WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 22 |

«Посібник із колективних переговорів і врегулювання спорів на державній службі Міжнародного бюро праці Женева Copyright © Міжнародна організація праці, 2011 р. Уперше ...»

-- [ Страница 1 ] --

Департамент галузевої діяльності

Посібник із колективних переговорів і врегулювання спорів на

державній службі

Міжнародного бюро праці

Женева

Copyright © Міжнародна організація праці, 2011 р.

Уперше опубліковано у 2011 р.

Публікації Міжнародного бюро праці користуються авторськими правами згідно з Протоколом 2 до

Всесвітньої конвенції про авторське право. Тим не менш, короткі уривки з них можуть відтворюватися без

дозволу, за умови позначення джерела. Для одержання прав на відтворення чи переклад слід направити заявку до секції прав і дозволів Відділу публікацій МБП (права та дозволи) поштою на адресу International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, або електронною поштою (pubdroit@ilo.org). Міжнародне бюро праці вітає такі заявки.

Робити копії даної публікації можуть бібліотеки, інститути та інші користувачі, права яких на відтворення зареєстровані, відповідно до умов виданої їм для цього ліцензії. Для того, щоб знайти у своїй країні організацію з питань отримання права на копіювання публікацій, відвідайте сайт www.ifrro.org.

Посібник із колективних переговорів і врегулювання спорів на державній службі 978-92-2-125790-5 (друкована версія) 978-92-2-125791-2 (Інтернет-версія у форматі pdf) Дані каталогу публікацій МОП ________________________________________________________

Використані у публікаціях МБП позначення, що відповідають практиці ООН, і представлення в них матеріалів не означають висловлення з боку Міжнародного бюро праці жодної думки щодо юридичного статусу будь-яких країн, районів чи територій або їхніх органів влади чи стосовно делімітації їхніх кордонів.

За погляди, які відображені в опублікованих авторських статтях, дослідженнях та в інших матеріалах, відповідають виключно їхні автори, а публікація не означає погодження з цими поглядами з боку Міжнародного бюро праці.

Посилання на найменування фірм чи комерційних продуктів або процесів не означає їх схвалення з боку Міжнародного бюро праці, а відсутність згадування певної фірми, комерційного продукту чи процесу не свідчить про їх несхвалення.

Публікації МБП та електронні продукти можна отримати через основні мережі книготоргівлі або місцеві офіси МБП у багатьох країнах або напряму з Відділу публікацій МБП, за адресою: International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Каталоги або списки нових наявних публікацій можна безкоштовно отримати за вищевказаною адресою або електронною поштою: pubvente@ilo.org.

Відвідайте наш веб-сайт www.ilo.org/publns Надруковано в Італії Міжнародним навчальним центром МОП (Турін) Передмова Соціальний діалог, у тому числі колективні переговори, є однією з основних засад МОП.

Він повинен бути невід’ємною частиною регулювання трудових відносин у державному секторі. Діалог і переговори можуть і повинні виступати ключовими факторами сприяння та ефективності державного сектора, а також справедливості у ньому. Проте, оскільки тут діють конкуруючі інтереси, то без конфліктів не обходиться. Якщо стоїть задача заохотити уряди та профспілки державного сектора до привнесення цієї динаміки у роботу державного сектора, де мирні соціально-трудові відносини мають особливе значення для громадської думки, то міркуванням щодо врегулювання конфліктів слід приділяти першочергову увагу. Цей аспект набуває більшої актуальності у час податковобюджетної консолідації та заходів жорсткої економії.

У 2005 році Департамент галузевої діяльності МБП опублікував «Практичний порадник (посібник) щодо зміцнення соціального діалогу в реформуванні державних послуг»1, в якому були запропоновані механізми партисипативного прийняття рішень і який склав основу Програми дій, затвердженої Адміністративною радою МОП у березні 2005 року.

Програма дій спрямована на вдосконалення спроможності суб’єктів державної служби щодо участі у змістовному соціальному діалозі й на створення належних і стабільних механізмів соціального діалогу для національного розвитку та зменшення бідності. Цей посібник був підготовлений за дорученням Департаменту галузевої діяльності та Департаменту соціального діалогу у рамках діяльності на виконання вищезгаданої Програми дій. Він містить практичні приклади, а також коментарі партнерів МОП і експертів.

У серпні 2008 року Департамент соціального діалогу, трудового права і адміністрації праці МБП опублікував Доповідь № 17 «Трудові відносини на державній службі:

порівняльний огляд», в якій були описані процедури визначення умов зайнятості та механізми врегулювання спорів у ряді країн. У доповіді було підкреслено необхідність розроблення ефективних систем для уникнення соціально-трудових суперечок і врегулювання конфліктів, як це передбачено статтею 8 Конвенції 1978 р. про трудові відносини на державній службі (№ 151):

«Врегулювання спорів, які виникають у процесі визначення умов зайнятості, досягається відповідно до національних умов шляхом переговорів між сторонами або за допомогою процедур, котрі гарантують незалежність і неупередженість, таких як посередництво, примирення та арбітраж, запроваджених таким чином, щоб користуватися довірою залучених сторін.»

У листопаді 2010 року Департамент галузевої діяльності МБП опублікував Доповідь № 277 «Попередження і врегулювання спорів у трудових відносинах на державній службі:

належна політика і практика», де були описані різноманітні механізми, застосовувані в різних країнах світу для вирішення питань, порушених у Доповіді № 17.

V.Ratnam and S.Tomoda: Practical guide for strengthening social dialogue in public service reform (Geneva, ILO, 2005).

Мета цього посібника – основуючись на роботі, результати якої відображені у вищезгаданих публікаціях, запропонувати читачеві збірку прикладів передової практики попередження і врегулювання спорів на державній службі. Намір полягає у тому, щоб продемонструвати цілий ряд механізмів, які переважно пов’язані між собою, що їх уряди й соціальні партнери у країнах усього світу розробили для зведення до мінімуму кількості спорів на державній службі та для їхнього врегулювання – особливо спорів щодо інтересів у колективних переговорах. Зокрема, у посібнику визначені підходи та методи різних країн світу, які дозволили профспілкам і роботодавцям державного сектора брати участь у переговорах щодо заробітної плати та умов праці на рівноправних умовах і з мінімальною шкодою для роботи органів державної служби.

Водночас цей посібник є одним із результатів, розроблених у рамках глобального продукту «Підтримка колективних переговорів та здорових соціально-трудових відносин і відносин зайнятості», у контексті якого Міжнародне бюро праці зосередило зусилля різних департаментів на створенні глобальних інструментів, які допомагають попереджати та врегульовувати трудові спори. Департамент галузевої діяльності та Департамент соціально-трудових і трудових відносин хотіли б подякувати панові Клайву Томпсону за те, що він допоміг пролити світло на цей важливий аспект роботи МОП. Ми також хотіли б подякувати координаторам цього дослідження, Карлосу Р. Карріон-Креспо та Сьюзен Хейтер, за їхній досвід і технічний внесок. Нарешті, ми вдячні Роосі Мякіпяя за дослідження і підтримку, надані нею в процесі розроблення цього посібника.

Алетте ван Леур Директор Департамент галузевої діяльності (SECTOR) Міжнародне бюро праці V Вступне слово У «Практичному пораднику щодо зміцнення соціального діалогу в реформуванні державних послуг» громадські послуги визначені наступним чином: «Незалежно від того, надаються вони державними чи приватними організаціями, послуги в таких сферах, як освіта, комунальне господарство, пошта, зв'язок, транспорт, охорона правопорядку та протипожежний захист, вважаються громадськими послугами, тому що вони надаються для підтримання добробуту кожного громадянина і сприяння розвиткові суспільства в цілому».2 Поняття «державний службовець» може значно варіюватися залежно від різних національних правових систем. За висновком Комітету експертів з питань застосування конвенцій та рекомендацій (КЕЗКР) і Комітету з питань свободи асоціації (КСА), слід розрізняти державних службовців, які за своїми функціями беруть безпосередню участь в управлінні державою, а також службовців, які виконують допоміжні функції у цій діяльності, й працівників, найнятих урядом, державними підприємствами або самостійними державними установами.3 Трудові відносини у державному секторі є одним із ключових компонентів комплексної мережі соціальних взаємовідносин і установ, які широко вивчаються.

У дослідженні, проведення якого було спільно організовано Міжамериканським банком розвитку і Латиноамериканським центром управління і розвитку, запропоновано наступну схему відносин між суб’єктами підсистеми трудових відносин у державному секторі:

Джерело: Bonifacio and Favilene, p. 14.

До цієї схеми не включені інші підсистеми – політична, правова та економічна. На ній відображено розділ між політичною та адміністративною сферами. Політична сфера визначає правила та пріоритети, стандарти якості й розподіл ресурсів, тоді як V. Ratnam and S. Tomoda: Practical guide for strengthening social dialogue in public service reform (Geneva, ILO, 2005), p. 1.

ILO: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO, fifth (revised) edition (Geneva, 2006), Paragraph 887.

адміністративна сфера відповідає за досягнення цілей політики. Політики представляють владу держави, а керівники є провідниками, через яких здійснюється ця влада. Останні діляться на предметних керівників, які реалізують державну політику, та «регуляторних»

керівників, які здійснюють управління соціально-трудовими відносинами.

Особи, які приймають рішення у державному секторі, часто прагнуть максимально збільшити соціальний добробут як ефективно, так і справедливо. Як результат, вони можуть вибирати політику зайнятості, яка передбачає зведення до мінімуму витрат на надання державних послуг або усунення вад ринку праці в інших сферах економіки. При цьому політики неминуче приймають рішення, які впливають на умови праці та інтереси працівників. МОП заохочує політиків до врахування інтересів працівників із метою зведення до мінімуму вірогідності конфліктів. Для цього партнери МОП прийняли Конвенцію 1978 р. про трудові відносини на державній службі (№ 151) та Рекомендацію 1978 р. щодо трудових відносин на державній службі (№ 159), які містять мінімальні норми та настанови, яких мають дотримуватися державні роботодавці.

Як зробили партнери МОП у 1978 році, цей посібник оснований на тій передумові, що трудові відносини у сфері державного управління відповідають динаміці, яка відрізняється від динаміки в інших секторах.

МОП визначила особливості трудових відносин у державному секторі наступним чином:

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Цей перехід у трудових відносинах у сфері державного управління триває й сьогодні, й дедалі більше країн впроваджують консенсуальні механізми визначення умов праці.

Наприклад, з 2008 року Мозамбік, Ботсвана і Уругвай прийняли законодавчі акти, що дозволяють ведення колективних переговорів у сфері державного управління.

Чотири з 48 країн, що ратифікували Конвенцію № 151, зробили це починаючи з жовтня 2009 року:

Габон – у жовтні 2009 року, Словаччина – у лютому 2010-го, Бразилія – у червні 2010-го, Словенія – у вересні 2010-го. У програмах гідної праці (ПГП) для Беніну, Мадагаскару, Македонії та Намібії ратифікація Конвенції № 151 визначена як пріоритет для тристоронніх партнерів; МОП запланувала заходи з заохочення застосування Конвенції № J.L. Daza: Social dialogue in the public service (Geneva, ILO, 2002).

151 у Сальвадорі, який ратифікував її у 2006 році. ПГП для Кірібаті, Тувалу й Маршаллових островів також містять зобов’язання щодо впровадження законодавства згідно з цією конвенцією.

Як зазначила ОЕСР, «порівняно з приватним сектором трудові відносини у державному секторі глибоко вкорінені у правових, нормативних та інституційних традиціях відповідних країн, що ускладнює порівняння». 5 Історія, культура, правова база – вищенаведене зауваження стосується всіх цих аспектів. У цьому посібнику наведені приклади інституцій, за допомогою яких забезпечується попередження і врегулювання спорів у цьому контексті, з наміром заохотити дискусію, яка має призвести до розроблення механізмів, що ураховують національні характеристики, забезпечуючи при цьому дотримання відповідних норм МОП.

–  –  –

Служба консультування, примирення і арбітражу (Великобританія) ACAS АВС альтернативне врегулювання спорів КАУ краща альтернатива укладеній угоді Комісія з питань примирення, посередництва і арбітражу (ПАР) CCMA ДАСВС динамічні адаптивні системи врегулювання спорів РСП розширені співробітницькі переговори Федеральна служба посередництва і примирення (США) FMCS МОП Міжнародна організація праці ПіА посередництво-арбітраж МТП модифіковані традиційні переговори Національна рада з питань економіки, розвитку та праці (ПАР)

NEDLAC

Національний центр партнерства і ефективності (Ірландія) NCPP ОЕСР Організація економічного співробітництва і розвитку Рада з трудових відносин на державній службі (Канада) PSLRB ППВ програма покращення відносин Sociaal-Economische Raad (Соціально-економічна рада) (Нідерланди) SER Вступ Сприяння ефективному уникненню та врегулюванню спорів у ключовому секторі зайнятості На державний сектор припадає дуже значна частка зайнятості в усіх країнах планети(світу). Тому не дивно, що МОП дуже зацікавлена у заохоченні міжнародних норм щодо належних трудових відносин у цьому ключовому секторі світу праці. Проте, вірно також, що тут починають діяти дуже особливі чинники державних інтересів, в основі яких лежить, головним чином, потреба у безперебійному наданні основних послуг.

Міжнародна конференція праці прийняла Конвенцію 1978 р. про трудові відносини на державній службі (№ 151), маючи на увазі особливі риси державного сектора.

Конвенція застосовується до всіх осіб, зайнятих у державних органах.6 Статті 7 та 8 стосуються таких стрижневих сфер, як визначення умов зайнятості та врегулювання спорів:

«У разі потреби вживають відповідних умовам країни заходів, спрямованих на підтримку і сприяння повному розвиткові та використанню процедури ведення переговорів щодо умов зайнятості між зацікавленими державними органами влади та організаціями державних службовців або інших подібних методів, які дають змогу представникам державних службовців брати участь у визначенні цих умов.» (Стаття 7) «Врегулювання спорів, які виникають у процесі визначення умов зайнятості, досягається відповідно до національних умов шляхом переговорів між сторонами або за допомогою процедур, які гарантують незалежність і неупередженість, таких як посередництво, примирення та арбітраж, запроваджених таким чином, щоб користуватися довірою залучених сторін.» (Стаття 8) Ці дві сфери тісно пов’язані між собою: успіх переговорів щодо укладення угод може залежити від заходів із урегулювання спорів, які лежать в основі переговорів. З метою досягнення цілей, поставлених у статті 7, у цьому посібнику зроблено спробу надати урядам і профспілкам настанови щодо способів заохочення досягнення цілей у сфері врегулювання спорів, поставлених у статті 8.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 22 |
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Пащенко Василь Трохимович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 17.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФЕСТА 2. Організаційно-правова форма...»

«ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО Зміст арбітражної угоди Лис Ганна Ігорівна, провідний спеціаліст Вищої ради юстиції УДК 341.63:347.769 Перефразовуючи Й.О. Покровського, вважаємо, що «арбітражна угода за самим своїм призначенням є способом регулювання відносин між приватними особами відповідно до їх індивідуальних інтересів і потреб» (переклад наш – Г.І. Лис) [24, c. 43]. Арбітражна угода за своєю правовою природою має дуалістичний характер: будучи цивільно-правовим договором, зумовлює настання...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Лiквiдатор Караченцев Юрiй Леонiдович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 28.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні...»

«УДК 342.25.378.1 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ Бурховецька Г. В. Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №45 директор На прикладі проаналізовано як адміністрація однієї окремо взятої школи знайходить позитивні моменти централізованих та децентралізованих методів в управлінні школою. Ключові слова: централізація, децентралізація, авторитарне управління, інноваційні технології На примере сделан анализ как администрация отдельно взятой школы находит положительные стороны...»

«НА ТЕМУ ДНЯ Визначення предметної підсудності окремих виборчих  спорів  Смокович Михайло Іванович, суддя Вищого адміністративного суду України, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук Вибори народних депутатів України, проведення яких заплановане на 28 жовтня 2012 року, та визначена періодичність щодо їх проведення у багатьох правників і практиків із питань виборчого та процесуального законодавства викликають бажання повернутися до законодавства та...»

«ПРАВО ТА УПРАВЛІННЯ УДК 342.95 Зуй В. В., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава М удрого» РОЛ Ь ОРГА Н ІВ П Р О К У Р А Т У Р И У СП РА ВА Х З О С К А Р Ж Е Н Н Я Н О Р М А Т И В Н О -П Р А В О В И Х А К ТІВ В А Д М ІН ІС Т Р А Т И В Н О М У С У Д О Ч И Н С ТВ І У статті розглядаються актуальні аспекти участі прокурора у справах з оскарження нормативно-правових актів. Досліджується природа проблемних питань, що...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗАКРИНИЦЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 342.95:364 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2014 Дисертація є рукописом. Робота виконана на кафедрі адміністративного права Національного...»

«ВСТУП Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Податкова система» призначені для засвоєння студентами теоретичних та організаційних засад податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними і фізичними особами. Виконання практичних завдань має на меті формування у студента знань, умінь та навичок, які необхідні для організації та ведення розрахунків та обліку податків (зборів) на підприємствах і в організаціях з...»

«ISSN 1999-5717. Вісник ХНУВС. 2012. № 4 (59). Ч. 2 перевезень : закон України від 5 лип. 2011 р. № 3565-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 53. – Ст. 83. 7. Про міліцію : закон України від 20 груд. 1990 р. № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20. 8. Клюшниченко А. П. Меры административного принуждения, применяемые милицией (Особенности. Классификация. Системовыражение) : [учеб. пособие] / А. П. Клюшниченко. – Киев : КВШ МВД СССР, 1979. – 87 с. 9. Про...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 218–224 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 218–224 ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УДК 349.2 ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПРАЦІВНИКА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ НА ПРИКЛАДІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ М. Більдінова Оренбурзький інститут (філія) ФГБОУ ВПО Московська державна юридична академія імені О.Е. Кутафіна вул. Комсомольська, 50, 46000 Оренбург,...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 2 (12) 2012 REALIZATION OF PRINCIPLE OF SOCIAL JUSTICE IN UKRAINE: SOCIOLOGICALLY-LEGAL MEASURING Gerasina L. M., Misyutina V. I. In the article the concretely sociological is carried out analysis of dynamics ofpublic opinion in relation to maintenance, features and level of realization of principle of social justice in Ukraine. Keywords: social justice, social policy, freedom, equality, human rights, social responsibility....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Левенець Тетяна Романiвна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОТЕХСЕРВIС-СИНЕЛЬНИКОВЕ 2....»

«КОНГРЕС МІСЦЕВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ РАДИ ЄВРОПИ Європейська хартія Про місцеве самоврядування та пояснюВальна ДопоВіДь Європейська Хартія про місцеве самоврядування French Edition: Charte europenne de l’autonomie locale ISBN 978-92-871-6942-6 English Edition: European Charter of Local Self-Government ISBN 978-92-871-6943-3 Hungarian Edition: Helyi nkormnyzatok Eurpai Chartja ISBN 978-92-871-7386-7 Reproduction of the texts in this publication is authorised provided that the full title...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»