідомості, запровадження на законодавчому рівні уроків екологічної освіти та культури; розповсюдження серед населення інформації про правила пожежної безпеки в лісах, їх роз’яснення та запровадження суворої відповідальності за недотримання таких.

Щоправда, слід відзначити деякий прогрес у реалізації останнього компоненту, втім, за твердженням О. Сторчоус, наразі складність роботи держлісохорони з порушниками правил пожежної безпеки полягає в роз’ясненні та переконанні порушника в тому, що вчинений ним проступок тягне за собою адміністративну відповідальність, оскільки більшість звичайних громадян не мають уявлення про визначення пожежонебезпечного періоду, чим передбачено його застосування, які існують правила пожежної безпеки в лісі, і що за невиконання цих правил встановлена певна відповідальність [2, с. 208].

Також автором відмічено, що у повсякденній діяльності посадові особи лісового господарства найчастіше стикаються з такими видами порушень, що подекуди мають масовий характер як: розведення багать у лісі під час пожежонебезпечного періоду; заїзд на територію лісового фонду транспортних засобів та інших механізмів упродовж пожежонебезпечного періоду; відвідування населенням хвойних насаджень у період, коли встановлено 5 клас пожежної небезпеки, тощо [2, с. 209].

Поняття «пожеженебезпечний період», зокрема, міститься в Наказі ДКЛГУ № 279 та означає частину року з моменту сходження снігового покриву до настання стійкої вологої осінньої погоди або утворення снігового покриву (з 1 квітня по 31 жовтня) [3].

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. – Вип. 197. – Ч. 2.

Власники лісів і постійні лісокористувачі зобов’язані розробляти та проводити в установлений строк комплекс протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону та захист лісів. Перелік протипожежних та інших заходів, вимоги щодо складання планів цих заходів визначаються центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства, органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень [4, с. 288–290].

Вимоги пожежної безпеки в лісах включають у себе загальні та спеціальні умови соціального, правового та технічного характеру, які встановлені з метою запобігання пожежам. Спеціальний підзаконний акт, що безпосередньо регулює ці правовідносини – Наказ ДКЛГУ «Правила пожежної безпеки в лісах України» № 278 [5] – є обов’язковим для виконання всіма центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форми власності) і громадянами, які з будь-яких причин перебувають у лісі. Питання організації та ведення обліку лісових пожеж, порядок передачі інформації про виявлені пожежі врегульовано у Наказі ДКЛГУ № 279 [3].

За недотриманням правил у сфері пожежної безпеки лісів, винні особи підлягають юридичній відповідальності, яка може бути реалізована як у кримінальному, цивільному, дисциплінарному, так і адміністративному порядку.

Адміністративна відповідальність – це різновид правової відповідальності, специфічна форма негативного реагування з боку держави в особі її компетентних органів на відповідну категорію протиправних проявів (передусім адміністративних проступків), згідно з якою особи, що скоїли ці правопорушення, повинні дати відповідь перед повноваженим державним органом за свої неправомірні дії і понести за це адміністративні стягнення в установлених законом формах і порядку [6, с. 105].

Адміністративна відповідальність за порушення правил пожежної безпеки в лісах регламентована однойменною ст. 77 КУпАП «Порушення вимог пожежної безпеки в лісах» [7].

Зазначена стаття містить декілька окремих складів правопорушень, а саме: порушення вимог пожежної безпеки в лісах (ч. 1 статті); знищення лісу внаслідок необережного поводження з вогнем (ч. 2 статті);

пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем (ч. 2 статті); порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі (ч. 2 статті); порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до поширення лісової пожежі на значній площі (ч. 2 статті).

Більш конкретизовані вимоги до пожежної безпеки в лісах України встановлені Лісовим кодексом України [8], Кодексом цивільного захисту України [9], Правилами пожежної безпеки в Україні [10], Правилами пожежної безпеки в лісах України [5].

При застосуванні ч. 2 ст. 77 КУпАП на практиці доволі важко визначити різницю між наслідками допущених порушень, самим фактом Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. – Вип. 197. – Ч. 2.

пожежі та її поширенням на значній площі. Виходячи з визначень розмірів лісових пожеж, які містяться у Наказі № 278, невеликою лісовою пожежею вважається пожежа на площі до 5 га. Однак, якщо уявити, яких колосальних збитків завдає, наприклад, низова пожежа в лісі навіть на такій площі, притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за вчинені порушення буде надто м’яким покаранням. Законодавець не визначає, якого саме розміру має бути площа лісу, щоб визнавати її значною для кваліфікації цього правопорушення. На практиці під цим визначенням розуміють площу низової пожежі від 0,1 га до 3,0 га, однак чітка межа цього поняття нормативно не закріплена. Розглядаючи це питання, необхідно враховувати, що кримінальна відповідальність за аналогічне порушення передбачена ст. 245 Кримінального кодексу України, однак наступає лише у разі пошкодження вогнем лісового масиву. Знову ж таки, конкретне визначення «лісовий масив» у законодавстві відсутнє, звідки можна дійти висновку, що вищезгадане поняття є оціночним. Відповідно, рішення про віднесення знищення лісу до адміністративного проступку або злочину має прийматись окремо в кожному конкретному випадку з урахуванням усіх обставин події та наслідків [2, с. 173].

Таким чином, вбачається необхідність у внесенні змін до чинного законодавства, а саме: КУпАП та КК України щодо нормативного урегулювання питання чіткого розмежовування адміністративної та кримінальної відповідальності за знищення чи пошкодження вогнем лісових масивів, передбачивши за діяння, що призвели до знищення чи пошкодження вогнем лісових масивів на площі до 1 га – адміністративну відповідальність; понад 1 га – кримінальну.

Зокрема, відповідний законопроект ще декілька років тому був розроблений та поданий до ВР України, де через рік перебування, на жаль, отримав остаточне відхилення [11].

Розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення за правопорушення у сфері пожежної безпеки в лісах України мають право: згідно із ст. 241 КУпАП – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства з чітким переліком відповідних посадових осіб [7]; ст. 7 Положення про Держлісохорону – посадові особи Держлісоохорони [12];

п. 14 ст. 67 Кодексу цивільного захисту України – центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки [9].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Таким чином, проблемні аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері пожежної безпеки в лісах України – одні з найбільш актуальних та складних, які вирішуються насамперед працівниками лісівничої галузі. Значне підвищення пожежної небезпеки в лісах зумовлюється передусім стрімким зростанням відвідуваності населенням лісових масивів. Для підвищення рівня пожежної безпеки потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед населення по питаннях збереження лісів і дотримання встановлених норм і правил пожежної Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. – Вип. 197. – Ч. 2.

безпеки в лісах, правильно організовувати використання лісів для масового відпочинку населення з метою зменшення неорганізованого припливу людей в ліс, проводити заходи по посиленню протипожежних заходів в місцях масового відпочинку. Порушення правил пожежної безпеки в лісах України має нести за собою неухильне та об’єктивне притягнення винуватців до адміністративної відповідальності з обов’язковим відшкодуванням ними вартості нанесеної шкоди лісовим угіддям.

Враховуючи значну складність у доведенні вини порушників за ч. 2 ст. 77 КУпАП, доцільно конкретизувати, зокрема, в самих адміністративних протоколах, суттєві обставини справи, зазначаючи характер дій з вогнем, вчиненим порушником, осередок пожежі, деталізацію прояву необережності, наявність чи відсутність причинного зв’язку між вказаними необережними діями та пошкодженням (знищенням) лісу тощо.

Вбачається необхідність і у внесенні змін до чинного законодавства, а саме: КУпАП та КК України щодо нормативного урегулювання питання чіткого розмежовування адміністративної та кримінальної відповідальності за знищення чи пошкодження вогнем лісових масивів.

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. – Вип. 197. – Ч. 2.

Список літератури:

1. Зібцев C. Проблема лісових пожеж у світі виходить на новий, більш небезпечний рівень / Сергій Зібцев // Урядовий кур’єр. – 2012. – 4 липня :

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukurier.gov.ua.

2. Сторчоус О. Адміністративна відповідальність за лісопорушення:

практика застосування державною лісовою охороною України. – 351 с. / О. Сторчоус // Програма «Удосконалення систем правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного напряму Європейської політики добросусідства та Росії» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.fleg.org.ua/.

3. Про затвердження Інструкції з організації ведення обліку лісових пожеж та їх наслідків в системі Держкомлісгоспу України : Наказ Держкомлісгоспу від 27 грудня 2004 р. № 279 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vygodalis.com.

4. Рябець К.А. Екологічне право України : навч. посіб. / К.А. Рябець. – К.

: Центр учбової літератури, 2009. – 438 с.

5. Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України : Наказ Державного комітету лісового господарства України № 278 від 27 грудня 2004 р.

: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/.

6. Адміністративне право: Загальна частина : навч. посіб. / С.М. Алфьоров, С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 7 грудня 1984 р. № 8073 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://rada.gov.ua/.

8. Лісовий кодекс України : Закон України від 21 січня 1994 р. № 3852 :

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/.

9. Кодекс цивільного захисту України : Закон України від 2 жовтня 2012 р.

№ 5403 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/.

10. Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні : Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 р.

№ 126 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/.

11. Про внесення змін до ст. 245 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу : Законопроект України № 5171 від 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua

12. Про затвердження Положення про державну лісову охорону :

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 976 :

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ЗАТВЕРДЖЕНО загальними зборами акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ» Протокол №16 від «05» квітня 2011 р. Голова загальних зборів акціонерів Сопуляк В.В. (підпис) (П.І.Б.) СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ» (НОВА РЕДАКЦІЯ) м. Оріхів 2011 р. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Цей Статут є установчим документом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ» (далі за текстом – Товариство). 1.2. Відповідно до вимог Закону України «Про...»

«УДК 81-11:34 С. В. Дорда, канд. філол. наук, доц. кафедри іноземних мов ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВНИЧОЇ ЛІНГВІСТИКИ (КОРОТКИЙ НАРИС) У статті робиться спроба окреслити коло проблем та питань, які є актуальними для правничої лінгвістики сьогодення. Ключові слова: право, лінгвістика, правнича лінгвістика, юриспруденція. В статье делается попытка очертить круг проблем и вопросов, которые являються актуальными для правовой...»

«ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УДК 340 ОЗОНОВИЙ ШАР АТМОСФЕРИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ Золотарьова Н.І. Професор кафедри адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ кандидат юридичних наук В статті розглядаються питання правового регулювання відносин щодо охорони озонового шару атмосфери, відношення світового співтовариства до проблеми його руйнування, правове положення України у міжнародних відносинах щодо реалізації норм Кіотського...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО БЕЗДІТКО ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 347.459 ДОГОВІР ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (ТІЛООХОРОННИЦТВА) ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2015 Дисертація є рукописом. Робота виконана на кафедрі цивільного права № 2 Національного...»

«Горобець Н.Г. Поняття та сутність права власності в контексті Першого Протоколу до Конвенції про захист. УДК 341.176(4) Н. Г. ГОРОБЕЦЬ Наталія Григорівна Горобець, здобувач Київського університету права НАН України ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 1950 Р. ТА ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ Формування правової, соціальної та демократичної держави тісно пов’язано із встановленням у державі...»

«Міжнародне право МІЖНАРОДНЕ ПРАВО КИЇВЕЦЬ О.В., кандидат юридичних наук, доцент (Інститут законодавства Верховної Ради України) УДК 341.018 ДЖЕРЕЛО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ПРИРОДНО-ПРАВОВОМУ МИСЛЕННІ Проаналізовано погляди природно-правової школи щодо розуміння феномена „джерело міжнародного права”. Ключові слова: доктрина, міжнародне право, джерела міжнародного права, Гроцій, філософія міжнародного права Проанализированы воззрения естественно-правовой школы на понимание феномена „источник...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Збірник наукових праць Випуск 53 Одеса «Юридична література» ББК 67(4Укр)я43 А 437 УДК 340(477)1082 У збірнику подано статті учених Одеської національної юридичної академії — фахівців у сфері сучасної цивілістики. Дослідження присвячено проблемам розвитку цивільного права, його окремих інститутів. Окрема увага приділена ролі римського права у розвитку сучасної цивілістики. Збірник може...»

«ВІСНИК Проблеми боротьби зі злочинністю Статтю 29 у проекті нового КК викласти в такій редакції: «Співучасниками вчинення тяжких злочинів поряд з виконавцями визнаються організатори, керівники, підмовники, посібники. Організатором визнається особа, яка організувала групу, або злочинне спільництво, або злочинну організацію з метою вчинення тяжких злочинів. Керівником визнається особа, яка розробила кримінальні цілі, методики, плани, способи вчинення тяжких злочинів, або брала участь у вчиненні...»

«Питання адміністративного та фінансового права Вісник № 4 [67] Д. Лученко, кандидат юридичних наук, УДК 342.92:342.9.03 доцент кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Про правову природу оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень Однією з нагальних проблем функціонування апарату публічної влади в Україні є забезпечення принципу законності у його діяльності. Важливим елементом цього принципу є...»

«Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. №27. 2013 is researched and proposed. Subjective structure of mechanism of innovative policy formation and implementation is defined. Key words: state innovative policy, national innovative system, priorities of innovative development, innovative attitude. УДК 349.2 І.П. Жигалкін, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» ПАРАДИГМА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №1(9) УДК 343.95. О. В. Бишевець, кандидат юридичних наук, асистент кафедри правосуддя (юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка) ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ІДЕАЛЬНИХ СЛІДІВ ЗЛОЧИНУ Постановка проблеми. Неодмінним атрибутом і необхідною умовою процесу розслідування будь-якого злочину є спілкування слідчого з учасниками кримінального провадження. Оскільки згідно до статті 223...»

«С. В. ЄЛЬКІН, УДК 349.4 канд. юрид. наук, заступник декана з навчальної роботи юридичного факультету, доцент кафедри господарського та екологічного права, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Сімферополь ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАНДШАФТНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ Досліджено законодавче забезпечення ландшафтного використання та охорони земель, визначено основні періоди розвитку законодавства за темою дослідження до 1 липня 2006 р., тобто набуття...»

«2013. – № 1 319 Ю.О. Корольов менеджер (ПАТ „АктаБанк”, м. Дніпропетровськ) УДК 347.734(477) ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Розглянуто законодавчі та нормативно-правові акти, які визначають сутність та зміст правового статусу Національного банку України. Ключові слова: правовий статус, законодавчі акти, нормативно-правові акти, функції, повноваження, Національний банк. Постановка проблеми. Сьогодні триває дискусія серед науковців щодо визначення понять „статус”,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»