WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. №26. 2013 УДК 349.22 К.О. Голікова, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства Криворізького національного ...»

-- [ Страница 1 ] --

Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. №26. 2013

УДК 349.22

К.О. Голікова,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри

правознавства Криворізького національного університету

ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ,

З ЯКИМИ ФІКТИВНО УКЛАДЕНО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ

ДОГОВОРИ

Стаття присвячена висвітленню проблеми фіктивного укладання цивільно-правових договорів із особами, що насправді перебувають у трудових відносинах із роботодавцем, але втрачають будь-яку можливість бути захищеними нормами трудового законодавства в зв’язку із тим, що юридично перебувають у цивільних правовідносинах Ключові слова: працівник, роботодавець, порушення прав, обмеження, трудовий договір, договір підряду Метою статті є визначення особливостей здійснення та правового регулювання трудової діяльності осіб, які оформлені як фізичні особипідприємці, а насправді працюють як працівники та перебувають у трудових відносинах з роботодавцем. Актуальність проведеного дослідження є очевидною з огляду на розповсюдження сьогодні практики укладання договорів на виконання робіт з фізичними особами-підприємцями для зменшення фінансового тягаря для роботодавця, в той же час такі особи не є насправді фізичними особами-підприємцями, зокрема, вони не мають свободи дії, свободи часу, вони не є незалежними та рівноправними учасниками цивільних відносин. Тобто в дійсності вони, укладаючи цивільноправові договори, насправді працюють як працівники на засадах підпорядкування і численних обмежень, тим самим, з одного боку, позбавляючи себе і можливості прояву свободи, як вільні та рівноправні сторони цивільно-правових відносин, і, з іншого, правового захисту як працівники.

Задля досягнення поставленої мети в процесі дослідження передбачаться окреслити існуючу ситуацію у сфері укладення цивільно-правових договорів замість трудових; з’ясувати змістовну відмінність між цивільноправовим договором та трудовим, визначити які переваги та недоліки містять відносини, які виникають на підставі таких договорів; з’ясувати «підводні камені» поступок роботодавцеві для працівника щодо укладення цивільно-правового договору; а також визначитись із тим, на що можуть розраховувати працівники, перебуваючи «де-юре» у цивільних правовідносинах, а «де факто» у трудових.

Зазначена тематика досі не була предметом окремого наукового дослідження В основі дослідження лежать загальнотеоретичні засади трудового та цивільного права (розробки В. С. Венедиктова, С. М. Прилипко, М. І.

Іншина, Р. Майданика, Р.Стефанчука, О.М. Ярошенко, Н. М. Хуторян та інших).

Topical issues of law: theory and practice. №26. 2013 Окреслюючи ситуацію, що склалася у визначеній сфері, відмітимо, що сьогодні набуває широкого розповсюдження практика укладення цивільно-правових договорів замість трудових. Ініціатором такої «заміни», зазвичай, виступає роботодавець, якому це вигідно по декількох причинах.

По-перше, фінансовий тягар відрахувань до різноманітних соціальних фондів покладається на працівника, який самостійно зі свого прибутку здійснює виплати до пенсійного фонду та податкової. На прикладі це означає, що, якщо роботодавець домовляється із працівником на заробітну плату у 1000 гривень (отримувати на руки), то зі свого бюджету він має насправді виділити приблизно на 35-40% (плаваюча ставка, залежно від групи) більше від зазначеної суми, це не враховуючи сплати прибуткового податку та утримання з найманого працівника. В іншому випадку, працівник самостійно має сплатити з отриманої 1000 грн податок (теж залежно від категорії) та здійснити внесок до Пенсійного фонду. В такому разі роботодавець та працівник домовляються на більшу суму, але поза трудовим договором. Отже, другою причиною укладення таких договорів є вигідність для роботодавця з точки зору сплати власних податків. Відзначимо, що для працівника в цьому смислі можливість отримати більшу суму грошей теж є вигідною. По-третє, для роботодавця зникає необхідність вести занадто складну кадрову документацію та бухгалтерію, яка вимагається трудовим законодавством та досить суворо перевіряється органами щодо нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства. По-четверте, і що найголовніше, роботодавець взагалі не зв’язаний вимогами трудового законодавства щодо прав працівників.

Розглянемо означену ситуацію стосовно працівника. В укладенні цивільно-правового договору працівник зацікавлений насамперед через те, що отримувана сума за його роботу буде значно вища, аніж заробітна плата за умови укладення трудового договору. Інших суттєвих переваг укладення цивільно-правового договору для працівника на практиці немає. Пов’язано це головним чином із удаваністю такого договору. Зокрема, якщо звернутися до основ цивільного права, то учасники цивільно-правових відносин є рівними та вільними сторонами договору, правове співвідношення між якими не змінюється після його укладення. Цивільним законодавством передбачено, що з метою виконання певних робіт може бути укладено: 1) договір підряду, де одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої (замовника), а замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, оброблення, перероблення, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові (ст. 837 ЦК України [1]); 2) договір про надання послуг (ст. 901 ЦК України) [1].

Зазвичай на практиці з працівником укладається договір підряду як з фізичною особою-підприємцем.

Укладаючи договір підряду, сторони домовляються про його істотні умови, серед яких предмет договору та умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для такого виду договорів, а також усі ті умови, Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. №26. 2013 щодо яких за заявою хоча б однієї сторони має бути досягнута згода (ч. 1 ст. 638 ЦК [1]). Предметом договору підряду є як сама робота (виготовлення, обробка, переробка, ремонт речі або виконання іншої роботи), так і її результат. Тому найважливішою її характеристикою є якість. Вимоги до якості роботи установлено ст. 857 ЦК. У договорі підряду може бути встановлено строки виконання роботи або її етапів. Разом із тим, строк не є обов’язковою умовою, тому якщо строк не встановлено, то підрядник зобов’язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов’язання, характеру, обсягів роботи та звичаїв ділового обороту. Також у договорі підряду можу бути визначено ціну роботи або способи її визначення. Зміст договору становлять права та обов’язки підрядника і замовника [2, с. 311-317]. В нашому дослідженні немає потреби розглядати детально всі права та обов’язки і нюанси договору підряду, зупинимось на тих, що цікавлять нас в розрізі захисту прав працівників.

Так, серед основних обов’язків підрядника законодавством визначено обов’язок організувати роботу і керувати нею; виконати роботу зі свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором; передати замовникові результат роботи разом із інформацією щодо експлуатації або іншого використання предмета договору підряду, якщо це передбачено договором або якщо без такої інформації його використання неможливе; передати замовнику роботу, яка за якістю відповідає вимогам нормативних документів, умовам договору, інформації про роботу; забезпечити можливість використання результатів роботи за призначенням протягом його строку служби, або якщо таких строків немає, то протягом 10 років.

Замовник у свою чергу має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника. Також замовник зобов’язаний сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених договором підряду; сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, достроково, якщо договором підряду не передбачено попередню оплату виконаної роботи або окремих її етапів, тощо. Серед важливих прав замовника є право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору. Лише умовами договору може бути передбачено випадки, коли замовник не має права відмовитися від виконання договору підряду. Так, наприклад, в договорі підряду однієї компанії зазначається: «При наявності поважних причин, як то подальша невигідність або припинення проекту, зміна умов на ринку програмних продуктів, зміна бізнес планів Замовника, відсутність грошових коштів для фінансування робіт тощо, Замовник вправі в будь-який час до закінчення робіт припинити дію Договору у відповідності до статті 849 Цивільного кодексу України, сплативши Виконавцеві винагороду за виконану частину робіт і відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням ДоTopical issues of law: theory and practice. №26. 2013 говору; такі оцінені і заздалегідь погоджені збитки, включаючи неодержані доходи, для цілей цього Договору Сторони оцінили в половину місячної винагороди Виконавця».

Отже, ми виклали основні суттєві моменти договору підряду, з яких можна зробити висновок, що позитивним моментом в укладенні такого договору для підрядника-працівника має бути можливість вільно користуватися своїм часом, своїми здібностями, самостійно організовувати свою працю, працювати у зручний для себе час та в зручному для себе темпі, виконувати свою роботу у придатному або у зручному для підрядника місці, тощо. Тобто основна ідея договору підряду полягає у наданні повної свободи підрядникові щодо порядку виконання замовлення. Суттєвими на практиці виступають умови щодо ціни, якості та строку. Одразу ж зауважимо, що строк є взаємно обумовленим і ніхто не примушує підрядника погоджуватись на той строк, який його не влаштовує.

Що ж відбувається насправді?

В реальності під час укладення договору підряду особу попереджають, що вона повинна перебувати на робочому місці, яке надає їй роботодавець, 5 днів по 8 годин, повинна додержуватись так званих «хауз рулс» (типові правила трудового розпорядку та вимоги щодо користування майном роботодавця), повинна «включитися» в колектив інших таких же фіктивних ФОПів, тощо. Цікаво відмітити, що в договорі підряду обов’язок перебувати на робочому місці оформлюється наступним чином: замовник зобов’язується «з огляду на те, що під час виконання робіт Виконавець отримує доступ до Конфіденційної інформації, з метою забезпечення умов нерозповсюдження такої інформації надавати Виконавцю право використовувати офісне приміщення, офісну та комунікаційну техніку Замовника, а також інформаційні джерела та інші засоби Замовника, що необхідні для виконання робіт за цим Договором». Тобто ніякого офіційного обов’язку підрядника перебувати на території замовника не зафіксовано, при цьому легальною підставою для обов’язкової реалізації права використовувати офісне приміщення, офісну та комунікаційну техніку виступає конфіденційність інформації, з якою працює підрядник.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наведемо також такий обов’язок підрядника з договору підряду: «виконавець зобов’язаний…виконувати розпорядження Замовника щодо виконання робіт згідно з цим Договором, дотримуватися внутрішніх правил та графіка робіт, встановленого Замовником. Повний текст внутрішніх правил постійно знаходиться на сервері, виділеному для роботи Виконавця». Або ж наведемо уривок з « House Rules» однієї відомої британської компанії, що так набирає працівників: «Working duration. A normal full-time working week runs from Monday to Friday and counts 40 hours. This means 8 hours of work per day. A lunch-break of one hour can be taken from 12.00 till 15.00 (which are not included in the 8 hours for work). A lunch-break cannot be less than 30 minutes. The working day starts between 8.30h and 10.00h. In case of constant need to arrive early or later than specified above, the Private Entrepreneur should agree with the People Manager». Далі за текстом величеАктуальнi проблеми права: теорiя i практика. №26. 2013 зна купа обмежень, правил, щодо того яким чином має організовувати свою роботу працівник.

Постає питання: то в чому тут свобода, яку нібито передбачає укладення договору підряду? Ніякої свободи немає. По факту після укладення договору підряду особа змінює свій статус з вільної та рівноправної на підпорядковану, зобов’язану дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, зобов’язану відпрацьовувати 40 годин на тиждень, тощо, що саме і властиве трудовим правовідносинам. Яка ж катастрофічна небезпека криється в цій невідповідності? Така, що на таку особу не розповсюджуються норми трудового законодавства, його соціальні гарантії. Одразу ж зауважимо, що сьогоднішні працівники на питання, чому вони нехтують вимагати від роботодавця укладати трудовий договір, адже так вони більш захищені законом, зневажливо говорять про захищеність законом. Це, з одного боку, свідчить про їхню правову необізнаність, а з іншого, про недовіру до держави, яка повинна приділити більше уваги питанню захисту працівника. Розглянемо по суті що втрачають такі працівники та в якій ситуації вони в дійсності опиняються.

Трудовим законодавством передбачено низку прав та свобод для працівників, які захищаються системою гарантій. Серед них слід назвати: а) право на працю, обирати вид занять та професію; б) право на належні, безпечні та здорові умови праці; в) право на захист від безробіття; г) право на захист своїх прав через механізм індивідуальних та колективних трудових спорів з використанням установлених законом способів їх вирішення, включаючи право на страйк; д) право на відпочинок. Слід відмітити, що в зв’язку із ратифікацією Європейської соціальної хартії, Україною також визнано наступні права працівника: право на вільний вибір професії та занять (ст.1); право на справедливі умови праці (ст.2); право на здорові та безпечні умови праці (ст.3); право працюючих жінок-матерів на особливий захист (ст.8); право на належні умови професійної орієнтації, які допомагають їм обрати професію згідно зі своїми здібностями та інтересами (ст.9); право працівників на рівні можливості та рівне ставлення до них у сфері зайнятості без дискримінації за ознакою статі (ст.20); на інформацію та консультації на підприємстві (ст.21); право на захист у випадках звільнення (ст.24); на захист у випадку банкрутства роботодавця (ст. 25);

право на гідне ставлення до працівника на роботі (ст.26); усі особи із сімейними обов’язками, які працюють або бажають працювати, мають право робити це без дискримінації та, по можливості, таким чином, щоб їхні службові обов’язки не суперечили сімейним (ст. 27) [3, с.260-304].

Отже, в силу свого правового становища ні одним з перелічених прав не може володіти працівник-підрядник.

Так в дійсності і відбувається:

працівникам створюють умови праці, які далекі від здорових та безпечних (наприклад, в тій же українсько–британській компанії в одній кімнаті площею 20 кв.м. на головах один в одного сидить близько 15 чоловік, що абсолютно не відповідає вимогам безпеки та стандартам щодо організації робочого місця); або ж вагітна співробітниця працює до дев’ятого місяця, Topical issues of law: theory and practice. №26. 2013 лише за два тижні до пологів виходячи в так званий декрет (звісно, що ніхто ніякі декретні їй не виплачує, єдине, на що вона може розраховувати,

– це обіцянка від роботодавця, що, якщо вона протягом певного короткого періоду повернеться на робоче місце, його не займе ніхто інший), тощо.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«КОНГРЕС МІСЦЕВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ РАДИ ЄВРОПИ Європейська хартія Про місцеве самоврядування та пояснюВальна ДопоВіДь Європейська Хартія про місцеве самоврядування French Edition: Charte europenne de l’autonomie locale ISBN 978-92-871-6942-6 English Edition: European Charter of Local Self-Government ISBN 978-92-871-6943-3 Hungarian Edition: Helyi nkormnyzatok Eurpai Chartja ISBN 978-92-871-7386-7 Reproduction of the texts in this publication is authorised provided that the full title...»

«ВІСНИК Проблеми боротьби зі злочинністю Статтю 29 у проекті нового КК викласти в такій редакції: «Співучасниками вчинення тяжких злочинів поряд з виконавцями визнаються організатори, керівники, підмовники, посібники. Організатором визнається особа, яка організувала групу, або злочинне спільництво, або злочинну організацію з метою вчинення тяжких злочинів. Керівником визнається особа, яка розробила кримінальні цілі, методики, плани, способи вчинення тяжких злочинів, або брала участь у вчиненні...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Виконуюча обов’язки Голови Правлiння Жукова Галина Валентинiвна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КРЕДI...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ україни (2004–2011 рр.) ХАРКІВ «ПРАВА ЛюДИНИ»  ББК 67.9(4УКР) М 77 Художник-оформлювач Мірошниченко О.А. Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This document has been produced...»

«“Інформація і право”, № 2(2) / 2011 71 УДК 316.324.8:342.72 УХАНОВА Н.С., фахівець 1 категорії Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України БОЙКО О.В., помічник директора Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України, здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИБОРСТВА І ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація. Щодо проблеми інформаційно-психологічного протиборства і додержання прав і...»

«Спільнота споживачів та громадські об’єднання АДВОКАТСЬКІ ПРАКТИКИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ Київ 2006 р. Автор та упорядник: Грамацький Е.М. Видання здійснене в рамках спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН “Спільнота споживачів та громадські об’єднання”. Дана публікація здійснена за допомоги Європейського Союзу. Вона представляє погляди авторів та в жодному разі не є будь яким зобов’язанням або висловлює офіційну позицію та погляди Європейської Комісії, урядів країн...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 13 листопада 2012 р., вівторок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Результати волевиявлення встановлено Голос України Голова ЦВК В.Шаповал підписав протокол без окремої думки, але наголосив, що вважає неприпустимим рішення ОВК, які позбавили хоча б одного громадянина права голосу. «Це юридично і політично непристойно», — сказав він. Без звіту уряду не...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО»НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (відповідно до вимог ЕСТS) для студентів ІV курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Харків «Право» ББК 67.9(4УКР)72 Н 15 У к л а д а ч і: І. Є. Марочкін, П. М. Каркач, Р. Р. Трагнюк, А. В. Лапкін, І. В. Назаров,...»

«2012. – № 2 33 практика / За ред. О.С. Власюка. – К., 2002. – С. 343-351.4. Мельник Л.Г. Предпосылки формирования информационного общества // Социально-экономические проблемы информационного общества / Под ред. Л.Г. Мельника. – Сумы, 2005. – С. 60-87.5. Мойсєєв М.М. Інформаційне суспільство: Можливості та реальність // Інформаційне суспільство. Шлях України. – К., 2004. – С. 252-263.6. Колодюк А.В. Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні: Автореф. дис.. канд....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Бережанський Микола Директор Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя Полiс-Центр 2....»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра державно-правових дисциплін ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО Методичні вказівки щодо проведення семінарських (практичних) та індивідуально-консультативних занять Для студентів 3 курсу напряму підготовки “Правознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” усіх форм навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 340.132.233 З-51 Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Державного вищого...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НІМЕЦЬКА МОВА” Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НІМЕЦЬКА МОВА” (відповідно до вимог ECTS: галузь знань 0304 “Право”, освітньо-кваліфікаційний рівень...»

«П р о б л е м и теорії та практики І з а с т о с у в а н н я з а к о н о д а в с т в а ' Розділ II Разом з, у деяких випадках відшкодування шкоди, що виникла в ти м результаті неусунення загрози, створеної життю, здоров'ю, майну фізич­ ної особи або майну юридичної особи, має місце застосування засобів захисту. Наприклад, це стосується випадків відшкодування державою шкоди, заподіяної внаслідок бездіяльності посадових осіб органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим, органів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»