WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 343.983 Т.Ю. Скачкова СУЧАСНІ МЕТОДИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНОСТІ ЗАГИБЛИХ З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАНИХ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ У статті ...»

-- [ Страница 1 ] --

Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – №1, 2012

Т.Ю. Скачкова

с. 155-162

УДК 343.983

Т.Ю. Скачкова

СУЧАСНІ МЕТОДИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНОСТІ

ЗАГИБЛИХ З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАНИХ,

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ

ТА РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ

У статті обґрунтовано актуальність теми дослідження, висвітлено особливості реконструкції обличчя загиблої або вбитої людини, а також деякі аспекти доказового значення застосування посмертних і прижиттєвих масок під час криміналістичного встановлення особи загиблих за ознаками зовнішності.

Ключові слова: реконструкція, зовнішній вигляд людини, посмертна маска, прижиттєвий вигляд.

В статье обоснована актуальность темы исследования, раскрыты особенности реконструкции лица умершего человека, а также некоторые аспекты доказательного значения применения посмертных и прижизненных масок при криминалистическом установлении лиц по признакам внешности.

Ключевые слова: реконструкция, внешний вид человека, посмертная маска, прижизненный вид.

The article deals with the peculiarities of the reconstruction of a dead person’s face and face parts. Some evidentiary value aspects of the usage of death and intravitam masks during criminalistical identification are revealed.

Key words: reconstruction, appearance, death mask, intravitam appearance.

Донедавна основними засобами ототожнення особи за ознаками зовнішності вважалися такі примітивні форми, як словесний опис чи портретна колекція фотознімків різних осіб або фотокомпозиційні фотознімки (сучасна форма – фотороботи). Перелічені ідентифікаційні засоби сьогодні не повною мірою відповідають сучасним можливостям науково-технічних засобів та методам ідентифікації людини, принципам об’єктивного, однозначного й наукового підходу до ідентифікації особи за ознаками зовнішності та меті якнайшвидшого розшуку злочинця.

Необхідність реконструкції зовнішності загиблого з метою встановлення даних, важливих для розслідування та розкриття правопорушень і злочинів, наразі є актуальною.

ОВС у своїй повсякденній діяльності потребують ефективних методів ідентифікації померлих, убитих або загиблих осіб. Це пов’язано з тим, що, на жаль, тіло людини, що померла, має досить малий ідентифікаційний період і починає змінюватися, руйнуватися вже після декількох годин смерті. Часто трапляється, що тіло знаходять після двох і більше днів смерті, а у такому разі ідентифікація іноді практично неможлива. Тому питання реконструкції зовнішності загиблих, померлих або вбитих є дуже актуальним.

Метою цієї наукової статті є розгляд та дослідження сучасних методів реконструкції зовнішності померлої людини, їх особливостей, а також інформуванняпрацівників © Т.Ю. Скачкова, 2012 органів внутрішніх справ щодо можливостей комплексного медико-портретного дослідження та експертизи й деяких аспектів доказового значення застосування посмертних і прижиттєвих масок під час криміналістичного встановлення особи загиблих за ознаками зовнішності.

Означеному питанню присвячені праці таких науковців, як М. М. Герасимов, Ю. П. Дубягін, О. М. Зінін, Г. В. Лебединська, А. М. Наместникова, В. І. Шиканов, В. П. Цепковський, Ю. Г. Торбін, В. А. Снетков, З. І. Кірсанов, П. Г. Орлов та ін. [1–8].

Однак існують деякі прогалини у дослідженнях цього напряму, які потребують свого вирішення.

Аналіз літературних джерел i практики використання результатів реконструкції обличчя за черепом дозволяє сформулювати поняття цього методу як методу створення графічних i скульптурних зображень за черепом, що відтворює риси зовнішності загиблого, з максимально можливим наближенням їх до прижиттєвого вигляду. Цей метод заснований на статистично виявлених співвідношеннях між м’якими тканинами обличчя та черепа, що відповідають певній ділянці черепа, а також рельєфу та мікрорельєфу поверхні його кісток. Методика відновлення зовнішнього вигляду за черепом залишається складною i потребує доопрацювання. Так, мають бути експериментально пepeвipені рекомендації з виявлення додаткових даних, що характеризують ознаки будови ротової ділянки, висоту слизової частини губ, розташування ротової щілини. Не менш важливим повинне бути виявлення розмірних даних та уточнення їх залежності від роду, віку, рельєфу, захворювань i т. д.

Фотографування невідомих померлих, загиблих чи вбитих, здійснене за правилами розпізнавальної зйомки, також часто виявляється малоефективним для встановлення їхньої особи, якщо посмертні зміни яскраво виражені. «Туалет трупа», застосовуваний перед його фотографуванням, можливий лише тоді, коли на обличчі трупа збереглися досить великі ділянки м’яких тканин, що дозволяють надати йому прижиттєвого вигляду [2, с. 16]. Деякі автори пропонують виготовляти фотомонтажі, тобто моделювати неяскраво виражені чи деформовані внаслідок прижиттєвих i посмертних змін елементи зовнішності за допомогою фрагмента фотознімків згнилих частин обличчя, або зробити ретуш фотопортретів трупа, за якої вказані фрагменти підправляють чи домальовують на негативах і позитивах [4, с. 5]. Однак нi фотомонтаж, ні ретуш не виключають елементів суб’єктивізму під час підготовки портретів для впізнання i здебільшого відтворюють зовнішність померлого, загиблого чи вбитого, що лише віддалено нагадує реальний вигляд. Це стало приводом для пошуку можливостей використання малюнків та композиційно-мальованих портретів у положенні анфас для одержання орієнтовної інформації про прижиттєвий вигляд померлих, загиблих чи вбитих. Використання портретів, створених художниками або фахівцями-криміналістами за допомогою приладу «Портрет», в оперативно-розшуковій та слідчій практиці підтверджує їх визначене й ідентифікаційне значення. До роботи з виготовлення малюнків та композиційномальованих портретів бажано залучати особу, яка має художні навички й відповідний досвід [11, с. 10–11]. У деяких випадках консультативну допомогу можуть надати судовомедичний експерт, фахівець-антрополог тощо [11].

Якщо зовнішність померлого чи загиблого не дуже спотворена, до реконструкції зовнішності запрошують художників або фахівців-криміналістів. Перші під керівництвом медиків чи антропологів виготовляють звичайні малюнки. Другі, під проводом фахівців, – комп’ютерні малюнки або композиційно-мальовані портрети зовнішності за допомогою спеціальних комп’ютерних програм і приладу «Портрет» [4, с. 32].

Так, у червні 1998 року в Ленінському районі міста Донецька через два роки після поховання був ексгумований труп невідомого загиблого для встановлення особи. Завдяки особливостям графічної реконструкції зовнішності, заснованій на методі профессора М. М. Герасимова, було виготовлено малюнок із зображенням прижиттєвого вигляду чоловіка, який був упізнаний рідними загиблого1.

Великий внесок у дослідження залежності між кістковими залишками та м’язовою тканиною зробив великий радянський антрополог, засновник російської антропологічної лабораторії портретної реконструкції М. М. Герасимов, який на основі отриманих даних створив унікальну методику відновлення обличчя за черепом [1]. За півстоліття свого існування ця методика була піддана лише незначним змінам і доповненням, які зробили учні М. М. Герасимова – Г. В. Лебединська та Г. Ф. Нємець.

Метод відновлення обличчя за черепом дає змогу здійснити пряме зіставлення фізичного типу людей минулого та сьогодення. М. М. Герасимов створив цілу галерею портретних реконструкцій історичних осіб, кількість яких обчислюється сотнями. Але перші його роботи були присвячені викопним людям: австралопітекам, пітекантропам, неандертальцям, кроманьйонцям. Серед реконструкцій історичних осіб – Ярослав Мудрий, Іван Грозний, Андрій Боголюбський, а також воїни бронзового століття з курганів і могильників. Однією із центральних М. М. Герасимов уважав реконструкцію прижиттєвого вигляду Тамерлана (мал. 1).

Мал. 1. Прижиттєвий вигляд Тамерлана, реконструйований за методикою М. М. Герасимова Для складання композиційно-мальованих, як i звичайних мальованих, портретів за ознаками обличчя трупа, що розклався, доцільно використовувати такі прийоми. Якщо голова трупа від процесу гниття дуже здулася, то після попереднього фотографування проводять «масаж голови» – видалення газів, що зібралися; реконструкцію тканин, що змістилися. Крім того, судово-медичний експерт може за допомогою спеціальних засобів використати спиртовий розчин Ратневського для обробки елементів обличчя [2, с. 20].

Для одержання зображення контуру голови (форми обличчя) необхідно дібрати малюнки: 1) зачіски (верхньої частини голови); 2) овалу (нижньої частини голови). Після того як інші елементи обличчя підібрано й композиційний портрет загалом складено, до нього необхідно внести особливості обличчя померлого, загиблого чи вбитого. Для цього варто уважно вивчити голову трупа з метою виявлення складок, зморшок, асиметрії в будові тих чи інших елементів та інших особливостей обличчя. Зображення складок i зморшок добирають у відповідному розділі альбомів-реєстрів приладу «Портрет» [2, с. 20]. Особливості ж будови елементів обличчя передають позитивною ретушшю репродукції композиційно-мальованого портрета.

Архів експертних досліджень НДЕКЦ при ГУМВС в Донецькій області.

Використання здібностей художників або можливостей приладів типу «Технікокриміналістичне моделювання» (ТКМ) у створенні графічних портретів за трупами невідомих підвищує ефективність установлення особи, а також сприяє своєчасному розшуку злочинців i безвісти зниклих, з’ясуванню всіх обставин справи.

Варто підкреслити, що для створення портрета за обличчям i головою трупа необхідний комплексний системний підхід. Він полягає в такому: по-перше, у створенні максимально повної моделі, тобто не тільки штрихового портрета (переважно ділянки обличчя), а зросту моделі з тоновим i колірним виділенням особливостей зовнішності; подруге, у широкому залученні фахівців-криміналістів, що спеціалізуються на ідентифікації особи, морфологів й антропологів, художників-пopтpeтистів, модельєрів верхнього одягу, перукарів, гримерів, судово-медичних експертів – фахівців у галузі експертних досліджень з ідентифікації особи та використанні технічних прийомів i методів моделювання зовнішності померлих, загиблих чи вбитих для досягнення вичерпної композиційної моделі.

Зокрема, в деяких випадках, якщо виявлено спотворений труп, що розклався, з різким запахом гниття, для створення сприятливого психологічного стану художника та інших фахівців доцільно підготувати робочі моделі, фотознімки, зліпки. Іноді для усунення поверхневих складок, зморшок шкіри необхідно зняти декілька негативних гіпсових зліпків після масажу м’яких тканин. У разі виявлення трупа в стадії початкової муміфікації, мацерації (розподіл, відшарування м’якої тканини, шкіри) та в деяких інших випадках створення графічних моделей доцільно доручати художнику-портретисту, що спеціалізується на ідентифікації особи. Допомога фахівця-криміналіста полягатиме у виготовленні фотознімків i позитивних зліпків чи масок з використанням набору волосся, очей у вигляді графічних зображень класичних моделей класифікованих окремих елементів зовнішності за морфологічними ознаками.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Необхідні дані про зовнішність невідомих померлих, загиблих, убитих містять посмертні маски та зліпки, одержані з обличчя й тіла трупа та виготовлені за методикою професора Ю. П. Дубягіна [2–4]. Вони суттєво розширюють ідентифікаційну інформацію про невідомого, яку фіксують в описах i на фотознімках. Так, маска передає натуральну величину, обличчя, макрорельєф обличчя, дає змогу розглянути його ділянки під будьяким ракурсом i в найбільш сприятливому для цього висвітленні. Трупна пігментація шкіри й плями, садна i розриви тканини тощо на масці й залишках не передаються чи легко усуваються. На фотознімку їx часто не можна усунути за допомогою ретуші, тому що це може призвести до втрати низки індивідуальних ознак.

Посмертні маски та зліпки інших частин тіла іноді є досить ефективним засобом установлення особи під час виконання оперативно-розшукових заходів, слідчих дій та експертних досліджень, зокрема й трасологічних, для визначення механізму ушкодження на м’яких тканинах та їхньої кісткової основи [2].

Так, наприкінці 1991 року в річці Бахмутка у Ленінському районі міста Донецька було знайдено гнильно-розкладений труп невідомого чоловіка. За допомогою гіпсової маси та методу порошкової металургії були виготовлені посмертні маски та зліпки обличчя, верхніх та нижніх кінцівок. Коли виготовлені зліпки були пред’явлені близьким, то невідомого було впізнано як громадянина Ч.

Дуже важливими є маски та зліпки для слідчого, у провадженні якого перебуває справа, але який не брав участі в огляді. У такому разі маска та зліпки разом з фотознімками трупа дають вичерпну інформацію про елементи й ознаки обличчя й тіла померлого, загиблого чи вбитого i дозволяють оцінити деталі, що за першого огляду були залишені слідчим поза увагою чи недостатньо повно відобразилися на фотознімках.

Звичайно, посмертні маски мають i певні недоліки. Так, вони неповною мірою відображають стан волосяного покриву, брів, вій, будови верхніх рухливих повік та ін. Не Архів експертних досліджень НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області.

відображається колір шкіри, волосся й очей. Деякою мірою це компенсується за допомогою спеціального «туалету» маски, зокрема шляхом доробки (ретуші) та розфарбування. Під час виготовлення посмертних масок необхідно зробити відповідні записи про зроблену ретуш, конфігурацію брів, деталей верхніх рухливих повій, контури розкриття очних щілин, вій та ділянки м’яких тканин [2, с. 18–19; 3]. Посмертні маски i зліпки частин тіла загиблих варто знімати, коли за допомогою фотознімків та описів неможливо одержати інформацію про зовнішність, придатну для впізнання та експертних досліджень. Особливого значення набуває своєчасна й методично правильна фіксація обличчя трупа, окремих його елементів, кінцівок рук, ступнів ніг тощо, коли тіло, голова невідомого померлого, загиблого чи вбитого значно деформовані внаслідок автомобільної чи залізничної катастрофи.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, В. А. Сташук, М. Я. Бабич, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Державний комітет України по водному господарству В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, В. А. Сташук, М. Я. Бабич, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З МОНІТОРИНГУ ТА...»

«Підсилювачі Christie Vive Audio CDA2/CDA3 Посібник користувача 020-101317-01 Підсилювачі Christie Vive Audio CDA2/CDA3 Посібник користувача 020-101317-01 ПРИМІТКИ АВТОРСЬКІ ПРАВА І ТОВАРНІ ЗНАКИ Copyright © 2013 Christie Digital Systems USA Inc. Усі права захищено. Усі назви товарних знаків і назви виробів є товарними знаками, зареєстрованими товарними знаками або товарними найменуваннями їх відповідних власників. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Для забезпечення точності інформації буде докладено всіх...»

«ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Інформаційний збірник № 1-2 (83-84) 2015-2016 навчальний рік м. Вінниця серпень, вересень – 2015 Відповідальна за випуск: Войціцька Т. Б. — головний спеціаліст відділу освіти Комп’ютерна верстка та друк: Ірга С. Ю. — методист ЦНІЗЗОВР ЗМІСТ І. Наші вітання ІІ. Нормативно-правові документи. сторінка Наказ від 31 серпня 2015 р. № 268 «Про виконання рішення серпневої конференції 6 педагогічних працівників Вінницького району від 27.08.2015...»

«УДК 697.34 П. М. Мороз, здобувач, М. В. Степанов, канд. техн. наук, доцент Київський Національний університет будівництва і архітектури ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ БУДИНКУ Наукові та практичні пошуки нових ефективних систем тепло забезпечення громадських та житлових будинків привели до необхідності більш широкого організованого переходу на індивідуальне опалення та гаряче водопостачання за умови збереження та реновації централізованого...»

«1 НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АДАМЧУК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 631.333 МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНЕСЕННЯ ТВЕРДИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА ХІММЕЛІОРАНТІВ 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Київ-2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному науковому центрі „Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”...»

«УДК 657.471:334 Садовська І.Б., к.е.н., професор Луцького національного технічного університету КАПІТАЛ-ВЛАСНІСТЬ І КАПІТАЛ-ФУНКЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД В статті окреслено проблему сучасності щодо впливу інституціональних процесів на загострення конфлікту між капіталом-власністю і капіталом-функцією. Встановлена основна причина такого конфлікту, яка полягає у відокремленні власника від капіталу. Досліджено роль управлінського обліку в процесі реалізації...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Організація-розробник: ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України» Методичні вказівки для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції та стерилізації Тиражування цих методичних указівок дозволяється лише за згодою ТОВ «АЛЬЯНС ГРУПП» (Україна) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу «БІО ДС» з метою предстерилізаційного очищення, дезінфекції та стерилізації e-mail:...»

«Серія: Збірник наукових праць №9 Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2011 р. УДК 664.723.047 ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ЗЕРНА. ЗАДАЧІ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ Пазюк О.Д. аспірант Паламарчук І.П. д.т.н., професор Вінницький національний аграрний університет Пазюк В.М Інститут технічної теплофізики, НАН України В статье предложен новый подход к решению комплекса задач направленных на оптимизацию процесса, связанные с улучшением качества, увеличении интенсивности и...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет В. О. Леонтьєв СИМЕТРУВАННЯ НЕПОВНОФАЗНИХ РЕЖИМІВ В РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 621.311.1 Л 47 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 29.10.2009 р.) Рецензенти: П. Д. Лежнюк, доктор технічних наук, професор В. В. Назаров, доктор технічних наук, професор Леонтьєв, В. О. Л 47...»

«©О.О.Пєтков, 2013 ISSN 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. №1 (33). Режим доступу до журналу: http://journal.iitta.gov.ua УДК 378.14:004.9 Пєтков Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Науково-дослідного та проектноконструкторського інституту Молнія Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут, доцент кафедри Інженерна електрофізика Національного технічного університету...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ «» 2010 р. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОРОЗИВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять для студентів спеціальності 7.091709 “Технологія зберігання, консервування та переробки молока” напряму 0517 “Харчові технології та інженерія” спеціалізації «Технологія морозива» денної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у НМУ технології молока і...»

«Програма кандидата у президенти Федерації легкої атлетики України Ігоря Гоцула «ФЛАУ – ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЇ» Федерація легкої атлетики потребує якісно нової концепції розвитку, нових сучасних підходів до організації роботи Федерації. Ми пропонуємо наступні напрямки змін: Збереження та розвиток тренерських кадрів Забезпечимо визнання тренера головною цінністю легкої атлетики. Запровадимо широку, постійно діючу систему підвищення кваліфікації тренерів шляхом: o проведення семінарів,...»

«Діагностика об'єктів газонафтотранспортного комплексу УДК 658.562 ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ГТС НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗГОРТАННЯ ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ Ю. В. Воліховський1, Т. Г. Бойко2 Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз»; вул. Рубчака, 3, м. Львів, 79026. E-mail: volihovski@ltg.lviv.ua Національний університет «Львівська політехніка»; вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013. E-mail: tgbo@ukr.net Запропоновано алгоритм поєднання сукупності...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»