WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 727.82 І.С. Воронкова Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ В ...»

УДК 727.82

І.С. Воронкова

Національний університет “Львівська політехніка”,

кафедра дизайну архітектурного середовища

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

В ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОГО

СЕРЕДОВИЩА БІБЛІОТЕК

© Воронкова І.С., 2012

Розглянено поняття «медіатека» і визначені передумови її виникнення.

Проаналізовано низку інформаційно-технічних засобів і показано їхній вплив на функціонально-просторову організацію бібліотечного середовища.

Ключові слова: архітектура, бібліотечний простір, інформація.

A concept «mediathek» and certain pre-conditions of its origin is considered. A row is analysed informatively technical facilities and their influence is rotined on functionally spatial organization of library environment.

Key words: architecture, library space, information.

Постановка проблеми Кінець ХХ ст. характеризується значними змінами в діяльності бібліотек. Перш за все це пов’язано з появою всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет, стрімким розвитком мас-медіа, використанням нових методів обробки, зберігання та поширення інформації. Поняття «бібліотека»

інтерпретується тепер по-новому – як інтелектуальний простір, як місце для наукової роботи і зустрічей, як культурний, освітній і розважальний центр.

Характерною ознакою відкритості нового інформаційного простору перед користувачем є його гнучке універсальне планування, де одна функціональна зона перетікає в іншу і будь-яка з них може мобільно змінюватись. Відмова від встановленої чіткої ієрархії організації внутрішнього простору на користь композиційно вільного планування сприяє повному освоєнню користувачами усієї будівлі бібліотеки загалом, а не окремих її частин.

Відповідно і архітектура «нової» бібліотеки повинна орієнтуватись, перш за все, на створення умов, які б давали змогу поєднувати функції освіти і розваги в єдиному перетікаючому просторі, широко використовуючи мультимедіа.

Виклад основного матеріалу дослідження Впровадження сучасних комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність бібліотек стало передумовою виникнення інформаційного простору нового типу – медіатеки (рис. 1). Так у світі прийнято називати бібліотеки, які завдяки розвиненим інформаційним технологіям поступово перетворюються в центри, де концентруються найновіші досягнення в галузі інформації.

Архітектура медіатеки відповідає своїй суті – це завжди відкритий для доступу простір, що досягається простотою та лаконічністю форм, підкріплених використанням сучасних будівельних матеріалів таких, як скло, метал, бетон, пластик. Тут велику увагу закцентовано не тільки на швидкому та якісному підборі необхідної інформації, але й на задоволенні комплексу потреб користувачів – функціональних, психологічних, естетичних та освітніх. Тому більшість сучасних бібліотек працюють за принципом „усе для читача”.

–  –  –

Внутрішній простір сучасних мультимедійних бібліотек передовсім вражає своїм розмаїттям, комфортом і доступністю. Нова бібліотечна концепція полягає в її функціонально-просторовій організації і проявляється, насамперед, у гнучкому плануванні внутрішнього бібліотечного простору, без використання внутрішніх перегородок (рис. 2).

Рис. 2. Центральна бібліотека Сіетла, США

Впровадження в бібліотечну діяльність електронних носіїв суттєво змінює особливості використання багатьох її приміщень. Поява інформації на аудіо- та відеоносіях вимагає організації нових просторів для їх зберігання (рис. 3, 4), перегляду (рис. 5, 6), прослуховування (рис. 7). Так у планувальній структурі бібліотек з’являються аудіо- та відеотеки, комп’ютерні класи та конференцзали тощо. Важливим є і той факт, що зберігання такого виду продукції уможливлює суттєво зекономити площу сховища.

Каталог – невід’ємна частина будь-якої бібліотеки. В минулому він завжди підтримувався в формі бібліографічних карток, які зберігались закріпленими в ящиках каталогових шаф.

Традиційний картковий каталог розміщувався переважно в окремих приміщеннях поруч з пунктом книговидачі і читальним залом. У бібліотеках з децентралізованою видачею книг і децентралізованим книгосховищем існувала необхідність у наявності власного карткового каталогу в кожному з відділів бібліотеки.

–  –  –

Так, у планувальній структурі бібліотеки необхідно було передбачити ряд додаткових приміщень і площ для розміщення усього масиву каталогів, до того ж графіки руху відвідувачів і бібліотечного персоналу не повинні були перетинатись.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Соціокультурні зміни та поширення інформаційних технологій вплинули на організацію і вдосконалення інформаційно-пошукових систем (ІПС) бібліотеки. Процес впровадження інформаційних технологій у діяльність бібліотек першочергово був спрямований на каталогізацію – створення електронної пошукової системи. Найкращі традиції карткових бібліотечних ІПС, які формувались і вдосконалювались упродовж багатьох десятиліть, повною мірою застосовуються в електронному середовищі.

Сьогодні використання електронного каталогу безпосередньо впливає на архітектурнопланувальну організацію бібліотечного середовища. Для каталогу не потрібно виділяти окремі приміщення – достатньо обладнати певну кількість автоматизованих робочих місць у найбільш затребуваних точках бібліотеки. За способом використання електронний каталог умовно можна розділити на дві категорії: він може бути «вертикальним» (для роботи стоячи) і «горизонтальним»

(для роботи сидячи).

Зовнішній вигляд «вертикального» електронного каталогу може бути різноманітної конфігурації і стилю, залежно від фантазії виробника та фінансової спроможності бібліотеки:

– у вигляді відкритої стійки, обладнаної комп’ютерною технікою (рис. 8, 9);

– у вигляді комп’ютерних боксів, так званих «банків інформації» (рис. 10);

– у вигляді консолі, яка може кріпитись на бічній панелі книжкового стелажа (рис. 11).

Рис. 9. Громадська бібліотека в Амстердамі, Рис. 8. Районна бібліотека Нідерланди в Шанхаї – Чан-Інь Електронний каталог у вигляді стійки розміщують, здебільшого, у холі. Перевага такого каталогу полягає у тому, що користувач може перевірити наявність необхідної літератури чи зробити її замовлення, не заходячи далі за вхідну зону. Вертикальна форма стійки є зручною і ергономічною для користування, до того ж дає змогу зекономити декілька метрів корисної площі бібліотеки.

«Горизонтальний» електронний каталог, як правило, має вигляд окремого автоматизованого робочого місця, і призначений для тривалого і ґрунтовного опрацювання відповідної інформації з можливістю вільного виходу до всесвітньої мережі Інтернет. Здебільшого такі каталоги розміщують безпосередньо у читальних залах, близько пункту видачі (рис. 12, 13).

–  –  –

Вивільнені від традиційного каталогу площі можна використати залежно від розмірів звільнених приміщень:

– в освітніх цілях: для організації комп’ютерного класу, чи кімнати для проведення групових занять (на зразок індивідуальних кабінок для невеликих груп користувачів-студентів);

– у просвітницьких цілях: для облаштування кімнати-музею, кімнати-виставки;

– у рекреаційних цілях: як інтернет-кафе, кімната відпочинку персоналу бібліотеки тощо.

У разі функціональної організації бібліотечного простору сьогодні неабияку увагу приділяють облаштуванню індивідуальних робочих місць.

Простір для індивідуальної роботи може бути різноманітної форми:

– у вигляді кімнати-кабіни – невеликої за параметрами (близько 1,5 х 2,0 м.), що обладнана усім необхідним для зручного і якісного її використання (рис. 14). Такі робочі місця призначені для опрацювання наукової інформації та їх використовує здебільшого професорсько-викладацький склад користувачів;

– у вигляді індивідуального робочого місця фантазійної форми (рис. 15);

– у вигляді мобільної перегородки, форма і місце розташування якої може змінюватись залежно від функції використовуваного простору. Матеріалом для такої перегородки може слугувати пластик, дерево, метал, або навіть надувна конструкція (рис. 16). Такі конструкції призначені здебільшого для індивідуальної роботи в групах.

Сьогодні в бібліотеці широко використовують системи відкритого доступу до стелажів (рис. 17), а поява легких модульних меблів дає можливість за допомогою невеликої фізичної сили Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua вносити необхідні зміни в бібліотечний інтер’єр і створювати нову, потрібну лише для певного культурно-розважального заходу композицію (рис. 18).

–  –  –

Застосування у книгосховищах, окрім звичних книжкових стелажів, ще й так званих боксів – пересувних шаф, дає змогу збільшити бібліотечний фонд і раціонально використати робочу площу.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Принцип дії таких шаф полягає в їх компактності, легкості та зручності. Вони стикуються одна до одної і, за потреби, відкриваються саме в тому місці, де знаходиться необхідна література (рис. 19).

Рис. 17. Бібліотека в Мехіко, Мексика Рис. 18. Філософська бібліотека Берлінського університету, Німеччина Впровадження новітніх технологій для забезпечення транспортування документів значно підвищує ефективність надання послуг користувачам і впливає на організацію праці персоналу.

Зокрема, великої популярності для доставки замовленої літератури набуває система конвеєрів – рухомі контейнери для вертикального і горизонтального перевезення, які курсують не лише в середині книгосховища, але й за його межами (рис. 20).

Рис. 19. Національна бібліотека у Франкфурті, Рис. 20. Бібліотека Ягеллонського університету Німеччина в Кракові, Польща На сьогодні уже існує інформація про абсолютно новий вид пошуку і доставки документів – за допомогою роботів-бібліотекарів. Система, яка використовується в книгосховищі Чиказького університету, основується на використанні радіочастотних ідентифікаційних позначок (RFID).

Кожен екземпляр у бібліотеці оснащений унікальним чипом RFID, який містить певну інформацію про себе. Під час винесення чи повернення книги здійснюється сканування чипу, і в базу даних автоматично вносяться відповідні зміни. Фонд бібліотеки зберігається в спеціальних триярусних стелажах (рис. 21), а пошуком і доставкою книг до RFID-сканера займаються роботи. Середній час пошуку п’яти книг становить близько дві з половиною хвилини.

–  –  –

Висновки

1. Будь-який бібліотечний простір потрібно проектувати, будувати і обладнувати з врахуванням сучасного стану і перспектив технологічного розвитку.

2. Призначення сучасної бібліотеки полягає не лише у зберіганні фонду і обслуговуванні читачів, але й у ефективній інтеграції бібліотечного, комп’ютерного і медіа-обслуговування як засобу посилення інтенсивності використання інформаційних технологій.

3. Організація бібліотеки повинна базуватися на самообслуговуванні, тобто на створенні таких умов всередині бібліотечного простору, за яких будь-який користувач зможе працювати в бібліотеці самостійно, не потребуючи допомоги персоналу.

1. Воронкова І.С. Дизайн бібліотечного середовища із використанням засобів інформаційнотехнічного прогресу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дизайн архітектурного середовища. Проблеми і перспективи розвитку», Полтава, 2011. – 163 с. 2. Samotyj R., Woronkova I. Wpyw technologii informacyjno-komunikacyjnych na organizacj przestrzeni architektonicznej biblioteki. – Krakw: IINiB UJ 2010.. Seria III: ePublikacje Instytutu INiB UJ, № 7, red.

Maria Kosjowa. ISBN 978-8-3921599-34-6 [dok. elektr.: CD-ROM]; 3. Kapusta Beth. The architecture of tourism: Capital Monitor. – Canadian Architect. January, 1997. – Р. 24–27; 4. Трубецков K.E., dok.

elektr. (2007). Библиотека нового тысячелетия Собирательный образ. Библиотечное дело nr 1(47).

http://www.bibliograf.ru/issues/2007/1/64/0/634/ [odczyt: 10.03.2010].

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.uaПохожие работы:

«УДК 629.113 UDC 629.113 АНАЛІЗ КРИВОЛІНІЙНОГО РУХУ АВТОПОЇЗДА ЗА ПОДВІЙНОГО ПРИВОДУ УПРАВЛІННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ НАПІВПРИЧЕПА Сахно В.П., доктор технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Поляков В.М., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Босенко В.М., Національний транспортний університет, Київ, Україна Мойся Д.Л., Національний транспортний університет, Київ, Україна АНАЛІЗ КРИВОЛІНІЙНОГО РУХУ АВТОПОЇЗДА ЗА ПОДВІЙНОГО ПРИВОДУ...»

«ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ УДК 656.223.2 А. В. Стукало ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ РОЗВИТКУ ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ Розглядаються питання технічного стану вантажних вагонів та досліджуються заходи розвитку вагонного господарства. Обґрунтовано необхідність пошуку нових методів удосконалення процесу використання вантажного рухомого складу, що пов’язане з погіршенням технічних характеристик та високим дефіцитом найбільш масових видів вантажних вагонів. Розглядаються...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2014 рік, випуск 2 (53) УДК 338.242 Скрипник С.В. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У статті розглянуто особливості вибору форм The features of the choice of accounting forms обліку фермерськими господарствами. farms were considered. Proposals for the Внесено пропозиції щодо удосконалення improvement of existing guidelines on існуючих методичних рекомендацій з organization and management accounting in...»

«ISSN 2076-2429 (print) Праці Одеського політехнічного університету, 2012. Вип. 2(39) ISSN 2223-3814 (on line) О.М. Васьків, магістр, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка УДК 519.856:004.94:658.51 СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ О.М. Васьків. Стохастична модель оптимального використання ресурсів та інформаційна технологія її реалізації. Розглядається завдання оптимального використання ресурсів для забезпечення виробничо-господарської...»

«Бендерська І. Роль організаційно-економічної культури в активізації діяльності машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / І. Бендерська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11biidmp.pdf. УДК 334.784 (658.5) JEL Classification: M12, M14 Ірина Бендерська Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ...»

«АНТРОПОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ НТУУ «КПІ» Афанасьєв В.В., Гришко Л.Г., Пелипейко О.П., Щербаченко В.К. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Анотація. Заняття з фізичного виховання під час навчання у вищому учбовому закладі дозволяють впливати на різні показники стану здоров'я студентів. Студенти відвідують заняття з фізичного виховання у навчальних відділеннях з видів спорту впродовж декількох курсів навчання, при...»

«ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 4 УДК 536.532 О. В. Кочан1 БЕЗДЕМОНТАЖНИЙ МЕТОД ТЕСТУВАННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРОДІВ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Тернопільський національний економічний університет Створено метод тестування стану термоелектричних перетворювачів на місці їх експлуатації шляхом визначення еквівалентного часу їх експлуатації. Метод не вимагає демонтажу термоелектричних перетворювачів, проводиться в процесі їх експлуатації. Умовою проведення...»

«УДК 666.97.033.16 О.М. Черевко, к.т.н., доц., Ю.О. Давиденко, к.т.н., доц., П.О.Черевко, студент Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЇ НА ПРОЦЕС УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ Розглядаються питання, пов’язані з ущільненням бетонних сумішей. Досліджується ефективність перехідних режимів роботи віброплощадки з керованими дебалансними віброзбуджувачами. Описується характер дії гармонічних нестаціонарних коливань на частинки бетонної суміші....»

«УДК 378.1:664 © Мостова Л. М. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ ЗМІСТУ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Постановка проблеми. Сучасна науково-технічна революція суттєво змінила матеріально-технічні умови виробництва. Подальший розвиток сьогодні не можливий без масового використання висококваліфікованої робочої сили, тобто освіта працівників стала такою ж необхідною умовою вдосконалення виробництва, як і наявність самих джерел праці. Формування особистісно-мотиваційної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИ Й УНІВЕРСИТЕТ Факультет дошкільної та початкової освіти Кафедра педагогіки початкової освіти Затверджено Вченою радою ХДУ Протокол № від_ Голова вченої ради, ректор університету, професор Мішуков О.В. Співаковський Олександр Володимирович, Петухова Любов Євгенівна, Коткова Віра Володимирівна ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова...»

«ISSN 2076-2429 (print) Праці Одеського політехнічного університету, 2014. Вип. 1(43) ISSN 2223-3814 (on line) В.О. Курган, спеціаліст, УДК 621.825.7-343 І.І. Сидоренко, д-р техн. наук, проф., Одес. нац. політехн. ун-т ЕКВІВАЛЕНТНА ЖОРСТКІСТЬ ПРУЖНОЇ МУФТИ З НЕЛІНІЙНИМ МЕХАНІЧНИМ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЯЗКОМ Вступ. Під час запуску, роботи та вибігу трансмісій механічних систем на ділянках їх валопроводів виникають вимушені обертальні коливання, які є причиною виникнення негативних додаткових динамічних...»

«Презентація монографії Воронін В.О., Лянце Е.В., Мамчин М.М. Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки: Монографія. – Львів: видавництво Магнолія.-Львів, 2014. – с.304 Воронін Валерій Олександрович, д.т.н., професор, викладач Технічного коледжу Національного університету «Львівська Політехніка», директор консалтингової компанії «ВАЛКОЛ». Автор близько 300 публікацій в галузі математичного моделювання технологічних процесів в мікроелектроніці і 32 винаходів,...»

«СВІТЛОТЕХНІКА УДК 621.327. 534.15.032.2 В статті розглянуто приелектродні процеси в люмінесцентних лампах у режимі попереднього підігрівання. Встановлено умови виникнення та існування М.Г. Тарасенко, нестаціонарного та стаціонарного навколоелектродного канд. техн. наук розряду. Визначено характер зміни частоти релаксаційних В.П. Коваль, коливань провідності нестаціонарного канд. техн. наук навколоелектродного розряду в залежності від величини Тернопільський струму попереднього підігрівання....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»