WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Вища рада юстиції у складі: головуючого - Колесниченка В.М., Висоцького В.І., Гаврилюка М.І., Завальнюка В.В., Ізовітової Л.П., Кобилянського М.Г., Отрош І.О., Пилипчука ...»

-- [ Страница 1 ] --

УКРАЇНА

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

РІШЕННЯ

Київ

5 вересня 2012 року № 1037/0/15-12

Про залишення без задоволення скарги

кандидата на посаду судді безстроково

Майданіка Аркадія Петровича на

рішення Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України від 3 квітня 2012 року

№108/бо-12 про відмову у рекомендуванні

названого кандидата для обрання на

посаду судді Гагарінського районного

суду міста Севастополя безстроково

Вища рада юстиції у складі: головуючого - Колесниченка В.М., Висоцького В.І., Гаврилюка М.І., Завальнюка В.В., Ізовітової Л.П., Кобилянського М.Г., Отрош І.О., Пилипчука П.П., Сафулька С.Ф., Татькова В.І., Удовиченка О.С., Фесенка Л.І., розглянувши скаргу кандидата на посаду судді безстроково Майданіка Аркадія Петровича на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 3 квітня 2012 року № 108/бо-12 про відмову у рекомендуванні названого кандидата для обрання на посаду судді Гагарінського районного суду міста Севастополя безстроково, довідку члена Вищої ради юстиції, складену за результатами перевірки, матеріали перевірки та висновок секції Вищої ради юстиції з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад в с т а н о в и л а:

Майданік Аркадій Петрович, _________ року народження, Указом Президента України від 15 січня 2007 року № 16/2007 призначений на посаду судді Гагарінського районного суду міста Севастополя строком на п’ять років.

Строк повноважень закінчився 13 січня 2012 року.

У травні 2011 року Майданік А.П. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - Комісія) із заявою про рекомендування для обрання на посаду судді Гагарінського районного суду міста Севастополя безстроково.

3 квітня 2012 року Комісією прийнято рішення № 108/бо-12 про відмову Майданіку А.П. у рекомендуванні для обрання на посаду судді Гагарінського районного суду м. Севастополя безстроково (далі – рішення).

Відмовляючи Майданіку А.П. у наданні рекомендації, Комісія виходила з наявності обставин, які перешкоджають кандидату бути рекомендованим для обрання на посаду судді безстроково, а саме: наявність у провадженні судді на день закінчення повноважень 221 нерозглянутої справи, неодноразове постановлення стосовно Майданіка А.П. окремих ухвал, в яких вказувалось на неналежне виконання суддею службових обов’язків, допущення ним грубих порушень вимог процесуального закону та необґрунтовану тяганину. Крім того, за результатами перевірки відомостей, викладених у зверненні голови наглядової ради ЗАТ «Рівненський ливарний завод», директора ТОВ «Фірма «Восток»

Кошкіна І.В., надісланого 10 вересня 2010 року заступником Міністра Кабінету Міністрів України – Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики Богданом А.Й., членом Вищої ради юстиції внесено пропозицію про прийняття Радою подання про звільнення Майданіка А.П. з посади судді Гагарінського районного суду м. Севастополя за порушення присяги. Також на час вирішення питання про рекомендування Майданіка А.П. для обрання на посаду судді безстроково членами Комісії здійснювалась перевірка даних, викладених у скаргах громадян Волинського Р.Д., Демченка О.О., Аксанової Н.Я., Клименка О.Г., Батрака В.В., Волошановської О.С. та Тихонова П.В., щодо наявності підстав для притягнення судді Майданіка А.П. до дисциплінарної відповідальності.

Не погоджуючись з рішенням Комісії і вважаючи його необ’єктивним, несправедливим, Майданік А.П. направив 28 квітня 2012 року до Вищої ради юстиції скаргу, в якій просив скасувати вказане рішення та зобов’язати Комісію прийняти нове рішення.

В обґрунтування скарги Майданік А.П. посилається на те, що обставини, які були предметом дослідження Комісії, не можуть вказувати на негативні сторони його роботи, як з боку морально-етичної поведінки, так і об’єктивності, безсторонності, неупередженості, незалежності та справедливості щодо здійснення правосуддя.

За дорученням Голови Вищої ради юстиції від 14 травня 2012 року № 299/0/4-12 членом Вищої ради юстиції проведено перевірку відомостей, викладених у скарзі Майданіка А.П., для чого витребовувались матеріали, що були предметом розгляду Комісії під час ухвалення оскаржуваного рішення, а також копії рішення Комісії, рішення Вищої ради юстиції від 29 травня 2012 року № 746/0/15-12, витяги з протоколу засідання Комісії від 3 квітня 2012 року, протоколів зборів суддів Гагарінського районного суду м. Севастополя.

За результатами проведеної перевірки член Вищої ради юстиції дійшов висновку, що підстави для задоволення скарги судді Майданіка А.П.

та скасування рішення Комісії відсутні, про що 12 липня 2012 року склав довідку.

Секція Вищої ради юстиції з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад дійшла висновку рекомендувати Вищій раді юстиції скаргу Майданіка А.П. залишити без задоволення, а рішення Комісії – без змін.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради юстиції, дослідивши доводи скарги Майданіка А.П., матеріали, що були предметом розгляду Комісії під час ухвалення оскаржуваного рішення, пояснення Майданіка А.П.

та представника Комісії – начальника відділу юридичного забезпечення правового управління секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Бадрака В.І., Вища рада юстиції дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення скарги з огляду на наступне.

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) суддя, строк повноважень якого закінчився, за його заявою має бути рекомендований Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для обрання його Верховною Радою України на посаду судді безстроково, якщо відсутні визначені законом обставини, що перешкоджають цьому.

Порядок обрання на посаду судді безстроково встановлений частиною третьою статті 74 Закону, відповідно до пункту 3 якої Вища кваліфікаційна комісія суддів України перевіряє відомості про кандидата, враховує показники розгляду кандидатом справ.

Статтею 76 Закону визначено порядок розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково, зокрема згідно з частиною третьою цієї статті Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснює перевірку дотримання кандидатом на посаду судді безстроково вимог статті 127 Конституції України, статей 53, 64 Закону, а також розглядає звернення громадян, громадських організацій, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо діяльності кандидата.

З рішення слідує, що за результатами проведеної Комісією перевірки відомостей про кандидата на посаду судді Майданік А.П. відповідає вимогам статті 127 Конституції України та статей 53, 64 Закону.

Встановлено також, що під час розгляду питання про обрання Майданіка А.П. на посаду судді безстроково Комісією перевірялись відомості про кандидата, показники розгляду ним справ, проводилась оцінка його діяльності на посаді судді впродовж п’ятирічного строку (характеристика судді, довідки про показники роботи, довідка про нерозглянуті справи, інформація про підстави скасування та зміну вироків, рішень, ухвал і постанов), а також вивчалася інформація про проведення членами Комісії перевірок скарг громадян щодо діяльності Майданіка А.П. за період роботи на посаді судді Гагарінського районного суду м. Севастополя.

Так, у 2007 році суддя Майданік А.П. розглянув 60 кримінальних, 300 цивільних, 76 адміністративних справ та 2074 справи про адміністративні правопорушення, з яких в апеляційному порядку було оскаржено 4 рішення у цивільних справах. За наслідками розгляду апеляційних скарг судом апеляційної інстанції скасовано 2 рішення у цивільних справах.

У 2008 році суддя Майданік А.П. розглянув 55 кримінальних справ щодо 62 осіб, з яких було оскаржено рішення щодо 10 осіб. За результатами розгляду скарг судом вищої інстанції скасовано 6 вироків, а 3 вироки змінено; 450 цивільних справ, з яких 29 судових рішень було оскаржено. За наслідками розгляду апеляційних скарг судом апеляційної інстанції скасовано 14 рішень та 1 рішення було змінено; 115 адміністративних справ.

В апеляційному порядку оскаржено 29 судових рішень, з яких 4 рішення було скасовано, а 1 рішення змінено; 2745 справ про адміністративні правопорушення, рішення в яких у встановленому законом порядку не оскаржувалися.

У 2009 році суддею Майданіком А.П. розглянуто 57 кримінальних справ щодо 63 осіб, з яких оскаржено судових рішень щодо 8 осіб. За результатами розгляду скарг 5 рішень судом вищої інстанції скасовано;

726 цивільних справ, з яких оскаржено 47 судових рішень. За результатами розгляду апеляційних скарг судом апеляційної інстанції 21 рішення скасовано, а 3 рішення - змінено; із 507 розглянутих адміністративних справ оскаржено 75 рішень. За результатами розгляду скарг 9 рішень скасовано, а 34 рішення – змінено; 1227 спав про адміністративні правопорушення, рішення в яких у встановленому законом порядку не оскаржувалися.

У 2010 році суддя розглянув 34 кримінальні справи щодо 41 особи, з яких оскаржено рішення щодо 23 осіб. За результатами розгляду скарг 15 рішень судом вищої інстанції скасовано, а 3 – змінено; 944 цивільні справи, з яких оскаржено 90 судових рішень. За результатами розгляду апеляційних скарг судом апеляційної інстанції скасовано 31 судове рішення та 7 рішень змінено; 734 адміністративні справи. З оскаржених в апеляційному порядку рішень 19 скасовано, а 86 – змінено; 197 справ про адміністративні правопорушення, рішення в яких у встановленому законом порядку не оскаржувалися.

У 2011 році суддею Майданіком А.П. розглянуто 13 кримінальних справ щодо 17 осіб, з яких оскаржено судових рішень щодо 13 осіб. За результатами розгляду апеляційних скарг судом вищої інстанції скасовано 10 рішень, а 1 рішення змінено; 1743 цивільні справи, з них оскаржено 77 судових рішень. За результатами розгляду апеляційних скарг судом апеляційної інстанції 41 рішення скасовано, а 5 рішень змінено; із 1399 розглянутих адміністративних справ оскаржено 207 рішень. За результатами розгляду скарг 60 рішень скасовано, а 48 рішень змінено.

З наведених статистичних показників роботи судді Майданіка А.П. за 5 років вбачається, що за 2010 та 2011 роки якість розгляду кримінальних справ, у порівнянні з попередніми роками, стала гіршою, незважаючи на те, що за останні два роки суддя розглянув всього 47 кримінальних справ, а це значно менше, ніж за 2007, 2008, 2009 роки окремо. Тобто, професійний рівень судді щодо розгляду кримінальних справ за останні два роки значно знизився.

Крім того, матеріалами, які були предметом розгляду Комісії, підтверджується факт наявності у провадженні судді Майданіка А.П. (станом на 15 березня 2012 року) 211 нерозглянутих справ, з яких провадження відкрито: у 2005 році – 1 справа, у 2006 році – 1 справа, у 2007 році – 6 справ, у 2008 році – 6 справ, у 2009 році – 10 справ, у 2010 році – 27 справ та у 2011 році - 160 справ відповідно.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Також встановлено, що відносно судді Майданіка А.П. неодноразово постановлялися окремі ухвали, в яких вказувалось на неналежне виконання суддею службових обов’язків, допущені ним грубі порушення вимог процесуального закону та необґрунтовану тяганину. Так, апеляційним судом м. Севастополя у 2009 році винесено 2 окремі ухвали, у 2010 році – 3, у 2011 році – 4, у 2012 році – 1.

Як вбачається з витягів з протоколів зборів суддів Гагарінського районного суду м. Севастополя, наданих на запит Вищої ради юстиції, більшість окремих ухвал апеляційного суду м. Севастополя щодо судді Майданіка А.П. обговорювались на зборах суддів. За результатами таких обговорень судді оголошувались усні зауваження та робились попередження про вжиття усіх заходів щодо своєчасного розгляду справ, дотримання норм кримінально-процесуального та цивільно-процесуального законодавства.

Суддя Майданік А.П., в свою чергу, неодноразово обіцяв у подальшому не повторювати помилки, однак продовжував порушувати закон, не зробив належних висновків.

Зі змісту рішення Комісії вбачається, що однією з підстав відмови у рекомендуванні Майданіка А.П. на посаду судді безстроково слугувала наявність у Вищій раді юстиції пропозиції члена Вищої ради юстиції про прийняття подання про звільнення Майданіка А.П. з посади судді Гагарінського районного суду м. Севастополя за порушення присяги, внесеної за результатами перевірки відомостей, викладених у зверненні голови наглядової ради ЗАТ «Рівненський ливарний завод», директора ТОВ «Фірма «Восток» Кошкіна І.В.

Згідно з вказаною пропозицією члена Вищої ради юстиції, суддя Майданік А.П., вирішуючи питання щодо підсудності адміністративним судам спору, пов’язаного з проведенням державним виконавцем дій з виконання рішення суду загальної юрисдикції, неправомірно виходив з норм процесуального законодавства.

Разом з тим, 29 травня 2012 року Вищою радою юстиції пропозицію члена Ради про звільнення Майданіка А.П. з посади судді за порушення присяги було відхилено, оскільки вчинене суддею порушення не є таким, що тягне за собою звільнення судді за порушення присяги.

З наявної у матеріалах Комісії характеристики, наданої головою Гагарінського районного суду міста Севастополя, слідує, що суддя Майданік А.П. характеризується позитивно, за весь період роботи до дисциплінарної відповідальності не притягався. Однак, велика кількість скарг на суддю (2010-2012 рр.), що надходила до Комісії (заяви громадян Ульянова Т.М., Коваленко Ю.О., Волошановської О.А., Смаль В.Я., Рубель А.А., Рубель Л.А., Маняхіна Ю.Е., Колобова О.М., Осадчук О.І., Феденко І.А., Волинського Р.Д., Демченко О.О., Аксанової Н.Я., Клименка О.Г., Батрак В.В., Тихонова П.В.), наявність значної кількості окремих ухвал апеляційного суду міста Севастополя щодо грубих порушень суддею Майданіком А.П., погані показники роботи судді щодо розгляду кримінальних справ за останні два роки, у сукупності негативно характеризують його роботу на посаді судді.

Присутній на засіданні Вищої ради юстиції Майданік А.П. підтримав свою скаргу, просив рішення Комісії скасувати. На запитання членів Ради підтвердив винесення стосовно нього 7 окремих ухвал, але при цьому зауважив, що по жодній з них не притягувався до дисциплінарної відповідальності. Вважає, що наведені у рішенні обставини не є достатніми для відмови у рекомендуванні на посаду судді безстроково.

Представник Комісії підтримав оскаржуване рішення та просив відмовити у задоволенні скарги. Зазначив, що рішення прийнято Комісією згідно з вимогами чинного законодавства, а наведені у ньому обставини перешкоджають Майданіку А.П. бути рекомендованим для обрання на посаду судді Гагарінського районного суду м.Севастополя безстроково.

З огляду на встановлене, Вища рада юстиції дійшла висновку, що на момент розгляду Комісією заяви Майданіка А.П. були підстави для відмови йому у рекомендуванні для обрання на посаду судді Гагарінського районного суду міста Севастополя безстроково, доводи скарги не спростовують висновків Комісії, а тому вона не може бути задоволена.

Відповідно до пункту 3 частини п’ятої статті 29 2 Закону України «Про Вищу раду юстиції» в результаті розгляду скарги кандидата на посаду судді, якому відмовлено у рекомендуванні на посаду судді безстроково, Вища рада юстиції за наявності для цього підстав може залишити скаргу без задоволення, а рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - без змін.

Згідно з частиною третьою статті 77 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у разі залишення Вищою радою юстиції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відмову у рекомендуванні кандидата для обрання на посаду судді безстроково в силі Вища рада юстиції вносить Президентові України подання про звільнення цього кандидата з посади судді.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Головне управління юстиції в Івано-Франківській області Відділ контролю та організаційного забезпечення Методичні рекомендації з питань розгляду звернень та особистого прийому громадян (частина 3) (для використання в роботі міським, районним, міськрайонним управлінням юстиції) Частина 3 ЗАКОН УКРАЇНИ „Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР Розділ III. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян Стаття 24. Відповідальність посадових осіб за порушення...»

«АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРО ГРАМ А дисципліни Київ 2001 Підготовлено А. С. Мацком Затверджено на засіданні кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (Протокол № 16 від 26.02.01) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Мацко А. С. Навчальна програма дисципліни “Міжнародно-правовий захист прав людини” (для бакалаврів, спеціалістів). — К.: МАУП, 2001 — 28 с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план,...»

«Оптимізація віддалених інфраструктур підприємства Найкращі рекомендації щодо вдосконалення віддалених ІТінфраструктур Віддалені інфраструктури, забезпечуючи підтримку підрозділів та філій, які безпосередньо контактують із клієнтами, є критично важливими для організації, адже від їх чіткої роботи залежить, виграє ваш бізнес або зазнає втрат. Магазини Готелі Відділення банків Школи Ресторани Комунальні підприємства Медичні заклади Підприємства Місцеві відділення Проблеми, що постають перед...»

«Вікторія Копанєва, керівник Групи моніторингу, архівування та використання мережевих ресурсів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Бібліотека в системі наукової електронної комунікації Розглянуто розвиток системи наукової комунікації та підвищення її реагентності, що загострює потребу збереження плинної мережевої інформації. Обгрунтовано необхідність освоєння бібліотекою інтегрованого технологічного циклу, що включає послідовність наукоємних процесів комп'ютерної обробки...»

«АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ УДК 332.021.8:63 Воробйов Є.М. Гела Т.Ю. В статті охарактеризовано особливості та сучасний стан агропромислового комплексу, визначено прогресивні напрямки реформування аграрних відносин в Україні. Ключові слова: агропромисловий комплекс України, сільське господарство, аграрні відносини. В статье предоставлена характеристика особенностей и современного состояния агропромышленного комплекса, определены прогрессивные направления...»

«Вісник ортопедії, травматології та протезування, 2013, № 3: 22–31 13. Mackinnon S. E. Changes in nerve fiber numbers distal to a nerve re16. Rat walking tracks do not reflect maximal muscle force capacity / pair in the rat sciatic nerve model / Mackinnon S. E., Dellon A. L., Urbanchek M. S., Chung K. C., Asato H. [et al.] // J. Reconstr. MicroO’Brien J. P. // Muscle Nerve. — 1991. — Vol. 14. — P. 1116–1122. surg. — 1999. — Vol. 15. — P. 143–149. 14. Mackinnon S. E. Histologic assessment of...»

«web edition quick guide VLKOMMEN! У цьому стислому посібнику (Quick Guide) описано список функцій вашого нового XC90. Посібник з експлуатації на центральному дисплеї містить повну інформацію про ваш Volvo. У відділенні для рукавичок є витяг з посібника з експлуатації, в якому узагальнено важливу та практичну інформацію. Посібник з експлуатації також наявний у вигляді мобільного додатка для смартфонів та планшетів, а також на веб-сайті підтримки support. volvocars.com. Веб-сайт підтримки наявний...»

«УДК 657.922 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ З ОЦІНКИ НА ДЕПРЕСИВНОМУ РИНКУ. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ І МОЖЛИВОСТІ РІШЕННЯ В. М. Шалаєв, генеральний директор, С. М. Смольнікова, керівник інформаційно-аналітичного центру досліджень ринку нерухомості групи компаній «Увекон» Ключові слова: ринкова вартість, інформаційне забезпечення оцінки, огляд ринку, інвестиційна привабливість населеного пункту, кількість аналогів Оцінка об'єктів нерухомості на депресивному ринку, особливо об'єктів, розташованих за...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор, професор С.В. Іванов (підпис) «_» 20_ р. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ВИРОБНИЦТВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять для студентів напряму 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форми навчання Підписи авторів: СХВАЛЕНО на засіданні кафедри Реєстраційний номер інтегрованих автоматизованих електронних методичних систем...»

«УДК 577.113.6 © 2009 А. В. Козлов, В. О. Китам, З. Ю. Ткачук Молекулярная модель взаимодействия 2-5 олигоаденилатов с протеинкиназой С (Представлено членом-корреспондентом НАН Украины А. И. Корнелюком) Методом комп’ютерного моделювання побудована модель просторової структури протеїнкiнази С (ПКС) у вiльному станi. З метою вивчення можливостi зв’язування з ПКС проведено in silico докiнг ряду лiгандiв з бiлком з використанням програми AutoDock 3.0. Показано, що 2 -5 олiгоаденiлати зв’язуються в...»

«адвокаційна журналістика: світовий та український досвід посібник для журналістів з активною громадянською позицією адвокаційна журналістика: світовий та український досвід Луганськ, 2013 Книга, яку ви тримаєте у руках, є результатом співпраці українських медійників та правозахисників в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини». Ця публікація продовжує серію «посібників для журналістів з активною громадянською позицією», започатковану у 2011 році, і присвячена активним...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет УДК 331.28 Дубініна М.В., к.е.н, доцент Латій А.П., магістрант Миколаївський національний аграрний університет ВПЛИВ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ Анотація. Розкрито вплив інституціонального середовища на формування оплати праці. Проаналізовано основні проблеми функціонування нормативно-правової бази фонду оплати праці в Україні. Ключові слова: оплата праці, інституціональне середовище, законодавчонормативна...»

«УДК 519.2:621.391 С. В. Заболотній Черкаський державний технологічний університет кафедра радіотехніки РЕКУРЕНТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ ФОРМУВАННЯ СЛАР ДЛЯ АДАПТАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ УЗГОДЖЕНИХ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ © Заболотній С.В., 2012 У роботі розглянуто рекурентне статистичне оцінювання точності формування коефіцієнтів систем лінійних алгебраїчних рівнянь, що застосовуються для знаходження адаптивних значень параметрів узгоджених поліноміальних фільтрів. In this paper the recurrent statistical...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»