WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Аналітичний звіт Підготував Міжнародний центр перспективних досліджень для USAID в Києві Липень 2001 МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ вул. Волоська, 8/5, Київ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Досягнення консенсусу

щодо реформ в Україні

Аналітичний звіт

Підготував Міжнародний центр

перспективних досліджень для USAID в Києві

Липень 2001

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

вул. Волоська, 8/5, Київ 04070, Україна

Тел. (044) 462-4937

Факс: (044) 463-5970

E-mail: office@icps.kiev.ua

1. ЗМІСТ

1. Зміст

2. ВСТУП

2.1 Рукотворна демократія для України

2.2 Трансформація країн – кандидатів до вступу в ЄС

3. Уряд

3.1 Уряд України в минулому

3.2. Уряд України сьогодні

3.3. Стратегія донорів

4. ПОБУДОВА КОНСЕНСУСУ

4.1 Новий спосіб мислення

4.2 Ціна відсутності консенсусу

5. ДОСЯГНЕННЯ КОНСЕНСУСУ

5.1 Переможці і потерпілі

5.2 Важливість суспільного діалогу

5.3 Участь у здійсненні реформ

6. РОЗГЛЯНЕМО НА ПРИКЛАДІ

6.1 Реформа агропромислового комплексу в Україні

6.2 Як визначити успіх реформи

7. ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

–  –  –

2.1 Рукотворна демократія для України Що означає реформа в українському контексті? За період незалежності Україні бракувало єдиної системи у проведенні реформ за підтримки донорських організацій, яка б структурувала отримувану допомогу та змогла б спрямувати надані ресурси на досягнення бажаної мети. Від МВФ та країн-донорів Україна нерідко отримувала суперечливі рекомендації. Надана їй технічна допомога зводилася до надання рекомендацій і не передбачала побудови інституційної системи та інфраструктури в технічному розумінні. Донорські програми не ставили за мету розвиток українського потенціалу стратегічного планування та вироблення державної політики. Відсутність навчання навичкам, необхідним в процесі розробки державної політики як в урядовому, так і в громадському секторі, стала причиною втрати поступу демократичної трансформації в Україні.

2.2 Трансформація країн – кандидатів до вступу в ЄС Трансформація України була спланована, організована і запроваджувалася в спосіб, який докорінно відрізняється від процесу, що відбувається в країнах, які готуються до інтеграції з Європейським Союзом. В країнах – кандидатах до вступу в ЄС трансформація проходить в жорстко керований і структурований спосіб для досягнення відповідності чітко визначеним Копенгагенським критеріям, закріпленим в акті Копенгагенської Ради ЄС в червні 1993 р..

Копенгагенські критерії, яким повинна відповідати країна до того, як її буде прийнято в члени ЄС:

• Має стабільні державні інститути з гарантіями захисту демократії, дотримання закону, прав людини та поваги і захисту національних меншин;

• Має працюючу ринкову економіку, спроможна витримати конкуренцію та дотримуватися ринкових правил в Союзі; та

• Здатна виконувати обов’язки члена ЄС, в тому числі досягнути цілей політичного, економічного та монетарного союзів.

Суттєвою складовою відповідності цим критеріям є приєднання до acquis communautaire, тобто приєднання до правил та нормативів Співтовариства, виконання рішень Європейського Суду та зобов’язань країн ЄС за міжнародними договорами. Прийняття тільки acquis, однак, не є достатньою умовою; повинні бути створені або вдосконалені компетентні інституції/ органи, для забезпечення відповідного впровадження та дотримання acquis.

Джерело: Розширення та громадянське суспільство: Процедури Конференції Європейської Комісії 1999 р.

Дехто може зауважити, що “реформа” має однакове значення для будь-якої країни регіону: перед всіма країнами стоять однакові завдання. Це твердження може бути справедливим; однак, різниця полягає у способі досягнення мети. Очевидно, що країни Центральної та Східної Європи, в яких існувала визначена, єдина та обов’язкова до виконання система, отримали переваги. Наявність такої системи, визначена як одна з передумов та етапів вступу до ЄС, завдяки допомозі ЄС, що надавалася в рамках програми PHARE, зробила наголос на досягненні цієї мети при визначенні цілей своїх проектів, методології та очікуваних результатів. В результаті ці країни змогли успішно вирішити такі завдання, як запровадження стратегій розвитку спільнот, галузевих стратегій, широке проведення громадських консультацій та підготовки документів, що визначають державну політику, таких як Біла книга та Зелена книга. Така єдина мета, яку підтримали широкі громадські та приватні кола, допомагає цим країнам просуватися (у спосіб, який легко відстежувати і оцінювати) по шляху досягнення відповідності прозорим критеріям ЄС з побудови демократії в їх державах.

Досягнення консенсусу щодо реформ в Україні3. УРЯД

3.1 Уряд України в минулому Уряд України не мав навіть радянських тоталітарних навичок планування та розробки стратегії, оскільки він виконував тільки функції впровадження рішень, які приймалися центральними органами влади у Москві. Крім того, оскільки в Україні завжди були присутні настрої національного визволення, Радянський уряд жорстко контролював цей край. Державні службовці в сьогоднішній Україні звикли тільки втілювати вертикально керовану тоталітарну систему управління; це вимагає зовсім інших навичок, ніж ті, що потрібні для запровадження в уряді демократичних засад. Українських урядовців не можна назвати невмілими; швидше, їм бракує знань і вмінь демократичного управління. Тому в 2001 році Україна має неспроможний уряд – закономірний продукт як радянського спадку, так і помилки міжнародної донорської спільноти, яка не приділила достатньої уваги необхідності поступової побудови демократичних державних інституцій в Україні.

3.2. Уряд України сьогодні Уряд України успішно вирішив завдання запровадження демократичної політичної системи. За допомогою донорів успішно проводяться вибори, існують політичні партії та опозиція.

Функціонує виборча система. Однак, в галузі незалежних засобів масової інформації, свободи слова та прав людини консультації було надано, але відповідної передачі знань та побудови інституційної інфраструктури, які б забезпечили їх практичну реалізацію, не відбулося.

Українські урядові програми не мають складової стратегічного планування і тому не спроможні послідовно реалізувати суспільний політичний інтерес. Радянські державні плани і програми ніколи не мали на меті практичну реалізацію, вони переслідували виключно мету ідеологічної мобілізації і повністю виключали навіть натяк на попереднє опрацювання урядових рішень, яке спрогнозувало б пов’язані видатки, очікувані вигоди та наслідки для суспільства.

3.3. Стратегія донорів Сьогодні українці вже знають ознаки суспільства, що адекватно функціонує, і можуть визначити, що для цього потрібно: доброчесний та ефективний уряд; систематична програма трансформації та розвитку; консенсус щодо проведення реформ; ефективні і не корумповані політики та державні службовці; ефективні і якісні послуги державних органів і установ. Сьогодні сприйняття українським суспільством реформ точно відображає форму, в якій донори надавали поради щодо реформування: воно розрізнене, часто суперечливе, йому не притаманне розуміння необхідності навчання навичкам та вмінням побудови інституційної інфраструктури, воно політизоване і викривлене. Сьогодні ми маємо навчитися, як перетворити своє незадоволення, і незадоволення донорів наявним станом речей на нові українські інституції, навички та вміння, процедурну і суспільну практику.

4 Досягнення консенсусу щодо реформ в Україні4. ПОБУДОВА КОНСЕНСУСУ

4.1 Новий спосіб мислення Стандартний демократичний процес досягнення консенсусу у суспільному політичному процесі, що передбачає обов‘язкові консультації в державному та приватному секторі, не був реалізований в країнах колишнього Радянського Союзу. Досягнення консенсусу щодо проведення реформ не розглядалося як технічне завдання, як вміння, як методологія; протягом десяти років проведення перетворень під керівництвом донорів це завдання не стояло на порядку денному. Раніше донори робили наголос на понятті “політична воля”, її наявності або відсутності. Успіх запровадження реформ оцінювався за моделлю “успіх/провал”, а політики поділялися на дияволів, що противляться реформам, або ж героїв, які їх підтримують. Такий підхід не надто допоміг у розбудові інституційного потенціалу України.

Ідея досягнення консенсусу через громадську підтримку технічно відсутня і в самій діяльності донорських організацій в Україні. Процес планування проектів, консультацій та залучення до їх реалізації відбувається в закритій, авторитарній атмосфері. Рекомендації нерідко є суворо конфіденційними, доступними тільки вибраному або формально уповноваженому органу.

Наприклад, ключовий міжнародний експерт Світового банку для Проекту реформування системи державного управління серйозно вважав, що реформування системи державного управління має готуватися таємно!

4.2 Ціна відсутності консенсусу Абсолютно необхідно висунути концепцію досягнення консенсусу стосовно реформування як нову модель. Україна вже сповна сплатила за помилкове припущення, буцімто технічну допомогу потрібно надавати на закритій і непрозорій основі. Конфіденційність реформ і рекомендацій, політизація процесу реформування та витіснення роботи над змістом суспільної політики на користь політичних ігор призвели до послаблення здатності України трансформуватися в демократичну країну. Якщо говорити коротко, сталий процес визначення державної політики, який є повсюдним в країнах західної демократії, необхідно формально створити в Україні. Цей процес повинен включати в себе і проекти міжнародної технічної допомоги на тих самих умовах.

Завдяки цьому процес реформування стане відкритим, прозорим, діалоговим; це – складові досягнення і збереження консенсусу.

Досягнення консенсусу щодо реформ в Україні5. ДОСЯГНЕННЯ КОНСЕНСУСУ

5.1 Переможці і потерпілі Щоб політичні рішення були ефективними, їх необхідно добре прорахувати. Для західних аналітиків політики аксіомою є розуміння, що будь-яке рішення завжди ставить у переважне становище одних і в несприятливе – інших. Побудова консенсусу та отримання підтримки для нової політичної ініціативи можливе тільки за умови, що реформи є зрозумілими, їх вартість розподілена між кількома секторами, а ціну реформ оплачують всі члени суспільства. Життєво важливо, щоб найнезахищеніші люди не ставали все більшими маргінальними і не сприймали себе як таких. Важливо також, щоб реформи сприймалися як збалансований процес, який бере до уваги інтереси всіх зацікавлених верств, а не стосувалися лише ізольованих напрямків.

Для досягнення консенсусу потрібно розглядати нові можливості, які відкриваються завдяки реформам, оскільки психологічне ставлення громадян є ключовим для сприйняття і підтримки реформ. Дуже часто люди думають, що про їх інтереси ніхто не дбає, тому що вони просто не мають (достатньої) інформації. Люди повинні розуміти, наприклад, чого коштує проведення перетворень в будь-якій сфері – політичній, економічній, соціальній, а також які наслідки матимуть запропоновані реформи для різних верств суспільства, як в найближчий час, так і в перспективі. Цікаво, що останній звіт EuroNews “Перспективи” наголошує на значенні розповсюдження інформації в Польщі (14/07/01). Хоча реформи в Польщі проходять на засадах досягнення відповідності критеріям вступу до ЄС, що передбачає в тому числі програму широкого залучення громадян та навчання, багато з опитаних висловили своє незадоволення недостатністю інформації про процес підготовки до вступу в ЄС. Важливість отримання широкої громадської підтримки шляхом залучення громадян до участі в процесі, ознайомлення з їхньою думкою та надання їм свіжої і вичерпної інформації важко переоцінити.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5.2 Важливість суспільного діалогу За останні 10 років в Україні жодна з донорських рекомендацій по реформуванню не містила аналізу про побудову консенсусу щодо ефективності та продуктивності змін. Як таке могло статися? Чому ті дії, які вважаються абсолютно необхідними в країнах з розвинутою демократією, не були включені до програм міжнародної технічної допомоги? Кожне рішення, яке приймає уряд в західних країнах, передбачає аналіз, роз’яснення, обговорення, оцінку, розрахунок і прогноз. Це означає, що в Україні досягнення консенсусу щодо реформування не було пріоритетом. Тому, замість звинувачення українського суспільства в антиреформистському менталітеті, ми повинні говорити про підготовленість або непідготовленість окремих реформ. Така дискусія висвітлить необхідність визначення, наскільки окремі проекти та ініціативи були обговорені із зацікавленими сторонами.

5.3 Участь у здійсненні реформ

Президент України сформулював три мети для України і ми підтвердили їх голосуванням:

демократія, соціально-орієнтована ринкова економіка і європейський вибір. Без відповіді залишається питання, як зробити ці цілі критерієм для будь-якого політичного рішення, що приймається. Хоча з цими трьома пунктами подумки згодні всі українці, кожний з нас має різне уявлення щодо того, як реалізувати ці цілі. Питання полягає в тому, щоб досягнути консенсусу щодо шляхів реалізації цих завдань.

На перший погляд очевидний розподіл на тих, хто підтримує реформи, і тих, хто проти, необхідно докладно дослідити. Після такого дослідження простота конструкції виявиться уявною. Дуже часто виявляється, що люди, які роблять негативні заяви або вживають дій проти певних заходів або державної політики в цілому, просто висловлюють свій розпач стосовно процесу, а не рішення як такого. Якщо люди не мають можливості брати участь в процесі прийняття рішення і ніколи не 6 Досягнення консенсусу щодо реформ в Україні мали шансу обговорити альтернативні можливості досягнення результату, передбаченого реформою, існує велика можливість того, що вони не сприймуть проект. Ми на власному досвіді переконалися, що нехтування інтересами зацікавлених сторін, які незадоволені ситуацією, призведе до необхідності в майбутньому приймати нове рішення, яке відміняє попереднє.

З іншого боку, ті, хто розділяють думку про необхідність вирішення певної проблеми і підтримують основні напрямки перетворень або рішення, але не отримали можливості висловити свою думку про можливі напрямки реформування, теж не погодяться із прийнятим рішенням.

Вони будуть перешкоджати реалізації прийнятого рішення тільки через те, що їхній голос ніхто не слухав, а їхньою думкою знехтували. Такий сценарій став вже звичним для України. Дуже часто депутати Верховної Ради та інші впливові особи виступали проти певних рішень тільки з тієї причини, що вони не були запрошені до процесу і не мали нагоди стати активними учасниками підготовки важливих змін.

Публічний процес визначення державної політики виключає такі деструктивні сценарії, тому що він є всеохоплюючим. Голос уряду і громадян включений в систему прийняття політичних рішень, яка є відкритою, прозорою і демократичною на всіх етапах. Жоден уряд в західних країнах не розглядатиме можливих змін державної політики, якщо не виконано всіх необхідних кроків, адже опозиція уряду і критика громадськості будуть нескінченними, що в кінцевому рахунку дасться взнаки на виборних дільницях. Уряди західних країн навчилися необхідності консультуватися з усіма зацікавленими сторонами, якщо вони бажають, щоб прийняте рішення було реалізоване в ефективний і продуктивний спосіб.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 8’2013[46] Науково-виробничий журнал УДК 330.341.1 Куц Л.Л., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій Окопний Л.С. Тернопільський національний економічний університет ВИДИ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ Постановка проблеми. Розвиток підприємства у сучасних швидкозмінюваних умовах господарювання неможливий без упровадження інновацій внаслідок реалізації нових ідей у технічній, технологічній, організаційній, виробничій, соціальній, екологічній сферах його діяльності....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Берко Андрій Юліанович УДК 004.62, 004.652 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ У ВІДКРИТИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Спеціальність 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів – 2011 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Національному університеті Львівська політехніка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Львів...»

«Українська академія банківської справи Національного банку України К.В. Ніколаєва, В.В. Койбічук ДИСКРЕТНИЙ АНАЛІЗ Частина 1 Посібник Для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми УАБС НБУ УДК 510(076.5) Н63 Рекомендовано до видання методичною радою Української академії банківської справи Національного банку України, протокол № 4 від 27.12.2005. Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри вищої математики та інформатики, протокол № 3 від 24.10.2005. Автори:...»

«Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Випуск 40 УДК 378.371 В.В. Бондаренко ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ІНЖЕНЕРАПЕДАГОГА У статті досліджується місце, роль та основні гуманітарні складові процесу підготовки інженерів-педагогів за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта» за спеціальністю «Професійне навчання» з урахуванням поліфункціональності кінцевого результату. Ключові слова: професійне навчання, інженер-педагог, гуманітарна...»

«Н. В. Чичилюк* УДК 631.372:629.114.4 здобувач Житомирський національний агроекологічний університет С. Б. Чичилюк к.е.н. Житомирський національний агроекологічний університет ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛЬНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ ДОН-1500 Б Обґрунтовано механізм визначення економічної доцільності капітальних ремонтів комбайнів. Розглянуто основні напрямки та умови економічнообґрунтованої тривалості експлуатації зернозбиральних комбайнів. Оцінено можливі варіанти реновації...»

«58 УДК 378.146 Ткачук С.В., викл., спеціаліст І категорії, заступник директора з методичної роботи Новокаховського політехнічного коледжу, ОНПУ Профілювання цінності проектів освітньої діяльності для навчальних закладів С.В. Ткачук. Профілювання цінності освітньої діяльності для навчальних закладів. Розроблена система управління якістю навчальної роботи вищого навчального закладу на основі моделі створюваної цінності, що дозволяє оцінити стан успішного виконання функціональних завдань...»

«УДК 811.111’42: 811.161.2’42 Декшна Т.А. (Київ, Україна) ЗаСоБи інтиміЗації у ФунКціонаЛЬно-СтиЛіСтичному аСПЕКті (на основі україномовних і англомовних рекламних текстів) Стаття присвячена розгляду засобів інтимізації в рекламних текстах англомовного і україномовного рекламних дискурсів у функціонально-стилістичному аспекті. Здійснюється аналіз засобів інтимізації у рамках стилістичної семасіології і стилістики тексту. Ключові слова: інтимізація, рекламний текст, стилістичні засоби,...»

«Збірник програм курсів За вибором і факультативів З фіЗики та астрономії 6–12 класи Харків Видавнича група «Основа» уДк 37.016 ббк 74.262.22 З12 Серія «Профільне навчання» Заснована 2007 року Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 19.06.2009 р. № 1/11–4349) Загальна редакція О. В. Хоменко, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України З12 Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії. 6–12 класи. — Х.: Вид....»

«Міжнародний науковий форум:  соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент associated with the need to greening life. Used critical approach to the consumption, which is to use models of sustainable customer satisfaction. Keywords: consumer society, consumerism, anticonsumerism, environmentalism, sustainable consumption, downshifting etc. УДК 316(075.8) В. К. Філіпов СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ДИНАМІЧНИЙ ПРОЦЕС СУЧАСНОГО ЖИТТЯ У статті розглядаються зміст та особливості сучасного соціального...»

«УДК 535.24.2 КП № держреєстрації 0106U001942 Інв. № МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 40007, м.Суми, вул. Р.-Корсакова,2 e-mail: protsenko@aph.sumdu.edu.ua ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової роботи д. ф.-м. н., професор _ А.М.Чорноус ЗВІТ ПРО НАУКОВО ТЕХНІЧНУ РОБОТУ ФОРМУВАННЯ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ І ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ БАГАТОШАРОВИХ МЕТАЛЕВИХ НАНОСИСТЕМ (заключний) Начальник НДЧ, к.т.н., доцент В.А.Осіпов Керівник НТР,...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 2 (18), 2012 Yaroslav Yatsiv, Maria Chepil. Modern Views on Implementation of Health Functions of Physical Training Among Children According to Their Age Characteristics. The paper summarizes current views on classification of human age periods, reasonably, the best age for a period of systematic physical training, given the morphological and functional characteristics of a child’s body is the age...»

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Матеріали VII міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 5 грудня 2014 р.) Київ – 2015 Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Інститут історії України НАН України АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Матеріали VII...»

«Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 15, 2010: 95-99 УДК 82:633.853.494 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ ЯРОГО РІПАКУ ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ ФОНІВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ А.В. Іщенко Миколаївський інститут агропромислового виробництва НААН Викладено результати досліджень ефективного використання мінеральних добрив при вирощуванні сортів ярого ріпаку в умовах південного Степу України. Кращі показники елементів структури врожаю ярого ріпаку отримано у сортів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»