WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Павлова Інна Андріївна. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (асп. кафедри української мови) “Числівник у художньому тексті ...»

-- [ Страница 1 ] --

ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙ,

затверджені на науковій раді «Українська мова»

і вченій раді Інституту української мови НАН України

впродовж 2009-2014 років

Павлова Інна Андріївна. Харківський національний педагогічний

університет імені Г. С. Сковороди (асп. кафедри української мови)

“Числівник у художньому тексті поетів-шістдесятників: структура,

семантика, функції” Протокол № 52 від 23 лютого 2009 р. (Захищена дисертація).

Зеленько Валентина Василівна. Національний авіаційний університет (асп.

кафедри української мови) “Мова драматичних творів Лесі Українки:

лексико- семантичний і когнітивно-культурологічний аспект” Протокол № 52 від 23 лютого 2009 р.

Кравченко Юлія Євгенівна. Херсонський державний університет (асп.

кафедри української мови) “Синтаксис українського драматургійного тексту” Протокол № 52 від 23 лютого 2009 р.

Вітрук Надія Любомирівна. Чернівецький національний педагогічний університет імені Ю. Федьковича (асп. кафедри історії та культури української мови) “Односкладні іменні речення в сучасній українській літературній мові: структура і функціонування” Протокол № 52 від 23 лютого 2009 р.

Мірошниченко Марія Іванівна. Одеський національний морський університет (здобув. кафедри української мови) “Nomina agentis у сучасній українській літературній мові: структура, динаміка” Протокол № 52 від 23 лютого 2009 р.

Мислива – Бунько Іванна Ярославівна. Волинський національний університет імені Лесі Українки (асп. кафедри української мови) “Складні слова в мові сучасної української преси: структура та стилістичні функції” Протокол № 52 від 23 лютого 2009 р.

Продан Юлія Петрівна. Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (асп. кафедри української мови) “Терміни-фразеологізми в українській термінографії” Протокол № 52 від 23 лютого 2009 р.

Мирончук Олександр Якович. Інститут української мови НАН України (асп.

відділу культури мови і стилістики) “Агіоніми в історії конфесійного стилю української мови” Протокол № 1засідання вченої ради Інституту української мови НАН України від 27 січня 2009 р.

Холодьон Олена Миколаївна. Інститут української мови НАН України (асп.

відділу діалектології) “Семантична варіативність дієслівної лексики в східнополіському діалекті” Протокол № 11 засідання вченої ради Інституту української мови НАН України від 10 грудня 2009 р.

Каленчук Юрій Леонідович. Інститут української мови НАН України (асп.

відділу лексикології) “Лексика літературознавчих праць М. Грушевського в контексті розвитку сучасної української літературної мови” Протокол № 11 засідання вченої ради Інституту українськоїмови НАН України від 10 грудня 2009 р.

Коваленко Борис Олексійович. Інститут української мови НАН України (докт. відділу діалектології0 “Подільський мовно-культурний ареал у формуванні української літературної мови ХІХ ст.” (докт.) Протокол № 11 засідання вченої ради Інституту української мови НАН України від 10 грудня 2009 р.

Ланова Тетяна Вікторівна. Інститут української мови НАН України (асп.

відділу граматики )“Актуалізовані граматичні одиниці сучасної української літературної мови: функціонування і суспільна оцінка” Протокол № 11 засідання вченої ради Інституту української мови НАН України від 10 грудня 2009 р.

Міщук Ігор Олегович. Інститут української мови НАН України (асп. відділу ономастики) “Ойконімія Київської області” Протокол № 11 засідання вченої ради Інституту української мови НАН України від 10 грудня 2009 р.

Мялковська Людмила Миколаївна Інститут української мови НАН України (докт. відділу культури мови і стилістики) “Мовотворчість І. НечуяЛевицького у контексті історії української літературної мови другої пол. ХІХ - поч. ХХ ст.”(докт.) Протокол № 11 засідання вченої ради Інституту української мови НАН України від 10 грудня 2009 р.

Олійник Ірина Олегівна. Інститут української мови НАН України (асп.

відділу історії мови) “Лексика іберо-романського походження в українській мові” Протокол № 11 засідання вченої ради Інституту української мови НАН України від 10 грудня 2009 р.

Голоцукова Юлія Олександрівна. Донецький національний університет (асп. кафедри української мови та прикладної лінгвістики) “Формальнограматичні типи та функціонування результативних конструкцій в українській мові” Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

–  –  –

Станіславська Людмила Василівна. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (асп. кафедри української мови0 “Семантична типологія обовязкових адвербіальних синтаксем у сучасній українській літературній мові” Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

Шаповал Катерина Миколаївна. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (асп. кафедри української мови) “Прийменниково-відмінкові форми просторової семантики на тлі первинних локативних прийменників” Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

Дорогович Наталія Омелянівна. Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника (асп. кафедри української мови) “Мовна експресія в художніх текстах українського резистансу 40-50-років XX ст.” Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

Стрілець Інна Валеріївна. Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича (асп. кафедри історії та культури української мови) “Комунікативна детермінованість особової семантики у зверненому мовленні українців” Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

Данилюк Інна Василівна. Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника (асп. кафедри української мови) “Концепт „сміх в українському художньому дискурсі початку XXI століття” Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

Григоренко Михайло Вікторович. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (асп. кафедри української мови) “Рецепція англізмів у суспільно-політичній лексиці української мови” Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

Кушмет Марія Станіславівна. Донецький національний університет (асп.

кафедри української мови та прикладної лінгвістики) “Сільськогосподарська лексика українських східностепових говірок української мови” Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

Брацун Оксана Іванівна. Запорізький національний технічний університет (асп. кафедри загальної мовної підготовки) “Синтаксис крилатих висловів в українській художній мові XIX-XX століть” Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

Алєксєєва Світлана Григорівна. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (асп. кафедри української мови) “Сурядність у простому ускладненому реченні сучасної української літературної мови” Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

Качан Леся Валентинівна. Запорізький національний університ (асп.

кафедри української мови) “Концепт „час в українській мовній картині світу” Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

Бондаренко Алла Іванівна. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (доцент кафедри методики викладання української мови та літератури) “Темпоральний світ у поетичній мові XX ст.” (докт.) Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

Величко Ганна Глебівна. Криворізький державний педагогічний університет (асп. кафедри української мови) “Паралінгвальні фразеологізми в українській етнокультурі” Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

Литовченко Ірина Олександрівна. Криворізький державний педагогічний університет (асп. кафедри української мови) “Динамічні процеси в українській військовій лексиці української мови (назви зброї, амуніції, споруд)” Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

Мислива Тетяна Анатоліївна. Національний авіаційний університет (асп.

кафедри українознавства НАУ) “Лексико-фразеологічна параметризація жіночої прози 90-х років XX - початку XXI ст. (на матеріалі прозових творів С. Майданської, Т. Зарівної, М. Матіос, Є. Кононенко)” Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

Глуховцева Ірина Ярославна. Луганський національний педагогічний університет імені Т. Шевченка ( асп. кафедри української філології та загального мовознавства) “Динаміка української фразеології кінця XX початку XXI ст.: тенденції розвитку” Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

(Захищена дисертація) Самоєнко Олена Олександрівна. Кримський гуманітарний університет (асп.

кафедри української мови) “Словотвірна структура іменників pluralia tantum в українській мові XIV-XVIII ст.” Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

Солодка Сніжана Сергіївна. Луганський національний педагогічний університет імені Т. Шевченка (асп. кафедри української мови) “Формування і структура лексики сільського будівництва і житла в історії української мови” Протокол № 53 від 27 квітня 2010 р.

Соломахін Андрій Федорович. Херсонський державний університет (асп.

каф. укр. мови та соціолінгвістики) “Становлення астрономічної лексики в українській мові” Протокол № 54 від 1 липня 2010 р.

Дубинець Зореслава Олександрівна. Кримський гуманітарний університет (асп. кафедри української мови) “Евфемізми сучасної української мови” Протокол № 54 від 1 липня 2010 р. (Захищена дисертація) (Захищена дисертація).

Юрченко Наталія Василівна. Херсонський державний університет (асп.

кафедри української мови та соціолінгвістики) “Засоби реалізації категорії часового порядку в структурі речення” Протокол № 54 від 1 липня 2010 р.

Іншакова Інна Володимирівна. Криворізький державний педагогічний університет (здобувач кафедри української мови) “Формування одоративної лексики в українській мові” Протокол № 54 від 1 липня 2010 р.

Кабиш Марина Юріївна. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (асп. кафедри стилістики укр. мови) “Звукопис в українській поезії першої половини XX ст.: семантика, функції” Протокол № 54 від 1 липня 2010 р.

Мельник Світлана Михайлівна. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (асп. кафедри української філології) “Функціонально-семантичний потенціал експресивної лексики в українській прозі кінця XX – початку XXI ст.” Протокол № 54 від 1 липня 2010 р.

Радомська Світлана Павлівна. Житомирський державний університет імені Івана Франка (асп.кафедри української мови) “Українська мова острозьких стародруків кінця XVI – початку XVII століття” Протокол № 54 від 1 липня 2010 р.

Шевченко Ірина Григорівна. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (здобувач кафедри української мови) “Сакралізація значення слова в українській мові” Протокол № 54 від 1 липня 2010 р.

Назаренко Оксана Миколаївна. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (здобувач кафедри української філології) “Реалізація категорії діалогічності в українському газетному тексті” Протокол № 54 від 1 липня 2010 р.

Нередкова Світлана Сергіївна. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля (асп. кафедри української мови) “Українське мовлення соціуму м. Луганська” Протокол № 54 від 1 липня 2010 р.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Шевчук Мирослава Віталіївна. Волинський національний університет імені Лесі Українки (асп. кафедри української мови) “Мовленнєвий жанр „проблемна стаття в структурі газетного дискурсу (комунікативно – прагматичний аспект” Протокол № 54 від 1 липня 2010 р.

Козіна Юлія Василівна. Кримський гуманітарний університет (асп. кафедри української мови) “Історія категорії істоти – неістоти в українській мові” Протокол № 55 від 28 грудня 2010 р.

Цвіркун Ольга Миколаївна. Вінницький національний технічний університет (викладач кафедри мовознавства) “Історія української термінології іконопису” Протокол № 55 від 28 грудня 2010 р.

Шеремета Вікторія Петрівна. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (асп.кафедри стилістики української мови) “Національно

– культурні стереотипи мовообразу жінки в українських народних піснях” Протокол № 55 від 28 грудня 2010 р.

Кучанська Інна Станіславівна. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (асп.кафедри сучасної української мови) “Лексична і фразеологічна система в ідіолекті О. П. Довженка” Протокол № 55 від 28 грудня 2010 р.

Туркевич Оксана Василівна. Львівський національний університет імені Івана Франка асп.кафедри прикладного мовознавства “Еволюція термінолексики методики викладання української мови як іноземної” Протокол № 55 від 28 грудня 2010 р. (Захищена дисертація) Дерев’янко Людмила Іванівна. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (асп. кафедри української мови) “Кореляція первинних і вторинних прийменників у структурі семантико – синтаксичних відношень” Протокол № 55 від 28 грудня 2010 р.

Попова Ірина Степанівна. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (доцент кафедри української мови) “Типологія категорій синтаксису української літературної мови” (докт.) Протокол № 55 від 28 грудня 2010 р.

Шевчук Наталія Петрівна. Волинський національний університет імені Лесі Українки (асп. кафедри української мови) “Граматична реалізація обєктного компонента в українській літературній мові” Протокол № 55 від 28 грудня 2010 р.

Огар Анна Осипівна. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (асп. кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі) “Вербалізація концептів „земля і „небо в українському поетичному дискурсі другої половини XX століття” Протокол № 55 від 28 грудня 2010 р.

Петренко Оксана Романівна. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (здобувач кафедри української мови) “Вербалізація сакральності в українських колядках” Протокол № 55 від 28 травня 2010 р.

Піскун Вікторія Олександрівна. Словянський державний педагогічний університет (здобувач кафедри української мови та літератури) “Динамічні процеси в україномовній пресі Донбасу XX – початку XXI ст.” Протокол № 55 від 28 травня 2010 р.

Ріпей Марина Володимирівна. Львівський національний університет імені Івана Франка (здобувач кафедри прикладного мовознавства) “Лексична норма в сучасному газетному тексті” Протокол № 55 від 28 травня 2010 р.

Ніколаєнко Ірина Олександрівна. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (доцент кафедри української філології та загального мовознавства) “Діалектно – етнографічна складова в трансформації українського художнього дискурсу кінця XX – початку XXI ст.” (докт.) Протокол № 55 від 28 травня 2010 р.

Ставнічук Віталіна Володимирівна. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (асп. кафедри української мови) “Інструктивний медичний дискурс” Протокол № 55 від 28 травня 2010 р.

Станкевич Юлія Володимирівна. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (асп. кафедри української мови) “Мовні сугестогени в текстах політичної реклами” Протокол № 55 від 28 травня 2010 р.

Мартьянова Надія Геннадіївна. Донецький національний університет (асп.

кафедри української мови та прикладної лінгвістики) “Тема – рематична організація висловлення: інтонація, порядок слів” Протокол № 55 від 28 травня 2010 р.

Тесліцька Галина Іванівна. Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича (здобувач кафедри сучасної української мови) “Семантика та синтагматика речень з напівпредикативними адєктивними компонентами” Протокол № 55 від 28 травня 2010 р.

Кісельова Анастасія Андріївна. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова ( асп. кафедри структурно – прикладної математичної лінгвістики) “Іміджеві домінанти ведучого в теледискурсі (на матеріалі розважальних програм)” Протокол № 55 від 28 травня 2010 р.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Роман Іваничук Черлене вино. Манускрипт з вулиці Руської (збірник) Серия «Історія України в романах» Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5000438 Черлене вино. Манускрипт з вулиці Руської (збірник): Фоліо; Харків; 2006 ISBN 966-03-3504-0 Аннотация У романі «Черлене вино» відтворено події ХV століття: героїчна оборона Олеського замку, маленького острівка народної волі, що кинув виклик можновладній шляхті. «Манускрипт з вулиці Руської» воскрешає перед...»

«Збірник наукових праць 77 УДК 348.14 Микола Алексієвець НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ В НАШОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: СТАН І ПРОБЛЕМИ У статті проаналізовано стан і проблеми розвитку досліджень із всесвітньої історії на кафедрі нової і новітньої історії та методики викладання історії в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Ключові слова: всесвітня історія, наукові досягнення, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира...»

«НРаритетна складоваС К И Д Е Р Ж А В Н О Г О П Рприродного парку „Гуцульщина”З Е289 А У К О В І З А П И біорізноманіття національного И Р О Д О З Н А В Ч О Г О М У Ю Випуск 25 Львів, 2009 С. 289-296 Охорона природи УДK 581.9:592/599 В.В. Пророчук РАРИТЕТНА СКЛАДОВА БІОРІЗНОМАНІТТЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ „ГУЦУЛЬЩИНА” Пророчук В.В. Раритетная составляющая биоразнообразия национального природного парка „Гуцульщина” // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2009. – Вып. 25. – С....»

«УДК 811. 161.2’ 796.03: 070 Ольга Породько-Лях Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ ТЕРМІНИ-НОМЕНИ ОСІБ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ © Породько-Лях О. В., 2012 Виявлено можливі корелятивні форми вживання термінів-номенів та здійснено їх словотвірний аналіз. Запропоновано форми вживання в різних стилях комунікації. Ключові слова: українська мова, термінологія, термін-номен, фізична культура і спорт, корелятивна форма Are revealed optimum man’s and a...»

«17. Duden Etymologie – Herkunftswrterbuch der deutschen Sprache, 2. Auflage, Dudenverlag, 1989. – 389 S.18. Longman English Dictionary Online http://www.ldoceonline.com/dictionary/intolerance.19. The Free Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.thefreedictionary.com/tolerance. Стаття надійшла до редакції 19.04.13 Юдко Л.В.,ст.препод., НА СБУ КОНЦЕПТ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ В статье рассматривается концепт толерантностькак единица дискурса спецслужб...»

«123 Випуск 16. Микола Руцький ДіяльНість ОУН і УПа На славУтчИНі (1941 – 1949 рр.) У статті висвітлюється діяльність підпільних осередків ОУН та сотень УПА на території Славутського району у 1941 – 1949 роках. Простежується рейд з’єднання УПА-Південь через Славутчину в травні 1944 року. Ключові слова: Організація українських націоналістів, Укранська повстанська армія, сотня, Славутчина. В статье освещается деятельность подпольных ячеек ОУН и сотен УПА на территории Славутского района...»

«Педагогіка УДК:378.635.5:378.383 ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ старший викладач кафедри перекладу, Сніца Т.Є. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, Хмельницький Уміння жити у полікультурному середовищі, встановлювати зв’язки з зарубіжними партнерами, якісно вирішувати професійні завдання в середовищі культурних перетинань є сьогодні ключовою умовою професійного зростання...»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО JUVENIA STUDIA Збірник студентських наукових праць З нагоди 40-річного ювілею відновлення історичного факультету / Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Черінігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Випуск 4 _ Видавець Лозовий В. М. Чернігів -1УДК 930(41/99)+37 ББК Ч48+3(0)+Т5+Х Ю 14...»

«славістів. Історія, культура, фольклор і етнографія слов'янських народів. Доповіді. – К., 1983. – С. 19; 10Русское народное поэтическое творчество. Пособие для вузов / Под. ред. П.Г. Богатырева. – М., 1956. – С. 573; Рильский М. Література і народна творчість. – К., 1958. – С. 19; 12Записки о Южной Руси / Изд. П. Кулиш. – СПб, 1856. – Т. 1. –С. 172–178; 13Там само. – С. 304; 14Stanonik M. Literary Folklorism. – P. 75; 15Словарь української мови / Упорядкував Б. Грінченко. – К., 1907. – Т. 1. –...»

«Міністерство освіти України Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА Науковий збірник ТРАДИЦІЙНІ СЮЖЕТИ ТА ОБРАЗИ Випуск перший Чернівці “Рута“ 1995 Збірник містить статті з теорії традиційних сю ж етів і образів — одного з головних розділів порівняльного літературознавства. Поряд з суто теорети чн и м и питаннями р о згля д а ється на м атеріалі творів україн ської, нім ецької, російської, а н глій ської, ф ранцузької, чеської літер атур рецепція та...»

«ББК Т3 (4 УКР 55)6-28 ПІЛЬГИ МОЖНОВЛАДЦІВ УКРАЇНИ В 1920-ті рр. В.М.Нікольський АНОТАЦІЯ Питання щодо надання різних пільг певним категоріям громадян є дуже важливим, оскільки в радянській державі його визначали серед інших, як принципову сутність нового суспільства. Декларувався принцип: «Від кожного за здібностями, кожному – за працею». В 1920-ті роки цей принцип так і не отримав втілення, навпаки його постійно порушували, перш за все, відносно правлячих кіл держави. Правляча еліта сама собі...»

«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра соціальної роботи та психології „ЗАТВЕРДЖУЮ” Декан педагогічного факультету к. т. н., доцент _ Р.О. Тарасенко „” 2010 р. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС дисципліни „ПСИХОЛОГІЯ” для підготовки фахівців 0101 „Педагогічна освіта” напряму підготовки 6.010103 „Соціальна педагогіка” АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ПСИХОЛОГІЯ” Психологія – наука, що вивчає факти, закони та...»

«1 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” МОЛДАВЧУК Ніна Миколаївна УДК [623.82+355/422/423]: (497.1) РОЗВИТОК ФОРМ І СПОСОБІВ ПРОТИПОВСТАНСЬКОЇ БОРОТЬБИ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 20.02.22 – військова історія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук ЛЬВІВ 2008 Дисертацією є рукопис. Работа викона на кафедрі теоретичних основ захисту населення і територій Інституту державного управління у сфері цивільного захисту УЦЗ України. Науковий керівник:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»