WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Інформаційний лист Квітень 2014 р. Офіційна інформація 1. Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну ...»

-- [ Страница 1 ] --

Інформаційний лист

Квітень 2014 р.

Офіційна інформація

1. Про затвердження переліку медичних виробів, операції з

постачання на митній території України та ввезення на митну територію

України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість

за ставкою 7 відсотків: постанова Кабінету Міністрів України від 23

квітня 2014 р. № 118 //Урядовий кур’єр. – 2014. - № 77. – С. 21.

Перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території

України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків додається.

2. Про удосконалення системи планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я в Україні. Методика організації діяльності системи планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я в Україні: наказ МОЗ і НАМН України від 29.11.2013 р. № 1030/102 //Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2014. - № 1. - С. 12-27.

З повною версією наказу можна ознайомитися на сайті www.zakon.rada.gov.ua.

Нові надходження до бібліотеки

1. Верхратський С.А. Історія медицини. – К.: Здоров’я, 2011. – 352 с.

У книзі висвітлені етапи розвитку медичної науки від стародавніх часів до кінця ХХ ст. Велику увагу приділено внеску українських учених-медиків.

Описані принципи цехової медицини, діяльність перших міських та повітових лікарів, перших лікарень в Україні, роль Києво-Могилянської академії у підготовці українських учених тощо.

2. Вороненко Ю.В., Пащенко В.М. Фінансовий менеджмент з основами економіки охорони здоров’я: навч.- метод. посібник. – К.:

Міжрегіональний вид. центр «Медінформ», 2011. – 499 с.

Навчально-методичний посібник присвячений актуальним питанням фінансового менеджменту медичних закладів різних форм власності та основам економіки охорони здоров’я. Розглядаються методи оцінки фінансових активів, політика ціноутворення та визначення вартості медичних послуг, аналіз прибутковості госпрозрахункової діяльності тощо.

3. Наркологія. Психічні та поведінкові розлади, спричинені зловживанням психоактивними речовинами / За ред. О.К. Напрєєнка. – К.: Здоров’я, 2011. – 208 с.

У книзі викладено сучасні уявлення про етіологію та патогенез залежності від психоактивних речовин. Розглянуто клінічні характеристики та діагностику алкоголізму, нарко- і токсикоманій, способи їх лікування.

Висвітлено основні критерії гострої та хронічної інтоксикації, постінтоксикаційного стану, психічних та поведінкових розладів при алкоголізмі, наркоманіях і токсикоманіях. Зосереджено увагу на психопрофілактиці цих захворювань, основних методах психокорекції та психотерапії в наркології.

4. Паліативна допомога: ЕРЕСтм-О. Освіта з питань паліативного догляду та догляду наприкінці життя. Онкологія: посібник для викладачів / пер. з англ. В. Ізотова; заг. ред. Л. Брацюнь. – К.:

Видавничий Дім «Калита», 2013. - 876 с.

Навчальний посібник надає можливість лікарям-інтернам, лікарям – сімейної практики та лікарям загальної практики, лікарям-онкологам, викладачам та студентам здобути практичні знання та навички з надання паліативної допомоги.

5. Перинатологія: посібник для акушерів, неонатологів та сімейних лікарів. – Кіровоград: ПОЛІУМ, 2007. – 568 с.

Посібник містить стислі відомості про головні аспекти перинатальної допомоги. Метою посібника є надання практичних рекомендацій, які базуються на даних доказової медицини і допомагають лікарю у виборі адекватних рішень при наданні допомоги вагітним і новонародженим.

До вашої уваги (електронні ресурси) www.zakon.rada.gov.ua. – сайт повних версій Законів та наказів МОЗ.

Огляд медичної преси

1. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні: вибіркові матеріали другої науково-практичної конференції //Головна медична сестра. - 2014. - № 1. - С. 12-24.

Розміщено такі матеріали конференції:

Паліативна допомога, як інтегральна складова розвитку та • реформування системи охорони здоров'я в Україні.

Становлення системи паліативної та хоспісної медицини в Україні, як • державної інституції: стан та проблеми.

Державний формуляр лікарських засобів як інструмент раціональної • фармакотерапії.

Нормативно-правова база паліативної допомоги, як напрямок • медичного права. Стан та перспективи розвитку в Україні.

Право на правду: «Правило омнібус»?!

• Анализ потребности в помощи пожилым людям в Украине.

• Порушення права на повагу до гідності, чуйне ставлення у сфері • паліативної та хоспісної допомоги в Україні співвідносно до діяльності МСЕК.

2. Качур О.Ю. Основні показники діяльності рентгенологічної служби системи охорони здоров'я України //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2013. - № 4. - С. 9-12.

Наведено основні показники діяльності рентгенологічної служби системи охорони здоров’я України у розрізі регіонів.

3. Клименюк В.П. Геостатистичний аналіз впливу медикосоціального середовища на географічний розподіл ризиків інвалідизації внаслідок серцево-судинних захворювань на території Житомирської області //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2013. - № 4. - С. 77-83.

Вивчено процеси інвалідизації Житомирської області внаслідок патології серцево-судинної системи суцільним методом протягом 1999-2008 рр. на основі стріп-спліт-плот-дизайну.

4. Литвинова О.Н. Товарна організація виробництва в ракурсі сучасної системи охорони здоров'я / Панчишин Н.Я., Коломийчук В.С.

//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. С.64-65.

У статі проаналізовано товарно-грошові відносини у системі охорони здоров'я населення, показано основні тенденції їх розвитку.

5. Морозько М. Стандарти надання невідкладної допомоги при серцево-судинних захворюваннях //Довідник головної медичної сестри. С. 14-23.

У закладах охорони здоров’я зазвичай саме середній медичний персонал першим діагностує клінічну смерть та вживає первинних реанімаційних заходів, а надалі – асистує лікарям при проведенні повної реанімації. Саме від підготовленості та обізнаності медичного працівника залежить швидкість та якість надання медичної допомоги за невідкладних станів пацієнта.

6. Ортікова Н. Визначаємо відповідність старшої медичної сестри вимогам професії //Довідник головної медичної сестри. - 2014. - № 2. - С.

33-43.

Успішність виконаня посадових обов’язків залежить не лише від професійних знань та кваліфікації, а й від психологічної відповідності людини певній посаді. В статті можна ознайомитись з професіограмою діяльності медичного працівника.

7. Стандарти виконання лікувальних процедур молодшими спеціалістами з медичною освітою Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами //Головна медична сестра. - 2014. - № 1. - С.35-48.

Подано такі стандарти:

Огляд статевих органів в дзеркалах.

Комбіноване піхвово-черевностінкове дослідження.

Підготовка пацієнта до рентгенологічного дослідження шлунка.

Підготовка пацієнта до іригоскопії.

Підготовка пацієнта до рентгенологічного дослідження нирок і сечовивідних шляхів (екскреторна урографія).

Підготовка пацієнта до холецистографії.

Підготовка пацієнта до бронхоскопії.

Підготовка пацієнта до гастродуоденоскопії.

Підготовка пацієнта до ректороманоскопії та до колоноскопії.

Забір матеріалу на онкоцитологічне дослідження.

Визначення обводу живота і висота стояння дна матки.

Алгоритм виконання обстеження «Холтерівського моніторинг у електрокардіографії».

Алгоритм виконання обстеження «Електроенцефалографії».

Алгоритм виконання обстеження «Елекрокардіографії».

Алгоритм проведення процедури рефрактометрія.

Алгоритм проведення процедури комп’ютерна периметрія.

Техніка виконання центрифугування крові.

Відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів за допомогою потрійного прийому Сафара.

Етапи серцево-легеневої реанімації.

Інтенсивна терапія при клінічній смерті.

Інтенсивна терапія при анафілактичному шоці.

Освітня інформація

8. Вишинська Л. Міністр освіти і науки Сергій Квіт: «Реформи в освіті – запорука успішних реформ в Україні загалом» //Урядовий кур’єр. – 2014. - № 78. – С. 6-7.

Інтерв’ю з Міністром освіти і науки України.

9. Вища освіта за новими правилами //Освіта України. – 2014. - № 14.

– С. 2.

8 квітня український парламент у першому читані ухвалив нову редакцію Закону України «Про вищу освіту».

10. Дебич М. Завдання вищої світи у забезпеченні вимог ринку праці (досвід країн ОЕСР) //Вища школа. - 2014. - № 2. - С.50-58.

У статті розглядається концепція випереджальної вищої освіти та труднощі її реалізації. Запропоновано для використання в Україні досвід ЄС управління вищою освітою через Європейську рамку кваліфікацій.

11. Каланова Ш. Незалежна національна акредитація як чинник конкурентоспроможності системи освіти //Вища освіта. - 2014. - № 2. С.44-49.

У статті висвітлюється досвід Республіки Казахстан у побудові національної системи забезпечення якості вищої освіти. Простежуються та узагальнюються основні зміни у нормативно-правових актах, які стосуються освіти, спрямовані на практичне впровадження механізмів незалежної акредитації. Розглядаються способи стимулювання вишів до проходження добровільної незалежної акредитації у перехідний період.

12.Навчальні плани //Освіта України. – 2014. - № 17-18. – С. 2.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що 30 квітня на офіційному веб-сайті було оприлюднено для громадського обговорення зміни до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня. Зокрема, планується врахувати пункт 2 Постанови Верховної Ради «Про додаткові заходи для зміцнення обороноздатності України», а також посилити роль військово-патріотичного виховання у школі.

Пропозиції та зауваження можна надсилати до 20 травня 2014 року на e-mail:

dsm1@ukr.net.

13. Томчишина Т.П. Проектування інноваційних педагогічних технологій у виховній роботі //Педагогічна майстерня. – 2014. - № 4. – С.

24-27.

Програмою передбачено дослідження та розробку інноваційних виховних технологій, побудову такої моделі виховного процесу, яка відповідає загальнолюдським та національним цінностям, інтересам особистості, суспільства, є саморозвивальною.

Новини з Інтернету 7 небезпечних для організму видів риби Сьогодні можна знайти багато інформації про смачну і здорову їжу, важливе місце при цьому відводиться рибі, особливо морській. Однак у наш час в океанах вже настільки мало риби, а вода там така забруднена, що все рідше вдається виловити по-справжньому безпечну рибу. Списки корисної риби змінюються щороку, тому що її стає все менше. Але є й інший список, в якому назви риби, від якої слід відмовитися в будь-якому випадку.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Некомерційна екологічна організація Food and Water Watch вивчила різні види риб, визначаючи їх користь і шкоду. До уваги бралися такі критерії як рівень токсичності води, а також, скільки шкідливих речовин (наприклад, ртуть) потрапляє в м'ясо риби. Фахівці дійшли висновку, що є такі види риби, які краще не вживати в їжу.

1. Вугор Цю рибу найчастіше використовують для приготування суші. Але вугор сильно схильний до забруднення ртуттю і поліхлорованими біфенілами. Ці речовини можуть накопичуватися в організмі і спровокувати хвороби печінки. Тому порада любителям суші: краще замінити вугра атлантичним або тихоокеанським кальмаром.

2. Креветки У тому списку креветки — найшкідливіший рибний продукт. У них міститься величезна кількість холестерину і забруднювачів, особливо враховуючи, що креветки в наших магазинах тільки імпортні. Креветки повні антибіотиків і хімічних речовин, а імпортуються вони разом з різним сміттям, наприклад, таким як щуряча шерсть, послід і різні комахи. Нерідким «сюрпризом» є і різні бактерії, наприклад, кишкова паличка.

3. Атлантична камбала Сюди можна віднести також палтус, великий ромб, тюрбо, ліманда і глоса, тобто всю рибу, спійману на узбережжі Атлантичного океану. Вони опинилися в цьому списку через велику забрудненість вод і надмірний вилову. Як альтернативу краще використовувати тихоокеанський палтус.

4. Атлантичний лосось Через низьку популяції лосося було введено заборону на його вилов.

Щоб забезпечити попит на цей вид риби, її стали вирощувати в штучних умовах. У фермерських умовах величезна кількість риби знаходиться в тісних садках, заражаючи одна одну хворобами і паразитами, які вимагають застосування антибіотиків і пестицидів. Нерідко трапляється, що вирощені людьми «збігають» і заражають дикі види, ще більше скорочуючи популяцію.

5. Акула (риба-меч, окунь, ставрида) М'ясо цих хижаків містить занадто багато ртуті. Особливо небезпечно це для дітей, так як ртуть викликає у них стійкі неврологічні порушення.

Тому дітям, вагітним жінкам і годуючим матерям категорично не рекомендується вживати в їжу ці сорти риби. Ртуть зберігається в організмі протягом року.

Також промисел цієї риби порушує океанську екосистему. Зменшення чисельності акул веде до забруднення океанів. Відмінною заміною акули може бути палтус або макрель.

6. Атлантичний блакитний тунець Недавні дослідження показали, що цей сорт риби має найвищий рівень забруднення ртуттю серед риб. Крім того, він знаходиться на межі зникнення.

7. Тілапія Медична школа Wake Forest провела дослідження, згідно з яким у вирощуваної на фермах тілапії найнижчий рівень корисних Омега-3 жирних кислот і занадто високі рівні Омега-6 жирних кислот. Таке поєднання може бути небезпечним для людей з хворобами серця, астмою і артритом.

Як працювати за комп'ютером без шкоди для очей?

Проблема втоми очей і зниження зору супроводжує регулярну роботу за комп'ютером. Причина цього як у випромінюванні монітора, так і в неправильних налаштуваннях екрану, що ускладнюють сприйняття інформації та змушують постійно напружувати очі.

Сьогодні більшість галузей людської життєдіяльності автоматизована, і комп'ютер є необхідним елементом більшості професій. Однак систематичне просиджування перед монітором нещадно губить наш зір. Офтальмологи вважають, що людське око погано сприймає пиксельную систему зображення, так зване «зерно» на екрані. Крім того, для зору шкідливо прямолінійне екранне світіння комп'ютера. Так, звичайне світло в освітленій кімнаті більш сприятливе для очей. Адже прямі промені монітора б'ють прямо в очі, від чого вони і стомлюються. Постійне переміщення очей від монітора до клавіатури також стає причиною швидкої втоми. Посилює проблему і неправильно вибрана відстань від монітора до очей: вона не повинна бути занадто короткою.

Як же в умовах роботи за комп'ютером зберегти здоровий зір?

Американські фахівці знайшли спосіб мінімізувати негативний вплив на організм роботи за комп'ютером.

Першим кроком у програмі профілактики зниження зору автори дослідження вважають регулювання налаштувань монітора. Особливо це стосується моменту, пов'язаного зі сприйняттям текстової інформації.

Фахівці рекомендують встановити на комп'ютері найбільш зручний і безпечний шрифт, який полегшить роботу і допоможе уникнути проблем із зором.

До речі, таким після тривалих досліджень був визнаний популярний, хоча і не «стандартний за замовчуванням», шрифт Verdana, розміром 10–12 пікселів.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 34(091):348.97(477.75) «17-18» Т. В. Хутько, здобувачка при кафедрі історії держави та права України та зарубіжних країн Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків МАГОМЕТАНСЬКИЙ ДУХОВНИЙ СУД У ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (КІНЕЦЬ XVIII ПЕРША ПОЛОВИНА XIX ст.) У статті на підставі аналізу законодавства Російської імперії, із залученням архівних матеріалів досліджується судова діяльність Таврійського магометанського духовного правління. Виявлено основні...»

«Збірник наукових праць. Частина 2, 2011 УДК 371. 13:378(410) Тетяна Григор’єва, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської мови Житомирського державного університету імені Івана Франка ІНДИВІДУАЛЬНІ МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДОРОСЛИХ У статті на основі аналізу змісту підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у Великій Британії представлено основні групи методів навчання дорослих іноземних мов; висвітлено критерії відбору...»

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2013. № 2 (6) УДК [821.111:821.161.1]–31:82.091 О.А. БЕЖАН, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри зарубіжної літератури Одеського національного університету імені І.І. Мечникова ДОКУМЕНТАЛІЗМ У СУЧАСНІЙ ПРОЗІ ПРО ВІЙНУ: ТРАДИЦІЙНИЙ ТА НОВІТНІЙ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ Аналізуються особливості розвитку документального жанру в літературі про війну. Матеріалом дослідження є романи...»

«БІБЛІОТЕКА ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. І. ФРАНКА Across Cultures: English-speaking countries Бібліографічний список Дата відбору матеріалу: 03. 06. 2014 Кількість відібраних джерел: 57 Укладач: Невмержицька В. О. Розвиток політичної, культурної та економічної сфер людського життя впливає на вимоги, які ставить перед людьми суспільство. Міжкультурний та освітній обмін, а також підписання міжнародних угод і міжкультурне спілкування загалом, було б неможливим без знання іноземних...»

«РЕКОМЕНДОВАНО Наказ Міністерства охорони здоров'я _ № _ ГРИП ТА ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах Склад мультидисциплінарної робочої групи з опрацювання клінічної настанови Методичний супровід та інформаційне забезпечення Державний експертний центр МОЗ України є членом Guidelines International Network (Міжнародна мережа настанов) ADAPTE (Франція) (Міжнародний проект з адаптації клінічних настанов) Рецензенти адаптованої клінічної настанови,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО На правах рукопису ЧАБАНЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ УДК 349.42 (477) СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Науковий консультант: Статівка Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної...»

«Міністерство освіти України Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА Науковий збірник ТРАДИЦІЙНІ СЮЖЕТИ ТА ОБРАЗИ Випуск перший Чернівці “Рута“ 1995 Збірник містить статті з теорії традиційних сю ж етів і образів — одного з головних розділів порівняльного літературознавства. Поряд з суто теорети чн и м и питаннями р о згля д а ється на м атеріалі творів україн ської, нім ецької, російської, а н глій ської, ф ранцузької, чеської літер атур рецепція та...»

«Annotation Книгу «Основоположні міфи ізраїльської політики» французький письменник, науковець, філософ та політичний діяч Роже Ґароді опублікував в 1996 році. Він видав її за власний рахунок і у вихідних даних позначив латинськими буквами SAMIZDAT. В цій розвідці автор переглядає офіційну історію, аналізує і викриває найбільш розповсюджені міфи політики Ізраїлю. Роже Ґароді стверджував, що це не історичний твір, це - політична книга. Моєю метою було...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, КВАЛІФІКАЦІЙНИХ, ДИПЛОМНИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ Методичні вказівки для студентів фізичного факультету О д е с а – 2010 Рекомендовано до друку Вченою радою фізичного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Протокол № 8 від 06.05.2010 р. Укладач: Олєйнік В. П., доцент, канд. фіз.-мат. наук У методичних вказівках наведені зразки оформлення усіх...»

«УДК 929Пастернак(477):94(100)“1914/18” РОМАНЮК Т.П. * ЛИСТИ ІСТОРИКА ЯРОСЛАВА ПАСТЕРНАКА З ФРОНТІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Досліджується ратний шлях відомого українського археолога Ярослава Пастернака у складі 41-го полку піхоти австро-угорських збройних сил 1914–1918 рр. У публікації широко використані архівні джерела, зокрема фронтове листування, а також матеріали періодики. На основі здобутих відомостей детально висвітлюються невідомі епізоди військової біографії вченого. Ключові слова:...»

«ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УДК 378:371:78 МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Галина Ніколаї У статті окреслено проблематику досліджень у сфері музично-педагогічної компаративістики, визначено її теоретико-методологічні основи та запропоновано шляхи розвитку як напряму порівняльної педагогіки. Ключові слова: порівняльна педагогіка, музично-педагогічна компаративістика, підготовка вчителів музики. Інтеграція України до європейського простору вищої...»

«Збірник наукових праць. Частина 4, 2012 УДК 372.853.53 Олена Трифонова, кандидат педагогічних наук, старший викладач Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка ВИСВІТЛЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОНА ТА КВАНТОВИХ ІДЕЙ В ШКОЛІ Стаття присвячена проблемі наскрізного формування корпускулярно-хвильового дуалізму від понять електризації до квантової механіки. Ключові слова: електризація, катодні промені, модель атома. Статья посвящена проблеме сквозного...»

«ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Світлана Щудло, Ірина Мірчук СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Навчально-методичний посібник для фахівців усіх напрямів підготовки Дрогобич УДК 316 (075.8) ББК 60.5 р Щ 93 Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка як методичні матеріали до семінарських занять (протокол № 7 від 20.06.2013 р.). Рецензенти: Возняк В.С. – доктор філософських...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»