WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 378:796.894 Ковальчук С.К., викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Ковнатський М.П., старший викладач Київського національного університету ...»

33

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

УДК 378:796.894

Ковальчук С.К.,

викладач

Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Ковнатський М.П.,

старший викладач

Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Пушкарьов Ю.В.,

старший викладач кафедри фізичного виховання

Гуманітарного інституту

Київського університету імені Бориса Грінченка

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

ДІАПАЗОНІВ ТРЕНУВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ

СИЛОВИМИ ВИДАМИ СПОРТУ

Стаття містить обґрунтування оптимальних діапазонів тренувального навантаження для студентів, які займаються силовими видами спорту (важка атлетика, пауерліфтинг, гирьовий спорт, атлетична гімнастика), а також видами спорту, в яких використовується базова силова підготовка (жим лежачи, присідання зі штангою на плечах тощо). Розглянуто 4 основних діапазони тренувального навантаження для ектоморфного соматотипу, визначені тренувальні часові діапазони використання 4-х видів експериментальних навантажень у піврічному циклі підготовки студентів.

Ключові слова: фізичне виховання, експеримент, навантаження, методика, ектоморфний соматотип, цикл підготовки, спортивні результати, діапазон, приріст, відсоткове співвідношення, силові види спорту.

Дослідження останніх років показали необхідність індивідуалізації тренувального процесу для кожного соматотипу. В основі принципу індивідуалізації лежать такі положення: розробка програм, планів, щоденників з урахуванням індивідуальних особливостей (соматотипів) студентів.

Існують три основних соматотипи:

ектоморфний, мезоморфний, ендоморфний. У дослідженні брали участь студенти, які мають ектоморфний соматотип — худорляві від природи, з низьким рівнем підшкірного жиру, вузькими плечима та грудною клітиною, швидким обміном речовин. У зв’язку з цим вельми актуальним є пошук оптимального навантаження, 31.10.2014 р., м. Київ •Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві: досвід, проблеми, рішення що відповідає індивідуальним властивостям організму студента.

Актуальність даних досліджень полягає в тому, що на основі класифікації та розробленої експериментальної методики тренування визначені оптимальні діапазони навантаження для ектоморфного соматотипу, застосування яких істотно полегшить викладачеві індивідуальну підготовку студентів (особливо новачків), а також сприятиме оптимізації тренувального процесу з його індивідуальною спрямованістю.

Мета статті — розробити оптимальні діапазони навантаження для ектоморфного соматотипу, адекватні індивідуальним властивостям організму студентів, на основі використання морфологічного критерію (класифікації). Скласти практичні рекомендації з використання класифікації та діапазонів індивідуальної дози навантаження.

Експеримент проводився на 4-х групах, до складу яких входили 69 студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, котрі займаються силовими видами спорту (важка атлетика, пауерліфтинг, гирьовий спорт, атлетична гімнастика), а також видами спорту, в яких використовується базова силова підготовка (жим лежачи, присідання зі штангою на плечах тощо).

На початку експерименту студентів-новачків було поділено на соматичні групи за класифікацією Ковнатського М.П. [1–3]. Після чого їм пропонувалося конкретне тренувальне навантаження за методикою, що описана в [1]. Згідно з останньою планувалось виконання тренувального навантаження до виходу на фазу стабілізації (плато), далі протягом двох-трьох тижнів здійснювався повтор навантаження. Якщо приросту не спостерігалося, виконувалась прикидка та підраховувався отриманий приріст результату.

Під час проведеної експериментальної роботи були проаналізовані тренувальні параметри (КПШ — кількість підйомів штанги, об’єм, середня вага) (табл. 1).

За отриманими даними визначаємо середні характеристики КПШ, об’єм у кг та середній приріст на тренувальні навантаження (табл. 2).

Спираючись на отримані середні дані, було визначено відсоткове співвідношення тренувальних параметрів за навантаженнями, при цьому за 100 % було взято максимальний середній приріст і середній тренувальний параметр (КПШ, об’єм) (табл. 3).

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

–  –  –

176 23 027,84 130,84 80 % (8–10) 152 19 887,68 -»

–  –  –

25,59 176 4503,84 80 % (8–10) 22,38 152 3401,76 80 % (4–6) 19,72 152 2997,44 85 % (6–8) 13,42 112 1503,04 90 % (4–6)

–  –  –

Для ектоморфного соматотипу за 100 % взято 80-відсоткове навантаження, оскільки саме за нього студенти показали максимальний приріст (25,59).

Згідно з наведеними у таблицях даними відсоткового співвідношення тренувальних параметрів напрошується висновок про необхідність використання всього спектра навантаження, враховуючи при цьому соматотип студента з його індивідуальною композицією розвитку тренованості.

У річному циклі підготовки, що при двопіковій періодичності (найбільш ефективній) поділяється на два півріччя, використання спектра навантаження відбувається за принципом найбільшої адекватності навантаження соматотипу студента. Паралельно для доповнення доцільно використовувати й інші діапазони. За оптимальної навантажувальної композиції діапазонів студент отримуватиме весь спектр розвивального навантаження, що сприятиме розвитку усіх видів силової підготовки, а вдалий добір вправ, у свою чергу, покращить техніку виконання. Знаючи середні прирости на навантаження та відповідні їм часові характеристики, а також раніше викладені методики тренувань, можна визначити їх часовий інтервал використання у піврічній підготовці з розрахунку 5 кг навантаження за двотижневий цикл для м’язів ніг та 2,5 кг для верхнього плечового пояса. Наприклад, із 20 кг середнього приросту навантаження для м’язів ніг часовий інтервал становить 8 тижнів. Слід підкреслити, що приріст є середньою величиною, характерною для конкретного соматотипу.

Для визначення відсоткового співвідношення тренувальних навантажень у піврічному циклі підготовки використовувалися граничні співвідношення між середніми приростами на навантаження, відповідні їм часові характеристики та шестимісячний цикл (взятий нами як найбільш зручний для планування та підготовки до змагань) (табл. 4).

Методика використання графічного зображення відсоткового співвідношення тренувальних навантажень повинна бути підпорядкована цілям та задачам піврічного циклу підготовки, виходячи з яких можуть бути використані будь-які конкретні діапазони або спектри навантажень (рис. 1). Ці цілі та задачі залежать від контингенту студентів, слабких та сильних сторін їхньої підготовки.

Принцип «слабкої ланки» (яка, власне, є каменем спотикання для Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

–  –  –

80 % (8–10) 100 10,24 31,6 80 % (4–6) 87 8,96 27,6 85 % (6–8) 77 7,89 24,3 90 % (4–6) 52 5,37 16,5 27,6 % 24,3 % 80% (4–6) 85% (6–8) 16,5 % 31,6 % 90% (4–6) 80% (8–10)

–  –  –

Висновки. Найбільш ефективним діапазоном для ектоморфного соматотипу буде 80-відсотковий (8–10 підйомів в одному підході). Цей діапазон є ефективним у розвитку робочої гіпертрофії, що є найбільш доцільним для ектоморфного соматотипу. При цьому 31.10.2014 р., м. Київ •Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві: досвід, проблеми, рішення використання трьох або чотирьох діапазонів (комбінуючи їх добиранням вправ) було б не менш доцільним, ніж використання одного домінуючого діапазону навантаження, а інколи навіть і більш доцільним. Правильна діагностика стану усіх сторін підготовленості студентів є необхідною умовою для постановки цілей і задач, а звідси — вибір тренувального навантаження з його індивідуальною спрямованістю.

Основним результатом педагогічного експерименту є те, що при використанні різноманіття тренувальних впливів визначились найбільш адекватні діапазони навантажень, засновані на індивідуальних критеріях властивостей і будови організму студентів.

Джерела

1. Ковнатський М.П. Методика визначення соматотипу за домінуючою ознакою / М.П. Ковнатський, П.М. Мироненко // Вісник Київ. ун-ту. — 1998. — Вип. 27. — С. 54–57. — (Сер. «Біологія»).

2. Ковнатський М.П. Урахування вроджених властивостей організму важкоатлета як основ методики тренування / М.П. Ковнатський // Вісник Київ. ун-ту. — 1998. — Вип. 27. — С. 64–67. — (Сер. «Біологія»).

3. Кочергіна Т.І. Індивідуалізація тренувального процесу спортсменів з врахуванням трифакторної домінанти властивостей організму як єдиної цілісної системи / Т.І. Кочергіна, М.П. Ковнатський. — К. : ВПЦ «Київський університет», 1999. — 37 с.

4. Ковальчук С.К. Методика проведення занять з атлетичної гімнастики з урахуванням стану здоров’я, віку та стажу занять : метод. рекомендації / Ковальчук С.К., Ковнатський М.П., Духнова Л.М. — К. :

ПП «КВІН», 2009 — 38 с.

Статья содержит обоснование оптимальных диапазонов тренировочной нагрузки для студентов, занимающихся силовыми видами спорта (тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, гиревой спорт, атлетическая гимнастика), а также видами спорта, в которых используется базовая силовая подготовка (жим лежа, приседания со штангой на плечах и т.д. ). Рассмотрены 4 основных диапазона тренировочной нагрузки для эктоморфного соматотипа, определены тренировочные временные диапазоны использования 4-х видов экспериментальных нагрузок в полугодичном цикле подготовки студентов.

Ключевые слова: физическое воспитание, эксперимент, нагрузка, методика, эктоморфный соматотип, цикл подготовки, спортивные результаты, диапазон, прирост, процентное соотношение, силовые виды спорта.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції The article provides justification of optimal range of training load for students engaged in power sports (weightlifting, powerlifting, kettlebell lifting, athletic gymnastics), as well as in sports, which use basic strength training (bench press, squats with a barbell on your shoulders, etc.). It describes 4 basic ranges of training load for ectomorphic somatotype, defines training time ranges using 4 types of experimental loads in a half-year training cycle.

Key words: physical education, experiment, load, techniquse, ectomorphic somatotype, training cycle, athletic results, range, gain, percentage, power sports.

УДК 796.011.3-057.875 Лахтадир О.В., старший викладач кафедри фізичного виховання Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Соляник Т.В., старший викладач кафедри фізичного виховання Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

МОТИВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

СТУДЕНТІВ ВНЗ

У статті здійснено аналіз результатів опитування студентів Київського університету імені Бориса Грінченка на тему: що спонукає їх займатися фізичними вправами та які, на їхню думку, основні проблеми, що перешкоджають регулярним заняттям спортом.

Ключеві слова: здоров’я, фізична підготовка, фізична працездатнiсть.

Як відомо, саме здорова людина спроможна найбільш ефективно створювати значущі духовні і матеріальні цінності, генерувати нові ідеї і творчо їх розв’язувати. Здоров’я є однією з фундаментальних загальнолюдських цінностей, благо кожної сучасної людини. За даними міністерства охорони здоров’я України майже 90 % дітей, учнів, студентів мають відхилення у здоров’ї.

Як свідчить практика, руховий режим студентства характеризуться відносною гіподинамією, яка призводить до зниження рівняПохожие работы:

«УДК 631/635 (477.44) ДИНАМІЧНА ОЦІНКА ГУМУСОВОГО СТАНУ ҐРУНТІВ ВІННИЧЧИНИ В. Мазур, к. с.-г. н., Я. Цицюра, к. с.-г. н., І. Дідур, к. с.-г. н., Л. Пелех, к. с.-г. н. Вінницький національний аграрний університет Постановка проблеми. Сьогодні загальновідомо, що рівень потенційної продуктивності ріллі будь-якої держави визначається саме вмістом гумусу. Дегуміфікація, або зменшення гумусу в ґрунті, є найконтрольованішим показником зниження його родючості. Багаторічні дослідження, систематизовані Р....»

«КАТЕРНЮК В.В. Київський університет імені Бориса Грінченка ПОЛІКОМПОНЕНТНІ НЕОФІЦІЙНІ АНТРОПОНІМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Стаття присвячена комплексній зіставній характеристиці багатокомпонентних неофіційних антропонімів та способів їх утворення, а також структурним моделям прізвиськ в англійській, німецькій та українській мовах. Ключові слова: полікомпонентний неофіційний антропонім, прізвисько, структурна модель. В статье идет речь о комплексной сравнительной...»

«Ярослав Федорчук Книга друга напер ед од н і Київ 2011 ББК 66.3() 8 Ф33 Федорчук Я.П. Ф33 Волинянин К.: Видавництво «Міленіум», 2011 — Кн. 2.: Напередодні. 224 с. Друга книга «Волинянин. Напередодні» – продовжує правдиву розповідь одного з наших сучасників про свій життєвий шлях, що тісно переплітався з нашим недалеким минулим. Здається, сама доля автора випробовує і загартовує його в протистоянні з несправедливістю та антиукраїнством радянської влади в останні тридцять років її існування. Ця...»

«A. Verstappen, H. Inggamer, P. E. Mercke, M. A. Jongsma and H. J. Bouwmeester] // Jornal of Chemical Ecology. – 2003. № 11. P. 41 – 48.21. Feldman A. M. Life table and male matt of ing competitiveness of wild type and of a chromosome mutation strain Tetranychus urticae in relation to genetic pest control / A. M. Feldman // Entomologia Experimentelis et Applicata. – 1981. № 11. – P. 111 – 125.22. Markus Knapp. Population models for threshold-based control of Tetranychus urticae in small-scale...»

«УДК: 630*27 (477.64-2) ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРКОВИХ ЗОН МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ Яловенко А. С., Бессонова В. П. Дніпропетровський державний аграрний університет Проведен ретроспективный аналіз формирования парков и скверов г. Запорожье. Установлен характер их распределения по административнотерриториальным районам, оценен вклад в общее озеленение города. Парки, скверы, зеленые насаждения, административно-териториальные районы, норма озеленения ВСТУП Із зростанням міста, розвитком його промисловості стає все...»

«126 Наукові записки ТНПУ: Літературознавство Лепкий // Творчість Богдана Лепкого в контексті європейської культури ХХ століття (Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження письменника). – Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – С. 94-97.; Володимир Гнатюк (1871 – 1991): Бібліогра-фічний покажчик. – Упоряд. Мирослав Мороз, Микола Мушинка. – Львів: НТШ, 1992. – 151 с.; Баб’як П. Листи Богдана Лепкого до Володимира Гнатюка // Тернопіль. – 1991. – № 3. –...»

«Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для дітей імені Панаса Мирного Все починається з дитинства ( Методичні поради бібліотекарям по популяризації книг серії “Життя видатних дітей” ) Полтава – 2009 Видатний французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері стверджував, що “всі ми родом з дитинства”. Саме в дитинстві зароджуються наші мрії та гартується воля і розум. Саме в дитинстві визначається щасливий і правильний напрямок долі. “Родом з дитинства”...»

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РОЗДІЛ І МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ УДК 378:78:37.011.31–028.46 Афанасьєв Ю.Л., завідувач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ТА МИСТЕЦЬКА ПРОСВІТА: ДІАЛЕКТИКА СИСТЕМНОЇ ЦІЛІСНОСТІ Розглянуто характерні особливості та тенденції стану національної мистецької освіти у контексті системної цілісності художньої культури. Висвітлено негативні...»

«Вісник НАН України. — 2003. — N 2 К. СИТНИК, В. БАГНЮК ВІН БАЧИВ ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ 12 березня — 140 років від дня народження В.І. Вернадського Щедра українська земля дала світові чимало талановитих, яскравих особистостей. У листі до П.І. Гессе від 1 жовтня 1844 р. Тарас Шевченко писав: «История Южной России изумляет каждого своими происшествиями и полусказочными героями, народ удивительно оригинален, земля прекрасная. И все это до сих пор никем не представлено пред очи образованного мира, тогда...»

«Список використаної літератури: 1. Комплексна галузева програма Розвиток зерновиробництва в Україні до 2015 року. – К., 2007.– 26 с.2. Циков В. С. Кукуруза : технология гибриды, семена / Валентин Сергеевич Циков. – Днепропетровск : Зоря, 2003. – 296 с.3. Аналіз складу гібридів кукурудзи, занесених до державного реєстру сортів рослин України / Л. М. Чернобай, Н. М. Музафаров, І. П. Барсуков [та ін.] // Селекція і насінництво. – Х., 2012. – № 102. – С. 279 288. 4. Багринцева В. И. Урожайность...»

«Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків Серія «Мистецтвознавство». Том XV. № 1. 2012. стор. 58–71 УДК 791.43:791.43.041 А.Д. Дорошенко, к.політ.н. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, Київ Рецензенти: С.Д. Безклубенко, д.ф.н., проф., Київський національний університет культури та мистецтв; В.Г. Горпенко, д. мистецтв., проф., Інститут екранних мистецтв ім. І.В. Миколайчука АНТРОПОФАГІЯ ЯК ВІЗУАЛЬНА ПРАКТИКА ВЛАДИ У ДЗЕРКАЛІ...»

«the point of emission ammonia concentration decreases in the air: 20 m – 2,5 (in summer) and 1,5 times (in winter), 100 m – 27 and 25 times respectively. The annual average actual concentration of ammonia exceeds the maximum allowable concentration in 26 times (the distance from the point of emission – 100 m) and hydrogen sulfide concentration – in 11 times. Conclusions. The results of our researches show that the level of air pollution in the zone of a livestock complex is high on indicators...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (263), Ч. І, 2013 УДК 821.161.2 – 31 О. В. Куцевол РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЛЕНІНІАНИ В ТРИЛОГІЇ ЮРІЯ ШОВКОПЛЯСА „ЛЮДИНА ЖИВЕ ДВІЧІ” У соцреалістичній літературі, як відомо, позитивний герой, представлений передусім в образах комуніста, чекіста, комсомольця тощо, втілював найблагородніші риси характеру, був людиною, в якій гармонійно сполучались риси фізичної й духовної досконалості. Утім, справжнім ідеалом уважався образ вождя, зокрема образ Леніна, тому...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»