WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Том 19 Львів, 2004 С. 167-170 УДК 569.723 (599.75) Палеонтологія О.С. Климишин, І.І. Ткач ЗНАХІДКА BISON PRISCUS BOJANUS НА ...»

НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

Том 19 Львів, 2004 С. 167-170

УДК 569.723 (599.75)

Палеонтологія

О.С. Климишин, І.І. Ткач

ЗНАХІДКА BISON PRISCUS BOJANUS НА МАЛОМУ ПОЛІССІ

(ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ)

Климишин А.С., Ткач И.И. Находка Bison priscus Bojanus на Малом Полесье

(Волыно-Подолье) // Науч. зап. Гос. зприродоведч. музея. – Львов, 2004. – 19. – С. 167-170.

Приводится описание находки лобовой части черепа с роговыми стержнями западноукраинского первобытного зубра, найденного в аллювии р. Рата около с. Силец (Сокальский р-н Львовской обл.).

Klymyshyn, O., Tkach, I. The find of Bison priscus Bojanus іn the Small Polissya (Volyn-Podillya) // Proc. of the State Nat. Hist. Museum. – Lviv, 2004. – 19. – P. 167-170.

The article provides the detailed description of the frontal part of the skull with cornual rods of Bison priscus found in the alluvium of the river Rata at the village Silets in Sokal district, Lviv region.

Кожна нова знахідка викопних решток тварин доповнює уявлення про морфологію окремих видів, сприяє з'ясуванню історичних закономірностей їх розміщення, змін ареалів, чисельності та багатьох інших особливостей, які впливали на хід еволюційних подій.

На сьогодні на території заходу України відомо близько 370 місцезнаходжень кісткових фрагментів плейстоценових і голоценових хребетних, що підтверджується колекційним матеріалом і літературними даними [1, 6, 9]. Bison priscus Bojanus виявлений у 7 з 13-ти основних плейстоценових захоронень: Рудки – береги і русло р. Вишні, с. Рудки Самбірського р-ну Львівської обл.; Шутновці – берег р. Смотрич, с. Шутновці Кам'янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.; Щирець – Церковна гора на границі західної окраїни Опілля і Дністрянсько-Сянської алювіальної низовини, с. Щирець Пустомитівського р-ну Львівської обл.; Кременець – урочище Дівочі Скелі, м. Кременець Тернопільської обл.; Винява – старий піщаний кар'єр на березі р. Щирек правої притоки р. Дністер, хутір Винява, с. Радвани Пустомитівського р-ну Львівської обл.; Прийма – печерний комплекс біля с. Прийма Миколаївського р-ну Львівської обл.; Мала Уголька – печерна система Білих стін поблизу с. Мала Уголька Тячівського р-ну Закарпатської обл.; та в 1 з 2-х ранньоголоценових місцезнаходжень: Вороновиця – Барвінська гора на правому березі Дністра біля с. Вороновиця Кельменецького р-ну Чернівецької обл. Всього на території заходу України зібрано 860 фрагментів правих і лівих нижніх щелеп, осьових черепів, рогових стрижнів, різних кісток посткраніального скелета з плейстоценових відкладів та 113 різних кісток з ранньоголоценових відкладів [9].

Разом із Bison priscus в захороненнях на заході України траплялися інші парнокопитні: свиня дика – Sus scrofa L., косуля європейська – Capreolus capreolus L., олень гігантський – Megalocerоs giganteum Blum., олень шляхетний – Cervus elaphus L., олень північний – Rangifer tarandus L. (у цього виду були лісові форми), лось – Alces alces L., тур – Bos primigenius Bojanus; хижаки: ведмідь печерний – Spelaearctos spelaeus Rosenmuller, ведмідь бурий – Ursus arctos L, лев печерний – Panthera spelaea Goldfuss, вовк сірий – Canis lupus L., а також інші хребетні [9].

О.С. Климишин, І.І. Ткач Значний остеологічний матеріал по первісному зубру з території заходу України описаний М.І. Бурчак-Абрамовичем [1]. Проте для підтвердження видової належності знахідки подаємо її опис та виміри основних морфологічних параметрів.

–  –  –

М а т е р і а л і м і с ц е з н а х о д ж е н н я. Фрагмент черепа з лобною і частково лицьовою частиною із збереженими роговими стрижнями з алювіальних відкладів р. Рати поблизу с. Сілець (Сокальський р-н, Львівська обл.). Знаходиться в колекції плейстоценових тварин основного фонду Державного природознавчого музею НАН України за інв. № 1492.

В подібних умовах захоронення був зібраний значний остеологічний матеріал ранньоголоценових хребетних на Волинському Поліссі на річках Случ і Горинь [9].

Кісткові рештки чорного і буро-коричньового кольору знаходили тут на піщаних сухих і зволожених берегах, а деяких витягували з дна у прибережній зоні.

Г е о л о г і ч н и й в і к. Плейстоцен – ранній голоцен (точніший вік встановити на даний час неможливо, у зв'язку з відсутністю необхідних геологічних даних та решток інших видів з вужчим діапазоном стратиграфічного поширення).

Рис. Фрагмент черепа Bison priscus з алювію р. Рати біля с. Сілець.

О п и с і п о р і в н я н н я. Ширина лобної кості – 280 мм, товщина – 45 мм;

відстань між очними орбітами – 230 мм. Рогові стрижні короткі, широко розставлені, відходять від черепа далеко позаду очних орбіт. Перетин стрижнів округлий і лише дистальна частина незначно сплощена. Проксимальна третина стрижнів має незначний вигін, направлений уперед і дещо уверх. Дистальна третина різко звужується, вигин направлений трохи назад, утворюючи незначно виражену спіраль.

Довжина між дистальними кінцями рогових стрижнів – 670 мм. Довжина правого Рештки знайдені і люб'язно передані в музей студентами біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка В.Ю. Борецьким та Д.О. Климишиним Знахідка Bison priscus Bojanus на Малому Поліссі... 169 рогового стрижня по зовнішній кривизні від кінця до "вінчика" – 280 мм; довжина по внутрішній кривизні – 225 мм; максимальний діаметр стрижня біля основи – 90 мм;

мінімальний діаметр стрижня біля основи – 75 мм; максимальний діаметр стрижня на віддалі 3 см від кінця – 44 мм; мінімальний діаметр стрижня на тій же віддалі – 23 мм. Довжина лівого рогового стрижня по зовнішній кривизні від кінця до "вінчика" – 275 мм; довжина по внутрішній кривизні – 225 мм; максимальний діаметр стрижня біля основи – 79 мм; мінімальний діаметр стрижня біля основи – 78 мм;

максимальний діаметр стрижня на віддалі 3 см від кінця – 32 мм; мінімальний діаметр стрижня на тій же віддалі – 26 мм. На поверхні стрижнів є виразні поздовжні борозни і гребені. Кісткова речовина щільна, колір кості кремово-бурий.

Порівняння вимірів рогових стрижнів з описаним у літературі [9] подані у таблиці.

Таблиця Виміри рогових стрижнів Bison priscus

–  –  –

Пр и м і т ка: 1 – екземпляр з м. Коломиї Івано-Франківської обл.; 2,3 – з с. Сілець Сокальського р-ну Львівської обл.

Центри походження бізонів ще остаточно невідомі. Вважається, що найбільш раннім представником роду Bison є B. sivalensis Lydekker, який відомий з пізнього пліоцену Індії (Сиваліки). В Європу бізони проникли в самому ранньому плейстоцені (короткорогі форми – B. tamanensis і B. voigtstedtensis). Пізніше примітивні форми послідовно заміщувались також короткорогими, проте більш високоорганізованими формами B. schoetensacki Freudenberg (schoetensacki, lagenocornis), далі, у середньому і пізньому плейстоцені довго- і короткорогими формами B. priscus (gigas, priscus, mediator, longicornis), а в ранньому голоцені B. priscus (mediator, deminutus) і B. bonasus L. (bonasus, hungarorum, caucasicus) [2, 10].

Перебування західноукраїнського Bison priscus на території Поділля, Передкарпаття і Закарпаття протягом плейстоцену – раннього голоцену пов'язують з формуванням тут тундростепового біому на основі трав’яних стадій тайгових сукцесійних систем шляхом вселення травоїдних із вже існувавших південних степів на фоні дефіциту тепла і вологи [3, 4, 5].

Серед найважливіших екологічних чинників, які спричинили вимирання Bison priscus у ранньому голоцені, були зміни праландшафтів і рослинних угруповань під дією тектонічних та ерозійних процесів, розвитком карстового рельєфу, коливань температури. У пізньому плейстоцені-ранньому голоцені, О.С. Климишин, І.І. Ткач внаслідок розмиву вододільних платоподібних підвищень, відбувалося скорочення степових рівнинних просторів, що створювало несприятливі умови для існування B. priscus. Поряд із природними чинниками, на зменшення чисельності популяцій багатьох видів хребетних у цей час почала істотно впливати людина. Як приклад можна навести дані з палеолітичної стоянки Кормань IV на правому березі Дністра в Сокирянському р-ні Чернівецької обл., де були виявлені кісткові рештки 12 мамонтів (Mammuthus primigenius Blumenback), 37 особин Rangifer tarandus, 10 – Bison priscus та ін. [8].

У ранньому голоцені, разом із Bison priscus, на заході України існував інший вид з цього роду – B. bonasus, та деякі інші представники родини порожнисторогих, проте до 18 ст. всі дикі форми, які не вимерли природним шляхом (зубр, тур, сарна), були знищені людиною. Деякі з них були пізніше штучно відновлені та інтродуковані. Тепер в Україні, завдяки роботам з реакліматизації аборигенних видів, рід Bison представлений зубром, або бізоном європейським – гібридною кавказько-біловезькою формою [7].

Висновки

Досліджений фрагмент черепа належить західноукраїнському короткорогому Bison priscus, що підтверджують морфометричні параметри зразка, аналіз літературних даних і порівняння описаного зразка із рештками цього виду в колекції Державного природознавчого музею НАН України. Разом із описаною знахідкою були виявлені інші рештки четвертинних хребетних, дослідження яких дозволить у подальшому визначити фауністичний склад Сілецького місцезнаходження і уточнити його геологічний вік.

1. Бурчак-Абрамович Н.Й. Ископаемые быки Старого Света. – Баку, 1957. – С. 5-260.

2. Година А.Я., Громова В.И., Соколов И.И. и др. Отряд Artiodactyla. Парнопалые // Основы палеонтологии. Млекопитающие. – М., 1962. – С. 337-410.

3. Давид А.И., Свистун В.И. Остатки бизонов из верхнеплиоценовых и нижнеплейстоценовых отложений Молдавии и юга Украины // Биостратиграфия антропогена и неогена юго-запада СССР. – Кишинев: Штиинца, 1981. – С. 3-15.

4. Жерихин В.В. Избранные труди по палеоэкологии и филоценогенетике. – М.:

Товарищество научных изданий КМКА. – 2003. vi + 542 с.

5. Логвиненко В.Н. Хоботные (Proboscidea) плиоцена-раннего плейстоцена Украины // Вісн.

Націон. наук.-природнич. музею. – Київ, 2001. – С. 92-104.

6. Пастернак С.І., Левицький В.Т. Монографічні колекції палеонтологічних фондів науковоприродознавчого музею АН УРСР. – Київ, 1963. – 35 с.

7. Ссавці України під охороною Бернської конвенції / За ред. І.В. Загороднюка. – Київ, 1999. – 224 с. – (Праці теріологічної школи, вип. 2).

8. Татаринов К.А. Фауна позвоночных стоянки Кормань IV // Многослойная палеолитическая стоянка Кормань IV. – М.: Наука, 1977. – С. 112-118.

9. Татаринов К.А. Позднекайнозойские позвоночные запада Украины. – Луцк: Надстырье, 2000. – 254 с.

10. Флеров К.К., Давид А.И. Род Bison H. Smith, 1827 // Плейстоцен Тирасполя. – Кишинев:

Штиинца, 1971. – С. 156-165.

Державний природознавчий музей НАН України, м. ЛьвівПохожие работы:

«Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 33 Collection of scientific works. – 2012. – Issue 33 “ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ” “EFFICACY PUBLIC ADMINISTRATION” УДК 35.075.5:364.013(477) Т. Денисенко СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ Проаналізовано становлення та розвиток системи соціального захисту населення в Україні з урахуванням соціально-економічних та культурних процесів, які відбувалися в суспільстві. Ключові слова: доброчинність, соціальний...»

«Серія “Історичне релігієзнавство”. Випуск 6 201 УДК 177 О. Р. Липка, кандидат філософських наук, в. о. доцента кафедри гуманітарних дисциплін Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка ВІДПОВІДЬ ХРИСТИЯНСТВА НА МОРАЛЬНИЙ ЗАНЕПАД УКРАЇНСЬКОГО УСПІЛЬСТВА У статті висвітлено ідею про те, що раніше традиція відігравала важливу роль в “успадкуванні” християнської релігії. Нині брак духовного коріння і глибокого внутрішнього навернення до Христа є проблемою багатьох християн в...»

«Ключові слова: води, водні об’єкти, водний фонд України, водні відносини. Аннотация Джуган В. О. Состав водного фонда Украины. – Статья. В данной статье проводится анализ понятия и современного состояния водного фонда Украины, а также классификация водных объектов с целью практически-теоретического анализа водных отношений. Ключевые слова: воды, водные объекты, водный фонд Украины, водные отношения. Summary Dzhugan V. O. Ingredients of the water fund of Ukraine. Article. In this article the...»

«Яремова І.В. Розвиток законодавства та наукової думки про виникнення права власності на українських землях. Summary Melnychenko O. Legal status of spouses in the legislation of Ukraine and countries of the EU. The article deals with the growth of personal and property alliances with a foreign element which face the choice of law. The legal status of the spouses is used to establish the boundary between civil and family law at the institution of jus in rem of the spouses. A circle of individuals...»

«ISSN 2075-1478. Педагогічні науки. 2015. № 63 УДК 37.091.4Максим.(092)(477)»1651/1715» ОЛЕСЯ ПОГРІБНЯК (Полтава) КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ІВАНА ІОАННА МАКСИМОВИЧА 1651 1715 РР. Виокремлено і проаналізовано комплекс ключових чинників формування педагогічного світогляду Івана (Іоанна) Максимовича в освітньому просторі кінця XVII – початку XVIII ст. Ключові слова: Іван (Іоанн) Максимович, світогляд, педагогічний світогляд, педагогічна діяльність, чинники формування...»

«Конференція. Тема «Розвиток засобів зв’язку»Зміст: 1. Історія створення супутникового зв'язку.2. Супутники зв'язку типу «Радуга» і «Молния».3. Система «Інтерсупутник»4. Газети і книги через супутник 5. Організація «Інмарсат» 6. «Коспас» космічний рятівник 7. Телевізійна мережа зв'язку 8. Оптичні лінії зв'язку 9. Телефон, телеграф 10. Розвиток Єдиної автоматизованої системи зв'язку (ЄАСЗ) Історія створення супутникового зв'язку. Світ зірок та планет з давніх часів притягував увагу людей. Ближче...»

«ДЖЕРЕЛО: http://litopys.org.ua/ Макс ВЕБЕР ПРОТЕСТАНТСЬКА ЕТИКА І ДУХ КАПІТАЛІЗМУ Київ — 1994 ЗМІСТ Олександр Погорілий. Макс Вебер і його класична праця. Попередні зауваження до «Збірника праць з соціології релігії» Примітки ПРОТЕСТАНТСЬКА ЕТИКА І ДУХ КАПІТАЛІЗМУ І. Постановка проблеми 1. Віросповідання і соціальне розшарування 2. «Дух» капіталізму 3. Концепція покликання у Лютера. Завдання дослідження Примітки II. Професійна етика аскетичного протестантизму 1. Релігійні засади світського...»

«Серія «Історичні науки», 2013 Рецензії та огляди Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и Русская империя. История «предательства» / Т. Г. Таирова-Яковлева. – М.: Центрполиграф, 2011. – 525 с. Актуальність теми, як і результати дослідження загалом, що знайшли своє втілення в пропонованій монографії, зумовлюють посилену увагу істориків до чергової праці відомої дослідниці «мазепіани» Санкт-Петербурзького університету Т. ТаїровоїЯковлєвої. Її нова книга відразу знайшла чимало читачів як у Росії, так...»

«УДК (477.54) «XVIII/XXІ» Т. В. АРЗУМАНОВА, канд. іст. наук, доцент, ХНУБА, Харків СОЦІОКУЛЬТУРНА ІЗОЛЯЦІЯ ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ЕТНОКОНФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ РОСІЯН – СТАРООБРЯДЦІВ Проаналізовано традиційну культуру сучасних старообрядців Харкова, виявленно умови збереження та ретрансляції наступним поколінням етноконфесійної спадщини старообрядництва. Зроблено висновок про високий ступінь збереження провідних елементів їх культури, які виступають маркерами етнічної, конфесійної...»

«1 Національна академія наук України Інститут історії України Відносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917–1938 рр.) Том 2 Київ Відносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917–1938 рр.). Том 2. Відповідальний редактор В. Смолій. — К.: Інститут історії України НАН України, 2013. — 812 с. У колективній монографії вперше в історіографії досліджуються відносини створеної вождями більшовицької партії держави-комуни...»

«БІБЛІОТЕКА ВЧИТЕЛЯ Тучапська Г.В. українська мова конспекти уроків 4 клас Частина І До підручника Захарійчук М.Д., Мовчун А.І. ТЕрноПІЛь навЧаЛьна кнИГа — БоГДан УДК 811.161.2:371.32 ББК 74.268.1 Укр Т 92 Серію «Бібліотека вчителя» засновано в 2007 році Рецензенти: кандидат педагогічних наук, доцент Онишків З.М. вчитель вищої категорії, старший вчитель Походжай Н.Я. Тучапська Г.в. Т 92 Українська мова : конспекти уроків : 4 клас : до підр. Захарійчук М.Д., Мовчун А.І.) : в 2-х ч. Ч. І /...»

«287 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Олександра В. Фарат ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЬВІВЩИНИ У статті досліджено інвестиційний потенціал Львівської області, проведено аналіз впливу сприятливих передумов та негативних чинників на інвестиційний потенціал регіону. Сформульовано конкретні пропозиції щодо ефективного вирішення поставлених задач. Ключові слова: інвестиції; інновації; інвестиційний потенціал регіону; інвестиційні ресурси;...»

«ІНТЕГРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ У НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ О. САЛОМАТІН доктор юридичних наук, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри теорії держави і права та політології, керівник Науково освітнього центру порівняльної правової політики (Пензенський державний університет) Ю ридична компаративістика як певний кластер загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін компаративістського змісту для юристів (порівняльне правознавство — порівняльне державознавство...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»