WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Вступ. В останні роки спостерігається стійка тенденція зростання потоку рекреантів на територію Українських Карпат. Туристичний інтерес пов'язаний, насамперед, з ...»

УДК 911.3:330.39

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ

РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Атаманюк Я. Д.

А НО ТАЦІ Я

Дослідження рекреаційної системи Івано-Франківської області є актуальними, оскільки

ефективний розвиток рекреаційної індустрії області відповідає не лише регіональним, але і

державним, інтересам. Головною метою здійсненого дослідження є краєзнавче вивчення особливостей

структури і функціонування регіональних рекреаційних систем. Рекреаційний комплекс області сформований і має значні можливості для функціонування і подальшого розвитку.

Ключові слова. Регіон, рекреаційна система, структура, рекреація Вступ. В останні роки спостерігається стійка тенденція зростання потоку рекреантів на територію Українських Карпат. Туристичний інтерес пов'язаний, насамперед, з природно-географічними умовами Карпатських гір, екологічною збереженістю регіону і самобутньою культурою українських горян. Ці складові формують сприятливі умови для розвитку рекреації в Карпатському регіоні загалом та Івано-Франківські області зокрема. Зручне просторове положення, природноресурсна база, історико-культурний потенціал, наявна матеріально-технічна інфраструктура – ті ключові передумови, які можуть забезпечити майбутнє становлення рекреаційної індустрії як однієї з провідних та економічно вигідних сфер господарства Івано-Франківської області. Така перспектива відповідає не тільки регіональним, а й державним інтересам, тому хотілося б акцентувати увагу на актуальності досліджень, що стосуються вивчення рекреаційної системи ІваноФранківської області.

Вихідні передумови. Теоретичною основою досліджень рекреаційної географії є концепція і існування територіально рекреаційних систем (ТРС). Існує багато тлумачень цього поняття. Досить поширеним серед вчених, дослідників з даної тематики є бачення ТРС як складної системи, інтегруючої у собі певні підсистеми. Різні автори виділяють різну кількість підсистем. У більшості теоретичних досліджень рекреаційних систем [1-4] за основу взята базова модель рекреаційної системи В. С. Преображенського. ТРС за В. С. Преображенським, є складною системою із наступних взаємопов’язаних підсистем: рекреаційних ресурсів, рекреантів, обслуговуючого персоналу й органу управління [5].

Д. В. Ніколаєнко стверджує, що «ТРС – це форма організації рекреаційної діяльності на певній території, в межах якої досягається максимальний взаємозв’язок, просторова і функціональна координація різних підсистем, які приймають участь у реалізації рекреаційної функції даної території» [6].

Досконалішою на наш погляд є схема ТРС із сучасними доповненнями та уточненнями за авторством О. Г. Топчієва та Ван Ціншена [7]. Важливими є також результати вузькогалузевих досліджень території Івано-Франківської області рекреаційного змісту К. І. Геренчука, Л. Ф. Гоцул, Б. Я. Голояда, О. І. Адаменка, Й.

Р. Гілецького, С. М. Шепетюк та ін.

Формулювання цілей статті, постановка завдання. Головною метою здійсненого дослідження стало краєзнавче вивчення особливостей структури та функціонування регіональних рекреаційних систем.

У відповідності до означеної мети були сформульовані і розв’язані такі завдання:

проаналізувано теоретико-методичні аспекти досліджень рекреаційних систем;

з’ясовано і проаналізовано структуру ТРС регіону і запропоновано її структурні моделі;

досліджено актуальний стан функціонування рекреаційної системи;

сформульовано загальні рекомендаційні засади з оптимізації дослідження рекреаційної системи області.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз рекреаційної діяльності як важливої та соціально значимої складової господарської діяльності дає право стверджувати, що дана галузь в Івано-Франківській області є специфічною територіальною рекреаційною системою (ТРС) - соціальною географічною системою, яка складається із п’яти взаємопов’язаних підсистем: підсистеми “рекреаційні ресурси”, яка включає ресурсно-рекреаційний потенціал території області, «обслуговуючий персонал» - кадровий потенціал системи рекреації, «інфраструктуру» - матеріально-технічну базу, «рекреаційні послуги» - сформовані рекреаційні продукти, «рекреанти» - основну ланку системи – тих, що вибрали рекреаційну діяльність для задоволення своїх специфічних потреб у оздоровленні, пізнанні навколишнього світу, фізичному розвитку тощо. Дана система охоплює також органи управління рекреаційною системою та рекреаційний маркетинг. Нами розроблено модель системи, яка представлена на рис.1.

Рис.1 Структурна модель ТРС Івано-Франківської області Рекреація як специфічна система являє собою складне утворення. Як ціле вона постає перш за все у відносинах з оточуючим середовищем: політичним, економічним, соціальним та екологічним. Зовнішній світ активно впливає на рекреаційну діяльність, в одних випадках відкриваючи перед нею широкі можливості, в інших - загрожуючи новими небезпеками.

Виступаючи складовою господарського комплексу Івано-Франківської області, рекреація в області перш за все покликана вирішувати важливі соціальні завдання, пов’язані з вихованням, оздоровленням та освітою, розширенням кругозору, зокрема:

- отримання нових знань;

- фізичне оздоровлення та профілактика захворювань;

- спрямування підростаючого покоління на здоровий спосіб життя, формування активної життєвої позиції;

- розвиток кращих моральних людських якостей та відносин;

- екологічне виховання, виховання свідомого ставлення до природи нашої країни.

Структурна модель сучасної організації системи рекреації в області відображена на рис. 2.

Учасники координації рекреації в Івано-Франківської області

–  –  –

Рис. 2 Структурна модель координації рекреації в регіоні Законодавча влада в області належить управлінню туризму ОДА. Поряд із цим слід пам’ятати, що рекреація є не просто частиною економіки області, а складає основу її господарської системи.

Про розвиток ТРС області свідчить той факт, що у зв’язку зі зростанням кількості туристів у 2009 році (у минулому році Івано-Франківську область відвідали 2,2 тис. іноземних громадян або на 27,7% більше, ніж у попередньому) зросли обсяги реалізації наданих туристичних послуг, а також витрати, пов’язані з наданням таких послуг.

За даними Головного управління статистики в Івано–Франківській області туристичні послуги у I півріччі поточного року надавали 93 суб’єкти господарювання (фізичні та юридичні особи). Кількість туристів у січні–червні цього року склала 33,1 тис. осіб. Пріоритетним напрямом для всіх категорій туристів у поточному році став спортивно-оздоровчий туризм, яким було охоплено 19,5 тис. осіб або майже 60% від загальної кількості туристів. Протягом шести місяців цього року 4,2 тис. мешканців області виїжджали за кордон, а кількість іноземних туристів, які відвідали область, склала 1,7 тис. осіб, що більше на 29,1% та 21,0% відповідно, ніж у січні–червні торік. Екскурсійні послуги надано 609,8 тис.

осіб, або в 1,6 раза більше, ніж протягом січня–червня минулого року. Обсяг наданих туристичних послуг у першому півріччі поточного року у порівнянні з відповідним періодом минулого зріс на 37,1% і склав 136,1 млн.грн.

На даний час в рамках програми Європейського Союзу TACIS громадськими туристськими організаціями області впроваджується проект "Підтримка місцевого розвитку та туризму в Карпатському регіоні", основною метою якого є сприяння ініціативам у сфері туризму, особливо сільського зеленого туризму, навчання, маркетинг Карпатського регіону в цілому, підтримка малого бізнесу та підприємництва.

Враховуючи постійне зростання кількості туристів, управлінські структури Івано-Франківської області звертають увагу і на певні проблеми, що виникають у регіоні. Обласна влада Івано-Франківської області ще на початку 2008 року ухвалила рішення про заборону джипінгу в заповідних територіях Карпат, мотивуючи це збереженням природи. Уже відомо про анулювання деяких спортивних змагань. Побачити гори з вікна позашляховика можна буде тільки на спеціально розроблених маршрутах.

Шість років тому науковці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу визначали рекреаційне навантаження для Говерли і встановили, що за день тут повинно бути не більше ніж 200 туристів. Насправді ж цифри тих, хто хоче побувати на найвищій горі Карпат, значно більші, особливо під час масових сходжень. Схожих досліджень щодо джипінгу в горах нема, але екологи однозначно ставляться до нього негативно.

З початку літа 2008-го року у Івано-Франківській області розпочинає діяти проект по залученню уваги місцевих громад до розвитку Дністерського каньйону.

Громадська організація Клуб мандрівників «Золоте Руно» (Городенківський район) за підтримки посольства Нідерландів в рамках програми МАРТА КНІП розпочала роботу у проекті, метою якого є залучення молоді місцевих громад та волонтерів до вирішення проблеми забруднення Івано-Франківської частини Дністерського каньйону та проведення збору сміття в найбільш забруднених місцях. Проект надасть соціальну та культурну користь сільському регіону, сприятиме створенню туристичного продукту та популяризації туризму в Дністерському каньйоні.

Доцільність проекту відзначила і влада, долучившись партнерством до втілення проекту у життя, зокрема свою підтримку висловили головне управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації, Городенківська районна рада, Чернелецьке лісництво ДП «Коломийський лісгосп», відділ культури і туризму Городенківської райдержадміністрації, а також органи місцевого самоврядування придністрянських сіл.

Висновки. Показники розвитку туристичної галузі свідчать про появу позитивних тенденцій у розвитку туризму: зростає кількість діючих туристичних підприємств, зростає загальний обсяг туристичних потоків в місто і область, збільшується частка іноземних туристів.

Таким чином, можна говорити про сформований інтегральний рекреаційний комплекс області та значні можливості для його функціонування та подальшого розвитку.

Разом з тим потребують особливої уваги питання вивчення рекреаційної системи Івано-Франківської області, які досі залишаються відкритими, зокрема, удосконалення рекреаційного районування, основою якого, на нашу думку, повинна стати не тільки наявність тих чи інших рекреаційних ресурсів, а й екологоекономічний аналіз території.

Список літератури Багрова Л. А. Физико-географические (природо-ведческие) основы рекреационной 1.

географии / Л.А. Багрова, П.Р. Подгородецкий. — Симферополь: СГУ, 1982. - С. 8-10.

Веденин Ю. А. Территориальная рекреационная система СССР как объект исследования / 2.

Ю.А. Веденин // Проблемы территориальной организации туризма и отдыха. - Ставрополь, 1978. - с.

Недашковская Н.Ю. Рекреационная система Советских Карпат / Н. Ю. Недашковская. – 3.

К.: Вища школа, 1983 – с. 27.

Рекреационные системы / [под ред. Н.С.М ироненко, М.Бочарова]. - М. : Изд-во М ГУ, 4.

1986.-136 с.

Теоретические основы рекреационной географи / [под ред. В.С.Преображенского]. - М. :

5.

Наука, 1975. - 223с.

Николаенко Д.В. Рекреационная география / Д. В. Николаенко. — М.: Владос, 2001. — 6.

288 с.

Ван Ціншен Теоретичні та методологічні аспекти рекреаційної географії: сучасний підхід 7.

/ Ціншен Ван, О.Г. Топчієв // Український географічний журнал-2003,№1, с.45-49.

R ES UME

Ya. D. Atamanyuk Structurally functional models of the rekreaciynikh systems of region (on the example of the Ivano-Frankivsk region) Researches of the rekreaciynoy system of the Ivano-Frankivsk area are actual. Effective development of rekreaciynoy industry of area answers regional and state interests. The primary objective of research is a regional study of features of structure functioning of the regional rekreaciynikh systems. The rekreaciyniy complex of area is formed and has considerable possibilities for functioning and subsequent development.

Key words: recreation system; region; structure; rekreaciya

А НО ТАЦИ Я

Я. Д. Атаманюк Структурно функциональные модели рекреационных систем региона (на примере ИваноФранковской области) Исследования рекреационной системы Ивано-Франковской области являются актуальными, поскольку эффективное развитие рекреационной индустрии области отвечает не только региональным, но и государственным, интересам. Главной целью исследования является краеведческое изучение особенностей структуры и функционирование региональных рекреационных систем. Рекреационный комплекс области сформирован и имеет значительные возможности для функционирования и последующего развития.

Ключевые слова. Регион, рекреационная система, структура, рекреаціяПохожие работы:

«Ukrainian Scientific Journal of Information Security, 2013, vol. 19, issue 1 КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ / CYBERSECURITY & CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE PROTECTION КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ Олександр Корченко1, Володимир Бурячок2, Сергій Гнатюк1 1Національний авіаційний університет, Україна 2Військова частина А1906, Україна КОРЧЕНКО Олександр Григорович, д.т.н., професор Рік та місце народження: 1961 рік, м....»

«Науковий вісник ТДАТУ Випуск 2, Том 5 УДК 631.311 ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ОПТИМАЛЬНОСТІ СУМІСНОГО МАРШРУТИЗОВАНОГО РУХУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ МТА Кувачов В.П., к.т.н.,1 Мітков В.Б., к.т.н. Таврійський державний агротехнологічний університет Тел./факс (0619) 42-12-65; e-mail: kuvachoff@mail.ru Анотація – в роботі обґрунтовані критерії оптимальності сумісного маршрутизованого руху технологічного комплексу МТА в горизонтальній площині. Ключові слова – система паралельного водіння, Controlled...»

«УДК 330.837 А. Маслов, канд. екон. наук, доц. ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Розглянуто ідейні витоки та теоретичний зміст теорії інформаційного суспільства як методологічної основи теорії інформаційної економіки. Висвітлено логіку суспільних та економічних трансформацій під впливом сучасної інформаційно-технологічної революції. Ключові слова: постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство, теорія постіндустріального...»

«УДК 330.322:631.145:339.5 Г.С. Тимофієва, канд. екон. наук, доцент Н.В. Жирок, І.В. Мітенко, магістранти Миколаївський національний аграрний університет СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВИХ РИНКАХ Постановка проблеми. В умовах глобалізації активної інтеграції України до світового співтовариства і, в той же час, зростання конкуренції на світових ринках посилення конкурентних переваг підприємства на конкретному світовому...»

«53 № 4/ 2009 ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ ОФІСНИХ БУДІВЕЛЬ Кісельова А. В., магістр Новосельчук Н. Є., кандидат архітектури, доцент Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Анотація. Визначити основні прийоми архітектурно-планувальної організації внутрішнього офісного простору. Встановити особливості функціональної організації, переваги та недоліки виявлених прийомів. Ключові слова: інтер’єр, прийом, внутрішній офісний...»

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ДЕРЖАВА 1(2), 2009 УДК 338.27 Марія Зяйлик, Оксана Вівчар Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ – НАЙВАЖЛИВІША ЗАДАЧА ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація. Інноваційний маркетинг дозволяє зрозуміти, яким чином підприємство має організовувати процес реалізації своєї продукції, товарів та послуг, просування її на ринку, розробки рекламної кампанії, розробки стратегії та тактики діяльності фірми з метою досягнення певного рівня...»

«Азізов Талят доктор технічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ДЕЯКІ ПРОТИРІЧЧЯ У ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Стаття присвячена проблемі викладання технічних дисциплін у педагогічних вищих навчальних закладах. Показано, що підходи до викладання технічних дисциплін відрізняються у педагогів та спеціалістів з конкретних технічних дисциплін. Запропоновано приділяти більше уваги викладанню технічних дисциплін у педагогічних...»

«УДК 544.6:656.56(477) І. В. ПОДРЕЗ-РЯПОЛОВА, здобувач кафедри господарського права, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків ДЕЯКІ ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Розглянуто окремі питання господарсько-правового забезпечення надійності та безпеки постачання природного газу в Україні. Визначено деякі засоби господарськоправового регулювання безпеки постачання...»

«РОСЛИННИЦТВО УДК 633.791:631.81:58.084.1. Т.І. КОЗЛИК, кандидат с.-г. наук Інститут сільського господарства Полісся НААН е-mail: isgpо_zt@ukr.net РОЗВИТОК РОСЛИН ХМЕЛЮ КУЛЬТУРИ IN VITRO ЗАЛЕЖНО ВІД СКЛАДУ СУБСТРАТУ ТА МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ Наведені результати досліджень впливу складу субстрату та мінерального живлення на регенерацію мікроживців хмелю у культурі in vitrо. Найкраще регенерація мікросаджанців хмелю відбувалась на варіантах без застосування мінерального живлення у поєднанні із...»

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ДЕРЖАВА 1(2), 2009 УДК 658 Галина Нагорняк, Ірина Нагорняк, Світлана Головко Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя РОЛЬ КОНСАЛТИНГОВИХ РЕСУРСІВ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація. Розглянуто сучасний стан консалтингових ресурсів, їх роль в інноваційному розвитку економіки України, коло вирішуваних проблем та перспективи їх використання в Україні. Ключові слова: інновації, консалтинг, консалтингові ресурси, консалтингове...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 21 (280), 2013 approaches of solving discovered contradictions is considered. It is based on the development and implementation of model for professionally-oriented learning of foreign language in non-language universities. Keywords: professional oriented language training, professional training, forms, methods and means of teaching. Стаття надійшла до редакції 10.09.2013 р. Прийнято до друку 27.09.2013 р. Рецензент – д. п. н., проф. Панченко Л. Ф. УДК...»

«Одеський національний університет імені I.I. Мечникова Одеський національний університет імені I.I. Мечникова Черговий випуск видання «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова – 2009» представляє основні досягнення і результати освітянської, наукової та науково-технічної діяльності університету у 2009 році. В ньому також надані звітні матеріали керівників освітянських, наукових та адміністративних підрозділів університету за 2009 рік. Головний редактор – В.А. Сминтина Заступник...»

«Олімпійський і професійний спорт УДК 613 : 796.015. 6 : 796.056 Юрій Валецький Самоконтроль спортсменом стану свого здоров’я Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз досліджень цієї проблеми. Останніми роками спортсмени досягли певних успіхів на міжнародній арені, отримали європейське й світове визнання. Таке підвищення спортивно-технічних показників є віддзеркаленням строго спеціалізованої за інтенсивністю та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»