WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 930 Мірошник Р.В. Інтернет-ресурси української історії на сайтах установ відділення історії, філософії та права секції суспільних і гуманітарних наук НАН України ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 930 Мірошник Р.В.

Інтернет-ресурси української історії на сайтах

установ відділення історії, філософії та права секції суспільних

і гуманітарних наук НАН України

Аналізуються особливості розміщення інтернет-ресурсів української

історії на сайтах установ відділення історії, філософії та права секції

суспільних і гуманітарних наук НАН України. Розглядається специфіка їх

інформаційного наповнення та проблематики.

Ключові слова: історія України, інтернет-ресурси, тематичний розділ, сайт, портал.

Нині українські академічні установи все активніше включаються до процесів інформатизації та поширення глобального інтернет-простору. Одним із важливих наслідків цих тенденцій стало порівняно широке представлення їх у Мережі. Створені академічними установами інтернет-представництва у формі сайтів (порталів) виконують не лише функцію репрезентації основних напрямків їх діяльності, а й широко представляють в Інтернеті ресурси української історії.

Важливими в українському сегменті глобального інформаційного простору є ресурси історії України, які містяться на сайтах ряду установ відділення історії, філософії та права секції суспільних і гуманітарних наук НАН України. Серед них: веб-сайти Інституту історії України НАН України [1], Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України [2], Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України [3], Інституту археології НАН України [4], Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського [5], Центру пам’яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам’яток історії та культури [6], Інституту енциклопедичних досліджень НАН України [7]. Структурно до відділення історії, філософії та права секції суспільних і гуманітарних наук НАН України належать Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [8] та Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника [9], на вебсайтах яких також містяться ресурси української історії. Водночас відзначимо, що в сучасній історіографії відсутні дослідження окресленої проблематики.

Метою статті є аналіз сайтів установ відділення історії, філософії та права секції суспільних і гуманітарних наук НАН України у контексті розміщення на них ресурсів української історії.

Серед спеціалізованих українських історичних сайтів установ відділення історії, філософії та права секції суспільних і гуманітарних наук НАН України провідне місце займає офіційний веб-портал Інституту історії України НАН України [1]. На сьогодні цей інтернет-ресурс динамічно розвивається та постійно поповнюється новими матеріалами. Так, якщо станом на кінець 2009 р. – на початок 2010 р. на ньому було доступно майже 22 тис.

бібліографічних позицій та близько 6 тис. повнотекстових статей, розділів монографій, збірників, окремих книг, то на середину 2010 р. цей показник значно зріс: понад 24 тис. бібліографічних позицій та близько 8 тис.

повнотекстових статей, розділів монографій, збірників та окремих книг.

Тематично сайт Інституту історії України НАН України поділяється на такі розділи: «Новини, анонси», «Оголошення», «Про Інститут», «Структура Інституту», «Вчена рада», «Аспірантура», «Спеціалізована рада», «Контакти».

Це стандартна група розділів, у яких міститься довідкова інформація, що стосується основних напрямків діяльності Інституту. Окрім того, двома найбільш важливими та інформаційно наповненими тематичними блоками вебресурсу є: «Періодичні та серійні видання» [10] і «Проекти» [11]. Їх інформаційне наповнення, власне, і відображає основні досягнення Інституту у сфері історичних досліджень.

Загальний обсяг тематичного розділу «Періодичні та серійні видання» на початок 2010 р. складав майже 18 тис. бібліографічних позицій журналів та збірників Інституту, серед яких близько 4 тис. мали повнотекстові електронні версії, а станом на середину 2010 р. – понад 18200 бібліографічних позицій журналів та збірників. Із них більш ніж 4200 мали повнотекстові електронні версії [10]. Серед проектів Інституту історії України – «Бібліографія основних видань з 1936 р.», «Історичні зошити», «Урядова комісія з вивчення ОУН і УПА», «Хроніка ХХ століття», «Реабілітовані історією: науково-документальна серія книг», «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ», «Звід пам’яток історії та культури України», «Нариси історії України» vis--vis «Нарисів історії Росії», «Регіональна історія», «Українські історики ХХ ст.: бібліографічний довідник», «Історичний календар: цей день в історії», «Енциклопедія голодомору 1932– 1933 років в Україні», а також електронні проекти «е-Енциклопедія історія України», «е-Архів голодомору в Україні 1932–1933 рр.», «е-Бібліотека видань Інституту історії України». Цей розділ також містить інформацію про конференції, дискусії та каталог історичних ресурсів з гіперпосиланнями на провідні світові та українські веб-ресурси [11].

Один із наймасштабніших проектів на сайті Інституту – створення «еЕнциклопедії України» як повноцінного електронного інформаційного продукту, «живої» електронної Енциклопедії історії України, на базі виданих томів багатотомної «Енциклопедії історії України», постанова про підготовку якої була ухвалена Президією НАН України у червні 1997 р. У супровідній нотатці редакційної колегії до цього проекту зазначено: «…будь яке друковане довідкове видання, в силу своєї закінченості і, відповідно, незмінності, не відповідає швидким змінам, що характеризують сучасний український науковий гуманітарний простір. Сподіваємося, що електронний формат видання дозволить не лише якнайширше розповсюдити даний інтелектуальний продукт, але й з часом витворити цілком новий довідковий інформаційний ресурс, який може оперативно коригуватися і доповнюватися відповідно до новітніх наукових знахідок, відкриттів, ідей, концепцій тощо» [12].

Інший важливий електронний проект сайту – «е-Архів голодомору в Україні 1932–1933 рр.» [13]. Тут представлені гіперпосилання на відповідні документи архівних установ України, електронні версії яких розміщені на спеціальному розділі офіційного веб-порталу Державного комітету архівів України «Геноцид українського народу: Голодомор 1932–1933 рр.» [14];

документи російських архівів, об’єднані темою «Голод в СРСР. 1930–1934 рр.»

на веб-порталі «Архіви Росії» [15] та матеріали Міністерства закордонних справ Російської Федерації [16], які супроводжуються статтями та коментарями російських учених. Окрім посилань на архівні матеріали, у рубриці також представлені гіперпосилання на останні дослідження цієї тематики як в Україні, так і за кордоном, зокрема на спеціальний випуск часопису Інституту Гаррімана при Колумбійському університеті (The Harriman Review, 2008, Vol. 16, № 2) [17] тощо.

В «е-Бібліотеці видань Інституту історії України», в якій представлені бібліографія та тексти й анотації видань, у вільному користуванні станом на початок 2010 р. було доступно більше 80 монографій, документальних видань, колективних праць. Загальний обсяг окремих статей та розділів складав більш ніж 2300 документів у форматі «pdf». Станом же на середину 2010 р. рубрика містила 190 назв монографій, документальних видань, колективних праць, а загальний обсяг окремих статей та розділів досягнув близько 3700 pdfдокументів [18].

Українська історична проблематика широко представлена на офіційному веб-сайті Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Він повною мірою представляє досягнення Інституту у сфері наукового вивчення сучасної динаміки політичних інститутів і процесів, співвідношення політики і етнонаціональних відносин, запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері тощо [2]. Веб-ресурс Інституту структурно складається з наступних розділів: «Головна» (представлена коротка історична інформація про Інститут, тут також подаються новини, головним чином, інформація про вихід нових номерів наукових збірників Інституту, та анонси подій); «Про Інститут» (законодавча база, історія, напрямки діяльності);

«Структура» (дирекція, відділи, центри); «Співробітники» (список прізвищ наукових співробітників Інституту); «Підготовка кадрів» (аспірантура, докторантура); «Вчена рада» (Вчена Рада інституту, Спеціалізована Вчена Рада, інформація про захищені дисертації Спеціалізованої Вченої Ради); «Інститут політичних наук» (загальна інформація про Інститут політичних наук – вищий навчальний заклад, створений у 2001 р. при Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України); «Бібліотека»

(електронний каталог, журнал «Сучасна українська політика», монографії, «Наукові записки», корисні посилання); «Події» (новини, анонси подій);

«Контакти». Така широка навігація сайтом призвела до однієї, на перший погляд, досить непомітної «тавтології»: тематичний розділ «Головна» [19] протягом певного часу був ідентичний розділу «Події» [20].

У контексті аналізу інтернет-ресурсів української історії найбільшої уваги на веб-сайті Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України заслуговує тематичний розділ «Бібліотека» [21], у якому, зокрема, міститься електронний каталог, що дозволяє за основними заданими параметрами (автор, назва документу, рік видання, мова тощо) віднайти відповідний документ у Науковій бібліотеці Інституту. У рубриці «Монографії» представлена інформація про монографії українських учених, які стосуються дослідних завдань Інституту, їх основні вихідні дані, анотація видання та повний зміст книг, а також електронне зображення її титульної сторінки. За подібною схемою розроблена рубрика журналу «Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї» (основні вихідні дані та зміст видання починаючи із вип. 15 (2009 р.)).

Серед видань Інституту найбільш повно в електронному вигляді представлені друковані версії «Наукових записок Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України». Їх повну версію можна завантажити з сайту починаючи із вип. № 29 (2006 р.). Розміщення «Наукових записок» в електронному форматі на сайті Інституту було дозволено рішенням Дирекції Інституту у 2006 р. після офіціальної розсилки друкованої версії збірника [22].

Сучасна наука, у тому числі українська історична, не може повноцінно розвиватися відокремлено від інших наук різного спрямування, перш за все гуманітарного циклу. Вивченням українознавчої проблематики за методологією гуманітарних дисциплін займається українознавство. На офіційному сайті Інституту українознавства ім. І.

Крип’якевича НАН України зазначається:

«Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України – єдина в Україні академічна науково-дослідна установа, в якій спільно працюють відділи історичного, соціокультурного та літературно-мовознавчого спрямування. Така багатогранність сприяє реалізації інтердисциплінарних досліджень, полегшує залучення представників різних гуманітарних наук для вирішення актуальних комплексних проблем» [3]. Деякі загальні аспекти цих досліджень представлені на офіційному сайті Інституту. Веб-ресурс виконує інформаційнорепрезентативну функцію діяльності установи і має наступні тематичні розділи:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


«Новини», «Історія», «Керівництво», «Відділи», «Аспірантура», «Наші видання», «Український національний комітет істориків при НАН України», «Корисні лінки», «Контакти».

За електронною адресою «www.iananu.kiev.ua/index.html» розміщується офіційний сайт Інституту археології НАН України [4], який здебільшого виконує інформаційно-репрезентативну функцію самого Інституту. Серед тематичних розділів веб-ресурсу («Новини», «Науково-популярний розділ», «Наукові дослідження», «Охорона археологічних пам’яток» тощо) на найбільшу увагу заслуговує розділ «Журнал «Археологія» сайт» [23], де представлені деякі електронні повнотекстові версії видання. Електронна версія забезпечує доступ до анотованих матеріалів поточного року та повнотекстовий доступ до матеріалів минулих років Важливою науково-дослідною установою у структурі НАН України є Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.

Перед ним поставлені «завдання систематичного і цілеспрямованого виявлення, опрацювання і публікації документів і пам’яток писемної історико-культурної спадщини, тобто створення своєрідної фундаментальної джерельної енциклопедії українського народу, координацію та науково-методичне керівництво археографічною діяльністю інших наукових, освітніх, культурологічних установ в Україні, розробку теоретико-методичних проблем сучасної археографії та джерелознавства» [24]. Проте результати наукової діяльності Інституту (зокрема електронні повнотекстові версії книг та наукових збірників) не представлені на його офіційному веб-ресурсі [5]. Сайт Інституту має загальну описову інформація, яка представлена у розділах: «Загальні матеріали», «Структура і штат Інституту», «Основні напрямки діяльності та науково-дослідної роботи й видавничі проекти», «Серії видавничої програми Археографічної комісії і Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України», «Видання, що готуються до друку».

Цей веб-ресурс не відповідає тенденціям розвитку сучасного глобального інформаційного простору.

Із 2006 р. за електронною адресою «www.pamjatky.org.ua» розміщується український пам’яткоохоронний веб-ресурс «Відлуння віків» – спільне інтернет-представництво Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК) та Центру пам’яткознавства НАН України [6]. На головній сторінці, окрім рубрики «Факти, події, коментарі», розміщений тематичний розділ «Пам’яткоохоронні організації», у якому подається загальна інформація про УТОПІК та Центр пам’яткознавства, у тому числі про їх керівництво, Вчену раду та співробітників. Оремо представлена законодавча база пам’яткоохоронної діяльності в Україні (переважно закони України, постанови Кабінету Міністрів України та укази Президента України).

В окремому розділі містяться матеріали 15 засідань «Пам’яткознавчих дискусій». Це цикл тематичних зустрічей фахівців та аматорів пам’яткознавчої справи, які присвячені важливим проблемам збереження історико-культурної спадщини держави. У розділі розміщено стенограми засідань та, у деяких випадках, післямови до них [25]. У подібному форматі представлений також розділ «Наші інтерв’ю», де розміщуються тексти більше 20 інтерв’ю з відомими фахівцями пам’яткознавства на актуальні теми [26].

У розділі «Тематичні видання» містяться повнотекстові електронні версії номерів всеукраїнського часопису «Відлуння віків» за 2008–2009 рр. (вип. 9а також зміст інших часописів та періодичних видань: «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (1992–2009 рр., вип. 1-18), «Вісник Українського товариства охорони пам’яток історії та культури» (1998–2003, вип. 1-11), у тому числі «Відлуння віків» (1998–2007, вип. 1-8). Крім того, у розділі представлені електроні версії кількох назв інших видань, головним чином, узятих з інших веб-ресурсів [27].

Остання група тематичних розділів українського пам’яткоохоронного веб-ресурсу «Відлуння віків» («Тематичні інтернет-проекти», «Наші партнери»

та інші) – це в основному гіперпосилання на українські та світові тематичні веб-ресурси.

Офіційний веб-сайт Інституту енциклопедичних досліджень НАН України [7] переважно репрезентує Інститут та його видавничу діяльність.

Центральне місце ресурсу займає інформація про першу загальноукраїнську енциклопедію, яка відображає «цілісний багатогранний образ України 20-го століття», 25-томну «Енциклопедію Сучасної України» (ЕСУ), друк якої розпочато у 2001 р. Електронні ж повнотекстові статті представлені слабо (на сьогодні наявні лише окремі електронні статті з 7 тому ЕСУ на літери «Ґ» та «Д»).Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Харків «Права людини» УдК [323.281:329.73](477)”1917/1925”:930.255 ББК 63.3(4Укр)611/613+79.3(4Укр) р41 Художник-оформлювач Захаров Борис Євгенович Це видання друкується за фінансової підтримки Уряду Швеції. Погляди та інтерпретації, представлені у цій публікації, не обов’язково відображають погляди Уряду Швеції р е ц е н з е н т и: Патриляк Богдан Казимирович, Рубльов Олександр Сергійович Упорядник Василенко В’ячеслав Миколайович Колектив співупорядників: алексашкіна Ганна Олегівна, Балакін...»

«ЮСТЕЙН ҐОРДЕР ЗАМОК В ПІРЕНЕЯХ JO S T E IN G A A R D E R Slottet і Pyreneene ЮСТЕЙН ҐОРДЕР Замок в Піренеях Переклала з норвезької Наталія Іваничук ЛІТОПИС ЛЬВІВ.2009 ББК 84 (4Н0Р) УДК 821.113.5 Г 68 Юстейн Ґордер. Замок в Піренеях / Переклала з нор­ везької Наталія Іваничук. Львів: Літопис, 2009. 244 с. Це роман інтелектуальних ідей на тлі зворуш­ ливої історії кохання, духовну глибину якого читач віднаходить у форматі електронного листування. Це сучасна історія одвічного конфлікту між...»

«Віртуальна презентація Дата відбору матеріалу: 27.04.2012. Кількість відібраних джерел: 22 Укладач: С. В. Колодюк Кундера, М. Нарушенные завещания / Милан Кундера ; [пер. с фр. Марианны Таймановой]. СПб. : Азбука-классика, 2005. 284, [1] с. Автор розмірковує про історію роману, про закономірності цього складного жанру, про його взаємини з європейською історією, про складність перекладу, про долі роману і його авторів Одна з найважливіших тем трактату пов'язана з музикою, з іменами Л. Яначека,...»

«Перспективи подальшого дослідження бачимо в продовженні опису розвитку української перекладацької традиції та перекладознавства. Література Гете Й. В. Переводы // Западно-восточный диван / Й. В. Гете. – М. : Наука, 1988. – C. 324–329. Зеров М. К. Нове українське письменство // Українське письменство / М. К. Зеров; упоряд. М. Сулима; післям. М. Москаленка. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2002.– С. 5–104. Кальниченко О. А. Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ” ЦЕНТР ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕФОРМ АЛЕКСАНДРОВА Н.В., КОЛІУШКО І.Б. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ПРОГРАМА КУРСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПРАВНИЧИХ НАУК “ІКЦ “Леста” КИЇВ ББК 67.9(4УКР)301р А46 Затверджено та рекомендовано до друку на засіданні кафедри державноправових наук факультету правничих наук Національного університету “Києво Могилянська Академія”. Протокол № 8 від 18 травня 2007 року. Рецензенти: Авер’янов В.Б. – доктор юридичних наук, професор...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство., 2007. Вип. 2. С. 230 – 237 Ser. Bibliology., 2007. No 2. P. 230 – 237 УДК 821.161.2.09-051 К. Студинський ПУБЛІЦИСТИЧНА ТА РЕДАКТОРСЬКО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КИРИЛА СТУДИНСЬКОГО Андрій КЛІШ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. Громницького 1а, м. Тернопіль, 46027, Україна, тел. (0352) 53-59-01 На основі документів та публікацій розглядається багатогранна публіцистична, наукова,...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (263), Ч. І, 2013 Key words: newspaper „Kochegarka”, organization „Zaboy”, Kramatorsk, short article, reportage, essay, sketch, collectivism, personality, common human values, humanistic values. Стаття надійшла до редакції 08.01.2013 р. Прийнято до друку 24.01.2013 р. Рецензент – канд. філол. н., доц. Філоненко Н. М. УДК 821.161.2 – Підмогильний Л. В. Рева НАРАТИВНА СТРУКТУРА ОПОВІДАНЬ В. ПІДМОГИЛЬНОГО У творчому доробку В. Підмогильного оповідання посідають...»

«70 ISSN 2078-0133 УДК 94(477.8) В.В. СМОЛЯК М.Ю. БІЛОУС Дослідження пам’ятки архітектури на Вінничині – садиби Ланге У статті описано дослідження занедбаної пам’ятки архітектури на Вінничині, висвітлено проблему правового забезпечення пам’яткоохоронної діяльності. Ключові слова: пам’ятка архітектури, садиба Ланге, палац, пам’яткоохоронна діяльність. Садиба була збудована наприкінці ХVІІІ ст. Спочатку головною спорудою був т.зв. жовтий палац. Однак після споруди наприкінці ХVІІІ ст. – на початку...»

«ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ НАРОДІВ ЄВРОПИ Людмила ТАРНАШИНСЬКА Київ ЖІНЦІ НЕ ДОСИТЬ СЛІВ, АБО РОКСОЛАНА. В УКРАЇНСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ? “. якого чорта було родитися на світ жінкою, та ще й в Україні,” – мовила устами своєї героїні Оксана Забужко в “Польових дослідженнях з українського сексу”1. За всіх нас мовила, бо хто з-поміж нас (зізнаймося ж!) хоч раз на віку та й не вигукнув – уголос чи подумки – цих сакраментальних слів, мабуть, і не підозрюючи, який потужний феміністичний заряд вони несуть. А втім, це...»

«УДК 94 (477.8) “1939/45”: 94 (470): 341.223.1: 322 Л 72 Ірина ЛОЗИНСЬКА ЦЕРКОВНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ В ГАЛИЧИНІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Перша світова війна й нині є предметом жвавих наукових дискусій, оскільки вона відіграла вагому роль у формуванні нової політичної карти світу, яка була пов’язана з появою на цій карті нових держав, змінами у створенні сучасних моделей економіки, сприяла новому філософському осмисленню базових цінностей і пріоритетів, зміні суспільних та...»

«1 Національна Академія Наук України Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи На правах рукопису МЕЛЬНИЧУК ДМИТРО ПЕТРОВИЧ УДК 314.14 : 331.101.26 ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Спеціальність: 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, академік НАН України...»

«УДК: 37.017.924 Карандаш М.М. ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК КУЛЬТУРА РОЗМАЇТТЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ЗЛАГОДИ: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ Постановка проблеми. У контексті сучасного життя толерантність – не тільки необхідний складник культури, а й універсальна цінність людства. Мова йде про необхідність якісно нової комунікативної парадигми – відповідальної, відкритої для справжнього діалогу, шанобливої до інакшості. Змінитися повинні найголовніші рівні макроспілкування і зв’язок між людиною і космосом, людиною і людиною,...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Серія: “Українська державна символіка” ІІ випуск НАЩАДКИ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ До 15-ої річниці затвердження Верховною Радою тризуба як малого герба України Методико-бібліографічні матеріали Харків – 2007 Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. В.Липинський. Ні, не згине Україна В печальній долі: Ми...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»