WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ПОКАЗНИКА РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ Дем’яненко Ю.В., асистент Запорізький національний університет У ...»

-- [ Страница 1 ] --

77

УДК 330.341.2

МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ПОКАЗНИКА

РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

СФЕРИ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Дем’яненко Ю.В., асистент

Запорізький національний університет

У статті досліджено особливості функціонування підприємств сфери будівельних послуг. Виділено

особливості формування соціального капіталу в сфері будівельних послуг. Визначені чинники, що впливають на формування соціального капіталу підприємства сфери будівельних послуг. Побудована модель для визначення кількісного показника обсягу соціального капіталу підприємства сфери будівельних послуг.

Ключові слова: соціальний капітал, сфера будівельних послуг, чинники, коефіцієнти відносної важливості, модель структури якості послуги.

Демьяненко Ю.В. МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ / Запорожский национальный университет, Украина.

В статье исследованы особенности функционирования предприятий сферы строительных услуг.

Выделены особенности формирования социального капитала в сфере строительных услуг.

Определены факторы, которые влияют на формирование социального капитала предприятия сферы строительных услуг. Построена модель для определения количественного показателя объема социального капитала предприятия сферы строительных услуг.

Ключевые слова: социальный капитал, сфера строительных услуг, факторы, коефициенты относительной важности, модель структуры качества услуги.

Demianenko J. V. MODEL DETERMINATING OF QUANTITATIVE INDEX OF LEVEL OF SOCIAL CAPITAL OF ENTERPRISE OF BUILDING SERVICE BUSINESS / Zaporizhzhya national university, Ukraine.

The features of functioning of enterprises of industry of build services are probed. The features of forming of social capital are selected in the field of build services. Certain factors which influence on forming of social capital of enterprise of industry of build services. Built model for determination of quantitative index of volume of social capital of enterprise of industry of build services.

Key words: social capital, industry of build services, factors, koeficienty of relative importance, model of structure of quality services.

ВСТУП За останні сто років сфера послуг кардинально змінилась. На початку XX століття кількість послуг була обмежена, а в загальній структурі переважали торгівля, транспорт та побутові послуги.

Сьогодні існує більше 160 видів послуг (за класифікацією ВТО) - від наукових досліджень до ремонтних послуг, від освіти до обслуговування старих та інвалідів.

Будівельна галузь за кількістю та взаємозв'язками організацій і ресурсів, які використовуються, за специфічними галузевими, територіальними і програмно-цільовими особливостями давно переросла звичайне поняття про галузь і перетворилася на великий збірний комплекс галузей.

У будівництві працюють тисячі трестів і десятки тисяч первинних підрядних організацій. Індустрія будівельних матеріалів і конструкцій нараховує десятки тисяч підприємств: заводів збірного залізобетону, металевих і дерев'яних конструкцій, різних будівельних матеріалів і виробів.

Велика також різнотипність організацій. Будівельні організації відрізняються за характером своєї діяльності: (генпідрядні, субпідрядні), за регіоном діяльності: (зосереджені, розсерджені), за кількістю замовників: (один, два і т.д.), за спеціалізацією: ген підрядної та субпідрядної діяльності, за підпорядкованістю, за наявністю підсобних і допоміжних господарств, за рівнем централізації функцій керування за типом власності на основні фонди (державні, орендні, кооперативні і т.д.), за принципом планування і економічного стимулювання і т.д. Комбінації перерахованих вище ознак призводить до того, що практично кожний трест має індивідуальні особливості, які впливають на документообіг, на структуру управлінських завдань, на інші численні характеристики і взаємозв'язки між елементами будівельних систем [1].

З одного боку, усі будівельні організації і підприємства будівельної індустрії тісно пов'язані між собою принципами глибокої спеціалізації і кооперування, загальними об'єктами будівництва та кінцевих результатів своєї діяльності, а з іншого боку, їхня відомча роз'єднаність часто розриває ці взаємозв'язки навіть між організаціями, які будують загальний об'єкт.

Вісник Запорізького національного університету №1(4), 2009 Великий вплив на техніко-економічні показники будівельної продукції чинить фактор часу. Тривалість будівництва будь-якого об'єкта обчислюється не місяцями, але в багатьох випадках, особливо при будівництві великих об'єктів, - роками. Це викликає відволікання капіталу з обороту на тривалий час.

Беручи до уваги велику капіталоємність об'єктів будівництва, вилучення капіталу з обороту на тривалий час і вкладення його в будівництво є рішенням відповідальним і досить ризикованим. При цьому варто враховувати, що тривалість циклу оборотності капіталу в будівництві в кілька разів більше, ніж у промисловості, і в десятки разів більше, ніж у торгівлі. Тому ухвалення рішення про вкладення капіталу в будівництво супроводжується змістовними техніко-економічними розрахунками [2].

Будівництво відрізняється різноманіттям виробничих зв'язків. У будівництві будь-якого об'єкта беруть участь десятки, а при будівництві великих споруджень - і сотні проектно-дослідницьких, науководослідницьких, будівельних і монтажних організацій, заводи-виробники основного технологічного устаткування, постачальники будівельно-монтажного встаткування і будівельних матеріалів, банки та інші суб'єкти економіки, чий капітал так чи інакше бере участь у будівництві. Незважаючи на те, що кінцева мета у всіх учасників інвестиційного процесу одна - одержання максимально можливого прибутку, у процесі будівництва кожний з учасників має приватні цілі і завдання.

З огляду на те, що зв'язки взаємодії в будівництві реалізуються в умовах виробничих процесів, що динамічно розвиваються та мають імовірнісний характер впливу (погодні умови, збої поставок і ін.), система організації і керування будівництвом повинна передбачати ефективну систему регуляторів, що покликана забезпечувати надійність зв'язків взаємодії і додання їм максимально можливого ступеня стійкості. Це може бути досягнуте шляхом створення резервних потужностей, виробничих запасів, резервних фондів.

Увесь спектр пропонованих будівельних робіт і послуг умовно можна розділити на три групи.

Перша - це так званий "первинний ринок", тобто невеликі фірми, що займаються ремонтом і дрібним будівництвом. Таких невеликих фірм і будівельних бригад дуже багато - виникають нові, розпадаються старі. У цьому сегменті ринку досить помітно відчувається конкурентна боротьба, якість, виконаних робіт теж дуже різноманітна, так само як і методи боротьби за клієнта. Але ця частина будівельного ринку відкрита. Будь-яка людина, "з головою і руками", зібравши свою команду, може працювати [3].

Друга група - це невеликі будівельні компанії, що довгий час успішно працюють на ринку. Спектр послуг, які вони пропонують, набагато ширший - від ремонту до будівництва невеликих об'єктів. Цих компаній не так багато, вони досить відомі серед замовників, і хоча між ними також сильна конкуренція, увійти на цей ринок невеликій фірмі дуже складно. Для цього потрібно мати професійну будівельну техніку, кваліфікованих фахівців, займатися проектуванням і не відставати від нових будівельних технологій [3].

Третя група - будівельні компанії, які займаються будівництвом житлових будинків і промислових об'єктів. Таких компаній одиниці і влитися в їхнє коло на сьогодні практично неможливо. Конкуренція між ними майже відсутня.

Іншою особливістю є значна монополізація ринку будівельних послуг в Україні. Мова йдеться про організації, що працюють по державному замовленню за бюджетні гроші. Вони "тримають" певну частину ринку і «прорватися» туди іншим будівельним фірмам практично неможливо. Вони поза конкуренцією будівельного ринку і значна монополізація ними будіндустрії не дозволяє іншим будівельним фірмам ввійти у їхні ряди.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою даної статті є виявлення особливостей сфери будівельних послуг, які впливають на формування соціального капіталу, а також розробка моделі, яка дозволить кількісно оцінити рівень соціального капіталу підприємства цієї сфери.

РЕЗУЛЬТАТИ

Останнім часом в Україні спостерігається стійка тенденція розвитку ринків промислового і цивільного будівництва. Практично необмежена ємність і високий попит на об'єкти нерухомості зробили їх найбільш привабливими для розміщення як позикових засобів, так і вільного капіталу. Основними гравцями стали компанії, які зуміли залучити досить великі оборотні кошти, але при цьому не мають достатнього досвіду і спеціальних знань у здійсненні будівельно-монтажних робіт та не володіють ефективними механізмами контролю над їхньою реалізацією. З іншого боку, характер ринку нерухомості з явно вираженими спекулятивними характеристиками дозволяє не звертати увагу на більшу частину прорахунків у керуванні будівельними проектами і, у випадку завершення проекту, зберегти за об'єктом статус прибуткового.

Економічні науки

Особливості ринку будівельних послуг свідчать про великий вплив соціального капіталу між економічними агентами цієї сфери. У період економічного росту ніхто не турбується про рівень соціального капіталу своєї компанії. Девелопери раділи надприбуткам, банки - кредитному портфелю, що збільшується, покупці - легкій можливості придбати житло. Здавалося б, усі одержують бажане, і все добре, але ситуація різко змінюється в період економічного спаду. Банки та інвестори переглядають свою кредитну політику у відношенні девелоперів. Покупці вагаються, перш ніж вкладати гроші в об'єкти, які будуються.

Особливістю кризи, яка вплинула на нашу економіку, є не криза банківської сфери, не криза енергомісткого виробництва або якоїсь конкретної галузі. Головною особливістю української економіки є криза довіри між основними економічними агентами. Банки не довіряють один одному і не кредитують підприємства, підприємства більше не довіряють своїм традиційним партнерам, і тим більше, ніхто не довіряє тому, що обіцяє та робить уряд.

Наша країна відноситься до атомізованих суспільств, тобто суспільств, де повністю відсутня довіра.

Інстинктивна реакція економічних агентів нашої країни не реструктуризація, не мобілізація і навіть не розгубленість, а повна готовність «заморозити» будівництво, звільнити співробітників, зупинити виробництво, різко зняти гроші з депозитів і після цього дивитися, чим все закінчиться.

Соціологічні дослідження свідчать, що очікування керівників впали до рівня 1994 р., що незрозуміло з погляду господарської ситуації, але зрозуміло, якщо врахувати рівень недовіри, що охопив як економічний сектор, так і громадське життя. Ця ситуація підкріплюється недовірою до інститутів, які традиційно покликані підтримувати довіру ринкових агентів до контрактів і інших форм взаємних зобов'язань. До них, насамперед, ставляться механізми дозволу суперечок, захисту власності та страхування.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Періодичні кризи - на жаль, неминуча риса ринкової економіки. І дії повинні бути, насамперед, спрямовані на забезпечення стабільності та спокою, що неможливо без високого рівня довіри між економічними агентами.

Можливо, економічна криза дасть поштовх до нового рівня організації взаємин між економічними агентами. Адже криза - це не крах, а поворотна крапка до кращого або до гіршого, момент, що вимагає ухвалення рішення. Причому результат цих рішень може бути як вкрай несприятливий, так і позитивний.

У такій ситуації на перший план виходять бізнес-асоціації та об'єднання. Такі зміцнілі структури організованого бізнесу стають ключовим гравцем у справі відновлення довіри в господарському середовищі. Якщо ця можливість буде реалізована, то можуть виникнути умови для утворення соціального капіталу в нашій країні, а, отже, і умови для підйому всієї економіки в цілому.

У будівництві великого об'єкта нерухомості беруть участь різні економічні агенти. У процесі їхньої взаємодії виникають різні зв'язки, на підставі яких виникає соціальний капітал цих організацій.

У даній роботі автор розглядає процес формування соціального капіталу при будівництві об'єкта житлової нерухомості.

Першу роль при будівництві відіграє девелопер. Девелопер - це одна із спеціалізацій професіонала з операціями з нерухомістю (ріелтера).

Діяльність девелопера полягає в такому: він замовляє проект, купує або бере в оренду ділянку землі, узгоджує проект до особливостей ділянки, погоджує підведення всіх комунікацій, будує об'єкт наприклад, великий офісний будинок. Потім він може здати в оренду або окремі офіси, або весь будинок.

А може продати нерухомість, яка йому належить. Головне - окупити всі витрати та отримати прибуток [3].

Як фінансувати будівництво - використовувати свої кошти, залучати інвесторів, брати кредити в банках вирішує девелопер. Таким чином, другим гравцем на ринку будівельних послуг стає інвестор, ситуацію коли інвестором є сам девелопер у своєму дослідженні автор не розглядає.

Реалізація абсолютно всіх проектів у сфері нерухомості здійснюється при участі спеціалізованих будівельних компаній – підрядних організацій. Як правило, при пошуку і виборі підрядника девелопер керується винятково суб'єктивними критеріями – рекомендаціями, ім'ям, особистими симпатіями та іншим. Тут на перший план виходить рівень соціального капіталу компанії.

Останнім учасником даного співробітництва стає покупець нерухомості. Як правило, девелопер на перших етапах будівництва починає залучати потенційних покупців. В інтересах забудовника залучити більший обсяг коштів для будівництва, тому що в цьому випадку він не сплачує за «користування»

грошовими ресурсами і не ділиться частиною прибутку. Тут також особливу роль відіграють фактори соціального капіталу. Чим вище ризики, тим більш неохоче покупець вкладає гроші в будівництво.

Розглянемо формування довіри при взаємодії таких економічних агентів як:

–  –  –

- формування довіри Рис. 1 Схема взаємодії економічних агентів при будівництві житлової споруди.

Для виміру рівня соціального капіталу була розроблена модель структури якості послуги, що являє собою самоподібне дерево [4]. Модифікуємо дану модель для оцінки кількісного показника рівня соціального капіталу в сфері будівельних послуг.

Економічні науки

–  –  –

Людина завжди відносить себе до певної соціальної групи та почуває себе більш комфортно, коли її оточення тієї ж групи, тому цей чинник завжди враховуються потенційним покупцем.

III. Якість виходу.

Відносна вартість - справедлива ціна, інвестиційна привабливість.

1.

Матеріальність - відповідність проектним даним, строк гарантійних зобов'язань, післяпродажне 2.

обслуговування.

Бонус – додаткові послуги, які пропонує компанія-забудовник за більш низькою ціною або 3.

безкоштовно.

Чинники, які впливають на формування соціального капіталу при взаємодії девелопер - підрядник.

I. Якість взаємодії.

Рівень професіоналізму підрядника - наявність техніки, фахівців, використання сучасних 1.

технологій.

Надійність юридичного забезпечення взаємодії - прозорість договорів, гарантійні зобов'язання.

2.

Рівень організаційної форми взаємодії – організація комунікацій, оперативність прийняття до 3.

уваги змін у проекті, договорі, відсутність бюрократичної структури.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УДК 625. 031 Г. С. Пугачов ДИНАМІЧНЕ ВПИСУВАННЯ ВІЗКА В КРИВУ З УРАХУВАННЯМ СИЛ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СУСІДНІМИ ЕКІПАЖАМИ У статті на основі відношень між геометричними параметрами екіпажів і силами тяги локомотива сформульована система рівнянь, що описують процес динамічного вписування візка в криву з урахуванням взаємодії між екіпажами. Запропонована методика рішення системи рівнянь дозволила автору провести чисельні розрахунки для конкретних умов поставленої задачі. Результати...»

«С в о б о д а в и р а ж е н н я п о гл я д і в : практика Європейського суду щодо України Київ ФЕНІКС УДК 341.645:342.727](4) ББК 67.9(4)412.1 С25 Свобода вираження поглядів: практика Європейського суду щодо С25 України / [Інститут Медіа Права ; за редакцією Т. Шевченка, А. Балацької]. — К. : Фенікс, 2012. — 192 с. ISBN 978-966-651-998-9 У виданні вміщені найбільш ілюстративні рішення Європейського суду з прав людини щодо України у справах щодо свободи вираження поглядів. Збірка має практичне...»

«УДК 330.8:338.244.2 Т.В. Овчиннікова Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка” УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМИ ЗМІНАМИ В КОЛЕКТИВАХ АГРОФОРМУВАНЬ ВІДПОВІДНО ДО ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ (за матеріалами ПАФ “Рудківці” Жидачівського району Львівської області) © Овчиннікова Т.В., 2007 Розглянуто особливості структурних змін персоналу відповідно до зміни стратегії розвитку агроформування. На основі повторного...»

«Тест 1 тИпОВі тЕстИ ДпА Увага! * — завдання з української мови базового рівня, результат виконання яких буде зараховуватися як державна підсумкова атестація Тест № 1 Частина 1 УКРАЇНСЬКА МОВА Завдання1—10маютьпочотириваріантивідповіді,середякихлишеодинправильний.виберіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки! 1*. М’який знак пишеться на місці...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (281), 2013 post-Stalin period from the late 1950s to the early 1970s are also characterized. The influence of I. Dziuba’s epistolary work over the development of literary process in Ukraine is defined. Key words: epistolyariy, letter, message, literary process, open correspondence. Стаття надійшла до редакції 09.09.2013 р. Прийнято до друку 27.09.2013 р. Рецензент – доктор філол. н., проф. Бровко О. О. УДК 821.161.2.0’06:81 О. А. Проценко ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА...»

«37 РОЗДІЛ ІV. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УДК 349.412.3: 347.235 (477) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ РОЗДУМИ Бондар О.Г., к.ю.н. Запорізький національний університет У статті здійснюється аналіз становлення правовідносин власності на землю в Україні за часів новітньої земельної реформи та визначення підходів до правового забезпечення їх подальшого розвитку. Ключові слова: право власності на землю, земельні відносини, земля, форми власності Бондар А.Г....»

«УДК 65.012.65:334.72 (477) Д.А. Панасенко Національний університет “Львівська політехніка” РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ОЗБРОЄННЯ © Панасенко Д.А., 2013 Розглянуто сутність, ознаки та переваги міжорганізаційної кооперації. Систематизовано та охарактеризовано типи такої кооперації. Обґрунтовано важливість розвитку кооперації в межах підприємств учасників Державного концерну “Укроборонпром”. Розроблено модель полівекторної кооперації...»

«УДК 664.64.016:664.681 № держреєстрації 0111U007935 Інв. № Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ) 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333 ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Ректор, д.т.н., професор ТОВ ВКП «К.І.Т. LTD» _Черевко О.І. А.А, Дубров «_»2012 р. «» 2012 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ № 29-11-12 Д ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ З БІСКВІТНОГО ТІСТА (заключний) Начальник НДС, канд. техн. наук Л.О. Чуйко...»

«– Селекція, насінництво та біотехнологія – СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 631.527. 5 :633.32 Л. З. БАЙСТРУК-ГЛОДАН, кандидат с.-г. наук Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, e-mail: glodanlesa@ukr.net УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК НАСІНЕВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ В ГІБРИДІВ (F2) КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ В статті наведено результати вивчення характеру успадкування елементів продуктивності гібридами F2 конюшини лучної та обґрунтовано можливість ефективних доборів генотипові цінних рослин за...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Ясiнський А.М. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 14.05.2013 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню зрiдженим газом Київпропангаз...»

«8 УДК 574.5: 614.777: 546.212: 546.36 О.Ф. Дунаєвська к.б.н. Г.М. Мартенюк к.с.-г.н. О.В. Іщук к.с.-г.н. Житомирський національний агроекологічний університет М.О. Бондар зав. радіологічного відділу Житомирська облсанепідемстанція ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СФЕРІ ВОДОКОРИСТУВАННЯ Наведено аналіз показників радіаційної безпеки об’єктів водокористування. Встановлено, що за вмістом 222Rn, 226Ra, 228Ra, U (234U/238U = 2) 18,9 % об’єктів,...»

«ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА УДК 621.315 П. Д. Лежнюк, д. т. н., проф.; М. М. Черемісін, к. т. н., проф., В. В. Черкашина, к. т. н., доц. УНІФІКАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ В УМОВАХ РИНКУ ДВОСТОРОННІХ ДОГОВОРІВ ТА БАЛАНСУВАЛЬНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Показано один з напрямків розвитку повітряних ліній електропередач в умовах ринку двосторонніх договорів і балансувального ринку електроенергії за рахунок оптимізації параметричних рядів перерізу проводів. Ключові слова: повітряні лінії електропередач,...»

«УДК 001(66-963:664.34):664.38.002.2 Держ. реєстр. № 0107U011055 Шифр № 27-08-10 Б Індекс Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ) 61051, Харків-51, вул. Клочківська, 333 Телефон: (057)336-89-79 Телефакс: (057)337-85-35 Е-mail: hdatoh@kharkov.com (057)336-88-44 (057)336-94-88 ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор ХДУХТ, д-р техн. наук, професор О.І. Черевко «» _ 2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «Наукове обґрунтування та розробка...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»