WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 2 22. Романцов В.Н. Старый Крым: история и современность. Историкоэтнографическое ...»

-- [ Страница 2 ] --
СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 2 родинного бюджету, а навпаки намагалися його використати виключно у своїх інтересах і до того ж не допомагали жінкам у вихованні дітей, веденні домашнього господарства тощо. У селах України доволі розповсюдженим було зловживання алкогольних напоїв, причому не тільки чоловіками, які відмовлялися працювати у громадському господарстві. Пияцтво керівників колгоспів та різних сільських установ також не було винятком у сільському способі життя. У 47 % розлучень причиною було пияцтво і алкоголізм. Вони доволі рідко виступали єдиними причинами розлучень.

Супровідними мотивами розірвання шлюбів була жорстокість, скандали, побої, погрози вбивством, зради, відмови матеріально підтримувати родину або нанесення їй матеріальної або моральної шкоди [12, с. 164].

Аналіз кількісних показників родин за наявністю зайнятих членів та утриманців у 1970 р. свідчить, що в українському селі 53 % родин мали в своєму складі двох задіяних в громадському господарстві або на виробництві. Однак матеріальне становище таких родин напряму залежало від кількості утриманців. Понад троє дітей приходилося на 9,3 % таких сімей. Більшість родин (17 %) мали по два утриманці.

Другу за чисельністю групу складали сільські родини, в яких був один зайнятий член родини – 24 %. При цьому, 2,4 % складали родини, в яких на одного зайнятого приходилося понад три утриманці. Найменша група родин – 11,2 % – мала в своєму складі трьох і більше працюючих членів родини. Матеріально слабкими, потребуючими допомоги від держави або громадських господарств, були родини, в яких не було зайнятих членів, до них відносилися і родини дітей – сиріт. У 1970 р.

родини, в яких не було задіяних членів складали 12 % всіх родин. У цій групі 0,12 % родин мали трьох і більше утриманців. Отже, найгірша матеріальна та психологічна ситуація була у 12 % сільських родин, які не мали в своєму складі членів родини з регулярним більш – менш достатнім заробітком та 2,4 % багатодітних з одним зайнятим у громадському господарстві членом сім’ї [7, с. 398].

Протягом досліджуваного періоду зменшився розмір сільських родин з 3,7 осіб у 1959 р. до 3,6 – у 1970 р. [7, с. 234]. Загалом дослідники стверджують, що для України того періоду була характерною мала родина. Вона складалася з двох (батьки, діти), або рідше з трьох поколінь. Кількісний склад родин у сільській місцевості України був неоднаковим. Найбільш питома вага родин великих, які складалися з понад п’яти осіб характерні для Закарпатської області. Родин з шести осіб тут нараховувалося 10,3 %. У той час як наприклад у Полтавській області їх було тільки 5,3 %. Загалом найбільший середньостатистичний розмір родин характерний для Закарпатської області – 4,2 особи.

Найменші за кількістю членів були родини у Полтавській, Кіровоградській, Черкаській областях – 3,4 особи. У Волинській, Львівській та Рівненській областях середній розмір родин складав 4 особи [5, с. 200–203].

У 1959 р. в середньому в сільській місцевості одна дитина (віком від 0 до 19 років) приходилася на 2,7 осіб дорослого населення. Протягом 1950–1969 рр. відбулося зменшення народжуваності на селі. Якщо у 1950 р. на 1000 осіб населення приходилося 23,1 народжень, то у 1969 р. – 13,9 [9, с. 28]. У 1970 р. найчастіше в сільській Україні були родини з одною дитиною. Таких родин було 32,6 % всіх родин. На другому місці перебували родини без дітей – 26,4 %; родини, які мали двох дітей становили 26,2 %;

трьох – 10 %; чотирьох – 3 %; п’ять і більше – 1,6 % [7, с. 250].

Таким чином, сільська родина як осередок українського радянського суспільства у 1950–1960-х рр. характеризується певними ознаками, які виходили з умов повсякденної життєвої практики на селі. По-перше, на тлі демографічних змін в Україні наприкінці 1960-х рр. скоротилася частка сільських родин у загальному кількісному вимірі українських сімей.

ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУСЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 2

По-друге, динаміка змін, торкнулася розмірів родин. Для села була характерна мала родина, третина яких виховувала одну дитину. Отже, відбувалися процеси зменшення народжуваності дітей у сільських родинах. По-третє, з урахуванням загальноприйнятих класифікацій родин, у сільській місцевості України доволі велику частку становили неповні родини, які мали менш сприятливі умови виховання та соціалізації дітей. Враховуючи незначні прибутки або взагалі їх відсутність, величезну роль у таких родинах відігравала матеріальна допомога від держави і від громадських господарств.

У подальшому слід звернути увагу на вивчення ролі сільської родини в процесі виховання дітей, здобуття ними практичних навичок, освіти тощо. Певну цінність для повноцінного розуміння становища сільської родини має дослідження проблеми ефективності функціонування колгоспних кас взаємодопомоги.

Список використаної літератури

1. Андрощук О. В. Історія українського селянства : нариси : в 2 т. / НАН України;

Інститут історії України / О. В.Андрощук, В. К. Баран, О. М. Веселова, О.

І. Ганжа, Г. П. Герасимова – К. : Наукова думка, 2006. – 652 с.

2. Баран В. Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. / В. Баран – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – 448 с.

3. Белова В. А. Число детей в семье / В. А. Белова – М.: Статистика, 1975. – 176 с.

4. Волков А. Г. Семья – объек демографии / А. Г. Волков. – М. : Мысль, 1986. – 271 с.

5. Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Украинская ССР. – М. :

Госстатиздат, 1963. – 210 с.

6. Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. – Т. ІІ : Пол, возраст и состояние в браке населения СССР, союзных республик, краев и областей. – М. :

Статистика, 1972. – 272 с.

7. Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. – Т. VII : Миграция населения, число и состав семей в СССР, союзних и автономних республиках, краях и областях. – М. : Статистика, 1974. – 456 с.

8. Народне господарство Української РСР. Статистичний збірник. – К. :

Держстатвидав, 1956. – 535 с.

9. Народне господарство Української РСР в 1969 році. Статистичний щорічник. – К. : Статистика, 1970. – 611 с.

10. Романюк І. М. Українське село в 50 – ті – першій половині 60 – х рр. ХХ століття / І. М. Романюк – Вінниця : Книга – Вега, 2005. – 256 с.

11. Рибак І. В. Соціально – побутова інфраструктура українського села (1921 – 1991 рр.) / І. В. Рибак. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 304 с.

12. Чуйко Л. В. Браки и разводы / Л. В. Чуйко – М. : Статистика, 1975. – 176 с.

Стаття надійшла до редакції 7.09.2011 р.

V. F. Lysak

THE RURAL FAMILIES OF UKRAINE

AS THE CENTER OF SOCIETY IN 1950–1960 The authorhas concluded that a certain dynamics of quantitative indicators of rural families and its structure had occurred in Ukraine. A small family had prevailed. A significant number of one – parent families has been peculiarity and complicated the possibility of qualitative functioning of rural families.

Key words: rural family, one – parent family, marriage, divorce.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК 069-053.2 Бекетова В.М. ПРЕДМЕТИ ПОБУТУ ДІТЕЙ ХІХ – ХХ СТ. В КОЛЕКЦІЇ ДНІМ В статті зроблена спроба виявлення музейної колекції дитячих матеріалів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, проведено її огляд та аналіз можливостей щодо реконструкції світу дитинства протягом століть. Ключові слова: музейна колекція, світ дитинства, дитячі матеріали. В статье сделана попытка выявления музейной коллекции детских материалов Днепропетровского национального...»

«Шепетяк О. Гносеологічні зміни релігійної філософії. Цикл культурологічних бесід УБНТ і НКТ Бойківщина (бесіда 33), 28 лютого 2008 р. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 32 с. УДК 165.6/.8:215 ББК 87.3+86.210.0 Ш 53 д-р ОЛЕГ ШЕПЕТЯК ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗМІНИ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ У дослідженні проводиться аналіз впливів змін у філософії пізнання на формування напрямків та течій європейської релігійної філософії. Предметом вивчення стають концепції Анзельма Кентеберійського, Альберта Великого, І. Канта,...»

«_ Серія юридична _ _ Ключевые слова: следователь, досудебное расследование, начальные решения, логическая последовательность принятия решений, метод выбора решения, метод принятия решения. Basysta I.V. The making of initial decisions by an investigator: problems and ways of their solution. The questions concerning the grounds and existing problems of decision making by an investigator on the stage of pre-trail investigation are examined in the article. The aspects of logic consequence of making...»

«історія науки і техніки УДК 001.891:59:069 Олександр Васенко (Переяслав-Хмельницький) НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ М.М. ЩЕРБАКА В ГАЛУЗІ ЗООЛОГІЇ У статті висвітлюється діяльність М.М. Щербака пов’язана із популяризацією та пропагандою фауністичних знань, яка реалізувалася шляхом впровадження передових ідей у створення природничого музею та опублікування науково-популярних праць для залучення широких верств населення до природничо-наукового освітнього простору. Ключові слова:...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГЕННАДІЙ Бондаренко ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РИТОРИКИ Навчальний посібник Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» ББК 83.7я73 Б81 Рецензенти: Г. М. Сагач, д-р пед. наук, проф., акад. С. П. Касьянова, канд. філол. наук, проф. Г. П. Волошина, канд. пед. наук, доц. Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 5 від 28.05.08) Бондаренко Г. Л. Б81 Історія педагогічної риторики: навч. посіб. / Геннадій Бондаренко. — К.: ДП «Вид....»

«НАШ МІСЦЕВИЙ ВАВИЛОН Історія мовної політики на території сучасного Закарпаття у першій половині ХХ століття (до 1944 року) Науково-дослідний інститут політичної регіоналістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Степан Черничко Чілла Фединець НАШ МІСЦЕВИЙ ВАВИЛОН Історія мовної політики на території сучасного Закарпаття у першій половині ХХ століття (до 1944 року) Ужгород Поліграфцентр «Ліра» ББК 81.2 – 03 (4 УКР – 4 ЗАК) Ч 49 УДК 81’272 (477.87) Черничко Степан, Фединець Чілла НАШ...»

«Любомир В инар ЖИТТЯ І НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ДЖ ЕРЕЛА ДО БІОГРАФІЇ У своїй Автобіографії з 1906 року М. Грушевський згадував, що плянував написати ширші спогади про своє життя. Інтенсивна науко­ ва і громадсько-політична праця не дозволили йому зреалізувати цей задум. Джерела до біографії М. Грушевського нечисленні і доволі скупі. В першу чергу слід згадати його дві автобіографії з 1906і і 19262 років, що були призначені для вузького круга рідні і приятелів, а тому й були...»

«Національна академія наук України Інститут історії України Лобода Тетяна Михайлівна УДК 92 “Кравченко В.Г.”: 39:069.01 Cуспільно-політична та наукова діяльність В. Г. Кравченка (1862 1945). 07.00.01-Історія України Автореферат дисертації на здобуття науквого ступеня кандидата наук Київ -1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі новітньої історії України історичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор історичних наук, професор,...»

«Рассмотрены организационно-правовые аспекты функционирования аграрных формирований в Украине. Исследованы финансовые основы деятельности аграрных формирований. Проанализированы особенности формирования и использования финансовых ресурсов в аграрных формированиях Украины. Аграрные формирования, финансовые ресурсы, финансовое обеспечение, организационно-правовая форма аграрных формирований, аграрно-промышленное производство, интеграция, интегрованное аграрное формирование, аграрный холдинг. The...»

«Пам’яті Богдана Сольчаника Пам’яті Богдана Сольчаника Пам’яті Богдана Сольчаника 20 лютого 2014 року снайперська куля в центрі Києва обірвала життя молодого соціолога, викладача Українського католицького університету Богдана Сольчаника. Богдан народився 25 липня 1985 року на Львівщині — у місті Старий Самбір. Ще зі шкільних років виявив неабиякі здібності — був переможцем Всеукраїнської олімпіади з історії. У 2002 му вступив на історичний фа культет Львівського національного університету ім....»

«Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2013. – Вип. 182. – Ч. 1. УДК 34(091)(051) ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ САНІТАРНИХ ФУНКЦІЙ МЕДИЧНОЇ ПОЛІЦІЇ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст. В.В. ОРЛЕНКО, кандидат юридичних наук, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка1 У статті розглянуто найважливіші законодавчі акти, якими мала керуватися медична поліція на українських землях протягом XIX – на початку XX ст. для забезпечення...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство., 2006. Вип. 1. С. 7 – 19 Ser. Bibliology., 2006. № 1. P. 7 – 19 КНИГОЗНАВСТВО УДК 002(477)(091)“18/19” УКРАЇНСЬКЕ КНИГОЗНАВСТВО: ЕТАПИ РОЗВИТКУ Ярослав ІСАЄВИЧ Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України, вул. Козельницька, 4, м. Львів, 79026, Україна, тел. (0322) 70-70-22 Досліджується впровадження в Україні термінів “бібліологія” та “книгознавство”, а також розвиток книгознавчих досліджень від ХІХ ст. по 90-і рр. ХХ...»

«гУмаНІТарНий ВІСНик №28 Удк: 37.016.77 Наталія Мехедова оСНоВИ ФоРМУВаННЯ НаЦіоНаЛЬНИХ ЦіННоСТеЙ У підЛіТкіВ На УРокаХ МУЗИкИ У статті з погляду історії розкривається культурологічний аспект сприйняття національного музичного мистецтва підлітками. Розглянуто роль фольклору як рушійної сили для формування національних цінностей у підлітків на уроках музики. Наведено методи виховання в підлітків національної свідомості. Ключові слова: національна свідомість, національне музичне мистецтво,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»