WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2012. V.3. P. 37-41 УКРАЇНИ. 2012. Т.3. С. 37-41 УДК 615.825:616.001.5 ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ...»

-- [ Страница 1 ] --

YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА

OF UKRAINE. 2012. V.3. P. 37-41 УКРАЇНИ. 2012. Т.3. С. 37-41

УДК 615.825:616.001.5

ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО КІНЦЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ

ПІСЛЯ СТАБІЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ

Андрій ВОВКАНИЧ, Галина ЯЦУЛЯК Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті розглянуто проблему особливості та наслідків переломів проксимального кінця плечової кістки залежно від її анатомо-фізіологічних особливостей і локалізації перелому, а також специфіку використання засобів фізичної реабілітації, зокрема, лікувальної фізичної культури, фізіотерапії та класичного масажу для профілактики посттравматичних ускладнень. Актуальність теми обумовлено великою кількістю випадків цих пошкоджень й складністю їх лікування та реабілітації.

Ключові слова: фізична реабілітація, лікувальна фізична культура, ускладнення, перелом, остеосинтез, плечова кістка.

Постановка проблеми. Незважаючи на тенденцію поступового зниження травматизму, рівень інвалідності від травм залишається високим. За даними провідних науково-дослідних установ, у структурі первинної інвалідності травма займає третє-четверте місце і становить – 7,9–8,5% від загальної кількості інвалідів, з яких 12,1–13,1% осіб працездатного віку [10]. Переломи кісток верхніх кінцівок посідають значне місце у структурі травм опорно-рухового апарату. Переломи плечової кістки дорівнюють 9–12% усіх переломів кісток, а переломи проксимального кінця (внутрішньосуглобові та позасуглобові) плечової кістки – 4–5% [4].

Переломи проксимального кінця плечової кістки супроводжуються тривалими функціональними порушеннями опорно-рухового апарату. Ці порушення проявляються у зменшенні амплітуди рухів у суміжних суглобах, зниженні сили й тонусу м’язів ураженої кінцівки, втраті здатності здійснювати певні побутові дії, що призводять до обмеження працездатності і погіршення якості життя [10].

Своєчасне та систематичне застосування засобів і форм фізичної реабілітації у відновному лікуванні переломів проксимального кінця плечової кістки запобігає та зменшує тяжкість змін рухового апарату, допомагає компенсувати їх за неможливості повного функціонального відновлення.

Основною причиною незадовільних результатів лікування переломів проксимального кінця плечової кістки та розвитку ускладнень є недостатня розробка ефективних методів відновлюваного лікування, включаючи методи фізичної активізації, спрямовані на відновлення порушених функцій, особливо при переломах, які супроводжуються зміщенням кісткових відламків і вимагають хірургічних методів лікування, серед яких найпоширеніший стабільнофункціональний остеосинтез [13]. Вказані чинники визначили актуальність проблеми й дозволили сформувати мету та завдання нашого дослідження.

Зв'язок теми з важливими науковими чи практичними планами. Роботу виконано згідно з темою 4.2 «Фізична реабілітація неповносправних з порушеннями діяльності опорнорухового апарату» Зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр.

Мета – вивчити застосування основних засобів фізичної реабілітації як складової частини комплексної реабілітації хворих з пошкодженням проксимального кінця плечової кістки.

Завдання:

1. Вивчити й узагальнити дані літературних джерел з проблем особливостей та наслідків переломів плечової кістки.

2. Проаналізувати вплив ЛФК, лікувального масажу, фізіотерапії на відновлення нормальної діяльності опорно-рухового апарату при переломах плечової кістки після стабільнофункціонального остеосинтезу.

Результати аналізу літературних джерел. Травми опорно-рухового апарату посідають одне з провідних місць за поширенням серед населення різних країн світу, що визначається як постійним навантаженням на нього, так і особливостями його будови [4].

© Вовканич А., Яцуляк Г., 2012 38 Андрій ВОВКАНИЧ, Галина ЯЦУЛЯК Дані медичної статистики свідчать, що серед усіх постраждалих із травмою ОРА 78% становлять пошкодження верхніх і нижніх кінцівок. Серед пошкоджень суглобів верхніх і нижніх кінцівок травми плечового суглоба дорівнюють 14,1%, а переломо-вивихи його трапляються від 2,2% до 10% від загальної кількості переломів проксимального відділу плечової кістки.

Проблема реабілітації в травматології має не тільки медичне, а й соціальне значення, адже це пов’язано з іммобілізацією кінцівки, що призводить до гіподинамії та втрати працездатності. Тому, завданням фізичної реабілітації є не лише повне або часткове відновлення втрачених функцій, а й відновлення працездатності.

Переломи проксимального кінця плечової кістки локалізуються в ділянці хірургічної шийки плеча, анатомічної шийки, відламків великого й малого горбиків. Зазначимо, що переломи голівки і анатомічної шийки бувають переважно в людей похилого віку [10].

Перелом хірургічної шийки плеча виникає при падінні на лікоть, витягнуту руку при відведеному або приведеному положенні плеча й потребує хірургічного лікування. Від положення плеча в момент травми залежить характер перелому і зміщення кісткових відламків.

Часті пошкодження цієї ділянки пояснюються тим, що кортикальний шар цієї ділянки тонший і хірургічна шийка є місцем переходу фіксованої частини плеча в менш фіксовану [3].

Клінічними симптомами при переломах хірургічної шийки плечової кістки є біль у ділянці перелому, нездатність підняти верхню кінцівку. Хворий підтримує травмовану руку здоровою. Слід мати на увазі, що можуть спостерігатися так звані вколочені переломи, коли діафізарний відділ кістки врізається в метафізарний.

Плечова кістка дуже чутлива до дефектів оперативного лікування і відрізняється від інших переломів високою кількістю незрощень. Крім щільного остеосинтезу, є ще дві важливі вимоги: відламки плеча повинні бути зіставлені з невеликою компресією і повинні бути забезпечені повною ротаційною стабільністю. Враховуючи ці причини не можна застосовувати остеосинтез у вигляді стержня або шурупа. Остеосинтез плечової кістки здійснюється за металевими пластинами і є поширеним, оскільки при правильній техніці використання дає добрі результати [10].

Організм реагує на травму нервово-рефлекторними реакціями, які проявляються загально й місцево. У пошкодженій кістковій тканині виникає розрив судин, унаслідок травми значно порушується трофіка на кінцях відламків. Окістя в місці перелому також пошкоджуться, відшаровуються, травмуються м’які тканини. Різко порушуються метаболізм у кісткових і прилеглих м’яких тканинах, виникає дисбаланс мускулатури [5].

В основі патофізіологічних механізмів наслідків травми лежать порушення аферентації іммобілізованої кінцівки. При значній іммобілізації знижується аферентна імпульсація, розвивається моторно-функціональна енервація. З’являються функціональні, а пізніше морфологічні зміни в м’язах і суглобах пошкодженої кінцівки. Усі ці зміни є наслідком не лише іммобілізації, а й локального впливу травми. Відчуття болю, зумовлене аферентною імпульсацією із зони пошкодження, є сигналом для включення механізму «аварійної» регуляції й компенсаторно-захисних реакцій. Однак, якщо пошкоджуються рецепторні поля, аферентна імпульсація стає надмірно інтенсивною, механізму «аварійного» регулювання є недостатньо, компенсаторно-захисні реакції не здатні зберігати життєво важливі функції на необхідному рівні, виникає загальна реакція на травму [5].

Відновний процес після травми є складним біологічним процесом, який розпочинається безпосередньо після перелому. Після перелому кістки завжди виникає крововилив. Цей крововилив утворює гематому, яка утворюється навколо зламаних фрагментів. Після перелому кровоносні судини перебувають у стані спазму, який змінюється паралітичним розширенням.

Порушений кровообіг відновлюється повільно. Багато судин м’яких тканин виявляються пошкодженими або розірваними. Включаються в роботу розширені анастомози м’язів і численні збережені внутрішньо кісткові судини й судинні гілки навколо кістки. Швидкість доставки пластичного матеріалу, її інтенсивність, кількість і якість регулюються елементами нервової системи, гормональними особливостями організму, залежать від стану трофіки тканин.

Засоби фізичної реабілітації при переломах проксимального кінця… Процес відновлення кістки залежить також від анатомічних особливостей і місцевих факторів, які проявляються в зоні пошкодження. Передусім на швидкість зрощення впливає тип перелому: розміщення м’яких тканин між відламками, великі гематоми, порушення кровообігу обох відламків і погана іммобілізація [3].

Одним із найважливіших факторів, який впливає на швидкість зрощення перелому, є життєздатність кінців кісткових відламків і стан їх кровопостачання. При поганому кровопостачанню одного або обох відламків зрощення перелому сповільнюється, а при повному порушенні – стає надзвичайно довгим.

Серед різних лікувальних дій для відновлення функцій опорно-рухового апарату позитивні терапевтичні властивості має ЛФК, яка також відіграє велику роль у профілактиці ускладнень. [5].

Відзначено, що виконання фізичних вправ насамперед призводять до активізації м’язових скорочень, що сприяє посилення артеріального кровообігу в м’язах та викликає збільшення кількості капілярів і анастомозів, які облягають місце перелому; спостерігається підвищення біоелектричної активності м’язів і посилення окисно-відновних процесів у них, що поліпшує хімізм м’язового скорочення і скорочувальних властивостей м’язів; збільшується обсяг м’язових волокон, поліпшується еластичність, сила й витривалість м’язів; посилюється кровопостачання й живлення хрящової тканини, збільшується кількість синовіальної рідини, поліпшується еластичність зв’язково-капсулярного апарату суглоба, що сприяє швидкому перебігу регенеративних процесів, загоєнню, відновленню морфологічних структур ушкодженого сегмента опорно-рухового апарату [9, 11]. Це сприяє поліпшенню обміну речовин, біохімічних процесів і м’язового скорочення, кращому протіканню ферментативних і окислювальних процесів у м’язах, що в цілому підвищує їх енергетичні можливості [1].

Теорія моторно-вісцеральних рефлексів пояснює механізм поліпшення регенеративних процесів при травмі опорно-рухового апарату: систематичні і правильно дозовані заняття ЛФК значно поліпшують кровопостачання уражених органів за допомогою васкулярних і трофічних процесів. Ці рефлекси виникають не тільки під час занять, але і після їх проведення в вигляді підвищення м’язового тонусу, рухливості в суглобах, зміни ЧСС, функцій зовнішнього дихання, м’язової сили тулуба й кінцівок. Фізичні вправи за механізмом моторно-вісцеральних рефлексів тренують не лише скелетну мускулатуру, але і всі вегетативні функції, у тому числі і трофіку, сприяючи регенерації органів і тканин [5].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Деякі автори, окрім ЛФК, рекомендують застосовувати кінезотерапію у вигляді пасивно-активної, активної, активно-пасивної, ізометричної гімнастики, тренажерної гімнастики, лікувальної гімнастики в теплій воді [5].

У відновному лікуванні травм і захворювань опорно-рухової системи, зокрема переломів плечової кістки, невід’ємним компонентом лікування є масаж. Масаж допомагає усунути біль, сприяє усуненню крововиливів, поліпшує трофіку тканин на місці перелому, скорочує термін утворення кісткового мозоля й відновлення функцій травмованої кінцівки, запобігає атрофії м’язів. При цій патології рекомендується виконувати масаж на здорових ділянках тіла

– масаж кисті й пальців, м’язів шиї та верхнього плечового поясу.

Регенерація кісткової тканини значно залежить від місцевого кровообігу травмованої ділянки, а також від стану кровопостачання кістки. У зв’язку з цим, раннє застосування масажу після переломів кісток створює оптимальні умови для зрощення переломів.[2].

Реабілітація фізіотерапевтичними засобами має позитивну дію при лікуванні хворих і запобігання ускладнень після остеосинтезу при переломах плеча. При використанні гальванічного струму, електрофорезу і УВЧ при переломах прискорюється процес регенерації кісткової тканини, забезпечується профілактика розвитку дистрофічних розладів. У результаті травми порушується білковий та мінеральний обміни (кальцій і фосфор) і вітамінний баланс (вітаміни С і Д), що призводить до розвитку гальмування регенеративного процесу. Процес декальцинації починається з 10–12-го дня. У цей час в організмі починають накопичуватися запаси кальцію, які необхідні для регенеративних процесів і кістці, які швидко розвиваються.

Тому електрофорез кальцію й загальне УФО починають з цього часу. Ультрафіолетові проАндрій ВОВКАНИЧ, Галина ЯЦУЛЯК мені беруть участь у регулюванні вітамінного балансу й обмінних процесів в організмі людини. З дією ультрафіолетових променів пов’язують перетворення провітаміну, який знаходиться в шкірі, у вітамін Д і накопичення в організмі вітаміну С. При їхній недостатності збільшуться кількість незасвоєного кальцію і фосфору [8].

У клінічних і експериментальних дослідженнях встановлено, що постійне і змінне магнітні поля стимулюють зрощення переломів і запобігають ускладненням. Низькочастотна магнітотерапія пов’язана насамперед з відновленням кровообігу в м’яких тканинах. Унаслідок цього зменшується набряк тканин і біль. Позитивний ефект спостерігається при застосуванні постійного магнітного поля і змінного поля при сповільненому утворенні кісткового мозолю. Постійне магнітне поле, впливаючи на біохімічні процеси в крові, викликає стимуляцію регенеративного остеогенезу, активізує фагоцитарну реакцію в першій годині після травми, послаблює больовий синдром, перешкоджає розвиткові набряку.

Застосування діадинамо-, амліпульстерапії сприяє зменшенню запального процесу в суглобі, болю, пов’язаного з набряками й контрактурами, як наслідок, відбувається нормалізація біомеханіки у плечовому суглобі.

Інфрачервоне опромінення збільшує проникливість судинної стінки, сприяє дегенерації тканин запального вогнища, лізису продуктів аутолізу, однак, при сильному набряку в ранній термін після травми може визвати застійну гіперемію, посилення набряку, біль [8].

Висновок. Переломи проксимального кінця плечової кістки з причини анатомо-функціональних особливостей плечового суглоба супроводжуються функціональними розладами, які зумовлюють тривалу втрату працездатності, і здебільшого призводять до інвалідності.

Для забезпечення швидшого й повноціннішого відновлення функції верхньої кінцівки при переломах проксимального кінця плечової кістки вагоме значення має лікувальна фізична культура, лікувальний масаж, фізіотерапія.

Перспективи подальших досліджень пов’язано з розробкою і впровадженням авторської програми фізичної реабілітації та дослідженням її ефективності.

Список літератури

1. Гайдаров Л. Ф. Реабилитация после заболеваний: полный справ. / Л. Ф. Гайдаров, Г. Ю. Лазарева, В. В. Леонкин. – Москва : Ескмо, 2008. – 270 с.

2. Лечебный массаж / В. И. Дубровський, А. В. Дубровская. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2005. – 505 с.

3. Епифанов В. А. Медицинская реабилитация : руков. для врачей / В. А. Епифанов. – М. : МЕДпресс-информ, 2005. – 328 с.

4. Каптелин А. Ф. Восстановительное лечение при травмах и деформациях опорнодвигательного аппарата / А. Ф. Каптелин. – М. : Медицина, 1969. – 37 с.

5. Лечебная физкультура и врачебный контроль / [В. А. Епифанов, Г. Л. Апанасенко, М. И. Фонарев и др.]. – М. : Медицина, 1990. – 368 с.

6. Носивец Д. С. Комбинированный остеосинтез в реабилитации пациентов с внутрисуставными переломами дистального метаэпифиза плечевой кости / Д. С. Носивец, И. В. Бойко, Л. Ю. Науменко // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2008. – № 4. – С. 108 – 110.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 631.58:581.144.2:633.16 МЕТОД ВИРОЩУВАННЯ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА РОЗВИТОК КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО О.О. Вінюков, О.М. Коробова, Державна установа «Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН» І.О. Кулик, Державна установа «Інститут сільського господарства степової зони НААН» Розроблено метод отримання непошкодженої кореневої системи зернових культур. Встановлено вплив регуляторів росту на...»

«Актуальні рекомендації БАСФ щодо ячменю озимого Агрофакс БАСФ №22 від 15 квітня_2013р. Шановні пані та панове! Інформація та рекомендації даного повідомлення є актуальними та поширюються тільки на Чернігівську область. Все частіше і частіше стовпчик термометра вдень піднімається вище позначки +10оС, а середньодобова температура не опускається нижче +5оС. За такого температурного режиму навесні створюються оптимальні умови для відновлення вегетації ячменю озимого. Ячмінь озимий. Посіви...»

«УДК 659.118: 811.111' 81'367 С. К. Топачевський, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СИНТАКСИЧНІ ПРОЯВИ ЗНИЖЕННЯ КАТЕГОРИЧНОСТІ ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ У статті розглядається синтаксичний прояв тактики зниження категоричності впливу в англомовних рекламних повідомленнях, яка є одним із проявів інтерперсональної етикетизації рекламного дискурсу. Синтаксичні особливості рекламного дискурсу досліджуються з точки зору їх формально-семантичної...»

«Випуск 1 2, 2014 УДК 633.11:631.524.19 Л.М. Голик, В.М. Стариченко, А.М. Кирильчук, кандидати сільськогосподарських наук Є.В. Заїка, С.О. Ковальчук, О.В. Гірко, наукові співробітники ННЦ „ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН” ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ, СТВОРЕНИЙ НА ОСНОВІ ТЕРМІЧНИХ МУТАНТІВ Пшениця м’яка яра завжди була і є страховою культурою для пшениці озимої. Головний недолік пшениці ярої в тому, що вона формує врожайність нижчу, ніж у пшениці озимої, за рівних умов, озима ж пшениця має...»

«Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків Серія «Мистецтвознавство». Том XV. № 1. 2012. стор. 58–71 УДК 791.43:791.43.041 А.Д. Дорошенко, к.політ.н. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, Київ Рецензенти: С.Д. Безклубенко, д.ф.н., проф., Київський національний університет культури та мистецтв; В.Г. Горпенко, д. мистецтв., проф., Інститут екранних мистецтв ім. І.В. Миколайчука АНТРОПОФАГІЯ ЯК ВІЗУАЛЬНА ПРАКТИКА ВЛАДИ У ДЗЕРКАЛІ...»

«A. Verstappen, H. Inggamer, P. E. Mercke, M. A. Jongsma and H. J. Bouwmeester] // Jornal of Chemical Ecology. – 2003. № 11. P. 41 – 48.21. Feldman A. M. Life table and male matt of ing competitiveness of wild type and of a chromosome mutation strain Tetranychus urticae in relation to genetic pest control / A. M. Feldman // Entomologia Experimentelis et Applicata. – 1981. № 11. – P. 111 – 125.22. Markus Knapp. Population models for threshold-based control of Tetranychus urticae in small-scale...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013 ЛІНГВІСТИКА УДК 811. 111’221 Л. Л. Макарук РІВНЕВО-ІЄРАРХІЧНІ ФУНКЦІЇ ПІКТОГРАМ ТА ІДЕОГРАМ Комунікація – це ключовий чинник функціонування інформаційного суспільства, котра, як свідчить аналіз, набуває нових форм і способів. Вербальні та невербальні засоби, що формують структуру англомовного газетного дискурсу, розглядають у межах прагматики, когнітивістики та соціокультурології (В. В. Богуславська, М. М. Володіна, О. С. Кубрякова, Л. В....»

«  Головний редактор: Софія Федина ЗМІСТ Редакційний Назар Радь колектив: Тарас Радь Олесь Куйбіда Богдан Сиванич Вступне слово Наші справи Лист-звернення «До українців Лемківщини, Дизайн: Віктор Дудяк Посяння і Холмщини» (березень 1945). 4 Наші люди Відбувся VI з’їзд Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Львівські лемки відвідали з урочистою місією Поляни і Дуклю Вісник СФУЛО. ©. Офіційне видання Розмова з головою Всеукраїнського товариства Світової Федерації Українських Лемківських...»

«ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОГНОЗИ УДК 796.011.3 Д.В. КОЗАК, В.Б. КОВАЛЬ, В.В. ШАФРАНСЬКИЙ ЩОДЕННА РУХОВА АКТИВНІСТЬ – ЗАПОРУКА МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» Мета: теоретично обґрунтувати шляхи підвищення рівня адаптаційних можливостей організму, здатності захищатися від негативного впливу чи максимально використовувати позитивний вплив зовнішнього...»

«УДК [378.147:504]:351.743 О. В. Зуб, Ю. Д. Бойчук ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Військова діяльність є одним з екологічно небезпечних видів діяльності. У процесі її здійснення відбувається шкідливий вплив на навколишнє середовище. Рівень професійної підготовки офіцерів в значній мірі визначає можливість вирішувати завдання службовобойової та повсякденної діяльності в умовах екологічної кризи. Екологічна освіта та виховання необхідні для...»

«Ярослав Федорчук Книга друга напер ед од н і Київ 2011 ББК 66.3() 8 Ф33 Федорчук Я.П. Ф33 Волинянин К.: Видавництво «Міленіум», 2011 — Кн. 2.: Напередодні. 224 с. Друга книга «Волинянин. Напередодні» – продовжує правдиву розповідь одного з наших сучасників про свій життєвий шлях, що тісно переплітався з нашим недалеким минулим. Здається, сама доля автора випробовує і загартовує його в протистоянні з несправедливістю та антиукраїнством радянської влади в останні тридцять років її існування. Ця...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 11 (270), Ч. ІІ, 2013 УДК 378.147:37.011.3(091)(73/477) В. Ю. Калюжна ПРО ПРОБЛЕМУ АКАДЕМІЧНОЇ НЕЧЕСНОСТІ: СПРОБА КОРОТКОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ СТАНУ У ВИШАХ США І УКРАЇНИ На сьогодні досить велика ступінь фіктивності оцінок знань в українських навчальних закладах не є секретом, причому це стосується не тільки вишів, а й школи: статки та значущість посад батьків відіграють тут визначальну роль, що, втім, для держав з заниженими моральними вимогами до своїх...»

«YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2013. V.3. P. 271-275 УКРАЇНИ. 2013. Т.3. С. 271-275 УДК 615.825:616.858 ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ З РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА Наталія ВОЛЬЄВА, Андрій ВОВКАНИЧ Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У цій статті подано інформацію про основні рухові порушення в осіб похилого віку з ідеопатичною формою паркінсонізму та особливості їх прояву залежно від тривалості захворювання. Представлено...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»