WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ПРАВОВА КОМУНІКАЦІЯ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИСТА (ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВНИКА З АУДИТОРІЄЮ) Н. Медвідь Львівський державний університет внутрішніх ...»

ТЕЛЕ- ТА РАДІОЖУРНАЛІСТИКА TV AND RADIO JOURNALISM

2010. Вип. 9. Ч. 2. C. 243–247 2010. Is. 9. Pt. 2. P. 243–247

ПРАВОВА КОМУНІКАЦІЯ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИСТА

(ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ

ВЗАЄМОДІЇ ПРАВНИКА З АУДИТОРІЄЮ)

Н. Медвідь

Львівський державний університет внутрішніх справ,

вул. Городоцька, 26, 79007, м. Львів, Україна,

e-mail: ukr@livs.lviv.ua

Розглянуто особливості побудови правового дискурсу прокурора; проаналізовано основні етапи підготовки його промови.

Ключові слова: захисна промова; самозахисна промова; обвинувальна промова; лінгвістичний аспект взаємодії прокурора із аудиторією; тема виступу; аргументація доповіді; судова промова.

Проблеми методики підготовки захисних промов чи обвинувальних, на жаль, досі не стали об’єктом достеменного аналізу практиків і науковців. Поки що, вважаємо, як судові промови (судді, адвокати), так і промови прокурорів не підданні серйозному критичному аналізові у плані комунікативної досконалості. А тому так часто на сторінках ЗМІ трапляються випадки суттєвого спотворення контексту журналістами через власне лінгвістичну недосконалість правового дискурсу, створеного не професійними юристами.

Практики мало уваги звертають на вироблені багатовіковою традицією риторики засоби та методи побудови правового дискурсу. Теоретичні засади такого аналізу черпаємо із неперевершених зразків відомих класиків красномовства: Сократ, Цицерон, Гомер, Сковорода, Прокопович, Сагач та ін. Однак сучасна судова практика, на жаль, ще не виробила достатньо надійних механізмів оцінки юридичних текстів.

Перспективними і досі лишаються завдання побудови комунікативної взаємодії із аудиторією для всіх без винятку юристів. Вирішення цього перспективного завдання дасть змогу професійно підійти до організації практики взаємодії журналістів і юристів, адекватно реагувати на мовлене і писане. Це і є нашим перспективним завданням.

Будь-яка промова чимось подібна до наукового дослідження. Якщо вона навіть не містить нових ідей чи відкриттів (як, наприклад, наукова лекція), то принаймні будується, як „пошук істини”. Отже, промову треба будувати як певну проблему. Оратор, виступаючи перед аудиторією, завжди має проголошувати щось вагоме і нове (принаймні нове для цієї аудиторії). Виступ має бути актуальним, змістовним. Тільки за таких умов його слухатимуть.

Оратор повинен ґрунтовно володіти основними аспектами проблеми, про яку наважується говорити. Той, хто виступає перед аудиторією, має бути освічений в галузі знання, яку пропонує увазі своїх слухачів. Поверховість і малоерудованість одразу помітні, й довіри в аудиторії такий оратор не викликає.

______________

Медвідь Н., 2010 244

–  –  –

Промова, зазвичай, потребує попередньої підготовки, й чим вона ґрунтовніша, тим солідніше, вагоміше виглядатиме виклад, а отже, й переконливіше. А освіченість має таку властивість: чим більше людина знає чужих думок, тим самостійнішим стає її власне мислення, тим оригінальніша вона у поглядах, а звідси – цікавіша для інших.

Не треба лякатися того, що тема маловивчена, що з цього питання „мало літератури”.

Якщо і справді так, то це означає, що промовець вільний від чужих думок і має право викладати власні міркування.

Матеріал для промови може конденсувати власний і чужий досвід. Матеріалом з власного життя можуть бути: власні думки, спостереження, емоції тощо. Матеріал, що містить чужий досвід, – це, насамперед, книги, журнали, газети (хоча можуть бути й випадки з життя знайомих, друзів і т. ін.). Якщо промовець власні думки підкріплює цитатами, то вони набувають більшої ваги. Крім того, цитати іноді допомагають влучно пояснити думку, зробити її більш конкретною і зрозумілою. Цитуючи чиюсь думку чи спостереження, треба посилатися на джерело, звідки взята цитата. Тому існує певна система правил, що допомагає швидше знаходити матеріал для промови і правильно ним користуватися.

Отже, чим достеменнішим є знання чужих думок, тим легше висловити свою.

Тому, щоб вивчити ретельно проблему, треба користуватися відповідною літературою, відшукуючи її у каталогах (систематичних і алфавітних) бібліотек.

Під час підготовки правового дискурсу (з навчальною метою) у бібліотеці користуються систематичним каталогом, якщо тема маловідома чи зовсім невідома, і потрібно дізнатися, наскільки вивчене те чи інше питання.

Тут можна знайти готові підрозділи з окремих питань своєї дисципліни (наприклад, до розділу „Риторика”:

красномовство академічне, політичне, судове і т. ін.). Але багато цінного матеріалу можна знайти і в інших розділах каталогу (наприклад, „Літературознавство”, „Історія” тощо). Якщо ж потрібно використати твори певного автора, звертаються до алфавітного каталогу.

Розглянемо особливості аргументації прокурора у правовому дискурсі. Аргументація прокурора:

„Жодна альтернатива в питанні про кваліфікацію злочину з боку прокурора – недопустима. Коли кваліфікація набуває суперечливого характеру, прокурор чітко висловлює свою пропозицію і ґрунтовно її аналізує й аргументує”.

Позначка „Аргументація прокурора” слугує для класифікації картки – до якого розділу майбутньої роботи ви цю цитату віднесете. Готуючись до промови, варто увиразнювати свою аргументацію відомими з класичної літератури, практики, громадської роботи, відповідними цитатами класиків або сучасників. Доречними мають бути у своєму вжитку запозичені слова.

Подаємо систему поширених складових частин слова, які допомагають зрозуміти його значення:

а... (грец.) або ан... (перед голосним) – префікс заперечення: асиметрія, асинхронний;

авто... (ауто) (грец.) – сам, само: автоматичний, аутотренінг;

інтер... (лат.) – поміж: інтервал, інтернаціональний;

квазі... (лат.) – ніби: квазінауки, квазімузика;

...логія (грец.) – вчення: філологія;

...ман (грец.) – палкий прихильник: бібліоман;

нео... (грец.) – новий: неореалізм;

пан... (грец.) – все: панорама, панамериканізм;

Правова комунікацій і відповідальність юриста… 245 псевдо... (грец.) – несправжній: псевдонім, псевдо-знання;

ре... (лат.) – зворотна дія: реорганізація, реконструкція.

Звичайно, що під час підготовки промови потрібно всі незнайомі слова перевірити за словником, а наведеними вище даними можна користуватися в „екстрених” випадках – наприклад, коли під час обговорення вжито незнайоме слово. Такий компактний набір цитат завжди можна розкласти перед собою на столі, так, як зручно. До того ж між двома вже знайденими цитатами можна вставити нову картку – з новою цитатою або з власною думкою. Так поступово формуватиметься текст правового дискурсу.

Зберігати картки найзручніше у невеликій шухлядці (за типом бібліотечного каталога), в міру накопичення розділяючи їх картоновими закладками, на яких позначено розділи майбутньої промови.

Запис промови: Початківець (та й не лише) мусить після попередньої роботи скласти картки за логікою розвитку теми й переписати їх у вигляді вже звичайного тексту, щось додаючи, поширюючи, а від чогось, можливо, і відмовляючись. Тут потрібно добре продумати композицію промови, що може не повністю збігатися з планом. Після запису необхідно уважно проглянути отриманий текст. Перше, на що треба звернути увагу – чи правильно було обрано слова: якщо є сумніви у значенні якогось слова, краще перевірити його за словником. Далі йде робота над стилем: чи відповідають обрані слова меті промови? аудиторії, до якої буде вона звернена? чи не будуть деякі слова „випадати” з тексту стилістично? Звертаємо увагу на наявність елементів художності в тексті (метафори, епітети тощо) – без них текст виглядає занадто сухим. Треба простежити, чи не втратили логічність і доказовість думок, чи не перевантажений текст цитатами та прикладами.

Не обов’язково запис промови виконувати у вигляді детального конспекту: такий конспект, насамперед, потрібний початківцю. Конспект має свої вади: він заважає творчій активності оратора. Для останнього, який вже має певний досвід, зручніше записати майбутню промову у вигляді розширеного плану чи тез – це будуть так звані „опорні” фрази, відштовхуючись від яких можна побудувати свою промову.

Текст, що виникає унаслідок такої роботи, може знадобитися не один раз. Але оратор, який поважає себе, не читатиме навіть перед іншою аудиторією один і той самий текст: за час, що минув до другого виступу, може поглибитися його погляд на життя, він пізнає щось нове, зміняться соціальні обставини, виявиться новий аспект теми. Отже, оновлення текстів – річ звичайна. Але добре, якщо текст в основі своїй уже є.

Термін „тема” походить від грецького „положення, основа”. Простіше було б сказати, слідом за Гомером, „тема – це те, про що йдеться”.

Проте нерідко тему промови замінюють об’єктом. Наприклад, пропозиція висловитися щодо сучасної злочинності не є власне темою. Це – саме об’єкт уваги. Бо ж злочинність є поняттям широким. Тема завжди конкретна, стосується одного питання. Інша справа, що треба виділяти в межах однієї теми, тобто є ще підтеми. Наприклад, підтема, своєю чергою, може поділятися на мікротеми; наприклад, мікротемами до підтеми „кримінальна злочинність” можуть бути: крадіжки, убивства, тиск, тощо.

Звичайно, мікротема не обов’язково мусить бути розгорнутою – вона часом може зводитися до абзацу або й навіть до одного речення. Усі ці моменти треба добре продумати. Якщо промовець не уявляє, що він хоче конкретно сказати, то розраховувати на результат неможливо.

246 Н. Медвідь Отже, тема визначається нерідко тим, яку психологічну реакцію оратор хоче викликати у своїх слухачів. Якщо переконати чи закликати до чогось, – зовсім інша. Якщо тільки обрати тему й не думати про те, як її сприймуть, це знову-таки неправильно. Варто враховувати також свої можливості, оскільки можна взятися за велику й значну тему, але не впоратися з нею. Отже, доцільно обирати таку тему, що до душі й під силу прокуророві.

Відомий знавець техніки спілкування Дж. Карнегі неодноразово підкреслює, що розуміння між людьми виникає лише тоді, коли звертатися до іншого з великим і щирим інтересом до його проблем. Зокрема, легко зацікавлюються відповідною темою професіонали. Якщо оратор говоритиме, наприклад, з учителями, й покаже знання специфіки їхньої праці, стурбованість проблемами учительського життя, – можна сказати, він близький до успіху. Якщо ж він не знає, чим живуть учителі, а потрібно виступати саме перед ними, не гріх щось пошукати в періодичній пресі, поговорити зі знайомими представниками цієї професії або посидіти якусь годину в бібліотеці, щоб належно підготуватися до обвинувальної промови.

Кожний тип промов має як переваги, так і недоліки. Читання написаного справляє враження несміливості чи скутості; імпровізація може схилити людей до думки, що промовець занадто легко маніпулює словами, отже, породити певну недовіру до них;

проголошення завченого тексту інколи теж спричиняє ефект, протилежний сподіваному. Промовець завжди має бути готовий перейти з одного типу промови на інший, пам’ятати про отой „казуальний” момент, про „випадок”, який має місце в нашому житті.

Якщо не зважати на те, що атмосфера в аудиторії змінилася і відповідно треба змінити тип виступу порівняно з тим, на який настроював себе промовець – немає чого й сподіватися на успіх. Найчастіше успіху досягають промовці, які оптимально поєднують елементи різних типів промов, залежно від того, яку мету вони ставлять і перед якою аудиторією виступають.

Отже, варто акцентувати увагу усіх правників на тому, що будь-яка публічна взаємодія із аудиторією вимагає кропіткої аналітичної праці. Для прокурора як особи, яка здебільшого виступає у ролі державного обвинувача, важливо знати про те, що його слухають і сприймають не лише особи, які обвинувачуються у злочині, але і його представники, просто сторонні спостерігачі, захисники. Відтак кожне сказане слово набуває особливої „державної” ваги. А тому відповідальність прокурорської сторони за кожне озвучене слово є особливою. Від неї залежить, чи будуть захищені або порушені права людини та її свободи.

1. Абрамович С. Д. Риторика та гомілетика. – Чернівці, 1995.– С. 114–118.

2. Дячок М. Г. Ораторське мистецтво правника. – Хмельницький: ХІУП, 2001. – 202 с.

3. Кохтев Н. Н. Риторика. – М., 1994. – С. 86–88, 95–97.

4. Молдован В. В. Судова промова. –К., 1998. – С. 76.

5. Сопер П. Основи искусства речи. – М., 1995. – С. 27–30.

Правова комунікацій і відповідальність юриста… 247

–  –  –

Peculiarties of the construction of the prosecution law discourse and the main stages of its speech preparation are considered and analized.

Key words: defense speech; selfdefense speech; prosecution speech; linguistic aspect of the prosecution and the au dience co-operation; speech argumentation; court speech.

ПРАВОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИСТА

(ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАТИВНОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЯ С АУДИТОРИЕЙ)

–  –  –

Рассмотрены особенности построения правового дискурса прокурора; проанализированы основные этапы подготовки его речи.

Ключевые слова: защитная речь, самозащитная речь, обвинительная речь, лингвистический аспект взаимодействия прокурора с аудиторией, тема выступления, аргументация доклада, судебная речь.

–  –  –Похожие работы:

«ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у 1993 році № 3 (70) Харків УДК 34 ISSN 1993-0909 Зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації (Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ № 1254 від 17.02.95 р.) Засновник — Президія Національної академії правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Видавець — Національна академія...»

«Розділ ІІІ. Окремі галузі законодавства України Глава 7. Основи Цивільного права України.   7.1. Загальна характеристика Цивільного кодексу. Основним джерелом цивільного права є Цивільний кодекс України (далі ЦК України), прийнятий 16.01.2003 р., що набрав чинності з 01.01.2004 р. Кодекс складається з шести книг, які поділяються на розділи, підрозділи та глави: 1.    Книга перша. Загальні положення. 2.    Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи. 3.    Книга третя. Право власності...»

«УДК 343.8 (477) М. В. РОМАНОВ, канд. юрид. наук, доцент, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ І ПОНЯТТЯ «ЗВІЛЬНЕННІ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ» У статті з’ясовується сутність інституту звільнення від відбування покарання, звернено увагу на його процесуальну правову природу, визначено його гарантійну функцію, зроблено акцент на тому, що звільнення від відбування покарання є логічним завершенням усього процесу виконання...»

«УДК 349.2-056.24 Р. В. Панченко, студентка 3 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” Т. В. Шлапко ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ІНВАЛІДІВ У статті здійснена спроба проаналізувати особливості та виявити недоліки правового регулювання праці...»

«ВРУБЛЕВСЬКИЙ О.C.ЯК ЗАХИСТИТИ СВОЇ ПРАВА ЧЕРЕЗ СУД? Київ – 2007 ББК 67.71 В83 Кишеньковий посібник видано в межах проекту Покращення доступу сільського населення до правосуддя, що впроваджу ється в партнерстві Творчим центром ТЦК та Інститутом громадянського суспільства за фінансової підтримки Євро пейського Союзу. Врублевський О. С. В83 Як захистити свої права через суд?. – К.: [Ін т громадян. сусп ва: ТОВ „ІКЦ Леста“], 2007. – 184 с. – Бібліогр.: с. 164 166. ISBN 978 966 8312 43 4. Це видання...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, М. Г. Колодяжний ДЕРЖАВНЕ ПРОГРАМУВАННЯ І РЕГІОНАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ За загальною редакцією члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора В. В. Голіни Харків «Право» УДК 343.8 ББК 67.9(4УКР)308 Г60 Рекомендовано до друку вченою радою Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії...»

«HP PSC 1600 All-in-One series HP PSC 1600 All-in-One series Посібник користувача © Copyright 2004 Hewlett-Packard 4. Перед очищенням Development Company, L.P. відключайте цей виріб від стінної розетки. Інформація, що тут міститься, може У багатьох країнах/регіонах 5. Не встановлюйте та не змінюватися без попереднього копіювання поданих нижче використовуйте цей виріб біля повідомлення. елементів є протизаконним. У разі води або якщо він вологий. Репродукція, адаптація або сумнівів спершу...»

«ФІНАНСОВА СИСТЕМА УДК 336.767 ЧЕРКАСОВА С. В. к. е. н., доцент Львівська комерційна академія НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНІСНИХ ОЗНАК ІНСТИТУЦІЙНОГО ІНВЕСТОРА В статті розглядаються сучасні погляди науковців на зміст категорії «інституційний інвестор». Визначаються сутнісні ознаки діяльності зазначених фінансових інститутів. Серед них функціонування у формі юридичної особи або фонду активів, здійснення інвестування в інтересах групи індивідуальних інвесторів, об’єднання коштів учасників...»

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України Заснований у 2009 р. Вісник Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 15436-4008 ПР Запорізького національного 22 червня 2009 р. університету Адреса редакції: Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66 Юридичні науки Телефон для довідок: (061) 289-12-98 Факс: (061) 289-12-98 № 1 (ІІ), 2015 Запоріжжя 2015 Вісник Запорізького...»

«17 Юридичні і політичні науки № 4. – С. 106. 8. Рабінович П.С. Проблеми трансформації методології вітчизняного правознавства / П.С. Рабінович // Інтернет видання «Юриспруденція on-line». – 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=&d=307.9. Лейст О.Э. Сущность права: Проблемы теории и философии права / под ред. В.А. Томсинова / Лейст О.Э. – М.: Зерцало, 2008. – С. 7-8. 10. Цвік М. Праворозуміння (значення повторюваності суспільних відносин для його дослідження)...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Аграрне право» для студентів заочної форми навчання Зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ПОЛТАВА – 2015 Укладач: Полюхович Л.І. – викладач юридичних дисциплін Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії. Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії юридичних...»

«189 Випуск 20. УДК 81’42:811. 112. 2 Турчин В. В., Турчин М. М., Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ НІМЕЦЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ТА ЯВИЩЕ ЕВФЕМІЇ У статті проводиться аналіз суспільно-політичних, юридичних та дипломатичних евфемізмів у німецькому політичному дискурсі, описуються способи їх виникнення і функції. Ключові слова: політичний дискурс, політична лексика, політична коректність, суспільно-політичні, дипломатичні, юридичні евфемізми. В статье...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у серпні 2009 р. № 4 (27) 2015 Харків «Право» УДК [13+14+37.01+159.9](06) ISSN 2075-7190 Рекомендовано до друку вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 1 від 11.09.2015 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19315–9115ПР від 08.05.2012 р. Вісник...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»