WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Корнієнко М.В., Корзаченко М.М. Київський національний університет будівництва і архітектури м. Київ, Україна АНОТАЦІЯ: Наведено результати дослідження форм, особливостей ...»

УДК 624.151

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ

ФУНДАМЕНТІВ ЦЕГЛЯНИХ ПРИВАТНИХ БУДІВЕЛЬ

ЗА XVIII – XXI СТ.

Корнієнко М.В., Корзаченко М.М.

Київський національний університет будівництва і архітектури

м. Київ, Україна

АНОТАЦІЯ: Наведено результати дослідження форм, особливостей

конструкцій та влаштування фундаментів цегляних приватних будівель за

ХVІІІ – ХХІ ст. на прикладі забудови території м. Чернігова.

АННОТАЦИЯ: Приведены результаты исследования форм, особенностей конструкций и устройства фундаментов кирпичных частных зданий за ХVІІІ – ХХІ ст. на примере застройки территории г. Чернигова.

ABSTRACT: Brought results of the study of the forms, particularities design and device foundation brick quotient of the buildings for ХVІІІ – ХХІ age on example of the Chernigov site development.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Цегляний будинок, фундамент, деформації.

ВСТУП На зміну дерев’яним та глинобитним житловим будівлям та будівлям побутового характеру на території міст в Україні находять все частіше використання цегляні будівлі та споруди.

Якщо дерев’яні та глинобитні будівлі мали обмежений час в експлуатації і руйнувались не тільки під впливом нерівномірних деформацій, а і за рахунок впливу природних факторів та зміни режиму експлуатації, то цегляні будівлі, як показав аналіз, можуть експлуатуватися на протязі століть (табл. 1).

Таблиця 1 Збільшення кількості кам’яних будинків в м. Чернігові з 1798 по 1896 рр.

№ п.п. Рік Приватних Кам’яних будинків, шт.

будинків, шт.

1 1798-1800 647 3 Більшість публікацій носять науково-історичний характер [4-7], або стосуються вузьких питань підсилення окремих будинків чи споруд.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Комплексні, спеціальні дослідження в місті Чернігові раніше не проводились. Малоповерхова забудова залишається поза увагою щодо забезпечення практичними рекомендаціями їх експлуатації, обстеження та підсилення. Оцінка технічного стану цих будівель в масовому порядку сьогодні не проводиться, але власникам приходиться звертати увагу на їх стан при погіршенні експлуатаційної придатності або необхідності виконання реконструкції.

Постановка завдання - провести за попередньо розробленою методикою обстеження існуючих одно- та двоповерхових житлових, громадських будинків і споруд, включаючи і ті, що віднесені до історикоархітектурних пам’яток на території м. Чернігова. Встановити фактори, що приводять до погіршення експлуатаційної придатності фундаментів старої забудови міської території та можливість її відновлення і збереження.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Обстеженняміської забудови одно- та двоповерхових будинків показало, що найбільший вплив на стан будинків має зміна ґрунтових умов, підвищення деформативності основи, вивітрювання та зволоження цегляних стін в рівні цокольної частини будинків, поява тріщин, що викликані не тільки неоднорідністю деформацій ґрунтів основи, а і рядом техногенних факторів, що пов’язані з прибудовою, надбудовою, влаштуванням підвальних приміщень та зміною планування присадибної території. До прямих впливів на стан фундаментів і стін можна віднести «неправильні» дії власників будинків. Інколи здається, що їх дії були направлені на пошкодження будівель. Найчастіше додаткові заходи, що приймаються для покращення планувальних рішень та створення кращої комфортності житла, супроводжуються виконанням отворів в фундаментах та стінах для вводів і виводів мереж, спирання нових або додаткових балок перекриття над віконними перемичками, організація водовідведення з покрівлі, що викликає зволоження ґрунту основи та цокольної частини будинку, демонтаж окремих простінків, що є несучими, зміщення стін відносно старих існуючих фундаментів при розширенні приміщень, влаштування вигрібних ям, погребів, гаражів, що прямо впливають на несучу здатність і деформативність основ фундаментів. Характерні порушення приватних будівель приведені на фото (рис. 1).

Рис. 1. «Неправильні» дії власників будинків, що призвели до деформації будинків в м. Чернігові: а) добудова, що викликала деформацію фундаменту; б) перепланування з закладанням вікна та влаштуванням входу з порушенням норм; в) вирубування вікон в стіні підвалу;

г) утворення допоміжних дверних отворів в несучій стіні та виймання ґрунту для влаштування підвалу; д) під час виймання ґрунту біля фундаменту почала деформуватися стіна Як правило, при оцінці технічного стану та розробці рекомендацій по зміні чи підсиленню фундаментів проектувальники виходять з сучасного розуміння ролі фундаментів в проектуванні малоповерхових будівель.

Проте поза увагою залишається цілий ряд можливих особливостей та вимог до конструкцій і зведення фундаментів, що існували раніше.

В табл. 2 подано форми основних перерізів фундаментів під стіни старих будівель за даними літературних джерел 1904…1912 років, використання яких підтверджено при обстеженні старої забудови на території приватного сектору в м. Чернігові. Тут приведена їх сучасна оцінка, що спирається на вимоги норм та практику міського зведення малоповерхових будівель.

Таблиця 2 Аналіз конструктивних рішень та особливостей зведення фундаментів під кам’яні стіни в старих будівлях

–  –  –

Для покращення несучого шару основ використовували підготовку з кусків цегли, що укріплювались вапняним розчином. В окремих випадках робили тільки вапняний шар підготовки до 50…100 мм.

Додаткову незручність в зведенні надійних будівель мали ділянки заплав річок, де бажання наблизити будівлю до води спричиняло до невдалого вибору ділянок (інженерно-геологічні вишукування в сучасному уявленні не виконувались, а тому наявність лінз та прошарків торфу і заторфованого ґрунту, пухких пилуватих пісків чи глинистих ґрунтів в несучому стані не виключено). Цей вплив, поряд з тим, якого зазнавали будинки на зсувних схилах, є найбільш небезпечним для забудови.

Здавалося б, що цей негативний досвід повинен був одночасно не дозволити забудову слабких ділянок територій, але тут потрібно врахувати і те, що часто такий досвід в межах одного району був неоднозначним.

При гідроізоляції фундаментів, як правило, використовували глиняні замки, що являли елемент зворотної засипки ущільненого глиною з зовніньої сторони будинку. Проте загальних вимог і навіть підходів до їх конструювання не було. Це було пов’язано як з рівнем ґрунтових вод на ділянці забудови, так і з наявністю глини, як місцевого матеріалу.

З метою встановлення міцності та стійкості кам’яних фундаментів малоповерхових цегляних будинків в м. Чернігові було проведено їх обстеження та досліджено відібрані зразки цегли з цокольної та підвальної частин будинку (табл. 3) [2].

Таблиця 3 Дослідження цегли Випробування Випробування на згин.

–  –  –

При обстеженні одночасно встановлено, що руйнування несучих конструкцій і фундаментів відбуваються через зміну ґрунтових умов та послаблення ґрунту несучого шару основи (при водонасиченні, зменшенні глибини закладання фундаменту, просіданні, лесових та насипних ґрунтів) та «неправильних» дій власників будинків (прибудові, надбудові, утворенні отворів в несучих стінах без їх підсилення, виймання ґрунту зпід фундаменту з порушенням норм).

Вибіркове дослідження цегли з цегляних фундаментів підтверджуює достатню міцність їх за матеріалом. Вивітрювання та руйнування кладки можливе тільки за умов оголення фундаментів, або агресивної дії оточуючого середовища.

ЛІТЕРАТУРА

1. Барановскій Г.В. Архитектурная Энциклопедія второй половины ХІХ века / Барановскій Г.В. – С.-Петербургъ: Строитель, 1904. – 48 с.

2. Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові та лицьові. Технічні умови: ДСТУ Б В.2.7-61:2008. – К.: Мінрегіон України, 2009. – 27 с.

3. Залесский В.Г. Архитектура. Краткій курсъ построенія частей зданій / Залесский В.Г. – Москва, 1904. – 582 с.

4. Кузнєцов Г.О. Єлецький Успенський монастир. Чорна могила (брошура) / Г.О. Кузнєцов, В.Я. Руденок. – Чернігів: Деснянська правда, 2010. – 16 с.

5. Леп’явко Сергій. Чернігів. Історія міста – Науково-популярне видання / Сергій Леп’явко. – Київ: Темпора, 2012. – 432 с.

6. Моця О. Давньоруський Чернігів / О. Моця, А. Казаков. – К.: Стародавній Світ, 2011. – 316 с.

7. Руденок В.Я. Путівник по Чернігову / Руденок В.Я. – Чернігів: Деснянська правда, 2010. – 64 с.

8. Стаценко В. Части зданій (гражданская архитектура) / Стаценко В. – С.Петербург: Типографія Штаба Отд. Корп. Погр. Стражи, 1912. – 516 с.

Стаття надійшла до редакції 20.08.2013 р.Похожие работы:

«О.Є. Рубаненко, С.Я. Вишневський, Ю.В.Кондаков Робота в Excel та Star Offiсe Частина 1 ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет О.Є. Рубаненко, С.Я. Вишневський, Ю.В.Кондаков РОБОТА В EXCEL ТА STAR OFFIСE Частина 1 ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів напряму 6.0906 – “Електротехніка” всіх спеціальностей. Протокол №4 від 27 листопада...»

«Технічні науки  УДК 681.518 Б.Б. МЛИНКО, М.Є. ФРИЗ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя АЛГОРИТМ СТАТИСТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ НА ОСНОВІ РЕЄСТРАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ ФОТОПЛЕТИЗМОСИГНАЛІВ У  роботі  розглянуто  структурну  схему  інформаційної  діагностичної  системи  на  основі  реєстрації  та  аналізу  фотоплетизмосигналів.  Здійснено  аналіз  алгоритму  її  функціонування  в  режимах  навчання  та  прийняття  рішень.  Інформативними  ознаками  є  коефіцієнти ...»

«Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2011, випуск 19 УДК 658.261 М.М. Полтавець, викл., І.В. Журило, доц., канд. екон. наук Кіровоградський національний технічний університет Класифікація процесів енергетичного забезпечення промислового підприємства В статті розглянуто підсистему енергетичного забезпечення промислового підприємства в якості об’єкта управління. Визначено основні особливості промислової енергетики, та на їх основі проведено...»

«Література 1. Аранчій В. І., Зоря О. П. Фінансова стратегія в системі управління підприємством // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2010. — № 2. — С. 156—159.2. Веретенникова Г. Теоретичні засади процесу формування фінансової стратегії // Наука молода. — 2004. — № 2. — С. 15—19.3. Горицкая Н. Финансовая стратегия: финансовые технологии / 4. Н. Горицкая // Финансовый директор. — 2005. — № 11. — С. 74—79.5. Даценко Г. В. Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії в системі...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ ОВЧАРЕНКО ЄВГЕН ІВАНОВИЧ УДК 351.863:658+007.5 МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ ЦІЛЕЙ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Спеціальність 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Спеціальність 21.04.02 Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Сєвєродонецьк...»

«УДК 658.64 UDC 658.64 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВ АВТОСЕРВІСУ Литвишко Л.О., кандидат економічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Васьківська Н.В., Національний транспортний університет, Київ, Україна EVALUATION OF PRODUCTION PROCESS CAR SERVICE STATIONS Litvishko L.A., Ph.D., National Transport University, Kyiv, Ukraine Vaskivska N.V., National Transport University, Kyiv, Ukraine ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПРЕДПРИЯТИЙ...»

«Управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Полтавський обласний центр практичної психології і соціальної роботи Молодіжні субкультури або неформали: погляд на проблему ПОЛТАВА 2008 Молодіжні субкультури або неформали: погляд на проблему / Упорядник: Л.Л. Халецька. – Полтава: ПОІППО, 2008. – 53 с.Рецензенти: Воліченко І.А., заступник начальника відділу вищих навчальних закладів,...»

«Педагогіка і психологія професійної освіти № 6 2013. УДК 37.02(075.8) Олександр Брянцев МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВІЗУАЛЬНОГО РЯДУ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ Фахівець будь-якої галузі знань з огляду на конкуренцію в умовах ринкової економіки повинен не тільки мати ґрунтовні базові знання з обраного фаху, а й уміти самостійно оновлювати їх, здійснювати творчий пошук нестандартних рішень проблем, які виникають при здійсненні професійної діяльності, опановувати все нове, що...»

«Технічні науки УДК 519.876.5 А.Б. ГОРКУНЕНКО Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ПРОГРАМНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ У даній роботі розроблено програмну систему для проведення статистичного аналізу та імітаційного моделювання циклічних економічних процесів на основі моделей у вигляді циклічного випадкового процесу та вектора циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів. In this paper we presented the analysis of implemented methods and...»

«Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2010, випуск 18, Ч.І The article is devoted research of influencing of factors on the accident rate of linear part of main gas pipelines, with the purpose of subsequent management by them by the effective process of recreation which is the mortgage of reliable exploitation of the gas-transport system on the whole. Influencing of factors of accident rate is probed on the basis of expert method. It serves as a...»

«УДК 621.039 РОЗВИТОК ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ. НЕОБХІДНІСТЬ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ Л. Л. Литвинський, О. А. Пуртов Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування, Київ, Україна Розглянуто питання розвитку ядерної енергетики України в довгостроковій (до 50 років) перспективі. Проаналізовано ключові вади та переваги порівняно з іншими традиційними та нетрадиційними джерелами енергії. Наведено довгостроковий прогноз витрат на виробництво електроенергії на АЕС з...»

«впровадження нових та удосконалення існуючих методів обліку та аналізу споживання енергоресурсів, методик проведення енергоаудиту, методик фінансування заходів у сфері енергоефективності; здійснення проектів у сфері енергоефективності згідно із стратегією розвитку об’єктів комунального господарства, організацій, приватних підприємств, поєднання їх з інформаційним аналізом і маркетингом; розробка та удосконалення інформаційного забезпечення обліку використання та оцінки ефективності споживання...»

«Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з будівництва та ремонту мостів, доріг, будівель, телефонних ліній. Листування з виробничих питань. Особові справи та відомості нарахування заробітної плати службовцям та працівникам інспекторату Опис 6 Справ: 423;1924-1940 рр. Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з будівництва та ремонту мостів, доріг, будівель, телефонних ліній. Листування з виробничих питань. Особові справи та відомості...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»