WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 49 |

«Роман Лозинський ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ЛЬВОВА (у контексті суспільного розвитку Галичини) Льв ів Видавничий центр ЛНУ ім ен і Івана Франка ББК C73 (4 УКР31-2ЛЬВ)-234 Т3 (4 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Мін істерство освіти і на уки України

Льв івський нац іон альний ун іверситет імен і Івана Франка

Роман Лозинський

ЕТНІЧНИЙ СКЛАД

НАСЕЛЕННЯ

ЛЬВОВА

(у контексті

суспільного розвитку

Галичини)

Льв ів

Видавничий центр ЛНУ ім ен і Івана Франка

ББК C73 (4 УКР31-2ЛЬВ)-234

Т3 (4 УКР31-2ЛЬВ)

Л-72

УДК 911.3 : [314 + 572.9] (477.83 /. 86 – 25)

Рецензен ти:

д-р геогр. наук, проф. Я. І. Жу панс ьк ий (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича);

д-р геогр. наук, проф. О. І. Шаблі й (Львівський національ ний університет імені Івана Франка);

канд. екон. наук, проф. Є. П. Качан (Тернопільська академія народного господарства);

канд. іст. наук, доц. А. Г. Д анилю к (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Рекомендовано до друку Вченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка. Протокол № 9/9 від 24 вересня 2003 р.

Лозинський Р. М. Lozy ns’ ky i R. M.

Етнічний склад населення Львова Ethnic Composition of Population of Л-72 (у контексті суспільного розвитку Гали- Lviv (in the context of public development чини). – Львів, 2005. – 358 с. of Halychyna). – Lviv, 2005. – 358 p.

ISBN 966-613-378-4 The dynamics of ethnic composition of population of Lviv since the time of foundation of Досліджено динаміку етнічного складу the city and to nowadays has been studied. Ethnic населення Львова від часу заснування міста й composition has been analysed in the context of до сьогодення. Етнічний склад проаналізовано public development of Halychyna. Influence of в контексті суспільного розвитку Галичини.

different factors on forming and dynamics of ethПростежено вплив різних факторів на формуnic composition, and also change of their imporвання та динаміку етнічного складу, а також tance depending on history periods and functions, зміну їхньої важливості залежно від історичwhich were executed by the city in the local sysних періодів та функцій, які виконувало місто

–  –  –

Л-72

ПЕРЕДМОВА

Етнічний розвиток Львова за низкою ознак є унікальним не тільки для України, а й, мабуть, для всієї Європи. Небагато відшукається міст, етнічна історія яких була б настільки складною та суперечливою, такою динамічною та драматичною.

Львів виник у середині ХІІІ ст. як невелике місто-замок, покликане захищати навколишню територію від нападу іноземних загарбників. Оскільки ж місто Лева розмістилося надзвичайно вигідно не тільки з військового, а й з торговоекономічного погляду, то вже за декілька десятиліть його історична доля зазнала стрімких змін. Перебуваючи під захистом княжого замку, швидко зростало торгово-ремісниче населення Львова. Цьому сприяли спеціальні заходи для відродження торгівлі та ремесел у зруйнованій монголо-татарськими ордами державі, яких уживали українські князі, а також економічна активність іноземців у реґіоні. Місто з головно оборонного центру перетворилося ще й на важливий осередок економічного та політичного життя держави. У Львові збільшилася кількість та суспільна важливість населення іноземного походження, яке з ХIV ст. надовго здобуло владу над цим містом.

Спочатку тривалий період у Львові господарювали німці. В другій половині ХIV–ХV ст. Львів за багатьма параметрами можна було навіть назвати взірцевим німецьким містом з прямокутною площею в центрі міста та високою ратушею посеред неї, прямими вулицями, які відходили від площі, високими мурами, що оберігали її мешканців від ворогів, містом, у якому панували німецька мова та німецькі звичаї, де всі високі міські чини також називалися понімецьки. Проте згодом, дуже швидко як на історичний час, німецького населення у Львові майже не залишилося. Спочатку німці перейшли на польську мову в спілкуванні, потім почали вважати себе поляками і, зрештою, поміняли прізвища на польський лад. Та ще десь тоді сталася у Львові величезна пожежа, яка майже повністю знищила все взірцеве місто… І тільки прізвища власників колишніх приміських фільварків багатих львівських патриціїв німецького походження, змінені до невпізнання у назвах сучасних міських вулиць, залишилися у спадок від німецького Львова.

Ще місто Лева сотні років було рідним для тисяч вірменів. Вірменська колонія майже ровесниця міста. Вірмени надавали Львову неповторного східного колориту, вони торгували з усім світом, торгували всім, що тільки було. Крім 4 Передмова того, вірмени ввійшли в історію Львова як вельми вправні ремісники та сумлінні державні службовці. Однак також якось швидко та несподівано за лічені десятиліття їх у місті не стало. Наприкінці ХVІІI ст. залишилося лише якихось дві сотні нащадків колись великої та могутньої вірменської колонії, відомої в усій Європі та половині Азії, але й ті згодом загубилися десь поміж сторінками історії Львова.

Віками у місті жили євреї. Зневажені та принижені, позбавлені чи не всіх міських прав, вони створили тут свій власний світ, своє власне місто, й там у його нетрях виробили та протиставили офіційній владі свою владу, засновану, мабуть, на найуніверсальнішій у світі силі – силі грошей, скріпленій тисячолітніми вірою, досвідом, солідарністю. Зі Львова євреї розселялися по всьому краю, опановуючи міста та містечка Галичини, проникаючи у найглухіші закутки як ніде гостинної для них землі. Шістсот років, двадцять поколінь – це все було перекреслено в 1941–1943 рр., коли гітлерівці знищили понад 135 тис. євреїв Львова та околиць.

Однак найдовший період це місто вважали своїм поляки. Вони зробили Львів містом польської слави, одним із центрів консолідації польського етносу у важкі для нього роки. Історію цієї етнічної спільноти, її культуру, освіту, науку без згадки про Львів не можливо повноцінно осягнути. Сотні років поляки були господарями в цьому місті, становлячи у ньому абсолютну більшість населення, нав’язуючи звідси всьому реґіону свою волю, свої умови та правила. І також не так уже й давно, у 40-х роках ХХ ст., всього-на-всього за декілька років, вони майже всього у Львові позбулися. Поляки покидали місто розгублені, втомлені жорстокою війною, не маючи навіть часу на те, щоб осягнути усю величину втраченого ними, але добре розуміючи, що залишити це місто потрібно обов’язково… Деякі сучасники неіснуючого вже польського Львова залишились і нині – живуть своїми спогадами, розсіяні по всій Польщі.

Це місто навіть деякий період було російським. Росіяни прийшли сюди горді та самовпевнені. Вони ногами відчиняли двері особняків польської еліти та вважали, що мають на це всі права, бо були переможцями у найстрашнішій війні в історії людства. Росіяни приїжджали сюди з усіх усюд, з найрізноманітніших місцевостей величезної держави і кожен з них тут знаходив собі місце. Львів ненадовго став навіть більше російським містом, аніж чимало великих міст десь там у Центральній Україні, яка вже сторіччями перебувала в складі Росії… Більшість з цих росіян залишилися в місті назавжди, деякі з них живуть і сьогодні, але вони вже зовсім інші – сиві пенсіонери, що самотньо прогулюються по занедбаному Стрийському парку, згадуючи свою молодість.

Тільки от для українців у Львові дуже довго не вистачало місця... Такою вже була доля цього міста, міста, яке в другій половині ХХ ст. виявилося найбільш українським серед усіх міст України, яке стало її духовною столицею, без якого, можливо, й не було б держави, яка зветься Україна.

Розділ I

ДАВНЬОУКРАЇНСЬКИЙ ПЕРІОД

Перша історична згадка про Львів датована 1256 р. Місто згадане в Галицько-Волинському літописі, де описано пожежу міста Холма: “… і полум’я було таке, що зо всеї землі Холмської заграву було видіти. Навіть і зо Львова дивлячись, було видно її по белзьких полях од палахкотіння сильного полум’я” 1.

Археологічні дослідження засвідчують, що поселення міського типу на території сучасного Високого Замку могло існувати ще задовго до дати першої згадки в історичному джерелі 2, однак виникнення міста, яке тепер має назву Львів, правомірно пов’язати саме з серединою ХІІІ ст. І постало місто Лева якщо не у 1256 р., то щонайбільше на десять-п’ятнадцять років раніше. Скоріш за все, Львів був заснований невдовзі після першого нападу татар на українські землі, який відбувся 1239 р. Напади степових кочівників спонукали галицьковолинського князя Данила Романовича закладати нові міста-замки, які б захищали його землю від грізних і жорстоких ворогів, та вживати заходів, щоб стимулювати торгівлю і ремесла в зруйнованій після першого нападу монголотатарських військ державі. Є припущення, що замок Львів збудовано на честь династичного шлюбу сина Данила Галицького Лева з угорською принцесою Констанцією, який укладено 1247 р. І саме для відзначення одруження молодого князя місто отримало своє ім’я – Львів 3.

У системі нових оборонних “градів” Галицько-Волинського князівства, які заклав Данило Галицький, крім Львова, найвідомішими були Холм, Крем’янець, Любачів, Данилів. Як бачимо, замки князь Данило будував здебільшого у Галицько-Волинський літопис // Літопис руський. – К., 1989. – С. 417.

Див.: Ра тич О. О. Древньоруські матеріали з розкопок 1955–1956 рр. на Замковій горі у Львові // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – К., 1961. – Вип. 3. – С. 115–127; Ба грі й Р. С. Археологічні дослідження ранньосередньовічного Львова // Київська Русь: Культура, традиції: Зб. наук. праць. – К., 1982. – С. 31; Петегир ич В., Іва нов сь кий В. Середньовічна археологія Львова: підсумки і перспективи // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Тези доп. та повідом. Міжнар. наук. конф. 19–21 серпня 1993 р. – Галич; Львів, 1993. – С. 41–43; Пете гири ч В., Фил ипч ук М. Город під Золотим Левом. Нотатки археологів // Львів. Історичні нариси. – Львів, 1996. – С. 24–28; Петег ирич В. Середньовічний Львів відкритий археологами // Дзвін. – 1995. – № 3–4. – С. 130–135.

Крип’як евич І. П. Львів княжих часів // Нариси історії Львова. – Львів, 1956.

– С. 22.

6 Розділ 1. Давньоукраїнський період центральній частині Галицько-Волинської держави, оскільки саме ця територія, будучи розташованою на головному шляху зі Східної Європи у Західну, найбільше потерпала від нападів монголо-татар. Зазвичай засновані князем Данилом “гради” ставали основою нових міських поселень, багатьом з яких згодом судилося стати важливими суспільно-політичними й економічними осередками Західної України.

Визначити етнічний склад населення Львова в ранній, давньоукраїнський, період його існування дуже важко. Адже за цей період нема жодних статистичних матеріалів, а наявні історичні джерела в питаннях щодо етнічних стосунків у Львові здебільшого малоінформативні. Тому, щоб схарактеризувати етнічний склад населення міста в давньоукраїнський період, передусім дослідимо загальносуспільну ситуацію, за якої виник і розвивався Львів, а також інші міські поселення Західної України та сусідніх реґіонів. У контексті загальносуспільної ситуації спробуємо проаналізувати скупі відомості історичних джерел, результати археологічних досліджень Львова та матеріали топоніміки. А ще, за потреби, долучимо до аналізу відомості про етнічні групи в складі населення міста в пізніші періоди.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


За роки князювання Данила Романовича (до 1264 р.) в історичних джерелах взагалі немає жодних відомостей про етнічні особливості населення Львова.

У цей період місто Лева – це, передусім, місто-замок. Побудований на Замковій горі, на Головному Європейському вододілі, на шляху із Заходу на Схід, Львів мав стратегічно важливе географічне положення, тому одразу ж став одним із найважливіших оборонних пунктів Галицько-Волинської держави 1. Це засвідчує датована 1259 р. друга згадка про Львів в історичних джерелах, де описано те, як воєначальник Золотої Орди Бурундай вимагав від Данила Галицького розібрати оборонні споруди львівського замку 2. Цю вимогу галицький князь змушений був виконати, однак за деякий час львівський замок відбудовано.

Ймовірно, що і населення Львова спочатку формувалося відповідно до головної функції, яку виконувало місто. Основу його мешканців становили українці: військова залога, яка захищала княжий замок, та жителі розміщеного внизу під замком давнішого торгово-ремісниче поселення. У складі військової залоги могли бути також нечисленні представники інших етнічних спільнот, зокрема, вірмени і татари, оскільки є пізніші історичні згадки про їхню службу у війську Данила та його сина 3. Однак конкретних відомостей про мешканців іноземного походження у Львові за князювання Данила Галицького немає.

Котляр Н. Ф. Формирование территории и возникновение городов ГалицкоВолынской Руси ІХ–ХІІІ вв. – К., 1985. – С. 163–164.

Історія Львова в документах і матеріалах. Зб. документів і матеріалів. – Львів, 1986. – С. 9.

Іса євич Я. Як виникло місто під назвою Львів // Львів. Історичні нариси. – Львів, 1996. – С. 21; Зі м орович Б. Потрійний Львів: Leopolis Triplex. – Львів, 2002. – С. 51.

Розділ 1. Давньоукраїнський період Невеликим містом-фортецею Львів був недовго. Вже в останній чверті ХІст. його політичне та економічне значення швидко зросло. Адже місто мало надзвичайно вигідне географічне положення не тільки з оборонного погляду, а й з економічно-торгового. Місто Лева побудоване на перехресті важливих торгових шляхів: з Києва через Теребовль і Перемишль у Польщу та Чехію, з Литви через Берестя та Володимир в Угорщину, а також до гирла Дністра через Галич, та ін. Під захистом княжого замку швидко зростало торгово-ремісниче населення. Функціональний тип Львова ускладнився. Місто головно з оборонного центру перетворилося ще й на важливий осередок економічного та політичного життя держави. Розширилася територія княжого Львова. Спочатку розбудовано Підгороддя (Підзамче), тобто частину міста під Замковою горою, де був Високий Замок. А згодом, за Льва Даниловича, на південному заході, у широкій долині р. Полтви, споруджено Низький Замок та розпочато будівництво нового укріпленого міського району, який далі отримав назву “середмістя”. Без сумніву, зі зміною функціонального типу міста етнічний склад населення Львова урізноманітнився.

Є два джерела, які наводять відомості про етнічний склад населення давньоукраїнського Львова в останній чверті ХІІІ – першій половині ХІV ст. Перше джерело – це відомості Б. Зіморовича, львівського бургомістра та водночас історика, який жив у XVІІ ст. Головний його твір, “Leopolis Triplex” (“Потрійний Львів”) 1, має джерелознавче значення, оскільки, на думку більшості істориків, описуючи події, що відбувалися у Львові в княжий період, автор використовував давніші історичні джерела ХІІІ–XV ст., які до нашого часу не збереглися 2. Про наявність у минулому таких джерел, зокрема щодо розбудови Львова князем Львом Даниловичем, опосередковано засвідчують також деякі інші давні описи Львова, зокрема І. Альнпеха та М. Ґруневеґа 3.

Іншим історичним джерелом, у якому йдеться про етнічний склад населення міста Лева, є грамота польського короля Казимира ІІІ про надання Львову маґдебурзького права, датована 1356 р. Хоча цей документ було складено тоді, коли Галицько-Волинської держави як такої вже не існувало, його доцільно залучити до дослідження етнічних відносин у місті в княжий період, адже маґдебурзьке право Львів отримав унаслідок економічного розвитку в складі Галицько-Волинського князівства. Крім того, анексія галицьких земель Польщею на час видачі грамоти ще не була остаточною.

Розглянемо названі вище джерела детальніше. Б. Зіморович, як і деякі інші давні історики Львова, дотримувався думки, що Львів у 70-х роках ХІІІ ст. збуЗі м орович Б. Потрійний Львів: Leopolis Triplex.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 49 |
Похожие работы:

«УДК 821.162.1–92.09 О. С. Шеремет Імперія Ришарда Капусцінського: від репортажу до літератури Стаття присвячена аналізу нефікційної літератури й принципів творення художності на прикладі репортажів Р. Капусцінського із циклу Імперія. Зокрема, розглядається опозиція між фактом і вигадкою у сучасній літературі, а також літературні прийоми опису позатекстової дійсності. Ключові слова: репортаж, фактуальність, фікційність, стиль, польська література, Ришард Капусцінський. Статья посвящена анализу...»

«Десятник В.О. Критично-правове мислення УДК 340.12 В. О. ДЕСЯТНИК Володимир Олексійович Десятник, кандидат юридичних наук, професор Київського університету права НАН України, адвокат КРИТИЧНО-ПРАВОВЕ МИСЛЕННЯ «Емпіричну науку можна охарактеризувати наступним чином: у тій мірі, в якій наукове висловлювання говорить про реальність, воно має бути спростовуваним, а в тій мірі, в якій воно не спростовуване, воно не говорить про реальність. Теорія, що не спростовувана ніякою мислимою подією, є...»

«Анна Хома Лемберг. Під знаменами сонця предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10967335 Анна Хома «Лемберг. Під знаменами сонця». Літературнохудожнє видання: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»; Харків; 2015 ISBN 978-966-14-7687-4,978-966-14-8439-8 Аннотация Кінець ХІХ століття, Галичина, славетний Лемберг. Несподівано для самого себе запеклий львівський злодій Мар’ян Добрянський рятує від бандитів шляхтича Яна Губицького. Вдячний панич запрошує дивного...»

«Збірник наукових праць 67 УДК 378.14(477) Богдан Буяк МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНО-ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В статті аналізується процес сучасної модернізації системи освіти в глобалізаційно-трансформаційному контексті загалом, і української, зокрема. Ключові слова: освіта, модернізація, українська молодь, трансформація, глобалізація. ХХІ століття поглиблює та прискорює загальносвітові соціальноекономічні, політичні, соціокультурні процеси, які визначають...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/239771522 Дячок О. Дослідження Литовських Статутів сучасними українськими правознавцями Dataset · June 2013 READS 1 author: Oleg Dyachok University of Customs and Finances 24 PUBLICATIONS 2 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Oleg Dyachok Retrieved on: 19 August 2016 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ икгаіпа ЬіїЬиапіеа: студії з історії Великого князівства...»

«Навчальний посібник 22. Соболева, И. Социальная политика как фактор устойчивого развития / И. Соболева // Проблемы теории и практики управления. — 2003. — № 3. — С. 67–73.23. Булеев, И. П. Возможно ли разделение бизнеса и власти в странах с рыночной экономикой? / И. П. Булеев, Н. Е. Брюховецкая // Наук. праці Донец. нац. техн. ун-ту. Сер. : економічна. — 2006. — Вип. 103-1. — С. 58–64.24. Майданов, В. «Саранча» на медийном поле / В. Майданов // Свобода слова 2000. — 2006. — № 51. — С. 1. 25....»

«Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «ПРАВО», Випуск 2, 2014 АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВИЙ ВІСНИК АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Серія «ПРАВО» ВИПУСК 2 КИЇВ – 2014 Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «ПРАВО», Випуск 2, 2014 УДК 34 Наукове фахове видання України з юридичних наук. Засновник: Академія муніципального управління. Реєстраційне свідоцтво серії КВ № 8848 від 9 червня 2004 року. Схвалено Вченою радою...»

«Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 33 УДК 316.3 0875 УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ: ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ Костенко Н.В. (м. Запоріжжя) Анотації Стаття присвячена функціонуванню та розвитку сучасного українського суспільства, актуальними проблемами якого є корупція, тіньова економіка, об’єднання бізнесу і влади, невідповідність української соціальної інфраструктури сьогоденним умовам, демографічна криза, великий обсяг трудової міграції з країни за кордон; соціальної обумовленості формування...»

«ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ УДК 373.5.014.25:009 ДРНТІ Волинець Л.Л., Єгоров Г.С., Лавриченко Н.М., Локшина О.І., Мельниченко Б.Ф., Першукова О.О., Шеверун Н.В. СВІТОГЛЯДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ШКІЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄС ТА США Київ – 2011 УДК 373.5.014.25:009 Друкується за рішенням ученої ради Інституту педагогіки НАПН України (Протокол від 21 грудня 2011 року № 14) Рецензенти: Н.П. Дічек, доктор педагогічних наук, завідувач лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН...»

«Кравченко Катерина викладач кафедри теорії і методики іноземних мов Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ Проаналізовано основні історичні етапи розвитку освіти Німеччини загалом і вищої педагогічної професійної освіти як її складника зокрема. Показані особливості модернізації змісту та методів освіти у 20 столітті. Стаття також торкається питання становлення і функціонування...»

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету Випуск 20, 2010 УДК 94:347.64 (47782) «1921/1939» Наталія Переходько ДІЯЛЬНІСТЬ СТАНЦІЙ ОПІКИ НАД МАТІР’Ю ТА ДИТИНОЮ НА ЗАХІДНІЙ ВОЛИНІ (1921–1939 рр.) У статті висвітлено діяльність медичних осередків – станцій опіки над матір’ю та дитиною, які надавали кваліфіковані консультації і піклувалися про охорону здоров’я матері та дитини на території...»

«196 СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ. №ХУІ-ХУІІ. 2012 ПОБОЖІЙ СІ. ОХТИРСЬКІ МАЛЮНКИ В.О.СЄРОВА (до 100-річчн смерті Валентина Олександровича Серова) У статті йдеться про юнацький період у творчості видатного російського художника Б. О. Серова. Аналізуються малюнки художника, виконані ним в Охтирці протягом 1876-1878 років. У минулому році виповнилося 100 років від дня смерті видатного російського художника Валентина Олександровича Серова (1865-1911) та 135 років від дня його приїзду на...»

«УДК 001.4:006.354;006.72 Людмила Пшенична*, Володимир Шевченко*, Наталія Шишкіна** * Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ ** Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, м. Київ ТЕРМІНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ФАХІВЦЯ – ОСВІТНЬОНАВЧАЛЬНИЙ ПРОЄКТ © Пшенична Л. Е., Шевченко В. І., Шишкіна Н. Б., 2012 У статті йдеться про термін як мовно-мовленнєву одиницю. Термін розглянуто в системі відношень об’єкт–утямок–дефініція–термін. Термін як завершальний етап наукового...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»