WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету Випуск 16, 2009 УДК 94:061 ...»

-- [ Страница 1 ] --

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету

Випуск 16, 2009

УДК 94:061 (=161.2)(437.1/2) “1993/2006”

Анастасія Гайдукевич

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (1993-2006 РР.)

Зацікавленість дослідженням української діаспори, чинників та обставин її діяльності,

процесів інтеграції у суспільство країн проживання та прагнення збереження етнічної

самобутності активізувалась із здобуттям Україною незалежності. Українські науковці звернулися до досліджень різних аспектів розвитку української діаспори в країнах Європи, що відображено у низці робіт В. Трощинського, І. Кураса, Л. Кононенко, Ю. Макара, М.

Мушинки, Ю. Покальчука, М. Розумного, Н. Совінської, В. Туряниці. Проте, здебільшого основну увагу науковців привертали організації української діаспори в США та Канада, з огляду на їх тривалу та активну діяльність протягом ХХ століття. Наступною хвилею стало дослідження діаспори в країнах, де проживають не лише українські мігранти, але й етнічні українці, що є автохтонними мешканцями певних територій (Польща, Словаччина, Румунія).

Чеські українці цікавили науковців лише при розгляді міжвоєнного періоду історії даної країни. Основне завдання даної роботи є розглянути процеси формування нової когорти українських діаспорських організацій в Чеській республіці та проаналізувати їх діяльність.

Ближчий розгляд та аналіз історичних обставин виникнення та формування української еміграції в Чехії дозволяє виділити певні особливості, які впливають на її діяльність.

Значною мірою на акцептацію українців на території Чехії та України, як держави, впливають два історичні чинники.

Перший являє собою приклад позитивної історичної пам’яті, оскільки між Першою та Другою світовими війнами, в наслідок поразки національно-визвольних змагань м. Прага стало потужним центром концентрації національно - політичної еміграції з України. За сприяння урядових і громадських кіл Чехословаччини були створені й успішно діяли десятки українських наукових установ, навчальних закладів, організацій, спілок і видавництв (Український вільний університет, Українська господарська академія, Музей визвольної боротьби України тощо ). Якщо у 20-х роках м. Прага вважалося центром національнополітичної еміграції з України, то впродовж 30-70-х рр. кількість україномовного населення скоротилася майже удвічі. Це було спричинене спочатку захопленням Чехословаччини Німеччиною, а потім переходом першої до складу країн соціалістичного блоку, на території яких пропагувався антинаціоналізм [1, 16].

Другий чинник залишає двозначне враження, адже перехід ЧСР у 1948 році до тоталітарної моделі соціалізму “радянського зразка”, відсутність можливостей для рівноправних відносин в рамках соціалістичного табору, такі сторінки як “Празька весна” і введення в Прагу радянських військ створювали негативний фон сприйняття нових емігрантів з території колишнього Радянського Союзу. Крім того, важливим є факт, що з приходом радянської влади на території Чехії було ліквідовано всі українські установи й навчальні заклади, створені емігрантами, як антирадянські або буржуазно-націоналістичні.

Однак невелика кількість діючих українських організацій все таки існувала, хоча і сконцентрувалася, в основному, на українських етнічних землях у Словаччині. Як наслідок, в часи соціалізму в Чехії в якості національних меншостей визнавалися тільки німці й поляки;

а в Словаччині – угорці й українці. Після розпаду Чехословаччини на дві країни у 1993, виникли нові національні меншини. В Чехії національною меншиною стали словаки, а в Словаччині – чехи. Наступним кроком стало отримання статусу національної меншини українцями та угорцями.

Паралельно із глобальними процесами розпаду Радянського Союзу відбулася трансформація структури державних систем у постсоціалістичних країнах, зокрема Чехії, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету Випуск 16, 2009 Словаччині, Польщі. Перехід від тоталітарних режимів до демократії у кожній країні засвідчив про сталість традицій європейськості й політичної культури громадянського суспільства, незважаючи на відмінність ситуацій переходу. Цілий регіон, діючи за принципом: “держава – для людини, а не людина – для держави” пристав до ідеалів свободи і демократії, докорінно змінивши політичну карту Європи наприкінці ХХ століття [6, 35].

Процеси демократизації стали поштовхом до відродження та створення нових українських організацій в Чехії.

У 1990 році засновано “Об’єднання українців в Чехії”, яке стало першою організацією цієї етнічної групи офіційно зареєстрованою після Другої світової війни. Пізніше організація змінила назву і нині відома як “Об’єднання українців та прихильників України в Чеській Республіці”. (ОУПУ). До проголошення незалежності України основні зусилля даної організації були спрямовані на участь у діяльності Світового конгресу вільних українців, шляхом культурної та освітньої діяльності [4, 5].

У 1994 році свою роботу розпочала нова організація “Українська ініціатива в Чеській Республіці” (УІЧР), метою діяльності якої є відстоювання ідентичності та самовизначення українців, а також підтримання та розвиток української культури в рамках європейського та чеського суспільств. УІЧР є членом Європейського та світового конгресів українців, активно співпрацює з урядом Чеської республіки, мерією міста Праги, посольством України в Чехії, а також з іншими організаціями національних меншин, які проживають на території Чехії.

Голова Української Ініціативи в Чеській республіці - Віктор Райчинець, є також представником української меншини в Раді народних меншин при чеському уряді (Rada vldy pro nrodnostn meniny). УІЧР - це одна з найчисельніших за офіційною кількістю членів організація - 900 чоловік [11, 141].

У 1999 році в зв’язку з антикучмівськими виступами в Україні виникло нове об’єднання Форум українців в Чехії (130 чл.), який очолив Борис Чикулай. З 2001 ФУЧР відкриває інформаційну веб-сторінку, що стає найбільшим українським Інтернет ресурсом в Чеській республіці. При створенні сайту була звернена увага на створення тематичних розділів, а особливо на інформування нових емігрантів щодо стану справ в Україні та наданні необхідних даних для безпечної та швидкої адаптації в новій країні проживання. На жаль Інтернет не є доступним джерелом інформації для більшості українських емігрантів, кількість користувачів “Форуму українців” становить не більше 100 чоловік в день.[11, 142] Крім згаданих організацій при Празькому Карловому університеті діє “Чеська асоціація україністів” (27 членів). В основному це чеські перекладачі, вчителі, лінгвісти та студенти, які займаються дослідженням різних наукових питань, пов’язаних з українською культурою, мовою, історією, державою. Асоціація влаштовує лекції, дискусії та зустрічі з журналістами, науковцями й політичними діячами.

Чималу популярність завоювали численні культурно-просвітницькі та благодійногуманітарні заходи, ініційовані ОУПУ (Об’єднання українців та прихильників України) та УІЧР: “круглі столи”, конференції, авторські виставки, вистави, вернісажі, фестивалі, благодійні концерти, літературно-художні композиції, дискотеки, дитячі шоу, цикл “Українські зустрічі”, традиційні акції “Український день”, “Маланчин вечір”, “Зустріч культур”, відкриття меморіальних дошок на честь українських і російських емігрантів, панахиди на Ольшанському цвинтарі, благодійні компанії, спортивні змагання тощо. У 2006 році Українська ініціатива в Чеській республіці розпочала проект відновлення традиції “Музею визвольної боротьби України в Празі” та заснування “Українського центру в Чехії” з метою реалізувати право українства в Чехії розвивати діяльність колишньої української еміграції [5, 3].

Разом з організаціями поляків, словаків, угорців, німців, Українська ініціатива стала співзасновником Асоціації національних об’єднань (АНО) Чеської Республіки (зареєстрована Міністерством внутрішніх справ у жовтні 1999 р.) Мета даної організації АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету Випуск 16, 2009 полягає в створенні “інформаційного, дискусійного та координаційного осередку громадських спілок тих націй, що проживають в Чеській республіці, піклуватися про збереження та розвиток культури, засад власної ідентичності, зокрема, мови, традицій та творчої спадщини, як засобів збагачення демократичного суспільства”. У співпраці з державними установами, АНО започаткувала активну діяльність по підготовці Закону про національні меншини Чеської республіки [3, 25].

Чеська держава до певної міри намагається матеріально та законодавчо підтримати життєдіяльність організацій національних меншин, відповідно до Європейської хартії прав національних меншин та державної концепції інтеграції іноземців на території Чеської Республіки. Щороку Міністерством культури Чехії виділяє кошти для підтримки друкованих національних видань. Українською мовою видаються ілюстрований культурно-політичний квартальник “Пороги” (який видає УІЧР) з накладом 600 примірників, греко-католицький церковний вісник “Єдиним серцем”, а також декілька бюлетенів ОУПУ та альманах “Остравська Просвіта”. З 2005 року почав виходити “Український журнал” - інформаційний культурно-політичний місячник для українців в Чехії, Польщі та Словаччині, який видає новостворена організація “Рута”.. Варто зазначити, незважаючи на той факт, що українська національна меншина в Чехії є найчисельнішою після словаків, сума державних чеських дотацій є далеко не найбільшою. Це пояснюється як упередженим ставленням до української громади в Чехії в цілому, так і низькою активністю українських організацій зокрема.

Проблема виживання та етнічного самозбереження в громаді чеських українців не єдина.

Не можливо оминути той факт, що існує певна напруженість в середовищі власне самих українців: поділ на “українську” та “русинську” народність.

Чеський уряд офіційно визнає русинів як окремішню націю, виділяючи кошти на підтримку її снування так само як і для інших національних меншин. За переписом 2001 року 1109 чоловік назвали себе русинами, однак у Доповіді про національні меншини в Чеській Республіці за 2003 стверджується, що насправді кількість русинів складає близько 10тис.

чоловік [11, 123]. Найбільша кількість русинів проживає у Празі, Північній Богемії та Моравії. Вони, в переважній більшості, є греко-католиками або православними. З 1990 року діє “Об’єднання прихильників Підкарпатської Русі” (ОППР), яке є членом Світового об’єднання русинів, складається приблизно з 1000 чоловік та має представництво в Раді народних меншин при чеському уряді. Крім того існує ще одна організація – “Громада русинів”. З медійних засобів: виходить часопис “Підкарпатська Русь” та діє Інтернет сторінка.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Отже, важливим завданням стало об’єднання чеських українців без врахування культурних чи національних ознак та припинення поширення негативних та роз’єднуючих стереотипів щодо українців. Тому, “Українська Ініціатива в Чеській республіці”, “Об’єднання українців Чеській республіці”, згуртувавши на своїй платформі українців, русинів та прихильників української нації незалежно від їхнього віросповідання, в тісній взаємодії з Посольством України в Чехії та іншими зацікавленими інституціями розгорнули доволі активну та різнопланову роботу спрямовану, в першу чергу, на збереження і розвиток національної самосвідомості українців.

У 2003 році з ініціативи Ольги Мандової (“Об’єднання українців і прихильників України”) українські організації в Чеській республіці розпочали процес об’єднання. Основою має стати Координаційна Рада українських організацій у Чеській республіці, до якої буде входити по два представники від кожної організації. Метою Ради є координація дій і заходів;

інформаційний обмін, організація спільних акцій, спільна презентація української меншини у переговорах з чеськими офіційними установами. Варто зазначити, що даний намір отримав схвальні відгуки від всіх офіційних і неофіційних українських організацій у Чехії. Проте, на початок 2006 року Координаційна Рада ще не була створена.

Зі вступом Чеської держави до ЄС українська громада, як і інші національні меншини, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету Випуск 16, 2009 отримала більш сприятливі можливості для самореалізації та діяльності, оскільки ратифіковані та схвалені міжнародні договори щодо основних прав і свобод, до яких приєдналася Чеська республіка, мають пряму дію і є пріоритетними перед внутрішніми законами.

Як видно з вище висвітлених фактів, українська меншина в Чеській республіці має, вцілому, сприятливі умови для підтримки та збереження своєї національної ідентичності і активної діяльності. Це дозволяє проводити щороку низку заходів, що мають на меті не лише згуртувати представників українства на території Чехії, але й є ознайомчими заходами для чеської титульної нації, а отже частково впливають на формування іміджу України в даній державі.

Однак є і низка проблемних моментів. В першу чергу це четверта хвиля міграції українців, здебільшого заробітчан, які з одного боку є значно активнішими у порівнянні із представниками старої діаспори, а з іншого мають інші пріоритети. Об’єктивно, на першому місці для них стоїть заробіток грошей і лише потім, важливість питань національної збереженості. Наразі, представників трудової міграції відчутно більше ніж українців, що вже стали громадянами Чехії. Так, за переписом 2001 року 22 189 громадян Чеської республіки ідентифікували себе як українці за етнічною приналежністю, в той час як кількість трудових українських мігрантів на території Чеської республіки наближалася до цифри 94 тис. чоловік [2, 384; 9, 2; 7; 8, 34]. Другий проблемний момент стає відповідним наслідком першого – інертність української громади. Крім того, українська громада в Чеській республіці потребує певної додаткової міжнародно-правової протекції та фінансової підтримки з боку України.

У світлі трансформаційних процесів в українській діаспорі постають нові завдання у

–  –  –

Графік 1. Розподіл дотацій на періодику національних меншин Чеської республіки (відповідно до офіційних статистичних даних) співробітництві української держави з емігрантськими організаціями та країнами місць проживання. Настає час переходу від глобальних програм та гасел до конкретної, цільової діяльності спрямованої на консолідацію української еміграції.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету Випуск 16, 2009 Джерела та література

1. Віднянський С.В. Українське питання в зовнішньополітичних концепціях Чехословаччини (1918–1998 рр.) / С.В. Віднянський // Український історичний журнал – №1 – 1997.

2. Макар Ю. Українці в колишніх соціалістичних державах зарубіжної Європи / Ю. Макар // Політологія. Етнологія. Соціологія. Доповіді та повідомлення Третього Міжнародного конгресу україністів 28-29 серпня 1996 – Харків: Око, 1996.

3. Мотрук C.M. Українці в Чехії: національно-культурне та політичне життя/ C.M. Мотрук // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип. 11: міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. Ред. С.В. Віднянський. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2002.

4. На теренах Чехії // Український форум. – 17 травня. – 2004.

5. УІЧР розпочала проект відновлення “Українського центру” // Пороги – березень-квітень

– 2006.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Лазарєва І.І. Вулканологія Навчальний посібник Київ – 2015 Лазарєва І.І. – кандидат геологічних наук, доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології». Вулканологія: електронний навчальний посібник; / Лазарєва І.І. – електронний ресурс ННІ «Інститут геології». Навчальний посібник складено за програмою курсу Вулканологія. Посібник включає питання щодо: джерел ендогенної активності Землі та існуючих моделей складу глибинних геосфер; механізмів виникнення магматичних...»

«Теоретична і дидактична філологія. Випуск 15, 2013. УДК 81’367.625 Ольга Волошина (м. Маріуполь, Україна) ПАРЕМІОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ ПРАВДА/ІСТИНА В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НОВОГРЕЦЬКІЙ МОВАХ У статті розглянуто питання здатності паремійних одиниць як ціннісного лінгвокультурологічного джерела ілюструвати історію розвитку певних концептів та фокусувати їх стале осмислення. Визначено специфічні риси ментального та етнічного характеру сталих значень досліджуваного концепту; визначено...»

«УДК 378.147 Лариса ТКАЧУК «МИ ЧУЄМО ТЕБЕ, ТАРАСЕ, КРІЗЬ СТОЛІТТЯ» (Позакласний захід з літератури) У статті запропоновано один з різновидів позакласної роботи в школі – конкурс, присвячений творчості Тараса Григоровича Шевченка. Ключові слова: позакласна робота, творчість Т. Г. Шевченка, інсценізація, автопортрет. Своєрідним продовженням уроку, де учні збагачують свої літературні знання, поглиблюють уміння, зміцнюють навички, а також дістають естетичну насолоду від знайомства з творами відомих...»

«Відкрите суспільство та його вороги Карл Поппер Ми побачимо. що едіни — сумирний і багатостраждальний народ — легко підпадає під оману і квапиться офірувати здоровий глузд на вівтар царственної логіки, коли з'являється філософ, який веде їх убік. переконуючи, що їхні звичаї не засновані на суворих засадах моралі. Семюель Батлер Протягом свого життя я був знайомий і мірою своїх здібностей співпрацював із...»

«Філологія. Лiтературознавство УДК 821.161.2 Коваленко Т. О. НАША ВІДПОВІДЬ ЧЕМБЕРЛЕНУ: «ГОГОЛІАНА» О. ПОЛТОРАЦЬКОГО ТА ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНІ РОМАНИ Ю. ТИНЯНОВА Статтю присвячено дослідженню ідентичності українського формалізму через аналіз діалогу історико-біографічних романів О. Полторацького і Ю. Тинянова. Зроблено висновок про незалежність постання парадигм історико-біографічних романів у межах сполучених систем українського та російського формалізму. Проілюстровано процес пошуку українським...»

«РОЗДІЛ ІV. Ресоціалізція неповнолітніх правопорушників. 7, 2011 УДК 343.91-053.6(0.072) М. М. Яцишин – доктор юридичних наук, доцент, завідувач, професор кафедри теорії та історії держави і права Волинського національного університету імені Лесі Українки Науково-практичний коментар основних положень міжнародних і вітчизняних правових актів із проблем соціально-реабілітаційної роботи з неповнолітніми засудженими Роботу виконано на кафедрі теорії та історії держави і права ВНУ ім. Лесі Українки У...»

«ПЕРСОНАЛІЇ Продовжуючи традицію висвітлення життя і творчості співробітників кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, започатковану у випуску № 3 Збірника наукових праць «Картографія та вища школа», традиції якого наслідує цей збірник, редколегія подає персоналії ювілярів та наших вчителів і співробітників (рубрику «Персоналії» підготував В.О. Шевченко). ПАМ'ЯТІ НАШИХ ВЧИТЕЛІВ УДК 528 (092) Сергієнко Б.П., Соколов В.В., Шевченко В.О. Київський...»

«ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ВІДДІЛ ІСТОРИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ УДК 930(477) РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей/ Головний редактор В. Смолій; відповідальний редактор Я. Верменич. — Вип. 6. — К.: Інститут історії України НАН України, 2012. — 242 с. Профільним трендом збірника є дослідження теоретико-методологічних проблем регіональної історії, територіальної ідентичності, феномена пограниччя в соціокультурному контексті та можливостей...»

«УДК 322(438): 282 КАТОЛИЦЬКИЙ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ В СУЧАСНІЙ ПОЛЬЩІ: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ Палінчак М.М. кандидат історичних наук, доцент завідувач кафедри міжнародних відносин Ужгородського Національного Університету Проаналізовано питання чи можливий католицький фундаменталізм? Чи цей термін вигадали противники церкви? Також висвітлено проблему міжконфесійних зв’язків в сучасній Польщі, та особлива увага приділена польсько-українським міжконфесійним та міжнацональним зв’язкам. The question of whether...»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011 УДК 37.035.6:378-057.87 О. В. ГОРА Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У статті розглядається роль освітнього середовища у формуванні національної ідентичності студентів. Виділені основні компоненти освітнього середовища та сформульовані умови його позитивного упливу на...»

«Культурологія Смоліна О. О. Смоліна Ольга Олегівна,© УДК 261.6:271 кандидат мистецтвознавства, доцент ФЕНОМЕН МАЙБУТНЬОГО В КУЛЬТУРІ ПРАВОСЛАВНОГО ЧЕРНЕЦТВА У статті розглядається існуюча в культурі чернецтва концепція майбутнього. Поряд із прийнятим у православ’ї вченням про кінець історії, загальне воскресіння й винагороду після смерті існує уявлення, що для окремих ченців, завдяки їх особливим подвигам, майбутнє, як з’єднання із Христом, може настати вже в земному житті. У секулярній...»

«УДК 930.2=411.21:94(470.44/47)“08/09” В.Г. Крюков Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна ПИСЕМНІ ДОКУМЕНТИ АРАБСЬКОГО ХАЛІФАТУ ІХ – Х СТОЛІТЬ ПРО МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ СТОЛИЦІ ХОЗАРСЬКОГО КАГАНАТУ У статті проаналізовані повідомлення про столицю Хозарського каганату, що містяться у творах арабських учених ІХ – Х століть, з метою територіальної локалізації не знайдених донині руїн міста Атил. Дані повідомлення містять у собі інформацію про адміністративний устрій столиці...»

«ГЕОГРАФІЯ Відповіді до завдань для державної підсумкової атестації 11 клас УДК 911 ББК 74.262.6 Б 69 У посібнику подано відповіді до завдань зі збірника, рекомендованого Міністерством освіти і науки України для проведення державної підсумкової атестації з географії в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (Гладковський Р.В. та ін. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 11 кл. — К.: Центр навчально-методичної літератури, 2014). Видання допоможе учням 11-х...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»