WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Сьогодні бібліотека Національного університету водного господарства і природокористування (НУВГП) – це провідний науково-інформаційний і просвітницький центр вишу, в ...»

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV.

Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.

2009. Вип. 4. С. 230 – 234 2009. Is. 4. P. 230 – 234

УДК 027.7:681.5:02-028.27

БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР

Алла КРИВА, Валентина ПЕРЕЛИГІНА Національний університет водного господарства та природокористування, вул. Приходька, 75, м. Рівне, 33000, Україна, тел. (0362) 22-25-39, ел. пошта: as133@nuwm.rv.ua (А. Крива), as303@nuwm.rv.ua (В. Перелигіна) Коротко охарактеризовано роботу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування в сучасних умовах.

Особливу увагу зосереджено на автоматизації роботи бібліотеки, впровадженні новітніх інформаційних технологій, культурно-просвітницькій роботі.

Ключові слова: бібліотека Національного університету водного господарства і природокористування, автоматизація бібліотечної роботи, електронний каталог, інформаційно-просвітницька робота.

Сьогодні бібліотека Національного університету водного господарства і природокористування (НУВГП) – це провідний науково-інформаційний і просвітницький центр вишу, в структуру якої входять: бібліотека автотранспортного технікуму, бібліотека технікуму технології та дизайну, бібліотека технічного коледжу, бібліотека Костопільського будівельно-технічного технікуму та бібліотек Кримського, Слов’янського, Прилуцького та Закарпатського навчально-консультаційних центрів. Загальна площа бібліотеки НУВГП – 1630 кв. м, загальний фонд нараховує понад 941 тис. примірників. Фонд основної бібліотеки нараховує 781216 примірників. З них 169561 примірник наукової літератури, 514651 – навчальної літератури, 59879 – фахових періодичних видань. Щорічно в основній бібліотеці 16 тисяч читачів користуються послугами 15 спеціалізованих читальних залів і шести абонементів, діють 32 кафедральні бібліотеки. Загальна кількість робочих місць для відвідувачів читальних залів дорівнює 674.

Бібліотека організовує тематичні перегляди та виставки літератури, проводить заняття з “Основ бібліотечно-інформаційних знань”, “Дні інформації”, “Дні курсового та дипломного проектування”, виставки нових надходжень, бібліографічні огляди літератури.

Впровадження новітніх освітніх технологій залежить від рівня інформатизації бібліотек. Наприкінці 2002 р. в бібліотеці НУВГП розпочалося широке запровадження комп’ютерних технологій в усі бібліотечні, інформаційні та управлінські процеси на основі програмного забезпечення “УФД/Бібліотека”. Організовано відділ автоматизації. Нові технології вимагають засвоєння нових та розширення професійних знань, тому “школа комп’ютерної освіти”, де співробітники бібліотеки отримують практичні поради з освоєння складної техніки і програм, допомагає вирішити проблему. Навчання проводиться постійно. На цей час 80 % працівників володіють навичками роботи на ПК. На основі комп’ютерної програми “УФД/Бібліотека” © Крива А., Перелигіна В., 2009 Бібліотека національного університету водного господарства і природокористування як інформаційно-науковий центр 231 у бібліотеці функціонує електронний каталог видань активного фонду з 1991 р., електронна бібліотека, яка нараховує 35 підручників, що виставлені на сайті бібліотеки http://nuwm.rv.ua/book.php.

З 754 комп’ютерів, об’єднаних у локальну мережу в університеті, користувачі мають можливість доступу до електронної бібліотеки, відкритого доступу до Інтернету, що забезпечує пошук необхідної інформації за попереднім замовленням; обмін електронними повідомленнями, а також думками та ідеями з діловими партнерами і друзями в усьому світі; використання електронної пошти, Інтернету для оперативної відправки чи отримання повідомлень та файлів. Надається можливість друку на матричному та лазерному принтерах, а також запис на свій носій необхідної інформації.

У бібліотеці запроваджено технології:

– електронний каталог;

– обслуговування з використанням повнотекстових баз даних (БД);

– штрихкодування документів.

Функціонують власні бази даних:

– книгозабезпечення навчального процесу;

– періодика;

– кадри;

– облік матеріальних цінностей;

– статистична звітність;

– анкетування.

Сьогодні структура інформаційних послуг, що надаються бібліотекою в автоматизованому режимі наступна:

– вільний доступ читачів до ЕК з веб-сторінки, доступ до повнотекстових БД (електронні версії журналів, БД на CD-дисках та ін.);

– доступ до глобальних ресурсів Інтернету. Мережа Інтернет використовується за такими напрямками: інформаційне забезпечення наукового та навчального процесів вишу; відображення в Інтернеті особистих інформаційних ресурсів; вирішення завдань з удосконалення бібліотечної технології.

Застосування новітніх технологій підняло роботу всіх підрозділів бібліотеки на новий рівень. Автоматизовано всі технологічні процеси у відділах комплектування та наукової обробки літератури, починаючи від замовлення документів і до створення ЕК.

Маючи доступ до Інтернету, відділ використовує електронні ресурси, спеціально призначені для відбору, замовлення та придбання літератури не тільки в паперовому вигляді, але й на електронних носіях.

Велике значення в процесі комплектування має облік забезпеченості навчальною літературою, який ведеться у картотеці книгозабезпечення. Сьогодні вона у нас є і в картковому, і в електронному варіантах. Картотека використовується при замовленні навчальної літератури, для пропозицій щодо визначення необхідного накладу університетського плану видань навчально-методичної літератури. Аналіз книгозабезпеченості з усіх спеціальностей проводиться постійно. Як альтернативу друкованій продукції ми пропонуємо читачам використовувати електронні версії видань на CD.

Питання книгозабезпеченості навчального процесу – одне з найголовніших, якому велику увагу приділяє ректорат – прийнято програму “Підручник”, в якій задіяні всі кафедри, бібліотека, видавничий центр університету.

В університеті на рівні ректорату ухвалено рішення про створення електронної бібліотеки підручників. Бібліотека як активний учасник програми подала свої пропоАлла КРИВА, Валентина ПЕРЕЛИГІНА зиції, але одразу виникли правові, організаційні, технологічні, технічні проблеми.

Незважаючи на проблеми, які виникають, у бібліотеці функціонує електронна бібліотека, яка нараховує 35 електронних підручників.

Перші кроки у створенні електронної бібліотеки ми робимо самі. Це передовсім організація електронного каталогу (ЕК) (введено 100 % активного фонду), власні бібліографічні БД на допомогу навчальному процесу, по вищій школі, підручники і наукові журнали, випущені у видавничому центрі університету, а також ресурси мережі Інтернет.

Запровадження новітніх інформаційних технологій вплинуло на модернізацію інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки. Змінились не тільки форми бібліографічної роботи, але й функції бібліографів. Сьогодні це вже не лише пошук у БД бібліотеки – до нього додалась робота в Інтернеті з повнотекстовими БД. У відділі створено сектор інформаційної роботи. Співробітники відділу розпочали створювати свій навігатор по Інтернет-ресурсах згідно з профілем університету. Використання ЕК забезпечує максимальну оперативність, повноту і точність у довідково-бібліографічному обслуговуванні, розширює спектр варіантів пошуку джерел інформації.

Традиційні каталоги відходять на другий план. Працівники відділу надають допомогу користувачам у тематичному пошуку в електронних БД, документах на компактдисках.

Провідне місце в роботі відділу займає створення власних електронних інформаційних ресурсів: систематичної картотеки статей (СКС), тематичних списків і бібліографічних покажчиків. Забезпеченню навчального процесу і наукової діяльності університету, задоволенню інформаційних потреб користувачів сприяють різні БД.

Повнотекстові і бібліографічні БД, розміщені на веб-сторінці бібліотеки, дають можливість читачам використовувати інформацію з будь-якого ПК, встановленого вдома чи в університеті.

Процес інформатизації вимагає формування нового типу мислення і, передовсім, виховання у студентів інформаційної культури, тому підвищення її рівня у читачів є однією з найважливіших турбот працівників інформаційно-бібліографічного відділу.

Традиційні заняття бібліотечно-бібліографічних знань перетворюються в щоденну індивідуальну роботу – консультування та навчання методів взаємодії з автоматизованою системою. Бібліографи проводять практичні заняття на теми: “Пошук в електронних базах даних бібліотеки”, “Інформаційний пошук на електронних носіях”. Сьогодні довідково-бібліографічне обслуговування читачів у бібліотеці неможливо уявити без використання інформаційних технологій.

Велике значення для майбутніх спеціалістів має проведення масових інформаційних заходів: “Днів спеціаліста”, “Днів дипломника”, “Днів аспіранта”, на яких майбутні фахівці знайомляться з літературою зі спеціальності на відкритих переглядах, з переліком та змістом фахових періодичних видань, наявних в фонді бібліотеки. Традиційно цікаво проходять “Дні кар’єри”. Мета цього заходу – допомогти студентам визначити своє місце в житті, виробити відчуття впевненості у вирішенні проблем із працевлаштуванням. Ще навчаючись в університеті, потрібно розпочинати свою кар’єру. Як зробити її? З чого почати? На ці запитання відповідають присутні гості, серед яких представники кадрових агентств міста, керівники підприємств, майбутні роботодавці. Головне підґрунтя цього заходу – розкриття інформаційних ресурсів. Студенти мають можливість отримати корисну інформацію, запозичити життєвий досвід, осягти механізм становлення кар’єри, ознайомитись із літературою. У плані активізації науково-інформаційної роботи бібліотека зосереджує свою увагу на підтримці наукоБібліотека національного університету водного господарства і природокористування як інформаційно-науковий центр 233 вої діяльності професорсько-викладацького складу. В останні роки у ній проводяться презентації праць наших викладачів, які користуються особливою популярністю серед читачів. Вони розширюють інформацію про книгу, її авторів, дають можливість студентам пройти школу наукових дискусій, сприяють формуванню культури мислення, підвищенню рівня знань.

Активно йде підготовка до електронної книговидачі на читацьких абонементах.

Більше половини активного фонду цього відділу введено в електронний каталог.

Провадиться очищення, упорядкування, штрихкодування всього фонду навчальної літератури.

Бібліотека є не тільки інформаційним, а й виховним центром, вона формує світогляд студента, його художній смак, культуру, різнобічні інтереси. Художній абонемент накопичив чималий досвід проведення просвітницьких заходів для молоді. Тематика їх різноманітна. Це, передусім, форми, спрямовані на популяризацію кращих зразків вітчизняної культури та духовне відродження нації. Цікавими виявилися для читачів години поезії сучасних поетів, вечори, усні журнали, огляди й бесіди за творчістю І. Франка, В. Стуса, Лесі Українки, І. Котляревського, П. Загребельного, Л. Костенко, народознавчі читання за українським календарем та години філософських роздумів, читацькі конференції, бібліографічні огляди з невербального спілкування, історії книги, сучасного етикету, здорового способу життя. Добре зарекомендували себе Декади культур, де читачі знайомляться з культурами Італії, Франції, Польщі та Росії. Декади включали години цікавих повідомлень й огляди літератури, перегляди, вечори, де звучали художнє слово й музика, демонструвались репродукції картин митців цих країн. У цій сфері бібліотека працює в тісному контакті з кафедрами університету та громадськими організаціями міста.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Бібліотека перебуває в постійному пошуку нових шляхів спілкування з читачем, нових форм роботи щодо популяризації книжкового фонду. За останні п’ять років наш читач суттєво змінився, тож нас цікавить світогляд і уподобання молоді, система її цінностей. Протягом останніх років проведено низку соціологічних досліджень за програмою “Бібліотека та книга в житті молоді”: “Що цікавить студента першого курсу?”, “Просвітницька робота очима читачів”, “Система ціннісних орієнтацій студента”. Дослідження показали, що в системі орієнтацій наших читачів переважають загальнолюдські цінності, але, завдяки змінам у суспільстві, наш студент став більш діловим та енергійним, готовим включитися у підприємництво й багато працювати в нових економічних умовах.

Запроваджено систему індивідуального інформування, проводяться тематичні та інформаційні огляди літератури та фахових журналів. Важливим напрямком активного впливу на діяльність бібліотеки є інноваційна діяльність. Інноваційний центр бібліотечного менеджменту, заснований з ініціативи методичного відділу, об’єднує зусилля фахівців всіх підрозділів бібліотеки для запровадження в практику нових форм і методів роботи, насамперед, інформаційних технологій.

Майбутнє бібліотеки пов’язане із запровадженням новітніх інформаційних технологій та автоматизацією, концепцію якої визначено в “Комплексній програмі розвитку бібліотеки на 2007–2010 рр.”. План буде реалізовуватись поетапно. Він передбачає формування фонду нетрадиційних носіїв інформації, відкриття нового електронного залу, створення служби електронної доставки документів, участь у корпоративній діяльності бібліотек регіону, розширення діяльності інноваційного Центру бібліотечного менеджменту.

234 Алла КРИВА, Валентина ПЕРЕЛИГІНА Успішна робота бібліотеки була б неможливою без тісної співпраці з усіма кафедрами, підрозділами університету, без допомоги і підтримки з боку ректорату, деканатів, які підтримують наші ініціативи і допомагають вирішувати найскладніші питання.

Бібліотеку поважають і люблять читачі, про що говорять відповіді студентів в анкетних опитуваннях – у цьому заслуга її дружнього, професійно підготованого колективу.

–  –  –

The article characterizes shortly the functioning of the Library of the National University of Water Industry and Natural Resources Management in today’s conditions. Special attention is drawn to the problem of library automatization and introduction of latest information technologies as well as to the issue of cultural and educational role of the library.

Key words: Library of the National University of Water Industry and Natural Resources Management, automatization of the library operations, electronic catalogue, information-educational work.

–  –  –

Кратко охарактеризирована работа библиотеки Национального университета водного хозяйства и природопользования в современных условиях. Особенное внимание сосредоточено на автоматизации работы библиотеки, внедрении новейших информационных технологий, культурно-просветительской работе.

Ключевые слова: библиотека Национального университета водного хозяйства и природопользования, автоматизация библиотечной работы, электронный каталог, информационно-просветительская работа.

–  –  –Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет В. П. Ковальський, В. П. Очеретний КОМПЛЕКСНЕ ЗОЛОЦЕМЕНТНЕ В’ЯЖУЧЕ, МОДИФІКОВАНЕ ЛУЖНОЮ АЛЮМОФЕРИТНОЮ ДОБАВКОЮ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 666.982.2 ББК 38.32 К 56 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 9 від 23.04.2009 р.) Рецензенти: В. Р. Сердюк, доктор технічних наук, професор Д. І. Крикливий, доктор технічних наук,...»

«економічного зростання, вираженими, наприклад, рівнем споживання екологічних благ і рівнем життя населення. Так, у розвинених країнах високий рівень життя населення робить для нього відносно привабливими екологічні блага, хоча вони і дорогі. Стійке економічне зростання забезпечує підвищення рівня життя населення. Відповідно відбувається відносне збільшення попиту суспільства на екологічні блага. Сформована в даний час необхідність гармонізації інтересів економічного розвитку та забезпечення...»

«1 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Шевченко Олена Борисівна УДК 620.193.4 РОЗРОБКА КОМБІНОВАНОЇ ПРОТИКОРОЗІЙНОЇ ПРИСАДКИ ДЛЯ СПИРТОВО-ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ 05.17.07 – Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів– 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі “Український державний хіміко-технологічний університет” Міністерства освіти і науки...»

«УДК 711.4:725.4 Т.М. Мазур, Є.І. Король Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра містобудування СПАДЩИНА ІНДУСТРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В СТРУКТУРІ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ ЛЬВОВА © Мазур Т.М., Король Є.І., 2011 Особливістю функціонально-планувальної структури м. Львова є наявність в його центральній частині значної кількості історично сформованих виробничих територій. Сучасні процеси їхньої масової спонтанної та неконтрольованої перебудови можуть призвести до втрати цінних історичних...»

«Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. 29, Київ, 2014 О. БЛИК РОЛЬ ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В РАЗВИТИИ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20-40 ГОДОВ ХІХ ВЕКА: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ И УВЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ В статье рассмотрена роль Харьковского университета в развитии украинской литературы первой половины ХІХ века. В Харьковском университете сформировалось мощное украинское движение. Первые украинские журналы печатались в университетской типографии, их цензура также...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»   М.М. Табаченко, В.І. Самуся, Р.О. Дичковський, В.С. Фальштинський, Ю.І. Оксень НОВІТНІ ПРИНЦИПИ ТЕПЛОНАСОСНИХ ТА КОГЕНЕРАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКОРИСТАННЯ ВИКИДНОГО ТЕПЛА Монографія Дніпропетровськ НГУ УДК 622.273:622.063.88:621.176 ББК 31.38 H73 Рекомендовано до видання вченою радою Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (протокол №14 від...»

«УДК 005.931.1 А.С. Полянська Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАЧЕНОЇ ВИГОДИ ПІДПРИЄМСТВА © Полянська А.С., 2013 Розглянуто теоретичні засади та методичний підхід до дослідження втраченої вигоди підприємства як наслідок відхилень, що можуть виникати у процесі реалізації його стратегічних завдань. Виділено основні етапи проведення такого дослідження. Запропоновано технології управління на основі застосування методики...»

«УДК 349.42 ЩОДО ПОНЯТТЯ «АГРАРНО-ПРАВОВИЙ СПІР» А.М. ЗЕМКО, кандидат юридичних наук, Луцький національний технічний університет Л.А. МАШЕВСЬКА, здобувач, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки1 У статті запропоновано визначення поняття «аграрно-правовий спір», проаналізовано основні категорії аграрно-правових спорів, проведено їх класифікацію на види. Аграрно-правовий спір, аграрні відносини, категорії та види аграрно-правових спорів, судовий захист. Сучасні аграрні...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИ Й УНІВЕРСИТЕТ Факультет дошкільної та початкової освіти Кафедра педагогіки початкової освіти Затверджено Вченою радою ХДУ Протокол № від_ Голова вченої ради, ректор університету, професор Мішуков О.В. Співаковський Олександр Володимирович, Петухова Любов Євгенівна, Коткова Віра Володимирівна ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова...»

«XIІ Міжнародна науково-технічна конференція “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”, 23-24 квітня 2013 року, НТУУ “КПІ”, м. Київ, Україна СЕКЦІЯ 2 ОПТИЧНІ ТА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ ТА СИСТЕМИ УДК 681.7 ПОСТРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ТЕРАГЕРЦОВОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ Шевчик-Шекера А. В., Голенков А. Г., Забудский В. В., Петряков В. А. Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН Украины, г. Киев, Украина Терагерцовые системы видения обладают рядом преимуществ по сравнению с системами видения...»

«УДК 330.113 Бондар-Підгурська О. В. к.е.н., доц. ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ІННОВАЦІЙНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: ПРАКТИКА РЕТРОСПЕКТИВНОЇ ХВИЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В статті обґрунтовано доцільність та актуальність застосування здобутків видатних вітчизняних реформаторів ретроспективної хвилі розвитку економіки А. К. Шторха, А. А. Богданова, С. Ю. Вітте у практиці розбудови національної економіки. Виокремлено основні принципи...»

«Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2011, вип. 20, ч. І УДК 336.71 М.С.Письменна Кіровоградський інститут імені Святого Миколая МАУП Аналітичні процедури внутрішнього аудиту у запобіганні ризикам банківської діяльності Досліджено аналітичні процедури оцінки ризиків та запобіганню їх у банківської діяльності, розглянуто особливості застосування аудиторських процедур при діагностичному обстеженні фінансового стану банку аналітичні процедури,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ІГОР ВОЙТОВИЧ ВОЛОДИМИР СЕРГІЄНКО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА З ІНФОРМАТИКИ У СЕРЕДНІХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Навчально-методичний посібник КИЇВ – 2012 Редакційна колегія: С. Г. Кіндзерська, С. О. Лихота, І. М. Шевченко Рекомендовано науково-методичною радою Національного центру «Мала академія наук України» (протокол № 1 від 23.01.2012 р.) Войтович...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»