WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«and not to have followed the company's emergency procedures, Costa Crociere said in a statement. Capt Francesco Schettino is suspected of manslaughter, but denies wrongdoing. ...»

and not to have followed the company's emergency procedures, Costa Crociere said in a statement.

Capt Francesco Schettino is suspected of manslaughter, but denies wrongdoing.

Tasks for independent and individual work:

1) Read and analyze the information of the text.

2) Search for the same type of information, using the web-sites:www.cruisejunkie.com/events.html;

www.globalsecurity.org/.../accidents.htm; www.rjw.co.uk/.../accidents.../overseas-acci.

3) Present the reports about an accident at sea.

References

1. Hutchinson, T., & Waters, A. English for specific purposes: A learning centered approach. Cambridge: Cambridge University Press,1987.

2. Cole C. A Yardstick of English language competence for ship’s officers. Echo, 28 August,

1994. pp. 4-12. Warnemunde: German Association for Maritime English.

3.www.thefreedictionary.com/

4. Online Etymology Dictionary www.etymonline.com/index.php Демиденко Н.П.

МОРСКАЯ АНГЛИЙСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ

РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА

СУДОВОЖДЕНИЯ

Цель статьи – продемонстрировать принципы составления и некоторые виды учебных материалов по английскому морскому языку, предназначенные для самостоятельной работы студентов факультета Судовождения. Вводится понятие «терминографическое эссе»

и предлагается образец данного вида методической разработки. Исследование проводится в рамках инновационного проекта по созданию учебного комплекса по английскому морскому языку для студентов-бакалавров.

Ключевые слова: морской английский язык, терминографическое эссе, самостоятельная работа студентов.

Демиденко Н.П.

МОРСЬКА АНГЛІЙСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ

НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ СУДНОВОДІННЯ

Мета статті – продемонструвати принципи складання та деякі різновиди навчальних матеріалів з англійської морської мови для самостійної роботи студентів факультету Судноводіння. Вводиться поняття «термінографічний нарис» та пропонується зразок даного виду методичної розробки. Дослідження виконується в рамках інноваційного проекту зі створення навчального комплексу з англійської морської мови для студентів-бакалаврів.

Ключові слова: морська англійська мова, термінографічний нарис, самостійна робота студентів.

УДК 355.13 Тирон О.М.

ВИКОРИСТАННЯ ФЛЕШ-КАРТОК ЯК МНЕМОНІЧНИЙ ПРИЙОМ

Автор описує роботу науковців КДАВТ над проектом «Розробка навчального комплексу з англійської мови для моряків». Одним з елементів навчального комплексу є книга ресурсних матеріалів у вигляді набору флеш-карток різного типу. Враховуючи особливості роботи механізмів пам’яті, автор дає психолого-педагогічне обгрунтування доцільності використання флеш-карток. Докладно описана структура посібника з ресурсним матеріалом флеш-карток та розкриті принципи його використання.

Ключові слова: формування продуктивної пам’яті, синтез структурного та комунікативного підходів, ресурсний матеріал, посібник з флеш-картками, інтернет-флешкарт генератори.

Перед викладачами англійської мови професійного спілкування постає задача навчити спілкуванню в професійному оточенні, а саме - на судні в міжнародному екіпажі. Тому для майбутніх моряків важливе не тільки знання термінів, а й швидка реакція на інформацію та володіння навичками повсякденного спілкування.

Викладач має створити умови, що дають змогу краще засвоїти та зберегти в пам’яті знання. Допомогти в цьому можуть прийоми мнемотехніки[мнемоSніка (грец. µµ) - мистецтво запам'ятовування; мнемотехніка - сукупність прийомів і способів, що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій].

Ефективним методом досягнення мовної швидкості є використання флеш-карток. При правильному, методично обґрунтованому використанні вони можуть допомогти студентам з різними домінуючими різновидами пам’яті. Розвитку пам’яті сприяють постійні тренування.

Регулярна й напружена робота пам’яті стає звичкою, створює умови для формування продуктивної пам’яті [1].

Отримавши слово на картці, студент сприймає його як дещо матеріальне, те, що можна потримати в руках, відкласти та знову до нього повернутися. Запам’ятовування йде підсвідомо, відбувається незалежно від того, чи була поставлена мета «запам’ятати». Використання флеш-карток – складова структурного методу, в якому наголос робиться на повторення та тренування. А складовою комунікативного підходу є парна та групова робота. Багато вправ з флеш-картками можна вважати опорою для розвитку діалогічного мовлення, організації групових дискусій, проведення рольових ігор та ситуативного навчання. Таким чином, ми говоримо про синтез структурного та комунікативного підходів.

Наш метод можна класифікувати як «аудіо-лінгвальний», він полягає в роботі зі структурами. Знати мову професійного спілкування - це уміти користуватися структурами, наповнюючи їх відповідним мовним матеріалом та вимовляючи у нормальному темпі спілкування.

В процесі оволодіння структурами мають місце такі послідовні етапи: заучування моделей шляхом імітації, свідомий вибір нової моделі в її протиставленні вже відомим, інтенсивне тренування з моделями та вільне вживання моделі.

Рекомендовані посібники не мають використовуватись «від корки до корки». Це - тільки інструмент. Викладач має більш покладатися на своє володіння мовою. Кожен викладач може створювати свої набори флеш-карток. У даному посібнику для створення флеш-карток були використані аутентичні ресурси.

Мультимедійний підхід до навчання англійської - це, мабуть, найкращий метод для вивчення мови. Візуальні ресурси допомагають мотивувати та фокусувати увагу студента. Вивчення мови є складним процесом. Ми повинні зосередитися на читанні, письмі, мовленні та аудіюванні. Коли англійська мова викладається з допомогою мультимедіа, можна зосередити увагу студентів на різних аспектах мови. Найприємніше те, що можна використовувати ці методи в аудіторії або студенти можуть використовувати їх вдома, самостійно. Ви дійсно можете створити мультимедійні програми навчання, які б відповідали вашим потребам.

В рамках наукового проекту «Розробка навчального комплексу з англійської мови для моряків (для студентів-бакалаврів вищих навчальних закладів)», керівник проекту Н.П.Демиденко, в КДАВТ створюється низка сучасних посібників. Одним з них є посібник з флеш-картками «RESOURSE BOOK FOR TEACHERS of MARITIME ENGLISH».

Посібник є частиною комплексу навчальних матеріалів для викладання англійської мови на початковому етапі вивчення морської англійської мови.

Ресурсний матеріал придатний для копіювання та може бути використаний як на практичних заняттях, так і для самостійної роботи студентів. Ресурс виготовлено у формі «FLASHCARDS» з використанням програмного забезпечення «FLASHMAKER» [4].

Флеш-картки є популярним інструментом навчання, особливо он-лайн флеш-картки, які дають перевірку відповіді. Є низка інтернет-флеш-карт генераторів, які не тільки дозволяють створювати картки для вивчення, але й дозволяють створювати ігри та тести, які допомагають активізувати запам’ятовування необхідного матеріалу. Кожен з цих сайтів є унікальним у обсязі послуг, але служить єдиній меті – допомогти вам [2-4].

Програми дають можливість виготовити флеш картки друковані, інтерактивні та з використанням звукового супроводу.

Флеш картки, зібрані в посібнику, класифікуються як:

- мовні (аналіз структури слова, словотворення, речення);

- розмовно-тренувальні (питання-відповіді, міні-діалоги);

- провокуючі дискусію;

- тестові;

- для механічного запам’ятовування у процесі ротацій;

- для створення позитивного настрою.

Кожна картка має методичні поради до її використання.

Вміле використання карток зробить заняття більш жвавим, творчим та сприятиме досягненню практичної мети.

З досягненнями, викликаними використанням комп'ютера та Інтернету в останні роки, більше немає необхідності тільки в друкованих навчальних посібниках. Є чудовий спосіб запам'ятовувати слова, факти, імена, дати - флеш-картки. Студенти можуть придбати набори флеш-карток на різні теми ( не тільки з іноземних мов), а також зробити свої власні флеш-картки, які включають рекомендації та погляди викладача, дані ним на лекціях( якщо у них є свої замітки і доступ до програми для обробки тексту).

Практика повторення та тестування з використанням флеш-карток спрощує зусилля викладача. Ввівши практичний матеріал, викладач отримує тести з вибором варіантів для відповіді. А також може організувати цей фактичний матеріал для вивчення чи повторення, використовуючи різні типи вправ. Повторювальна практика може приймати різноманітні форми. В залежності від свого власного стилю навчання студент може прочитати щось знову і знову або читати матеріал вголос кілька разів, може виконати вправи з перевіркою правильних відповідей або виконати тестові завдання.

Використання флеш-карток також може мати певні недоліки, якщо використовувати їх методично непродумано. По-перше, студенти можуть покладатися на запам'ятовування тільки для того, щоб пройти тест, але насправді не зрозуміти матеріал належним чином. Подруге, якщо навчання стає занадто передбачуваним, студенти не можуть отримати чітке уявлення про навички, які вони повинні освоїти. Вони можуть просто запам'ятовувати матеріал, що може викликати проблеми для них пізніше, коли постане завдання виконати більш складні задачі. Мнемоніка не вдосконалює пам'ять, вона тільки полегшує запам'ятовування, та й то лише в окремих випадках (там, де придумані штучні асоціації закріплюються при запам'ятовуванні легко й швидко). У багатьох же випадках вона може наробити прямої шкоди, оскільки підмінює осмислене (логічне) запам'ятовування механічним завчанням [5].

Враховуючи всі переваги використання флеш-карток та передбачаючи всі можливі недоліки цього методу навчання, ми рекомендуємо дотримуватись таких принципів їх використання:

1. Підбираючи тематичну флеш-картку, слід уважно вивчити методичні рекомендації щодо її використання та виконувати їх. Усвідомлюйте мету, якої намагаєтесь досягти.

2. Не використовуйте для кожного заняття однотипні флеш-картки. Мабуть, найвідоміший спосіб використання флеш-картки - її механічне запам'ятовування. Але одноманітність знизить інтерес та продуктивність механічного запам’ятовування.

3. Не затягувайте час роботи з флеш-картками (5-15 хвилин).

4. Спонтанна та імпровізована практика сприяє розвитку розумової діяльності студента та вчить його справлятися з непередбаченими ситуаціями.

ЛІТЕРАТУРА

1.Варій М.Й. Психологія. Навчальний посібник., К.:Центр навчальної літератури, 2009.с.

2. www.ehow.com/way_5743494_rote-memorization-methods

3. www.ehow.com/info_8289676_classroom-teaching-methods-games.

4. www.kitzkikz.com; www cambridgeenglishonline quizlet.com; www.flashcardmachine.com;

www.proprofs.com/flashcards; www.StudyStack.com

5.Козаренко В.А. Учебник мнемотехники. Учебник., М.: Гуманитарная литература, 2002.с.

Тырон Е.Н.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛЭШ-КАРТОЧЕК КАК МНЕМОНИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

Автор описывает работу научных сотрудников КГАВТ над проектом «Разработка учебного комплекса по английскому языку для моряков». Одним из элементов учебного комплекса является книга ресурсных материалов, которая представляет собой набор флэшкарточек разного типа. Учитывая особенности работы механизмов памяти, автор дает психолого-педагогическое обоснование целесообразности использования флэш-карточек.

Подробно описана структура пособия ресурсных материалов в форме флэш-карточек и раскрыты принципы их использования.

Ключевые слова: формирование продуктивной памяти, синтез структурного и коммуникативного подходов, ресурсный материал, пособие с флэш-карточками, интернет-флэшкарт генераторы.

Olena Tyron

USING FLASH CARDS AS A MNEMONIC DEVICE

The author describes the work of researchers of the Kiev State Maritime Academy on the project «Creating the set of English language teaching material for the sailors». One of its elements is the book of resource material, which is a set of flash- cards of various types. Having given the characteristics of the mechanisms of memory, the author provides psychological and educational rationale for the use of flash cards.

Detailed structure of the resource book with material in the form of flash- cards and their advantages are described and the principles of the Resource Book usage are given.

Keywords: building productive memory, the synthesis of structural and communicative approaches, resource material, book of flash- cards, online flash cards generators.Похожие работы:

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 21 (280), 2013 Davyskiba О. V. The Direction of Development of Distance Education as an Element of a Virtual Educational Environment The article is devoted to theoretical analysis of the main existing approaches of distance learning in the training of future specialists. The paper identified and justified the main trends in e-learning as part of a new virtual educational environment. Key words: distance learning, future specialist, an adaptive system. Стаття...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 16 (251), 2012 УДК [37. 013. 42 : 364 – 787. 3] : 217 В. І. Степаненко СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОФІЛАКТИКИ АСОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТІВ НА ПІДЛІТКІВ У СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ За даними офіційної статистики в Україні з кожним роком збільшується мережа релігійних організацій. Зростання організаційної структури супроводжується масштабним залученням до релігійного життя громадян нашої держави. За показниками приналежності до релігійних віросповідань...»

«УДК 37.013.73(410) ЛІБЕРАЛЬНІ ОСВІТНІ РЕФОРМИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ Катерина Стеценко Київ Автор детально розглядає основні реформи в системі освіти Великобританії кінця XX століття, звертаючи увагу на їх причини, цілі та результати; аналізується доцільність актуалізації позитивних зрушень освітніх процесів Об’єднаного Королівства в контексті філософії освіти України. Ключові слова: освіта, навчання, освітні реформи, лібералізм, освіта...»

«УДК 378.147:355.232 Л. В. Олійник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (Національний університет оборони України) МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ УЧІННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ В статті розглядаються механізми підвищення ефективності учіння засобами активізації мотивації досягнення у майбутніх магістрів військового університету. Визначено теоретичну основу педагогічних аспектів мотивації учіння. Розглянуті поняття мотиву,...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 15 (250), Ч. І, 2012 УДК 378.091.33-027.22 О. І. Єфремова ОСВІТНІ ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ У ВИЩІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ШКОЛІ Формування знань та професійних навичок майбутніх фахівців є першочерговим завданням вищої професійної школи. Майбутні фахівці повинні залучатися до інтенсивної інтелектуальної, пізнавальної та творчої діяльності. Широкі можливості для цього надає використання ігор. Серед різноманіття ігор особливо важливі для становлення майбутнього...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 58. Філологічні науки УДК 82.0:312.1:2 І. Д. Драч, аспірант (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) МАСОВА ТА ЕЛІТАРНА ЛІТЕРАТУРА: МЕЖІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНІВ У дослідженні порушено питання теорій та критеріїв елітарності в літературі, а також наголошено на проблематичності розмежування елітарної та масової літератури в діахронічному зрізі. Доведено актуальність терміна літературний елітаризм,...»

«Педагогічні науки ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗРОБКИ ТЕСТІВ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ТА ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ УДК 355.232.1;378.147;37.018 С. І. Дяков Світовий педагогічний досвід констатує постійно зростаючу роль застосування у вищих навчальних закладах тестових форм контролю й оцінювання знань слухачів та студентів. Останнім часом значна увага приділяється цьому питанню і в українській вищій (у тому числі військовій) школі. Про це свідчить велика...»

«УДК 811.161.2:81'373.46 А. В. Дедухно, аспірант (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка) ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКЗЕРСИТИВНИХ ПЕРФОРМАТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ У статті досліджено екзерситивні мовленнєві акти. Насамперед, приділено увагу їх класифікації, підґрунтям якої слугують семантичні, синтаксичні і прагматичні чинники, описано прагматичні умови успішності їх уживання в мовленні та визначено пресупозиції. Аналіз ведеться на основі виокремлення...»

«Педагогічні науки МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ФАХОВО-ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ УДК 378.1:34 О. С. Федорчук Поняття фахово-інформатична компетентність правознавця – це інтегративна особистісна характеристика, складне індивідуально-психологічне утворення, яке поєднує ціннісні орієнтації, мотивацію, досвід діяльності, особистісні якості, професійні теоретичні знання, знання інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) та практичні інформатичні...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 19 (254), Ч. І, 2012 Grytzuk E. S. The way of realization of professional trend in the process of mathematical training of students of engineer specialties The article deals with the research of the ways of improvement of professional trend of mathematical training of engineer specialties’ students; the consistency of mathematical training is proposed; the stages of forming of professionally orienting mathematical skills of engineer specialties’ students are...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІІ, 2013 Datsenko A.S. Vocal Chamber Ensemble (Historical Aspects) The author draws the attention of the students and teachers of singing to the genre of chamber vocal ensemble and performance. In modern teaching and musicological publications there are a lot of academic researches on the subject of solo and choral singing, as opposed to researches on vocal chamber ensemble music. Chamber Vocal Ensemble is an integral part of music culture. It has...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 49. Педагогічні науки УДК 371.14 Н. В. Устинова, кандидат педагогічних наук, доцент (Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У статті визначено організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу вчителя в післядипломний період, розкрито особливості їх утворення на трьох рівнях...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 15 (250), Ч. ІІ, 2012 УДК 378.018.43 С. О. Переяславська ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Ефективність процесу підготовки майбутніх учителів інформатики багато в чому залежить від форм подання дидактичного матеріалу. Найбільш ефективним є різноманітне подання інформації за допомогою тексту, графіки, звуку, відео, що створюють багатокомпонентне інформаційне середовище мультимедіа. Це сприяє зростанню...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»