WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 659.1 : 004.63 А. І. Качинська Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова ВІРТУАЛЬНА РЕКЛАМА У ФАЙЛООБМІННИХ МЕРЕЖАХ (НА ПРИКЛАДІ ПОПУЛЯРНИХ УКРАЇНСЬКИХ ...»

145

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

ную детскую книгу. Особое внимание уделено преимуществам и недостаткам

Интернета как самого востребованного молодежной аудиторией из современных инфомационно-коммуникационных ресурсов.

IS THERE A BOOK IN PLACE OF «MOUSE»? (A CHILD AND READING

IS IN DIGITAL DAYS)

The key aspects of the impact of modern digital culture on a child, reading and

traditional children’s book are analyzed based on the newest foreign sources. The special attention is paid to advantages and shortcomings of the Internet as the most requested by the youth audience new information and communication resource.

Стаття надійшла 16.06.11 УДК 659.1 : 004.63 А. І. Качинська Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

ВІРТУАЛЬНА РЕКЛАМА У ФАЙЛООБМІННИХ МЕРЕЖАХ (НА

ПРИКЛАДІ ПОПУЛЯРНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТОРРЕНТ-ТРЕКЕРІВ)

Аналізуються особливості подання сучасної віртуальної реклами на прикладі популярних українських торрент-трекерів, з’ясовуються рівень їх розвитку та специфіка використання.

Реклама, інтернет, сайти, віртуальна реклама, торрент Сучасний веб-простір пропонує користувачеві безліч можливостей: Інтернет може майже все — від пошуку інформації до перегляду відео- та аудіофайлів. Однак особливо популярними серед користувачів є торрент-трекери та файлообмінні мережі. Відвідуваність таких сайтів рахується тисячами, і саме тому реклама на таких ресурсах вважається дуже ефективною. Але чи доречна, гуманна та якісна реклама, що її бачать тисячі українців кожен день? З огляду на це метою нашої статті є дослідження особливостей віртуальної реклами на популярних трекерах у домені.UA, основним завданням якого є визначення рівня розвитку віртуальної реклами на торрент-трекерах, аналіз віртуальної реклами на популярних трекерах за низкою критеріїв (кількість, якість, колір і дизайн, вид реклами, розміщення, моральність).

Тема віртуальної реклами та її ролі в соціальній комунікації є, на нашу думку, дуже актуальною, бо саме реклама володіє всіма можливостями для підсвідомого формування смаків і поглядів. Віртуальна реклама, якій притаманні всі переваги будь-якого виду реклами, вважається ідеальним способом формування та просування ідей і поглядів у мережі (а отже, є необхідним засобом для соціального розвитку суспільства).

146 НАУКОВІ ЗАПИСКИ * 2011 / 4 (37) Трекер або толока (від англ. Tracker ) — спеціалізований сервер, який працює за HTTP-протоколом. Це центральний сервер, який координує дії всіх існуючих зв’язків між користувачами. Основні його функції — контроль і статистика. Використовується для того, щоб клієнти могли знайти один одного, керує лише з’єднаннями і не містить файлів, які передаються між користувачами. На трекері зберігаються IP-адреси клієнтів, їх вхідні порти і хеш-суми, котрі унікальним чином ідентифікують об’єкти, що беруть участь у закачуваннях [1].

Бітторрент (від англ. BitTorrent) — відкритий протокол обміну інформацією в мережах типу peer-to-peer (у даному випадку кожен користувач з’єднується з іншим безпосередньо для прийому або передачі частин інформації). Але водночас існує центральний сервер (так званий трекер), який координує дії всіх існуючих зв’язків між користувачами, керує з’єднаннями і не містить жодної інформації про зміст файлів, передаваних між користувачами.

Принципова відмінність Бітторрента від інших p2p (peer-to-peer) систем полягає в тому, що користувач, який викачує собі інформацію, є так само її розповсюджувачем. У цьому разі пропускна здатність мережі використовується найліпшим способом, наскільки це можливо [2]. Бітторрент призначений для роботи в мережах, де є велика кількість людей зі збіжними інтересами. Саме тому реклама на торрент-трекерах вважається нам дуже ефективною, звичайно, за умов її правильного використання.

Серед торрент-трекерів доменує UA.

Нами було обрано п’ять найбільш популярних і відвідуваних порталів, зокрема:

перший український торрент-трекер Hurtom;

національний Біт Торрент Трекер України TORRENTS.NET.UA;

торрент-трекер UA-Torrent;

первый украинский открытый торрент-трекер FreeTorrents;

торрент-трекер PowerTracker.

Охарактеризуємо кожен з них окремо, адже це дозволить яскраво відобразити всі їхні особливості, з огляду на використання віртуальної реклами за станом на 21 червня 2010 року.

Перший український торрент-трекер Hurtom — торрент-толока, сайт, який зосереджує українську культуру та обмін українськими файлами й інформацією без реклами (рис. 1).

Сайт складається з порталу та форуму, але жодна з його сторінок не має віртуальної реклами. Зазвичай такий сайт сьогодні не дуже часто можна зустріти, і, можливо, тому відвідуваність його складає не менше 5000 чоловік на добу. Проте відсутність віртуальної реклами — це не ідеальний варіант для порталу, який має змогу розмістити на своїх сторінках віртуальну соціальну рекламу. На жаль, рівень досліджуваних матеріалів свідчить про незацікавленість порталів і веб-ресурсів у впровадженні та розвитку соціальної реклами.

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

–  –  –

Наступний портал — національний Біт Торрент Трекер України TORRENTS.NET.UA (рис. 2). Ресурс було створено в 2005 році, і він зарекомендував себе досить потужною пошуковою системою: на форумі порталу зареєстровано понад 13 тисяч користувачів.

–  –  –

На сайті є місця для віртуальної реклами (переважно яскраві багатокадрові банери (рис. 2, а, б, в). Спеціальна помітка «Реклама» біля банерів відсутня, але є коло блоку контекстної реклами (рис. 2, г). На наш погляд, розміщення майже всіх банерів досить сприятливе та не нав’язливе (по правому краю сторінки сайта), не заважає сприйманню необхідної інформації.

–  –  –

Важливо зазначити, що реклами на цьому сайті небагато: це контекстний блок (рис. 3, а) та двокадровий банер (рис. 3, б, в). Досить популярним є сполучення двох видів віртуальної реклами (банерної та контекстної), що знижує тиск на відвідувача сайту, а тому, на нашу думку, є доречнішим, аніж розміщення великої кількості одноманітної реклами (особливо банерів). Крім того, на сайті є невеликий текстовий банер із заголовком-гіперпосиланням (рис. 3, г), це не дуже поширений вид реклами в наш час. Сьогодні технології дозволяють створити відео-банери з інтерактивними елементами, аудіосупроводом та іншими «нововведеннями», а через те в такого простого рекламного повідомлення немає шансів бути поміченим.

–  –  –

а г Наступний сайт — молодий торрент-трекер FreeTorrents (рис. 4) — створено в місті Миколаєві, він повністю російськомовний. Зареєстровано понад 11 тисяч користувачів, а відвідує його ще більше, бо це вільний трекер (реєстрація на ньому не є обов’язковою для доступу до інформації). Реклама розміщена блоками, в яких кожне рекламне повідомлення складається з малюнка та заголовка з гіперпосиланням (рис. 4, а, в, г) і відмітками про те, що це «Реклама».

Рис. 4. Торрент-трекер FreeTorrents 150 НАУКОВІ ЗАПИСКИ * 2011 / 4 (37) Вважаємо за потрібне відмітити банер, який створено у вигляді працюючого онлайн-чату (рис. 4, б) з пропозицією заробити грошей. Це рекламне повідомлення привертає увагу, наявне на кожній сторінці сайта, що є не дуже позитивним з огляду на відсутність вікових обмежень аудиторії трекеру.

–  –  –

Сайт PowerTracker (рис. 5) викликає найбільш негативні враження через кількість віртуальної реклами (сім рекламних повідомлень), але слід зазначити, що при дослідженні цих трекерів жодної вірусної реклами не виявили, що, безперечно, є позитивною тенденцією в мережі.

Рис. 5. PowerTracker

Особливу увагу привертають банери, створені за технологією, що аналізує місце курсора на екрані, а тому коли користувач наводить курсором миші на банер, останній підсвічується (рис. 5, а, б, в, г). Доволі вдалий хід як з огляду на привабливість до банера, так і з огляду на спрямування тільки на заціСОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ кавленого в рекламі споживача. Досить відвертий банер еротичного характеру також недопустимий (рис. 5, а, б) через відсутність вікових обмежень. Це є загальною проблемою для багатьох сайтів в Інтернеті, їх адміністратори часто не думають, що цю сторінку дивляться діти і не ставлять вікові обмеження на реєстрацію та доступ до сайта.

Дані, за якими характеризувалися сайти, наведено в таблиці. До уваги брали такі важливі характеристики, як: кількість віртуальної реклами і число банерів (бо саме вони створюють найефективніший вплив), наявність соціальної реклами й особливої відмітки «Реклама» біля рекламованого контенту, розміщення (спеціально відведені місця) та якість (зовнішній вигляд і моральність) реклами.

Проаналізувавши віртуальну рекламу на популярних торрент-трекерах, ми дійшли висновку, що розміщення реклами на цих сайтах є ефективним, але, на жаль, на жодному з них не має соціальної реклами. Уся віртуальна реклама комерційна, а велика її кількість і візуальне представлення граничили на межі допустимості та моральності.

–  –  –

Лише один сайт (Hurtom) українською мовою, хоча всі вони проголошують себе вітчизняними торрент-трекерами. Щодо використання можливостей торрент-трекерів, то це питання дуже актуальне, особливо якщо зважати на щоденну відвідуваність таких сайтів. Потенціал ефективності реклами на цих сайтах великий, а враховуючи, що це саме українські трекери, то й відвідувачі 152 НАУКОВІ ЗАПИСКИ * 2011 / 4 (37) сайтів є саме українці. На наш погляд, дослідження українських торрент-трекерів потребує детального розгляду й подальшого розвитку, бо саме на цих сайтах зосереджуються активні користувачі Інтернету, переважно підлітки та студенти, що є необхідною умовою для ефективного впровадження соціальної реклами в українському Інтернеті.

1. Що таке Торрент? Стаття. — Режим доступу: http: //docs.share.net.ua/ entry/19/.

2. BitTorrent. — Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/ BitTorrent 3. Національний Біт Торрент Трекер України TORRENTS.NET.UA. — Режим доступу: http://torrents.net.ua/. 4.

Перший український торрент-трекер Hurtom — торрент-толока. — Режим доступу: http://www.

hurtom.com/. 5. Первый украинский открытый торрент-трекер FreeTorrents. — Режим доступу:

http://freetorrents.org.ua/. 6. Торрент-трекер Power Tracker. — Режим доступу: http://powertracker.

org/. 7. Торрент-трекер UA-Torrent. — Режим доступу: http://www.ua-torrent.com/.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В ФАЙЛООБМЕННЫХ СЕТЯХ (НА

ПРИМЕРЕ ПОПУЛЯРНЫХ УКРАИНСКИХ ТОРРЕНТ-ТРЕКЕРОВ)

Анализируются особенности представления современной виртуальной рекламы на примере популярных украинских торрент-трекеров, определяются уровень её развития и специфика использования.

VIRTUAL ADVERTISEMENT IN THE FILE SHARING NETWORKS

(BASED ON THE EXAMPLE OF THE POPULAR UKRAINIAN

TORRENT-TRACKERS) In this article the usage and the effectiveness of the modern virtual advertisement is analyzed, based on the popular Ukrainian torrent-trackers. During the work the level of development and the effectiveness of the usage of such advertisement were analyzed.

Стаття надійшла 25.08.10 УДК 659+002 О. І. Скочинець Українська академія друкарства

ЕЛЕКТРОННІ МЕДІА В КОНТЕКСТІ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ

ДО РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІЙ КНИЖКОВОЇ ПРОМОЦІЇ:

СПРОБА ТИПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Розглядаються особливості книжкової промоції в електронних засобах масової комунікації, здійснено спробу типологічного аналізу теле- та радіопрограм з погляду висвітлення в них книжкової тематики.

Книжкова промоція, електронні засоби масової комунікації, теле- та радіопрограмиПохожие работы:

«Педагогічний Процес: теорія і Практика, № 1-2 (46-47), 2015 107 To test the formation of mathematical competence of the first-graders we offer diagnostic tasks «Mathematical discovery»; to verify the formation of natural science competencies of the first-graders we offer diagnostic tasks «Nature around us» and to verify the formation of foreign language competence of the first-graders we offer diagnostic method «Interesting language». Key words: diagnostic task; educational competencies;...»

«УДК 811.112 Н. Д. Парасін, кандидат філологічних наук, доцент (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ В ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ПЕРЦЕПТИВНИЙ І НЕПЕРЦЕПТИВНИЙ ЗМІСТ Стаття присвячена дослідженню семантики, синтагматики і прагматики компонентів функціонально-семантичного поля розміру в поезії Т. Шевченка. Внутрішня структура поля розглядається як набір кореляцій, що об’єднують семантичні ознаки. Виділено основні групи...»

«Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ для абітурієнтів фізико-математичного факультету Кіровоград 2002 ББК Тестові завдання з математики для абітурієнтів фізикоматематичного факультету. За редакцією Ю.І. Волкова.– Кіровоград: РВЦ КДТУ ім. В.Винниченка. 2002.–77с. Автори: Волков Ю.І., Войналович Н.М., Малюк Н.Г. У посібнику подані тестові завдання з математики, які призначені для проведення вступних іспитів на...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (51)-2012 Ключевые слова: духовность, ценности, образование, духовно-культурные ценности образования, студенческая молодежь. The article is devoted to the investigation of the problem of renewal of the spiritual and cultural values of education of student youth. Special attention is paid to the defining of the notion spiritual and cultural values of education in modern students’ view and those thing that contribute to their development in...»

«Почесна відзнака «За заслуги перед містом» нагорода за видатний внесок у розвиток міста, піднесення його статусу та в знак великої поваги до громадської і професійної діяльності Щороку з нагоди Дня заснування Олександрії міська громада звертає увагу на найвагоміші досягнення городян представників абсолютно різних професій, що сприяють розвитку та процвітанню рідного міста. Своєрідним підсумком є нагородження найдостойніших олександрійців відзнакою «За заслуги перед містом». Цьогоріч цією...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (61) 2014 from by the analysis of present-day agriculture, it is evident that the problem requires through research not only of the general theoretical principles, but also implementation and attitude formation towards agrarian’s public image improvement as he is a representative of the nation. Agrarians should be given active help for the sake of national interests, interests of the country and society. Key words: cultural and...»

«910.4 (091)+37.012 (045) УДК І.М. Шоробура, кандидат педагогічних наук, доцент (Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут) РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ (ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) У статті розглянуто питання становлення української географічної науки початку ХХ століття, внесок вітчизняних географів у її розвиток. Останнім часом у світі значно посилилася увага до географічної освіти, її змісту, ролі у формуванні світогляду, загальної культури людей. Важливе місце відводиться шкільній...»

«УДК 351.746.1 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В. О. ПУЛИМ Сучасний етап будівництва Збройних Сил та інших військових формувань характеризується тим, що система підготовки військових фахівців ще остаточно не сформувалася та перебуває у стадії перетворень. Система військової освіти в Україні є складовою частиною державної системи освіти, одним із пріоритетних напрямів у будівництві Збройних Сил та інших...»

«Збірник наукових праць. Частина 4, 2012 УДК 371.134:316(07) Олена Біла, кандидат педагогічних наук, доцент Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У статті подані теоретичні відомості про особливості застосування інтерактивних методів у професійній підготовці майбутніх фахівців соціономічної сфери до...»

«Наукові записки УДК 17.0 Ганна Губенко ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ БІОЕТИЧНОЇ ОСВІТИ У роботі актуалізуюється питання щодо кризового стану процесу ідентифікації через призму освітянського процесу. Розкриваються педагогічні аспекти біоетики в сучасному суспільстві, а також проблеми біоетичної освіти. В результаті дослідження ми розглядаємо ідентичність як безперервний процес набуття “сенсу себе”, збереження смисложиттєвих кордонів самої людини. Усвідомлення необхідності захисту...»

«УДК 378 МОСКАЛЮК Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВКУ МАГІСТРІВ-СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У статті проаналізовано проблему впровадження активних методів навчання у підготовку соціальних педагогів-магістрів. Наведені приклади їх використання на заняттях навчальної дисципліни «Соціальнопедагогічні інноваційні технології: теорія та...»

«1 УДК 378.09 І.А. Живюк, старший викладач Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВІКІ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ. Анотація. Стаття присвячена аналізу проблеми використання соціального сервісу ВікіВікі у сучасній освіті. Описано основні риси Вікі-технології, можливості й способи застосування її у педагогічній практиці. Обґрунтовано необхідність застосування Вікіпедії в освітньому процесі. Подано інформацію про україномовні Вікі-сервіси. Ключові слова:...»

«Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління Косовець В. І., м.Київ ЗМІСТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДИК РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ Аннотация В статье раскрыто технологии развития социальной активности сельской молодежи; проанализировано использованные методики в условиях сельской местности Украины; определено перечень эффективных методик относительно формирования социальной активности молодежи в условиях сельского региона. Формування свідомої, соціально...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»