WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 712.253(477.53):338.48-53«713» Н. О. Стецюк, О. Р. Ханнанова ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ГАДЯЦЬКИЙ» ...»

-- [ Страница 1 ] --

Серія «Педагогічні науки», 2010

УДК 712.253(477.53):338.48-53«713» Н. О. Стецюк, О. Р. Ханнанова

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОЕКТОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

«ГАДЯЦЬКИЙ» (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ)

У статті навелена інформація про рекреаційні ресурси проектованого

регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» у Полтавській області. Розкрито перспективи рекреаційної діяльності парку у контексті організації відпочинку та оздоровлення відвідувачів, розвитку екологічного туризму, забезпечення екологовалеологічного просвітництва.

Ключові слова: регіональний ландшафтний парк, рекреація, рекреаційні ресурси, екологічний туризм, екологічне просвітництво Останнім часом рекреаційна діяльність у світі, і в Україні зокрема, набуває все більшого значення. Тому загострюється потреба визначення проблем рекреаційного природокористування на науково-географічній основі. Наукові передбачення наслідків взаємодії суспільства і природи стають надзвичайно актуальними [2].

В умовах загострення соціоекологічної кризи, яка супроводжується падінням екологічної культури населення, актуальною проблемою є наближення людини до природи, формування її екологічної свідомості. У цьому процесі опорними є елементарні знання людини про природу, про вразливість її компонентів, про Серія «Педагогічні науки», 2010 необхідність її раціонального використання та збереження. Цього можна досягти лише організовуючи екологічну освіту через пізнання природи, ненав’язливо поєднуючи його із відпочинком та оздоровленням.

Компромісом вирішення проблеми збереження навколишнього природного середовища та його використання, в тому числі й із рекреаційною метою, є створення об’єктів поліфункціонального призначення національних та регіональних ландшафтних парків. Мета статті – розкрити перспективи рекреаційної діяльності парку у контексті організації відпочинку та оздоровлення відвідувачів, розвитку екологічного туризму, забезпечення еколого-валеологічного просвітництва.

Одним із основних завдань регіональних ландшафтних парків (далі – РЛП) згідно з Законом України «Про природно-заповідний фонд» є здійснення рекреації, тобто створення можливості для відпочинку та відновлення здоров’я людей. У Полтавській області створено і функціонує три таких парки: Диканський (у 1994 р.), Кременчуцькі плавні (у 2001 р.) та Нижньоворсклянський (у 2002 р.). Вони мають різні можливості щодо організації екологічного туризму [1].

Проведені наукові комплексні дослідження засвідчили значну наукову цінність територій регіональних ландшафтних парків області. На сьогодні постає питання визначення їх рекреаційної цінності та рекреаційного потенціалу, тобто привабливості та здатності природних та напівприродних комплексів приймати рекреантів без помітної шкоди для себе, а також проведення комплексної оцінки рекреаційної цінності парків із метою розробки найбільш ефективних підходів до використання їх для потреб рекреації.

Актуально це питання постає і для території Гадяцького району Полтавської області, де проектується РЛП «Гадяцький» на площі понад 23 тис. га. Нині рекреаційна діяльність на вказаній території (в межах поширення природної та напівприродної рослинності в середній течії р. Псел) здійснюється за такими напрямами: спортивне мисливство, аматорська рибна ловля, відпочинок на воді (човновий та байдарочний), еколого-просвітницька діяльність, довготривалий відпочинок та оздоровлення, краєзнавчий туризм. Популярним є також збирання грибів та ягід. Приваблива територія для пляжно-культурного відпочинку.

Проектований РЛП «Гадяцький» характеризується значними рекреаційними можливостями щодо здійснення екологічного туризму, основними з яких є:

висока репрезентативність: ландшафтна, ценотична, флористична, фауністична [4];

висока унікальність (ботанічна, фауністична);

можливість зонування території (виділені зони: заказна, господарська, стаціонарної рекреації, регульованої рекреації);

незначний ступінь трансформації природних комплексів та обмежений антропогенний вплив на рослинний та тваринний світ місцевості;

висока ландшафтна привабливість;

можливість організованої навчально-екскурсійної діяльності, здійснення наукових, моніторингових спостережень;

можливість розробки різноманітних за змістом, призначенням та проходженням навчальних екологічних маршрутів та забезпечення екскурсій на них;

можливість забезпечення музейної діяльності;

перспективи розвитку різних напрямків туризму (наукового, екологічного, історичного, краєзнавчого).

Проведені комплексні наукові дослідження території засвідчили, що вона є цінною в ботанічному, зоологічному, екологічному, гідрологічному, ландшафтному, созологічному аспектах [4].

Серія «Педагогічні науки», 2010

Рекреаційну цінність парку визначають, насамперед, різноманітні ландшафти:

приводороздільно-рівнинні, долинно-балкові, яружно-балкові, схилові, надзаплавні тераси, та заплавні. У подальшому планується комплексна програма ландшафтних досліджень на території парку з метою розробки його ландшафтної картосхеми.

Реалізація і забезпечення різних форм рекреаційної діяльності на території перспективного парку можлива, насамперед, у зонах нестаціонарної та стаціонарної рекреації, що враховується нами при розробці проекту парку.

Зона стаціонарної рекреації (близько 5%) включатиме бази відпочинку, санаторії, пансіонати, мисливські господарства, садиби лісництв та інші об’єкти, де є можливості для обслуговування відвідувачів парку. Вона призначена для довготривалого відпочинку відвідувачів, організації екологічних маршрутів тощо.

У зоні регульованої (нестаціонарної) рекреації, що займатиме біля 70% від загальної площі парку, проводиться короткостроковий відпочинок, огляд мальовничих і пам’ятних місць, здійснюються навчально-пізнавальні та оглядові екскурсії учнівської та студентської молоді, науковців та відпочиваючих.

Сприятливі кліматичні умови, багате біотичне і ландшафтне різноманіття, наявність пам’яток історико-культурної спадщини створюють потенційні можливості для розвитку всіх видів рекреації, особливо екологічного туризму. Екологічний туризм включає всі види туризму, орієнтовані на збереження природного довкілля, зокрема заповідних ландшафтних комплексів та їх компонентів, налагодження гуманних стосунків із місцевим населенням та органами самоврядування, поліпшення фінансовоекономічного добробуту регіону. Нині визнано вагому роль екотуризму в збільшенні фінансових надходжень до місцевих бюджетів та забезпечення прямих економічних вигод для місцевого населення, зокрема щодо створення робочих місць в інфраструктурі з обслуговування туристів, розвитку традиційних народних промислів реалізації пов’язаних із ними художніх виробів.

Зокрема, екотуристичну діяльність РЛП можна здійснювати за різними напрямками. Насамперед, це організація екскурсій маркованими екотуристичними стежками з метою короткострокового відпочинку у зонах регульованої та стаціонарної рекреації. Наприклад, із цією метою розроблено екотуристичний маршрут в околицях м. Гадяч. У селі Лютенька рекреантам пропонується відвідати краєзнавчий музей Лютенської загальноосвітньої школи, який у 2006 році отримав звання «Зразковий».

Наступним пунктом маршруту є хутір Веселий, Вельбівської сільської ради, який у роки війни був центром партизанської боротьби на Полтавщині. Знайомство з козацьким містечком можна продовжити на горі Замковій, де за часів козацтва існувала давня фортеця. З 1832 року збереглася одна споруда – колишня царська в’язниця, де нині діє однорічна сільськогосподарська школа, в якій готують пасічників. Інформація надається на фоні характеристики природи гадяцького краю в історичному аспекті та з акцентуванням на екологічних проблемах сьогодення [3].

Розвитку потребує краєзнавчий туризм у регіоні. Його об’єктами є природнозаповідні об’єкти, пам’ятки історії і культури (193), музеї (чотири), поселення та ін. – все, що складає інтерес рекреантів, які прагнуть доторкнутись до натхненного подиху сьогодення й сивого подиху історії Гадяцького краю. Наприклад, V-III ст. до н.е.

датуються скіфські кургани в селах Броварки, Дученці, скіфське городище в селі Книшівка; VIII-Xст. – слов’янське городище в селі Сари. Місто Гадяч свого часу був столицею України. Пам’ятні місця Гадяча та села Веприк пов’язані з Північною війною 1709 року.

Гадяцький край виділяється самобутньою культурою та історією. Для багатьох Гадяч асоціюється з родиною Драгоманових. Зокрема, тут народились видатний

Серія «Педагогічні науки», 2010

культурно-політичний діяч М.П. Драгоманов, талановита письменниця Олена Пчілка, а в урочищі «Зелений гай» писала свої твори її донька – Леся Українка.

Гадяцький край має пам’ятки архітектури, які представлені в основному культовими спорудами і сприяють розвитку сакрального (релігійного) туризму. До наших часів збереглися дерев’яні (Свято-Троїцька (1865 р.) у с. Вельбівка; СвятоПокровська церква у с. Сари, церква Різдва Богородиці (1889 р.) у с. Харківці), а також кам’яні церкви (Свято-Покровська церква (1906 р.) у с. Плішивець – проектована архітектором І.С. Кузнєцовим, має дев’ять золотих бань над горою; Свято-Покровська церква (1903 р.) у с. Римарівка; Миколаївська церква (1823 р.) у с. Веприк, Успенська церква (1821 р.) у с. Веприк. На території міста Гадяча знаходиться поховання засновника течії хасидизму – рабина Шнеура Залмана, що є святинею для світової єврейської громади і місцем паломництва.

Особливе місце на території Гадяцького району в структурі господарювання займає бджільництво (Національний науковий центр інституту бджільництва імені П.І. Прокоповича, музей бджільництва, однорічна сільськогосподарська школа, яка готує фахівців із питань бджільництва та садівництва).

Доцільно у парку розвивати науковий, кінний, мисливський туризм, спортивне та любительське рибальство, пізнавальну рекреацію. Перспективним також є розвиток сільського туризму. У цьому відношенні велике значення мають етнічні особливості поселень, етнографічна характеристика побуту населення, наявність народних промислів і пам’яток народної архітектури та історії тощо.

Високі показники ландшафтної цінності, цікаві природні об’єкти (класичний, чітко виражений у рельєфі, зсув біля села Красний кут; дуже мальовничі старі торфорозробки біля села Лютенька; піщаний кар’єр у с. Броварки, де виявлено вапнякові стяжіння з кристалами мінералу кальциту – унікальне явище для рівнинної місцевості) є потужною базою для розвитку фототуризму.

Розробляються і втілюються в життя водні екологічні маршрути. Цьому сприяють річки Псел, Хорол, Грунь, Лютенька, Веприк, 24 озера, багаточисельні ставки та наявні на р. Псел гідроспоруди. Необхідним є вивчення цих ресурсів, комплексна рекреаційна оцінка об’єктів із метою розробки водних екотуристичних маршрутів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У межах вирішення цього завдання при проектуванні РЛП нами був розроблений і апробований екотуристичний байдарочний маршрут по р. Псел у межах проектованого РЛП [5]. Основне призначення його – ознайомлення рекреантів із фізико-географічними особливостями, природними комплексами і біорізноманіттям долини р. Псел у її середній течії, з історією місцевості, відвідання деяких природнозаповідних територій, виявлення екологічних проблем, пропаганда здорового способу життя, переваг активного відпочинку тощо.

Тривалість маршруту – 5-6 днів (може змінюватись у залежності від погодних умов мети та підготовки). Загальна його протяжність – близько 50 км. Він передбачає проходження акваторією р. Псел на більшості відрізків русла за форватером, захід у затоки та стариці. Починається маршрут у с. Кам’яне Сумської області і проходить в околицях населених пунктів Гадяцького району: Плішивець, Книшівка, Бровари, Гадяч, Малі Будища, Сари, Рашівка, Лисівка, Мала Обухівка. Даний маршрут передбачає відвідування декількох природно-заповідних об’єктів (ландшафтного заказника «Пісоцько-Конькове», ботанічних заказників «Терновий кущ», «Саранчина долина», заповідних урочищ «Гадяцький бір», «Голотовщина» та ін.), пам’яток історії та культури (курганні групи, церкви, старі садиби та маєтки), антропогенно-екологічних об’єктів (кар’єрів із видобутку глини, гребель) тощо. Все це дає можливість оцінити

Серія «Педагогічні науки», 2010

біорізноманітність території, стан збереження природи, історію і культуру рідного краю, а також рівень антропогенного впливу на навколишнє природне середовище.

Маршрут пропонується краєзнавцям, екологам, студентам біологам, географам, старшокласникам, природолюбам та науковцям. Він може використовуватись для проведення наукових досліджень (географічних, біологічних, екологічних, історичних та ін.). До того ж, у м. Гадяч діє спортивно-туристичний клуб «Лотос», який забезпечує організацію прогулянок на байдарках та піших.

Останнім часом активно розвивається зелений туризм у регіоні: створена «Спілка сприяння розвитку села та зеленого туризму», активно діє і розвивається її осередок у с. Красна Лука.

У «Програмі перспективного розвитку заповідної справи на Україні» (1994) значна увага звертається на проведення екологічної освіти та виховання, насамперед, на природно-заповідних територіях, що має на меті розвиток контакту дітей, молоді та дорослого населення з природою. Екологічна освіта передбачає не тільки набуття знань, але й вміння мислити екологічними категоріями і використовувати їх у своїй повсякденній практичній діяльності.

Регіональні ландшафтні парки, так як і інші екологічні парки, є базою чи своєрідними навчальними полігонами, де молодь може практично застосовувати отримані знання і де одночасно буде формуватись її екологічна свідомість і вірність принципам охорони довкілля.

Основними формами екологічної освіти та виховання, які доцільно використовувати в перспективі в РЛП «Гадяцький», є:

- організація тематичних таборів для молоді (наприклад, табір екологічний, табір орнітологічний, табір іхтіологічний, табір ботанічний тощо);

- організація художніх і фотографічних виставок із широкою екологічною тематикою. Тут важливо акцентувати на культуротворчій ролі ландшафту, використання природно-географічних та історичних умов як основи в пластичних, художніх роботах, намагання створення аматорської різьби, фотографії, лозоплетіння, вишивки, які спираються на природні мотиви на основі природних матеріалів;

- організація тематичних циклічних екскурсій, пішохідних рейдів, велосипедних (можливо кінних), змагань із бігу на орієнтування на території парку для дітей та молоді;

- організація для дітей та молоді спортивних змагань на території парку із використанням природних форм рельєфу, реквізитів натурального походження тощо;

- організація наукових, науково-практичних нарад, з’їздів, семінарів, конференцій;

- систематична співпраця із школами щодо проведення лекцій, бесід, спеціальних курсів, акцій по впорядкуванню парків, розчищення малих річок та інших операцій природоохоронного напрямку, дослідження біорізноманітності парку, а також шефство над заповідними об’єктами у межах парку;

- участь в екологічних зібраннях, які проводить молодь;

- участь в організації екологічних олімпіад;

- співпраця в організації разом із територіальними органами місцевого самоврядування по відзначенню Дня довкілля, Дня охорони навколишнього середовища та ін.;

- розробка екологічних та загальноосвітніх маршрутів територією парку;Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 594.38 Н.В. СВЕРЛОВА*, С.П.КИРПАН** *Державний природознавчий музей НАН України вул. Театральна, 18, м. Львів, 79008 **Прикарпатський університет і м. В. С. Стефаника вул. Т. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76000 РОЛЬ ВЕЛИКИХ МІСТ У РОЗСЕЛЕННІ ДЕЯКИХ ВИДІВ НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ (GASTROPODA, PULMONATA) ключові слова: наземні молюски, антропохорія, інтродукція key words: land molluscs, anthropochory, introduction N.V.SVERLOVA*, S.P. KIRPAN** ROLE OF CITIES IN SPREADING OF SOME LAND MOLLUSC...»

«РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ЯК СУБ’ЄКТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РАМКАХ INTERNET-ПРОЕКТУ «АКАДЕМІЯ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ «АКМЕ» С. М. ПАНЧЕНКО Україна, м. Суми, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Загальновизнано, що у переліку сучасних інноваційних технологій розвитку компетентностей суб’єктів дидактичного процесу вагоме місце посідають інформаційно-комунікаційні технології, дистанційні та Internet-технології. Важливим аргументом їх застосування у...»

«УДК 378.016:34(043) А.В.КІЧУК (кан.пед.наук, доц.) Ізмаїльський державний гуманітарний університет СУБ’ЕКТНИЙ ВИМІР ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПРОГНОСТИЧНА ПОТУЖНІСТЬ ПАРАМЕТРА У статті висвітлюються деякі аспекти суб’єктного підходу до поглиблення наукового пізнання психології особистості педагога. Ключові слова: суб’єкт, суб’єктність, суб’єктно-вчинкова парадигма. Постановка проблеми. В останні роки у вітчизняній психології значно активізувався інтерес до суб’єктного виміру людини...»

«Т.Л. Кобзар. Комунікативна компетентність: психологічний підхід до проблеми. УДК 159.924 Т. Л. Кобзар КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ Аналізуються різні підходи у вітчизняній та зарубіжній психології до розуміння комунікативної компетентності особистості як інтегральної характеристики її спілкування з суб’єктами взаємодії. На основі цього аналізу пропонується власне бачення суті комунікативної компетентності шкільного психолога, яке дало можливість розробити...»

«УДК 37(470.23)„1861/1895” Л. В. Войтова, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ЕТАПИ ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКОГО КОМІТЕТУ ГРАМОТНОСТІ (18611895 рр.) Войтова Л. В. Етапи просвітницько-педагогічної діяльності Санкт-Петербурзького Комітету грамотності (1861 – 1895 рр.) Виявлено та обґрунтовано етапи просвітницько-педагогічної діяльності Санкт-Петербурзького Комітету грамотності: перший етап (1861 – 1864), другий (1864 – 1885), третій (1885 –...»

«Проблеми підготовки сучасного вчителя № 6 (Ч. 3), 2012 УДК 39(07) Наталія Горбатюк УЧИТЕЛЬ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОРОБКУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У статті на основі аналізу педагогічних творів видатного педагога Василя Олександровича Сухомлинського охарактеризовано його погляди на особистість вчителя, з’ясовано роль учителя у навчально-виховному процесі. Всебічний розвиток особистості вчителя передбачає формування загальнолюдських та загальнонаціональних норм життєдіяльності, добра, краси, істини,...»

«Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 УДК 378.147:811.111 Тетяна Саковська СУТНІСТЬ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР У ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ В умовах розвитку сучасного суспільства, де нерідко трапляються непорозуміння чи й навіть конфлікти на підґрунті культурних непорозумінь, все більшого значення приділяють встановленню та підтриманні діалогу культур, а саме цілісності та взаємозв’язкам, відкритості й прозорості, толерантності у сприйнятті інших культур та народів. На...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ Б.В. Деревянко АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОСВІТИ Монографія Донецьк УДК 342.951:37 ББК 67.99(2)3 Д 36 Рецензенти: доктор юридичних наук В.І. Курило доктор юридичних наук А.Є. Шевченко доктор юридичних наук Р.А. Джабраілов Рекомендовано до друку вченою радою Донецького юридичного інституту МВС України (протокол № 12 від 29.05.2012 р.) Деревянко Б. В. Д 36 Адміністративно-правове...»

«Мистецтвознавство ДУЛОВА К. М. ВИЩА МУЗИЧНА ОСВІТА В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ У музичній культурі сучасної Білорусі (професійної й біляпрофесійної), як і в багатьох країн колишнього Радянського Союзу, співіснують найнесподіваніші явища. Поряд працюють різні покоління композиторів і виконавців, високоталановитих і посередніх, самобутніх і модно-актуальних, сміливих і досить типових. Однак як ніколи, мабуть, глибоку стурбованість викликає наше ставлення до пріоритетів і...»

«1 ПРАВОВА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ (Методичний посібник) Хмельницький -2015 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ РОЗГЛЯНУТО СХВАЛЕНО Науковометодичним центром управління Вченою радою Хмельницького обласного освіти Хмельницької міської ради інституту післядипломної Протокол №_ від_ педагогічної освіти Завідувач НМЦ _ Протокол № _від 2015 р. Думанська Г.В. Ректор ХОІППО_В....»

«Педагогічні науки ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ТА ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН УДК 378.147:355.232 І. В. Баранова А. Й. Дерев’янчук Л. В. Олійник Ю. І. Пушкарьов Вагоме місце в системі підготовки військового фахівця [1; 2] посідає реформування військової освіти, де стратегічним напрямком є активне впровадження інформаційних технологій навчання, тому важливо науковопедагогічним працівникам вищих військових навчальних закладів мати...»

«Актуальні питання мистецької педагогіки, випуск 2, 2013 На примере фортепианных произведений Б. Фильц автор высвечивает особенности музыкального языка композитора, их значение в процессе интерпретации музыкально-образной драматургии нотного текста. Фортепианные произведения, которые проанализированы в статье принадлежат не только к этапным произведениям композитора, а и к фонду лучших произведений мировой инструментальной музыки. Большую роль в этом играет национальный характер музыки, который...»

«Психологічні перспективи. Випуск 19.2012 Ю. О. Кокойло УДК 371.134:371.72:61 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗУМІННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У статті розглянуто проблему збереження здоров’я та ведення здорового способу життя (ЗСЖ) студентами педагогічного університету, сформульовано нове визначення поняття здоров’я, яке має максимальне смислове наповнення, досліджено рівень розуміння майбутніми учителями ЗСЖ, обґрунтовано потребу формування у них...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»