WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

««Толерантність – це мистецтво жити з іншими людьми та з іншими ідеями» (Кофі Аннан) Аналітико-бібліографічний покажчик Київ-2009 Шановні добродії! Слово «толерантність» - ...»

-- [ Страница 1 ] --

Централізована бібліотечна система Шевченківського району м. Києва

Центральна районна бібліотека ім. Євгена Плужника

Інформаційно-бібліографічний відділ

«Толерантність – це мистецтво жити

з іншими людьми та з іншими ідеями»

(Кофі Аннан)

Аналітико-бібліографічний покажчик

Київ-2009

Шановні добродії!

Слово «толерантність» - сьогодні одне з найпопулярніших, найуживаніших у світі. У нашому

суспільстві все частіше з’являється воно у лексиці державних, громадських, культурних діячів, журналістів – усіх тих, хто причетний до процесу демократичних перетворень. Воно як пароль, який свідчить про належність його носія до кола людей з сучасними поглядами на життя та міжособистісні стосунки.

Для України, як багатонаціональної держави з розмаїттям культур і релігій, питання терпимості, етичності, гуманістичного виховання стають чи не головним чинником внутрішньої стабільності країни.

Актуальність теми формування толерантної свідомості безсумнівна. Сподіваємось, що пропоновані методико-бібліографічні матеріали стануть в нагоді викладачам, керівникам громадських організацій, журналістам, всім тим, хто не байдужий до питань протидії жорстокості, насильства, ксенофобії, тероризму.

Список складено на основі бібліографічних джерел ЦРБ ім. Є. Плужника, Публічної бібліотеки ім. Л. Українки, Національної Парламентської бібліотеки, ресурсів Інтернет.

Матеріали в списку розташовано за алфавітом авторів або назв статей.

Над виданням працювали:

Л. Пескіна/ завідуюча районним інформаційним Центром/

- аналітична частина М. Божко/зав.відділом інформаційно-бібліографічної роботи – бібліографія Довідки за телефоном 278-07-87

ЗМІСТ:

Аналітична довідка……………………………………………..................4 Бібліографія………………………………………………………………..6 Діалог культур: толерантність в мультикультурному просторі………………………………………….........10 Виховання толерантності……………………………………………...............15 Інтернет – ресурси та посилання…………………………………..........20 Додаток 1.Календар толерантності…………………………………....23 Додаток 2. Етика учасника міжкультурного спілкування…………………………………………….25 Додаток 3.Тест „Наскільки Ви толерантні?”…………………………26 «Не можна зіграти «Гімну Свободи»

на інструменті насильства»

С. Єжи Ленц Ці слова відомого польського фантаста-гуманіста Станіслава Єжи Ленца найбільш влучно відображають актуальну проблему сьогодення: проблему взаєморозуміння, толерантності

–  –  –

національністю, релігійною ознакою, у порушенні найважливіших демократичних свобод.

Принципи толерантності як основа права і свободи закріплені в законних актах і проголошені в міжнародних деклараціях. Базовий документ – Загальна декларація прав людини, а також Міжнародний пакт про цивільні і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права.

Недопущення расизму і расової дискримінації закріплені, перш за все, в Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього, Декларації про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин.

В рамках Ради Європи діє Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод. 12-й протокол Конвенції зобов’язує держави, що ратифікували його, гарантувати будь-які права без дискримінації і передбачає механізм покарання у разі невиконання зобов’язань.

Поняття толерантності у різних мовах відрізняється смисловими відтінками, що зумовлено культурними та ментальними особливостями. Наприклад, у французькій цей термін означає повагу до свободи іншого, у китайській

- уміння дозволяти, проявляти великодушність, в арабській бути толерантним – означає бути терпимим. Аналізуючи культурну спадщину нашого народу, що ґрунтується на «філософії серця», можна з переконанням засвідчити, що толерантність у сприйнятті українця співвідноситься з поняттям поваги й любові.

Ідеї толерантності набувають все більшого визнання в сучасному світі, все більше країн активно запроваджують їх у свою освіту, державносуспільне життя, розглядають їх як найдієвіший засіб досягнення взаєморозуміння, взаємоповаги, злагоди своїх громадян.

Бібліографія:

1. Декларація принципів толерантності: затверджена резолюцією 5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 р. // Освіта України.-2003.-№83.-С.4.

2. Конвенция о правах инвалидов: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 61/106, принята на 61 сессии ГА ООН; пер. с англ./ Организация Объединённых Наций.- К.: Представительство ООН в Украине, 2007.-40 с.

3. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. - К.:

Українська Правнича Фундація: Право, 1995.- 20 с.- (Міжнародні документи ООН з питань прав людини).

4. Конвенція про права дитини.-К.: Українська Правнича Фундація: Право, 1995.- 32 с.

5. Міжнародний Пакт про економічні, соціальні та культурні права. - К.:

Українська Правнича Фундація: Право, 1995.- 16 с.- (Міжнародні документи ООН з питань прав людини).

6. Україна. Верховна Рада. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.: Закон від 17.07.97 р. №475/97ВР// Відомості Верховної Ради України. - 1997.-№ 40.- Ст.263.

7. Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов.М.: Юридическая лит.- 1990.- 672 с.

8. Права людини: Основні міжнародно – правові документи: Збірник.- К.:

Наук. думка, 1989.- 245 с.

9. Права людини в документах ООН.- Амстердам; К.: Укр.- Амер. бюро захисту прав людини, 1997.- 278 с.

10. Права людини в документах Ради Європи/ упор. та вступ. ст. Т.

Яблонська. - Амстердам; К.: Укр.- Амер. бюро захисту прав людини, 1996.с.

11. Права человека: Основные международные документы.- М.: Междунар.

отношения, 1989.- 157 с.

–  –  –

13. Безюлева, Г. В. Толерантность: взгляд, поиск, решение/ Г. В. Безюлева, Г. М. Шеламова.- М.: Вербум-М, 2003.

14. Вишневська Л. Деякі аспекти методології толерантності/ Л. Вишневська // Рідна школа. - 2003. - № 4. - С.43- 45.

15. Від культури війни - до культури миру: [Толерантність - потреба сьогодення, сутність поняття, виховання її, аналоги слова "толерантність" у різних мовах] // Науковий світ. - 2007. - № 1. - С.15-16.

16. Гусев, А. К проблеме измерения толерантности к неопределённости/ А.

Гусев// Практична психологія та соціальна робота. - 2007.-№ 1.- С. 21-28.Бібліогр. - Додатки.

17. Гусев, А. Толерантность к неопределённости: проблематика исследований/ А. Гусев// Практична психологія та соціальна робота. С.75-80.- Бібліогр. в кінці ст.

18. Грива, О.А. Толерантність в процесі становлення молоді в умовах полі культурного середовища: автореф. дис./ О. А. Грива; АПН України, Ін-т вищої освіти. - К., 2008.- 32 с.

19. Довгополова, О. Толерантність та відторгнення у культурі раннього нового часу/ О. Довгополова// Філософська думка. - 2007.- № 2.- С. 96-111.Бібліогр.

20. Жадан, І. Методика дослідження політичної толерантності: показники, критерій, інструментарій/ І. Жадан// Практична психологія та соціальна робота. - 2004.-№ 6.- С.33-35.

21. Жадан І., Шовкопляс Н. Толерантність в системі ставлень суб’єкта політичної активності// Укр. Центр політ. менеджменту. - Режим доступу до ст.: http://www.politik.org.ua/vid/bookscontent.php3?b=6&c=60.

22. Жулинська, Є. Толерантність та взаєморозуміння-гасло ХІ міжнародного з’їзду славістів/ Є. Жулинська// Філософська та соціологічна думка.-1994.С. 250-254.

23. Законодавча толерантність, або Чому українська потребує захисту// Віче.-2006.-№19/20.- С.75.

24. Зарубина, Н. «Экономический человек» в глобальном мире: энергия экспансии и толерантность/ Н. Зарубина// Москва.-2004.-№11.-С. 172-185.

25. Іщенко, Ю. Публічність, толерантність, безсоромність: гуманістична експертиза/ Ю. Іщенко// Філософська думка.-2007.-№4.-С.39-52.- Бібліогр.:

С.42-47,49.

26. Іщенко, Ю. Умови можливості толерантності в античності/ Ю. Іщенко// Філософська думка.-2001.-№3.-С.115-142.

27. Кобзін Д. О. Нетолерантна діяльність та організації в Україні.

Результати соціологічного дослідження/ Д. Кобзін, А. Черноусов. - Харків:

ХІСД, 2008.

28. Козловець, М. Феномен толерантності у соціокультурному просторі сучасності: міжнар. наук.- теорет. конференція «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності»/ М. Козловець, В. Слюсар// Філософська думка.-2007.-№6.-С. 147-156.

29. Лекторский, В. О толерантности, плюрализме и критицизме/ В.

Лекторский// Вопросы философии.-1997.-№11.-С.46-54

30. Логвинчук, В. Значення політичної толерантності в сучасній українській політиці/ В. Логвинчук// Трибуна.-2006.-№7/8.-С.19-21.

31. Логвинчук, В. Толерантність як ціннісна детермінанта політичної культури: автореф. дис./В. Логвинчук; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького.-К., 2007.-20 с.

32. Мелехов, А. Толерантность -надежда или добродетель?: [публицистика] (Роздуми про природу імперської свідомості)/ А. Мелехов// Дружба народов.-2007.-№3.-С.171-182.

33. На державному рівні реалізація принципу толерантності передбачає існування справедливого неупередженого законодавства. Декларація принципів толерантності: До Міжнар. дня толерантності// Віче.-2002.-№11.С.7-13.

34. Пісоцький, В. Толерантність і виживання людства/ В. Пісоцький// Людина і світ.-1997.-№10.-С.33-36.

35. Померанцева, О. Толерантність як умова стабільності політичної системи: всеукр. наук.-практ. конференція з правознавства та соціології «Трансформація політичної системи: соціальні перетворення та законодавчий процес»(22 трав. 2007 р.)/ О. Померанцева// Віче.-2007.-№18.С.11-13.-Бібліогр. в кінці ст.

36. Русаков, С. Толерантність через красу/ С. Русаков// Укр. культура.С.12-13.

37. Сверстюк, Є. На світі надій: вибране/ Є. Сверстюк. - К.: Наша віра, 1999.- 781 с.

Книга нагороджена премією ЮНЕСКО для країн Центральної та Східної Європи за міжетнічну та міжконфесійну толерантність

38. Терещенко, І. Ще раз про толерантність/ І. Терещенко// Дзеркало тижня.листоп.).

39. Трухін, І. Соціальна психологія спілкування: навч. посіб. для вузів\ І. О.

Трухін.-К.: Центр навч. літ, 2005.-336 с.

40. Жданова, І. Рейтинг forever ? Про молодь,толерантність, реальність і віртуальність/ І. Жданова// Дзеркало тижня.-2007.-№34(15-21 верес.).

41. Толерантность/ Мчедлов М. П., Ойзерман Т. И., Кирилл (Гундяев;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


митрополит) и др.; Ин-т комплекс. социальных исследований РАН и др.[общ. ред. М. П. Мчедлова].- М.: Республика, 2004.-414 с.:табл.

42. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: матеріали «Круглого столу»(Житомир, 29 трав. 2007 р.)/ Нац.ін-т стратег.дослідж., Житомир.держ.ун-т ім. І. Франка.-Житомир, 2007.-122 с.: табл., (2) арк.

кольор. фотоіл.

43. Уолцер, М. О терпимости/ М. Уолцер; пер. с англ. А. Абрамов. -М.:

Идея, 2000.-159 с.

44. Шиндлер, Е. «Бермудський трикутник» свободи: (Наше ставлення до колишніх ув’язнених)/ Е. Шиндлер// Дзеркало тижня.-2006.-№42(4-10 листоп.).

45. Эпштейн, Д. Культура мира, толерантность, национальное согласие:

Библиография/ Д. Эпштейн// Библиография.-2000.-№4.-С.12-14.

Діалог культур: толерантність в мультикультурному просторі

46. Богданова, В. Формирование межэтнической толерантности/ В.

Богданова// Воспитание школьников.-2007.-№6.-С.14-17.

47. Будьмо добрішим одне до одного: [2-й всеукр. журналіст. конкурс "ЗМІ за толерантність і консолідацію укр. сусп-ва", одним із організаторів якого є нар. депутат України, правозахисник О.Фельдман] // Голос України. листоп. - С.3.

48. Духніч, О. Толерантність та сучасний дискурс про відмінність у мультикультурному суспільстві Криму/ О. Духніч// Практична психологія та соціальна робота.-2008.-№9.-С.62-65.- Бібліогр. в кінці ст.

49. Жданова, І. Рейтинг forever? Про молодь і толерантність, реальність і віртуальність/ І. Жданова// Дзеркало тижня.-2007.-№34( 15-21 верес.).

50. Журженко, Т. Старая идеология новой семьи: демографический национализм России и Украины.- Режим доступу до ст.:

http://www.gender-ehu.org/files/Files/Jurjenko.pdf

51. Завірюха, Л. Оволодіння особистістю засадами толерантності у студентському середовищі/ Л. Завірюха// Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особистими потребами: зб. наук. праць.-К.: Ун-т «Україна», 2004.- 448 с.

52. Кейданский, К. Межэтнические отношения в Украине: толерантность против антагонизма/ К. Кейданский// Этничность на постсоветском пространстве: роль в обществе и перспективы. -К., 1997.

53. Кириченко, І. Особливості національної толерантності в Україні/ І.

Кириченко, Н. Паніна// Дзеркало тижня.-2002.-№33(31 серпня-6 вересня).

54. Кривицька, О. Толерантність чи конфронтація: вектори етноконфліктного потенціалу України/ О. Кривицька// Людина і політика.С.17-32.

55. Кривицька, О. Міжетнічна толерантність. Як скоротити «соціальну відстань»/ О. Кривицька// Віче.-2002.-№9.-С.35-40.

56. Круглашов, А. Щоб поліетнічні регіони приваблювали толерантністю:

Погляд на проблему з Буковини/ А. Круглашов// Віче.-2005.-№4.-С.54-61.

57. Кушніренко, І. Міжнаціональна толерантність в політичному процесі сучасної України: автореф. дис./ І. Кушніренко; Одес. нац. юрид. акад.- О., 2008.-17 с.

58. Міграція і толерантність в Україні: зб. ст./ за ред. Я. Пилинського. -К.:

Стилос, 2007.-191 с.

59. Музиченько, Я. Право сироти: Щоб бути добрими сусідами і співгромадянами, діти без батьківського піклування потребують освіти, професії, житла/ Я. Музиченько// Україна молода.-2009.-19 лютого.- С.12.

60. Мар’яновський, Г. «П’ята графа»: (Зміна національності у паспорті:

проблеми та шляхи роз’язання)/ Г. Мар’яновський// Дзеркало тижня.-2004.Мухтерем, В. Міжетнічна толерантність як феномен політичного українського суспільства/ В. Мухтерем// Віче.-2005.-№4.-С.62-66.

62. «Нетрадиційні» іммігранти у Києві: зб. ст./ за ред. Я. Пилинського.- К.:

Стилос, 2003.-446 с.

63. Рябошапко, Л. Правове становище національних меншин в Україні (1917-2000)/ Л. І. Рябошапко.- Львів, 2001.-482 с.

64. Рябошапко, Л. Українська держава та національні меншини: поступ до взаємної толерантності/ Л. Рябошапко// Віче.-2008.-№ 23.-С.24-26.

65. Социология межэтнической толерантности/ отв. ред. М. Дробижева.-М.:

Изд-во Ин-та социологии РАН, 2003.-222 с.

66. Сприяння поширенню толерантності у поліетнічному середовищі/ О.

Майборода та ін.-К: Фонд «ЄвропаХХІ», 2002.-311 с.

67. Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства, рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи: мат. парламент. слухань 21 листоп. 2006 р.-К.: Програма розвитку ООН в Україні, 2007.-200 с.

68. Терещенко, І. Ще раз про толерантність/ І. Терещенко// Дзеркало тижня.-2008.-№43(15-21 листоп.).-С.20.

69. Шестакова, К. Міжетнічна толерантність на Буковині: рівень та тенденції/ К. Ю. Шестакова// Нова парадигма: Філософія. Політологія.

Соціологія: ж-л наук. праць. Вип.65. ч.2/ НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007.С.136-143.

***** Мовна толерантністьPages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ КУЛЬТ. РАСТЕНИЙ. 2011. Т. 43. № 5 УДК 581.9:581.524.1 ВПЛИВ РУТИНУ, АСКОРБІНОВОЇ ТА САЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН РОСЛИН ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПОСУХИ Н.П. ДІДИК, Н.В. РОСІЦЬКА, Л.Д. БЕРЕБЕНИЧУК Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка Національної академії наук України 01014 Київ, вул. Тимірязєвська, 1 e-mail: natasha_didyk@mail.ru Вивчено вплив обробки насіння пшениці (Triticum aestivum L., сорт Дніпрянка) розчинами рутину, аскорбінової та саліцилової кислот...»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО аличі великоплідної Найдьона, Нікітська жовта, Жемчужна, Бархатна, які доцільно залучати до селекційного процесу: за показником урожайності – Найдьона, Жемчужина; за показником середньої маси плодів та малою відносною масою кісточки – Бархатна, Найдьона; за хімічним складом – Нікітська жовта, Найдьона, Жемчужина. Список використаних літературних джерел 1. Власюк С.Г. Слива і алича. – Київ: Урожай, 1989. -132 с. 2. Павлюк В.В. Алича великоплідна. – Київ: КП „Дім, сад,...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 3 (19), 2012 УДК 572.51-055.25–057.875 Петро Євстратов, Любомир Бигар, Ярослав Зорій Особливості показників індексу маси тіла в студенток І курсу гуманітарних спеціальностей Чернівецького національного університету Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) Постановка наукової проблеми та її значення. Відомо, що індекс маси тіла (ІМТ) (англ. body mass index) –...»

«УДК 615.825.001.16-057.4/167.1.001.85 І. І. Шапошнікова РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Стаття присвячена актуальній проблемі формування у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації спрямованості на успішну професійну діяльність. Автор обґрунтовує доцільність запровадження особистісно-орієнтованого навчання, яке створює оптимальні умови для розвитку у студентів умінь адекватно...»

«УДК 004.4’232 Я. Драґан1, В. Овсяк2, О. Овсяк3 Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра програмного забезпечення Українська академія друкарства, Київський національний університет культури і мистецтв, Львівська філія МЕТОДОЛОГІЯ СИНТЕЗУ МОДЕЛЕЙ АЛГОРИТМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ АВТОМАТІВ © Драґан Я., Овсяк В., Овсяк О., 2012 Описано етапи синтезу, оптимізації і дослідження математичних моделей алгоритмічної складової автоматів методом алгебри алгоритмів, декомпозиції і математичної...»

«М.В. Шевчук. Елементи ділового стилю як засіб комічного у творчості Остапа Вишні (жанротворчий аспект) УДК 408. 53: 8 1 М.В. Шевчук, кандидат філологічних наук, в.о. доцента (Житомирський педуніверситет) ЕЛЕМЕНТИ ДІЛОВОГО СТИЛЮ ЯК ЗАСІБ КОМІЧНОГО У ТВОРЧОСТІ ОСТАПА ВИШНІ (ЖАНРОТВОРЧИЙ АСПЕКТ) У статті розглянуто стилістичні і жанротворчі функції елементів ділового стилю у художньому тексті (на матеріалі фейлетонів Остапа Вишні). Павло Михайлович Губенко (Остап Вишня) близько століття...»

«33 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції УДК 378:796.894 Ковальчук С.К., викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Ковнатський М.П., старший викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Пушкарьов Ю.В., старший викладач кафедри фізичного виховання Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДІАПАЗОНІВ ТРЕНУВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ СИЛОВИМИ...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 БІОЕНЕРГЕТИКА ТА БІОПАЛИВО 2. Шепель Н.А. Сорго / Н.А. Шепель. – Волгоград: Комитет по печати, 1994. – 448с.3. Исаков Я.И. Сорго / Я.И. Исаков. – М.: Россельхозиздат, 1992. – 133 с.4. Кадыров С.В. Сорго / С.В. Кадыров, В.А. Федоров, А.З. Большаков. – Ростов: ЗАО «Ростиздат», 2008. – 80 с.4. Гументик М.Я. Цукроносні культури як сировина для виробництва етанолу / М.Я. Гументик, В.С. Бондар // Цукрові буряки. – 2006. – №...»

«Невідома лекція Карлоса Кастанеди, можливо, записана на диктофон під час його викладання в Каліфорнійському університеті (1969 рік) Ця лекція понад 40 років зберігалася на магнітофонній плівці у приватному архіві й досі не була перекладена жодною мовою, український переклад – перший. Демо-версія перекладу представлена виключно для ознайомлення. Переклад з англійської М.Русина Редакція перекладу від 22.07.2015 ПЕРША ЧАСТИНА: ЛЕКЦІЯ Я гадаю, що дехто з присутніх тут прочитав мою книжку, тому я...»

«О.В. Заболотний, В.В. Заболотний Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: теоретичні відомості завдання підвищеної складності завдання з розвитку зв’язного мовлення завдання з елементами дослідження завдання конкурсного характеру завдання для роботи зі словником Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 04.01.2013 р. № 10) Заболотний О.В. З-12 Українська мова. 5 клас : Підруч. для загальноосвіт....»

«УДК 332.2–3:631.11 ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАНДШАФТНО АДАПТОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ П. Г. Казьмір, к. е. н. Львівський національний аграрний університет Л. П. Казьмір Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів Ключові слова: збалансований розвиток, ландшафт, проект землевпорядкування, сільськогосподарські угіддя, стадії управління. У статті подано авторську спробу систематизації та узагальнення основних теоретико-методологічних положень щодо ландшафтно...»

«включення культури до мови та мови до культури, зв’язок мови та культури. Як дотепно зазначає Л. Віссон, “іноземну мову можливо опанувати. Спотикаєшся о культуру” [7, 46]. Недостатня соціокультурна компетентність перекладача призводить до створення “комунікативного шуму, що є перешкодою, яка знижує ефективність комунікації та може призвести до її припинення” [8, 51]. Отже, аналіз військових неологізмів здійснюється, як правило, за такими напрямками: переклад з урахуванням контекстуальних...»

«ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ ТОМ 1(8), № 1, 2010 Львів – 2010 Тематичний щорічник Інституту екології Карпат НАН України “Наукові основи збереження біотичної різноманітності” є періодичним виданням, що публікує наукові статті, підготовані за результатами оригінальних досліджень біотичного різноманіття (в усіх формах його прояву) флори, фауни, мікобіоти, угруповань та екосистем, а також матеріали критичної ревізії...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»