WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 327:17.022.1 (477) Імідж України в Віктор РИБАЧЕНКО, викладач українському та світовому інформаційному просторі У статті розглядається імідж України, його структурні ...»

-- [ Страница 1 ] --

122 { Український інформаційний простір }

УДК 327:17.022.1 (477)

Імідж України в Віктор РИБАЧЕНКО,

викладач

українському та

світовому

інформаційному просторі

У статті розглядається імідж України, його структурні компоненти, їх сприйняття та інтерпретація в

процесі інформаційної взаємодії носія іміджу та цільових

аудиторій- українських та міжнародних.

Ключові слова: імідж,інформаційний простір, цільова

аудиторія, сприйняття, інтерпретація This article discusses the image of Ukraine, its structural components, their perception and interpretation in the process of information exchange carrier image and target audiences-Ukrainian and international.

Key words: image, information space, target audience, perception, interpretation У науковій літературі та ЗМІ одні й ті ж явища щодо країни описуються та аналізуються через поняття іміджу, репутації, бренду тощо. Інколи ці поняття підміняють одне одного, інколи одне й те ж явище називається різними поняттями. Порівняльний аналіз цих понять не є метою даної публікації, тому уточнимо, що предметом нашого дослідження буде власне імідж України у інформаційному просторі – українському та світовому.

Поняття іміджу вітчизняними та зарубіжними авторами визначається порізному. У більшості з цих визначень відображається певний аспект, або елемент іміджу, чи їх деяка сукупність, в основу кожного визначення явно (експліцитно) чи, навпаки, приховано (імпліцитно) покладена та чи інша концепція іміджу.

У даному аналізі будемо виходити з авторського визначення іміджу: імідж є образ який формується та існує у інформаційному просторі взаємодії носія іміджу з цільовими аудиторіями його сприйняття й інтерпретації.

У вищенаведеному визначенні є, принаймні, декілька ключових моментів:

1. Образ. 2. Носій образу. 3. Цільова аудиторія. 4. Простір взаємодії. 5. СприйРеклама та зв’язки з громадськістю } 123 няття. 6. Інтерпретація. Від того, як розуміється кожен з цих моментів, залежить і розуміння іміджу як цілісного явища.

По-перше, зазначимо, що імідж може бути у будь-якого матеріального чи духовного предмета, явища, соціальної структури, індивідуального чи колективного суб’єкта – якщо носій цього іміджу включений у процес взаємодії (активної чи пасивної) з цільовою аудиторією його сприймання.

Для прикладу, гора, яку ніхто ніколи не бачив, іміджу не має. Гора, яку бачили, сприймали, інтерпретували, оцінювали, – будь-то Говерла чи Фудзіяма, – свій імідж має. І у першому, і у другому випадку об’єктом нашої уваги є неживий матеріальний об’єкт, гора, але одна з них не включена, а друга включена у процес взаємодії з аудиторією, яка її сприймає. Перша гора є потенційним носієм іміджу, але ця її іміджева потенційність може так ніколи і не реалізуватися, якщо вона навіки залишиться десь в глибинах гірського масиву, поза полем людського сприйняття.

Друга гора, хоча за своєю природою вона також, як і перша, є матеріальним, неживим об’єктом, все ж стає актуальним носієм іміджу і відбувається це в той момент, коли люди її вперше побачили, сприйняли, проінтерпретували та оцінили в категоріях культури. Такі неживі об’єкти не можуть формувати свій імідж, вони просто мають певні характеристики, які людина в процесі сприйняття інтерпретує в категоріях культури, оцінює і тим самим формує неживому об’єкту його імідж. Захоплення Говерлою чи Фудзіямою відбувається в категоріях естетики, і людина називає ці гори прекрасними, а якісь інші, не такі довершені – жахливими. Імідж прекрасної, чи, навпаки, жахливої гори (взагалі неживого матеріального предмета, явища, процесу) формує той, хто їх сприймає, інтерпретує та оцінює на основі своєї шкали цінностей.

Якщо ж носієм образу є суб’єкт – індивідуальний чи колективний – то він може сам цілеспрямовано формувати свій імідж і презентувати його оточенню, цільовим аудиторіям. Однак будь-яка цільова аудиторія, сприймаючи цей свідомо створений імідж, може інтерпретувати його і так, як хоче суб’єкт іміджу, і зовсім по-іншому.

Наприклад, жінка, збираючись у театр, робить зачіску, макіяж, одягає вечірнє плаття, гарні туфлі, аксесуари та прикраси – словом, ретельно формує свій візуальний імідж, сама оцінюючи його як вдалий, гарний, або взагалі блискучий – і очікуватиме такої ж оцінки від усіх зустрічних. Однак три інші жінки, які зустрінуть її в театрі, теоретично можуть в своїй свідомості сформувати три її іміджі. Одна вважатиме, що ця жінка, дійсно, виглядає красунею, друга скептично скривиться і скаже, що ця зачіска їй не личить, а плаття пошите невдало, а третя жінка байдуже сковзне поглядом і скаже: «Нічого, нормально виглядає».

То який імідж насправді має ця театралка – гарний, поганий чи так собі? Відповідь очевидна – іміджів у кожного конкретного носія іміджу – об’єкта (суб’єкта) – може бути стільки, скільки цільових аудиторій його сприймає та оцінює, бо кожна цільова аудиторія (навіть в одній особі) сприймає, інтерпретує та оцінює когось (чи щось) по-своєму – і тим самим формує свій варіант іміджу того, кого сприймає.

Цільова аудиторія може складатися із одного суб’єкта сприйняття, із малої, чи великої соціальної групи, із маси. Коли керівник країни напередодні Нового року вітає свій народ, то скільки іміджів його персони та його промови може скластися в ці хвилини? Теоретично стільки, скільки індивідуальних, колективних чи масових суб’єктів сприйняття його в цей момент дивиться і слухає. І потім можна в процесі обміну думками, інформаційної взаємодії почути, що 124 { Український інформаційний простір } Президент виглядав солідно (жахливо, комічно, тупо, впевнено, самовпевнено, байдуже тощо), а його промова була чудовою (ніякою, формальною,нецікавою, цинічною, блискучою, інформативною тощо).

Отже, імідж привітальника та його спічу може у підсумку настільки різнитися в інтерпретації різних суб’єктів сприйняття, що людина, яка це привітання сама не чула і особу не бачила, власної думки може й не скласти, розгубившись серед прямо протилежних оціночних суджень.

Одні автори вважають, що імідж є властивістю свого носія, який його свідомо та цілеспрямовано формує і належить цьому носієві. Інші автори вважають, що імідж є суб’єктивним відображенням характеристик якогось об’єкта сприйняття і належить тому, хто сприймає, належить його свідомості.

Наша точка зору полягає в тому, що імідж реально існує не як виключно властивість свого носія, не як виключно результат сприйняття аудиторії, а у постійному процесі інформаційної взаємодії носія іміджу та сукупності аудиторій його сприйняття, інтерпретації та оцінки.

Спектр різноманітних, інколи прямо протилежних і взаємовиключних думок, суджень, оцінок щодо одного й того ж предмета, явища, процесу, суб’єкта тощо є однією з базових характеристик інформаційної взаємодії.

Той факт, що одні цільові аудиторії як суб’єкти сприйняття та інтерпретації, вважають імідж даного об’єкту (суб’єкта), наприклад, прекрасним (вдалим, серйозним, оригінальним тощо), а інші, скажімо, жахливим (невдалим, легковажним, банальним тощо), доводить, що імідж не є сталою об’єктивною властивістю свого носія, а існує тільки в процесі інформаційної взаємодії носія іміджу та цільової аудиторії його сприйняття, інтерпретації і оцінки.

Це є принципове методологічне положення, яке автор покладає в основу свого аналізу іміджу України в українському та світовому інформаційному просторі.

Імідж країни має свою структуру і може оцінюватися як по кожному структурному компоненту, так і цілісно. Різні автори виділяють різні структурні елементи іміджу країни, інколи взяті довільно і несистемно. Ми виходимо з власної концепції і прагнемо розглядати імідж країни, як систему взаємопов’язаних структурних компонентів, кожен з яких має свою іміджеву характеристику.

Базовим структурним компонентом (назвемо його першим) іміджу країни є її природно-географічне положення, територія, її розмір і особливості. Кожен з елементів цього положення має свою усталену іміджеву оцінку. В залежності від того, якою є територія даної країни, на яких географічних широтах та кліматичних зонах вона розташована, яку питому вагу на її території займають родючі і неродючі землі, ліси, гори, степи, пустелі, якою є її водна структура (річки, озера), чи має вона вихід до моря тощо – складається іміджева оцінка її природно-географічного положення.

Степова Монголія і переповнена джунглями, тундрою чи тайгою якась інша країна мають більш скромну іміджеву оцінку, ніж країна, в якій гармонійно присутні ліси і степи. Пустельні арабсько-африканські країни з пекельним кліматом і країни середземноморського басейну та центрально-європейського регіону зі збалансованим кліматом мають протилежні іміджеві оцінки.

Непривабливість чи, навпаки, привабливість природно-географічного положення тієї чи іншої країни є передумовою розвитку її як туристсько-курортного об’єкту, куди прагнуть (чи не прагнуть) приїхати на відпочинок тисячі та мільйони жителів інших країн. Наявність в даній країні незвичайних природних або рукотворних супероб’єктів (на кшталт Ніагарського водоспаду чи єгипетських пірамід), архітектурного різноманіття, старовинного і сучасного, розвиненої туристської інфраструктури також підвищують іміджеву привабливість країни.

{ Реклама та зв’язки з громадськістю } 125 Руїни Колізею, Парфенону чи канали Венеції, альпійські гірськолижні курорти чи старовинні замки європейських країн, архітектура Оскара Німейєра в місті Бразиліа чи Антоніо Гауді в Барселоні, індійський мавзолей Тадж-Махал чи Собор Святого Петра в Римі – все це та їм подібне доповнює природно-географічні принади країни, приваблює величезну увагу і масу туристів та у підсумку значно підвищує їх імідж.

Зазначу, що жоден з елементів першого базового рівня іміджу не є абсолютним.

Так, держава Ватикан має найменшу у світі територію (усього 0.44 кв. км.), але колосально позитивний імідж, особливо серед католиків світу та їх держав. Росія має колосально велику територію, але її імідж у світі з ряду причин не є бездоганним.

Другим базовим елементом є народ, який заселяє дану територію – нація. Не секрет, що іміджеві характеристики різних народів відрізняються в залежності від того, настільки сформованим і єдиним є цей народ, який вплив мав на інші народи, який внесок зробив він у розвиток людської цивілізації та культури, наскільки привабливим є його національний характер. Є народи, якими людство схильне пишатися, є й такі, які людство фактично зневажає, а є й такі, які людству байдужі. Між цими ставленнями є безліч перехідних станів та відношень, і всі вони мають певну іміджеву оцінку. Має важливе значення і те, якою мірою корінна нація даного народу є фактичним його становим хребтом, наскільки політична нація даної країни ототожнює себе з її етнічною нацією.

Наприклад, історія Європи складалася і написана на даний час таким чином, що на високу іміджеву оцінку, як народ, нація претендують французи, німці, британці, іспанці, мають її давні (але не сучасні) греки та римляни тощо. Між ними також є суперечності, моменти критики і несприйняття, а то й ворожості.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Але іміджева «вага» народів, націй Західної Європи у більшості книг по історії Європи поки що є більш високою, ніж народів, скажімо, Східної Європи, і з цим поки що сперечатися важко. Крім того, асимілюючий ефект в усталених і розвинених країнах є більшим, ніж в країнах менш розвинених. Так, наприклад, алжирці у Франції вважають себе французами, турки в Німеччині – німцями, темношкірі в Англії – англійцями тощо. А ось наскільки росіяни, татари, мадяри тощо в Україні вважають себе українцями, зайве й говорити.

Третім базовим елементом є історія даної країни. У виразах типу «славетна історія» закладена позитивна іміджева оцінка певної країни. Є чимало країн зі складною історією, імідж якої формувався і сприймався не так захоплююче. В історії кожної країни є сторінки, які сприймаються і оцінюються як блискучі або ганебні, причому нерідко їх сприйняття та оцінка всередині країни значно, а то й радикально відрізняється від міжнародного сприйняття та оцінок. Крім того, і всередині країни, і поза нею є різні аудиторії з різними, іноді протилежними шкалами цінностей, тому й сукупність оцінок множиться й виникають різноманітні іміджеві нюанси.

Скажімо, роль Петра Першого, або Катерини ІІ в Росії і Україні є практично протилежною, як і роль Сталіна, бо всі, хто будували Росію як імперію, в країні мають високу внутрішню іміджеву оцінку. Але для України, як і інших народівколоній Росії, ці історичні персони мають негативну іміджеву оцінку, оскільки, зокрема, Петро І будував Петербург на кістках козаків, Катерина зруйнувала Запорозьку Січ, а Сталін влаштував в Україні Голодомор. Відповідно, в Україні вони мають імідж антиукраїнських катів.

Для народів колишнього СРСР перемога у Великій Вітчизняній війні є історичним святом, а для Німеччини – історичною трагедією. Історія Франції пишається наполеонівськими війнами як серією блискучих перемог, а для 126 { Український інформаційний простір } поневолених тоді Францією країн ці ж самі сторінки історії є гіркими. Чимало французів сприймають поразку під Ватерлоо як історичну драму, а в Британії ця битва є предметом історичної гордості, бо британець Веллінгтон наголову розбив там Наполеона.

Іміджеві оцінки переможця завжди протилежні іміджевим оцінкам переможених.

Четвертим компонентом іміджу країни є держава як політико-територіальна організація публічної влади, урядування даної країни. Держава може бути суверенною формально чи реально, класовою чи надкласовою, і кожен цей вимір має свою іміджеву характеристику. Державний лад характеризується такими складовими: форма правління, політичний режим, територіальний устрій – кожна з яких має свою типологію з різними іміджевими характеристиками. Такі форми правління, наприклад, як демократія і диктатура, мають протилежні іміджеві характеристики на політичній шкалі цінностей.

Республіканський устрій може існувати в формах президентської, парламентської чи змішаної політичних систем з різними іміджевими характеристиками кожної з них.

На імідж держави також впливає характер політичного режиму і політичний курс керівництва всередині країни та за її межами.

П’ятим компонентом іміджу країни є суспільство як позадержавна форма організації життєдіяльності соціальних інститутів, груп людей, що часто називається поняттям «громадянське суспільство». Імідж відкритого суспільства в сучасному світі є набагато вищим від іміджу закритого суспільства, на оцінку суспільства впливає також ступінь розвиненості соціальних комунікацій, питома вага різних форм добровільної співпраці – волонтерство, асоціації, товариства, фонди тощо. Одержавлене суспільство має гірший імідж, ніж незалежне від форм прямого державного регулювання, контролю та втручання.

Шостим компонентом іміджу країни є її економічна діяльність у широкому сенсі – виробництво, стан економіки, розвиненість фінансової системи, твердість національної валюти. Імідж багатих країн з високим рівнем ВВП на душу населення і твердою національною валютою, звичайно, не порівняти з іміджем бідних країн з низьким рівнем ВВП на душу населення і слабкою валютою.

Сьомим і відносно незалежним компонентом іміджу країни є її культура.

Країна з багатими і цікавими традиціями, розвиненою народною (в тому числі і побутовою) та сучасною культурою може бути й небагатою, невеликою, але мати високу іміджеву привабливість. Так, наприклад, високий імідж литовського театру часів СРСР забезпечувала високоталановита і знаменита група акторів з театру маленького районного містечка Паневежис, де блискуче грали зірки всесоюзного рівня на чолі з Донатасом Баніонісом.

Культурний аспект надає іміджу країни особливу привабливість, вишуканість, естетичність.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УДК 32.019.5+316.658 С.В. Ставченко, канд. філос. наук, доцент Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара просп. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «КРИЗА-КОНТРОЛЬ» В АНТИКРИЗОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЯХ Розглядаються особливості застосування технології «криза-контроль» в антикризових інформаційних операціях, визначаються основні напрями роботи кризових менеджерів, розкривається зміст основних прийомів та методів...»

«Довідка Adobe® Illustrator® CC Червень 2016 р. Зміст Що нового 1 Огляд нових функцій 2 Початок роботи 13 Робоче середовище 15 Основи робочого середовища 16 Персоналізація робочого середовища 24 Інструменти 29 Колекції інструментів 33 Безпечний режим 44 Колекція інструментів для поділу на фрагменти та обрізання 48 Налаштування кількох монтажних областей 50 Відновлення документів після збою 57 Встановлення параметрів 59 Робоче середовище, оптимізоване для сенсорного керування 61 Перегляд...»

«УДК 347.253 І. П. Івашова, асистентка кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, здобувач Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОМ У статті досліджуються питання визначення права користування житлом, особливості та межі здійснення цього права, розглядається співвідношення з іншими суміжними поняттями. Ключові слова: житло як об’єкт цивільних...»

«10 КРОКІВ ДО ЗАПОЧАТКУВАННЯ ВлАсНОгО АгРОТУРисТиЧНОгО бІЗНесУ 2011 р. 10 КРОКІВ ДО ЗАПОЧАТКУВАННЯ ВлАсНОгО АгРОТУРисТиЧНОгО бІЗНесУ Матеріали публікації опрацьовано в рамках проекту: «Почни свій бізнес на селі. Позааграрна підприємницька діяльність задля добробуту українських селян (агротуризм)». Проект MSZ nr 77/2011/PR/2011 Координатор проекту: Вітослава Васільовска Асистенти координатора проекту: Вікторія Апостолова, Наталія Гасюк, Уляна Бережницька Редакційний колектив: Вікторія Апостолова,...»

«Т.О. Письменкова, В.О. Салов, В.О. Салова (Національний гірничий університет) ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ В ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСВІТНІ СТАНДАРТИ Постановка задачі. Входження України до Європейського співтовариства зумовило значні зміни у багатьох сферах діяльності, в тому числі і в освітній. В Україні виникла необхідність створення Національної Рамки Кваліфікацій (НРК) узгодженою з Європейською Рамкою Кваліфікацій (ЄРК). Робочою групою МОНмолодьспорту України за участю...»

«УКРАЇНА ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ РІШЕННЯ Київ 24 січня 2012 року № 109/0/15-12 Про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення Волвенка О.І. з посади судді Генічеського районного суду Херсонської області за порушення присяги Вища рада юстиції у складі: Колесниченка В.М. – головуючого, Бондика В.А., Висоцького В.І., Ізовітової Л.П., Гаврилюка М.І., Завальнюка В.В., Кобилянського М.Г., Кравченка К.Т., Отрош І.О., Пилипчука П.П., Портнова А.В., Сафулька С.Ф., Татькова В.І., Удовиченка О.С.,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ СУМІШІ АСФАЛЬТОБЕТОННІ І АСФАЛЬТОБЕТОН ДОРОЖНІЙ ТА АЕРОДРОМНИЙ Методи випробувань ДСТУ Б В.2.7-ХХ:201Х (Проект, перша редакція) Київ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 201Х I прДСТУ Б В.2.7-ХХ:201Х ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) РОЗРОБНИКИ: В. Золотарьов, д-р техн. наук (науковий керівник), Я.Пиріг, канд. техн. наук, В.Маляр, канд. техн. наук,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису РАЗНАТОВСЬКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА УДК: 616.24-002.5-018:615.018]-085.281.9 ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ДЕСТРУКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ 14.01.26 – фтизіатрія Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Науковий консультант Шальмін Олександр Самуїлович доктор медичних наук, професор Запоріжжя – 2015 ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ,...»

«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ / SOCIAL COMMUNICATIONS 89 УДК 655.535.28:006.034](477)(045) ISBN ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ І. О. Погореловська ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова», просп. Ю. Гагаріна, 27, м. Київ, 02660, Україна Досліджено проблеми, що виникають у вітчизняних учасників книжкового простору через відсутність в Україні сучасної системи книгорозповсюдження, проаналізовано роль Міжнародної системи стандартної нумерації книг (ISBN) у забезпеченні...»

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ Габіонні конструкції. Проектування та будівництво прГБН В.2.3-37641918-. : 201Х (Остаточна редакція) Київ Міністерство інфраструктури України 201Х прГБН В.2.3-37641918-. : 201Х ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Національний транспортний університет РОЗРОБНИКИ В. Каськів, канд. техн. наук; С. Каськів; В. Петрович, канд. техн. наук; В. Савенко, д-р. техн. наук (керівник розробки); А. Яремов За участю ТОВ «Габіони Будпроект» (Т. Балабан; Р. Соловейко; О....»

«Лекції, огляди, новини Топ 10 Найцікавіші новини першої декади XXI століття Гостра серцева недостатність в оновленій версії керівництва з лікування серцевої недостатності (за схемою A-HeFT) Два найбільші кардіологічні товариства Північної Америки оприлюднили оновлену версію керівництва 2005 р. щодо діагностики і ведення пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю, в яких вперше подано рекомендації щодо пацієнтів, госпіталізованих із гострою серцевою недостатністю (СН). Також уперше...»

«Закінчення табл. 2 Підприємство має ріПідприємство має задовільний вень конкурентоспрорівень конкурентоспроможноможності вище середсті. Воно має достатньо рознього. Слабким місцем Підприємство має високий рівень винені динамічні здібності, виступає ресурсний конкурентоспроможності. Тому проте не вистачає ресурсів потенціал. Варто прислід рівномірно розвивати кожну для впровадження ідей. НеобВисокі ділити увагу вдосконаскладову ресурсного потенціалу хідно підвищувати ресурсний ленню зовнішньої...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КАФЕДРА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МЕНЕДЖМЕНТІ» Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр Галузь знань 1801: Специфічні категорії Спеціальність – 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» Статус курсу: вибірковий І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Мета та завдання вивчення навчального курсу....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»