WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |

«Присвячується 95-річчю заснування Донецького національного технічного університету Автоматизація, контроль та управління: пошук ідей та рішень АКУ-2016 Збірка доповідей ІI ...»

-- [ Страница 1 ] --

1

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

Присвячується

95-річчю заснування

Донецького національного

технічного університету

Автоматизація, контроль та

управління: пошук ідей та рішень

АКУ-2016

Збірка доповідей ІI Всеукраїнської науково-технічної

конференції молодих учених, аспірантів та студентів

(Покровськ, 23-27 травня 2016 р.)

Покровськ

ДВНЗ «ДонНТУ»

УДК 004+621+681.5

А22

Рекомендовано до видання Вченою радою ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (протокол № 9 від 16.06.2016р.)

Редакційна колегія:

д-р техн. наук С.В. Василець (відповідальний редактор);

канд. техн. наук В.М. Ставицький (відповідальний секретар);

канд. техн. наук В.В. Поцепаєв; канд. техн. наук В.Я. Воропаєва;

канд. техн. наук В.П. Тарасюк Відповідальність за зміст, новизну та оригінальність наданого матеріалу несуть автори.

А22 Автоматизація, контроль та управління: пошук ідей та рішень: зб. доповідей ІI Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 23-27 травня 2016 р. [Електронне видання] / відп. ред. С.В. Василець.

– Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – 109 с.

До збірника увійшли матеріали доповідей, представлених на ІI Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Конференція проводилася факультетом комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки (КІТАЕР) ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» на честь 95-річчя ДонНТУ.

У збірнику представлені результати досліджень та розробок молодих вчених із технічних вузів та наукових закладів України (ДонНТУ, Вінницький національний технічний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет радіоелектроніки).

Збірник призначений для викладачів, аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів, а також фахівців з автоматизації, інформаційних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, електротехніки та електромеханіки.

© ДВНЗ «ДонНТУ», 2016 СЕКЦІЯ 1 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології, впровадження концепції Industry4.0 в промислову автоматику»

______________________________________________

УДК 681.51 Ставицький В.М., к.т.н., доц. (dis_stv@ukr.net) Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ, Україна

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ:

ПЕРСПЕКТИВИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ В ДОННТУ

Події, що розгорнулися на сході України в 2014 році, суттєво вплинули на роботу освітніх закладів частини Донбасу. Не став виключенням і Донецький національний технічний університет. Вдруге за історію свого існування університет був змушений евакуюватися на безпечну територію з метою створення умов для продовження своєї роботи. Ситуація ускладнювалась неможливостю евакуації необхідних навчальних засобів, обладнання, документації, не говорячи вже про відсутність достатніх площ для відновлення освітньої діяльності і проживання співробітників. Далеко не всі студенти і викладачі знайшли в собі бажання і змогу продовжити навчання і роботу в нових, непідготовлених умовах, що призвело до переформатування контингенту студентів, викладацького складу і вимушеної реорганізації структурних підрозділів університету.

Але криза – це не тільки проблеми, це ще й можливість удосконалити себе в процесі їхнього подолання. ДонНТУ, напевне, пощастило більше за інші навчальні закладипереселенці, оскільки у складну годину університет гостинно був прийнятий Красноармійським індустріальним інститутом. Керівництвом були створені всі умови для відновлення навчального процесу. Близько півроку було витрачено на те, щоб забезпечити нормальний ритм роботи в нових умовах. За цей час змінився як КІІ, так і ДонНТУ.

І ось деякі результати:

1. За рахунок раціонального перепланування навчальних корпусів був суттєво розширений аудиторний фонд. Майже нізвідки з’явилися нові аудиторії для суттєво збільшеного за мірками Краноармійська контингенту студентів, що висловили бажання отримувати українську освіту.

2. На достатньо гідному рівні вдалося вирішити питання умов проживання, а також культурного життя і дозвілля викладачів, співробітників і студентів.

3. Аудиторний фонд був оснащений сучасними засобами викладання: проекторами, інтерактивними дошками, комп’ютерним обладнанням.

4. Маючи на старті процесу лабораторну базу, орієнтовану тільки для підготовки фахівців в галузі гірництва, машинобудування та електромеханіки, зараз за допомогою європейських інвестицій і раціонального витрачання власних коштів були введені в дію кілька нових навчальних лабораторій з автоматизації, електроніки, телекомунікацій, робототехніки, комп’ютерних, хімічних технологій тощо.

5. Майже відразу після переїзду була відновлена робота чотирьох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, результатом роботи яких за цей період є захист 2 докторських та 17 кандидатських дисертацій.

6. Якість навчання підтверджується результатами участі студентів в роботі міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, олімпіад, про що свідчать отримані за цей час дипломи учасників, призерів і переможців.

7. Студенти ДонНТУ, які відзначилися в навчанні, мали змогу продовжити отримання знань в університетах Польщі, Фрації.

8. Регулярно видаються фахові збірки наукових праць ДонНТУ за кількома напрямками, проводяться наукові та наково-практичні форуми, тренінги, конференції.

Це далеко не повний перелік результатів навчальної, наукової, громадської і господарської діяльності ДонНТУ за останні півтора роки. Університет може пишатися темпами свого відновлення, розвитку, удосконалення. Диплом ДонНТУ, як і раніше, може вважатися своєрідним знаком якості в українській освіті. В повній мірі все це відноситься до кожної зі спеціальностей, за якими зараз здійснюють підготовку фахівців в університеті.

Спеціальність “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” по праву займає провідне місце серед напрямків, за якими здійснюють підготовку фахівців як на факультеті КІТАЕР, так і в ДонНТУ взагалі. Маючи, з одного боку, глибокі традиції, а з іншого – молодий, професійний, націлений на самоудосконалення викладацький склад, кафедри “Гірнича електротехніка та автоматика” і “Автоматика та телекомунікації” забезпечують отримання студентами сучасної технічної освіти, яка лежить на стику таких напрямків, як ІТ-технології, електроніка, телекомунікації та електрична інженерія. Це розкриває широкі можливості для випускників спеціальності щодо отримання цікавої, високооплачуваної роботи в багатьох галузях промисловості і ІТ-сфери України і країн Європи.

Події останніх двох років вплинули певним чином на процес підготовки фахівців з автоматизації. Переформатування викладацького складу, необхідність поєднувати функції викладача з адміністративними, відсутність достатньої кількості навчальних і лабораторних засобів, звуження поля потенційних абітурієнтів – основні проблеми, з якими зіткнувся колектив профільних кафедр. Але це стало також стимулом для запровадження низки глибоких структурних змін, реалізацією яких викладацький склад кафедр ГЕА і АТ почав займатися на фоні основного процесу, пов’язаного з відновленням навчання студентів.

В першу чергу була приділена велика увага якісній підготовці кадрового складу. Результатом цієї роботи за неповні півтора роки став захист докторської і кількох кандидатських дисертаціїі співробітниками кафедр ГЕА і АТ, вступ до аспірантури декількох молодих викладачів.

Після відновлення навчального процесу був проведений детальний аналіз затребуваності тих навичок і знань, що давалися в процесі навчання раніше, до 2014 року. Питання дуже важливе, оскільки від актуальності і практичної цінності отримуваних в процесі навчання знань залежить успіх подальшого працевлаштування фахівця і, як наслідок, зацікавленість абітурієнтів у навчанні на цій спеціальності. Фактом стала невідповідність змісту деяких традиційних навчальних дисциплін, що викладалися на протязі років в ДонНТУ, зокрема, студентам спеціальності АУП, сучасним потребам промислових підприємств. Традиційне викладання базувалося на культі спеціалізованих засобів гірничої автоматики і вивченні рудникового електрообладнання. Поза увагою залишалися важливі питання, пов’язані з експлуатацією і проектуванням сучасних систем автоматизації на основі програмованих логічних контролерів, засобів телекомунікації та мережевих технологій. Майже зовсім не були підняті в навчальному процесі питання, пов’язані з так званими вбудованими системами автоматизації на основі однокристальних мікроконтролерів, які є в будь-якому сучасному приладі.

Також залишала бажати кращого практична підготовка студентів, оскільки лабороторні, практичні роботи, курсове і дипломне проектування в більшості випадків носили теоретичний характер, не даючи змоги зрозуміти галузь практичного застосування отримуваних навичок.

Таким чином за два останніх десятиріччя намітилося суттєве відставання у підготовці фахівців з автоматизації у порівнянні з не тільки з провідними профільними навчальними закладами Європи і України. Усвідомлення цієї проблеми стало першим кроком на шляху до підвищення якості навчання.

Логіка подальших змін зводиться до наступного:

1. Суттєва переробка навчальних планів. Запропонована концепція “навчальних блоків”, що об’єднують кілька споріднених дисциплін, які відносяться до окремого кола питань автоматизації. Серед таких блоків були виділені наступні: “Теорія управління”, “Промислові контролери”, “Вбудовані системи”, “Електромеханічні системи автоматизації” і “Автоматизація технологічних процесів”.

2. Приведення змісту навчальних дисциплін у відповідність до потреб сучасної промисловості. В рамках реалізації цього етепу вивчається досвід викладання відповідних курсів в профільних навчальних закладах України та Європи.

3. Взаємна інтеграція змісту навчальних дисциплін, що належать до окремих блоків навчання. В процесі навчання студентів передбачається активне звернення до знань, отриманих не тільки в дисциплінах, вертикально пов’язаних між собою в межах структурно-логічної схеми курсу, але й в дисциплінах суміжних блоків. Наприклад, при вивченні навчального блоку “Електромеханічні системи автоматизації” мають активно використовуватися знання, отримані в курсах блоків “Вбудовані системи” і “Промислові контролери”.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4. Розширення лабораторної бази за рахунок поступового придбання відповідних технічних засобів.

5. Розширення частки практичної підготовки студентів, включення практичних задач, що передбачають роботу з реальним обладнанням і отримання діючої моделі пристрою автоматизації до курсового і дипломного проектування.

6. Підвищення кваліфікації викладацького складу за рахунок участі в навчальних тренінгах, науково-практичних форумах і конференціях, безперервного процесу самоосвіти.

7. Пошук актуальних технічних задач автоматизації виробництва і обов’язкове залучення викладачів і окремих студентів до їхнього вирішення в рамках науководослідної господарчої діяльності університету.

Активна робота щодо удосконалення підготовки фахівців в галузі автоматизації в ДонНТУ тільки розпочалась. Сподіваємось, що одним з майданчиків, з яких можна буде донести інформацію про отримувані результати, поділитися аналогічним досвідом, стане Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Автоматизація, контроль, управління: пошук ідей та рішень” (АКУ-2016), яка вже за традицією проводиться в університеті в останні дні травня. В цьому році її проведення присвячене 95-й річниці з дня утворення Донецького національного технічного університету.

УДК 004.942:62-523.8 Астафьев Н.А., аспирант (nik_a1975@i.ua) Дмитриева О.А., д.т.н., проф. (dmitrieva.donntu@gmail.com) Донецкий национальный технический университет, г. Красноармейск, Украина

РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО

КОНТРОЛЯ НАДЁЖНОСТИ КОТЛОВ

На сегодняшний день важнейшей задачей промышленной безопасности на производстве является предупреждение аварийных ситуаций на объектах повышенной опасности и прогнозирование сроков их безаварийной работы с как можно большей точностью с целью минимизации затрат на ремонты. Современные средства прогнозирования построены на различных методиках, но все они либо выполняют прогноз с достаточной долей вероятности на основе математических моделей или нейронных сетей, либо отслеживают изменения в работе механизма по одному из факторов (вибрация, толщина металла и т.п.).

Идеей данной работы является попытка объединить поток данных при мониторинге по нескольким параметрам и выполнить прогнозный расчет срока безаварийной эксплуатации объекта с использованием математической модели, более всего подходящей к данной задаче.

При этом поток данных автоматически должен дискретизироваться через определенные промежутки времени с последующим пересчетом в системах автоматического мониторинга и управления. Такой подход значительно упрощает расчеты и обеспечивает возможность перехода к дискретно-стохастическому (P-схема) классу типовых математических схем.

Для реализации данной задачи необходимо среди множества типов объектов повышенной опасности найти такие, которые, во-первых, были бы достаточно распространены и изучены, во-вторых, имели бы автоматизированные системы мониторинга и управления. Для данной цели идеально подходят котлы среднего и высокого давления. Котлы малой мощности не всегда обеспечивают автоматизированными средствами контроля.

Системы контроля и управления котлов, представленные на рынке [1], представляют возможности по мониторингу параметров (давление газа, воздуха, воды и пара, температура воды и пара, а также разряжение в топке) и их регулированию (давление, температура, уровень воды, соотношение «воздух-топливо», разряжение в топке). Данные комплексы позволяют избежать аварий на обслуживаемых объектах за счет регулирования эксплуатационных параметров по результатам обработки полученных данных от датчиков. Систем, прогнозирующих скорый выход из строя той или иной подсистемы котла в режиме реального времени, на рынке не представлено.

На магистральных газопроводах и аммиакопроводах, а также турбинах большой мощности существуют системы мониторинга и оповещения (на снижение толщины металла, увеличение давления или рост вибрации) [2]. Системы, которые бы сопоставляли одновременно несколько измеряемых параметров, формируя экспертную оценку о возможном сроке наступления аварийной ситуации, в процессе анализа не было обнаружено.

При проектировании котел рассчитывается на определенный срок эксплуатации, с использованием теплового (выбор оборудования), гидравлического (проверка надежности циркуляции и движения рабочей среды), аэродинамического (рабочие тепловые нагрузки) и прочностного (выбор материала оборудования и его толщины) расчетов. При этом выбираются оптимальные параметры технологического процесса, при соблюдении которых оборудование безаварийно отработает положенный срок.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |
Похожие работы:

«2005. – 384 с. 6. Смирнов, В. И. Курс высшей математики. Ч. 1 Курс высшей математики [Текст] / В. И. Смирнов. – М.: Наука, 1974. – 479 с. Надійшла до редколегії 20.03.2013 УДК 623.44 Вимоги до купчастості стрільби кінетичної зброї несмертельної дії / Біленко О. І., Пащенко В. В. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2013. № 1 (977). – С. 56-59. – Бібліогр.: 5 назв. Решена задача определения параметров рассеивания поражающих элементов кинетического...»

«Пристрої та системи радіозв’язку, радіолокації, радіонавігації УДК 638.235.231 ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПОПЕРЕДНЬОГО НЕЛІНІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ В НЕЛІНІЙНІЙ РАДІОЛОКАЦІЇ Зінченко М. В., аспірант; Зіньковський Ю. Ф., д.т.н., професор Національний технічний університет України ”Київський політехнічний інститут”, м. Київ, Україна На сьогоднішній день актуальним є питання ефективності застосування нелінійних радіолокаторів (НР) [4, 5]. НР відрізняються між собою за принципом дії, випромінюваною потужністю,...»

«Технічні науки 3. Вопросы математической теории надёжности / Под. ред. Б.В. Гнеденко. – М. : Радио и связь, 1983. –374 с.4. Глазунов Л.П.Основы теории надежности автоматических систем управления / Глазунов Л.П., Грабовецкий В.П., Щербаков О.В. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1984. – 208 с. Рецензент: д.т.н. Троцишин І.В. Надійшла 16.2.2012 р. УДК 621.396.96 В.Б. РУДНИЦЬКИЙ, І.І. ЧЕСАНОВСЬКИЙ, Л.В. КАРПОВА, С.В. МАРЦЕНЮК Хмельницький національний університет ПІДВИЩЕННЯ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ...»

«УДК 377.3 Коваленко С.В. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ–БУДІВЕЛЬНИКІВ В статті розкрито структуру і зміст дидактичного інформаційно–технологічного комплексу графічної підготовки студентів та обґрунтовано необхідність створення авторського педагогічного програмного засобу Кульман. Ключові слова: програмний засіб, комплекс. Постановка проблеми. Ефективне оволодівання професійними програмними засобами неможливе без базової професійної (зокрема, графічної)...»

«306 ISSN 2078-0133 Калмыкова М.М. Личные книжные собрания в фондах Научной библиотеки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского (1918–1940): к 95-летию основания Таврического университета / Марина Калмыкова; под ред. А.А. Непомнящего : Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского.– Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. – 312 с. – (Биобиблиография крымоведения; Вып. 20). Подано до друку 24.04.2014 р. УДК 341.1/8«МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО» Л.В. ПРИБЄГА Віхи міжнародного...»

«Випуск 50’2013 УДК 666.972.162 Дорошенко Ю.М.1, кандидат технічних наук, професор кафедри будівельних матеріалів і хімії Сербін В.П.2, доктор технічних наук, професор кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології Дорошенко О.Ю.3, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій і споруд Національний транспортний університет, вул. Суворова, 1, м. Київ, 01010, тел. +38(044) 285-95-28 Національний технічний університет України «КПІ», вул. Політехнічна, 14,...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗБІРНИК ЗАДАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ТЕСТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА» для викладачів та студентів інженерного факультету денної та заочної форм навчання Частина 2 Суми Вид-во СумДУ ББК 22.3 О 60 УДК 53 (076.2) Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. Рощупкін С.П. Інститут прикладної фізики АН України, канд. фіз.-мат. наук, доц. Лисенко О.В. Сумський державний університет Рекомендовано до друку вченою радою...»

«Посібник користувача FLY IQ4405 Quad 1. Комплект поставки Дякуємо за Ваш вибір і придбання телефона Fly IQ4405 Quad. Будь-ласка, перевірте чи всі комплектуючі на місці:1. Телефон 2. Зарядний пристрій кабель 4. Акумуляторна батарея 5. Гарнітура 6. Посібник користувача 7. Гарантійний талон Примітка: Комплектація може бути змінена без додаткового сповіщення.2. Авторизовані сервісні центри Fly та служба технічної підтримки Увага! Розширена версія Інструкції з експлуатації знаходиться на сайті...»

«РОСЛИННИЦТВО Annotation Mirzayev O., Usmonov I., Kodirov S., Dzhurayev M., Tursunov H. Modern representations of cultivation of seeds of winter wheat with high sowing qualities Influences of norms and types of mineral fertilizers on productivity, seed efficiency and sowing qualities of winter wheat grades Chillaki and Kroshka are considered in the article. It is shown efficiency of settlement of fertilizers doses, and also positive effects of PK fertilizers on sowing qualities of seeds....»

«Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua Тематична виставка Водні ресурси (надходження I півріччя 2016р.) Р 355421 Аветісян, Юлія Ігорівна. Доступ до води в умовах збройного конфлікту: правовий, господарський та громадський аспекти [Текст] : [посібник] / Аветісян Юлія Ігорівна, Остапенко Андрій Ігорович ; [за заг. ред. Аветісян Ю. І.]. К.: [Ріджи], 2015. 136 с. Посібник висвітлює проблему доступу до води в умовах збройного конфлікту. Подано попередній фактаж...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» О.А.Авраменко, Б.М.Горкунов, М.М.Сіренко, С.Г.Львов ПЕРМЕАМЕТРИ. КОНСТРУЮВАННЯ, МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ Навчальний посібник Харків 2012 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» О.А.Авраменко, Б.М.Горкунов, М.М.Сіренко, С.Г.Львов ПЕРМЕАМЕТРИ. КОНСТРУЮВАННЯ, МЕТРОЛОГІЧНЕ...»

«УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС окружающей среды и специфическими показателями отрасли способствует развитию семейного предпринимательства в туризме. Дальнейшим направлением исследования может послужить определение удельного веса семейных предприятий в секторе туризма, а также удельного веса семейных предприятий по видам в индустрии туризма. Литература Киренкина Э.С. Особенности семейного бизнеса в Украине и перспективы его развития / Э.С. 1. Киренкина // Управлінські аспекти підвищення національної...»

«УДК 621.774 ДО ПРОБЛЕМИ БЕЗСТРУЖКОВОЇ ОБРОБКИ ФАСОННИХ ОТВОРІВ ДЕТАЛЕЙ Посвятенко Е.К., доктор технічних наук Нахайчук О.В., доктор технічних наук Музичук В.І., кандидат технічних наук Стан питання, методики та результати дослідження. В технологічній практиці широке застосування знайшли феноменологічні теорії, в основі яких лежить гіпотеза про залежність пластичності від історії навантажень, яка задається у просторі напружень. Характеристиками напруженого стану можуть бути його показники, які...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»