WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ ПРОТОКОЛ 08.04.2013 № 1 1 Конференції трудового колективу Голова - Гавриш В.С. Секретар - Добровольська Н.О. Присутні : 145 делегатів. ...»

ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА

ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ

ПРОТОКОЛ

08.04.2013 № 1 1

Конференції трудового колективу

Голова - Гавриш В.С.

Секретар - Добровольська Н.О.

Присутні : 145 делегатів.

Відсутні: 5 - з поважної причини.

Члени президії: делегат Пожуєв В.І. - професор, ректор академії,

делегат Падалка В.П. - доцент, голова профкому ЗДІА,

делегат Гавриш В.С. - професор, голова конференції.

Редакційна комісія: делегат Пазюк М.Ю. - професор, проректор з НПР, делегат Чернова І.В. - доцент, завідувач кафедри українознавства, делегат Чепрасов О.І. - професор, декан факультету енергетики та енергозбереження.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про позицію конференції трудового колективу ЗДІА щодо реорганізації академії.

СЛУХАЛИ:

ректора Пожуєва В.І., який зазначив, що погодився на скликання конференції, зважаючи на численні звернення співробітників та делегатів конференції. Питання порядку денного виникло у зв'язку з тим, що облдержадміністрація запропонувала надати аргументовану пропозицію щодо можливої реорганізації ЗДІА та приєднання її до ЗНТУ.

ВИСТУПИЛИ:

Воденніков С.А., професор, завідувач кафедри металургії чорних металів, декан металургійного факультету, відзначив, що академія створена у 1959 році на клопотання трудових колективів металургійних підприємств та керівництва міста і області. За роки існування навчального закладу підготовлено майже 50 тисяч спеціалістів, серед випускників

- Герої Соціалістичної праці, Заслужені металурги, народні депутати, доктори і кандидати наук. Це підтверджує високий рівень підготовки спеціалістів.

ЗДІА є самодостатнім вищим навчальним закладом, матеріальна база якого, науковопедагогічний потенціал, соціальна структура відповідають сучасним вимогам.

Делегат Воденніков С.А. висловив пропозицію, що будь-яка реорганізація академії та приєднання її до ЗНТУ не є доцільним.

Червоний І.Ф., професор, завідувач кафедри металургії кольорових металів, у своєму виступі зазначив, що кафедра - єдина на Україні, де готують спеціалістів з металургії кольорових металів.

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки майже з усіма ВНЗ металургійного напряму та підприємствами металургійної галузі України.

Висловив занепокоєння, що приєднання до ЗНТУ як навчального закладу машинобудівного профілю може привести до втрати пріоритету нашої спеціальності та послаблення зв'язків з металургійними навчальними закладами і підприємствами кольорової металургії.

Делегат вніс пропозицію визнати недоцільною реорганізацію ЗДІА та приєднання до ЗНТУ.

Яковлєва І.Г., професор, завідувач кафедри теплоенергетики зазначила, що кафедра готує фахівців з теплоенергетики широкого профілю, які працюють на металургійних та інших підприємствах, у проектно-конструкторських інститутах міста та області.

Кафедра цілком самодостатня, має відповідне матеріально-технічне оснащення, кваліфікований професорсько-викладацький склад. Ми не бачимо факторів, які б сприяли підвищенню рівня підготовки фахівців у разі можливого приєднання до ЗНТУ.

Професор Яковлєва І.Г. не підтримала пропозицію щодо реорганізації ЗДІА та її приєднання до ЗНТУ.

Банах В.А., професор, завідувач кафедри промислового і цивільного будівництва, декан факультету будівництва та водних ресурсів, нагадав, що факультет - єдиний у регіоні з підготовки фахівців будівельного профілю. За роки функціонування факультету підготовлено більше тисячі висококваліфікованих спеціалістів, зокрема, майже 60 відсотків керівного складу підприємств будівельної галузі - це наші випускники.

З будівельними підприємствами та установами на факультеті склалися тісні творчі та наукові зв'язки. Загалом, знаходження будівельного факультету у структурі такого інженерного ВНЗ, як ЗДІА, є більш природним. Приєднання до ЗНТУ не зможе надати додаткових умов для поліпшення якості підготовки спеціалістів.

Банах В.А. вніс пропозицію визнати недоцільною реорганізацію ЗДІА та приєднання до ЗНТУ.

Насекан Ю.П., завідувач науково-дослідного сектора, зазначив, що академія у достатній мірі забезпечена науковими та науково-педагогічними кадрами, 60 відсотків з них мають вчені ступені та звання. Плідно працює аспірантура і докторантура, тільки за останні 5 років співробітниками академії захищено 65 кандидатських та 7 докторських дисертацій.

Значна частка науково-дослідних робіт виконується науковцями академії на замовлення промислових підприємств регіону.

Делегат Насекан Ю.П. підтримав пропозиції інших делегатів стосовно недоцільності приєднувати академію до ЗНТУ.

Дехтярук К.О., студентка групи ТЕ-12-2м, відзначила особливо сприятливі умови навчання, відпочинку та спорту в академії.

Вона висловилася за безумовне збереження самобутності і цілісності ЗДІА, проти можливого приєднання до ЗНТУ.

Шамровський О.Д., завідувач кафедри економічної кібернетики, професор, відзначив, що у ЗДІА створені всі умови для якісної підготовки студентів зі спеціальностей «Економічна кібернетика» та «Програмна інженерія» а також умови інформаційно-комп'ютерної підготовки студентів інших спеціальностей. До послуг студентів потужний інформаційнообчислювальний центр ЗДІА, 20 спеціалізованих кафедральних лабораторій із загальним парком більше тисячі персональних комп'ютерів.

На думку Шамровського О.Д., академія - самодостатній вищий навчальний заклад.

Делегат підтримав висловлену пропозицію щодо недоцільності реорганізації ЗДІА та приєднання до ЗНТУ.

Падалка В.П., голова профспілки, висловив загальну позицію членів профспілки працівників академії та студентів щодо недоцільності реорганізації ЗДІА, оскільки це може привести до погіршення умов праці, соціально-побутових умов та умов оздоровлення і відпочинку.

Тарасов В.К., доцент кафедри охорони навколишнього середовища, відзначив необхідність збереження ЗДІА як провідного навчального закладу металургійного спрямування у нашому регіоні. Навчальний процес кафедри дуже тісно пов'язаний з іншими кафедрами металургійного профілю, які мають напівпромислове лабораторне обладнання та устаткування. Цикл загальнотехнічних дисциплін академії також цілком відповідає підготовці наших студентів на належному рівні.

Доцент Тарасов В.К. підкреслив, що об'єднання ВНЗ може тільки порушити усталений зміст підготовки фахівців, скоріше за все, буде лише формальним актом і не буде відповідати завданню підвищення якості підготовки.

Делегат Тарасов В. К. висловив думку колективу кафедри про недоцільність можливої реорганізації ЗДІА та об'єднання з ЗНТУ.

Калюжна Ю.В., студентка групи ОА-12м, висловила занепокоєння студентської молоді з приводу можливої реорганізації академії та приєднання до ЗНТУ.

Скоріше за все, можуть порушитися усталені форми функціонування органів студентського самоврядування та умови проживання, оздоровлення, заняття спортом, організації дозвілля для студентів.

Калюжна Ю.В. висловила позицію студентів щодо недоцільності реорганізації ЗДІА та приєднання до іншого навчального закладу.

Парапанова З.В., головний бухгалтер ЗДІА, у своєму виступі нагадала присутнім, що при будь-якій реорганізації обов'язково будуть певні втрати. Упродовж багатьох років академія працює в умовах повної, передусім фінансової, стабільності, своєчасно виплачується заробітна плата і стипендія, відсутня заборгованість перед бюджетом, за комунальні послуги та перед іншими постачальниками.

У випадку приєднання академії до іншого навчального закладу втрати - психологічні, організаційні, фінансові - неминучі. Можливість здобутків сумнівна. Таким чином, об'єктивної потреби у реорганізації академії не існує.

Парапанова З.В. запропонувала вважати недоцільним приєднання академії до ЗНТУ.

Радченко В.В., доцент кафедри гідроенергетики, звернув увагу присутніх, що він працював в інших навчальних закладах, у тому числі в ЗНТУ, і тому може, певною мірою, порівняти ці заклади. З його точки зору, ЗДІА - це повністю самодостатній вищий навчальний заклад з міцною матеріально-технічною базою, кваліфікованим професорсько-викладацьким складом та чіткою організацією навчально-виховного процесу.

За словами Радченка В.В., він не бачить жодного підтвердження доцільності реорганізації академії та приєднання її до ЗНТУ.

Башлій С.В., доцент кафедри МЧМ, зазначив, що він є випускником академії, працює тут з перших днів своєї трудової діяльності, захистив кандидатську дисертацію, здобув необхідний досвід викладацької та науково-дослідної роботи.

Делегат Башлій С.В. відзначив високий рівень організації усіх напрямків діяльності академії та наголосив на тому, що не існує підстав, які могли б привести до підвищення ефективності діяльності ЗДІА у разі приєднання до іншого ВНЗ, Башлій С.В. приєднався до пропозиції делегатів, які виступили раніше, щодо недоцільності реорганізації академії та приєднання до ЗНТУ.

Дмитренко І.А. зауважила, що значні здобутки академії з навчально-виховної і наукової роботи та громадської діяльності недостатньо висвітлюються у засобах масової інформації.

Посилення цієї роботи буде сприяти підвищенню іміджу ЗДІА.

Делегат Дмитренко І.А. підтримала пропозицію щодо недоцільності реорганізації академії та приєднання до ЗНТУ.

У заключному слові ректор академії Пожуєв В.І. подякував делегатам конференції трудового колективу за активне обговорення питання щодо можливої реорганізації академії.

ПОСТАНОВА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Заслухавши й обговоривши інформацію ректора Пожуєва В.І. щодо доцільності реорганізації академії шляхом приєднання до ЗНТУ,

КОНФЕРЕНЦІЯ ВІДЗНАЧАЄ:

Запорізька державна інженерна академія заснована у 1959 році на клопотання трудових колективів металургійних підприємств і керівництва міста Запоріжжя та області.

За ці роки ВНЗ підготував майже 50 тисяч висококваліфікованих спеціалістів, більшість з яких працювала і працює на цих підприємствах. Серед випускників 2 Герої Соціалістичної праці, 2 Заслужені металурги України, 7 депутатів Верховної Ради УРСР та Верховної Ради України різних скликань, 18 чемпіонів і призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів Світу та Європи, 19 докторів наук, професорів, більше 80 кандидатів наук, доцентів.

Для такого потужного промислового регіону з розвиненими галузями чорної та кольорової металургії, машинобудування, атомної, теплової та гідро- енергетики існування двох технічних вищих навчальних закладів цілком виправдано та доцільно. ЗДІА для металургійних підприємств Запоріжжя є базовим навчальним закладом; так, тільки на ВАТ «Запоріжсталь» на керівних посадах різних рівнів працює понад тисячу випускників академії, більше 600 випускників працює на ПАТ «Дніпроспецсталь», 200 - на ПАТ «Запорізький завод феросплавів».

На сьогодні ЗДІА - це самодостатній вищий навчальний заклад ІУ-го рівня акредитації з усталеною інфраструктурою, сучасною матеріально-технічною базою, високим науковопедагогічним потенціалом, розвиненою соціально-побутовою інфраструктурою для студентів та викладачів, зі стійким фінансовим становищем:

загальна площа приміщень академії та металургійного і гідро-енергетичного коледжів ЗДІА сягає 50 тис. кв.м., у них функціонують більше ста навчальних лабораторій із сучасним обладнанням та спеціалізованих комп'ютерних класів, де налічується більше тисячі персональних комп'ютерів. В усіх навчальних та допоміжних приміщеннях своєчасно проводяться поточні та капітальні ремонти, що дозволяє утримувати їх у належному стані;

навчальний процес в академії забезпечують 339 науково-педагогічних працівників, 60 відсотків з яких мають наукові ступені та вчені звання. Позитивну динаміку стосовно омолодження кадрів забезпечує ефективна система підготовки кадрів вищої кваліфікації, тільки за останні 5 років співробітниками академії захищено 65 кандидатських та 7 докторських дисертацій;

у розпорядженні студентів знаходяться два 9-ти поверхові гуртожитки, санаторійпрофілакторій, літній спортивно-оздоровчий табір, база відпочинку на Азовському морі, що сприяє відпочинку, оздоровленню та заняттю спортом;

за рахунок оптимізації структури управління, розробки і впровадження енергоощадних технологій використання енергоресурсів та ін. в академії постійно підтримується стабільний фінансовий стан, своєчасно виплачується стипендія і заробітна плата, матеріально заохочуються співробітники за успіхи у роботі, надається, у разі потреби, матеріальна допомога співробітникам і ветеранам праці.

Вищий колегіальний орган ЗДІА вважає, що не існує факторів, за рахунок яких при об'єднанні академії із ЗНТУ може бути підвищено ефективність у будь-якому напрямку діяльності.

–  –  –

КОНФЕРЕНЦІЯ УХВАЛЮЄ:

Відзначити самодостатність ЗДІА в усіх сферах діяльності та позитивну перспективу її 1.

розвитку.

2. Реорганізацію Запорізької державної інженерної академії та приєднання до ЗНТУ вважати такою, що не має обгрунтованих підстав і тому є недоцільною.

–  –  –Похожие работы:

«ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ФІЗИЧНОЇ КУ ЛЬТУРИСЕРЕД СТУДЕНТІВ НфаУ Королінська С.В., Сіренко П.О. Національний фармацевтичний університет, м.Харків Футбольний клуб «Металіст», м.Харків Анотація. У статті розглядаються й узагальнюються отриманні данні опитування студентів НФаУ щодо визначення ролі та значення фізичної культури у формуванні здорового способу життя. Проведені соціологічного дослідження дозволили виявити ряд соціально-психологічних факторів, що визначають...»

«УДК 811.111:81’373 М. Б. Тхір, аспірант (Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, м. Київ) markiyan2012@gmail.com КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ПРОПАГАНДИ CУПЕРДЕРЖАВИ ТА ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ У ПРОМОВАХ ПРЕЗИДЕНТА США Б. ОБАМИ У статті розглянуто стратегію пропаганди супердержави та її використання у політичних промовах президента США Б. Обами. Проаналізовано такі тактики стратегії пропаганди супердержави як тактика формування патріотичного настрою, тактика...»

«ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ УДК 371.2 (09) О. А. Дубасенюк, доктор педагогічних наук, професор; О. В. Вознюк, кандидат педагогічних наук (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ: ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У статті обґрунтовується інтегративний підхід до освітньої мети, який визначає стратегії і засоби її досягнення, що, у свою чергу, детермінує організацію освітнього процесу в межах школи як соціального інституту; формулюються основні цілі освіти...»

«ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА Ужгород 2014 91.9:74.9 З-90 В чому секрет дитячого щастя? Як зробити малюка щасливим? Деякі поради ви можете відшукати в рекомендованих виданнях. Даний список вміщує книги та статті зі спеціалізованих періодичних видань, таких як «Обдарована дитина», «Дошкільне виховання», «Дитячий садок», «Початкова освіта», «Палітра педагога», «Шкільний світ», «Рідна школа», «Психолог» та інших. Рекомендаційний список літератури адресований батькам,...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (264), Ч. ІІ, 2013 цьому питанні повинна належати педагогу. Автор виділяє основні складові змісту оформлення толерантності та засоби її виховання. Ключові слова: толерантність, самоцінність дошкільного дитинства, особистість. Абрамович Г. М., Софиян Л. Г. Формирование толерантности в контексте розвития личности дошкольника Формирование толерантности у дошкольника актуальная проблема, которая обусловлена в целом потребностями общества. Автор в работе выделяет...»

«Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2015. – Вип. – № 48 УДК 378.011.3-051:37.013.42 І. А. Романова РЕФЛЕКСИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ © Романова І. А., 2015 http://orcid.org/0000-0002-5318-8970 На основі теоретичного аналізу наукової літератури в статті розкрито сутність понять „діяльність” та „рефлексія”, визначено зв’язок між ними, з’ясовано змістовні характеристики рефлексивно-діяльнісного...»

«УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР Хмельницький колегіум імені Володимира Козубняка «Освітній ідеал Т.Г. Шевченка та управлінська діяльність в реаліях сьогодення» Методичний посібник «Захалявна книга 1»Укладач: Торговецька Т.В., заступник директора з методичної роботи, вчитель–методист з основ здоров'я Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка Хмельницький – 2014 Укладач:Т. В.Торговецька, заступник директора з методичної роботи, вчитель –методист з...»

«ISSN 2222-5501. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2015. № 1 (9) УДК 37.015.324.4 О.Ю. КОРЖ, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземних мов Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова І.В. КОРЧІКОВА, кандидат психологічних наук, старший викладач інституту розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО...»

«© Гончаренко Т.Л., Шарко В.Д. Інформаційні технології в освіті УДК 371.134:372.853 ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА КУРСУ «ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ З ФІЗИКИ” Гончаренко Т.Л., Шарко В.Д. Херсонський державний університет У статті розглядаються питання пов’язані з необхідністю інформаційної підтримки курсу «Проектування навчальних середовищ з фізики». Акцент зроблено на інтегрованому характері дисципліни. Розроблено структуру інформаційного середовища курсу «Проектування навчальних середовищ з...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна 2007. Вип 22. С. 212–219 Ser. Pedagog. 2007. Vol.22. P. 212–219 ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА УДК 81’246.2:373.5(4) МОДЕЛІ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ТЕОРІЇ ТА ДОСВІДІ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ Тетяна Боднарчук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Дорошенка, 41, 79000 Львів, Україна Розглянуто моделі білінгвальної освіти у теорії та досвіді діяльності сучасної школи. Зазначено, що білінгвальні школи та класи значною мірою...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (261), Ч. І, 2013 Ключові слова: місто, мегаполіс, самотність, кохання. Семенец А. А. Образ города в романе Эрленда Лу “Во власти женщины” Статья посвящена анализу романа норвежского писателя Эрланда Лу “Во власти женщины” сквозь призму образа города. В частности, рассматриваются сложные взаимоотношения героев, порожденные проблемами современного мегаполиса. Ключевые слова: город, мегаполис, одиночество, любовь. Semenets A. A. Image of Town in the Novel...»

«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра педагогіки “ЗАТВЕРДЖУЮ” Декан педагогічного факультету _ Р. О. Тарасенко “” 2010 р. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС дисципліни „ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ” для підготовки фахівців напряму 0101 “Педагогічна освіта” зі спеціальності 8.000005“Педагогіка вищої школи” КИЇВ-2010 ЗМІСТ 1. Програма навчальної дисципліни 2. Робоча програма навчальної дисципліни 3. Протокол...»

«Психолого-педагогічні науки. – 2013. – № 1 УДК 378.016:781.62 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ІНТОНАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ Спіліоті О. В. У статті визначено педагогічні умови формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики та проаналізовано їх сутність. Звертається увага на важливість створення педагогічних умов у процесі фахової підготовки. Ключові слова: мислення, музично-інтонаційне мислення, педагогічні умови. В статье определяются педагогические...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»