WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Дослідження. Розробки. Проекти ВІСНИК НАДУ Дослідження. Розробки. Проекти Юрій Сурмін, доктор соціологічних наук, професор, перший заступник директора Інституту проблем ...»

-- [ Страница 1 ] --

Дослідження. Розробки. Проекти

ВІСНИК НАДУ

Дослідження.

Розробки.

Проекти

Юрій Сурмін,

доктор соціологічних наук, професор,

перший заступник директора

Інституту проблем державного управління

та місцевого самоврядування НАДУ

Тетяна Крушельницька,

кандидат наук з державного управління,

заступник директора - начальник центру

соціологічних досліджень Інституту проблем

державного управління

та місцевого самоврядування НАДУ

Імідж Національної академії державного управління при Президентові України в професійному середовищі:

експертні оцінки Успіх будь-якої організації значною мірою залежить від ставлення до неї партнерів, споживачів послуг та суспільства. У професійній сфері ставлення до організації визначається уявленням суспільної або експертної думки щодо її діяльності, виконуваних завдань, повноважень, компетенції тощо.

З метою виявлення експертної думки щодо іміджу Національної академії при Президентові України (далі - Національна академія) в професійному середовищі Інститутом проблем державного управління та місцевого самоврядування спільно з Центром дистанційного навчання у січні - лютому 2009 р. через мережу Інтернет проведено експертне опитування: "Імідж Національної академії у професійному середовищі", в якому взяли участь слухачі, викладачі, фахівці та спеціалісти Національної академії та її регіональних інститутів.

Дослідження мало на меті розв'язання таких завдань:

• оцінити рівень освітніх послуг та конкурентоспроможності Національної академії порівняно з іншими закладами України;

• оцінити статус, роль та місце Національної академії в загальнонаціональній системі професійного навчання державних службовців; рівень Вісник Національної академії державного управління лідерства закладу в демократичних змінах держави, а також рівень впливу на регіональний розвиток;

• оцінити досягнення та коло наявних проблем, імовірні сценарії подальшого процесу її модернізації;

• виявити найбільш привабливі аспекти навчання та роботи в Національній академії;

• розробити рекомендації щодо подальшого реформування Національної академії як провідного закладу загальнонаціональної системи професійного навчання управлінських кадрів усіх рівнів.

Узагальнення отриманих результатів експертного опитування дало змогу відповідно до поставлених завдань дослідження виявити якісні оцінки підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (далі - державних службовців), оцінити статус, роль, місце Національної академії в загальнонаціональній системі професійного навчання управлінськихкадрів, окреслити проблемне поле, досягнення та перспективи її подальшої модернізації, оцінити основні складові іміджу Національної академії в професійному середовищі. Зроблені висновки і внесені пропозиції сприятимуть подальшому вдосконаленню навчального процесу в Національній академії, зміцненню її позитивного іміджу в системі органів державної влади, політичній системі та громадянському суспільстві.

Усього в опитуванні взяло участь 63,1% жінок та 36,9% чоловіків, серед яких більшість (56,4%) - слухачі регіональних інститутів Національної академії; кожен десятий (12,0%) - державний службовець регіонального інституту або слухач Національної академії; по 8,5% - викладачі регіональних інститутів та державні службовці Національної академії; 2,7% - викладачі Національної академії.

За віком розподіл експертів такий: значний (47,5%) відсоток експертів у віці до 30-років; кожен третій (34,6%) - віком 31-40 років; кожен десятий (12,4%) у віці 41-50 років; дуже незначний відсоток (4,2%) експертів віком 51-60 років; решта (1,4%) - старші 60 років. Отже, вибірка охоплює різні вікові категорії експертів і є достатньо репрезентативною. Це дає змогу зробити висновок про об'єктивні оцінки експертів щодо іміджу Національної академії у сфері державного управління, освіти, політичному середовищі.

У контексті системного підходу імідж будь-якої організації формується як комплексний образ, що складається із зовнішніх та внутрішніх елементів сприйняття різними експертами певних конкретних характеристик, що дає змогу оцінити її діяльність різними суб'єктами чи групами. Національна академія є складною багатовимірною системою, яка уособлює певне підґрунтя життєдіяльності суспільства. Формування її іміджу в професійному середовищі є складним та тривалим процесом, якому можуть бути властиві певні характеристики. Серед них можна виділити: діловий імідж органі

<

Дослідження. Розробки. Проекти

зації, внутрішній імідж організації, імідж керівника, імідж персоналу, імідж послуг, соціальний імідж організації. Імідж може формуватися і на когнітивному рівні через враження від спілкування із співробітниками, аналіз діяльності тощо.

Діловий імідж організації - це уявлення експерта про організацію як суб'єкта ділової активності. Основними складовими є повнота і своєчасність наданих послуг громадянину. Розглядаючи діловий імідж Національної академії в контексті підготовки державно-управлінських кадрів, забезпечення їх професійної підготовки, експерти оцінили загальний рівень освітніх послуг, що надаються в Національній академії та її конкурентоспроможність порівняно з іншими закладами України (табл. 1).

Таблиця 1 Загальний рівень освітніх послуг у Національній академії Дуже низький Низький Середній Високий Дуже високий 3,1% 2,1% 15,3% 43,2% 36,3% Результати засвідчують, що понад 70,0% експертів вважає цей рівень достатньо високим (сумарні оцінки: "високий" та "дуже високий" відповідно 43,2% та 36,3%). Решта експертів позначило низькі та середні оцінки.

Тому понад 80,0% експертів вважає, що навчання в Національній академії є дуже привабливим (сумарні оцінки: "дуже привабливо" та "привабливо") і дає змогу отримати якісні професійні знання, необхідні для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Оцінки експертів щодо високого загального рівня професійної підготовки державних службовців узгоджуються з оцінками експертів, які вважають, що Національна академія на ринку освітніх послуг має високу конкурентоспроможність порівняно з іншими аналогічними вищими навчальними закладами України - понад 70,0% опитаних дотримується такої думки (сумарні оцінки: "високий" та "дуже високий" відповідно позначило 43,1% та 31,7%). Середні оцінки щодо цього позначило 18,0%, сумарні низькі решта опитаних. Це дає змогу зробити висновок про те, що Національна академія надає якісні послуги у сфері підготовки управлінських кадрів, достойно конкурує з іншими аналогічними вітчизняними закладами, а отже, має високий професійний імідж на ринку освітніх послуг в Україні.

Важливою складовою професійного іміджу є соціальний (суспільний) імідж організації, що уособлює уявлення громадськості, експертів про цілі, місію й роль організації в освітній сфері, системі державного управління, процесах державотворення та життєдіяльності суспільства. Дослідження дало змогу виявити експертну думку щодо ролі, місця та статусу Національної академії в загальнонаціональній системі професійного навчання державних службовців, а також оцінити рівень лідерства закладу в демокраВісник Національної академії державного управління

–  –  –

Дані таблиці показують, що в загальнонаціональній системі професійної підготовки державних службовців така складова, як підвищення кваліфікації державних службовців у Національній академії відіграє важливу роль - такої думки дотримується понад 70,0% опитаних (сумарні оцінки:

"високий" та "дуже високий" відповідно 34,7% та 38,4%). Аналогічно оцінено експертами рівень впливу магістерської підготовки в Національній академії на національну систему професійної підготовки державних службовців - понад 75,0% позначило високі оцінки (сумарні оцінки: "високий" та "дуже високий" відповідно 31,9% та 46,3%). Значно менший відсоток експертів позначили середні оцінки, зокрема 18,0% посередньо оцінили вплив підвищення кваліфікації державних службовців у Національній академії на національну систему підготовки, 12,5% - відповідно і магістерської підготовки. Решта експертів (7,0%-8,0%) визначилися з низькими оцінками.

Отже, на думку експертів, Національна академія має значний рівень впливу на загальнонаціональну систему професійної підготовки державних службовців. Однак більшість (72,0%) опитаних не змогли визначитися щодо характеру впливу Національної академії на процес її модернізації, що свідчить про недостатньо чітко визначену на сучасному етапі місію та роль Національної академії в цій системі.

Крім того, досить неоднозначно експерти оцінили лідерські позиції Національної академії в демократичних змінах Української держави, зокрема 43,5% оцінює їх високо (сумарні оцінки: "високий" та "дуже високий" відповідно 25,9% та 17,6%), 30,1% - посередньо, а 26,5% - низько (сумарні оцінки: "дуже низький" та "низький"). Це не дозволяє зробити чіткий висновок про рівень лідерства закладу в процесах демократизації Української держави. Такий висновок корелюється з аналогічними оцінками експертів щодо характеру впливу Національної академії на окремі складові державного управління (табл. 3).

–  –  –

Опитування засвідчило, що експерти досить високо оцінили вплив регіональних інститутів Національної академії на розвиток їх регіонів більшість (понад 50,0%) опитаних відзначають їх позитивний вплив (сумарні оцінки: "високий" та "дуже високий") на: підготовку професійних

Вісник Національної академії державного управління

кадрів (74,9%); науковий супровід прийняття регіональних управлінських рішень (54,8%); модернізацію регіональних систем державного управління (52,7%); розроблення регіональних програм соціально-економічного розвитку (49,6%). Посередньо оцінили вплив регіональних інститутів Національної академії на розвиток їх регіонів 18,0-28,6% усіх опитаних, решта (в межах 6,5% - 20,3%) - визначилися з низькими оцінками. Такі оцінки експертів дають змогу опосередковано зробити висновок, що регіональні інститути Національної академії, основною метою діяльності яких є підготовка професійних, компетентних управлінських кадрів для роботи в органах місцевої влади та органах самоврядування, забезпечення наукового супроводу управлінських рішень, участь у розробленні регіональних програм соціально-економічного розвитку справляють суттєвий вплив на найважливіші сфери розвитку їх регіонів - економіку, культуру, освіту, науку тощо.

Діловий імідж Національної академії можна розглядати також і з точки зору функціонального підходу, за яким оцінюються її завдання, цілі функціонування, виконання стрижневої функції тощо. Так, оцінки експертів щодо місця та ролі Національної академії в загальнонаціональній системі професійної підготовки показують, що майже 70,0% експертів бачить Національну академію як провідний навчальний заклад з функціями координації наукового та навчально-методичного забезпечення професійної підготовки державних службовців. Причому 75,9% експертів вважає, що її нинішній статус цілком відповідає сучасним умовам державного будівництва в Україні, забезпеченню експертно-аналітичної, нормотворчої діяльності Президента України, інших центральних органів державної влади та назрілим демократичним змінам у суспільстві.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Оцінки експертів щодо місця та ролі закладу в національній системі професійної підготовки державних службовців дають змогу зробити висновок, що на сьогодні Національної академії має досить високий статус в системі державного управління України. Вона також відіграє важливу роль у загальнонаціональній системі професійної підготовки державних службовців, проте і досі її роль та місія недостатньо унормовані та чітко визначені. З метою реалізації її провідної ролі у цій системі Національна академія повинна набути іншого статусу - стати провідним навчальним закладом з функціями координації наукового та навчально-методичного забезпечення професійної підготовки державних службовців. Це сприятиме формуванню більш позитивному іміджу Національної академії не лише в професійній підготовці управлінських кадрів, але й у спільній діяльності та взаємодії з органами державної влади різних рівнів, суб'єктами політичної системи та громадянського суспільства.

Сьогодні ставлення до Національної академії в професійному (адміністративному, політичному) середовищі країни значною мірою формується на основі отриманих досягнень та здобутків. Розпочатий процес модернізації закладу відбувається в складних умовах. Передусім він характеризується

–  –  –

Як видно, найбільший відсоток експертів вважає досить значимими (сумарні оцінки: "значні" та "дуже значні") досягнення Національної академії щодо: відкриття нових магістерських програм (56,0%), запровадження магістерської програми з публічного адміністрування (60,2%), впровадження "Абетки демократичного врядування" (45,2%), посилення комунікацій (62,2%), створення системи організації наукових досліджень у галузі "державне управління" (64,5%), зростання її авторитету в загальнонаціональній системі професійної підготовки (66,4%), залучення зарубіжних експертів за різними аспектами модернізації (56,5%), матеріально-технічне та комп'ютерне оснащення робочих місць (45,7%). Посередньо оцінили ці досягнення 20,0-30,0% Вісник Національної академії державного управління

–  –  –

До найбільш болючих проблем (сумарні оцінки: "дуже актуальна" та "актуальна") функціонування Національної академії більшість експертів віднесли: недостатнє фінансування (56,4%), нестабільність фінансування (64,9%), недостатній рівень взаємодії з центральними органами виконавчої влади (79,1%), неефективність нормативно-правового забезпечення (80,3%), несприятлива соціально-психологічна атмосфера в колективі (86,5%), недостатній рівень професорсько-викладацького складу (86,7%), недостатня готовність працівників до змін (88,8%).

Також експерти оцінили ймовірність можливих (негативних і позитивних) сценаріїв подальшого процесу модернізації закладу (табл. 7).

Загалом експерти засвідчують більш позитивні ніж негативні прогнози щодо подальшої модернізації Національної академії. Так, більшість (понад 50,0%) опитаних дотримується думки (сумарні оцінки: "дуже ймовірно" та "ймовірно"), що процес модернізації Національної академії, зокрема: базуватиметься на послідовній політиці керівництва з активним залученням європейських інституцій (54,1%); буде ефективним та організований (56,2%), відбуватиметься поступово (62,6%). Кожен п'ятий експерт розглядає позитивні прогнози малоймовірними, решта (11,2% - 18,1%) не змогли визначитися.

–  –  –

Ймовірність негативних сценаріїв подальшої модернізації закладу, на думку опитаних, є слабкою. Так, для 44,6% - 59,7% виявилося важко відповісти на дане питання; 14,1 - 21,8% вважає, що негативні сценарії взагалі малоймовірні. Досить незначним є відсоток експертів, які вказують на велику ймовірність (сумарні оцінки: "дуже ймовірно" та "ймовірно") негативних сценаріїв, зокрема таких, як: "хаотичний та непослідовний" - 19,1%; "складний та неефективний процес" - лише кожен четвертий (22,6%); "довготривалий та малопрогнозований" - 26,1%; "поступовий при значній протидії з боку окремих підрозділів Національної академії" - 25,9%; "зберігатиметься імітаційний характер модернізації" - 26,4%. Це дає змогу зробити висновок, що потреба подальшого реформування Національної академії залишається нагальною та актуальною, проте на даному етапі необхідно чітко визначитися з сучасною стратегією її розвитку, розробити і затвердити програмні засадничі документи та конкретні заходи щодо їх практичної реалізації.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«7. Lavrinenko N. P. Social`no-ekonomichne stanovy`shhe ta kul`turno-osvitnya diyal`nist` pravo-slavny`h monasty`riv pivdnya Ky`yivs`koyi yeparhiyi (1793-1917): avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. st. kand. istory`chny`h nauk: specz. 07. 00. 01 «istoriya Ukrayiny`». / N. P Lavrinenko. – Cherkasy`, 2008. – 33 s.8. Lomachy`ns`ka I. M. Pravoslavne chernecztvo v Ukrayini yak suspil`ny`j fenomen: avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. st. kand. fy`losofs`ky`h nauk: specz. 09. 00. 11 «religiyeznavstvo». /...»

«Бхагават катха. – Діллі, 1994 – 425 п. Віджайендр Снатак. Радга Валлабг сампрадай: сіддгант аур сагітья. – Діллі, 1990 – 357 п. Говіндтрігунаят. Кабір кі вічардгара. – Аллагабад, 1975 – 387 п. Діндаял Гупт.Аштачхап аур Валлабга сампрадай.– Діллі, 1985 – 367 п. Міра Баї аур ункі падавалі. – Діллі, 1995 – 406 п. Нарада бгакті сутра. – Агра, 1978 – 178 п. Нітьянанд Шарма. Радга Валлабга сампрадай. – Агра, 1991 – 245 п. Рамчандр Шукла. Трівені. – Діллі, 1967 – 345 п. Шанділья бгакті сутра. – Агра,...»

«Національний університет «Києво-Могилянська академія» Світлана Оксамитна Олександр Виноградов Ліна Малиш Тамара Марценюк МОЛОДЬ УКРАЇНИ: ВІД ОСВІТИ ДО ПРАЦІ Київ ББК М 52 У монографії аналізуються результати дослідження процесу переходу української молоді від освіти до праці, зокрема, розглянуто основні характеристики системи освіти, поширеність здобутих молодими людьми освітніх кваліфікацій, особливості реалізації освітнього потенціалу на ринку праці, визначено класовий статус молоді на ринку...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОСОФІЯ, КУЛЬТУРОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 2 УДК 050.489:304(470+511)1898/1910 Г. І. Батичко МИСТЕЦЬКІ ВИДАННЯ К.ХІХ-ПОЧ.ХХ СТ.В АРХІТЕКТОНІЦІ ВІТЧИЗНЯНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ На основі аналізу мистецьких видань к. ХІХ-поч. ХХ століття обґрунтовується думка щодо становлення нових форм взаємодії між митцем та публікою. Мистецькі видання розглядаються як трибуна для презентації естетичних поглядів представників мистецьких угруповань та...»

«Соціологія УДК 316:347.96-045.28 В. Л. Погрібна, доктор соціологічних наук, професор; І. В. Підкуркова, кандидат соціологічних наук, доцент РоЛь пРоФІЛьноГо вУЗУ в попЕРЕдЖЕннІ пРоФЕсІйноГо мАРГІнАЛІЗмУ ЮРисТІв У статті крізь призму теорії зони найближчого розвитку Л. С. Виготського ...»

«свідомість. Вплив на пацієнта здійснюється через повчання, навіювання,команди. Пацієнт має право ставити питання, які хвилюють його і, без сумніву, має право очікувати відповіді від лікаря, яка і буде тією альтернативою, з якої повстане його вибір. У цьому, власне, і полягає гуманістичний підхід до процесу взаємодії на суб’єкт-суб’єктному рівні у структурі мовленнєвого спілкування лікаря з пацієнтом. Звідси мовиться про вищу форму соціальнопсихологічного контакту – співробітництво, що полягає у...»

«ISSN 0130-9188 КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ Літопис журнальних статей Державний бібліографічний покажчик України №5 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА STATE SCIENTIFIC INSTITUTION КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ IVAN FEDOROV імені ІВАНА ФЕДОРОВА BOOK CHAMBER OF UKRAINE Національна National бібліографія України Bibliography of Ukraine ЛІТОПИС THE MAGAZINE ЖУРНАЛЬНИХ ARTICLES СТАТЕЙ CHRONICLE Державний бібліографічний покажчик State Bibliographic Index України of Ukraine №5 №5 Березень 2006 March, 2006 (4379—5477)...»

«Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки 5 Розділ І. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ УДК 324:070 Ю. С. Прокопчук СИМВОЛІЧНА ВЛАДА ТА СИМВОЛІЧНА ПОЛІТИКА ЯК КОНСТИТУТИВНІ ЗАСАДИ КОНСТРУЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ПОЛЯ Розглядаються питання, пов’язані з аналізом впливу символічного виробництва та символічної політики на процеси конструювання політичного поля. Обґрунтовується здатність символічних політичних практик впливати на процеси легітимації політичного устрою. Ключові слова: політичне поле,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Філологічні науки УДК 811.111 С. К. Романюк, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ Статтю присвячено дослідженню рекламного дискурсу, продуктом якого є вербальний твір – рекламний текст. Значна увага приділяється визначенню головних характеристик реклами. Дається визначення реклами і рекламного дискурсу. Розкривається мета і завдання рекламної комунікації....»

«Міністерство освіти і науки України Львівська обласна державна адміністрація Національний університет «Львівська політехніка» Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Інститут регіональних досліджень НАН України Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції BRAIN DRAIN – BRAIN GAIN: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ Львів – 2014 УДК 331.55 ББК 65.9(2)240 В 11 Редакційна колегія: Малиновська О. (д-р наук з держ. управління) Онищук В. (д-р соц. наук)...»

«Мистецтво, мистецтвознавство УДК 75.05:726.54(477) ТВОРЧІСТЬ СУЧАСНИХ ВОЛИНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ У РЕЦЕПЦІЯХ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ЕСТЕТИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Степанчук Т. А. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, м. Луцьк У статті подаються результати дослідження сприйняття студентською молоддю творчості сучасних волинських художників. Експеримент проводиться на прикладі спадщини О. Бурдаш, С. Костукевич та Л. Литвина. Аналізується ситуація щодо спілкування...»

«ISSN 2304-1439. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. 2014. Т. 19. Вип. 2 (21). УДК 327(73:8)«2001/2013» К. O. Чумак аспірантка кафедра міжнародних відносин ОНУ імені І. І. Мечникова к. 32, Французький бул., 24/26, м. Одеса, 65058, Україна тел.: (380482) 633259, е-mail: christina-chumak@rambler.ru ВІДНОСИНИ США З КРАЇНАМИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ У 2001-2013 pp. Стаття має на меті показати роль і місце країн Латинської Америки у зовнішній політиці адміністрацій Дж....»

«Володимир ЖМИР СЛІДАМИ НІЦШЕ ПО УКРАЇНІ Ніцше Фридрих (1844–1900) украй реакційний німецький філософ-ідеаліст, відвертий апологет буржуазної експлуатації, агресії, фашистської «ідеології». Краткий философский словарь (М., 1955) Ніцше може зрозуміти лише той, хто попередню вже набув точність мислення і настирність. Філософувати слідуючи Ніцше, означає постійне утвердження себе в противагу йому. Карл ЯСПЕРС Пролог Ницше есть острие всей культуры; его острие — встреча с карликом «возвращения»....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»