WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ЗОВНІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ Київ ББК 74.261я721 К 56 УДК 811.373.161.1 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/12-1305 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Український центр оцінювання якості освіти

ЗОВНІШНЄ

ОЦІНЮВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Київ

ББК 74.261я721

К 56

УДК 811.373.161.1

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист №1/12-1305 від 03.04.06)

Коваленко Л., Глазова О., Ломакович С. та ін.

К 56 Зовнішнє оцінювання з української мови. Інформаційні матеріали. — К.: УЦОЯО, 2006. —

40 с.

ISBN 966-637-459-5

Навчальний посібник «Зовнішнє оцінювання з української мови. Інформаційні матеріали» знайомить випускників загальноосвітніх навчальних закладів, їхніх батьків і вчителів з програмовими вимогами, формами тестових завдань, структурою та змістом, а також правилами проходження тестування.

У запропонованому демонстраційному варіанті тестового зошита учні можуть виконати завдання та заповнити бланки відповідей, аналогічні тим, з якими вони працюватимуть під час зовнішнього оцінювання.

Для випускників, учителів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів вищих навчальних закладів.

ББК 74.261я721 © Центр тестових технологій, 2006 © Український центр оцінювання якості освіти, 2006 © Видавництво «Факт», оригінал-макет, ISBN 966-637-459-5 художнє оформлення, 2006 Шановнi випускники!

У 2006 році в Україні розпочато запровадження зовнiшнього незалежного оцiнювання навчальних досягнень випускникiв загальноосвітніх навчальних закладів. Узявши у ньому участь, Ви матимете додаткову можливiсть зарахувати отримані результати, за власним бажанням, як державну пiдсумкову атестацiю (з української мови й алгебри і початків аналізу чи iсторiї України ХХ – початку ХХl ст.) та як вступнi випробування до вищих навчальних закладiв (з української мови й математики чи історії).

Зовнішнє оцінювання здійснюється у формi письмового тестування з дотриманням однакових вимог і умов для всiх його учасників. Готує матеріали й організовує процедуру проведення тестування Український центр оцiнювання якостi освiти. Програмові вимоги з предметів укладено вiдповiдно до навчальних програм середніх загальноосвiтніх навчальних закладів і програм вступних випробувань до вищих навчальних закладiв України. Розробляючи технологію тестування, фахівці врахували кращий вiтчизняний і світовий досвiд.

Пропонуємо Вашiй увазi iнформацiйнi матеріали, головне завдання яких – допомогти Вам пiдготуватися до тестування. У них викладено вимоги, структуру й зміст зовнішнього оцінювання. Готуючись до тестування, ознайомтеся з правилами проходження зовнiшнього оцiнювання, а також, стежачи за часом, виконайте запропоновані завдання та самостiйно заповніть бланки вiдповiдей.

Додаткову iнформацiю щодо зовнiшнього оцiнювання Ви можете отримати на сайтi: www.

ukrtest. org.

Скористайтеся цим шансом, перевiрте себе та приймiть власне рiшення щодо зарахування результатів.

–  –  –

Зовнiшнє оцiнювання в запитаннях і вiдповiдях Якi матерiали можна використовувати, готуючись до зовнiшнього оцiнювання?

Готуючись до зовнiшнього оцiнювання, можна використовувати такi матерiали:

1. Пiдручники та посiбники з української мови, рекомендованi Мiнiстерством освiти i науки України.

2. Iнформацiйнi матерiали «Зовнiшнє оцінювання з української мови», які мiстять програмовi вимоги, демонстрацiйний варiант тестового зошита й бланки вiдповiдей А і Б.

Поради щодо роботи з iнформацiйними матерiалами

1. Ознайомтеся з роздiлом, який стосується програмових вимог до зовнiшнього оцінювання з української мови.

2. Ознайомтеся з iнструкцiями до кожної частини тесту, це допоможе Вам у процесі тестування краще зрозумiти iнструкцiї та зекономити час для виконання завдань.

3. Ознайомтеся з бланком А, у якому Ви за допомогою умовних позначень фiксуватимете результати виконання завдань; бланк складається з кiлькох частин, якi передбачають рiзнi способи позначення цих результатiв. На бланку Б напишіть творчу роботу. Рекомендований час для роботи із завданнями Частини 1 – 75 хвилин, Частини 2 – 60 хвилин.

Як довго триває оцінювання?

Тестування з української мови триватиме без перерви 2 години 30 хвилин. Із них iнструктаж – 15 хвилин, виконання завдань тестового зошита й заповнення бланків відповідей А і Б – 2 години 15 хвилин.

Де проводитиметься зовнішнє оцінювання?

Коли потрiбно прибути на мiсце оцінювання?

Мiсце тестування, дату й час указано в запрошеннi, яке Ви отримаєте в школi. Запрошення є перепусткою до пункту тестування, i без нього Вам не дозволять узяти участь у зовнiшньому оцiнюваннi.

На мiсце тестування необхiдно прибути щонайменше за 30 хвилин до початку. Якщо Ви прийдете до аудиторії/класу пiсля початку тестування, Вам не дозволять узяти в ньому участь.

Що необхiдно з собою взяти?

На тестування Вам необхiдно взяти запрошення, що засвідчує Вашу участь у зовнiшньому оцiнюванні, й паспорт. Якщо Ви ще не отримали паспорта, необхiдно мати при собі свiдоцтво про народження та завiрену директором школи довiдку з печаткою і Вашою фотографiєю.

Не забудьте взяти капiлярну чи гелеву ручку з чорнилом/пастою насиченого чорного кольору.

Чи придiляється увага iнформацiйнiй безпецi зовнішнього оцінювання?

Пiд час зовнiшнього оцiнювання придiляється велика увага iнформацiйнiй безпецi. Матерiали тестування до пунктiв проведення доставляють спецiальним зв’язком.

Важливою складовою системи захисту є спецiальний пластиковий пакет, у якому матерiали надходять до кожної аудиторiї. Процедура проведення тестування зобов’язує, щоб інструктор запросив одного з учасникiв засвiдчити цiлiснiсть пакета, перш ніж його розкриють. Пакет вважають неушкодженим, якщо з одного боку (там, де нанесено лiнiю розрiзу) вiн суцiльний, а з iнших є смуга з написом:

«Український центр оцiнювання якостi освiти». Її вiдсутнiсть хоча б на одному з указаних мiсць пакета свідчитиме про те, що його незаконно вiдкрили до тестування, а потiм запаяли й принесли в аудиторiю.

Якщо пакет не ушкоджений, учасник тестування засвідчує цей факт своїм пiдписом у протоколi проведення зовнiшнього оцiнювання. Якщо виявлено, що пакет відкривали до початку іспиту, про це обов’язково необхідно записати до протоколу.

Роботи учасникiв зовнiшнього оцiнювання кодують за допомогою штрих-кодiв, укладають у такi самі спецiальнi пластиковi пакети й доставляють до Українського центру оцiнювання якостi освiти.

Як опрацьовують результати зовнiшнього оцінювання?

Бланки, до яких учасники тестування вносили вiдповiдi на завдання закритої форми, сканують i опрацьовують за допомогою комп’ютерної програми.

Вiдкритi завдання з розгорнутою вiдповiддю перевiряють два або три екзаменатори за єдиними критеріями та схемами оцінювання. Роботи учасників тестування вони отримують закодованими.

До складу груп незалежних екзаменаторiв Центр запрошує досвiдчених учителiв загальноосвітніх навчальних закладів, викладачiв вищих навчальних закладiв, якi пройшли попередню пiдготовку.

Кому надають iнформацiю про результати зовнішнього оцінювання?

Де можна отримати результати зовнішнього оцінювання?

Iнформацiєю про результати зовнішнього оцінювання можуть скористатися лише його учасники.

У школi Ви отримаєте сертифiкат Українського центру оцiнювання якостi освiти, у якому буде вказано Ваш результат. Його буде подано в стандартизованих шкалах вiд 1 до 12 та вiд 100 до 200 балів. За Вашим бажанням результат зовнiшнього оцiнювання може бути зараховано як бал державної пiдсумкової атестацiї (лист 1/9-128 вiд 02.03.06 Мiнiстерства освiти i науки України «Про порядок закiнчення навчального року та проведення державної пiдсумкової атестацiї у загальноосвiтнiх навчальних закладах у 2005–2006 н.р.»), а також як результат вступного iспиту до вищих навчальних закладiв (пп. 11, 16, 24 Умов прийому до вищих навчальних закладiв України, затверджених наказом МОНУ № 71 вiд 01.02.06).

Для цього необхiдно подати сертифiкат або його завiрену копiю адмiнiстрацiї навчального закладу, у якому Ви навчаєтеся, або до приймальної комiсiї вищого навчального закладу, куди Ви плануєте вступати.

Правила проходження зовнiшнього оцiнювання Цi правила стосуються кожного учасника зовнiшнього оцінювання i дiють упродовж усього перiоду складання тесту. Про порушення, допущені пiд час тестування, інструктори записують до протоколу.

На пiдставi отриманої iнформацiї його результати може бути анульовано.

Шановний учаснику зовнішнього оцінювання!

Прибудьте до мiсця проведення зовнiшнього оцiнювання щонайменше за 30 хвилин до його початку. Якщо Ви прийдете до аудиторії/класу пiсля початку тестування, Вам не дозволять узяти в ньому участь.

Мiсце проведення, дату й час тестування зазначено в запрошеннi, яке Ви отримаєте в школi. Запрошення є перепусткою до примiщення, де проводять тестування. Вам також потрiбно мати iз собою паспорт. Без запрошення й паспорта Вам не дозволять узяти участь у зовнiшньому оцiнюванні.

Особи, якi супроводжують Вас, не можуть перебувати в примiщеннi, де вiдбувається тестування.

До аудиторiї Вас запросить iнструктор, який укаже Ваше мiсце в нiй (номер мiсця вiдповiдатиме Вашому номеру в списку на дверях аудиторiї та протоколi проведення зовнiшнього оцiнювання). Заборонено мiнятися мiсцем з iншим учасником зовнiшнього оцiнювання.

Пiд час тестування не можна спiлкуватися з iншими його учасниками. Якщо виникла проблема, пiднесiть руку, i до Вас пiдiйде iнструктор, щоб допомогти. Не можна ставити запитання, якi стосуються змiсту завдань.

Пiд час тестування не можна їсти, пити й виходити з аудиторiї.

Якщо пiд час тестування Вам потрiбно вийти, пiднесiть руку, але врахуйте, що час на виконання роботи не буде продовжено.

Пiд час тестування заборонено користуватися будь-якими матерiалами чи посiбниками, а також папером, олiвцями, пейджерами, книжками, маркерами, плеєрами з навушниками, мобiльними телефонами, будь-якими електронними та фотографiчними засобами. Не берiть цих речей iз собою, щоб не ускладнювати роботи собi й органiзаторам тестування. Вам буде вказано мiсце, де Ви залишите всi особистi речi.

Ви зобов’язанi виконувати вказiвки iнструктора.

Якщо було порушено процедуру тестування, Ви маєте право подати скаргу в той самий день до апеляцiйної комісії, адресу якої буде написано у Вашому запрошеннi.

Iнструктори можуть позбавити Вас права складати тест i випровадити з аудиторiї за:

• спробу складати тест за iншого учасника тестування;

• використання будь-яких посiбникiв, пов’язаних з предметом тестування;

• порушення дисциплiни;

• спробу надати чи одержати допомогу, спiлкування пiд час тестування в будь-якiй формi з iншою особою щодо змiсту тесту;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• спробу винести тестовi завдання (у будь-якому виглядi) з аудиторії, де проводиться тестування;

• запiзнення на початок тестування;

• спробу залишити кiмнату без дозволу пiд час тестування;

• порушення правил поведiнки, зазначених у цiй iнструкцiї чи записаних у матерiалах зовнiшнього оцiнювання.

Програмові вимоги зовнішнього оцінювання з української мови Розділ програми Опис вимог Фонетика. Графіка Фонетика як розділ мовознавчої науки про зву- Розрізняти звуки мови й мовлення, ковий склад мови. визначати в словах голосні, тверді і м’яЗвуки мови й звуки мовлення. Голосні й при- кі, дзвінкі й глухі приголосні, ненагологолосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі шені й наголошені голосні; ділити слово й глухі. на склади; визначати звукове значення букв Позначення звуків мовлення на письмі. Алфа- у слові. Визначати місце букв в алфавіті, віт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значен- розташовувати слова за алфавітом; розпізня букв я, ю, є, ї, щ. навати явища уподібнення приголосних Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й не- звуків, спрощення в групах приголосних, наголошені склади. основні випадки чергування голосних і приголосних звуків, чергування у-в, і-й.

Уподібнення приголосних звуків.

Спрощення в групах приголосних.

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Основні випадки чергування у-в, і-й.

Лексикологія. Фразеологія Лексикологія як учення про слово. Ознаки сло- Пояснювати відомі слова; добирати ва як мовної одиниці. Лексичне значення слова. до слів синоніми й антоніми та викориБагатозначні й однозначні слова. Пряме та пе- стовувати їх у мовленні; вживати слова реносне значення слова. в переносному значенні. Знаходити в текОмоніми. Синоніми. Антоніми. сті й доречно використовувати в мовленні Лексика української мови за походженням. вивчені групи слів; пояснювати значенВласне українська лексика. Лексичні запозичення ня фразеологізмів, приказок, прислів’їв, з інших мов. крилатих висловів, правильно й комуЗагальновживані слова. Професійна, діалектна, нікативно доцільно використовувати їх розмовна лексика. Терміни. у мовленні.

Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання. Застарілі й нові слова (неологізми).

Нейтральна й емоційно забарвлена лексика.

Поняття про стійкі сполуки слів і вирази: фразеологізми, приказки, прислів’я, афоризми.

Типи словників.

Будова слова. Словотвір Будова слова. Основа слова й закінчення. Зна- Відділяти закінчення слів від осночущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закін- ви, членувати основу на значущі частини, чення. добирати спільнокореневі слова, слова Словотвір. Твірні основи при словотворен- з однаковими префіксами й суфіксами;

ні. Основа похідна й непохідна. Основні способи розрізняти форми слова й спільнокоресловотворення в українській мові: префіксальний, неві слова, правильно вживати їх у мовпрефіксально-суфіксальний, суфіксальний, безсу- ленні; визначати спосіб творення відомих фіксальний, складання слів або основ, перехід слів.

з однієї частини мови в іншу.

Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників.

Складні слова. Способи їх творення. Сполучні голосні [о], [е] у складних словах.

Розділ програми Опис вимог Морфологія Морфологія як розділ мовознавчої науки про Визначати, що вивчає морфологія.

частини мови. Розпізнавати іменники, визначати їх заменник як частина мови: значення, морфоло- гальне значення, морфологічні ознаки, гічні ознаки, синтаксична роль. синтаксичну роль, належність іменників Іменники власні та загальні, істоти й неістоти. до певної групи за їх лексичним значенРід іменників: чоловічий, жіночий, середній. ням, уживаністю в мовленні; визначати Іменники спільного роду. основні способи творення іменників; праЧисло іменників. Іменники, що вживаються вильно відмінювати іменники, відрізняти в обох числових формах. Іменники, що мають лише правильні форми іменників від помилформу однини або лише форму множини. кових; використовувати іменники в мовВідмінки іменників. Відміни іменників: перша, ленні, послуговуючись їх виражальними друга, третя, четверта. Поділ іменників першої та можливостями.

другої відмін на групи. Особливості вживання та написання відмінкових форм. Буква -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників другої відміни. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини.

Невідмінювані іменники в українській мові. Відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ та імен по батькові.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«Вісник Національного університету водного господарства та природокористування УДК 631.11:332.64:330.3 Богінська Л. О., ст. викладач, аспірант (Сумський національний аграрний університет) РОЗВИТОК ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОРДАСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Визначено місце еколого-економічної оцінки якості ґрунтів в організації раціонального землекористування. Проведено оцінку земель в регіональному аспекті за окремими напрямками екологічної якості ґрунтів. Определено место...»

«УДК 78.2У; 78.421 Чорнобай Мирослава Юріївна, здобувач кафедри історії музики Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка e-mail: miroslava7977@gmail.com ПІАНІСТИ-КОМПОЗИТОРИ З УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ФАХОВОГО МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА ТА ОСВІТИ ФРАНЦІЇ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ У статті окреслено найістотніші аспекти фортепіанного мистецтва українства на французьких землях. Прослідковано засади становлення творчої особистості провідних представників українського піанізму у середовищі...»

«УВАГА! ФОТОКОНКУРС Напиши нам про своє улюблене дерево. Сфотографуйся з ним і надішли фото та розповідь на адресу dabida@mis.lviv.ua. Чому ти вважаєш його чарівним? Чим воно привернуло твою увагу? Переможці отримають по примірнику книги „Пригоди в Чарліссі” а їхні розповіді, і фото будуть надруковані у рубриці „Деревоказка” в 2015 році. „ ” 2015. 92405, 89460. Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень КВ № 18209-7009ПР від 05.10.11 р. № 11 (77) 2014. 2 Мічіо Кайку. Майбутнє людства. 12...»

«Любомир Випар ДМИТРО ДОРОШЕНКО — ВИДАТНИЙ ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ І БІБЛІОГРАФІЇ Дмитро Іванович Дорошенко (1882—1951), історик широкої еруди­ ції і автор численних наукових і публіцистичних праць, у своїй нау­ ковій творчості присвятив спеціяльну увагу історіографічним і бібліо­ графічним дослідженням. Не зважаючи на те, що ці дві ділянки зай­ мають вийняткове місце в його творчій спадщині, дотепер не появи­ лися жодні обширніші дослідження, присвячені бібліографічним і істо­...»

«ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 2 (52), 2013 р. ББК 63.1(4Укр) «ЗВИЧАЙНА СХЕМА «РУССКОЇ» ІСТОРІЇ.» М.ГРУШЕВСЬКОГО В ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ОЦІНКАХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ Н.І.Романцова АНОТАЦІЯ У статті розглядаються питання щодо історіографічного аналізу українськими вченими «Звичайної схеми «русскої» історії й справи раціонального укладу історії східного слов'янства» М.Грушевського. Історіографічне дослідження дає можливість проаналізувати значний пласт літератури, присвяченої концептуальній...»

«І. С. Накашидзе кандидат філологічних наук, викладач (ДНУЗТ) Багатогранність проблеми батьківщини у ліриці О. Гай-Головка Стаття присвячена аналізу творчої спадщини україномовного письменника Канади другої половини ХХ ст. родом з Поділля Олекси ГайГоловка. Об'єктом дослідження є тема життя української діаспори у Канаді у зв'язку із художнім втілення образів малої та другоїбатьківщин у ліриці поета. Ключові слова: образ батьківщини, опозиція чужина – батьківщина. Статья посвящена анализу...»

«Новий тип суспільства, безпосередньо пов’язаного з інформацією, природно, диктує нові форми і прийоми, підходи і розуміння інформаційної роботи професор Валерій Іванов Jan Schmidt Das Neue Nets Merkmale, Praktiken und Folgen des Web 2.0 UVK Ян Шмідт Нова мережа: Ознаки, практики і наслідки веб 2.0 Посібник для вузів Київ Центр Вільної Преси Академія Української Преси УДК 004.777Web2.0 ББК 32.973.202 Ш73 ISBN 978-966-2123-44-9 Ян Шмідт Ш73 Нова мережа: Ознаки, практики і наслідки веб 2.0:...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА СТОЯН Тетяна Андріївна УДК 94(477):351.751.51920/1930 ПОЛІТИЧНА ЦЕНЗУРА В УРСР У 20-30-ті рр. ХХ ст. 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі історії та філософії історії Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України....»

«УДК 728.83(477.51)192/193 М.М.Будзар Історичні трансформації садиби Галаганів у Сокиринцях: 1927–1933 рр. (за матеріалами А.І.Степовича та В.І.Маслова) У статті розглянуто причини та наслідки історичних трансформацій садиби родини Галаганів у селі Сокиринці на Чернігівщині внаслідок припинення її функціонування у цьому соціокультурному статусі. Аналіз базується на матеріалах вчених, котрі досліджували стан садиби за період з 1927 до 1933 рр. Ключові слова: історичні трансформації, сільська...»

«ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО ОЄРІЯ: ІСТОРІЯ Бнпігск І и и _ ВІННИЦЬКИМ д е р ж а в н и й п е д а г о г і ч н и й УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО НАУКОВІ ЗАПИСКИ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ і випуск ВІННИЦЯ УДК 9 ББК 63.3(0) Н-34 Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. І. Серія: Історія: Збірник наукових праць. /За заг. ред. проф.П.С. Г ригорчука./Вінниця, 1999. 181 с. Рекомендовано до друку...»

«ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. 2012. № 27 УДК 94(477)»953/1964»:316.3 О. В. Тєвікова ДЕСТАЛІНІЗАЦІЯ 1953-1964 РОКІВ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СУСПІЛЬНИЙ СВІТОГЛЯД У статті досліджується неоднозначна і суперечлива доба правління М. Хрущова, позначена суспільно-політичною, соціально-економічною та культурною лібералізацією. Вивчається вплив найбільш важливих для населення реформ десталінізації й відповідні зміни парадигми мислення українських громадян. Ключові слова: десталінізація, ліберальні...»

«Збірник наукових праць. Частина 2, 2011 УДК 371. 13:378(410) Тетяна Григор’єва, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської мови Житомирського державного університету імені Івана Франка ІНДИВІДУАЛЬНІ МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДОРОСЛИХ У статті на основі аналізу змісту підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у Великій Британії представлено основні групи методів навчання дорослих іноземних мов; висвітлено критерії відбору...»

«РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ, АНОТАЦІЇ ПОЛОНСЬКИЙ М. СПОГАДИ СВЯЩЕНИКА / УПОРЯДНИКИ Є. МАРХОВСЬКА, О. ТАРАСЕНКО. – К.: ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМ. М. С. ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ; ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА, 2010. – 360 С.: ІЛ. Спогади являють собою згусток людської пам’яті, помножений на щире ба жання бути почутим наступними поколіннями, залишити по собі слід у духовно му житті свого народу. Саме цим вони і приваблюють читачів. Існує...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»