WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 624.154/.155 М.Л. Зоценко, д.т.н., професор, Л.О. Педченко, ст. викладач, М.М. Педченко, ст. викладач Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ...»

УДК 624.154/.155

М.Л. Зоценко, д.т.н., професор, Л.О. Педченко, ст. викладач, М.М. Педченко, ст.

викладач

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

СПОСІБ УТВОРЕННЯ РОЗШИРЕННЯ В ОСНОВІ

БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ ГАЗОГІДРАТНОЇ

ТЕХНОЛОГІЇ

Розглянуто проблеми наявності розпушеного ґрунту при виконанні розширень за

допомогою механічного розширювача та камуфлетного вибуху. Запропоновано спосіб утворення розширення в основі буронабивних паль з використанням газогідратного компримування та еластичного робочого контейнера.

Ключові слова: паля з розширенням, газогідрат, еластичний контейнер, компримування.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими практичними завданнями. Палі з розширеною п’ятою застосовуються з метою збільшення їх несучої здатності. Розширення виконуються способами розбурювання або трамбування бетону чи щебеню у вибої свердловини енергією електричного розряду (палі РІТ), а іноді навіть за допомогою камуфлетного вибуху [1].

Указані способи влаштування розширеної п’яти палі поряд з технологічними відмінностями мають спільний недолік, який у багатьох випадках необхідно враховувати. Цим недоліком є порушення природної структури ґрунту навкруги палі внаслідок механічної дії. Камуфлетне розширення в основі буронабивних паль утворюється миттєво – вибухом зосередженого заряду вибухової речовини (ВР), який розміщується на проектній глибині. Під час проведення вибуху в ґрунті утворюється камуфлетна порожнина. Розміри її залежать від властивостей ґрунту і кількості ВР.

Застосування цього способу дає можливість значно скоротити обсяги земляних робіт і матеріальні витрати. Проте специфіка роботи з ВР висуває підвищені вимоги до дотримання техніки безпеки, а також вимагає виконання цілого ряду додаткових вимог [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При механічному розбурюванні значна увага звертається на якісне зачищення вибою свердловини. Коли виготовляється камуфлетна паля, важливо, щоб після дії ВР рівень бетону після його осідання не знизився нижче верхнього рівня утвореного розширення (для запобігання обвалу ґрунту в зоні розширення). До того ж наявність потужних сейсмічних коливань під час проведення камуфлетного вибуху неодмінно справляє негативний вплив на різні об’єкти, в тому числі й на нещодавно збудовані палі.

Численні дані про вплив чистоти вибою на несучу здатність паль показали, що відхилення цього показника для однакових за параметрами паль, виконаних в ідентичних ґрунтових умовах на тих же майданчиках, досягає значних величин (до 40%). Тобто несуча здатність палі вирішальною мірою залежить від стану вибою.

Як показали випробування паль у певних ґрунтових умовах, залишки розпушеного ґрунту на дні свердловин істотно знижують їх несучу здатність порівняно з палями у свердловинах із підготовленим вибоєм [2].

Перелічені вище недоліки способів улаштування розширення буронабивних паль частково усуваються при утворенні місцевого розширення пристроями УГС-2, Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). - Вип. 2 (30). - 2011.-ПолтНТУ 163 УГС-2М та УСМ шляхом розведення плит шарнірної системи. Але використання жорстких елементів не дозволяє рівномірно ущільнити всю поверхню розширення.

Найбільш близьким до розв’язання проблеми ущільнення ґрунту на вибої палі, на нашу думку, є спосіб виготовлення пневмопаль системи Є.В. Платонова [3]. На рис.

1 показано схему виготовлення таких паль. Після проходження свердловини під захистом металевої обсадної труби нижня частина палі заповнюється бетоном, а на гирло обсадної труби монтується шлюз (рис. 1, а). Через шлюз у свердловину подається стиснене повітря з метою створення тиску, достатнього для ущільнення розпушеного в процесі проходження свердловини ґрунту (рис. 1, б).

–  –  –

Таким способом можна розв’язати поставлену проблему, але для виконання вказаних робіт необхідно мати компресор високого тиску, шлюзовий пристрій, надійно з’єднаний з обсадною трубою, а також додаткову арматуру для подавання стисненого повітря.

Виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття. На сьогодні не існує дієвого способу, який повною мірою може розв’язати проблему наявності зон розущільнення при облаштуванні розширення в п’яті буронабивної палі. Також відсутні конструкції та пристрої, які б доцільно було застосувати в галузі фундаментобудування для здійснення такого способу.

Формулювання мети статті. Метою роботи є розроблення методу влаштування розширення у буронабивній палі за допомогою обтиснення ґрунту високим тиском газу, який створюється шляхом дисоціації газогідрату в обмеженому просторі вибою свердловини.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що тільки шляхом прикладення зусилля, рівномірного по всій поверхні контакту робочого органу, можна якісно ущільнити ґрунт і створити розширення в основі палі.

Оскільки рідина чи газ при створенні тиску в замкнутому об’ємі рівномірно передають його на стінки (в цьому випадку бурової свердловини палі), то слід зупинитися саме на гідравлічному чи пневматичному способі створення розширення палі. При цьому напрямок і глибина розвитку розширення, на відміну від пристроїв з механічними робочими органами, можуть бути нерівномірними і залежатимуть тільки від властивостей ґрунту і наявності зон розущільнення. Зрозуміло, що розпушений 164 Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). - Вип. 2 (30). - 2011.-ПолтНТУ ґрунт буде деформуватися більше, тому форма розширення матиме відповідне окреслення.

На додаток до відомих засобів створення гідравлічного та пневматичного тиску на будівництві (компресорів і насосів) як альтернативний варіант, використання якого в певних умовах буде доцільним, запропоновано спосіб накопичення газу в обмеженому об’ємі шляхом утворення газогідрату й отримання з нього за потреби газу високого тиску.

Газові гідрати – це тверді кристалічні з’єднання, що утворюються при певних термобаричних умовах із води і низькомолекулярних газів (метану, етану, пропану, вуглекислого газу та ін.). За зовнішнім виглядом схожі на сніг чи лід. При помірних тисках (10 – 30 МПа) газогідрати перебувають у стабільному стані, аж до температури плюс 20 – 25оС [4]. У 1 м3 газогідрату може міститися до 160 – 180 м3 газу (наприклад, СО2) за нормальних умов, при цьому об’єм, зайнятий газом, у гідраті не перевищує 20% [5]. Розкладання гідрату в замкнутому об’ємі супроводжується значним підвищенням тиску виділеного газу. Питома теплота дисоціації (розкладання) складає 0,5 МДж/кг [6].

Газ для утворення розширення паль повинний максимально відповідати вимогам техніки безпеки і бути недорогим, тому вибір слід зупинити на вуглекислому газі та газових сумішах на його основі. Газогідрат СО2 у вигляді водної суспензії чи льодогазогідратних блоків доцільно, наприклад, застосувати як джерело стиснутого газу при виготовленні пневмопалі системи Є. В. Платонова (рис. 1), розмістивши ємність для дисоціації гідрату на лінії подачі газу або льодогазогідратний блок безпосередньо в обсадній трубі над бетоном і передбачивши при цьому можливість підігріву газогідрату для виділення газу.

Як альтернатива створенню розширення за допомогою механічного розширювача і камуфлетного вибуху запропоновано спосіб пневматичної дії на вибій палі з використанням як джерела енергії продуктів дисоціації гідрату вуглекислого газу. Як робочий орган, через який передаватиметься зусилля на стінки свердловини, слід використати еластичний контейнер (гумовий). Причому товщина стінок контейнера має бути різною за його довжиною: у місці приєднання до штанги (верхня частина) вона повинна бути вдвічі – втричі товщою порівнянно з протилежним кінцем, що контактуватиме з підошвою.

Така конструкція контейнера дає можливість збільшити ймовірність утворення розширення грушоподібної форми з достатньою площею поперечного перерізу.

Завдяки нерівномірному розтягуванню контейнера, зменшиться зусилля його випирання зі свердловини. Крім того, верхня частина контейнера виконає роль додаткового ущільнювача.

На рисунку 2 зображено схему утворення розширення в основі буронабивної палі з використанням газогідратного компримування й еластичного робочого контейнера.

До вибою свердловини пристрій опускається в транспортному положенні:

захисний кожух, що може рухатися по трубі, знаходиться в нижньому положенні. При цьому він захищає контейнер від пошкодження. При переведенні захисного кожуха в робоче положення відбувається вивільнення еластичного контейнера та еластичної манжети пакеру, який разом з верхньою частиною робочого контейнера запобігає виштовхуванню пристрою зі свердловини.

Водогазогідратна суміш після її подачі по штанзі у робочий контейнер розкладається на воду і газ шляхом нагрівання до температури, не вищої ніж 15 – 20 оС, за допомогою електронагрівача, вмонтованого в контейнер.

Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). - Вип. 2 (30). - 2011.-ПолтНТУ 165 Як показали розрахунки, для створення достатнього розширення в основі буронабивної палі довжиною 9 м і діаметром 0,3 м необхідно близько 27 кг 80 відсоткової водогазогідратної суміші. При цьому на вибої створиться тиск 2,2 МПа.

При потужності електронагрівача 4,5 кВт час повної дисоціації становитиме 42 хв [7].

Наприкінці операції тиск у контейнері плавно знижується, а еластичний контейнер виштовхує утворену воду. При вилученні пристрою зі свердловини захисний кожух деформує манжету пакеру і закриває робочий контейнер. Також можливий варіант одночасного заповнення свердловини бетоном і поступового вилучення пристрою.

Газогідрат виготовляється в установці, розташованій на будівельному майданчику, або доставляється на об’єкт в охолодженому вигляді.

Рисунок 2 – Спосіб утворення розширення в основі буронабивних паль за допомогою еластичного контейнера, наповненого газовим гідратом: 1 – сепаратор-накопичувач газогідрату; 2 – реактор гідратоутворення; 3 – ємність з водою; 4 – ємність з газом;

5 – холодильний агрегат; 6 – штанга; 7 – туба; 8 – свердловина; 9 – пакер у транспортному та робочому положенні; 10 – електричний нагрівальний елемент; 11 – захисний кожух; 12 – еластичний контейнер до і після утворення розширення; 13 – зона ущільнення ґрунту; 14 – утворене розширення Висновки. Запропонований спосіб улаштування розширення основи буронабивної палі є вдосконаленням пневматичних паль, які були запропоновані професором Є. В. Платоновим у 30 - х роках ХХ століття. За допомогою цього методу можливо уникнути тих неприємностей, які пов’язані з розущільненням ґрунту при влаштуванні буронабивних паль. Слід зауважати, що це лише початкова пропозиція використання газогідратних технологій для ущільнення ґрунтів. Ця технологія має перспективи широкого впровадження у виробництво, але потребує подальших досліжень.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


166 Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). - Вип. 2 (30). - 2011.-ПолтНТУ Література

1. Руководство по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор колонн. – [Електронний ресурс] – Киев, 1991. – 175 с. – Режим доступу: http: //www.complexdoc.ru.

2. Еремин, В. Я. Некоторые проблемы качества буронабивных свай / В.Я. Еремин, А. В. Еремин, Н. В. Сарафанов // Труды Международной научнотехнической конференции «Проблемы механики грунтов и фундаментостроения в сложных грунтовых условиях». Том 1. Уфа: БашНиистрой, 2006. С. 85 96.

3. Платонов, Е.В. Набивные сваи / Е. В. Платонов. – Л.: ГОНТИ, 1938. – С. 123.

4. Макогон, Ю.Ф. Гидраты природных газов / Ю.Ф. Макогон. – М.: Недра, 1974. – 208 с.

5. Белослудов, В.Р. Теоретические модели клатратообразования / В.Р. Белослудов, Ю.А. Дядин, М.Ю. Лаврентьев. – Новосибирск: Наука, 1999. – 129 с.

6. Макогон, Ю.Ф. Природные газове гидраты: открытие и перспективы / Ю.Ф. Макогон // Газовая промышленность. 2001. № 5. С. 10 – 16.

7. Зоценко, М.Л. Розрахунок утворення розширення палі з використанням газогідратних технологій / М.Л. Зоценко, В.В. Мірошниченко, Л.О. Педченко // Будівельні конструкції: міжвідомчий наук.-техн. зб. наукових праць (будівництво). – Вип. 75: у 2-х кн.: Кн. 2. – К.: ДП НДІБК, 2011. – С.53 – 54.

–  –  –

Н.Л. Зоценко, д.т.н., професор, Л.А. Педченко, ст. преп., М.М. Педченко, ст. преп.

Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка

СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ УШИРЕНИЯ В ОСНОВАНИИ

БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ГАЗОГИДРАТНОЙ

ТЕХНОЛОГИИ

Рассмотрены проблемы наличия разрыхленного грунта при выполнении уширений с помощью механического расширителя и камуфлетного взрыва. Предложен способ образования уширения в основе буронабивных свай с использованием газогидратного компримирования и эластичного рабочего контейнера.

Ключевые слова: свая с уширением, газогидрат, эластичный контейнер, компримирование.

N. L. Zotsenko, Dr. Sc. (Techn.), Prof., L.A. Pedchenko, senior Instructor,M.M. Pedchenko, senior Instructor Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratuk

THE METHOD OF FORMATION OF WIDENING AT THE BASIS OF

CAST-IN-PLACE PILES WITH THE ELEMENTS OF GAS HYDRATE

TECHNOLOGY

The problems of presence of friable soil are considered at performance of widening at the basis of a pile by a mechanical dilator and camouflet explosion. The method of formation of widening at the basis of a pile is offered with the use of gas hydrate compression and of flexible working container.

Key words: pile with widening, gas hydrate, flexible container, compression.

Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). - Вип. 2 (30). - 2011.-ПолтНТУ 167Похожие работы:

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ПІДВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2015 рік ВІТАЛЬНЕ СЛОВО Інвестиційний паспорт Підволочиського району створено відділом економічного розвитку Підволочиської районної державної адміністрації. Він містить якісну, актуальну та вичерпну інформацію про конкурентні переваги, інвестиційні можливості регіону, а також спрямований на розкриття і реалізацію його інвестиційного потенціалу. Сподіваємося, що видання буде не тільки джерелом інформації для бізнесу, але й...»

«О.А. Карпенко, В.Л. Мякушко // Управління проектами: системний аналіз і логістика [науковий журнал].– К.: НТУ, 2009. – Вип. 6. – С. 355–364. 7. Куницька О.М. Управління запасами з використанням сучасних підходів логістики та маркетингу // О.М. Куницька, Є.В. Мержиєвська. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Логістика”. – Львів, 2009. – № 649 – С. 193–198. 8. Лукинский В.В. Актуальные проблемы формирования теории управления запасами: [монография]/ В.В. Лукинский – СПб.:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ ДУ «ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ М.І. ДОЛІШНЬОГО НАН УКРАЇНИ» ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНОПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ (М. ХАРКІВ) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВРОЦЛАВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА) ПРЯШІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ПРЯШЕВІ (СЛОВАЧЧИНА) УНІВЕРСИТЕТ ОБУДИ, М. БУДАПЕШТ (УГОРЩИНА) ДЕРЖАВНА ВИЩА...»

«УДК 623.46:94(477)“192/193” ХАРУК А.І.* ВИНИЩУВАЧІ ДМИТРА ГРИГОРОВИЧА Досліджено діяльність Дмитра Григоровича з проектування літаківвинищувачів у 20–30-х рр. ХХ ст. та їх серійне виробництво. Особлива увага звернена на випуск цих літаків Харківським авіазаводом і службу їх у частинах, дислокованих на теренах України. Ключові слова: літак, винищувач, конструкторське бюро, авіаційний завод. Постановка проблеми та її актуальність. Одним із визначних представників вітчизняної літакобудівної школи...»

«М.В.Артюшина УДК 377.1 м. Київ, Україна ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ: ПОНЯТТЯ, ПІДХОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ Актуальність та постановка проблеми. Швидкий науковий прогрес, поява нових інформаційно-комунікаційних технологій, динамізм сучасного життя потребують постійного пошуку і запровадження інновацій. Відповідно, слід вивчати і запроваджувати на різних рінях освіти такі технології реалізації освітньої діяльності, які б сприяли підготовці людини до життя у змінному інформаційному...»

«Технічні науки УДК 004.056.52 Т.Ю. УТКІНА, О.С. ВЕРБИЦЬКИЙ, А.Г. ЛУКАШЕНКО Черкаський державний технологічний університет УЗАГАЛЬНЕНА БІОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ДОСТУПУ ДО МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЛАЗЕРНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ Запропонована узагальнена біометрична модель доступу за відбитком пальця. Визначений метод для виявлення резерву в основних технічних параметрах компонентів розроблюваної біометричної системи доступу до мікропроцесорної системи керування...»

«Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” ШТАНЦЕЛЬ Едуард Анатолійович УДК 539.3 ДИНАМІКА ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК З ПІДКРІПЛЕННЯМ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 01.02.04 механіка деформівного твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ-1999 Дисертація є рукописом. Робота виконана у відділі електропружності Інститутуту механіки ім. С.П. Тимошенка Національної академії наук України....»

«УДК 336.531.2:338.432(477) ІНВЕСТИЦІЇ В АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ Л.А. Миколаєнко, аспірант * Висвітлено особливості інвестування в аграрний сектор України, визначено сучасні способи інвестування, обґрунтовано необхідність активізації державної політики щодо залучення іноземних інвестицій в економіку країни. Інвестиції, іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, державна політика. Дослідження проблем інвестування в економіку завжди перебувало в центрі уваги сучасної економічної науки. Це...»

«Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 10 (38). – Луцьк, 2013. УДК 330.341.1:331.215.3 Полінкевич О.М., к.е.н., доцент Луцький національний технічний університет ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ СУКУПНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У роботі визначені основні промислові підприємства Волинської області за галузями економіки, обґрунтовано вибіркову сукупність промислових...»

«Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 1 (11), 2014 УДК 001.895:657.6 Бенько М. М. докт. екон. наук, професор кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ У статті досліджено сутності інновацій, інноваційного розвитку визначено зміст інноваційної діяльності, інноваційного процесу та управління інноваційною діяльністю в обліку, аналізі і контролі. Визначено мету інноваційної...»

«46 НАУКОВІ ЗАПИСКИ * 2008 / 2 (14) МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОНГРЕВНОГО РЕЛЬЕФНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ Развито модель физико-механических явлений формирования конгревного рельефного изображения и предложено формулы для е математического описания в упрощенных условиях.DESIGN OF THE ФІЗИКО-MECHANICAL PHENOMENA OF FORMING OF CONGREVNOGO RELIEF IMAGE The model of the physicomechanical phenomena of formation kongrev the relief image is advanced and formulas for the mathematical...»

«ЕКОНОМІКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УДК 332.146.2 КОВАЛЕВСЬКА А. В. к. е. н., доцент Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова profit-ua@ukr.net ШУЛЬГА О. В. інженер Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» alex-shulga@yandex.ru КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ВИЯВЛЕННЯ РЕЗЕРВІВ РОЗВИТКУ Стаття присвячена аналізу існуючих підходів до...»

«458 Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 2005.3. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. – М., 2001.4. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов / Под. ред. проф. Р.С. Белкина. – М., 2000.5. Кримінальний процес України: Підруч. / За ред. Ю.М. Грошевого, В.М. Хотенця. – Харків, 2000.6. Лобойко Л.М., Черненко А.П. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: Монографія. – Дніпропетровськ, 2006....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»