WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 7241.D.35.13-2014 (позначення стандарту) Професія : Електромонтер з експлуатації розподільних мереж Код: 7241 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.D.35.13-2014

(позначення стандарту)

Професія : Електромонтер з експлуатації розподільних мереж

Код: 7241

Кваліфікація: Електромонтер з експлуатації розподільних мереж

ІІ, ІІІ, ІV, V груп кваліфікацій

Видання офіційне

Київ - 2014 рік

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Затверджено

Наказ

Міністерства освіти і науки України Від 09. 09. 2014 р. № 1012 Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 7241.D.35.13-2014 (позначення стандарту) Професія : Електромонтер з експлуатації розподільних мереж Код: 7241 Кваліфікація: Електромонтер з експлуатації розподільних мереж ІІ, ІІІ, ІV, V груп кваліфікацій Видання офіційне Київ - 2014 рік

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра Заступник Міністра освіти і науки України соціальної політики України ___________П. Б. Полянський ________________В. С. Ярошенко "___"__________2014 р. "___"____________2014 р.

Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 7241.D.35.13-2014 (позначення стандарту) Професія : Електромонтер з експлуатації розподільних мереж Код: 7241 Кваліфікація: Електромонтер з експлуатації розподільних мереж ІІ, ІІІ, ІV, V груп кваліфікацій Видання офіційне Київ 2014 рік Розробники

Керівники проекту:

Супрун В. В. – директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

Луцька А. В. – начальник відділу змісту та організації навчального процесу департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

Магда О. І. – заступник голови Всеукраїнського галузевого об’єднання організацій роботодавців вугільної промисловості «Укрвуглероботодавці».

Кучеренко О. О. – директор з управління персоналом ДТЕК.

Авторський колектив:

Паржницький В. В. – начальник відділеннязмісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, керівник авторського колективу.

Багмут О. М. – методист вищої категорії відділення змісту професійнотехнічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Ляшенко Т. О. – науковий співробітник відділення змісту професійнотехнічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Мєдєнці Н. В. – методист вищої категорії відділення змісту професійнотехнічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Ларін О. О. – начальник відділу з навчання ДТЕК.

Олексенко О. В. – перший заступник технічного директора АК «Харківобленерго».

Давиденко С. М. – директор з персонального розвитку ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Гралов Р. А. – начальник ЦДС ПАТ «ДТЕК Крименерго».

Старих А. І. – технічний директор ПАТ «Миколаївобленерго».

Шевчук О. В. – головний спеціаліст департаменту з технічного розвитку дистрибуції та збуту електроенергії ДТЕК.

Сап'яний С. Г. - начальник сектора експлуатації ВЛ-04,10кВ виробничої служби розподільчих мереж ПАТ«ДТЕК Донецькобленерго».

Наукові консультанти:

Алімбарашвілі І. Ю. – керівник департаменту з розподільчих мереж технічної дирекції ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго».

Полковниченко Д. В. – заступник завідуючого кафедри «Електричні системи»

Донецького національного технічного університету.

Рецензенти:

Подфігурний Є. П. – менеджер департаменту з охорони праці дистрибуції та збуту електроенергії ДТЕК.

Андрєєва О. О. – головний спеціаліст департаменту з управління персоналом дистрибуції та збуту електроенергії ДТЕК.

Ковязін В. О. - доцент кафедри «Електричні системи» Донецького національного технічного університету.

Літературний редактор:

Гришанов С. О. – викладач кафедри «Електричні системи» Донецького національного технічного університету.

Технічний редактор:

Красовський О. С. – начальник Дніпродзержинського РЕС ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго».

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії «Електромонтер з експлуатації розподільних мереж», замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,36, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044)248-91-16 Начальнику відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Паржницькому Віктору Валентиновичу.

Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Загальні положення Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Електромонтер з експлуатації розподільних мереж» ІІ, ІІІ, ІV, V груп кваліфікації розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікації» та інших нормативно-правових документів і є обов'язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти складається з:

- освітньо-кваліфікаційних характеристик випускника професійнотехнічного навчального закладу за відповідними рівнями кваліфікацій;

- типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників;

- типових (робочих) навчальних програм з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовими навчальними планами;

- критеріїв кваліфікаційної атестації випускників та вимог до результатів навчання.

Міністерством освіти і науки України затверджуються освітньокваліфікаційні характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу за відповідними рівнями кваліфікацій та типові навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки складає на рівень ІІ групи кваліфікації

– 700 годин, ІІІ групи кваліфікації – 500 годин, ІV групи кваліфікації – 400 годин, V група кваліфікації може бути присвоєна при наявності стажу роботи не менше ніж 1 рік за даною професією ІV групи кваліфікації та після навчання за програмою в обсязі 234 годин (можливо за екстернатною формою навчання).

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації підготовки, підвищення кваліфікації або перепідготовки на виробництві за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для професійної підготовки робітників з відповідної професії в професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня, при цьому навчальна програма підготовки, підвищення кваліфікації або перепідготовки може бути скорочена до 50%.

Навчальним планом може бути передбачено резерв часу.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника містять вимоги до знань, умінь та навичок та складені на основі:

- галузевого професійного стандарту «Електромонтер з експлуатації розподільних мереж» (професійний стандарт – вимоги до знань, умінь і навичок випускників професійно-технічних навчальних закладів, що визначаються роботодавцями та слугують основою для формування кваліфікацій. Професійні стандарти співвідносяться з рівнями національної та галузевих рамок кваліфікацій і групуються за галузевими ознаками);

- Випуску 62 «Виробництво та розподілення електроенергії».

Частина 1. Розділ «Експлуатація устаткування електростанцій і мереж, обслуговування споживачів енергії» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства палива і енергетики України від 16.

03.2001 р. № 19;

- досягнень науки і техніки, упровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі;

- потреб роботодавців.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника охоплює сукупність необхідних соціально-особистісних та професійних компетенцій (компетенція – знання, уміння і навички, що визначають здатність робітника виконувати трудові дії в конкретній сфері діяльності).

Типовий навчальний план професійної підготовки включає розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою, резерв часу, консультації, державну атестацію. У типовому навчальному плані визначено загальну кількість годин для оволодіння кваліфікацією відповідного рівня, та розподіл годин між навчальними модулями (навчальний модуль – логічно завершена складова ДСПТО, що базується на окремій одиниці професійного стандарту та містить навчальний матеріал, необхідний для досягнення загальних, професійних компетенцій, та належить до певного рівня кваліфікації).

Перелік навчальних предметів визначається спільно з центральними галузевими організаціями роботодавців.

Типовим навчальним планом передбачено тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин.

Під час виробничої практики можливе навантаження учнів (слухачів) до 40 годин на тиждень, в залежності від віку.

Типові (робочі) навчальні програми визначають зміст та погодинний розподіл предметів, що забезпечують формування професійних і загальних компетентностей.

Професійні та загальні компетентності формуються в процесі загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Типові (робочі) навчальні програми розробляються підприємствамизамовниками робітничих кадрів спільно з навчальним закладом.

Вимоги до результатів навчання визначаються за завданнями та обов’язками освітньої кваліфікаційної характеристики. За результатами оволодіння кожним рівнем кваліфікації – проводиться державна, або проміжної (поетапна) кваліфікаційна атестація, що включає перевірку теоретичних знань (шляхом тестування тощо) та практичних умінь шляхом виконання кваліфікаційної пробної роботи й визначається двома параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не вміє».


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативноправової бази.

Успішне засвоєння кожного навчального модуля передбачає видачу документа – свідоцтва із зазначенням кваліфікаційного розряду.

Критерії кваліфікаційної атестації визначаються навчальним закладом разом з роботодавцями.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, навчальних полігонах, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Навчальний час учня (слухача) визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковим одиницями навчального часу є:

- академічна година тривалістю 45 хвилин;

- навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

Навчальний (робочий) час учня (слухача) в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів) та безпосередньо приймають участь у кваліфікаційній атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у даній галузі.

До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання й перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються регіональними галузевими організаціями роботодавців спільно з навчальним закладом і базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та погоджуються з регіональними органами освіти.

Кваліфікаційна атестація забезпечується шляхом організації та проведення контролю знань, умінь і навичок учнів (слухачів) з навчальних предметів в тому числі шляхом тестування та професійно-практичної підготовки, тобто аналіз та оцінювання результатів навчання, що формують компетентність випускника.

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник»

відповідного розряду можливе за умови освоєння учнем (слухачем) усіх компетенцій.

Особі, яка опанувала курс навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається диплом (свідоцтво) про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та яким за результатами проміжної (поетапної) кваліфікаційної атестації присвоюється відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Базовий навчальний блок та професійні базові компетенції

–  –  –

Професія : Електромонтер з експлуатації розподільних мереж

Код:Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ІНІЦІАТИВА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ (ПРОЕКТ ДІАЛОГ) СТАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ 2012 Це видання стало можливим завдяки підтримці Американського народу, здійсненій через USAID. Зміст видання є відповідальністю АМУ і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США. Скорочення в тексті: АМУ – Асоціація міст України АПУ – Адміністрація Президента України АРК, АР Крим – Автономна Республіка Крим БТІ – бюро технічної інвентаризації...»

«ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ БУДИНОК КРОК ЗА КРОКОМ» КНИГА 3. «КРОК ТРЕТІЙ: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДИНКУ» 2012 рік Київ, Україна Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов‘язково відображають думку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду Сполучених Штатів Америки.УДК ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ББК ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ П69 Практичний посібник. «Енергоефективний будинок крок за кроком» Книга 3. «Крок третій: Капітальний ремонт і термомодернізація...»

««Пожежна безпека: теорія і практика» №14’2013 УДК 624.012 С.В. Поздєєв, д.т.н., доц., В.К. Словінський, С.Д. Щіпець Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН НА ОСНОВІ ЇХ ВОГНЕВИХ ВИПРОБУВАНЬ У статті запропонований метод оцінки меж вогнестійкості залізобетонних колон на основі спрощених вогневих випробувань без прикладання механічного навантаження із застосуванням розрахункового методу. Ключові слова:...»

«Міністерство освіти і науки України Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Відділення професійної підготовки МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до випускної дипломної роботи для учнів інтегрованої професії: “4112. Оператор комп’ютерного набору, 4211. Контролер-касир” Тернопіль 2014 Методичні вказівки до випускної дипломної роботи для учнів 3-го курсу інтегрованої професії “4112. Оператор комп’ютерного набору, 4211. Контролер-касир”. /Укл.: І.Л. Тхір,...»

«УДК 338.658 Л.Я. Якимишин Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ІНТЕГРОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 5S В УДОСКОНАЛЕННІ ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ © Якимишин Л.Я., 2012 Проаналізовано досвід використання практики 5S для оптимізації операцій на робочому місці і окреслено доцільність модифікованого використання цієї методики для систем вищого порядку: групи робочих місць, процесу, групи процесів, інтегрованого процесу тощо. Адаптовано дієві інструменти:...»

«ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ Приклади оформлення Книги: Один автор 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. Львів: Свічадо, 2006. 307 с. (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV-V ст.; № 14). 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський...»

«Енергоефективні технології та відновлювальні джерела енергії Проект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду II» ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПОНЕНТУ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ МРГ-ІІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ (для регіональних (обласних) підрозділів впровадження Проекту МРГ ІІ, організацій громад та місцевих партнерів Проекту МРГ) Червень 2012 Практичний посібник із впровадження компоненту з...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СКИДАНЕНКО Максим Сергійович УДК [66.099.2+66.063.62].02:66.021.1(043.3) ГІДРОМЕХАНІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ МОНОДИСПЕРСНИХ КРАПЕЛЬ ТА ГРАНУЛ Спеціальність 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Суми – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий...»

«Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління», випуск 4, 2013 Важливою умовою для реалізації даної концепції, особливо в частині контролю, відведено участі в цьому процесі громадським організаціям і широким верствам громадськості в цілому, що в свою чергу дасть новий поштовх розвитку громадянського суспільства в Україні. Особливо відзначено необхідність ефективної координації і цілеспрямованої взаємодії створюваних законодавчих рішень з потребами суспільства. Необхідним...»

«БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА САНІТАРНА ТЕХНІКА УДК 691.327.32 Дворкін Л.Й., доктор техн. наук, професор, Житковський В.В., канд. техн. наук, доцент, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна ВІБРОПРЕСОВАНИЙ ГІПСОБЕТОН НА КЕРАМЗИТОВОМУ ЗАПОВНЮВАЧІ Значного розширення можливостей застосування гіпсових в’яжучих матеріалів можна досягнути шляхом зниження водовмісту сумішей і водогіпсового відношення до значень, близьких до теоретично необхідних. З...»

«Електротехнічні та радіотехнічні вимірювання УДК 621.398 В.М. КИЧАК, Н.В. ТРУХАЧОВА Вінницький Національний Технічний Університет РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ФАЗОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НВЧ ПРИСТРОЇВ Пропонується метод вимірювання фазової нестабільності, який полягає в цифровому вимірюванні різниці фаз зондуючого сигналу, який проходить через НВЧ пристрій та опорного, який сформовано із зондуючого з допомогою пристрою компенсації фазової нестабільності. Вимірювання різниці фаз опорного та зондуючого...»

«“Правова інформатика”, № 4(20) / 2008 15 УДК 342.9. (075.8) О.І. ЯРЕМЕНКО, кандидат наук з державного управління, доцент ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація. Щодо проблеми правового регулювання права власності на інформацію в системі цивільно-правових та адміністративно-правових відносин в Україні. З прийняттям Верховною Радою України Закону “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки” відбулося законодавче закріплення одного із...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ НАУКОВИЙ ПАРК «КИЇВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність Збірка праць XI (ХХІII) науково-практичної конференції Київ НТУУ «КПІ» УДК 339.9 ББК 65.5-55+65.9(4 УКР)-55 М58 Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірка...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»