WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Конвенція про працю в рибальському секторі Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та ...»

-- [ Страница 1 ] --

КОНВЕНЦІЯ 188

Конвенція про працю в рибальському секторі

Генеральна конференція Міжнародної організації праці,

що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного

бюро праці та зібралася 30 травня 2007 року на свою 96-у сесію,

визнаючи, що глобалізація істотно впливає на рибальський сектор,

відзначаючи Декларацію МОП основних принципів і прав у світі

праці 1998 року,

беручи до уваги основні права, закріплені в наступних

міжнародних трудових конвенціях: Конвенції 1930 року про примусову працю (№ 29), Конвенції 1948 року про свободу асоціації та захист права на організацію (№ 87), Конвенції 1949 року про право на організацію та ведення колективних переговорів (№ 98), Конвенції 1951 року про рівну винагороду (№ 100), Конвенції 1957 року про скасування примусової праці (№ 105), Конвенції 1958 року про дискримінацію в галузі праці та занять (№ 111), Конвенції 1973 року про мінімальний вік (№ 138) і Конвенції 1999 року про найгірші форми дитячої праці (№ 182), відзначаючи відповідні акти Міжнародної організації праці, зокрема Конвенцію (№ 155) та Рекомендацію (№ 164) 1981 року про безпеку та гігієну праці, а також Конвенцію (№ 161) та Рекомендацію (№ 171) 1985 року про служби гігієни праці, відзначаючи також Конвенцію 1952 року про мінімальні норми соціального забезпечення (№ 102) та вважаючи, що положення статті 77 цієї Конвенції не повинні перешкоджати поширенню державамичленами захисту в галузі соціального забезпечення на рибалок, Передмова визнаючи, що Міжнародна організація праці вважає рибальство небезпечною професією в порівнянні з іншими професіями, відзначаючи також пункт 3 статті 1 Конвенції (переглянутої) 2003 року про посвідчення особи моряків (№ 185), пам’ятаючи про основний мандат Організації, який полягає в тому, щоб сприяти гідним умовам праці, пам’ятаючи про необхідність захисту прав рибалок у цьому відношенні та сприяння їм, нагадуючи про Конвенцію Організації Об'єднаних Націй із морського права 1982 року, беручи до уваги необхідність перегляду наступних міжнародних Конвенцій, прийнятих Міжнародною конференцією праці, які безпосередньо стосуються рибальського сектора, зокрема, Конвенції 1959 року про мінімальний вік рибалок (№ 112), Конвенції 1959 року про медичний огляд рибалок (№ 113), Конвенції 1959 року про трудові договори рибалок (№ 114) та Конвенції 1966 року про приміщення для рибалок на борту суден, щоб привести їх у відповідність до сучасних вимог і поширити їх на більшу кількість рибалок у світі, особливо на тих, які працюють на борті малих суден, відзначаючи, що мета цієї Конвенції полягає в тому, щоб забезпечити рибалкам гідні умови праці на борті рибальських суден з погляду дотримання мінімальних вимог у відношенні праці на борті суден; умов служби, приміщень для екіпажу й постачання;

забезпечення безпеки та гігієни праці, медичного обслуговування та соціального забезпечення, постановивши ухвалити ряд пропозицій, що стосуються питання про працю в рибальському секторі, що є четвертим пунктом порядку денного сесії, вирішивши надати цим пропозиціям форми міжнародної конвенції, Передмова ухвалює цього чотирнадцятого дня червня місяця дві тисячі сьомого року наступну конвенцію, яка може називатися Конвенцією 2006 року працю в рибальському секторі.

–  –  –

Відповідно до цілей цієї Конвенції:

a) «промислове рибальство» означає всі види видобутку риби, включаючи видобуток у ріках, озерах і каналах, за винятком рибальства для особистого споживання та розважального рибальства;

b) «компетентний орган» означає міністра, урядове відомство або інший орган влади, уповноважений видавати нормативно-правові акти, накази або інші інструкції, що мають обов'язкову чинність відносно предмета відповідного положення, та забезпечувати їхнє дотримання;

c) «консультація» означає консультації, які компетентний орган проводить із представницькими організаціями відповідних роботодавців і працівників, зокрема, із представницькими організаціями власників рибальських суден і рибалок, якщо такі існують;

d) «власник рибальського судна» означає власника рибальського судна або будь-яку іншу організацію або особу, наприклад, менеджера, агента або фрахтівника судна без екіпажу, яка прийняла на себе відповідальність за експлуатацію судна від власника і яка, приймаючи на себе таку відповідальність, погодилася прийняти на себе функції і відповідальність, покладені відповідно до цієї Конвенції на власників рибальських суден незалежно від того, чи виконує будь-яка інша організація або особа певні з обов’язків або зобов’язань від імені власника рибальського судна;

Передмова e) «рибалка» означає будь-яку особу, яка працює за наймом чи зайнята на будь-якій посаді або виконує роботу на борту будь-якого рибальського судна, включаючи осіб, які працюють на борту судна й оплачуються за принципом пайової участі в улові, але крім лоцманів, особового складу військово-морського флоту, інших осіб, які перебувають на постійній державній службі, берегового персоналу, що виконує роботи на борту рибальського судна, а також спостерігачів рибних промислів;

f) «трудовий договір рибалки» означає трудовий контракт, письмову угоду або інші аналогічні домовленості чи будьякий інший контракт, що визначає умови побуту й праці рибалки на борту судна;

g) «рибальське судно» або «судно» означає будь-яке судно або катер будь-якого типу, незалежно від форми власності, що використовується або планується використовувати з метою промислового рибальства;

h) «валова місткість» означає валову місткість, обчислену відповідно до правил обмірювання суден, які містяться у Додатку I до Міжнародної конвенції щодо обмірювання суден 1969 року або в будь-якому іншому акті, який змінює або замінює її;

i) «довжина» (L) приймається рівною 96 відсоткам повної довжини за ватерлінією на висоті 85 відсотків найменшої теоретичної висоти борта, обмірюваної від лінії кіля, або довжині від передньої крайки форштевня до осі баллера руля за тією самою ватерлінією, якщо ця довжина більше. На суднах, спроектованих із диферентом, ватерлінія, за якою виміряються ця довжина, повинна бути паралельною конструктивній ватерлінії;

j) «габаритна довжина» (LOA) приймається як відстань по прямій, паралельній конструктивній ватерлінії, між крайньою точкою носового загострення судна та задньою крайньою точкою корми;

Передмова k) «служба наймання й працевлаштування» означає будь-яку особу, компанію, установу, агентство або іншу організацію в державному або приватному секторі, яка займається набором рибалок за дорученням власників рибальських суден або працевлаштуванням рибалок у власників рибальських судів;

l) «капітан» означає рибалку, який здійснює командування рибальським судном.

–  –  –

1. Якщо не передбачається інше, ця Конвенція застосовується до всіх рибалок і всіх рибальських суден, зайнятих промисловим рибальством.

2. У випадку виникнення сумнівів щодо того, чи дійсно судно займається промисловим рибальством, це питання вирішується компетентним органом після проведення консультацій.

3. Кожна держава-член Організації, після проведення консультацій, може повністю або частково поширювати захист, передбачений у цій Конвенції у відношенні рибалок, які працюють на суднах довжиною 24 м і більше, на рибалок, зайнятих на дрібніших суднах.

–  –  –

1. Якщо застосування Конвенції спричиняє конкретні проблеми істотного характеру з огляду на особливі умови служби рибалок або експлуатації відповідних рибальських судів, то держава-член Організації може, після проведення консультацій, виключати з вимог цієї Конвенції або деяких її положень:

a) рибальські судна, що ведуть рибний промисел у басейнах рік, озерах і каналах;

b) обмежені категорії рибалок або рибальських судів.

Передмова

2. У випадку виключень, зазначених у попередньому пункті, та в міру практичної можливості, компетентний орган, залежно від обставин, вживає заходів для поступового поширення вимог цієї Конвенції на відповідні категорії рибалок і рибальських судів.

3. Кожна держава-член Організації, що ратифікує Конвенцію:

a) у своїй першій доповіді про застосуванні цієї Конвенції, поданій відповідно до статті 22 Статуту Міжнародної організації праці:

І) перераховує всі категорії рибалок і рибальських суден, виключені відповідно до пункту 1;

ІІ) зазначає причини таких виключень, викладаючи відповідні позиції зацікавлених представницьких організацій роботодавців і працівників, зокрема, представницьких організацій власників рибальських суден і рибалок, де такі існують;

ІІІ) описує будь-які вжиті заходи, що забезпечують еквівалентний захист виключених категорій.

b) у наступних доповідях про застосування цієї Конвенції, поданих відповідно до статті 22 Статуту, повідомляє про заходи, вжиті згідно з пунктом 2.

–  –  –

1. Якщо держава-член Організації не може відразу запровадити всі заходи, передбачені цією Конвенцією, через конкретні проблеми істотного характеру, пов’язані з недостатньо розвиненою інфраструктурою чи установами, ця держава може, відповідно до плану, складеному шляхом консультацій, поступово реалізовувати всі або деякі з наступних положень:

–  –  –

2. Пункт 1 не поширюється на рибальські судна, які (а) мають у довжину 24 метри або більше; або

a) перебувають у морі більше семи днів; або

b) зазвичай плавають на відстані понад 200 морських миль від берегової лінії держави-прапора або плавають поза зовнішньою межею її континентального шельфу, залежно від того, яка відстань від берегової лінії більша; або

c) підлягають контролю в державі-порту відповідно до статті 43 цієї Конвенції, крім випадків, де контроль у державі-порту обумовлений форс-мажорною ситуацією, і на рибалок, які працюють на таких суднах.

3. Кожна держава-член Організації, що користується можливістю, наданою пунктом 1:

a) у своїй першій доповіді про застосуванні цієї Конвенції, поданій відповідно до статті 22 Статуту Міжнародної організації праці:

І) зазначає положення Конвенції, які мають бути реалізовані поступово;

–  –  –

представницьких організацій роботодавців і працівників, зокрема, представницьких організацій власників рибальських суден і рибалок, де такі існують;

–  –  –

b) у наступних доповідях про застосування цієї Конвенції, поданих відповідно до статті 22 Статуту, повідомляє про заходи, вжиті з метою приведення в дію всіх положень Конвенції.

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1. Відповідно до цілей цієї Конвенції, компетентний орган може, після проведення консультацій, прийняти рішення про використання габаритної довжини (LOA) замість довжини (L) у якості основного виміру, відповідно до еквівалентності вимірів, наведеної у Додатку I.

Крім того, для цілей пунктів, зазначених у Додатку III до цієї Конвенції, компетентний орган може, після проведення консультацій, прийняти рішення про використання валової місткості замість довжини (L) або габаритної довжини (LOA) у якості основного виміру відповідно до еквівалентності, наведеної у Додатку III.

2. У доповідях, поданих відповідно до статті 22 Статуту, державачлен Організації повідомляє про причини прийняття рішення за цією статтею, а також про будь-які зауваження, зроблені у ході консультацій.

–  –  –

1. Кожна держава-член застосовує й забезпечує дотримання законодавства, нормативно-правових актів або інших заходів, які вона вживає з метою виконання своїх зобов'язань за цією Конвенцією відносно рибалок і рибальських судів, що підпадають під її юрисдикцію. У число інших заходів можуть входити колективні договори, судові рішення, арбітражні ухвали або інші заходи, що не суперечать національному законодавству та практиці.

Передмова

2. Ніщо в цій Конвенції не торкається законодавства, арбітражного рішення, традиції або будь-якої угоди, укладеною між власниками рибальських суден і рибалками, яка забезпечує сприятливіші умови, ніж ті, що передбачені Конвенцією.

–  –  –

1. Власник рибальського судна несе загальну відповідальність за забезпечення того, щоб капітан одержував необхідні кошти й можливості для виконання зобов’язань за цією Конвенцією.

2. Капітан відповідає за безпеку рибалок на борту судна й за безпечну експлуатацію судна, включаючи наступні питання, але не обмежуючись ними:

a) здійснення контролю таким чином, щоб забезпечувати в максимально можливій мірі виконання рибалками своїх виробничих обов'язків у найбільш сприятливих умовах безпеки й гігієни праці;

–  –  –

d) забезпечення дотримання норм безпеки мореплавання, принципів несення вахти й пов'язаних із цим вимог передової морської практики.

3. Капітан не обмежується власником рибальського судна у прийнятті рішень, які, за професійною оцінкою капітана, необхідні для забезпечення безпеки судна такого безпечного плавання, безпечної експлуатації або безпеки рибалок на борту судна.

4. Рибалки підкоряються правомірним наказам капітана й дотримуються відповідних заходів, що стосуються безпеки й гігієни праці.

–  –  –

1. Мінімальний вік для прийому на роботу на борту рибальського судна дорівнює 16 рокам. Проте, компетентний орган може встановлювати мінімальний вік у 15 років для осіб, на яких більше не поширюються положення національного законодавства про обов'язкову шкільну освіту й утворення і які проходять професійну підготовку в галузі рибальства.

2. Компетентний орган, відповідно до національного законодавства та практики, може дозволяти особам віком 15 років виконувати легкі види робіт під час шкільних канікул. У таких випадках він установлює, після проведення консультацій, дозволені

–  –  –

3. Мінімальний вік для призначення на роботу на борту рибальського судна, яка за своїм характером або умовами, в яких вона виконується, може становити загрозу для здоров'я, безпеки або морального стану молодих працівників, становить не менш 18 років.

4. Види діяльності, на які поширюється положення пункту 3 цієї статті, визначаються національним законодавством або нормативно-правовими актами, або компетентним органом, після проведення консультацій, беручи до уваги відповідні ризики й застосовувані міжнародні норми.

5. Виконання робіт, про які мова йде в пункті 3 цієї статті, особами віком не менше 16 років може дозволятися національними законодавством або нормативно-правовими актами, або рішенням компетентного органу з урахуванням відповідних консультацій за умови, що повною мірою забезпечений захист здоров’я, безпеки та морального стану молодих працівників і що вони пройшли необхідний спеціальний інструктаж або професійну підготовку й завершили базову підготовку з питань безпеки до виходу в море.

6. Забороняється приймати на роботу рибалок віком до 18 років для виконання робіт у нічний час. Відповідно до цілей цієї статті «нічний час» визначається відповідно до національного законодавства та практики. Мова йде про період тривалістю не менше дев'яти годин, починаючи не пізніше півночі й закінчуючи не раніше 5 годин ранку.

Винятки з суворого дотримання обмежень на роботу в нічний час можуть передбачатися компетентним органом у випадках, коли:Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«Полонська гімназія Босюк Тетяна Миколаївна Активізація мовленнєвої творчості дітей Полонне Босюк Т. М. «Активізація мовленнєвої творчості дітей». Методичний посібник для вчителів початкових класів. – Полонне 2012, с.30. У пропонованому виданні подано теоретичний матеріал і практичні завдання на уроках української мови, та із розвитку зв’язного мовлення. Навчитися користуватися мовною системою, зробити спілкування цікавим, легким і приємним – ось до чого заохочують вправи і завдання. Рецензенти:...»

«Міністерство охорони здоров’я України Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» «Затверджено» на засіданні курсу Анестезіології та ІТ Завідувач курсом доцент Шкурупій Д.А. «»200_р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ Навчальна дисципліна Анестезіологія та інтенсивна терапія Модуль № 2 Змістовний модуль № 1 «Загальні питання інтенсивної терапії» Гостра ниркова недостатність: Анатомія та...»

«ЛІТЕРАТУРНА КІРОВОГРАДЩИНА ЛИТЕРАТУРНАЯ КИРОВОГРАДЩИНА ПОЕЗIЯ ПРОЗА ГУМОР САТИРА ПУБЛIЦИСТИКА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНГРЕСУ ЛІТЕРАТОРІВ УКРАЇНИ 2010 р. ББК 84(4УКР)6я44 УДК 82 Л64 Літературна Кіровоградщина. Альманах/Упоряд. Бідненко Н.І. Кіровоград: Центрально-Українське видавництво. 2010. 206 с. Колектив авторів висловлює глибоку вдячність депутату Кіровоградської обласної ради Вінницькому Василю Михайловичу (директору ТОВ “Укртрансгаз”) за вагомий матеріальний внесок у видання...»

«Вольтер Мікромегас «Фолио» Вольтер Мікромегас / Вольтер — «Фолио», ISBN 978-5-457-51044-9 Автор уявляє собі, що Мікромегас, житель планети Сіріус, за своїми розмірами велетень, дістав присуд про те, що йому упродовж численних років заборонено з'являтися при дворі, оскільки він надрукував одну зі своїх книжок, в якій нібито були єретичні думки. Він здійснює мандрівку на планету Сатурн і знайомиться там з одним із її мешканців, який у порівнянні з мешканцями Сіріуса виглядає карликом. ISBN...»

«КОСС В.А. полковник запасу, заступник генерального конструктора ЄАСУ ЗСУ з питань координації, старший науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України.СИТУАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВИМИ ФОРМУВАННЯМИ (Situation’s governed such the of technologists management of military formations) В статті розглянуто природу ситуаційного управління по відношенню до військових формувань В статье рассмотрена природа...»

«МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР З ПРОБЛЕМ ОПОДАТКУВАННЯ ВІДДІЛ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ОПОДАТКУВАННЯ АКЦИЗНЕ ОПОДАТКУВАНН Я В УКРАЇНІ :РЕАЛІЇ СЬОГОДЕНН Я ТА ПЕРС ПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ 29 листопада 2013 року Ірпінь – 2013 УДК 339.168 + 336.225.673 ББК 65.261.4 (4 Укр) А 44 Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного центру з проблем...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВІЛЬХОВОЙ СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ УДК 616.447-008.6]-039.1/-039.35]-07-089.87. ДІАГНОСТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННОГО І ВТОРИННОГО ГІПЕРПАРАТИРЕОЗУ 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Запоріжжя – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України Науковій керівник: член-кореспондент НАН України...»

«1 УДК 378. 371 О. О. Резван МЕТОД ФОРСАЙТ У ВИЗНАЧЕННІ ПРОФЕСІЙНИХ АЛЬТЕРНАТИВ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У статті представлено суть методу форсайт як важливого в усвідомленні людиною фахового майбутнього. Проаналізовано основні технології форсайту: сценування, метод дельфі, створення дорожніх карт. Обґрунтовано зв'язок форсайту майбутньої професії із уміннями рефлексії студента. Визначено особливість форсайт-проектів щодо фахової реалізації, основою яких вбачаються рефлексивні експертні оцінки та...»

«ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т. 12, № 2 (2011) С. 374-377 V. 12, № 2 (2011) P. 374-377 УДК 546.171.1 : 546.77 :669.017.16 ISSN 1729-4428 Л.Є. Ісаєва, І.Ю. Лев Гомогенні хімічні реакції утворення нітридів деяких перехідних металів у сплавах заліза Національна металургійна академія України 49600. Пр. Гагаріна, 4, Дніпропетровськ, Україна, тел.(0562) 47-44-61; E.-mail; dmeti.@ dmeti.dp.up Досліджені гомогенні твердофазні хімічні реакції утворення нітридів...»

«ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т. 6, № 3 (2005) С. 476-480 V. 6, № 3 (2005) P. 476-480 УДК 678.6/7:674 ISSN 1729-4428 С.А. Курта, І.М. Микитин, М.В. Хабер. Гранулометричні дослідження каталізатора оксіхлорування етилену Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, кафедра хімії, вул. Б.Хмельницького 57, м. Калуш, 77300 Україна; тел: 4-21-04, Е-mail: kca@arte-fact.net, mib80@mail.ru. Проведено дослідження зміни якості каталізатора окислювального...»

«УДК 811.161.2'38'42 АНТИТЕТИЧНІ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ВІДНОШЕННЯ У НАДФРАЗНІЙ ЄДНОСТІ ТА ТЕКСТІ Гуйванюк Ніна Василівна д-р філол. наук, проф. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича У статті досліджено синтаксичну природу антитези як стилістичної фігури, виокремлено п'ять типів антитетичних структур (простих ускладнених речень, складносурядних, складнопідрядних, складних безсполучникових та надфразних єдностей). Доведено, що антитетичні конструкції будуються на...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 24 Львів, 2008 С. 109-114 УДК 581.9 (502.4) І.М. Кваковська АНАЛІЗ СИНАНТРОПНОЇ ФЛОРИ УЖАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ Кваковская И.М. Анализ синантропной флоры Ужанского национального природного парка // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2008. – Вып. 24. – С. 109-114. Исследована синантропная фракция флоры Ужанского НПП, проведен ее сравнительноструктурный анализ, включающий таксономическую, географическую,...»

«ThinkStation Інструкції з безпеки та гарантії Примітка: Перед використанням цієї інформації та відповідного продукту обов’язково прочитайте: v Розділ 1, “Важлива інформація з безпеки”, на стор. 1 v Розділ 3, “Обмежена гарантія Lenovo”, на стор. 21 v Розділ 6, “Примітки”, на стор. 37 Перше видання (грудень 2007) © Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Усі права застережено. Зміст Розділ 1. Важлива інформація з безпеки...........»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»