WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 56 |

«До 10-річчя Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова До 50-річчя кафедри культурології НПУ імені М.П. Драгоманова ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС Випуск 3 Збірник ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

Інститут філософської освіти і науки

Інститут педагогіки та психології

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«АКАДЕМІЯ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ»

До 10-річчя

Інституту філософської освіти і науки

НПУ імені М.П. Драгоманова

До 50-річчя кафедри культурології НПУ імені М.П. Драгоманова

ГУМАНІТАРНИЙ

КОРПУС

Випуск 3 Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії Київ «Генеза» • 2014 УДК 159.9+1+37+93](063) ББК 88я431+87я431+74я431+63я431 Г94 Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії] – Випуск 3 / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; ГО «Академія розвитку психологічної науки і практики» / упорядники: Кучеренко Є.В., Русаков С.С. – К. : Генеза, 2014. – 368 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М. П. Драгоманова (протокол № 5 від 10 грудня 2014 року)

Редакційна колегія:

Артамонова Л.М. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Вітчизни Самарської державної академії культури та мистецтв (Росія).

Бойчук М.А. – доктор філософських наук, професор НПУ імені М. П. Драгоманова.

Бондар В.І. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту педагогіки і психології НПУ імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри психології і педагогіки НПУ імені М. П. Драгоманова, заслужений працівник освіти України.

Дробот І.І. – доктор історичних наук, професор, директор Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М. П. Драгоманова, завідувач кафедри історії та філософії історії НПУ імені М.П.Драгоманова, заслужений діяч науки і техніки України.

Долинська Л.В. – кандидат психологічних наук, професор, заступник директора Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М. П. Драгоманова з наукової роботи та міжнародних зв’язків, завідувач кафедри психології НПУ імені М. П. Драгоманова, заслужений працівник освіти України.

Матвієнко О.В. – доктор педагогічних наук, заступник директора Інституту педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова з наукової роботи, професор кафедри педагогіки та методики початкового навчання НПУ імені М. П. Драгоманова.

Матюгін І.Ю. – доктор педагогічних наук, засновник «Школи ейдетики» в Москві (Росія).

Мєднікова Г.С. – доктор філософських наук, професор кафедри культурології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Митник О.Я. – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри практичної психології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Можейко М.О. – доктор філософських наук, професор, професор Інституту теології імені святих Мефодія та Кирила Білоруського державного університету (Білорусь).

Приходько Ю.О. – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки Інституту педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова, академік Академії наук вищої школи України.

Синьов В.М. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту корекційної педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова, президент Асоціації корекційних педагогів України.

У збірнику подано наукові статті за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Філософія і релігія в просторі сучасної культури»

(7-8 листопада 2014 р.) та ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» (20 жовтня – 16 листопада 2014 р.) В працях аспірантів, студентів та молодих вчених з України, Польщі, Білорусі та Росії висвітлено актуальні теоретичні та прикладні проблеми психології, філософії, культурології, історії, педагогіки, а також представлено міждисциплінарні пошуки та здобутки.

ІSBN

Упорядники:

Кучеренко Є.В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова.

Русаков С.С. – кандидат філософських наук, старший викладач кафедри культурології НПУ імені М.П. Драгоманова, заступник директора Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П.Драгоманова з соціально-виховної роботи.

Друкується за оригінальними авторськими текстами.

Редакційна колегія не несе відповідальності за авторську редакцію поданих матеріалі та не завжди поділяє думку авторів.

–  –  –

В начале 1990х годов религия становится главной темой в творчестве Деррида. Одна за другой выходят его книги, посвященные религии: «Как избежать разговора: денегации» (1992), «Дар смерти»

(1992), «Кроме имени» (1993), «Вера и разум: два источника “религии” в пределах только разума» (1996), а также многочисленные статьи и интервью: «Триалог в Иерусалиме» (1986), «Диалоги на Капри»

(1994), «Круглый стол в университете Вилланова» (1994).

In prima facie, поворот Деррида к религии кажется парадоксальным, т. к. его ранние работы традиционно квалифицируют как не-религиозные или даже анти-религиозные. Вместо того, чтобы нанести решающий и сокрушительный удар по религии, поздний Деррида неожиданно защищает ее, предлагая новое понимание теологической проблематики.

Religious turn иногда оценивают как отступление от принципов деконструкции. Однако, на самом деле, «поворот Деррида к религии представляет собой генеалогическое и стратегическое переформулирование его основных идей» [3, с. ХIII]. Поворот связан с разработкой нового «апоретического понятия генерализированной религии» [3, с. 434].

Данное понятие находится в одном ряду с такими хорошо известными концептами деконструкции, как «всеобщий текст», «прото-письмо», «прото-след», etc. Подобно тому, как «всеобщий текст»

– это текст в наиболее широком, генерализированном смысле слова, т. е. текст до каких-либо дисциплинарных или жанровых различий;

так и «всеобщая религия» – это религия, существующая до каких-либо форм вероисповедания и конфессиональных различий.

Предмет анализа Деррида – не просто религия, а «религия» в генерализированном смысле слова. Деррида не случайно помещает слово «религия» в кавычки. Он подвешивает, приостанавливает, заключает в скобки метафизическое содержание религии с тем, чтобы показать ее как фундаментальное событие человеческого опыта.

Здесь религия фигурирует как феномен культуры, репрезентирующий духовную жизнь человека. В силу такой фундаментальности религия будет всегда возвращаться. Следовательно, поворот ВИПУСК 3 3 к религии, который мы наблюдаем сейчас, – это не первое и не последнее ее возвращение Таким образом, хотя обращение Деррида к религиозной проблематике происходит в поздний период, оно не приводит к значительному изменению проекта деконструкции. Рассматривая религию в генерализированном смысле слова, Деррида не отступает от своей прежней программы, а скорее дополняет и завершает ее.

Базовый текст в религиозном повороте Деррида – «Вера и знание: два источника “религии” в пределах только разума». Основная задача книги: «анализ вечного возвращения религии» [1, с. 5].

В «религии», пишет Деррида, есть нечто такое, что делает ее главным компонентом человеческого бытия. Это нечто крайне сложно тематизировать.

Чтобы понять специфику «религии», Деррида ставит два ключевых вопроса:

Первый вопрос – как осмыслить «религию»? Это очень трудный вопрос. Да, существует западная философская традиция, изучающая религию, но она определяет религию в христианском контексте, поэтому ее ответ не будет универсальным. Как преодолеть частное видение религии? Как описать «религию» в абсолютном смысле слова?

Второй вопрос – существует ли всеобщая «религия»? Может ли она выйти за рамки парадигмы христианства или за рамки религий откровения? [1, с. 14]. Есть ли религия по ту сторону религий Авраама (иудаизма, христианства, ислама)? Кто ее Бог? Какой теологический проект она представляет?

Данные вопросы, в свою очередь, порождают другие важные вопросы: Имеет ли шанс такой проект? Реализуем ли он? Каковы его ставки, результаты и перспективы? [См.: 1, с. 14]. Поиск исчерпывающего ответа на них заставляет нас иначе взглянуть на мир, историю, цивилизацию, общество.

Предлагая свой ответ на ключевые вопросы, Деррида считает, что религия должна быть осмыслена только в пределах разума. Философ отмечает, что «даже если мы не в состоянии знать определенные вещи, т. к. упираемся в предел досягаемости их нашим знанием, мы все равно способны мыслить их» [2, с. 73].

Дифференцируя модус знания и модус мышления, Деррида утверждает, что мы можем принять религию в генерализированном смысле слова, даже если она превосходит наш исторический, национальный или конфессиональный опыт. Для этого нужно еще раз внимательно взглянуть на два источника религии – веру и разум.

Вера и разум – это две способности души человека, активно участвующие в познании Бога. Вера опирается на откровение, разум

– на знание. Традиционно вера и разум противопоставляются друг другу. Однако, по мнению Деррида, это действие не правомерно, т.

к. они имеют общий исток.

ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС

Рассматривая дистинкцию между верой и знанием, Деррида формулирует идею общего истока, «первичной связи, которая предшествует любому конкретному сообществу, любой позитивной религии, любому онто-антропо-теологическому горизонту» [1, с. 16].

Здесь точка зрения Деррида кардинально отличается от позиций, принятых в западной философии.

Например, Кант в «Критике чистого разума» ограничивает знание для того, чтобы дать место вере. Для Канта, знание – ограничено, т. к. имеет свой логический предел; вера же – безгранична и, следовательно, превосходит знание. Хайдеггер в «Феноменологии и теологии», напротив, подчеркивает ограниченность веры.

Деррида отвергает подобную редукцию. Вера и знание равноправны. Поэтому они не «снимают» друг друга. Их исток требует иного epoche. Таким истоком, по мнению Деррида, является перформативность [1, с. 16]. Свидетельство, обещание, клятва, завет, которые составляют ядро религии, в равной мере, присущи рациональному мышлению, философии и науке.

Вера и разум перформативны по своей сути. Они используют перформативные акты, которые, фактически, создают идеи, дискурсы, контексты, высказывания. Без свидетельства и откровения нет религии; без конвенции и суждения – нет мышления. «Именно перформативность служит их общей почвой и основанием» [1, с. 28].

Однако, подчеркивает Деррида, хотя перформативность есть общий исток веры и рационального мышления, они по-разному используют перформативные акты. Вера и знание предлагают различные типы ответа в зависимости от того, кто их конечный адресат.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вера держит ответ перед Богом. Бог – это первичный и абсолютный адресат. Как источник всех адресов … Бог является трансцендентальной машиной адресации, абсолютным свидетелем, присутствующим в мире до начала бытия» [1, с. 28]. Бог – это свидетель, которого призывает человек, событие, история, цивилизация. Если Бога нет, тогда всё теряет смысл своего существования.

Но «Бог – не единственный адресат перформативного акта.

Другой адресат – разум» [1, с. 28]. «Разум – это философия и наука», или «техно-наука как критическая история производства знания» [1, с. 28]. Разум есть то, к чему апеллирует человечество в создании своего проекта мироустройства.

Хотя, на первый взгляд, два адресата принципиально различны, они тесно связаны друг с другом, и свидетельство (в ряде случаев) может быть адресовано им обоим. «Религия и разум развиваются в тандеме, исходя из общего истока: перформатива, или клятвенного свидетельства, призывающего нас ответить перед другим» [1, с. 28].

Именно такой общий исток, утверждает Деррида, позволяет нам рационально осмыслить «религию», а также объяснить логику ВИПУСК 3 5 отношений между верой и знанием, показав, почему «мы верим в то, что уже знаем» [1, с. 40] или почему вера присутствует в каждом поступке человека, определяя его ориентацию в мире.

Вера и знание – не идентичны, но структурно подобны, экзистенциально гомологичны. Они обнаруживают себя в одной и той же ситуации, – в опыте свидетельства (перед Богом и перед разумом).

Сближение веры и знания по параметру опыта свидетельствования Деррида называет «квази-трансцендентальной перформативностью» [1, с. 63].

Квази-трансцендентальная перформативность – это условие возможности любой религии. Она показывает, что парадигмальная связь веры и знания работает тогда, когда содержит в себе третье трансцендентальное звено – Бога, который выступает абсолютным референтом всего, происходящего в мире.

Здесь Бог не просто (видимо) отсутствует в своем (невидимом) присутствии, но становится элементом этого мира. Человечество и Бог объединяются формулой «n+Один» [1, с. 65]. Именно она служит «самим источником религиозного» [1, с. 65], «первым и последним словом» [1, с. 65]. Формула «n+Один» учреждает сам порядок религии, веры и истины.

Таким образом, предлагая свою экспликацию проблемы веры и знания, Деррида развивает совершенно новую оптику видения привычных теологем. Деконструктивистский анализ понятий «Бог», «сакральное», «обещание», «свидетельство» значительно расширяет горизонт классической философии религии.

Список использованных источников:

1. Derrida J. Faith and Knowledge: the Two Sources of “Religion” at the Limits of Reason Alone [transl. by Samuel Weber] // Derrida J., Vattimo G. Religion: Seminars. – Cambridge: Polity Press, 1998. – P. 1–79.

2. Kearney R. On the Gift. A Discussion between Jacques Derrida and Jean Luc Marion // God, the Gift and Postmodernism / Ed. by John Caputo and Michael Scanlon. – Minneapolis: Indiana University Press, 1999. – 322 p.

3. Vries H. de. Philosophy and the Turn to Religion. – Baltimore:

John’s Hopkins University Press, 1999. – 502 p.

–  –  –

Інноваційна специфіка естетичних стратегій музичного авангарду ХХ-ХХІ століть пов’язана з маніфестацію «нової» музичної свідомості, формуванням нових концепцій музичного твору, нових форм музичної комунікації, що репрезентовані в творах інтуїтивної та медитативної музики, в явищах алеаторики, полістилістики, в композиціях електронної й «конкретної музики». У контексті комунікативної парадигми перспективним є розгляд семіотичної концепції «відкритого» твору Умберто Еко, що сформувалася під впливом стратегій серіальної та постсеріальної музики П. Булеза, А. Пуссера, Л. Беріо, К. Штокгаузена та інших композиторів авангардної орієнтації.

Появу відкритої структури як втілення принципів відкритості, рухливості, незавершеності в сучасному мистецтві Еко розглядає в контексті кризи європейської свідомості, світоглядних змін, що відбулися в другій половині ХХ століття під впливом наукових відкриттів й динамічних процесів соціокультурного розвитку.

Обґрунтовуючи концепцію «відкритого» твору як відкритої структури, Еко звертається до феномену відкритої форми в музиці та аналізує визначення серійності, що належить французькому композитору П. Булезу [1]. Булез розглядає серійність як таку «форму полівалентного мислення», що заперечує формообразуючи принципи класичного музичного мислення, оскільки серійне мислення здійснюється за допомогою відкритих полівалентних структур.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 56 |
Похожие работы:

«НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КОЗАЦТВА ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ ВІДДІЛ ІСТОРІЇ КОЗАЦТВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ імені І. І. МЕЧНИКОВА INSTITUTE OF HISTORY OF UKRAINE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE RESEARCH INSTITUTE OF COSSACKS THE DEPARTMENT OF COSSACK HISTORY IN THE SOUTH OF UKRAINE THEDEPARTMENTOFHISTORYOFODESAI.MECHNYKOVNATIONALUNIVERSITY ЧОРНОМОРСЬКА МИНУВШИНА CHORNOMORS’KA MYNUVSHYNA Записки Відділу історії козацтва на...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО КУЛАБУХОВА АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 342.71+341.17 ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Науково-дослідному інституті державного будівництва та...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА КОЗИНЕЦЬ Олександр Володимирович УДК 376(477)(092) ПРОБЛЕМИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ РУДОЛЬФА ГЕНРІХОВИЧА КРАЄВСЬКОГО 13.00.03 – корекційна педагогіка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Науковий керівник доктор...»

«Ф.Г. Турченко 1 ноября 1921 г. – Днепропетровск, 1994. 3. 1917-1927. Десять лет борьбы и строительства на Днепропетровщине. – Днепропетровск, 1927.4. Архірейський Д. Український повстанець 1918-1921 рр.: за що і проти чого // 8річчя відродження української державності: минуле і сучасне: Доповіді і повідомлення на всеукраїнській науковій конференції. 14-16 листопада 1997 р. – Сімферополь, 1997.5. Безносов А.И. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие немецких поселений Юга...»

«142 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ О.В. Коломійцева (Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна) МОТИВИ ТА ПРИЧИНИ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ У статті досліджено різноманітність наукових точок зору на мотиви й причини процесів злиттів і поглинань, здійснено їх узагальнення та запропоновано нові класифікаційні ознаки цих процесів. Ключові слова: злиття і поглинання підприємств, мотиви і причини процесів злиття й поглинання. Табл. 1. Літ. 15. О.В. Коломийцева...»

«28 Наукові записки: Серія “Історія” Жученко М. Галиция и ее прошлое / М. Жученко // Украинская жизнь. – 1914. – № 8–10. – С. 8–25. 11. Акаемов Н. Две культуры / Н. Акаемов // Русская будущность. – 1916. – № 41. – С. 11–29. 12. Отчетъ о дђятельности Общества имени Михаила Качковского, отчитанный въ Генеральномъ Собраніи въ Дрогобычђ // Слово. – 1879.– Ч. 93–94. – 17 (29) серпня. – С. 2–8. 13. Наша просвітня політика // Діло. – 1911. – Ч. 284-285. 14. Центральний державний історичний архів...»

«Національна академія наук України Інститут історії України Лобода Тетяна Михайлівна УДК 92 “Кравченко В.Г.”: 39:069.01 Cуспільно-політична та наукова діяльність В. Г. Кравченка (1862 1945). 07.00.01-Історія України Автореферат дисертації на здобуття науквого ступеня кандидата наук Київ -1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі новітньої історії України історичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор історичних наук, професор,...»

«Озернюк Г. В. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-2. С. 45-52. УДК 347.45/.47 СТРАХОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Озернюк Г. В. Міжнародний гуманітарний університет м. Одеса, Україна Стаття присвячена дослідженню становлення страхових правовідносин в період Середньовіччя, проаналізовані особливості та передумови виникнення видів страхування та страхового договору. Автор робить висновок, що...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Присяга Миргородського полку 1732 року Опрацювали Дмитро Вирський і Роман Москаленко Київ 2011 УДК 930.001.31 (477.53) ББК 63.2 П-77 Присяга Миргородського полку 1732 року / опрацювали Д.Вирський і Р.Москаленко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 105 с. Видання джерела з історії козацької України першої третини ХVIII ст. Містить дані про соціальну структуру та особистий склад козаків, міщан і цехових ремісників...»

«Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія», вип., 28, 2012 Keywords: Moravia, Silesia, Upper and Lower Lusatia, Transylvania, Styria, Carinthia, Krajina, Jagiellonian, the Habsburgs, Vladislav II, Jan Albrecht, Casimir IV, Frederick III, Maximilian I, MatyasKorvin, Beatrix of Aragon, Jan Corwin, royal chapter, matrimonial pact. УДК 94(437.6) «1924/1939»:061.2 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТИ» У СЛОВАЧЧИНІ (1924 – 1939 рр.) Стряпко І. О. (Ужгород) У статті автор...»

«Події, факти, люди «Піднімись та віддай свій голос проти бідності» це зростаючий рух людей, які В. Г. Воронкова більше не можуть сидіти та мовчати перед обличчям бідності та нерівності. д.ф.н., проф. зав.кафедрою Близько 5 тисяч українців приєдналися до Міжнародної акції проти бідності 17 менеджменту організацій жовтня ! Цього дня заходи відбулися у понад 100 країнах світу. В Україні вперше відбулися заходи присвячені кампанії «Піднімись та віддай свій голос проти бідності». 17 жовтня, о 13:00...»

«УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС Література 1. Україна 2020: Стратегія національної модернізації. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://polit.ua/documents/2010/02/26/stra2020.html 2. Макроекономіка та макроекономічна політика: навч. посіб. / А.Ф. Мельник і ін. К.: Знання 2010. 699 с.3. Предборський В.А. Економічна безпека держави: монографія / В.А. Предборський. К.: Кондор, 2009. — 391 с. 4. Матеріали сайту [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.bre.ru/security/22843.html 5. Блауг М....»

«Тема 4. Соціальні процеси. Особливості етнічних та релігійних процесів в Україні. основи етносоціології; поняття етносу; Знати основні тенденції у розвитку етносів; причини та передумови виникнення етнічних та національних конфліктів; типи етнічних та національних конфліктів; поняття нації, як найбільш розвинену етнічну спільність. Вміти аналізувати специфіку етнічних відношень у суспільстві; діагностувати причини етнічних та національних конфліктів. Лекція. Соціальні процеси. Особливості...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»