WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009. ( + ) Контрольний екземпляр ( ) Робочий екземпляр СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ „Реєстрація книг обліку ...»

Додаток 13

до наказу ДПC України

від 30.11.11 № 187

Система управління якістю

ДСТУ ISO 9001:2009

.

( + ) Контрольний екземпляр

( ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

„Реєстрація книг обліку розрахункових операцій”

САП12

Варіант № 1

Київ 2011

Зміст

Стор.

1. Призначення та сфера застосування

2. Скорочення

3. Нормативні документи

4. Відповідальність і повноваження

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

Додаток А Аркуш реєстрації змін

Додаток Б Аркуш ознайомлення

1. Призначення та сфера застосування Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Реєстрація книг обліку розрахункових операцій” (далі – адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС державна податкова служба;

Книга ОРО книга обліку розрахункових операцій;

РРО реєстратор розрахункових операцій;

СГ суб’єкт господарювання.

3. Нормативні документи

3.1. Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР;

3.2. Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затверджений наказом ДПА України від 01.12.00 № 614 (далі – Порядок), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.01 за № 106/5297.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи податкового контролю юридичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об’єднаних державних податкових інспекцій (далі – підрозділи податкового контролю юридичних осіб) та підрозділи податкового супроводження спеціалізованих державних податкових інспекцій (далі – підрозділи податкового супроводження) за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу податкового контролю юридичних осіб та підрозділу податкового супроводження.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент податкового контролю.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Термін реєстрації - не пізніше двох робочих днів з моменту подання, а взяття на облік – у день подання СГ необхідних документів.

5.3. Споживачі адміністративної послуги:

- CГ, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

- підприємства, що мають мережу відокремлених філій (представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах ДПС та відповідно до чинного законодавства самостійно сплачують податок на прибуток, можуть реєструвати книги ОРО за місцезнаходженням цих філій.

Українське державне підприємство поштового зв'язку „Укрпошта” може реєструвати книги ОРО за місцем розташування відособлених безбалансових виробничих підрозділів, які мають окремі поточні рахунки у місцевих відділеннях банків, як для власних потреб цих підрозділів, так і для підпорядкованих їм відділень поштового зв'язку. Зазначене поширюється також на Державне підприємство спеціального зв'язку та державні територіальногалузеві об'єднання (підприємства) залізничного транспорту, а також відкрите акціонерне товариство „Укртелеком”.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій (далі Довідка).

6.2. Блок-схему процесу „Реєстрація книг обліку розрахункових операцій” представлено на рис. 1.

Реєстрація книг ОРО на кожний РРО здійснюється у тому самому органі ДПС, де зареєстрований РРО. Форма книги ОРО на РРО має відповідати додатку 2 Порядку, форма книги ОРО на господарську одиницю - додатку 3 Порядку, книги ОРО на представництво агента (для сфери розповсюдження державних лотерей) - додатку 4 Порядку.

Форма книги ОРО для рухомого складу підприємств електротранспорту, яка використовується при реалізації разових квитків у салоні транспортного засобу, наведена в додатку 5 Порядку. Вона містить титульну сторінку та послідовно пронумеровані квитково-облікові аркуші, які складаються з корінця та відривної частини. Обидві частини квитково-облікового аркуша повинні мати однакові серію (три літери) та номер (шість цифр), нанесені друкарським способом при виготовленні книги ОРО. Серії (у межах трьох літер) та номери (у межах шести цифрових розрядів) квитково-облікових аркушів не повинні повторюватись у книгах ОРО, зареєстрованих одним СГ.

Форма книги ОРО, що використовується при наданні послуг пасажирським автомобільним транспортом у разі проведення розрахунків без застосування РРО, відповідає додатку 3 Порядку.

При цьому на титульній сторінці повинна бути зазначена назва документа „Книга обліку розрахункових операцій”; квитково-касові листи в книзі повинні бути послідовно пронумеровані, обидві частини кожного квитково-касового листа повинні мати однакові серію (три літери) та номер (шість цифр), нанесені друкарським способом при виготовленні. Серії (у межах трьох літер) та номери (у межах шести цифрових розрядів) квитково-касових листів не повинні повторюватись у книгах ОРО, зареєстрованих одним СГ.

Перед реєстрацією книги ОРО забезпечується:

шнурування книги ОРО;

послідовне нумерування її сторінок;

установлення на неї засобу контролю таким чином, щоб унеможливити розшнурування книги без порушення цілісності засобу контролю;

здійснення на титульній сторінці книги записів, що містять дані про СГ (назва та адреса господарської одиниці, назва СГ, код за ЄДРПОУ чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи), кількість сторінок, номер установленого засобу контролю, дані про РРО (модифікація РРО, заводський і фіскальний номери РРО, версія програмного забезпечення).

Вхідними документами для процесу є:

1. Реєстрація першої книги ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора):

- письмова заява СГ довільної форми, де зазначається сфера діяльності;

- книга ОРО;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію СГ (якщо СГ має зареєстровані в даному органі ДПС книги ОРО на інші господарські одиниці чи РРО, то копія свідоцтва не потрібна);

- дозвіл місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею);

- для СГ, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу, - ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності.

2. Реєстрація першої книги ОРО на РРО:

- письмова заява СГ довільної форми;

- книга ОРО;

- реєстраційне посвідчення на РРО.

Реєстраційне посвідчення повертається СГ.

3. Реєстрація другої книги ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора) та на РРО:

- письмова заява СГ довільної форми;

- довідка про реєстрацію книги ОРО;

- книга ОРО.

4. Узяття на облік книги ОРО:

- довідка про реєстрацію книги ОРО.

5. Перереєстрація книги ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора):

- письмова заява СГ довільної форми;

- довідка про реєстрацію книги ОРО з відміткою про зняття книги ОРО з обліку;

- усі зазначені в Довідці незакінчені книги ОРО;

- усі зазначені в Довідці незакінчені розрахункові книжки;

- дозвіл місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею);

- для СГ, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу, - ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності.

Оригінали документів повертаються СГ, копії залишаються в органі ДПС.

Зареєстрована та з резолюцією керівника (заступника керівника) органу ДПС отримана заява від СГ довільної форми та інші документи, у разі необхідності, надходять до підрозділу контролю за проведенням готівкових розрахунків на виконання.

Першій книзі ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора) надається фіскальний номер, який складається з коду області (дві цифри), коду району або міста (дві цифри) згідно з місцезнаходженням СГ (для великих платників податків - коду міста, де вони обслуговуються) та порядкового номера запису (шість цифр) у відповідному розділі Книги облікових форм. За бажанням СГ на одну господарську одиницю (депо) реєструється декілька перших книг ОРО для використання в окремих місцях проведення розрахунків.

Такі книги реєструються у Книзі облікових форм під різними порядковими номерами і отримують, відповідно, різні фіскальні номери.

При реєстрації першої книги ОРО на РРО їй надається фіскальний номер, який складається з фіскального номера РРО та літери „р”.

Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги облікових форм і виписує Довідку відповідно до додатку 6 Порядку у двох примірниках: один примірник надається СГ, другий - залишається в органі ДПС. Номер Довідки збігається з фіскальним номером книги ОРО. Посадова особа органу ДПС заповнює також рядки титульної сторінки книги ОРО: номер книги ОРО, дата реєстрації, назва органу ДПС, дані про посадову особу органу ДПС.

Номер другої та наступних книг ОРО складається з фіскального номера першої книги ОРО, зареєстрованої на ту саму господарську одиницю (місце проведення розрахунків) або на той самий РРО, та проставленого через дріб порядкового номера наступної книги ОРО.

При узятті книги ОРО на облік в органах ДПС за місцем провадження підприємницької діяльності посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги облікових форм, а також відмітку в наданій Довідці.

При перереєстрації книги ОРО вносяться зміни до відповідних записів у Книзі облікових форм та титульних сторінках книг ОРО, вилучається Довідка та оформляється нова Довідка з таким самим номером, як у попередньої, у якій записуються дані про всі перереєстровані книги ОРО та розрахункові книжки.

У разі, якщо органом ДПС прийнято рішення про відмову в реєстрації книги ОРО, то необхідно повідомити про це СГ не пізніше двох робочих днів з моменту подання ним необхідних документів. Підставою для відмови у реєстрації книги ОРО може бути невідповідність наданих СГ документів вимогам чинного законодавства, вичерпання терміну їх дії, невиконання вимог

–  –  –

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість фактів порушення строків реєстрації книг обліку розрахункових операцій у відсотках до загальної кількості заяв, які надійшли за період (Креєстрації книг ОРО).

Критерієм результативності процесу є Креєстрації книг ОРО = 0 %.

–  –  –Похожие работы:

«НАУКОВЕ ЖИТТЯ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей)» 26—27 квітня 1999 р. в Харкові Н а ц і о н а л ь н о ю ю р и д и ч н о ю академією України ім. Ярослава Мудрого, Департаментом юстиції С Ш А, Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності Академії правових наук України та Харківським Ц е н т р о м вивчення організованої злочинності була проведена міжнародна...»

«УДК 342.922:347.132.144:006](477) Н. М. Зільник Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, старший викладач кафедри цивільного права та процесу ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ © Зільник Н. М., 2016 Комплексно досліджено проблеми адміністративно-правових відносин, що порушуються в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації....»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 6, 2010 О НЕКОТОРЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ Коваленко И. И. Посвящено рассмотрению новых методологических аспектов преподавания философии права в высших учебных заведениях (ВУЗах). Показаны варианты скептического отношения к философско-правовой рефлексии в профессиональной и студенческой cредах. Предложено новое видение роли философии права как сопроводителя...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Шульженко Галина Миколаївна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний Банк СТОЛИЧНИЙ 2....»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави», м. Харків, 21 лютого 2014 року УДК 332.15(477) БАНДУРКА Сергій Сергійович, студент 3-го курсу юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка ПОНЯТТЯ І ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Стаття присвячена розкриттю сутності, значення та змісту адміністративно...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 22 (61). № 2. 2009 г. С. 108-115. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС УДК 347.457(477) ЗАХИСТ ПРАВА НА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ Ярема А. Г. Верховний суд України, Київ, Україна У статті ставляться проблемні питання застосування положень цивільного законодавства України про відшкодування збитків. Дається тлумачення відповідних законодавчих положень, маючи на увазі неприпустимість як відриву від букви...»

«Конституційне право України Посібник для підготовки до іспитів Друге видання, перероблене та доповнене За загальною редакцією Ю. Г. Барабаша Харків «Право» УДК 342(477) ББК 67.9(4УКР)300 К65 К о л е к т и в а в т о р і в: Ю. Г. Барабаш, доктор юридичних наук, професор, членкореспондент НАПрН України, керівник колективу; Л. К. Байрачна, кандидат філософських наук, доцент; І. І. Дахова, кандидат юридичних наук, доцент; О. Г. Кушніренко, кандидат юридичних наук, доцент; Л. І. Летнянчин, кандидат...»

«237 Юридичні і політичні науки тика). – 2014. – № 1 (32). – С. 68–71; вознюк а. а. Особливості кваліфікації злочинів під час трансформації співучасті / А. А. Вознюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (91). – С. 51–59. 21. Попович Н. Є. Стійкість та попередня зорганізованість як ознаки організованої групи / Н. Є. Попович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 3. – С. 228–239. 22. Кваша о. о. Співучасть у злочині:...»

«ВСТУП Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Податкова система» призначені для засвоєння студентами теоретичних та організаційних засад податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними і фізичними особами. Виконання практичних завдань має на меті формування у студента знань, умінь та навичок, які необхідні для організації та ведення розрахунків та обліку податків (зборів) на підприємствах і в організаціях з...»

«ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у 1993 році № 3 (70) Харків УДК 34 ISSN 1993-0909 Зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації (Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ № 1254 від 17.02.95 р.) Засновник — Президія Національної академії правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Видавець — Національна академія...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Адміністративний договір: дискусійні питання правової природи та правосуб’єктності сторін Бояринцева Марина Анатоліївна, суддя окружного адміністративного суду міста Києва, кандидат юридичних наук УДК 342.924 Статтею 17 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) встановлено, що компетенція адміністративних судів поширюється, зокрема, на спори, які виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними...»

«ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ ЗАЯВ Прохання до видавців або організацій, які бажають перекласти та/або відтворити цей текст повністю або частково у друкованій чи електронній формі, звертатися до publishing@echr.coe.int стосовно умов отримання дозволу. © Conseil de l’Europe/Cour europenne des droits de l’homme, 2014 [Рада Європи/Європейський суд з прав людини] Посібник було укладено Департаментом Юрисконсульта Суду, він не є зобов’язальним для Суду. Перше видання цього посібника було...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 9 грудня 2013 р., понеділок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Майдан – не піддослідний кролик Іван Капсамун, День По-суті Президент і Партія регіонів продовжила жити в системі координат, яку вона мала успадкувати в 2004-му, але успадкувала в 2010-му. Звичайно, трохи змінену. Але це їй не завадило швидко все «полагодити». Одразу була переформатована...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»