WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«Інформаційні можливості Інтернету та шкільної бібліотеки в формуванні читача молодшої школи НЕТІШИН ББК 78.38 К 55 Коваль А.В, Кравчук Л.В Інформаційні можливості Інтернету ...»

-- [ Страница 1 ] --

Коваль А.В

Кравчук Л.В

Інформаційні можливості Інтернету

та шкільної бібліотеки

в формуванні читача молодшої школи

НЕТІШИН

ББК 78.38

К 55

Коваль А.В, Кравчук Л.В

Інформаційні можливості Інтернету та шкільної бібліотеки в формуванні

читача молодшої школи.-Нетішин, 2014.-98 с.,-Бібліографія.

До книги увійшли матеріали щодо функціонування шкільної бібліотеки в

новому інформаційному суспільстві, використання інформаційного ресурсу

Інтернету в традиційних та інноваційних технологіях діяльності шкільної бібліотеки в роботі з читачами початкової школи.

Для бібліотекарів, вчителів, батьків, учнів.

ББК 78,39 + 74.200.585.00 Лідери дитячого читання серед учнів початкової школи Антончик Влад ( 3-Б), Карачун Настя ( 2-Б ), Криветченко Олександр ( 4-В ).

Лідер дитячого читання Антончик Влад ( 3-Б) Карачун Настя ( 2-Б ) Криветченко Олександр ( 4-В ) Кращі читачі 2-А класу Добринчук Таня Вальчишина Влада Шолудько Настя Мазур Дмитро Зміст Передмова …………………………………………………

Розділ 1. Особливості функціонування бібліотеки в сучасному інформаційному просторі …………

1. 1. Виховання читацької компетентності в початковій школі…. 11

1. 2. Формування інформаційної культури та читацької компетентності юних читачів……………………………………. 12 Розділ 2. Система роботи шкільної бібліотеки з впровадження традиційних та інноваційних технологій 2. 1. Ігрова діяльність на бібліотечних уроках як засіб виховання інтересу до книги, формування і розвитку читацької компетентності……………………………………18

2. 2. Рекламно-інформаційна діяльність бібліотеки у вихованні сучасного читача………………………………23 2. 3. Інформаційні можливості Інтернету та шкільної бібліотеки в формуванні читача молодшої школи ………………………..29

2. 4. Джерела використання інформаційно-комунікативних технологій в бібліотеці……………………………………….32 2. 5. Інтеграція зусиль педколективу, бібліотеки та сім’ї в стимулюванні читацької активності молодших школярів….35

2. 6. Проектна діяльність. Моніторингові дослідження з питань сформованості читацьких інтересів серед учнів 2-4 класів..40 Післямова ………………………………………………

Список використаних джерел……………………………………………..48 Додатки: Інноваційні та традиційні технології бібліотечної діяльності Ми вступили в читачі……………………………………………50 Проект «Читай! Навчайся! Розвивайся!» ……………………..60 Бенефіс «Лідер дитячого читання»…………………………….67 Міні-проект «Читаю я, читає всяродина!»…………………….75 Бібліотечний квест……………………………………...............80 Інформаційно - рекламна діяльність бібліотеки………….....86

–  –  –

високоморальну, мобільну в своєму розвитку, особистість, яка добре знає і розуміє, що робить, куди і навіщо йде, особистість, яка обов'язково знайде своє місце в житті та суспільних процесах, що відбуваються в державі. Без навиків читання неможливе глибоке і різнобічне оволодіння обсягами і потоками інформації, які весь час зростають. Уміння здійснювати інформаційну діяльність, формувати свої інформаційні потреби і запити, володіти стратегіями і алгоритмами оптимального інформаційного пошуку і аналізу інформаційних джерел, згортати і розгортати інформацію, готовність використовувати традиційні та комп’ютерні джерела інформації - ось головні особливості реалізації особистості в інформаційній діяльності – такі аспекти інформаційної культури визначив Ю.С.Зубов.

Саме цим визначається роль і значення інформаційної культури.

Спеціалісти бібіотечної справи умовно виділили три етапи формування інформаційної культури, саме учні молодшої та середньої школи підпадають під третій етап: освітньо-інформаційного навчання, який пов’язаний з «накопиченням знань про інформаційні потоки, їх функціонуванням, вдалим застосуванням отриманої інформації, формування навичок самовдосконалення, змістом навчання в школі, спілкування однолітків та в сім’ї».

Саме цей етап розвитку інформаційної культури важливий дитині, яка навчається в школі, отримує знання, використовує їх для освіти та самоосвіти.

–  –  –

Процес інформатизації освіти як важливої складової державної програми розбудови інформаційного суспільства посилив роль шкільної бібліотеки в реалізації цієї програми.

Шкільна бібліотека сьогодні, виконуючи функції інформаційного центру працює в напрямку втілення в роботу освітянських стандартів і всю роботу спрямовує на:

посилення ролі бібліотеки, як важливого інформаційного культурного центру; всебічне сприяння підвищенню фахової педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї; поповнення фондів бібліотеки новими дитячими творами української, світової літератури та періодичними виданнями для дітей;

активізація читацької і творчої активності учнів молодших класів, пропаганда читання як гідного змістовного та цільового дозвілля;

формування інформаційної культури учнів, з таким рівнем знань, що дає можливість вільно орієнтуватися в інформаційному просторі;

вивчення інформаційних потреб та запитів читачів, їх повноцінне задоволення; систематичне ознайомлення читачів з традиційними і нетрадиційними носіями інформації;

створення умов для позитивної мотивації до читання, розвиток читацьких інтересів у дітей;

забезпечення запитів сучасних читачів за допомогою інноваційних методів;

створення довідково-пошукового апарату для багатоаспектного розкриття фонду через систему каталогів й картотек, фонду довідкових інформаційних видань;

максимального розкриття фонду бібліотечних документів через сучасні форми наочної популяризації літератури та оптимізацію довідковобібліографічного обслуговування;

впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій та використання медіа-ресурсів у практиці роботи;

співпраця з батьками щодо піднесення читацької активності дітей та підлітків на гідний рівень;

проведення моніторингу читацької активності серед учнів школи;

створення комфортного психологічного середовища в ланці бібліотекар – читач – інформація.

Бібліотекарі, як посередники між читачем та книгою, повинні допомагати учневі оволодіти програмними знаннями, виховувати самоосвітні вміння, знайомити з різноманітними джерелами інформації та навчати розуміти їх і користуватися ними. Інформаційний простір бібліотеки пропонує читачеві надзвичайно велику кількість літератури і зорієнтуватися в ньому дуже важко, особливо для юного читача. Бібліотека робить все, щоб юний читач вмів володіти комплексом знань і вмінь, які дозволяють йому орієнтуватись в інформаційному суспільстві: знати особливості тієї бібліотеки, читачем якої він є.

Розділ 1. Особливості функціонування бібліотеки в сучасному інформаційному просторі

1.1 Виховання читацької компетентності в початковій школі Сучасна шкільна бібліотека має бути поряд з педагогами та батьками і координувати свою діяльність у напрямку прищеплення культури читання, яка складається з таких частин: формування інформаційної читацької компетентності; самоосвіти, яка передбачає раціональні засоби роботи з друкованими виданнями та іншими інформаційними джерелами інформації;

бібліотечно-бібліографічних знань, загальної культури учня.

–  –  –

Працюючи з читачами молодших класів ми бачимо, що на успішних читачів великий вплив має вчитель. Адже він не тільки навчає дитину читати, а й зацікавлює в потребі читати. І той «культ книги» та читання, про який в свій час писав В.Сухомлинський, в житті школяра створює перший вчитель. Тому виховання в учнів любові до книги, вироблення в них глибоких читацьких інтересів одне з головних завдань і вчителя, і бібліотеки. Тісна співпраця йде на користь обом сторонам. Зв’язок з учителем дозволяє бібліотекарю ефективніше прилучати дітей до активного самостійного читання, дає змогу навчати їх працювати з книгою. Цей зв'язок сприяє тіснішому контакту з дітьми для подальшої індивідуальної роботи бібліотеки.

Гарним прикладом для юних читачів є те, що вчитель сам активно читає та відвідує бібліотеку.

Дуже важливо правильно організувати дитяче читання. Для цього в бібліотеці створені всі належні умови.

До складу бібліотеки входять абонемемент, читальний зал, книгосховище для підручників. Бібліотека починається з інформаційної зони. У відділі абонементу здійснюється обслуговування читачів 1-4 класів, їхніх батьків.

На абонементі користувачам запропоновано більше 1 тис. книг. Це енциклопедії, книги про історію, природу та мистецтво, казки, а також твори класиків української та зарубіжної «Золота полиця книг» з мультимедійною презентацією літератури, сучасних українських письменників; багато книг на іноземних мовах. Зручне розміщення стелажів, відкритий доступ до всіх дитячих книг.

Подбали бібліотекарі і про тематичне оформлення полиць для маленьких читачів, зробили їх привабливими. Правильно організували дитячу зону читання, наповнену яскравими, змістовними і корисними книгами, спрямували свої дії так, щоб молодші школярі не розгубилися в книжковому морі.

В організації обслуговування читачів молодшої школи ми, бібліотекарі, систематично працюємо з:

читацькими формулярами;

робимо записи у читацьких формулярах про читацькі інтереси;

проставляємо попит і причини попиту на ту чи іншу книгу, що зумовлюють дитину взяти книгу;

про всю проведену індивідуальну роботу (а це здебільшого бесіди), робимо записи в читацьких формулярах;

проводимо опитування читачів з метою виявлення читацьких потреб;

систематично проводимо з читачами бібліотеки бесіди про правила користування бібліотекою та про культуру читання;

охоплюємо книгою 90% учнів 1-4 класів;

проводимо екскурсії до шкільної бібліотеки учнів перших класів, знайомимо їх з книгою та бібліотекою, розповідаємо про правила користування бібліотекою, з розстановкою книжкового фонду;

проводимо роботу по ліквідації заборгованості згідно правил.

Шкільна бібліотека, популяризуючи читання як один із видів дозвілля, сама стає центром дозвілля, місцем спілкування, поєднує дітей, захоплених якоюнебудь творчістю, допомагає читачам розкрити свої здібності.

–  –  –

Завдяки своїй наближеності до дітей, постійному контакту з учителями і батьками бібліотекар має можливість спостерігати дитину в різних сферах її життя - в бібліотеці, на уроці, з друзями на перерві або на святі – завжди може порадитися з вчителем, класним керівником. Участь шкільного бібліотекаря у житті школи, підготовці свят і спільних уроків з вчителями дає великі можливості для залучення дітей до оволодіння бібліографічною грамотністю.

Система цих уроків підпорядкована формуванню у школярів свідомого і зацікавленого ставлення до книги, потреби в систематичному читанні, виробленні навичок самостійного вибору книг для читання та їхнього пошуку в бібліотеці, вмінь правильно читати книгу, користуватися довідковими виданнями і періодикою, застосовувати здобуті знання та вміння щодо оволодіння основами наук, суспільної роботи, самоосвіти й самовиховання.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Мета вивчення основ бібліографії в школі полягає в тому, щоб учень сам дійшов висновку: жоден вид діяльності неможливий без постійного пошуку інформації, а це завжди потребує знань спеціальних джерел.

–  –  –

При виконанні інформаційних запитів читачів бібліотека враховує Бібліотечний день ГПД - четвер індивідуальні особливості читацького розвитку дитини. Крім бібліотечних уроків, це завдання допомагає розв'язати проведення індивідуальних та рекомендаційних бесід, бібліотечно-бібліографічні консультації, книжкові виставки, бесіди про прочитані книги, відкриті перегляди літератури. Шкільна бібліотека є осередком дозвілля і особистісного спілкування, психологічного розвантаження юних читачів ГПД. Свій вільний час школярі люблять проводити у бібліотеці. У них є визначений день – четвер, в який вони приходять на заняття в бібліотеку. Ми проводимо з ними дні енциклопедій, дні журналів, дні голосних читань, калейдоскоп літературних казок, літературне лото, літературні пазли, казкові ревю та подорожі. Серед учнів ГПД – наші читачі 2-3 класів. Під час відвідування бібліотеки діти люблять почитати книги, журнали. Прагнення бібліотекарів оновити методику масової роботи, співпадає з бажанням самих читачів отримувати інформацію у живій, емоційно-насиченій, незвичній для них формі. Створення атмосфери постійного психологічного комфорту має велике значення у встановленні довірливих стосунків між читачем і бібліотекарем, що надалі сприяють бажанню дитини частіше бувати у бібліотеці, брати участь у масових заходах, що у свою чергу формує стійкий інтерес до книги.

Бібліотекарі в індивідуальному керівництві читанням визначають свідомі мотиви читання, глибину сприйняття художнього твору і при цьому бачать якісні зрушення в читацькому розвитку. Це дуже цікавий вид діяльності бібліотеки. Підвищення рейтингу бібліотеки сприяє пошук нових, найбільше привабливих для читачів форм популяризації книги. Значення їх полягає в тому, що ці форми сприяють неформальному спілкуванню читачів, цікавому проведенню вільного часу. Заняття присвячуються різним темам, які актуальні на сьогодні. Діти нині не ті, що були раніше: вони грають в інші ігри, дивляться інші телепередачі, інакше спілкуються, інші стосунки з батьками і друзями. І форми роботи бібліотеки вони хочуть бачити інші.

–  –  –

На літературному дайвінгу Даховник Андрій представляє свою улюблену книгу З досвіду роботи ми бачимо, що найактивнішими і найдосвідченішими читачами є учні тих вчителів, які тісно співпрацюють з бібліотекарем і застосовують на своїх уроках методи формування інформаційної культури учнів. Їхні учні не тільки частіше відвідують бібліотеку та використовують інформацію з прочитаних книжок на уроці, але й стають справжніми друзями і активістами бібліотеки. Більшість з цих дітей відносяться до категорії «обдарованих». Працювати в цьому напрямі треба системно і тому бібліотека складає план, оформляються книжкові виставки та тематичні полиці на теми навчальної та дозвіллєвої діяльності учнів. На кожного з цих учнів оформлені карточки з питань навчальної діяльності, всі вони занесені в картотеку «Індивідуальне керівництво читанням». Учні отримують оперативну інформацію про нові поступання, статті, надруковані в періодичних виданнях.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«. дика флора та фауна є природною спадщиною вічних естетичних, наукових, культурних, рекреаційних та екологічних цінностей, які необхідно зберегти й передати наступним поколінням. Конвенція про охорону дикої флори й фауни та природних середовищ існування у Європі, Берн, 19.09.1979 INSTITUTE OF ECOLOGY OF THE CARPATHIANS NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE SCIENTIFIC PRINCIPLES OF BIODIVERSITY CONSERVATION VOLUME 4(11), № 1, 2013 Lviv – 2013 ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ...»

«  Головний редактор: Софія Федина ЗМІСТ Редакційний Назар Радь колектив: Тарас Радь Олесь Куйбіда Богдан Сиванич Вступне слово Наші справи Лист-звернення «До українців Лемківщини, Дизайн: Віктор Дудяк Посяння і Холмщини» (березень 1945). 4 Наші люди Відбувся VI з’їзд Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Львівські лемки відвідали з урочистою місією Поляни і Дуклю Вісник СФУЛО. ©. Офіційне видання Розмова з головою Всеукраїнського товариства Світової Федерації Українських Лемківських...»

«126 Наукові записки ТНПУ: Літературознавство Лепкий // Творчість Богдана Лепкого в контексті європейської культури ХХ століття (Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження письменника). – Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – С. 94-97.; Володимир Гнатюк (1871 – 1991): Бібліогра-фічний покажчик. – Упоряд. Мирослав Мороз, Микола Мушинка. – Львів: НТШ, 1992. – 151 с.; Баб’як П. Листи Богдана Лепкого до Володимира Гнатюка // Тернопіль. – 1991. – № 3. –...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ» БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО І БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНИ Вип. 78 Бібліографічний покажчик за I півріччя 2009 року Київ 2009 Сімдесят восьмий випуск бібліографічного покажчика містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, а також рецензії та статті з періодичної преси, що надійшли до Національної парламентської бібліотеки України у I півріччі 2009 року. Покажчик...»

«розмежовувались, і, подіявши на частину тіла людини, можна було завдати шкоди всій людині. Таким чином, зроблена спроба дослідити інтенціонально-модальний аспект укранських замовлянь, дала змогу простежити різноманітні типи модусів, що представлені в замовляннях. Це підтверджує комунікативний характер замовлянь зокрема та фольклору загалом. У зв’язку з модальністю визначили й тип та форму мовлення замовлянь, особливості виконання замовлянь, де засвідчено наявність не тільки вербальних, а й...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. І, 2013 УДК 811.111’37 Г. О. Єфимчук ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ARROGANCE В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Мовні картини світу відображають особливості людського мислення і фіксують реальність, опосередковуючись лінгвістичним матеріалом. Специфіка мовних картин світу різних культур, сутність яких розкривається за допомогою культурних концептів, становить великий інтерес для досліджень у площинах лінгвокультурології та когнітивної...»

«АГРОХІМІЯ ТА ЗЕМЛЕРОБСТВО 4. Заришняк А. С. Добрива – головний фактор підвищення продуктивності цукрових буряків / А. С. Заришняк, К. А. Савчук // Цукрові буряки. – 2005. №4. – С. 4-5.5. Шиманська Н. К. Вплив добрив на підвищення родючості ґрунту, урожай та якість культур зерно-бурякової сівозміни / Н. К. Шиманська // Резерви підвищення виробництва сільськогосподарських культур бурякової сівозміни. – К.: ІЦБ, 1994. – С. 13-22. Аннотация Боровский А.Ф., Шиманская Н.К., Савчук К.А., Мартынюк Л.С....»

«УДК37.091.313:004.9 Клоченок Д.К. м. Вінниця Науковий керівник – к. п. н., старший викладач Кобися В. М. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Постановка проблеми. Стрімкий сучасний розвиток інформаційнообчислювальної та телекомунікаційної техніки неминуче призводить до інформатизації вищої освіти, необхідності підвищення якості підготовки фахівців з новим типом мислення і культури, що відповідають вимогам сучасного...»

«2010 Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 40 УДК 22.06:23/28 ХРИСТИЯНСЬКІ САКРАЛЬНО-СИМВОЛІЧНІ СТРУКТУРИ: ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Остащук І.Б. (м. Київ) Анотації У статті досліджується проблема інтерпретації християнських сакрально-символічних структур. Доводиться важливість структурного підходу в аналізі християнської символіки. Розкривається поняття «відкритого твору» у висвітленні інтерпретаційних моделей християнських сакральних символічних текстів. In the article the problem of interpretation of...»

«АГРОХІМІЯ Список використаних літературних джерел 1. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур / В.В. Лихочвор. – 2-е вид., випр. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 808 с. 2. Іщенко В.А. Продуктивність сортів гороху в господарствах Кіровоградської області [В.А. Іщенко] // Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва. – Дніпропетровськ, 2008. – № 33-34. – С. 251-255.3. Кривобочек В.Г., Вельмисева Л.Е. Точная адаптивная сортовая агротехника – резерв увелечения производства зерна...»

«ФАКТУРНІ ПОВЕРХНІ ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ В ДИЗАЙНІ СУЧАСНИХ МАГАЗИНІВ Бондаренко І.В., кандидат архітектури, доцент кафедри „Інтер’єр та обладнання” Харківська державна академія дизайну і мистецтв Анотація. В статті піднято питання про актуальність використання фактурних поверхонь у дизайнерському рішенні інтер’єрів магазинів. На окремих прикладах розглянуті сучасні можливості їх застосування. Ключові слова: інтер’єр, фактура, контраст. Аннотация. Бондаренко И.В. Фактурные поверхности...»

«Кількісні та якісні показники діяльності Районна дитяча бібліотека є структурним підрозділом Богодухівської централізованої бібліотечної системи. Розташована по вулиці Моргунова,7, міста Богодухова. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ Богодухівської районної дитячої бібліотеки 2009 р. 2010 р. на 01.09. 2011 р. Назва Ч В КВ Ч В КВ Ч В КВ РДБ 2422 16759 66138 2316 16748 66599 1844 8509 31636 Районна дитяча бібліотека є культурно – інформаційним центром з питань обслуговування дітей міста Богодухова та...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 71. 2009 157 Другим числовим параметром може бути коефіцієнт k з рівняння апроксимованої прямої спектральної щільності. Зокрема для траси №1 (Ворохта) коефіцієнт k становить -23,196, для траси №2 (Івано-Франківськ) k дорівнює -31,342. Отже, більша міра пересіченості рельєфу і відповідно складність траси для лижних перегонів №1 у смт. Ворохта у порівнянні з трасою №2 в м. Івано-Франківську підтверджується числовими параметрами. Приведену методику...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»