WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ Випуск 14 Редакційно-видавничий відділ ЛДТУ Луцьк 2006 УДК 631.3.001 Сільськогосподарські машини. Зб. наук. ст., вип. 14. ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ

МАШИНИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Випуск 14

Редакційно-видавничий відділ ЛДТУ

Луцьк 2006

УДК 631.3.001

Сільськогосподарські машини. Зб. наук. ст., вип. 14. – Луцьк: Ред.-вид.

відділ ЛДТУ, 2006. – 306 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького державного університету, протокол № 3 від 31.10.2006 р.

У збірник включені статті з сільськогосподарської техніки.

Наведені дослідження посівних машин, машин і процесів збирання льону та цукрового буряка, сушіння сільськогосподарських матеріалів.

Розглянуто і багато інших питань.

Збірник розрахований на наукових працівників.

В настоящий сборник включены статьи по сельскохозяйственной технике. Приведены исследования посевных машин, машин и процессов уборки льна и сахарной свеклы, сушки сельскохозяйственных материалов. Рассмотрены и многие другие вопросы.

Сборник рассчитан на научных работников.

Редакційна колегія: д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки, акад. ІАУ Г.А. Хайліс (відповід. ред.), д.т.н., проф., акад.

АІНУ В.В. Божидарнік, д.т.н., проф., член-кор. УААН В.М. Булгаков, д.т.н., проф., акад. ІАУ Б.М. Гевко, д.т.н., проф., член.-кор. ІАУ М.М. Хелемендик, д.т.н., проф. Р.М. Рогатинський, д.т.н., проф.

Р.Б. Гевко, д.т.н, проф. В.І. Шваб’юк, д.с-г.н., проф. М.Й. Шевчук, д.т.н., проф. В.Ф. Дідух (заст. відповід. ред.), к.т.н., доц.

С.Ф. Юхимчук, к.т.н., доц. І.Є. Цизь (відповід. секретар), к.т.н.

М.М. Толстушко.

© Луцький державний технічний університет, 2006 (Свідоцтво про держреєстрацію ВЛ №165 від 08.07.2000 р.) УДК 621.87 С.Г. Білик, к.т.н., І.І. Чвартацький, П.М. Гнатьо Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ СІВАЛКИ ТОЧНОГО ВИСІВУ НАСІННЯ

Наведено конструкцію, принцип роботи та розрахунок конструктивних параметрів сівалки точного висіву насіння цукрових буряків з гасником горизонтальної швидкості насіння. Подано практичні рекомендації щодо вибору параметрів сівалки для однозернового висіву насіння.

Постановка проблеми. Технології точного землеробства – спосіб виробництва продукції рослинництва, який ґрунтується на застосуванні змінних норм внесення технологічних матеріалів (насіння, добрив, пестицидів) відповідно до потреб рослин на кожній елементарній ділянці поля.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами однозернового висіву насіння займалися багато вчених [1, 2, 3, 4], однак цілий ряд питань залишилися невирішеними і потребують подальших досліджень.

Основний недолік існуючих конструкцій сівалок точного висіву насіння в тому, що вони вкладають насіння на глибину, яка коливається в бік зменшення, а також коливається віддаль між насінинами по довжині рядка. Це пов’язано з тим, що за час руху насінини з висівного апарата в борозну по похилій траєкторії із горизонтальною складовою швидкості, рівною швидкості сівалки, крім того, насінини підстрибують в борозні під час контакту з нею і в цей час присипаються грунтом на різних глибинах і віддалях.

Тому метою нашої роботи є уточнення агротехнічних вимог до сівалок точного висіву та удосконалення їх конструкції, яка б відповідала цим вимогам і синхронізації роботи висівного апарата з гасником горизонтальної швидкості переміщення насіння.

Результати дослідження.

Основні агротехнічні вимоги до сівалки точного висіву насіння такі:

- вкладання насіння на задану глибину в борозну;

- витримувати задану віддаль між насінинами в рядках і на глибині;

- копіювати рельєф поверхні грунту поля;

- не допускати виносу частини вологи з грунту на поверхню;

-витримувати прямолінійність руху між рядками;

- не допускати осипання грунту борозни раніше ніж насінина ляже на її дно;

- не допускати зменшення глибини вкладання насіння в місцях ущільнення грунту колесами трактора при передпосівній підготовці грунту;

- закривати борозну і прикотковувати грунт для забезпечення його ущільнення і контакту з насіниною.

Для усунення вказаних недоліків і виконання агротехнічних вимог сконструйовано сівалку точного висіву з гасником горизонтальної швидкості насіння.

Сівалка точного висіву з гасником горизонтальної швидкості насіння зображена на рис.1. Вона складається з бруса рами 1, на який встановлені опорно-приводні колеса 22, кронштейн навіски на трактор 2, кронштейни 3 з балкою 4 для кріплення апаратів точного висіву насіння 5 з насіннєпроводами 7 і приводними зірочками 6. На брусі рами 1 хомутами прикріплена передня плита паралельної підвіски 9, яка кріпиться у вертикальному напрямі притискною пружиною 21, прикріпленою до корпуса кілеподібного сошника 18, в якому розміщена піхва 8 і розподільчий диск 10 з еластичними лопатками. До рами прикріплено кіль 18 з поличками 17, які створюють борозну для висівання насіння. На одній осі з розподільчим диском з лопатками 10 встановлено вилку 12, на кінці якої прикріплено опорно-приводнеприкочувальне колесо 14. Між кронштейном корпуса паралельної підвіски 9 і вилкою 12 встановлено гвинт 11 для регулювання глибини зароблення насіння, а на вилці також встановлені загортачі насіння 16 і шлейфи 15. Опорно-приводне-прикочувальне колесо 1 з’єднано з розподільчим диском з лопатками ланцюговою передачою 13. На задній плиті паралельної підвіски 20 на кронштейні прикріплена бритва 19, площина різання якої виставлена на рівні кінця кіля сошника 18, яка підрізає і розпушує грунт та створює умови для прокладання борозни.

Робота сівалки точного висіву з гасником горизонтальної швидкості насіння здійснюється таким чином.

–  –  –

Обертовий момент з приводного колеса 22 через ланцюгову передачу передається на привод конічного редуктора (на кресленні не показано), а далі з ведучої шестерні через ланцюгову передачу на привідні зірочки 6 апаратів видачі насіння 5.

Насіння через насінєпровід 7 потрапляє в піхву 8 корпуса сошника 9 апарату точного висіву насіння, а далі на розподільчий диск з еластичними лопатками колеса 10, де розганяється до швидкості руху сівалки, тільки в протилежному напрямі і випадає на дно борозни, зробленої кілем 18, утриманої від осипання на час падання поличками 17. Борозна загортається загортачами 16, прикочується колесом 14, а слід від колеса зарівнюється шлейфами 15. Глибина борозни регулюється гвинтом 11.

Частота обертання n1 (у об/с) приводного колеса 22 сівалки визначається залежно від швидкості руху агрегату (без урахування ковзання коліс):

V n1 =, (1) D1

–  –  –

де D2 і n2 - відповідно зовнішній діаметр розподільчого диска і частота його обертання, об/хв.

Продуктивність сівалки однозернового висіву можна визначити із залежності:

Q = 60n4 k1 k2, (6) де Q – кількість зернин висіяних сівалкою за одиницю часу, шт./год.;

n4 – кількість обертів висівного апарату, об/хв.; k1 – кількість комірок видачі зерен одного висівного апарата, об/хв.; k2 – кількість висівних апаратів, шт.

На основі проведених досліджень можна зробити такі висновки:

1. Приведена конструктивно-кінематична компонувальна схему сівалки точного висіву цукрових буряків забезпечує заданий висів насіння механічним способом без пневматичної дії, що є менш енергозатратним і конкурентоспроможним.

2. Виведені аналітичні залежності для визначення кінематики приводу висівного апарата і гасника горизонтальної швидкості руху зернин, а також залежності для їх роботи при точному висіві насіння.

Література

1. Кардашевський С.В. Висевные устройства посевных машин.

М.: Машиностроение, 1973. - 356с.

2. Машины точного посева промышленных культур:

конструирование и расчет / В.С. Басин, В.В. Брей, Л.В. Погорелый и др. К.: Техника, 1978. - 157с.

3. Решитило О.М. Обгрунтування параметрів пневматиченого апарату внутрішнього заповнення для точного висіву зернових колоскових культур: Автореф. дис.... канд. техн. Наук: 05.05.11 / Вінницький державний технічний університет. – Вінниця, 2005. – 21 с.

4.Гевко Б.М., Чвартацький І.І. Розрахунок висівного апарату сівалки точного висіву насіння. / Науковий журнал ТДТУ імені Івана Пулюя. –2005. - №4. - С.58-63.

5. Деклараційний патент України № 10433 Висівний апарат точного висіву насіння. Гнатьо П.М., Чвартацький І.І. та інші.

Бюл.№11,2005 Рецензент д.т.н., проф. Б.М. Гевко УДК 539.3 В.В. Божидарнік, д.т.н, О.В. Максимович, к.т.н., Я.В. Максимович Луцький державний технічний університет

РОЗРАХУНОК ЗОСЕРЕДЖЕНИХ СИЛ ДЛЯ ПІДРОСТАННЯ

КРИВОЛІНІЙНИХ ТРІЩИН У ПЛАСТИНКАХ

У статті представлено алгоритм розрахунку зосереджених сил, за яких будуть поширюватися тріщини в пластинках та їх траєкторії. Алгоритм ґрунтується на описі тріщини сплайнами. На прикладах показана ефективність алгоритму.

Постановка проблеми. Розглядається випадок, коли тріщини розповсюджуються під дією зосереджених сил. Особливістю цієї задачі є те, що для підростання тріщин необхідно збільшувати за величиною прикладені зусилля. Знайдемо траєкторії розповсюдження тріщин та величину сил, які необхідні для руйнування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даний час розрахункові методи достатньо повно розроблені для випадку прямолінійного розповсюдження тріщин. В роботах [1, 2] запропоновано підхід до розрахунку квазістатичних криволінійних траєкторій підростання тріщин в ізотропних пластинках при втомних навантаженнях, в якому приймалось, що обидві вершини тріщини розповсюджуються симетрично відносно деяких осей чи точки або умови такі, за яких тільки проходить руйнування біля одної з вершин.

В той же час важливому для практики випадку криволінійних траєкторій в літературі присвячено відносно невелику кількість робіт.

Метою дослідження є розрахунок траєкторії поширення тріщин та величини навантаження, яке викликає цей процес.

Результати дослідження. Для розв’язування поставленої задачі використаємо метод прослідковування [3, 4]. Тобто процес поширення тріщин розбиваємо на окремі етапи так, щоб прирости дуг тріщин на них були малими. На кожному з етапів визначаємо напрямок підростання тріщини та довжину дуг біля обох її вершин.

Початковий напрямок зміни траєкторії знаходимо за допомогою відомих критеріїв, які мають вигляд = f ( KI, K II ), (1) де – кут, що відлічується від дотичної до тріщини у її вершині;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


K I, K II – коефіцієнти інтенсивності напружень (КІН).

Будемо розглядати далі найбільш поширений в літературі силовий критерій, згідно з яким підростання тріщини проходить у площинці, де кільцеві розтягувальні напруження є максимальними.

Тоді кут зміни напрямку поширення тріщини визначається за формулою [3] = 2arctg[(1 1 + 8q2 sgn KI ) /(4q)], (2) де q = KII / KI.

Інші критерії поширення тріщин наведено в [3].

Алгоритм розв’язування задачі. Розділимо весь процес навантаження, який будемо характеризувати параметром p, на етапи.

Припустимо, що ми вже знайшли рівняння тріщини в кінці n – ого етапу і позначимо: значення параметра навантаження через pn (цей параметр в даній задачі невідомий); рівняння тріщини через x = n (t ), y = n (t ), де t параметр, який змінюється в межах 1 t 1.

Початковій тріщині припишемо номер 0.

Для побудови рівняння тріщини будемо задавати координати точок на ній ( x1( n ), y1( n ) ),( x2n ), y2n ) ),...,( xNn ), y Nn ) ), де N n – кількість ( ( ( ( n n вузлових точок. Зазначимо, що перша і остання точки відповідають вершинам тріщини, які позначимо через An, Bn.

Крім цього, приймемо, що відомі значення параметра t, якому відповідають вузлові точки:

t1( n ), t2n ),..., t Nn ).

( ( n Відомо, що значення КІН істотно залежать від нахилу дотичної біля вершин тріщини. Тому розглядаємо випадок, коли відомі значення кутів нахилу дотичних у вершинах тріщини An, Bn до осі Ох, які позначимо через nA,n. У зв’язку з цим будемо додатково задавати B

–  –  –

На основі заданих значень параметра та координат вузлових точок рівняння тріщини описуємо за допомогою кубічного сплайну, який є неперервним разом із двома першими похідними та має задані нахили дотичної у вершинах. Далі з використанням розробленого алгоритму, покладаючи значення p=1, знаходимо КІН для обох вершин тріщин An i Bn: K ( A ), K ( B ).

I, II n I, II n У процесі руйнування можуть переміщуватися обидві вершини тріщини. Як показали розрахунки, процес руйнування при використанні силового критерію руйнування характерний тим, що КІН K II практично рівний нулю. Тому для продовження поширення тріщин необхідно визначити значення параметра навантаження так, щоб max ( pn K I ( An ), pn K I ( Bn ) ) = K I c.

За допомогою рівняння (1) знаходимо кути нахилу приростів тріщини для обох вершин відносно дотичних, які позначимо через nA, nB.

–  –  –

Рівняння тріщини записуємо за допомогою кубічних сплайнів, в яких додатково задаємо значення похідних у вершині тріщини, які визначаються через кути nA+1, nB+1. Таким чином, послідовно встановлюємо форму тріщини на наступних етапах та значення силового параметру, який забезпечує підростання тріщини на кожному з етапів. Наведені співвідношення дають можливість розраховувати процес розширення тріщин, якщо відомі співвідношення вигляду (1, 2).

Дослідження процесу руйнування пластинок під дією зосереджених сил. Розглянемо приклади розрахунку траєкторій тріщин та величини зосереджених сил. Приймемо, що нескінченна пластинка послаблена прямолінійною тріщиною з півдовжиною а.

Розглянемо спочатку випадок, коли пластинка навантажена зосередженою силою (0, P), яка прикладена у точці (0, ka). Розрахунки проведені відповідно до матеріалу з коефіцієнтом Пуассона = 0.3 та K / a = 10 МПа. На рис. 2 зображено траєкторію розповсюдження Ic тріщини (верхній графік), значення величини P/a середній графік та значення КІН на тріщині, коли сила прикладена в точці (0, 0.5a). Із нижнього графіка видно, що K II 0 у процесі руху, що обґрунтовує вибраний вище критерій руйнування max ( K I ( A), K I ( B) ) = K I c. З цього ж графіка видно, що при підростанні тріщини КІН зменшується, що відповідно вимагає збільшення величини сили для забезпечення підростання тріщини. З першого графіка видно, що тріщина підростає в напрямку розміщення прикладеної сили.

Розглянемо випадок, коли сила розміщена несиметрично відносно тріщини, що відповідно зумовить несиметричність траєкторій поширення тріщини. З цією метою розглянемо випадок, коли сила прикладена в точках (0.5a, 0.5a), (0.5a, a). Траєкторії поширення тріщини та значення необхідного зусилля зображено графічно на рис.

3 та 4 відповідно. Як видно з другого графіка, на цих рисунках вершини переміщуються з різною швидкістю, причому віддалена від сили вершина тріщини починає рухатись тільки з моменту часу, коли права тріщина досягає точки з номером 2. На початковій стадії для підростання тріщини в квазістатичному режимі величину сил, що віддалені від тріщини більше за півдовжину, необхідно дещо зменшувати.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«Бендерська І. Роль організаційно-економічної культури в активізації діяльності машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / І. Бендерська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11biidmp.pdf. УДК 334.784 (658.5) JEL Classification: M12, M14 Ірина Бендерська Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ...»

«ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 5 УДК 621.311 П. Д. Лежнюк1 О. Є. Рубаненко1 А. В. Килимчук1 ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ЛОКАЛЬНИХ САК З УРАХУВАННЯМ СИСТЕМНОГО ЕФЕКТУ Вінницький національний технічний університет Розглянуто задачу оптимізації режимів ЕЕС, як задачу автоматичного керування, кінцевою метою розв’язання якої є формування закону оптимального керування режимами електричних мереж з урахуванням системного ефекту. Розглянуто...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ ЮРЧАК ОЛЬГА МИРОСЛАВІВНА Покращення мотиваційного механізму оплати праці на прикладі ТОВ “Р.О.М. і Ко” Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності АВТОРЕФЕРАТ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” Тернопіль – 2012 Магістерською роботою за ОКР “Магістр” є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана...»

«УДК 631. 31: 631. 51. 001 РОЗРОБКА КОМБІНОВАНОГО СПОСОБУ ТА ПОДРІБНЮВАЧА ДЛЯ ҐРУНТУ, ЗАСМІЧЕНОГО РОСЛИННИМИ ЗАЛИШКАМИ М. Корчак, аспірант Подільський державний аграрно-технічний університет Ключові слова: рослинні залишки, комбінований спосіб, подрібнювач, подрібнення. Key words: vegetable tailings, combined method, grinding down, growing shallow. Conducted analysis of technologies and constructions of machines for till of soil, shivy vegetable tailings of rougstem cultures, the combined method...»

«ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 4 УДК 656.7:330.4(045) О. В. Марусич1 В. С. Коновалюк1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТРАНСЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ВИТРАТ АВІАКОМПАНІЇ Національний авіаційний університет Висвітлені проблеми побудови транслогарифмічної функції витрат авіакомпанії. Досліджено основні властивості та обмеження використання цієї функції витрат. Показано, як транслогарифмічна функція може бути використана для оцінки еластичності заміщення, вимірювання...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Факультет комп'ютерних систем та автоматики Кафедра комп’ютерних систем управління Затверджено вченою радою ФКСА протокол № _ від Голова вченої ради Бісікало О.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни до фаху Вступ Напрям підготовки 6.050202 – Автоматизація та комп'ютернонтегровані технології Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр Укладач к.т.н., доцент Никитенко О.Д....»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія географічна. 2007. Вип. 34. С. 37–44 Ser. Geogr. 2007. N 34. P. 37–44 УДК 504.75 ТЕХНОГЕННІ ПОЛЮТАНТИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ПОШИРЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ. І. Волошин1, І. Мезенцева2 Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна Луцький біотехнічний інститут, вул. Cагайдачного, 6, м. Луцьк, 43020, Україна Розглянуто головні аспекти поширення захворюваності населення Волинської обл. Виконано...»

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ДЕРЖАВА 1(2), 2009 УДК 658.589:621 Ірина Вовк, Юрій Вовк Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ Анотація. У статті проведено аналіз механізмів ресурсозбереження підприємств машинобудівної галузі. Запропоновано альтернативні механізми ефективного використання ресурсів. Ключові слова: ресурсозбереження, енергозбереження, машиновудування, кластеризація. Iryna Vovk,...»

«УДК 94:355.241(470)(091) РАДЕЦЬК ИЙ В.Г.* ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОНТИНГЕНТІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ У МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ Проаналізовано особливості організації матеріально-технічного забезпечення миротворчих контингентів України у міжнародних миротворчих операціях, зроблено висновок про необхідність подальшого вивчення досвіду миротворчої діяльності Збройних Сил України. Ключові слова: матеріально-технічне забезпечення, миротворча діяльність Збройних...»

«ВІДГУК офіційного опонента кандидата технічних наук Фаля Андрія Євгеновича про дисертаційну роботу Яцко Федора Володимировича «Моделювання і прогнозування довговічності залізобетонних елементів транспортних споруд на автомобільних дорогах», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.17 – будівельна механіка 1 Актуальність теми дисертаційної роботи Проблема прогнозування ресурсу залізобетонних елементів, як на етапі проектування, так і в процесі...»

«СВІТЛОТЕХНІКА УДК 621.327. 534.15.032.2 В статті розглянуто приелектродні процеси в люмінесцентних лампах у режимі попереднього підігрівання. Встановлено умови виникнення та існування М.Г. Тарасенко, нестаціонарного та стаціонарного навколоелектродного канд. техн. наук розряду. Визначено характер зміни частоти релаксаційних В.П. Коваль, коливань провідності нестаціонарного канд. техн. наук навколоелектродного розряду в залежності від величини Тернопільський струму попереднього підігрівання....»

«ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2013. № 5 УДК 622.323 М. Й. Федорів, канд. тех. наук, доц.; У. М. Николин, канд. тех. наук; А. І. Поточний, асп.МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОБУРА Представлено математичну модель функціонування системи електропостачання (СЕП) електробура (ЕЛБ) в середовищі віртуального програмування Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench (LabVIEW). Отримана математична модель дозволяє моделювати...»

«Зозульов О.В. Методика ринкового позиціонування. //Економічний вісник Національного технічного університету України “КПІ”. – К.: Політехніка – 2006. №3. – С. 119-124 Зозульов О. В., канд. економ. наук, доц., Національний технічний університет України КПІ МЕТОДИКА РИНКОВОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРУ Анотація. В статті розглядається методика, яка дозволяє визначити оптимальне ринкове позиціонування товару. Наводяться основні етапи методики та базові теоретичні положення, які необхідні для викладання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»