WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 58 |

«ТРУДІВНИКИ МОРЯ РОМАН Переклад з французької, примітки та післямова Степана ПІНЧУКА Київ Видавництво ЦК ЛКСМ У «Молодь» Присвячую цю книжку гостинним і вільнолюбним скелям, ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВІКТОР

ГЮГО

ТРУДІВНИКИ

МОРЯ

РОМАН

Переклад з французької,

примітки та післямова Степана ПІНЧУКА

Київ

Видавництво

ЦК ЛКСМ У

«Молодь»

Присвячую цю книжку гостинним

і вільнолюбним скелям, закутневі,

древньої нормандської землі, в якому

живе маленький і гордий примор­

ський народ, суворому, але любому

моєму серцю острову Герпсей, тепе­

рішньому моєму притулкові, і, мож­

ливо, моїй майбутній могилі.

В. Г.

Релігія, суспільство, природа — ось три сили, в якими бореться людина. Ведучи боротьбу проти всіх трьох, вона водночас ие може обійтися без жодної з них. Людині треба вірити — звідси храм; вона повинна творити — 8відси місто; треба з чогось жити — звідси плуг і корабель. Але, розв’нзуючи потрійне завдання, вона заходить у потрійний поєдинок.

І усі три сили обумовлюють певбагкеииий тягар життя. Перед людиною стоїть перепона, втілена в забобон, втілена в передсуд, втіиена в стихію. Потрійне ананке1 тяжіє над нами:

ананке догматів, ананке законів, ананке предметного світу. В Соборі Паризької боеоматері автор оповів про перше, в Знедолених 8'нсував друге, в цій же книгі вій указує на третє.

До трьох фатальних сил, які пригнічують людину, прилучається внутрішня фатальна сила, верховне ананке — людське серце.

Отвіль-Гауз, березень 1866 р.

(АНАГКМ) — доля, фатум (зрецьк.).

Ананке

ЛА-МАНШСЬКИЙ АРХІПЕЛАГ

І Стихійні лиха минувшини Атлантичний океан підточує наші береги. Під натиском полярної течії спотворюється наше скелясте західне побе­ режжя. Гранітна стіна, що звисає над морем від Сен-Валері ^на-Соммі 1 аж до Інгувіля 3 підмита, додолу падають ве­ летенські брили, вода перекочує гори валунів, наші порти затягуються піском і завалюються камінням, перегачують­ ся гирла річок. Кожного дня відривається і зникає під водою шматок нормандської землі. Титанічна праця, тепер уже сповільнена, нещодавно викликала жах. Тільки велетенський хвилеріз — Фіністер4 стримував море. Про могутність пів­ нічного припливу, про його руйнівний розмах можна суди­ ти з западини, що утворилася між Шербургом 5 і Брестом 6.

Ла-Маншська затока утворилася за рахунок французь­ кої землі, і сталося це ще в доісторичні часи. Проте дата останнього рішучого напливу океану на наше узбережжя відома. В 709 році, за шістдесят років до того, як на пре­ стол зійшов Карл Великий 7, море одним ударом відкололо від Франції Джерсей. Крім Джерсею, видніються скелясті береги земель, затоплених раніше. Вершини, що здіймають­ ся над водою,— острови. Вони й становлять Нормандський архіпелаг.

1 С е н - В а л е р і — С ю р - С о м м — болотиста місцевість біля річки Сомм.

2 С о м м — річка у Франції, яка впадав у Ла-Мапш.

3 І и г у в і л ь — стародавнє поселенші поблизу Гавра.

4 Ф і н і с т е р — частина Бретонського півострова, яку омивають води Ла-Маншу з одного боку і води Атлантичного океану — з дру­ гого.

6 Ш е р б у р г — портове місто в Північно-Західній Франції, де­ партамент Нант.

6 Б р е с т — місто на північному заході Франції, порт на Атлан­ тичному адеаиі.

7 К а р л В е л и к и й (742—814) — франкський король з 768 ро­ ку, з 800 року імператор; створив шляхом завоювань велику імперію, яка, однак, розпалася, не маючи власної економічної бази.

На ньому оселився працелюбний людський мурашник.

Слідом за роботою моря, яка витворила пустиню, поча­ лася робота людини, і ця робота створила народ.

II Гєрнсєй Граніт на півдні, пісок на півночі; тут крутосхили, там — дюни. Похила площина луків з хвилястою грядою горбів, здиблені угору скелі; торочки цього зеленого, зібраного в складки килима,— морська піна; то тут, то там вздовж бе­ рега осілий вал, на ньому декілька гармат, вежа з бійниця­ ми; внизу вздовж самісінької лінії берега — масивна фор­ течна стіна з амбразурами і сходами; стіну заносить піском, в неї вдаряє хвиля; тільки й цієї облоги тепер їй боятися;

вітряки, обезкрилені бурями; у Віллі, у Віль-о-Руа, у порту Сен-П’єр 8 поблизу Тортваля, крила деяких іще крутяться;

у скелястих бухтах — якорні стоянки; в дюнах — отари овець; безперестану сновигають вівчарки та сторожові со­ баки погоничів худоби; по вибоїстих дорогах мчать, підстри­ буючи, візки міських торгівців; нерідко побачиш чорні бу­ дівлі: на західному узбережжі їх присмолюють, щоб захи­ стити від дощів; півні, кури, купи гною; скрізь циклопічні стіни, стояли вони раніше і в старовинній гавані, їх велетен­ ські гранітні брили, могутні стовпи і важелезні ланцюги колись захоплювали зір; тепер все це, на жаль, поруйнова­ не; ферми обрамлені височенними деревами; поля, обнесе­ ні кам’яними огорожами в пояс висотою, своїми обрисами начеб покреслили рівнину дивним шахматним візерунком;

то тут, то там земляний вал у сусідстві з якимось будяком, хижі, складені 8 граніту,— справжні каземати, вони ие роз­ валилися б під градом ядер; подекуди в щонайглухішій міс­ цевості нова невеличка будівля 8 дзвоном на даху — то шко­ ла; два-три потоки в низині; дуби і в’язи; неймовірний ви­ твір природи гернсейська лілія — таких не знайдеш ніде;

під час весняної оранки — плуги, запряжені вісімкою ко­ ней; перед хатами широкі скирти сіна на кам’яних оден­ ках, розміщених по колу; хащі дикого терну; іноді невелич­ кі парки в давньому французькому стилі — з підстрижени­ ми тисовими деревцями, 8 мереживними самшитами, прим­ хливими вазами впереміш із фруктовими садами та городами;

вишукані квіти за тинами селянських садиб; рододен-6 6 С с н - П ’є р — головне місто на острові Гернсей.

дрони поміж бадиллям картоплі; скрізь на траві сушаться побурілі водорості; на цвинтарях нема хрестів; в місячному сяйві кожний надгробний камінь здасться привидом, білою дамою, що знялася па весь зріст; на обрії видніється близь­ ко десяти готичпих дзвіниць; старі церкви — нові догмати;

протестантські обряди уживаються з готичною архітекту­ рою; в пісках і на мисах похмура кельтська загадка, втіле­ на в різпих формах: менгіри 5 пельвани 10, довгі камені, ча­ * 9, рівні камені, камені, які гойдаються, дзвенять, камінні га­ лереї, кромлехн 1, дольмени 12, всілякі історичні пам’ятки;

після друїдів 131— католицькі священики; після священи­ ків — протестантські пресвітери; живі спогади про повер­ нення з небес: як на одну з вершин, де стоїть замок архан­ гела Михаїла и, врізався Люципер1Б а на іншій вершині,, па мисі Дикар — Ікар 16, квіти цвітуть майже так само взим­ ку, як і влітку. Такий Герпеси.

III Гернсей. Продовження

Земля плодюча, масна, сповнена соків. Кращих пасовищ не знайти. Пшениця — найвищого гатунку, корови — поро­ дисті. Телиці з пасовищ Сеп-П’єр-дю-Вуа не гірші за пре­ мійованих овець з Конфоланського плоскогір’я. Сільськогос­ подарські товариства Франції та Англії відзначають преміями найвищі здобутки нив та лугів Герпсею. До послуг сіль­ ського господарства велика кількість доріг; густа сітка шляМ е н г і р и — вертикально поставлепі камспі, що утворюють іноді паралельні ряди довжиною в кілька метрів, мегалітичні пам’ятки.

10 П е л ь в а п и — окремі вертикально поставлені камені висотою до 20 м.

" К р о м л е х н — споруди неолітичної епохн і бронзового віку у вигляді величезного, до 100 м у діаметрі, круга з великих каменів, всередині якого іноді знаходиться вертикально поставлений камінь — менгір; призначалися для давніх кельтських культових обрядів.

12 Д о л ь м е н и — столовидиі споруди з плоского каменя, під­ тримуваного двома вертикальними.

13 Д Р У Ї Д И — жерці давніх кельтів.

14 З а м о к А р х а н г е л а М и х а ї л а — старовинне абатство у Франції па березі Ла-Маншу, побудоване на вершині величезної гра­ нітної скелі.

1 Люципер 5 (буквально — світлоиоссць) — у християнській міфології сатана, скинутий ангел, володар пекла.

1 І к а р — у грецькій міфології юнак, сип Дедала. Зробив спробу перелетіти море на крилах, але впав.

хів сполучення сповнює шиттям весь острів. Шляхи ж там чудові. На перехресті двох доріг лежить на землі плоский камінь, над ним височіє хрест. Найдавніший бальї 17 Гернсею Готьє де ла Сааьт, призначений на цю посаду 1284 ро­ ку, перший в списку всіх наступних бальї, був повішений за несправедливий суд. На тому місці, де Готьє де ла Сальт востаннє став на коліна і де він востаннє помолився богу, стоїть хрест, який дістав назву «Хреста бальї». В бухтах і затоках, біля якорпих стоянок море рябіє великими буями, схожими на розмальовані голови цукру; воші погойдуються на хвилях, і в очах мерехтять чорні та білі клітинки, чорні і жовті смуги, зелені, сині, жовтогарячі цяточки і візерунки.

Іноді звідтіля долинає монотонний спів матросів, які тяг­ нуть судно вздовж берега на линвах.

Задоволений вигляд не тільки в рибалок: у землеробів та садівників також. Грунт, насичений пилом скельних по­ род,— життєдайний; природні добрива — намул та водоро­ сті — збагачують його солями; цим пояснюється його неймо­ вірна родючість: все росте, як на дріжджах; скрізь магно­ лії, мирти, вовчі ягоди, олеандри, сині гортензії; фуксії як намальовані; аркадами зводиться трилисна вербена, стіна­ ми звисає герань; помаранчеві та лимонні дерева ростуть під відкритим небом; щоправда, виноград визріває в тепли­ цях, зате він пречудовий; камелії — то справжні дерева; в садах можна побачити квітку алое, вищу від будівель. Не­ ма иа світі розкішнішої, иема казковішої рослинності від тієї, котра заступає і прикрашує фасади чепурних ізілл і котеджів острова.

Чарівний з одного боку, Герисей жахливий — із друго­ го. Західна його частина, весь час перебуваючи під океаніч­ ними шквалами, спустошена. Там високий прибій, там штор­ ми, обмілілі бухти, полатані човни, поля під паром, ланди, халупи, іноді хутірці з хиткими та вбогими хатками, отари худющих овець, низькоросла просолена трава — ось похмура картина безпросвітних злиднів.

Лі-У — пустельний острівець, що видніється вдалині; він доступний тільки під час відпливу. Він весь заріс чагаря­ ми, поточений норами. У кроликів острова Лі-У розвинуте почуття часу. Вони вилазять зі своїх схованок тільки в го­ дину припливу. Вони знущаються з людини. Приятельокеаи їх захищає. В таких великих братствах втілена сама природа.

Якщо удатися до археологічних розкопок у Вазонській 17 Б а л ь ї — судовий чиновник, який виконував також деякі адміністративні функції.

бухті, то там можна знайти дерева. Під таємничою товщею піску похований ліс.

Рибалки західної частини Гернссю, яку безперервно шма­ гають вітри,— люди норовливі на вдачу, але вправні лоц­ мани. Поблизу островів Ла-Мапшу море незвичайне. Канкальська бухта, до якої подати рукою,— це тон закуток зем­ ної кулі, де припливи досягають найбільшої висоти.

IV Трава


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Трава на Гсрнсеї — звичайна собі трава, тільки вопа трохи багатша, ніж в інших місцях; герпсейські пасовиська мало що не такі, як луги Клгота чи Жомсітоса 18. Як і в будь-якому іншому місці, ви тут знайдете вівсик і метлишо, але тут більше костеря з веретеиоподібпимп колосками, пов­ зучого лютика, канаркової трави, польовиці, з якої ви­ готовляється зелепа фарба, оксамитника 8 волохатим стеб­ лом, запашного жовтоквітника, тремтливого чорного пасльо­ ну, дощових нагідок, дикого часнику, листя якого ніжне-ніжне, а запах аж надто гострий, тимофіївки, лисохвосту, колос якого схожий на невеличку булаву, куги, зі стебел якої ви­ плітають коші, вівсюги піщаної, здатної закріплювати сипучі піски. І це все? Ні. Тут зустрінеш і собачу траву — її квіти згортаються в клубочок, і дике просо, і, як вважають деякі місцеві агрономи, бородач. Скерди, схожі листям на кульба­ бу, показують час, а сибірська заяча капустка провіщає по­ году. Трава як трава, та все ж такої трави не знайдете ні­ де, бо це трава архіпелагу; адже вона росте на граніті, а поливають її хвилі океану.

А тепер загляньте всередину і уявіть собі міріади комах:

одні з них — потворні, інші чарують око, вони повзають се­ ред билинок і пурхають над ними: в траві — довгорогі, дов­ говусі жуки-довгоносики, мурахи, які доять своїх годуваль­ ниць — трав’яних вошей, невгамовні коники-стрибунці, ли­ стоїди, або інакше — божі корівки, личинки жука-ковалика, який називається чортовою худібкою, на траві і в повіт­ рі — бабки, наїзники19, оси, жуки-бронзовики, бархатисті джмелі, мереживнокрилі мухи, оси з червоними черевцями, 16 Ж е м е в о с — поселения близько гирла Рони, за 20км від Мар­ селя.

19 Н а ї з н и к и — рід комах 8 групи наїзників, личинки яких па­ разитують на гусевицях.

гудливі шершні,— уявіть собі все де, і перед вами постане казкова картина, яку споглядає на гребені гори поблизу Жобура чи Фсрмен Бея червневого дня опівдні мрійникентомолог і натуролог-поет.

Раптом ви запримітите на цій ніжно-зеленій травичці невеличку квадратну плиту з вирізьбленими на ній двома літерами: W. D., які означають War Department, тобто Військове відомство. Так і має бути. Цивілізація повинна себе показати. Інакше місцевість видавалася б справжньою глушиною. Поїдьте собі на рейнські береги, знайдіть такий же незайманий куточок; до певної міри краєвид вам здасть­ ся таким урочисто величним, ніби ви потрапили в храм, ми­ моволі спливає думка, що цю місцину особливо полюбив господь-бог; заглибтесь у нетрища, де гори навівають самот­ ність, а ліс огортає вас своєю тишею, виберіть хоч би Андернах 20 та його околиці, відвідайте темне й незрушне Лаахське озеро 21 — про нього ми знаємо так мало, що воно здається майже легендарним; ніде не знайдете такої царственої тиші, буття всесвіту тут відбито у всій священній безтурботності; всюди панує повна незворушність, скрізь непо­ хитний порядок великого безпорядку природи; ви йдете роз­ чулений серед цього безлюддя, воно сповнене любовної млос­ ті, як весняна пора, воно сумне, як осінні днини: йдіть, куди дивляться очі, лишіть позад себе руїни монастиря, розчиніться в зворушливій безмовності переярків, у співах птахів і в шелестінні листя; пийте пригорщами джерельну воду, блукайте, думайте, піддайтесь забуттю; перед вашими очима постане хижка: вона стоїть край хутірця, що вигубив­ ся між деревами; затишна хатина потопає в зелені, вона вся заплетена плющем та запашними квітами, в ній лунає ди­ тячий сміх: ви підходите ближче і на замшілому камені старезної стіни, де ряхтіють сонячні виблиски впереміш із темними цятами тіні, під назвою хутора Лідеєрбрейціг, про­ читаєте: «2-га рота 22-го запасного батальйону».

Би гадаєте, що знаходитесь у селі,— а потрапили в полк.

Така вже людина.

20 А п д е р н а х — місто в Німеччині, лежить за 17 км від Коблен­ ца, на лівому березі Рейну.

21 Л а а х с ь к с о з е р о — велике озеро в Ейфелі, що в Німеччи­ ні, оточене високими горами вулканічної породи, вважається давнім кратером.

V Вибрики моря Оверфол — читай «страшне місце» — досить звичне яви­ ще на західному узбережжі Гернсею. Морські хвилі химер­ но повищерблювали цей берег. Кажуть, що на вершині зрад­ ливих скель вночі з’являється надприродне сяйво, яке не раз бачили й існування якого підтверджують бувалі море­ плавці: воно то застерігає, то збиває з дороги. Ці ж таки відважні та легковірні моряки розрізняють під водою ле­ гендарну голотурію — оцю кропиву, що росте на дні мор­ ському чи не в самому пеклі, доторк до якої обпалює руку полум’ям. Така місцева самоназва, як, наприклад, Тентаже (від галльського Тен-Тажель), вказує на те, що тут не обі­ йшлося без нечистої сили.

Есташ, він же Уейс 82, натякає на неї в своїх старовинних віршах:

Підняв нечистий раптом шквал.

За хвилею нахлинув вал.

І небо хмара зла вкриває, Ні тьмі кінця, ні морю краю.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«УДК 338.486 (477) О.В. Музиченко-Козловська Національний університет “Львівська політехніка” ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ © Музиченко-Козловська О.В., 2013 Проаналізовано законодавство України щодо інформаційного забезпечення розвитку туризму. Визначено недоліки державного регулювання функціонування туристично-інформаційних центрів в Україні. Запропоновано модель державного управління туристичною галуззю в Україні. Означено ієрархічні рівні формування та...»

«УДК 811.161.2373-112 Ольга ТРІЛЬ НАЗВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ГРУПА ЗІРОК” У ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТКАХ З ПОЛІССЯ В КОНТЕКСТІ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ На матеріалі картотек українських історичних словників (ХІV–XV, XVI – першої половини XVII ст., проф. Є. Тимченка) проведено лексико-семантичний аналіз загальних назв, що позначають поняття “група зірок”. Ключові слова: лексема, назва, лексико-семантична група, семантика. Для зручності в орієнтуванні серед великої кількості зір люди віддавна виділили групи...»

«Міністерство освіти і науки України Максим Карповець МІСТО ЯК СВІТ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ Монографія Острог Видавництво Національного університету «Острозька академія» ЗМІСТ УДК 111.11(1–21) ББК 87 К 26 ВСТУп 5 До друку ухвалила вчена рада РОЗДІЛ 1 Національного університету «Острозька академія» МІСТО пІД нАТиСКОМ АнТРОпОЛОГІй: Протокол № 10 від 29 травня 2014 року ТеОРІї ТА пРАКТиКи Рецензенти: Більченко Євгенія Віталіївна, доктор культурологічних наук, 1. Основні антропологічні моделі міста 9 доцент...»

«Петро Тима Методи праці з молоддю кілька зауваг практика http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_ukr02/publicystyka/00pub09.htm Проблема праці з дітьми, молоддю та студентами часто стає предметом заяв представників громади чи інколи редакторів українських видань у Польщі. Проблемою є однак те, що на загал небагато в нас теоретичних статей які показували б відмінність ситуації від інших українських громад у світі, досвід та напрацювання попередніх років. Подібно як і вся громада...»

«ISBN 978-966-551-327-8. наддніпрянська україна: історичні процеси, події, постаті. Вип. 8. 2010 р. д. і. яВОрнИЦькИЙ і суЧаснИкИ на ТЛі ЕпОХИ УДК 94(477) Яворницький «1879-1940» с. В. абросимова Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворницького ОсОбИсТісТь і ТаЛанТ дмИТра яВОрнИЦькОгО: самООЦінка ВЧЕнОгО аналізується оцінка, що її надав академік д. і. яворницький (1855– 1940) власним здібностям, душевному стану, творчим можливостям і своїй діяльності в різних напрямах...»

«Делятинський Руслан Іванович, магістр історії Історія Станіславівської Єпархії (1885-1900) Наукова редакція: професор Заборовський Я.Ю., кандидат історичних наук. Івано-Франківськ Видавництво «Нова Зоря» ЗМІСТ Вступ Розділ І. Передісторія Станіславівської Єпархії (1790-1885рр.) Розділ ІІ. Єпископ Юліан Пелеш(1885-1891рр.): етап організаційного становлення і розвиток Єпархії Розділ ІІІ. Єпископ Юліан Сас-Куїловський (1891-1899рр.): висока місія священичого служіння Розділ IV. Єпископ Андрей...»

«ISSN 2078-340Х. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2012. Вип. 20. Ч. 2. С. 39–46 Visnyk of the Lviv University. Series Foreign Languages. 2012. Is. 20. Pt. 2. P. 39–46 УДК 821.133.1-3(09) ПРОЧИТАННЯ ТРАДИЦІЇ ПИСЬМА ПРО СЕБЕ ГЕРОЯ ФРАНЦУЗЬКОГО РОМАНУ В ТВОРІ Ж. БАТАЯ “НЕМОЖЛИВЕ” Юлія Павленко Київський національний лінгвістичний університет, вул. Червоноармійська 73, м. Київ, 03150, e-mail: y171278@yahoo.com Твір Ж. Батая “Неможливе” пропонує новий погляд на концепт письма у...»

«УДК 023+37:316.752 Ночвінова О.В., ІІТЗО зав.сектором електронного обліку підручників віділення організації видання навчальної літератури Матвійчук О.Є., ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання канд.пед.наук, доцент Шкільна бібліотека – осередок виховання в учнів загальнолюдських цінностей З давніх-давен книга, а згодом і бібліотека виконували просвітницьку місію. Найактуальнішим на протязі багатьох століть залишався вислів Д.Дідро в ім’я...»

«Академія педагогічних наук України Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського Серія “Видатні педагоги світу”. Випуск 2. Польський педагог-гуманіст Януш Корчак (1878-1942) До 125-річчя з дня народження Біобібліографічний покажчик Київ 2003 ББК 91.9:74 УДК 016:37 П53 Рекомендовано до друку Радою при директорові Державної науковопедагогічної бібліотеки України 29.10.2003. Протокол № 9. Польський педагог-гуманіст Януш Корчак (1878-1942): До 125-річчя з дня народж.:...»

«УДК 027.54:655](477.83-25)“1940/2008” ВИДАВНИЧИЙ РЕПЕРТУАР ЛЬВІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ім. В. СТЕФАНИКА НАН УКРАЇНИ (1940–2008): ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ Марта Пономаренко завідувач відділу наукового редагування та видавничої справи ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України Видавнича діяльність Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (далі — ЛНБ), як і надзвичайно складна історія самої книгозбірні, потребує неупередженого, глибокого аналізу та осмислення. Впродовж існування...»

«БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО КИЇВЩИНИ В умовах національно-культурного відродження українського народу, піднесення історичної і національної самосвідомості особливого значення набуває краєзнавство, яке спроможне з’єднати штучно перерванний зв’язок епох, стати дійовим засобом оздоровлення соціальної пам’яті, вивчення культурної спадщини, кращих традицій. Дедалі вагомішу роль у суспільно-політичному житті нашої країни відіграє бібліотечне краєзнавство. Воно покликане виявити, зібрати, зберегти і...»

«Басюк Н.А. Загальнонаукове розуміння відповідальності особистості УДК 373.034 Н.А. Басюк, аспірантка (Житомирський педуніверситет) ЗАГАЛЬНОНАУКОВЕ РОЗУМІННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У статті аналізується категорія відповідальності особистості як наукове поняття та предмет дослідження у вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі. Доречно відзначити, що поняття відповідальність досить широко використовується такими науками, як філософія, етика, соціологія, психологія,...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою геологічного факультету Протокол №10 від «21» березня 2012 р. ПРОГРАМА Державного іспиту за ОКР магістр за спеціальністю 8.070701 – «Геологія» На державний іспит виноситься 4 запитання, які оцінюються по 25 балів кожен. Форма іспиту – письмово-усна. Оцінювання державного іспиту відбувається за 100-ою шкалою. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА ПІДГОТОВКИ Мікропалеонтологічний аналіз Досягнення та об’єкти сучасних палеонтологічних досліджень. Палеонтологічні та стратиграфічні завдання,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»