WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 31 |

«ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ VI Міжнародної науково-практичної конференції „Україна-Китай: діалог культур” та Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні тенденції ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Державний заклад „Луганський національний

університет імені Тараса Шевченка”

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

VI Міжнародної науково-практичної

конференції „Україна-Китай: діалог культур” та

Міжнародної науково-практичної конференції

„Сучасні тенденції сходознавства”

(26-27 квітня 2016, 28-29 квітня 2016,

м. Полтава-Старобільськ)

Старобільськ

ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”

УДК 008(477)(510)

ББК 71.045

З-41

Рецензенти:

– доктор філологічних наук, професор Дмитренко В.І.

кафедри української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету.

– кандидат педагогічних наук, доцент, Шехавцова С.О.

в.о. завідувача романо-германської філології ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Збірник матеріалів VІ Міжнародної науковоЗ-41 практичної конференції „Україна-Китай: діалог культур” та Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні тенденції сходознавства” (26-27 квітня 2016, 28квітня 2016, м. Полтава-Старобільськ) / за заг. ред.

І.М.Чепурної ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Вип. 1. – Старобільськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2016. – 274 с.

До збірника ввійшли матеріали VІ Міжнародної науковопрактичної конференції „Україна – Китай: діалог культур” та Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні тенденції сходознавства”.

Збірник розрахований насамперед на студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Він буде корисним також науковцям, вчителям та усім, кого цікавлять питання сходознавства і методики викладання іноземних мов.

Рекомендовано до друку Вченою радою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 9 від 29 квітня 2016 року) © Колектив авторів, 2016 © ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2016 ЗМІСТ

ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЗВИТОК

КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

Азарова Ю.А. ДІАЛЕКТ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 1.

ХАККА ()……………………………………. 8 Бовсуновська В.В. ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛЕКТІВ 2.

КИТАЙСЬКОЇ МОВИ……………………………… 11 Буйкіна К. О. ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО 3.

ЯЗЫКА………………………………………………... 16 Вінокурова К.Э. ВПЛИВ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 4.

НА МИСЛЕННЯ І КУЛЬТУРУ ЙОГО

НОСІЇВ…………………………………………

–  –  –

ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЗВИТОК КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

УДК 811.581.13 ДІАЛЕКТ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ ХАККА () Азарова Ю.А. (ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, студентка) Наук. керівник – викл.Гуань С.С.

Розглядаючи діалекти китайської мови потрібно зазначити, що китайська мова - найважливіший представник сіно-тибетської (китайсько-тибетської) мовної сім'ї. На китайському говорять щонайменше 90% більш ніж мільярдного населення Китаю, він поширений також в Індонезії, Камбоджі, Лаосі, В'єтнамі, М'янмі, Малайзії, Таїланді, Сінгапурі та інших країнах - за даними 1989 року, число мовців на китайській мові за межами Великого Китаю, що включає Тайвань, Макао (Аоминь) і Гонконг (нині Сянган у складі КНР), становило приблизно 50 млн.

Більш того китайською писемністю століттями користувалися в таких сусідніх з Китаєм країнах, як Японія і Корея, мови яких не споріднені з китайською мовою. Для китайського, як і для більшості інших сіно-тибетських мов, характерна наявність тонів які різняться за змістом, моносилабізм майже всіх простих слів і майже повна відсутність словозмінних афіксів.

Саме тому метою наших тез є розглядання основних рис китайського діалекту хакка. Так, діалект Хакка (кит. трад., упр, пиньинь Kjihu, палл. Кэцзяхуа, назва діалекту хакка Hak-k-fa) це діалект китайської мови (за класифікацією, прийнятою в КНР) або окрема мова у складі сіно-тибетської сім'ї (за класифікацією, прийнятою на Заході) [1].

Такий діалект не сприймається на слух носіями класичної китайської мови (путунхуа або «мандаринського»), однак письмовий варіант мови ідентичний. З усіх китайських діалектів хакка фонетично найбільш близький до класичної китайської мови (веньянь). На хакка говорять в основному на півдні Китаю представники ханьського субетносу хакка або їх нащадки, представники діаспори у Східній та Південно-Східної Азії.

Вимова хакка має деякі відмінності від тайванського. Серед підгруп діалектів хакка свого роду «стандартом» є говір Мейсянь (кит. трад., пінь-інь Mixin, палл. Мэйсянь), поширений на північному заході Гуаньдуна [1, c.13].

Етимологія діалекту хакка. Потібно зазначити, що хакка у буквальному розумінні позначає «народ гостей» хак – гість, ka – родина. Таке розуміння діалекту зумовлюється виникненням народу хакка, який утворився в результаті кількох хвиль міграції з півночі Китаю на південь під час воєнних дій й заворушень. Перші хакка прибули з провінцій, та зараз мають назви Хенань і Шеньсі. Переселенці говорили на тих самих китайських діалектах, які надалі розвинулися в путунхуа.

Так, на думку А.Н. Алексахіна діалект хакка досить консервативний і зі всіх інших діалектів він найближче до середньо-китайської. Свідченням цього є збереження кінцевих голосних-p-t-k, які втратилися в путунхуа. Якщо порівняти діалект хакка і кантонський, то різниця між ними приблизно така ж, як й між португальським і іспанським; путунхуа ж тоді можна порівняти з французьким, тим більш, що його фонетика такою ж мірою відрізняється від фонетики іспанської та португальської мов [1, с. 13].

Так як міграція проходила поступово, на діалект хакка вплинули й інші діалекти з якими зустрілися переселенці на шляху, такі говірки, як мінь і мови мяо-яо. Деякі дослідники, як наприклад А.Н. Алексахін та Лі Жулун припускають, що на розвиток діалекту хакка вплинув діалект ше [1, c.23; 3, c.69].

Так, звертаючись до роботи О.І. Зав’ялової розглянемо основні характеристики діалекту хакка.

До основних аспектів діалекту хакка правомірно на думку дослідника віднести наступні показники:

- Лексеми, які пишуть ієрогліфами (війна, бойові мистецтва) й (будинок, кімната), вимовляються в середньокитайській як mvio та uk, під впливом діалекту хакка перетворилися на vu і vuk у путунхуа зазначені лексеми звучать як у;

- Середньо-китайська ініціаль // у словах и злилась з ініціаллю // в хакка (: ngin, : ngit). В путунхуа // перетворилось в r- ( rn, r), а в кантонському вона злилась з /j/ ( yan4, yat6)

- Початковий звук лексем хакка, який позначається (слова, мова) на діалекті хакка вимовляється як f або v (проміжний звук);

- Перший звук hok зазвичай відповідає h (апроксимант «х») в хакка виступає глухим альвеолярним піднебінним фрикативом ( x) або задньопіднебінним фрикативом (h) [2, c.123] Як ми бачимо діалект хакка виступає одним з найбільш розвинутих діалектів китайської мови. Даний діалект виникнув під впливом процесів міграції,але на сучасному етапі розвитку він представляє собою майже сформований варіант китайської мови, який має власну історію, власні правила вимови та історичний базис.

Література

1.Алексахин А.Н. Диалект хакка. / А.Н. Алексахин. - М.:

Наука, 1987. – 123с. 2.Завьялова О.И. Диалекты китайского языка / О.И. Завьялова. - М.: Научная книга, 1996. – 234 с. 3.Жулун Ли О лексических различиях между диалектами китайского языка (Перевод Е.Б. Астрахан) / Ли Жулун // Новое в лингвистике.

Вып. XXII. Языкознание в Китае. – М.: Прогреес, 1989. – С. 67 – 70.

Азарова Ю.А. Діалект китайської мови Хакка Тези присвячені короткому екскурсу в історію виникнення, етимологію діалекту китайської мови хакка. В тезах приділено увагу окремим найбільш показним розбіжностям діалекту хакка від стандартної китайської мови.

Ключові слова: діалекти, хакка, етимологія, витоки, вимова, особливості діалекту.

Азарова Ю.А. Диалект китайского языка Хакка Тезисы посвящены краткому экскурсу в историю возникновения, этимологию диалекта хакка. В тезисах уделено внимание отдельным наиболее явным расхождениям диалекта хакка от стандартного китайского языка.

Ключевые слова: диалекты, хакка, этимология, истоки диалекта, произношение, особенности диалекта.

Azarova Y.A. Chinese Dialect: Hakka The thesis discloses the etymology and history of development of hakka dialect. The thesis highlights the differences of hakka dialect and standard Chinese language.

Key words: dialects, hakka, etymology, history of the dialect, pronunciation, the aspects of the dialect.

УДК 811.581.13

ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛЕКТІВ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

Бовсуновська В. В. (ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, студентка) Наук. керівник – викл.Гуань С.С.

Китайська мова характерна різноманітністю діалектів, але настільки не схожу один з одним, що вихідці з різних провінцій не в змозі зрозуміти один одного. Головною причиною виникнення діалектів в Китаї є міграція. В ході подальшої історії китайської мови діалектна лексика поповнювалася в результаті контактів з мовами сусідніх народів. Таким чином міграції приводили до відокремлення значних груп носіїв китайської мови від їх основної маси з подальшим розвитком мови цих груп в особливі діалекти.

До останнього часу предметом головної уваги як дослідників діалектів китайської мови, так і всіх тих, хто стикається з ними по практичних потреб, були відмінності в їх фонетиці. Однак не менші відмінності спостерігаються також в граматиці і лексиці діалектів. Основна частина лексики китайських діалектів успадкована від давньої китайського мови.

Однак в ході подальшої історії китайської мови діалектна лексика поповнювалася в результаті контактів з мовами сусідніх народів.

Діалекти китайської мови розрізняються між собою на всіх рівнях своїх систем: фонетичному, граматичному, лексичному.

До останнього часу предметом головної уваги як дослідників діалектів китайської мови, так і всіх тих, хто стикається з ними по практичних потреб, були відмінності в їх фонетиці. Однак не менші відмінності спостерігаються також в граматиці і лексиці діалектів. Основна частина лексики китайських діалектів успадкована від давньої китайського мови. Однак в ході подальшої історії китайської мови діалектна лексика поповнювалася в результаті контактів з мовами сусідніх народів [1, с.34].

Особливо сильно відрізняються один від одного північні і південні діалекти. Якщо подивитися на карту Китаю, то неважко помітити, що діалектне розмаїття зростає з півночі на південний схід, а своєрідним «вододілом» між північними і південними діалектами служить найбільша річка Китаю - Янцзи (букв. Довга річка) [2, с.9].

Міграції приводили до відокремлення значних груп носіїв китайської мови від їх основної маси з подальшим розвитком мови цих груп в особливі діалекти.

Сучасний діалект (мова) У сходить до стародавніх народностей У і Юе, які проживали в сучасних провінціях Цзянсу і Чжецзян. Японські читання ієрогліфів походять з того ж регіону, де зараз поширена мова [3].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Після заснування КНР почалося масове просування путунхуа. Діалект У поступово витіснявся зі шкіл і засобів масової інформації, в державних організаціях спілкування і листування велися на путунхуа. В даний час У зустрічається на телебаченні в основному в розважальних передачах. Багато дітей вже не володіють діалектом У.

Діалекти кантонского розрізняються залежно від місцевості. Головний з них - Гуанчжуській діалект, який також називають просто «кантонскій». Гуанчжоуський діалект є лінгвафранка не тільки для провінції Гуандун, а й для великої зарубіжної кантонской діаспори. На ньому говорять понад 70 млн осіб по всьому світу. На гуанчжоуському діалекті також говорять в Гонконзі - фінансовому та культурному центрі південного Китаю.

Відповідності тону жу-шен в діалектах гуаньхуа

–  –  –

Як показує таблиця, діалекти Цзян-Хуай (район межиріччя Янцзи і Хуайхе) відрізняються від інших шести районів гуаньхуа тим, що тут зберігається тон жу-шен, в той час як загальна риса останніх - перехід жу-шен в ян-пін при історичних дзвінких ініціалах.

Район Цзян-Хуай включає такі міста, як Хуайінь, Нанкін, Хефей, Ань-цин і Хуанган.

Особливість південно-західних діалектів, що відрізняє їх від інших районів гуаньхуа - повний перехід історичного тони жу-шен в тон ян-пін.

На південно-західних діалектах гуаньхуа розмовляють у таких містах, як Ченду, Чунцин, Ухань, Куньмін, Гуйян і Гуйлінь.

Особливість діалектів Центральної рівнини, що відрізняє їх від інших діалектів гуаньхуа,-перехід жу-шен в інь-пін при історичних сонорних ініціалах.

При цьому переході склади із історичними сонорними збігаються зі складами з історичними глухими, в яких також відбувся перехід жу-шен в інь-пін; при дзвінких ініціалах жу-шен перейшов в ян-пін.

Діалекти гуаньхуа Центральної рівнини поширені в таких містах, як Сіань, Юньчен, Лоян, Чженчжоу, Сіньян, Цюйфу, Сюйчжоу і Фуян.

Особливість діалектів Лань-Інь (район Ланьчжоу-Іньчуань)

- перехід жу-шен в цюй-шен при історичних глухих ініціалах.

(Склади з історичними глухими при цьому збігаються зі складами з історичними сонорні, в яких також відбувся перехід жу-шен Цюй-шен; при дзвінких ініціалах жу-шен перейшов в ян-пін.) Крім Ланьчжоу і Іньчуань, в зону діалектів Лінь- інь входять Увей, Чжан'е і Цзюцюань. Особливість діалектів ЦзяоЛяо (район Цзяодунского і Ляодунского півостровів) - перехід жу-шен шан-шен в складах з історичними глухими ініціалами.

До особливостей північних діалектів гуаньхуа відноситься перехід жу-шен в інь-пін при глухих і жу-шен в Цюй-шен при сонорні іні-соціал. Особливість діалектів пекінського типу, що відрізняє їх від діалектів інших шести районів гуаньхуа, розподіл історичного жу-шена між чотирма сучасними тонами нь-пін, ян-пін, шан-шен і Цюй-шен - при історичних глухих ініціали. На особливостях власне пекінського діалекту слід зупинитися докладніше. Перш за все, пекінська вимова є стандартним для національної мови путунхуа. Протягом останніх декількох століть гуаньхуа пекінського типу був безпосереднім об'єктом вивчення, загальновизнаним стандартом, про що явно свідчать так звані «літературні» та «розмовні» варіанти читання ієрогліфів. Ієрогліфи, які мають такі «літературні» та «розмовні»

варіанти, зустрічаються в більшій частині діалектів, «літературне» читання при цьому дуже часто виявляється близьким пекінським. Очевидно, що при читанні книг і в процесі навчання грамоті носіїв діалектів відповідні діалектні системи зазнавали впливу пекінського вимови. З іншого боку, пекінські «розмовні» варіанти часто близькі іншим діалектам; це показує, що пекінська розмовна мова легко піддавалася інодіалектному впливу. Наведемо приклади «літературних» і «розмовних»

варіантів читання ієрогліфів в діалекті Пекіна з нашої роботи «Довідник з обстеження китайських діалектів».

Література

1. Коротков М.М. Основні особливості морфологічних буд китайської мови / М.М. Коротков М. – 1968. – 400с. 2. Діалект хакка / А.Н. Алексахін. – М.: Наука,1987. – 88с. 3. Цянь Цзэнъи и др. Яньтай фанъянь баогао (Доклад о диалекте Яньтая). – Цзинань, 1982.

Бовсуновська В.В. Особливості диалектів китайської мови Ціль: виявлення особливостей діалектів китайської мови.

Завдання: виявити причину виникнення діалектів пояснити, чим відрізняються діалекти китайської мови. Об’єкт і предмет дослідження: діалекти китайської мови.

Ключові слова: міграція, різновиди, граматика, лексика.

Бовсуновская В.В. Особенности диалектов китайского языка Цель: выявление особенностей диалектов китайского языка. Задачи: определить причину возникновения диалектов;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 31 |
Похожие работы:

«УДК 378.013:371.15:63-057.4 Вишомирська Н.А. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ АГРОНОМІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ У статті спроектовано технологічну модель професійної адаптації майбутніх фахівців-агрономів під час навчання у ВНЗ. Здійснено теоретичний аналіз ключових компонентів запропонованої моделі. Ключові слова: технологічна модель, професійна адаптація, професійні знання, уміння і навички, професійна мотивація, професійна освіта, аграрний...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 21 (280), 2013 Davyskiba О. V. The Direction of Development of Distance Education as an Element of a Virtual Educational Environment The article is devoted to theoretical analysis of the main existing approaches of distance learning in the training of future specialists. The paper identified and justified the main trends in e-learning as part of a new virtual educational environment. Key words: distance learning, future specialist, an adaptive system. Стаття...»

«УДК 378.013 (076.5) д. пед. н., проф. Вітвицька С.С. (ЖДУ імені Івана Франка) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У статті проаналізовано підходи до визначення понять „мислення”, „творче мислення”, „саморозвиток”, „самореалізація”, „інноваційна діяльність”, „інформаційнокомунікаційні технології”, „інформаційна культура”; висвітлено досвід підготовки магістрів освіти до самореалізації в інноваційній...»

«УДК 101+004]:378.14 Зінченко Н.О.ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ПРИ ВИВЧЕННІ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава У статті аналізується проблема впровадження та використання інноваційних технологій у вищій школі в процесі вивчення гуманітарних дисциплін, структура та аналіз класифікації навчання. Ключові слова: інновація, інноваційні технології, навчання, технологія, освітня технологія Сучасний світ характеризується...»

«ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УДК 321. 107 В.О. Бабіна, аспірант Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, 65020, Україна ІМІДЖ ПОЛІТИЧНОГО АКТОРА ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ Досліджуються імідж політичного актора як складова процесу політичної реклами, основні теоретичні підходи до формування політичного іміджу. Відзначено функції іміджу політичного актора як комунікативної складової реклами. Ключові слова: політична...»

«УДК 355.13 Тирон О.М. ВИКОРИСТАННЯ ФЛЕШ-КАРТОК ЯК МНЕМОНІЧНИЙ ПРИЙОМ Автор описує роботу науковців КДАВТ над проектом «Розробка навчального комплексу з англійської мови для моряків». Одним з елементів навчального комплексу є книга ресурсних матеріалів у вигляді набору флеш-карток різного типу. Враховуючи особливості роботи механізмів пам’яті, автор дає психолого-педагогічне обгрунтування доцільності використання флеш-карток. Докладно описана структура посібника з ресурсним матеріалом...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 57. Філософські науки УДК 101:37 Є. А. Пінчук, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник (Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ Статтю присвячено філософському аналізові реалізації настанов Болонського процесу в аспекті регіонального вузу. Підкреслюється важливість автономності та академічної свободи кожного окремого університету....»

«Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки Л. А. Закреницька – здобувач, старший викладач УДК 811.373 кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії Фахові тексти в їх жанрових різновидах як сфера функціонування англійських термінів християнського богослов’я Роботу виконано на кафедрі іноземних мов ХГПА У статті зроблено спробу проаналізувати сфери функціонування англійських термінів християнського богослов’я. Виокремлено та здійснено опис...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Педагогічні науки УДК 371.147:811 Т. М. Колодько, кандидат педагогічних наук, доцент (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) kolodko_@mail.ru ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У статті показано різні аспекти педагогічного спілкування, а саме: фактори, функції, рівні, види, структура, умови та засоби спілкування. Розкрито актуальність проблеми спілкування, яка набуває особливого...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА Ювковецька Юлія Олександрівна УДК 008. 42:778.3 СОЦІОКУЛЬТУРНА ЕВОЛЮЦІЯ РЕКЛАМИ ХХ СТОЛІТТЯ 09.00.04 – філософська антропологія і філософія культури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі реклами та дизайну Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. І, 2012 деятельность учителя и ученика и развивает способности субъекта этой деятельности – ученика. Ключевые слова: диалоговые технологии, коммуникативная среда, учебно-воспитательный процесс, диалоговое обучение. Pidborskiy Yu. G. Application of dialog technologies in to educational-educate process The article is devoted dialog technologies by which carried out educational-educate process at modern school. In it their varieties, elements and...»

«Психологічні науки РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКЛАДАЧАМ ЩОДО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ІНТЕГРОВАНІЙ ГРУПІ УДК 159.922.761: 378 М. В. Деркач У процесі навчання студенти з обмеженими можливостями стикаються із суттєвими проблемами, які пов’язані з навчанням. Вони відчувають себе ізольовано, зневірюються у власних силах, їм властиві підвищена тривожність, роздратованість, емоційні розлади тощо. Це визначає необхідність створення особливих умов для підготовки цієї групи...»

«ВИВЧАЄМО ДОСВІД УДК 378.147 + 371.233 О. П. ЮЗИК ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ З МЕТОЮ ДУХОВНОПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ Розкривається проблема відродження духовних цінностей в процесі становлення особистості. Розглядаються питання підготовки і проведення навчальних і позанавчальних екскурсій та їх значення у духовно-професійному розвитку особистості. Ключові слова: навчальна екскурсія, позанавчальна екскурсія, діти з обмеженими можливостями, інклюзивне навчання, духовність, професійне...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»