WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«РЕКОМЕНДАЦІЯ 2010 р. ЩОДО ВІЛ/СНІДу ТА СФЕРИ ПРАЦІ (№ 200) Copyright © Міжнародна організація праці, 2010 р. Уперше опубліковано у 2010 р. На видання Міжнародного бюро праці ...»

-- [ Страница 1 ] --

РЕКОМЕНДАЦІЯ 2010 р.

ЩОДО ВІЛ/СНІДу

ТА СФЕРИ ПРАЦІ

(№ 200)

Copyright © Міжнародна організація праці, 2010 р.

Уперше опубліковано у 2010 р.

На видання Міжнародного бюро праці поширюється авторське право згідно з Протоколом

2 Загальної конвенції про авторські права. Однак короткі витяги з них можуть передруковуватися без спеціального дозволу за умови зазначення джерела. Звернення щодо передруку або перекладу потрібно надсилати до Відділу публікацій МБП (видавничі права та дозволи), за адресою: International Labour Office, CH–1211 Geneva 22, Switzerland, або електронною поштою: pubdroit@ilo.org. Міжнародне бюро праці вітає такі звернення.

Робити копії даної публікації можуть бібліотеки, інститути та інші користувачі відповідно до умов виданої їм для цього ліцензії. Для того, щоб знайти у своїй країні організацію з питань отримання права на копіювання публікацій, відвідайте сайт www.ifrro.org.

Рекомендація 2010 р. щодо ВІЛ/СНІДу та сфери праці (№ 200) Міжнародне бюро праці, Женева, 2010 р.

ISBN: 978-92-2-123819-5 (друкована версія); 978-92-2-123820-1 (веб-версія у форматі.pdf) ВІЛ / СНІД / гігієна праці / безпека праці / права працівників / Рекомендація МОП / текст 15.04.2

Наявні також версії цієї публікації іншими мовами:

французькою: Recommandation (n° 200) concernant le VIH et le sida et le monde du travail, 2010 [ISBN 978-92-2-223819-4 (друкована версія); 978-92-2-223820-0 (веб-версія у форматі.pdf)], Geneva, 2010;

іспанською: Recomendacin sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (nm. 200) [ISBN 978-92-2-323819-3 (друкована версія); 978-92-2-323820-9 (веб-версія у форматі.pdf)], Geneva, 2010.

Дані каталогу публікацій МБП Найменування, які використовуються в публікаціях МБП, відповідають практиці ООН, а подані в них матеріали не означають відображення будь-якої точки зору Міжнародного бюро праці щодо юридичного статусу країни, регіону чи території або їх влади, а також демаркації їхніх кордонів.

За погляди, які відображені в опублікованих авторських статтях, дослідженнях та в інших матеріалах, відповідають виключно їхні автори, а публікація не означає погодження з цими поглядами з боку Міжнародного бюро праці.

Посилання на найменування фірм чи комерційних продуктів або процесів не означає їх схвалення з боку Міжнародного бюро праці, а відсутність згадування певної фірми, комерційного продукту чи процесу не свідчить про їх несхвалення.

Публікації МБП та електронні продукти можна отримати через основні мережі книготоргівлі або місцеві офіси МБП у багатьох країнах або безпосередньо у Відділі публікацій МБП, за адресою: International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Каталоги або списки нових публікацій можна безкоштовно отримати за вищевказаною адресою або електронною поштою: pubvente@ilo.org.

Відвідайте наш сайт www.ilo.org/publns.

Надруковано в Україні

ПЕРЕДМОВА

Цей буклет містить текст Рекомендації МОП 2010 р. щодо ВІЛ/СНІДу та сфери праці (№ 200), а також супровідної Резолюції щодо сприяння виконанню цієї Рекомендації, що демонструє рішучу підтримку з боку тристоронніх партнерів МОП.

На сьогодні пандемія ВІЛ-інфекції – одна із найбільш серйозних загроз здоров'ю людства, розвитку та соціально-економічному прогресу в світі. У країнах, найбільш уражених ВІЛ/СНІДом, зруйновані здобутки у сфері розвитку за кілька десятиліть, що підриває економіку країн і дестабілізує суспільства. Очікується, що ВІЛ залишатиметься головною причиною смертності й захворюваності серед багатьох груп населення в багатьох країнах.

ВІЛ став значною перешкодою для досягнення цілей гідної праці і сталого розвитку. Це призвело до втрати засобів до існування для мільйонів людей, які живуть із ВІЛ/СНІДом або уражені ним. Його наслідки стали найбільш відчутними для людей, що входять до основних продуктивних вікових груп населення, а це призводить до колосальних витрат підприємств, обумовлених зниженням продуктивності, збільшенням видатків на оплату праці, втратою навичок і досвіду. Крім того, основні права у сфері праці часто порушуються на підставі фактичного або приписуваного статусу ВІЛ-інфікованої особи, що в першу чергу пов’язано із дискримінацією та стигматизацією працівників, які живуть із ВІЛ/ СНІДом, і постраждалих працівників. Як на лихо, пандемія розвивається більш активно вздовж ліній розколу суспільства, в першу негативно позначаючись на групах, які вже й так знедолені або соціально ізольовані.

Сфера праці відіграє вирішальну роль у протидії ВІЛ/СНІДу. Вона є цінною відправною точкою для охоплення працівниць і працівників там, де вони проводять більшу частину свого життя, - на роботі. Розроблення і реалізація політики та програм із протидії ВІЛ/СНІДу на робочих місцях сприяє доступу до профілактичних заходів, послуг із лікування, догляду й підтримки працівників та їхніх сімей і утриманців, що дозволяє охопити заходами ширше коло населення. Разом з тим, потенціал сфери праці не використовується для протидії пандемії оптимально. Якщо цей потенціал може стати вагомим внеском у боротьбу з пандемією ВІЛ, необхідно, щоб відповідні заходи у сфері праці були невід’ємною частиною національної політики, програм і стратегій протидії ВІЛ/СНІДу.

У 2001 р. МОП ухвалила Практичний посібник із питань ВІЛ/СНІДу та сфери праці, який отримав широке визнання й активно застосовується в багатьох країнах. У 2007 р. учасники Організації вирішили, що настав час піднести на інший рівень заходи у сфері праці у відповідь на поширення ВІЛ/СНІДу, розробивши та прийнявши для цього міжнародну трудову норму. Ухвалена в результаті Рекомендація № 200 передбачає чітке зобов’язання держав-членів МОП та представників роботодавців і працівників підключитися, у тісній співпраці з організаціями людей, які живуть із ВІЛ, та міжнародними організаціями-партнерами, зокрема ЮНЕЙДС, до реалізації колосального внеску сфери праці у забезпечення універсального доступу до профілактики, лікування, догляду та підтримки.

Рекомендація відображає необхідність посилення профілактичних заходів на робочих місцях і забезпечення доступу осіб, які живуть із ВІЛ/ СНІДом або постраждалих осіб, до лікування. Вона закликає до розроблення та ухвалення національної тристоронньої політики та тристоронніх програм щодо ВІЛ/СНІДу на робочих місцях, а також їх інтеграції в загальну національну політику й програми щодо ВІЛ/СНІДу, а також розвитку і соціального захисту. Вона закликає до дотримання основних прав людини всіх працівників, зокрема додержання принципу ґендерної рівності та права бути вільним від обов’язкового тестування на ВІЛ і розголошення ВІЛ-статусу, разом з тим заохочуючи всіх якомога раніше пройти добровільне конфіденційне консультування й тестування на ВІЛ.

Державам-членам МОП також пропонується забезпечити виконання положень Рекомендації шляхом внесення змін у національне законодавство чи прийняття відповідних законів, коли це доречно.

Там, де працівники не зазнають стигматизації та дискримінації на підставі фактичного чи приписуваного статусу ВІЛ-інфікованої особи, вони та їхні утриманці користуються покращеним доступом до інформаційнопросвітницьких послуг щодо ВІЛ, до лікування, догляду та підтримки на національному і виробничому рівнях. Такий доступ допомагає їм вести довге та продуктивне життя й робити свій внесок у національну економіку й життя суспільства.

На основі Рекомендації та супровідної Резолюції МОП зобов’язується активізувати свої дії на підтримку реалізації міжнародних і національних зобов’язань із захисту прав і гідності працівників та всіх людей, які живуть із ВІЛ/СНІДом або постраждали від пандемії.

–  –  –

Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібралася на свою 99-ту сесію 2 червня 2010 р., відзначаючи, що ВІЛ/СНІД має серйозний вплив на суспільство та економіки, на сферу праці як у формальному, так і у неформальному секторах, на працівників, їхні сім'ї та утриманців, на організації роботодавців і працівників, на державні та приватні підприємства, й підриває процес досягнення цілей гідної праці та сталого розвитку, знову підтверджуючи важливість ролі Міжнародної організації праці у вирішенні проблем, що стосуються ВІЛ/СНІДу у сфері праці, а також необхідність для Організації активізувати свої зусилля для досягнення цілей соціальної справедливості та боротьби з дискримінацією і стигматизацією на підставі ВІЛ/СНІДу в усіх аспектах своєї діяльності та свого мандату, нагадуючи про важливість зменшення масштабів неформальної економіки шляхом досягнення цілей гідної праці та сталого розвитку з метою кращої мобілізації зусиль у сфері праці у відповідь на ВІЛ/ СНІД, відзначаючи, що високий рівень соціально-економічної нерівності, відсутність інформації та необізнаність, недотримання лікарської таємниці, обмежений доступ до лікування та недотримання його режиму підвищують рівень передачі ВІЛ, рівень смертності та збільшують кількість дітей, які втратили одного чи обох батьків, а також кількість працівників, зайнятих неформальною працею, ураховуючи, що бідність, соціально-економічна нерівність і безробіття підвищують ризик обмеження доступу до заходів з профілактики, лікування, догляду і підтримки, що в свою чергу підвищує небезпеку передачі інфекції, відзначаючи, що стигматизація, дискримінація і загроза втрати роботи, яких зазнають особи, постраждалі від ВІЛ/СНІДу, перешкоджають тому, щоб працівники знали свій ВІЛ-статус, підвищуючи цим ступінь їхньої уразливості до ВІЛ і обмежуючи їхнє право на отримання соціальної допомоги, відзначаючи, що ВІЛ/СНІД має більший вплив на уразливі групи та групи ризику, відзначаючи, що ВІЛ-інфекція уражує і чоловіків, і жінок, хоча жінки та дівчата піддаються більшому ризику і більшою мірою уразливі до ВІЛ-інфекції та значно більше потерпають від пандемії ВІЛ, ніж чоловіки, через ґендерну нерівність, і що через це розширення прав і можливостей жінок є ключовим фактором у глобальній відповіді на ВІЛ/СНІД, нагадуючи про важливість захисту працівників шляхом здійснення комплексних програм із питань безпеки та гігієни праці, нагадуючи про цінність Практичного посібника МОП із питань ВІЛ/ СНІДу та сфери праці (2001 р.) (Практичного посібника МОП), а також про необхідність посилення його впливу з урахуванням того, що в процесі його виконання існують обмеження та вади, зазначаючи необхідність сприяти застосуванню міжнародних трудових конвенцій і рекомендацій та інших міжнародних актів, що мають відношення до проблеми ВІЛ/СНІДу та сфери праці, зокрема тих, у яких визнається право на найвищий досяжний рівень стану здоров'я й рівень життя, нагадуючи про особливу роль організацій роботодавців і працівників у сприянні та підтримці національних і міжнародних зусиль у боротьбі з ВІЛ/СНІДом у сфері праці та за допомогою сфери праці, відзначаючи важливу роль робочих місць стосовно інформації про профілактику, лікування, догляд і підтримку в рамках національних заходів з протидії ВІЛ/СНІДу, а також стосовно доступу до них, підтверджуючи необхідність продовження й розширення міжнародного співробітництва, зокрема в контексті реалізації Об’єднаної програми Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС), у цілях підтримки зусиль із практичного втілення цієї Рекомендації, нагадуючи про цінність співробітництва на національному, регіональному та міжнародному рівнях із структурами, що займаються проблемою ВІЛ/СНІДу, зокрема в галузі охорони здоров'я, та з іншими відповідними організаціями, особливо з тими, що представляють осіб, які живуть з ВІЛ, підтверджуючи необхідність установлення міжнародної норми для спрямування зусиль урядів та організацій роботодавців і працівників у визначенні їхніх ролей та обов’язків на всіх рівнях, вирішивши прийняти ряд пропозицій стосовно ВІЛ/СНІДу та сфери праці, вирішивши надати цим пропозиціям форму рекомендації, ухвалює цього сімнадцятого дня червня місяця дві тисячі десятого року нижченаведену Рекомендацію, котра може називатися Рекомендацією 2010 року щодо ВІЛ/СНІДу та сфери праці.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


I. ВИЗНАЧЕННЯ

1. Для цілей цієї Рекомендації:

(a) термін «ВІЛ» означає вірус імунодефіциту людини – вірус, що уражує імунну систему людини. Інфікуванню можна запобігти за допомогою відповідних заходів;

(b) термін «СНІД» означає синдром набутого імунодефіциту, що виникає на останніх стадіях розвитку ВІЛ-інфекції та характеризується опортуністичними інфекціями чи пов’язаними з ВІЛ онкологічними захворюваннями або ж тими й іншими захворюваннями;

(c) термін «особи, які живуть із ВІЛ» означає осіб, інфікованих ВІЛ;

(d) термін «стигма» означає соціальне клеймо, яке при його згадуванні у зв’язку з будь-якою особою зазвичай спричиняє соціальну ізоляцію і стає перешкодою для повноцінного соціального життя особи, інфікованої ВІЛ або постраждалої від цього захворювання;

(e) термін «дискримінація» означає будь-яке розрізнення, недопущення або перевагу, що призводить до знищення або порушення рівності можливостей чи ставлення в галузі праці та занять, відповідно до Конвенції 1958 р. та Рекомендації 1958 р. про дискримінацію в галузі праці та занять;

(f) термін «постраждалі особи» означає осіб, чиє життя змінилося через ВІЛ/СНІД у зв’язку з ширшим впливом пандемії;

(g) термін «раціональна адаптація» означає будь-які зміни або пристосування до роботи чи до робочого місця котрі можуть бути здійснені на практиці та дозволяють особі, яка живе з ВІЛ або СНІДом, мати доступ до зайнятості, брати участь у трудовій діяльності та просуватися по службі;

(h) термін «уразливість» означає нерівні можливості, соціальну ізоляцію, безробіття або ненадійну зайнятість, які є результатом дії соціальних, культурних, політичних та економічних факторів, котрі роблять людину більш уразливою до ВІЛ-інфекції та захворювання на СНІД;

(i) термін «робоче місце» означає будь-яке місце, де працівники виконують свою роботу;

(j) термін «працівник» означає будь-яку особу, яка працює в будь-яких формах зайнятості або згідно з будь-якими угодами.

II. СФЕРА ОХОПЛЕННЯ

2. Ця Рекомендація охоплює:

(a) усіх працівників, які працюють у будь-яких формах зайнятості або згідно з будь-якими угодами, а також усі робочі місця, зокрема:

(i) осіб, які мають будь-яку зайнятість або професію;

(ii) осіб, які проходять професійну підготовку, включаючи стажерів і учнів;

(iii) добровольців;

(iv) шукачів роботи та претендентів на робочі місця; та (v) звільнених і тимчасово відсторонених працівників;

(b) усі сектори економічної діяльності, зокрема приватний і державний сектори та формальну й неформальну економіку; та (c) збройні сили і силові відомства.

III. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

3. Наведені нижче загальні принципи повинні застосовуватися по відношенню до всіх дій в межах національних заходів у відповідь на

ВІЛ/СНІД у сфері праці:

(a) заходи у відповідь на ВІЛ/СНІД слід визнати такими, що сприяють реалізації прав людини і основних свобод та забезпеченню ґендерної рівності для всіх, зокрема працівників, їхніх сімей та утриманців;

(b) ВІЛ/СНІД слід визнати та розглядати як питання, пов’язане з робочими місцями, до нього слід ставитися як до одного з найважливіших елементів національних, регіональних та міжнародних заходів у відповідь на пандемію на основі всебічної участі організацій роботодавців і працівників;Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«НА ТЕМУ ДНЯ Визначення предметної підсудності окремих виборчих  спорів  Смокович Михайло Іванович, суддя Вищого адміністративного суду України, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук Вибори народних депутатів України, проведення яких заплановане на 28 жовтня 2012 року, та визначена періодичність щодо їх проведення у багатьох правників і практиків із питань виборчого та процесуального законодавства викликають бажання повернутися до законодавства та...»

«П р о б л е м и теорії та практики І з а с т о с у в а н н я з а к о н о д а в с т в а ' Розділ II Разом з, у деяких випадках відшкодування шкоди, що виникла в ти м результаті неусунення загрози, створеної життю, здоров'ю, майну фізич­ ної особи або майну юридичної особи, має місце застосування засобів захисту. Наприклад, це стосується випадків відшкодування державою шкоди, заподіяної внаслідок бездіяльності посадових осіб органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим, органів...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 156–162 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 156–162 УДК 347.961«19» НОТАРІАЛЬНА РЕФОРМА 1864–1866 рр. В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ Л. Шевчук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, 79019 Львів, Україна Проаналізовано організаційно-правові основи нотаріату, визначені російською судовою реформою 60-х років XIX ст., яку провів царський уряд і в Україні....»

«УДК 346:796-799 Л. І. ЗАЇчЕНКО інспектор відділу аспірантури і докторантури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків СПОРТиВНиЙ КЛУб У СиСТЕМІ КООРДиНАТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВиХ ФОРМ ГОСПОДАРСьКиХ ОРГАНІЗАЦІЙ У статті розглядаються питання сучасного стану правової врегульованості спортивної та фізкультурної діяльності та, зокрема, спортивних клубів як суб’єктів. У цьому контексті зазначається невідповідність змісту чинного законодавства Украни сучасним процесам...»

«СУДОВА ВЛАДА Розмежування судових юрисдикцій при вирішенні земельних спорів: новели законодавства Руженцева Євгенія Олександрівна, магістрант Київського національного університету внутрішніх справ України, виконавчий директор адвокатського об’єднання «С.Т. Партнерс» Проблема розмежування підвідомчості земельних спорів під час вирішення судами питань щодо прийняття позовних заяв до свого провадження й досі залишається однією з найбільш актуальних у судовій практиці. Відсутність одноманітної...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 237–242 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 237–242 УДК 349.2 ОХОРОНЮВАНІ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСИ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ В. Бурак Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська 1, 79000 Львів, Україна тел. (0322) 96-47-97 Проаналізовано поняття охоронюваного законом інтересу працівників в контексті об’єкту правового захисту. Проведено...»

«Національний банк України Українська академія банківської справи Кафедра кримінально-правових дисциплін ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи Для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030401“Правознавство” Суми Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін, протокол № _ від 2013 року Рекомендовано до видання методичної радою юридичного факультету ДВНЗ «УАБС НБУ» протокол № _ від _2013...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Адміністративний договір: дискусійні питання правової природи та правосуб’єктності сторін Бояринцева Марина Анатоліївна, суддя окружного адміністративного суду міста Києва, кандидат юридичних наук УДК 342.924 Статтею 17 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) встановлено, що компетенція адміністративних судів поширюється, зокрема, на спори, які виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними...»

«ISSN 2226-3047 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО, 2013, ВИП. 6 development of promising areas of cross-border cooperation of local and regional authorities and municipalities adjacent to the Ukraine territory. It is concluded that the proper implementation of internationally-legal obligations to ensure cross-border cooperation of Ukraine will strengthen European integration processes at regional and local levels. It is need to pay more attention to involvement of local...»

«ISSN 1999-5717. Вісник ХНУВС. 2012. № 4 (59). Ч. 2 перевезень : закон України від 5 лип. 2011 р. № 3565-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 53. – Ст. 83. 7. Про міліцію : закон України від 20 груд. 1990 р. № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20. 8. Клюшниченко А. П. Меры административного принуждения, применяемые милицией (Особенности. Классификация. Системовыражение) : [учеб. пособие] / А. П. Клюшниченко. – Киев : КВШ МВД СССР, 1979. – 87 с. 9. Про...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 218–224 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 218–224 ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УДК 349.2 ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПРАЦІВНИКА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ НА ПРИКЛАДІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ М. Більдінова Оренбурзький інститут (філія) ФГБОУ ВПО Московська державна юридична академія імені О.Е. Кутафіна вул. Комсомольська, 50, 46000 Оренбург,...»

«Проблеми теорії та практики І застосування законодавства ' Розділ II Разом з тим в сучасних реаліях нормативно-правові інститути, як публічно-правові, так і приватно-правові, мають формуватися як самостійні системні утворення, що зможуть автономно впорядковува­ ти суспільні відносини. При тому важливою є правильна організація внутрішньої будови приватних та публічних нормативи о-правових інститутів з чітким розташуванням нормоутворюючих та нормообслуговуючих нормативно-правових приписів. Крім...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 4, 2010 3. Махов Д. С. США: молодежь и преступность / Д. С. Махов. — М. : Юрид. лит., 1996. — 152 с.4. Об эффективности программ перевоспитания трудных подростков // Борьба с преступностью за рубежом. — 2001. — № 10. — С. 36–48. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН В США Климова Г. П. Рассмотрена специфика формирования правовой культуры граждан в США. Проанализированы основные направления формирования правового сознания и...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»