WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Навчально-методичний посібник Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства ...»

-- [ Страница 1 ] --

Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства

учнівської молоді

Навчально-методичний посібник

Управління освіти і науки

Запорізької обласної державної адміністрації

Комунальний заклад

«Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства

учнівської молоді”

Запорізької обласної ради

О. Г. Савельєв

ГІДРОЛОГІЧНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ

Навчально-методичний

посібник

Запоріжжя

Рекомендовано науково-методичною радою

КЗ “Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства

учнівської молоді” ЗОР

(протокол №1 від 13.05.2011 р.) Рецензенти: Петроченко В. І., завідувач методичного відділу КЗ “ЗОЦТКУМ” ЗОР;

Жаков А. В., завідувач краєзнавчого відділу КЗ “ЗОЦТКУМ” ЗОР Савельєв О. Г. Гідрологічні дослідження: Навчальнометодичний посібник. – Запоріжжя, 2011. – 40 с., іл.

В навчально-методичному посібнику представлені короткі відомості про науку гідрологію, про методи гідрологічних досліджень, наведена інформація про гідрографічну мережу Запорізької області.

Рекомендовано керівникам туристсько-краєзнавчих гуртків, вчителям і учням загальноосвітніх закладів, всім, хто цікавиться гідрологієй та гідрографієй рідного краю.

© Савельєв О. Г., 2011 © КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР, 2011 ВСТУП Краєзнавчий підхід широко застосовується у викладанні багатьох предметів в різноманітних навчальних закладах шкільної та позашкільної освіти. Гідрологія є невід’ємною важливою складовою частиною системи географічних наук. Знання про поверхневі та підземні води, річки, озера, водосховища, джерела, криниці необхідні не тільки фахівцям цієї науки, а й людям багатьох професій: будівельникам, агрономам, фермерам, геологам, меліораторам тощо.

Мета створення цього посібника полягала у доповнені та розширенні інформації вже існуючих аналогічних видань.

Автор сподівається, що цей посібник стане помічником викладачам географії, природознавства, керівникам туристськокраєзнавчих гуртків, усім, хто цікавиться географією, природою, краєзнавством, гідрографією рідного краю.

Посібник складається з таких розділів:

1.«Наука гідрологія» (знайомство з основними базовими термінами, об’єктами досліджень, елементами річкової долини та режимом водоймищ, характеристиками води).

2. «Гідрографія Запорізької області» (перелічуються головні річки області, водосховища, лимани; надається їх характеристика, режим, тип живлення, господарське використання, сучасний стан).

3. «Методика гідрологічних досліджень» (наводяться основні методи гідрологічних досліджень, перелічується необхідний інструментарій та правила роботи з ним, надаються типові плани дослідження і опису річок, озер, ставків, водосховищ, джерел та криниць, методи визначення якості води).

1. ГІДРОЛОГІЯ ЯК НАУКА Гідрологія – наука, яка досліджує і вивчає різноманітні природні води, явища і процеси, які в них відбуваються.

За об’єктами досліджень гідрологію поділяють на гідрологію суходолу та океанологію. Гідрологія суходолу вивчає поверхневі води суходолу: річки, озера, водосховища, болота і льодовики. Наука досліджує процеси і явища, які відбуваються в природних водах суходолу, формування водного балансу, термічний та льодовий режим, хімічний склад вод тощо. Методична основа цінауки – експедиційні, стаціонарні та лабораторні дослідження.

Гідрографія – це розділ гідрології, який присвячений опису річок, озер, водосховищ та їх окремих частин, їх кількісній та якісній характеристиці, фізико-географічним умовам, режиму та використанню. Окрема наука, яка досліджує підземні води, має назву гідрогеологія.

Перед тим, як дати загальну характеристику водним об’єктам Запорізької області, автор вважає доцільним приділити уваги звичайній воді – найбільш унікальній речовині Землі, а можливо і всього Всесвіту.

«Найпростіше стійке сполучення кисню та водню», – таке визначення воді дає «Коротка хімічна енциклопедія». До ХІХ ст.

вважали її звичайним хімічним елементом, і лише у 1805-му році німецький вчений О. Гумбольдт та французький фізик Ж.-Л. ГейЛюссак довели, що вода складається з молекули, до складу якої входять два атома водню і один атом кисню.

Незважаючи на те, що вода – речовина, прийнята в якості еталону густоти, об’єму для інших речовин, вона, як не дивно, є найбільш аномальною серед них. Розглянемо деякі «дива» звичайної води.

По-перше, загальновідомо, що люба речовина в природі при нагріванні збільшує свій об’єм і зменшує густоту. Вода також дотримується цього закону фізики, але за виключенням інтервалу від 0 до 40 С.

Фактично, крига повинна не плавати на поверхні води, а бути на дні водоймищ, а річки, озера, ставки та інші водойми, замерзати з дна, що зробило б проблематичним життя в гідросфері. Це єдина в природі речовина з подібними вадами.

По-друге, за законами хімії і фізики, вода на нашій планеті повинна бути тільки в газоподібному стані. Це єдина речовина на планеті, яка існує одночасно в трьох агрегатних станах: рідкому, твердому та газоподібному. Це ще одне підтвердження унікальності знайомої усім речовини.

Ще одна аномальна властивість води – її надзвичайно велика теплоємність. Вона в 5-30 разів вища, ніж у інших речовин: в п’ять разів більша ніж у піска, майже в десять разів більша чим у заліза. Вода – найбільший «обігрівач» планети! Це далеко не всі дивацтва такої знайомої всім «незнайомки».

А якщо враховувати ізотопні модифікації водню та кисню, то вірогідно існування 48 (!), а можливо і більше різновидів води.

Таким чином, на питання «Що таке звичайна вода?» відповіді просто не існує, такої нема, вода завжди незвичайна: вода в озері несхожа на воду в річці, вода з джерел зовсім не така, яка утворюється при таненні льодовиків… Вважаючи, що даний посібник в першу чергу розраховано на учасників польових гідрологічних досліджень, автор наводить короткий словник-тлумачник основних гідрологічних термінів.

СЛОВНИК

Алювій – річкові відклади (піски, супіски, суглинки, глини, гравій, галька), які формуються постійними водними потоками.

Артезіанські підземні води – міжпластові підземні води, які знаходяться під тиском, б’ють фонтаном.

Базис ерозії – рівень, до якого річка може поглиблювати своє річище.

Болота (мочари) – ділянки земної поверхні з надмірним зволоженням. За типом живлення розділяють болота низинні, верхові та перехідні.

Вододіл – межа, кордон між річковими басейнами.

Водосховища – великі штучні водойми, створені для накопичення води, подальшого її використання, риборозведення, регулювання стоку річок протягом року, рекреації (відпочинку людей).

Грунтові води – перші від земної поверхні водоносні горизонти, які утворилися внаслідок просочування і накопичення води від атмосферних опадів.

Живлення річок (озер, боліт) – схеми надходження води в річки, озера, ставки, болота тощо. Виділяють дощовий, сніговий, підземний, льодовиковий та змішаний тип живлення.

Заплава – частина річкової долини, яка періодично затоплюється при повенях і паводках.

Канали – штучно створені річки для забезпечення перерозподілу вод для потреб господарства, для судноплавства, зрошення або осушування територій.

Лимани – видовжені (20-40 км) затоки, які утворюються в результаті затоплення морем долин річок біля їх гирл або балок.

Дуже розповсюджені на півдні України, вздовж берегів Чорного і Азовського морів, в степовому Криму.

Меандри – петлеподібні вигини русла ріки.

Межень – найнижчий рівень води у річках. Буває переважно під час літньої посухи і в морозні зими.

Мінеральні води – підземні води, які насичені різноманітними хімічними елементами, сполуками та газами.

Озеро – природне поглиблення в рельєфі, заповнене водою. За походженням виділяють такі озера: карстові, льодовикові, завальні, вулканічні, заплавні, стариці, лиманні.

Паводок – значне і швидке підняття води в річці, яке відбувається в різні пори року внаслідок раптової відлиги, сильних злив, різкого танення льодовиків, руйнування греблі.

Падіння річки – різниця між абсолютними висотами витоку і гирла ріки (у метрах).

Повінь – регулярне тривале підняття рівня води, яке повторюється з року в рік в один і той самий сезон. Для річок України характерна весняна повінь.

Похил річки – це відношення падіння ріки до довжини. Похил річки показує, на скільки метрів чи сантиметрів у середньому «падає» річка на кожному кілометрі своєї довжини (у м/км або см/км).

Режим ріки – це характер поведінки ріки на протязі року (зміна рівня і кількості води, періоди повені, паводків, льодоставу та сходу криги тощо).

Річковий басейн – частина суходолу, з якої річка збирає води для свого живлення.

Річкова долина – пониження в рельєфі місцевості, де протікає ріка.

Річний стік – це об’єм води, що протікає в річці за рік і формується в результаті випадання дощу, танення снігу і льоду.

Русло, річище – частина річкової долини, яка постійно заповнена водою.

Ставок – невелика штучна водойма, яка являє собою, як правило, перегороджені греблями частини невеликих річок або заповнені водою балки.

Твердий стік – весь твердий матеріал, який переноситься річкою в завислому і розчиненому вигляді. Від цього показника залежить каламутність води. Твердий стік поступово відкладається у вигляді наносів нижче за течією і виноситься річками в моря чи озера.

Тераси – пологі ділянки берегів рік зі схилами-виступами, залишки прадавніх річищ та заплав.

Термальні води – підземні води з високою температурою (понад +20С). Залягають в районах вулканічної діяльності, використовуються з лікувальною метою.

Рис. 1. Схема річкової долини.

2. ГІДРОГРАФІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Гідрографічна мережа та грунтові води є невід’ємною частиною природного ландшафту. З водним режимом місцевості пов’язані різноманітні фізико-географічні процеси: стік атмосферних опадів, заболочування, ерозія, мікроклімат, живлення рослин та інше. Тому вивчення поверхневих та ґрунтових вод повинно проводитися в системі всього геокомплексу даної території.

Запорізька область належить до Причорноморського артезіанського басейну. Запаси водних ресурсів місцевого стоку на 1 км 2 площі області складають приблизно 1000 – 2000 м 3/ рік. Це один з найнижчих показників серед областей України. Сумарний об’єм водосховищ (без Дніпровського каскаду) складає близько 0,06 км 3. Приблизно такий же і загальний об’єм ставків на теренах області.

Загалом на території Запорізької області налічується 118 малих та середніх річок загальною довжиною 2013 км та 28 водосховищ. Річок, довжиною більше 100 км, нараховується шість:

Дніпро, Молочна, Конка, Берда, Обітічна, Гайчур. Річкова мережа розподілена по території області доволі нерівномірно: найбільш бідна річками південно-західна частина області.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


За характером своїх витоків можна поділити річки області на дві групи. Конка, Берда, Обітічна, Лозоватка, Корсак, Молочна беруть початок на висотах, більших за 200 метрів над рівнем моря і живляться в верхів’ях джерелами з докембрійських кристалічних гірських порід. А річки Домузгла, Тащенак, Малий та Великий Утлюк, Атманай мають витоки на висоті 40-50 метрів над рівнем моря і живляться виключно за рахунок атмосферних опадів. Режим річок Запорізької області характеризується регулярними весняними повенями, низьким меженним періодом влітку, з невеликими дощовими паводками. У весняну повінь стікає біля третини річного стоку, при цьому на березень припадає близько 58% загального річного стоку. В осінні місяці рівень води в річках під впливом осінніх дощів дещо підвищується, не досягаючи, проте, рівня весняної повені. Взимку спостерігається найменший рівень води в річках регіону, особливо наприкінці зими.

Льодостав триває 60-70 днів, скресання криги припадає на лютий-березень.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ГІДРОГРАФІЧНИХ

ОБ’ЄКТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ РІЧКИ Дніпро – головна річка країни, загальна довжина 2200 кілометрів, в межах України – 980 км, на теренах Запорізької області приблизно 138 км. Виток знаходиться на Валдайській височині (Росія, Смоленська область), гирло – в межах Херсонської області. Річка впадає в Дніпровський лиман Чорного моря.

Площа басейну ріки – 503,5 тис. км2, кількість притоків – близько 1150. Дніпро – типова рівнинна ріка з високою весняною повінню. Влітку та зимою спостерігається межень.

Весняна повінь триває близько трьох місяців. Внаслідок спорудження Дніпрогесу та Каховської ГЕС Дніпро в межах нашої області перетворилося в групу водосховищ (Дніпровське та Каховське) і вигляд ріки зараз має тільки Рис. 2. Виток Дніпра.

на ділянці від Дніпрогесу до с. Біленьке Запорізького району. Ширина долини Дніпра сягає 18 км, заплави – 12 км. Середня глибина річки дорівнює 8 метрів. Максимальна температура води в Дніпрі реєструється в липні і може перевищувати +25° С. В межах області в Дніпро впадають такі річки: Кінка, Вільнянка, Суха і Мокра Московка, Янчекрак, Карачекрак, Верхня Хортиця, Середня Хортиця та Нижня Хортиця.

Молочна – є найбільшою річкою басейну Азовського моря і найдовшою річкою (окрім Дніпра) Запорізької області. Загальна довжина – 197 км. Площа водозбірного басейну складає 3450 км2.

Похил річки сягає 1,2 метра на 1 кілометр. Ширина заплави в верхів’ї 10-12 метрів, у пониззі – до 2,8 км. Річка сильно заболочена. Ширина річища від 2-4 метрів у середній течії, до 20-30 метрів у нижній частині течії. Глибина невелика – від 0,4-х до 5-6-ти метрів. За початок Молочної вважають р. Токмак (з притоками Киїнкул і Сисикулак). Виток ріки розташований неподалік від г.

Токмак-Могила у Чернігівському районі області. Притоки р. Молочна: р.Чингул з правого берега, і Крульман, Юшанли і Арабка з лівого. Річка живиться, в основному, водами з кристалічних масивів Приазовської височини. На річці Молочній розташовані два великих міста області: Мелітополь і Токмак.

Кінка (Кінська) – річка цілком розташована в Запорізькій області і протікає майже в широтному напрямку, зі сходу на захід.

Довжина річки складає 149 км, площа водозбору 2600 км2. Конка бере початок на північно-західних окраїнах Приазовської височини в межах Куйбишевського району, недалеко від МогилиБельмак. Основні притоки ріки: Ожерельна, Токмачка, Жеребець.

Гирло розташоване в Каховському водосховищі біля с. Малокатеринівка. На берегах цієї річки знаходяться два районних центра:

Пологи та Оріхів. Зараз ця річка маловодна і влітку нерідко пересихає в багатьох місцях.

Берда – типова степова річка Приазов’я. Виток ріки знаходиться в західній частині Куйбишевського району, неподалік від верхів’я Конки. Впадає річка в Азовське море біля міста Бердянська. Довжина ріки 125 км, площа басейну складає 1760 км2. Берда має такі притоки: Берестова, Більманка, Грузенька, Каратиш. Головна особливість цієї річки – досить значне грунтове живлення протягом року.

Рис. 3. Гирло р. Каратиш

ВОДОСХОВИЩА

Дніпровське водосховище розташоване на півночі Запорізької області в тому місці, де колись були дев’ять знаменитих дніпровських порогів. Після спорудження греблі Дніпрогесу у 1932-му році порожиста частина Дніпра була затоплена.

Довжина водосховища складає 129 кілометрів, середня ширина – 3,2 км (максимальна 7 км), середня глибина сягає 8,2 метра (максимальна 53 метра). Площа акваторії водосховища дорівнює 410 км 2. Максимальна температура води водойми спостерігається у серпні і дорівнює +250. У теплі зими водосховище взагалі не замерзає. Водообмін у водосховищі відбувається 12-14 разів на рік. Дніпровське водосховище розташоване у межах Запорізького та Вільнянського адміністративних районів області.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«УДК 35.075.3 Грянка Григорій Володимирович – здобувач кафедри адміністративного права і процесу Київського національного університету внутрішніх справ Поняття та класифікація адміністративноправових заходів протидії корупції У статті розкрито поняття та класифікацію адміністративно-правових заходів протидії корупції, які включають в себе заходи адміністративного попередження, адміністративного припинення та адміністративну відповідальність за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень,...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет 2. Статистичний збірник «Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України» за 2011 рік. Під редакцією Ю.М. Остапчука.3. Статистичний збірник «Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України» за 2011 рік. Під редакцією Ю.М.Остапчука.4. Постанова Кабінету Міністрів України Деякі питання продовольчої безпеки від 05.12.2007 № 1379. Аннотация. В статье рассмотрена проблема обеспечения отечественной...»

«ISSN 2078-7324 ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія Журналістика ВИПУСК 40 Виходить з 1958 р. Львівський національний університет імені Івана Франка VISNYK ВІСНИК OF THE LVIV ЛЬВІВСЬКОГО UNIVERSITY УНІВЕРСИТЕТУ Journalism Series Серія Журналістика Issue 40 Випуск 40 Scientific journal Збірник наукових праць Published since 1958 Виходить з 1958 р. Ivan Franko Львівський національний National University of Lviv університет імені Івана Франка Засновник: ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ...»

«ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 2 (64) УДК 657 А.В. Лисюк, аспір. Житомирський державний технологічний університет ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У РЕКЛАМНОМУ АГЕНСТВІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ (Представлено д.е.н., проф. Чижевська Л.В.) Розглянуто особливості діяльності рекламних агентств та визначено їх вплив на організацію і методику бухгалтерського обліку процесів створення, виробництва та розміщення рекламних продуктів. Ключові слова: реклама, організація...»

«УДК 35.077.6+351.862.4+614.8 В.П. Квашук, Ю.П. Рак, д-р техн. наук, професор (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД На основі використання методів та моделей проектно-орієнтованого управління розроблена інформаційна модель організаційної структури управління системою цивільного захисту України на основі критерію централізація-децентралізація. Розроблена мегатеорія...»

«Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків «Видавнича група “Основа”» УДК 373.2 ББК 74.102 М75 Серія «Дошкільний навчальний заклад. Ігри. Свята. Розваги» Заснована 2007 року Молодушкіна І. В. М75 Кращі музичні ігри / іл. О. А. Семякіна — Х. : Вид. група «Основа», 2009. — 175, [1] с. — (Серія «ДНЗ. Ігри. Свята. Розваги») ISBN 978-611-00-0295-0. Посібник складається з трьох розділів: у першому зібрано музичнодидактичні ігри для дітей...»

«ЛЕКЦІЯ Тема заняття: Електронна пошта і Outlook Express Електронна пошта найпопулярніший засіб Internet Можливість над швидкої пересилки листів за допомогою комп'ютерної мережі зумовила успіх, яким в даний час користується електронна пошта. Проте тепер в листи крім тексту можна вставляти практично все: малюнки, аудіо файли і т.д. Крім того, повідомлення можна створити у вигляді Web-сторінки, використовуючи формат HTML Одночасно з Internet Explorer 6,0 встановлюється і Outlook Express,...»

«Які регуляторні рішення потрібні для збільшення кількості наукових публікацій міжнародного рівня Тетяна Андрєєва, головний редактор журналу Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe Цей текст є розширеною версією доповіді на 3-й міжнародній конференції «Наукова комунікація в цифрову епоху» 10 березня 2015 року, Київ. Для досягнення будь-якої мети ми зазвичай думаємо про причинно-наслідкові зв’язки і намагаємось активізувати ті причинні фактори, які можуть підвищити імовірність...»

«Q-RANOK ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ О І ЮА Н Ц ВН Я Н УКРАЇНСЬКА М О М і ЛІТЕРАТУРА ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА СПЕЦИФІКАЦІЄЮ б варіантів у форматі ЗНО-2011 Бланки відповідей Матеріали для самоконтролю + ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ВАРІАНТ ТЕСТУ, РОЗРОБЛЕНИЙ СПЕЦІАЛІСТАМИ УКРАЇНСЬІ ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ •Факт VSTUP.ORG Q-RANOK ЗОВНІШНЄ ВІДПОВІДАЄ ПРОГРАМІ ЗНО З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЗАТВЕРДЖЕНІЙ МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ оцшвання УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2011 ЗА...»

«Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) УДК 343.01 Шкелебей Вікторія Анатоліївна – ад’юнкт кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ Примирення обвинуваченого з потерпілим як підстава для закриття кримінальної справи У статті досліджуються загальні положення інституту медіації як основної форми відновного правосуддя. Проаналізовано процедуру примирення обвинуваченого з потерпілим як підставу для закриття кримінальної справи. Ключові слова:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ _ 79 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МОЛОДІ — ВИРІШЕННЮ ПРОБЛЕМ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДСТВА У XXI СТОЛІТТІ» ЧАСТИНА 2 15 – 16 квітня 2013 р. _ Київ НУХТ 2013 Програма і матеріали 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 15 – 16 квітня...»

«ISSN 2226-3047 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО, 2013, ВИП. 6 УДК 342.821(477) С. М. Марцеляк ЗАСАДА РІВНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА ПРИ ВИБОРАХ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ Однією із базових засад виборів народних депутатів України на рівні із засадами загальних, прямих і вільних виборів виступає засада рівного виборчого права, що є проявом загального конституційного принципу рівності людини і громадянина. Дана засада у найбільшій мірі відповідає сучасній демократичній...»

«УДК 621.1 Б. І. Кіндрацький, О. Ю. Пелещишин Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БУДОВИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРОННО КЕРОВАНОЇ МУФТИ “ХАЛДЕКС” П’ЯТОГО ПОКОЛІННЯ © Кіндрацький Б. І., Пелещишин О. Ю., 2014 Проведено порівняльний аналіз сучасних конструкцій розподілу потужності у повнопривідних автомобілях. На прикладі порівняння електронно керованих муфт “Халдекс” п’ятого і четвертого поколінь...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»