WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Методичні публікації Методичні публікації Творчі сходинки педагогів Волині Українська мова УДК 373.5.091.32:811.161.2 Н. О. Борецька, вчитель української мови та літератури ...»

Методичні публікації

Методичні публікації

Творчі сходинки педагогів Волині

Українська мова

УДК 373.5.091.32:811.161.2

Н. О. Борецька,

вчитель української мови та літератури Комунального закладу

«Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»

Розвиток зв’язного мовлення.

Ділові папери. Оголошення. План роботи

Конспект уроку, 6 клас

Працюючи з текстами, традиційними для шкільного життя, дітей

ознайомлено з азами стилістики. При цьому використано ігрові технології, гумор.

Ключові слова: стиль, виставка, свято музики, оголошення, план.

Boretska N. O. Development of the Coherent Speech. Official Papers. Announcement. Work Plan.

Working with the texts traditional for school life, children were acquainted with stylistics elements. Game technologies and humour are used herewith.

Key words: style, exhibition, music holiday, announcement, plan.

Тема уроку: Розвиток зв’язного мовлення. Ділові Ця робота займає декілька хвилин. Потім кожна пара папери. Оголошення. План роботи. пропонує свій варіант (метод «Ключові фрази»).

Мета уроку: повторити та розширити інформацію Отже, ми з’ясували тему. Запишіть, будь ласка, про офіційно-діловий стиль, його ознаки; ознайомити число, «Класна робота», вкажіть тему.

Як ви вважаєте, для чого нам вона потрібна? Яке учнів з особливостями побудови оголошення і плану її практичне застосування?

роботи, із джерелами, з яких можна почерпнути матеріал про офіційно-діловий стиль; навчити ІІ. Етап мотивації.

складати оголошення, план роботи; удосконалювати Ми повинні сьогодні, співпрацюючи, вирішити завдання: з’ясувати, що таке оголошення і план вміння співпрацювати в групі.

Тип уроку: урок застосування знань, навичок, умінь. роботи, як вони побудовані, їх призначення; навчитися складати оголошення і план роботи; ознайомитися з Хід уроку джерелами, де можна знайти інформацію про цей Привітання вчителя матеріал, щоб у майбутньому в будь-якій ситуації

– Доброго ранку

–  –  –Похожие работы:

«УДК 81’37349 ЯН 60 О. Б. Януш, кандидат філологічних наук, доцент (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) ЕВФЕМІЗМИ ТА ІНШІ ВИДИ СЕМАНТИЧНИХ ЗРУШЕНЬ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ЛЕКСИЦІ І ФРАЗЕОЛОГІЇ У статті розглядаються дискусійні питання мовної політичної евфемії як у динаміці, так і на синхронному зрізі. Суспільно-політична лексика і фразеологія, джерелом якої є табу в конвенціональній сфері комунікації, простежується на матеріалі різних мов (східнослов’янських і...»

«Науковий часопис. Корекційна педагогіка УДК: 372.881-053.2 ВИЗНАЧЕННЯ ГРУП ДІТЕЙ ЗІ СТЕРТОЮ ДИЗАРТРІЄЮ ЗА ПРОВІДНИМИ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНИМИ КАНАЛАМИ МОДАЛЬНОСТІ Галущенко В.І. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» Наукова стаття розкриває особливості дослідження каналів сенсорно-перцептивної модальності у дітей зі стертою дизартрією та визначає зв`язки між сформованістю просодичного компонента мовлення у дітей зі стертою дизартрією та...»

«69 УДК 378.147 Я.Е. Левченко МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДжЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У статті схарактеризовано сучасний етап розвитку педагогічної науки, впровадження у практику навчання і виховання результатів наукових досліджень, вирішення комплексу методологічних проблем, пов’язаних з формуванням професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя. Ключові слова: методологія, концепція, метод, підхід, особистість, спрямованість. В статье...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Педагогічні науки УДК 378.14:39 О. А. Яковенко, викладач (Коростишівський педагогічний коледж) ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ НАРОДОЗНАВСТВА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ У статті розглядається використання народознавства в умовах сучасної освіти. Автор доводить необхідність створення відповідних умов, надання відповідних знань, завдяки яким формування народознавчої компетентності молоді буде відбуватися на відповідному професійному рівні. За умови...»

«УДК 37.091.12.011.3:17.022.1 К. М. Павицька, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ВИХОВАННЯ ПОВАГИ ДО ДИТИНИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Павицька К. М. Результати дослідно-експериментальної роботи з виховання поваги до дитини у майбутніх учителів У статті розглядається проблема виховання у майбутніх учителів поваги до дитини. Подано результати дослідно-експериментальної роботи з виховання у майбутніх учителів поваги до дитини у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»