WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Стаття опублікована: Англійська філологія: проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгводидактики. – Полтава: Техсервіс, 2007. – С. 87-94. Стаття присвячена аналізові ...»

-- [ Страница 1 ] --

Тетяна Луньова © www.harmonystructures.com.ua

Т.В.Луньова

До проблеми мовного імперіалізму

у викладанні англійської мови

Стаття опублікована:

Англійська філологія: проблеми лінгвістики, літературознавства,

лінгводидактики. – Полтава: Техсервіс, 2007. – С. 87-94.

Стаття присвячена аналізові проблеми мовного імперіалізму, яка виникає

при розгляді питання про методику вивчення культури під час вивчення

англійської мови. З’ясовується суть мовного імперіалізму, його форми, пропонуються конкретні рекомендації щодо його подолання у викладанні англійської мови у вищих педагогічних навчальних закладах України.

Ключові слова: мова, культура, викладання англійської мови, мовний імперіалізм, лінгва-франка.

Однією з аксіом сучасної лінгводидактики можна вважати принцип вивчення відповідної культури під час опанування певної іноземної мови.

Застосування цього принципу не викликає особливих запитань, якщо ця мова є рідною мовою представників лише однієї нації (як приклад назвемо мови польську та ісландську). Певні труднощі та суперечності з’являються, коли однією мовою користуються кілька націй, що стосується, зокрема, німецької, французької та іспанської мов. Вивчення англійської мови в цьому відношенні пов’язане з особливо складними проблемами, оскільки вона не тільки є мовою багатьох націй, а й швидко перетворюється (чи й уже перетворилася) на мову міжнаціонального, універсального спілкування. Такий неоднозначний зв’язок англійської мови з різними культурами вимагає теоретичного апарату, який би дозволив осмислити її роль у сучасному світі та розробити адекватні методи викладання цієї мови й супровідних лінгвокультурологічних дисциплін.

Тетяна Луньова © www.harmonystructures.com.ua Зараз найбільш поширеними є два підходи до визначення статусу сучасної англійської мови: 1) аналіз у термінах теорії мовного імперіалізму; 2) застосування поняття “лінгва-франка”. Розглянемо кожен з цих підходів.

Імперіалізм англійської мови Основи теорії мовного імперіалізму в 1992 році заклав Роберт Філліпсон [17]. Дослідник запропонував таке визначення поняття “імперіалізм англійської мови” (English linguistic imperialism): “це домінування англійської мови, яке утверджується та підтримується завдяки встановленню та постійному відтворенню структурної та культурної нерівності між англійською мовою та іншими мовами” [17, c. 47] (тут і далі переклад з англійської на українську наш – Т.Л.). Під структурною нерівністю в цій дефініції Р.Філліпсон розуміє матеріальні ресурси, такі, як соціальні інституції, фінансування тощо; культурна нерівність стосується нематеріального, ідеологічного аспекту, зокрема ставлення до мови, педагогічних засад її викладання [17, c. 47].

Імперіалізм англійської мови виявляється в її домінуючій ролі по відношенню до всіх інших мов у сучасному світі. Так, англійська домінує в науці, технології, медицині, а також у сфері комп’ютерів; англійською мовою описується більшість досліджень та розробляється більшість інтерфейсів програмного забезпечення; англійською публікується переважна більшість книг та періодичних видань; англійська лідирує в міжнародному бізнесі, торгівлі, авіації; англійська найчастіше використовується у дипломатичних стосунках та міжнародних організаціях, у сфері розваг, новин, у молодіжній культурі та спорті;

англійська займає ключові позиції в освіті як іноземна мова, котру вивчають найбільше [17, c. 6].

Таке глобальне використання англійської мови вважається історичним наслідком колоніалізму [16, с. 520; 17, c. 23], тобто наслідком розширення сфери колоніального впливу Британської імперії [5, c. 106]. За афористичним висловом Р.Філліпсона, “Британська імперія поступилася місцем імперії англійської мови” [17, c. 1]. Свою роль у насаджуванні англійської мови відіграли й Сполучені Штати Америки, певний час проводячи колоніальну політику в Азії [14, c. 41].

Тетяна Луньова © www.harmonystructures.com.ua (Для повноти картини варто також відмітити сучасну роль США як провідної економічної сили [5, c. 106], що теж сприяє утвердженню імперіалізму англійської мови).

Англійська, яка активно витісняє інші мови або повністю, або частково, перебираючи на себе ряд їх функцій у певних сферах життєдіяльності [17, c. 27], стала синонімом прогресу та процвітання [17, c. 8], їй створено імідж мови розвитку, модерності, наукового та технічного прогресу [17, c. 11], вона перетворилася на символ влади й багатства [3, c. 673, 675].

Подальший розвиток теорії мовного імперіалізму пов’язаний з більш нюансованою диференціацією мовних ситуацій, коли одна мова домінує над іншою [4]. Так, розрізняють лінгвоцид (коли одна мова повністю витісняє інші мови, котрі взагалі зникають), мовний імперіалізм (коли одна мова суттєво домінує над іншою) та мовний опортунізм (коли вивчення іноземної мови зумовлене прагненням скористатися комерційними можливостями, пов’язаними зі знанням цієї мови) [4, с. 405]. Механізм мовного опортунізму має за основу привабливість економічних та соціокультурних переваг, а сам мовний опортунізм є відносно слабкою формою мовного домінування [4, с. 406].

У цілому аналіз мовного імперіалізму спирається на поняття домінування, влади, експлуатації.

Мовний імперіалізм тісно пов’язаний з культурним імперіалізмом [17, c.

53]. Однак роль англійської мови у поширенні культурного імперіалізму є неоднозначною. З одного боку, розповсюдження англійської мови супроводжується поширенням і насаджуванням серед інших народів культурних понять і цінностей Великобританії та США як провідних англомовних країн [17, c. 47-48, 58-59]. На думку дослідників, некритичне ставлення до поширення англійської мови може становити загрозу для інших мов та культур і призвести до мовного та культурного геноциду [див.: 17, c. 13].

З другого боку, англійська пропагується як знання, цінність чи вміння, котре не пов’язане з певною нацією, а є своєрідним капіталом кожного, хто знає цю мову [14, c. 29]. Така трансформація англійської мови з виразника Тетяна Луньова © www.harmonystructures.com.ua національної культури на ринковий товар означає появу у світі влади нового типу, яка належить не певній нації чи державі, а власникам капіталу [14, c. 30-31].

Англійська, позбавлена закоріненості в певній національній культурі як мова, що “належить усім і нікому” [14, c. 41], часто називається глобальною англійською. Широко поширений дискурс про те, що англійська мова є нейтральною глобальною мовою торгівлі, науки та технології, приховує реальний стан речей, коли англійська є частиною відносин влади [див.: 3, c. 676]. Глобальна англійська не є нейтральною стосовно культурного імперіалізму. Так, поняттям “глобальної англійської” оперують для того, щоб знайти виправдання культурній уніфікації, що відбулася під впливом голлівудських фільмів, попмузики тощо;

окрім того, це поняття приховує силу влади, що належить капіталізму [14, c. 30Таким чином, англійська розглядається як причетна до появи нової нерівності, що не пов’язана з національним імперіалізмом [11, с. 326; див. також:

2, с. 4].

Викладання англійської мови у світлі теорії мовного імперіалізму не є нейтральною, політично незаангажованою діяльністю [17, c. 47]. Яскравою ілюстрацією цього твердження може бути висловлювання директора мережі успішних шкіл англійської мови: “Колись ми посилали в інші землі військові човни та дипломатів, а тепер посилаємо вчителів англійської ” [див.: 17, c. 8].

Небезпекою для викладачів англійської мови є суперечності між їхнім щирим прагненням допомогти учням та тим, що в дійсності своєю роботою викладачі сприяють поширенню мовного імперіалізму [17, c. 69]. Тому викладання англійської мови, як і інші види діяльності, пов’язані з мовою (наприклад, її дослідження), повинні спиратися на чітко усвідомлювані гуманістичні етичні принципи [див.: 8, c. 251].

Англійська як лінгва-франка.

На противагу теорії імперіалізму англійської мови, у концепції англійської мови як лінгва-франка (=інтернаціональної мови) інтерес до вивчення цієї мови у світі не пов’язується з мовним та культурним імперіалізмом [12, с. 1; 10, с. 10], а, навпаки, асоціюється з культурним плюралізмом [13, с. 159]. Бажання вивчати Тетяна Луньова © www.harmonystructures.com.ua англійську як додаткову мову для міжнаціонального спілкування розглядається як результат вільного вибору [12, с. 1; 6, c. 39, 40; 11, с. 325, 326]. Для ілюстрації позитивної ролі англійської як лінгва-франка використовується метафоричне порівняння англійської з лампою Аладіна, яка дозволяє відкривати мовні двері до міжнародного бізнесу, технології, науки та мандрівок [див.: 12, с. 4], – порівняння, що має позитивні конотації.

У процесі перетворення на лінгва-франка стосунки між англійською мовою та культурою суттєво змінилися [12, с. 2]. Функціонування англійської як лінгвафранка та процеси глобалізації призвели до проблематичності концептуалізації англійської як мови, пов’язаної з якоюсь специфічною культурою [13, с. 161]. У сучасному світі культурні виміри англійської мови – глобальні, її більше не можна асоціювати з культурною спадщиною однієї нації [13, с. 162]. Однак це не означає, що англійська мова звільнена від культури [10, с. 10, 16-17]. Англійська в ролі лінгва-франка втілює цінності глобалізованого світу [10, с. 16-17] Окрім того, англійську мову вивчають, щоб зберегти власну культуру [6, c.

39] і мати змогу поширювати інформацію про неї [12, с. 2, 10]. Саме факт, що англійську як інтернаціональну мову все більше й більше людей опановує як додаткову мову для того, щоб поширювати інформацію про власну культуру в глобальній спільноті, розглядається як аргумент проти того, що інтерес до вивчення англійської мови є наслідком лінгвістичного імперіалізму [12, с. 2].

Таким чином, концепція англійської мови як лінгва-франка є менш критичною стосовно ролі англійської мови у світі й оперує поняттями культурного плюралізму, збереження національних культур та появи нових універсальних цінностей у глобалізованому світі.

Викладання англійської мови у педагогічних ВНЗ України Спираючись на розглянуту вище класифікацію різних ступенів домінування однієї мови над іншою, ситуацію з вивченням англійської мови в Україні можна охарактеризувати як мовний опортунізм радше, ніж як мовний імперіалізм. Однак це не означає, що “все гаразд у нашому королівстві”, що проблеми мовного імперіалізму не стосуються викладачів англійської мови в Україні і що Тетяна Луньова © www.harmonystructures.com.ua концептуальні засади викладання англійської мови не потребують рефлексії.

Підкреслимо, що усвідомлення того, які культурні цінності поширюються під час викладання англійської мови, є особливо важливим у педагогічних ВНЗ: адже ті цінності, яких набуде майбутній педагог, він передасть десяткам, а потім і сотням учнів.

Інформація про культуру(и) відіграє значну роль у викладанні мови, оскільки така інформація становить основу змісту навчальних матеріалів [12, с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


10]. При цьому зміст текстів, вправ тощо є засобом передачі певних культурних цінностей: імперських, шовіністичних, націоналістичних, гуманістичних чи інших. Окрім цього, культура є суттєвою у викладанні мови ще в одному аспекті:

прагматичні стандарти спілкування часто засновані на певних культурних моделях [12, с. 10]. У цій статті ми зосередимося на змісті навчальних матеріалів і розглянемо це питання на прикладі обов’язкової для вивчення теми “Лондон” (“London”) та підручника з практичного курсу англійської мови для 3 курсу за редакцією В.Д.Аракіна [1].

Тема “Лондон” В опорних текстах з теми “Лондон” обов’язково йдеться про Трафальгарську площу (Trafalgar Square). Це цілком закономірно, зважаючи на історичне та культурне значення цієї площі. У відомих нам опорних текстах про столицю Великобританії неодмінно зазначається, що Трафальгарська площа названа на честь перемоги Британського флоту над об’єднаним флотом Франції та Іспанії у битві при мисі Трафальгар у 1805 році під час війни з Наполеоном та описується центральна колона з пам’ятником адміралу Нельсону. Такі відомості є незаперечними й відповідають дійсності. Але ця інформація жодною мірою не є нейтральною. Так, Трафальгарська площа як утілення перемог Британії стає для студентів символом імперської сили. Однак це не вичерпні дані про сучасну Трафальгарську площу. Те, про що не говориться, виявляється суттєвим саме в аспекті цінностей.

Окрім колони Нельсона, на Трафальгарській площі є ще чотири постаменти.

На одному з них установлено скульптуру одного з королів Великобританії, на Тетяна Луньова © www.harmonystructures.com.ua двох інших – генералів. Через нестачу коштів четвертий постамент певний час пустував. У 1999 році було прийнято рішення демонструвати на ньому витвори сучасного мистецтва. 15 вересня 2005 року на цьому постаменті було встановлено скульптуру “Вагітна Елісон Леппер” (“Alison Lapper Pregnant”) Марка Квінна (Mark Quinn) [15].

Скульптура глибоко вражає й шокує. З білосніжного каррарського мармуру висічена 3,6-метрова постать жінки, яка має страшні фізичні вади. Елісон Леппер народилася без обох рук і з набагато коротшою за іншу ногою через те, що її мати під час вагітності приймала ліки, які пригнічують ріст кісток (у той час медики про це не знали). Елісон стала мисткинею, народила здорового сина. Ця скульптура на Трафальгарській площі змушує задуматися про сенс життя і справжній гуманізм.

Частина інформації в традиційних опорних текстах про Лондон не відповідає дійсності. Це стосується голубів на площі, годування яких описується як улюблене заняття лондонців та неодмінна розвага для туристів. У відомій інтернет-енциклопедії Вікіпідія (Wikipedia) розміщено таку інформацію щодо голубів. Годування голубів на Трафальгарській площі традиційно було одним з улюблених занять лондонців та туристів. Однак з часом захоплення голубами стихло. Так, звернули увагу на те, що їхній послід псує естетичний вигляд будівель та пришвидшує процес руйнування кам’яних споруд на площі; окрім того, величезні зграї птахів почали розглядатися як переносники небезпечних хвороб. Унаслідок таких міркувань у 2000 році продаж зерна для годівлі голубів на площі заборонили. У 2003 році було прийнято закон, за яким заборонено годівлю голубів на площі. Суттєве зменшення кількості голубів уможливило використання Трафальгарської площі для проведення різноманітних фестивалів та зйомок фільмів, що було неможливо у 1990-х роках [15].

І дійсно, тепер Трафальгарська площа виглядає дещо не так, як на традиційних малюнках та світлинах: голубів небагато, у місці їхнього скупчення стоїть яскравий щит із категоричною забороною годувати цих птахів, туристи у переважній більшості особливих сентиментів до голубів не виявляють, не Тетяна Луньова © www.harmonystructures.com.ua годують їх та не прагнуть сфотографуватися з ними, деколи голубів підгодовують люди дуже неохайного вигляду. Перша реакція на такий стан справ – здивування, розгубленість та почуття, що тебе у свій час ошукали: традиційні завчені рядки про голубів на площі звучать у пам’яті, а очі бачать зовсім іншу картинку.

На перший погляд інформація про голубів на Трафальгарській площі є менш концептуально суттєвою порівняно з інформацією про скульптури. Проте знання про проблеми з голубами дозволяє студентам побачити відому площу Лондона як причетну до повсякденних людських проблем, а не як незмінний закам’янілий символ могутньої Британії.



Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Київський університет імені Бориса Грінченка ЗІНЧЕНКО ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА УДК 81.242:37.022 МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МОВНО-МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ГІМНАЗІЇ 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Державному вищому навчальному закладі “Криворізький національний університет”, Міністерство освіти і...»

«УДК 376-056.34 Т.С. Калініна ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ІЗ ЗПР НА ЕТАПІ ПЕРЕХОДУ ДО СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТНЬОЇ ЛАНКИ Стаття присвячена особливостям перехідного періоду з молодшої до середньої ланки учнів із ЗПР. Розглянуто новоутворення молодшого шкільного віку особливості молодших підлітків (вікові, індивідуальні). Наведено причини і зовнішні прояви дезадаптації до середньої школи. Проаналізовано причини можливих труднощів у навчанні дітей цього перехідного періоду. Наведено складові...»

«Спецвиуск 97 3. Лазарев Ф.В. Философия: учебное пособие для студентов / Ф.В. Лазарев, М.К. Трифонова. — Симферополь: СОНАТ, 1999. — 352с.4. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность): словарь-справочник. — Харьков: КП «Городская типография», 2009. — 392 с.5. Сурмин Ю.П. Теория социальных технологий: учеб. пособие / Ю. П. Сурмин, Н.В. Туленков. — К.: МАУП, 2004. — 608 с. 6. Чапаев Н.К., Воробьева Э.Л. Категориальные характеристики педагогической методологии // Понятийный аппарат...»

«Л.С. Неізвідська Зернятко. Читанка для уроків довкілля в 1 та 2 класах Підручник створено за ініціативою Ільченко В.Р., академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора, директора НМЦ інтеграції змісту освіти АПН України Для художнього оформлення використано малюнки художників дитячих журналів Малятко та Пізнайко Посібник розрахований для слухання та формування читацьких навичок на уроках довкілля в 1 та 2 класах. Художні твори доповнять знання дітей про оточення, сприятимуть...»

«УДК 159.9:37.015.3 ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ Кручек В. А. У статті розглядаються дидактичні можливості і умови використання різних типів лекційних занять в аспекті формування культури педагогічної взаємодії учасників навчально-виховного процесу. Ключові слова: взаємодія, педагогічна взаємодія, культура педагогічної взаємодії, лекція. В статье рассматриваются дидактические возможности и условия использования различных типов лекцій в аспекте формирования...»

«Н. В. Бондаренко УКРАЇНСЬКА МОВА Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ «Грамота» УДК 373.5:811.161.2+811.161.2](075.3) ББК 81.2УКР 922 Б81 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України № 177 від 3.03.2010 р.) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Наукову експертизу проведено в Інституті української мови НАН України. Психолого педагогічну експертизу...»

«© Грибок Н.М., 2009 СУТНІСНА ХАР АКТЕРИСТИКА КУ ЛЬТУРИЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ Грибок Н.М. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Анотація. Стаття присвячена дослідженню нового напрямку в педагогіці – “культураздоров’я”. Приділяється суттєва увага аналізу поняття “культураздоров’я” та різних підходів до розуміння сутності культури здоров’я школярів та студентів. Важливе місце в роботі відводиться визначенню поняття “культура здоров’я студента спеціальної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний заклад «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» БЄСЄДА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ УДК: 364-787.84+376.3+616.7-053.4 ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У ДІТЕЙ 3-6 РОКІВ 13.00.03 – корекційна педагогіка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Одеса – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Державному закладі «Південноукраїнський...»

«82 Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» УДК 37.022 Кудикіна Н. В. ДеФІНІтиВНиЙ АНАЛІЗ ПОНяття «ІНтеРАКтиВНиЙ» У ДОСЛІДЖеННІ ПРОБЛеМи ІНтеРАКтиВНиХ ФОРМ І МетОДІВ НАВчАННя УКРАЇНСьКОЇ МОВи УчНІВ ПОчАтКОВиХ КЛАСІВ У ШКОЛАХ ІЗ НАЦІОНАЛьНОю МОВОю ВиКЛАДАННя У статті подано дефінітивний аналіз поняття «інтерактивний» у контексті використання інтерактивних форм і методів навчання української мови учнів початкових класів ЗНЗ з російською мовою викладання. Досліджувана дефініція...»

«Актуальні питання мистецької педагогіки, випуск 1, 2011 Каменец-Подольского, а во втором он есть. Подсказкой в том, по какой дороге ехал Лист, может быть его письмо к К. Витгенштейн, написанное 2 апреля 1847 г. из Черного Острова. «Только что к нам приехал граф Ор., – пишет пианист, – который мне показался в Каменце симпатичным» [VIII, 4]. Из этого упоминания о встрече с графом, которая произошла в Каменце-Подольском до приезда в Проскуров, мы можем сделать заключение, что Лист ехал по второму...»

«УДК 78: 071.2 (477) Сергій ДИМЧЕНКО, старший викладач кафедри музичного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету ДИРИГЕНТСЬКА ПАРТИТУРА ЖИТТЯ СТЕФАНА ТУРЧАКА У статті автор розкриває етапи становлення та творчі грані таланту видатного українського музиканта, педагога, диригента Стефана Турчака, характеризує унікальність його виконавської манери. Ключові слова: творча особистість, диригентське виконавство, манера диригування, симфонічне мислення, музична обдарованість,...»

«Наукові записки кафедри педагогіки Випуск ХХХІ Харків – 2013 перейти від моделювання педагогічних ситуацій до реального застосування своїх знань і вмінь в умовах реального навчально-виховного процесу в освітньому закладі. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Бермус А.Г. Российское педагогическое образование в контексте Болонского процесса : [текст] / А.Г. Бермус // Педагогика. – 2005. – № 10. – С. 102—109.2. Компетентностный подход в педагогическом образовании : [коллективная монография] / под ред. проф....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет І. В. Житар, Т. П. Матвійчук УКРАЇНСЬКА МОВА СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ Навчально-практичний посібник Київ 2009 Навчально-практичний посібник Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 81’367(075.8) ББК Ш141.14-932.22 Ж 74 Тиражувати без офіційного дозволу НАУ забороняється Рецензенти: Н. В. Векуа, канд. філол. наук, викладач (Національний педагогічний університет ім. М.П....»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»