WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 343.211 В. П. Тихий доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ Відповідно до ...»

1

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2010. – №2

УДК 343.211

В. П. Тихий

доктор юридичних наук, професор,

академік Національної академії правових наук України

КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Відповідно до Конституції України (ч. 2 ст. 8, ст. 18, п. 22 ч. 1 ст. 92)

Кримінальний Кодекс України (далі – КК) передбачає, що він ґрунтується на Конституції України та на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права (ч. 1 ст. 3).

КК чітко слідує конституційним вимогам демократичної, соціальної, правової держави, визнанню людини, її життя і здоров’я, честі й гідності, недоторканності й безпеки найвищою соціальною цінністю, конституційному принципу верховенства права зі всіма наслідками, що випливають із цього притаманними кримінальному праву цивілізованих країн, зокрема законності, рівності громадян перед кримінальним законом, справедливості, гуманності кримінального закону та покарання, індивідуалізації кримінальної відповідальності й покарання тощо.

КК виходить зі своєї підлеглості Конституції України (підконституційності) й відтворює конституційний принцип "Nullum crimen, nulla poena sine leqe" – "немає злочину, немає покарання без вказівки на це в законі". З цього принципу випливає те, що застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією забороняється (ч. 4 ст. 3 КК). Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину (ч. 1 ст. 2 КК), Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2010. – №2 тобто передбаченого Кримінальним кодексом суспільно небезпечного винного діяння (дії або бездіяльності), вчиненого суб’єктом злочину (ч. 1 ст. 11 КК). Таким чином, відсутність у Особливій частині КК норми, що встановлює кримінальну відповідальність за певне діяння, виключає можливість визнання його злочином, навіть якщо таке діяння становить суспільну небезпечність.

КК криміналізує, тобто визначає злочинною і караною, тільки конкретну поведінку – діяння (дію або бездіяльність). Моральнопсихологічні якості людини, стан її свідомості, думки, погляди, переконання, якими б негативними вони не були, не можуть розглядатися як злочинне діяння й отже, не можуть тягти за собою кримінальної відповідальності. Це ще не діяння. "Coqitations poenam nemo patitur" (ніхто не підлягає покаранню за думки) – думки не караються. Тому їх формування, прояв, виявлення умислу на вчинення злочину не можуть визнаватись злочином. Для настання кримінальної відповідальності недостатньо встановлення злочинного наміру, необхідно вчинення ще і злочинного діяння.

Тільки суспільно небезпечні діяння забороняються й можуть бути заборонені кримінальним законом під загрозою покарання, тільки вони можуть розглядатися як стадії злочину (ч. 1 ст. 11 КК).

Суспільна небезпечність, як обов’язкова матеріальна (змістовна) ознака злочину згідно із ч. 2 ст. 11 КК, означає, що діяння (дія або бездіяльність) заподіює істотну шкоду фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі, тобто об’єктам кримінально-правової охорони, або створює реальну можливість (загрозу) заподіяння такої шкоди. Ця ознака є об’єктивною соціальною властивістю злочину, розкриває його соціальну природу (суть), дає його матеріальне визначення – відповідає на запитання, чому саме такі форми (види) поведінки людини забороняє Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2010. – №2 законодавець під загрозою застосування такого державного примусу, як покарання.

Діяння (дія чи бездіяльність), яке не спричиняє істотної шкоди об’єкту кримінально-правової охорони й не створює загрози заподіяння такої шкоди, не може розглядатися як злочин, тому що воно позбавлене такої властивості, як суспільна небезпечність.

Не є злочином дія (або бездіяльність), яка хоча формально й містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого КК, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла й не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі (ч. 2 ст. 11 КК).

Кримінальний кодекс декриміналізував, тобто виключив із своїх норм відповідальність за такі діяння, які не мали суспільної небезпечності, притаманної злочину, або втратили її. Так, за новим КК готування до злочину невеликої тяжкості, тобто підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення такого злочину, або інше умисне створення умов для його вчинення, не тягне за собою кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 14).

На підставі та в розвиток ст. 58 Конституції України – про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи (ч. 1); ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися як правопорушення (ч. 2), – КК передбачив, що у всіх випадках до особи застосовується та норма, яка більш сприятлива для неї (ст. 5 КК).

На основі положень Конституції України про те, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер (ч. 2 ст. 61) та що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2010. – №2 порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (ч. 1 ст. 62), КК закріплює принципи індивідуальної відповідальності особи і лише при наявності її вини за вчинений злочин (ч. 1 ст. 11, ст. 23-25).

Ч. 3 ст. 2 КК передбачає, що ніхто не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за той самий злочин більше одного разу. Це положення конкретизує ч. 1 ст. 61 Конституції України, відповідно до якої ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за одне й те ж саме правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Конституції України, яка закріплює заборону вигнання громадян України за межі України й заборону видачі громадян України іншій державі, у ч. 1 ст. 10 КК передбачено, що громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні й які вчинили злочини поза межами України, не можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду.

Конституційний Суд України в Рішенні у справі про Римський Статут Міжнародного кримінального суду роз’яснив, що заборона видачі громадян України іншій державі стосується лише (екстрадиції) національної, а не міжнародної юрисдикції. Вона має на меті гарантувати неупередженість судового розгляду та справедливість і законність покарань для своїх громадян.

Закріплене у ст. 36 КК право кожного на необхідну оборону є важливою гарантією реалізації конституційних положень про те, що кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань (ч. 3 ст. 27 Конституції України); кожен має право будь-якими не забороненими засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань (ч. 5 ст. 55 Конституції України).

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2010. – №2 У ст. 41 КК зазначено, що не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження (ч. 3). Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч. 4). Ці положення конкретизують норму ч. 1 ст. 60 Конституції України, у якій передбачено, що ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

Основою для визначення в КК поняття покарання та його мети (ст. 50 КК) є положення ст. 28 Конституції України про те, що кожен має право на повагу до своєї гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Кримінальний кодекс, базуючись на Конституції України, забезпечує реалізацію її положень у декількох напрямках. По-перше, він захищає конституційні цінності від злочинних посягань. Кримінальне право за своєю природою виконує охоронну функцію. Воно охороняє найбільш важливі суспільні відносини від найбільш небезпечних злочинних посягань.

По-друге, кримінальне право служить запобіганню (профілактиці) злочинів, недопущенню злочинних порушень Конституції України.

По-третє, норми КК повинні не тільки прийматися, але і тлумачитися й застосовуватися відповідно до Конституції України. У разі невизначеності в питанні про те, чи відповідає Конституції України застосований закон або закон, який підлягає застосуванню в конкретній справі, суд за клопотаннями учасників процесу або за власною ініціативою зупиняє розгляд справи і звертається з мотивованою ухвалою (постановою) до Верховного Суду України. Останній відповідно до ст. 150 Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2010. – №2 Конституції України може порушити перед Конституційним Судом України питання про відповідність закону Конституції України.

По-четверте, норми кримінального права з їх точними й вичерпними ознаками складів злочинів та встановленими видами й межами покарань гарантують людей від необґрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності. Норми КК чітко визначають обсяг влади держави (державного примусу) стосовно осіб, що вчинили злочини, а також суб’єктивного права цих осіб у процесі застосування державного примусу (покарання).

Нарешті, у деяких випадках норми Конституції України вимагають застосування норм кримінального права, і навпаки. Так, відповідальність народного депутата України (ч. 3 ст. 80, п. 2 ч. 2 ст. 81 Конституції України), що вчинив злочин, поєднує в собі конституційну і кримінальну відповідальність, а кримінальна відповідальність судді (п. 6 ч. 5 ст. 126 Конституції України) обумовлює конституційну відповідальність судді – звільнення з посади органом, що його обрав або призначив.

Список використаних джерел

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

Висновок Конституційного Суду України у справі за 3.

конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут) вiд 11.07.2001 № 3в/2001 // Офіційний вісник України в iд 27.07.2001 р. – 2001. – № 28. – Ст. 1267.

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2010. – №2 Тихий В. П.

Конституційні основи Кримінального кодексу України У статті аналізуються конституційні основи Кримінального кодексу України, їх зміст і значення Ключові слова: Кримінальний кодекс України, Конституція України, принципи права Тыхий В. П.

Констутиционные основы Уголовного кодекса Украины В статье анализируются констутиционные основы Уголовного кодекса Украины, их содержание и значение Ключевые слова: Уголовный кодекс Украины, Конституция Украины, принципы права Tykhyy V. P.

The constitutional foundations of the Criminal Code of Ukraine The article offers the analysis of the constitutional foundations of the Criminal Code of Ukraine, their content and value Key words: the Criminal Code of Ukraine, Constitution of Ukraine, principles of lawПохожие работы:

«УДК 347.426.4 С. Є. СИРОТЕНКО, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків ДО ПИТАННЯ ПРО ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ВІДНОСИНИ З КОМПЕНСАЦІЇ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ Розглянуто окремі спірні питання застосування національними судами цивільного законодавства у відносинах з компенсації моральної шкоди, а також використання рішень Європейського суду з прав людини як джерела права в зазначених правовідносинах. Ключові слова: компенсація моральної...»

«УДК 341.121 Є.В. Повзик, аспірант Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків ВИЗНАННЯ ПІДОЗРЮВАНИМ (ОБВИНУВАЧЕНИМ) СВОЄЇ ВИНИ ЯК ЧИННИК, ЩО ВПЛИВАЄ НА ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ПО КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ Захист гарантованих державоюконституційних прав і свобод людини в кримінальному процесі є можливим завдяки не лише покаранню особи, яка вчинила злочин, а й відшкодуванню шкоди, завданої ним, швидкому вирішенню справи, примиренню обвинуваченогоз потерпілим,...»

«Topical issues of law: theory and practice. №27. 2013 Chemsak U.V. Count of voices of electors: directions of perfection of the legal adjusting and realization The author sorts out and systematizes actual directions of election law improvement, that regulate poll procedure. The conceptual notions of election law, certain aspects of supervision at the elections institute, preparation of members of election commission and development of mechanisms of the election principles implementation are...»

«6. Практика судів України в цивільних справах. Ч. 2 /Укл.: П.І.Шевчук, А.Г.Ярема, Г.І.Давиденко. – К.: ЮРІНКОМ, 2007р. – 308 с.7. Фурса С. Я. Цивільний процес України. Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2006р. –446, с.8. Цивільний процесуальний кодекс України: Текст відповідає офіційному. –К.: Магістр-ХХI сторіччя, 2005р. – 159, с.9. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник. –К.: Атіка, 2006р. –383, с. 10. Штефан М. Й. Цивільне...»

«Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. – Вип. 197. – Ч. 3. УДК 349.6 ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН О.В. РУДЕНЬ, аспірантка1, Київський національний університет імені Тараса Шевченка Стаття присвячена визначенню правової природи та юридичних ознак екологічних договірних відносин. Досліджено основні юридичні ознаки екологічних договірних відносин, а саме: наявність публічного екологічного інтересу,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО В.С. ПОЛІКАШИН, Ю.В. ПОЛІКАШИН, С.Ю. ПОЛЯКОВ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ ХАРКІВ УДК 623.64 Основи управління і прийняття рішень у військовій справі: Навч. посібник / В.С. Полікашин, Ю.В. Полікашин, С.Ю. Поляков. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – 120 с. Посібник містить необхідний обсяг теоретичних знань з основ управління, а також методику відпрацювання вміння...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Лавриненко Сергiй Геннадiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 28.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I....»

«Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 12. Алексєєв А.І., Синілов Г.К. Актуальні проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ: Монографія. – К., 1972.13. Лукашов В.А., Бобров В.Г. Предмет, задачи и система курса “Оперативнорозыскная деятельность органов внутренних дел” как отрасль научного познания: Лекция. – М., 1983.14. Лукашов В.А. Предмет, сущность и методы теории ОРД. – М., 1974. 15. Лекарь А.Г., Волынский А.Ф., Гребельский...»

«Земельні довірчі правовідносини. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 1. С. 84-94. УДК 349.42 ЗЕМЕЛЬНІ ДОВІРЧІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НОСІК В. В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна Досліджуються теоретичні і практичні питання юридичної природи довірчого управління і довірчої власності у сфері здійснення права приватної власності на земельні ділянки,...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК 2 (2)2012 _ Львівського державного університету внутрішніх справ 14. Юрасова Е.Н. Психологические особенности лиц, склонных к экстремизму, терроризму и ксенофобии / Е.Н. Юрасова // Юридическая психология. – 2008. – № 4. – С. 25–37.15. Яхьяев М.Я. Методологические аспекты исследования экстремизма / М.Я. Яхьяев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://scienceport.ru /content/ metodologicheskie -aspekty-issledovaniya-ekstremizma Гуменюк Л.И. Экстремистские настроения...»

«УДК 343.12 Ю. І. Крючко, канд. юрид. наук Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВОДІВ І ПІДСТАВ ДЛЯ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ Й ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ В КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ Актуальність обраної теми зумовлюється необхідністю активізації зусиль прокурорів з відшкодування заподіяної злочином шкоди. Основною формою такого відшкодування є інститут цивільного позову, застосування якого має численні проблемні аспекти. З...»

«Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. №27. 2013 is researched and proposed. Subjective structure of mechanism of innovative policy formation and implementation is defined. Key words: state innovative policy, national innovative system, priorities of innovative development, innovative attitude. УДК 349.2 І.П. Жигалкін, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» ПАРАДИГМА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА...»

«УДК 342.8 В. В. Сухонос (мол.), канд. юрид. наук, доц., кафедра державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ОДНООСІБНО-МОНАРХІЧНОЇ МОДЕЛІ ІНСТИТУТУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ Стаття містить положення щодо конституційного запровадження в Україні одноосібно-монархічної моделі інституту глави держави. Зокрема, питома вага у статті приділяється двом моментам. По-перше, конституційно-правовий механізм...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»