WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Філософія і політологія в контексті сучасної культури Філософія Перспективи. Дана стаття у подальшому послужить теоретичним підґрунтям для дослідження української ...»

-- [ Страница 1 ] --

Філософія і політологія в контексті сучасної культури Філософія

Перспективи. Дана стаття у подальшому послужить

теоретичним підґрунтям для дослідження української філософської

думки.

Бібліографічні посилання

Бондар С. В. Філософсько-історичний зміст циклу православних

1.

свят у духовній культурі України ХІ–ХІV ст./ С. В. Бондар //

Давньоруське любомудріє: Тексти і контексти / Національний

університет «Києво-Могилянська академія»; упоряд.: О. Вдовина, Ю.

Завгородній. – К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – С. 34–75.

Брайчевський М. Ю. Утверждение християнства на Руси / 2.

М. Ю. Брайчевський. – К. : Наукова думка, 1989. – 205 с.

Велецкая Н. Н. Языческие представления о смерти и вечности / 3.

Н. Н. Велецкая // Языческая символика славянских архаических ритуалов. – М. : Наука, 1978. – С. 12–41.

Горский В. С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХІ – 4.

начала ХІІ вв. / В. С. Горский. – К.: Наукова думка, 1988. – 211 с.

Греков Б. Д. Киевская Русь / Б. Д. Греков. – М.–Л.: Изд. академии 5.

наук СССР, 1944. – 348 с.

Іларіон Київський. Слово про закон і благодать / Іларіон Київський // 6.

Філософська думка. – 1988. – № 4. – С. 89–101.

Мешков В. М. Киево-Печерский монастырь – серце древнерусского 7.

духа / В. М. Мешков // Давньоруське любомудріє: Тексти і контексти / Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.»; упоряд.: О. Вдовина, Ю. Завгородній. – К.: Києво-Могилянська академія, 2006. – С. 292–304.

Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М.: Наука, 1987.

8.

Чубатий М. М. Історія християнства на Русі-Україні : У 2 т. / М. М.

9.

Чубатий. – Рим, 1965. – Т. 1.

Надійшла до редколегії 07.02.2012 УДК 140.8+316.6 С. В. Глазунов Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ДЕРЖАВНІ СВЯТА

І ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Проаналізовано потенційний вплив основних державних свят на формування спільних цінностей в українському суспільстві.

Ключові слова: загальнодержавні цінності, свято, світоглядна сутність національних свят.

© Глазунов С. В., 2012 2012 Вип 3 Філософія Філософія і політологія в контексті сучасної культури Проанализировано влияние основных государственных праздников на формирование общих ценностей в украинском обществе.

Ключевые слова: общегосударственные ценности, праздник, мировоззренческая сущность национальных праздников.

The influence of the main state holidays on the common values in Ukrainian society is analyzed.

Keywords: national values, holiday, world outlook substance of the national holidays.

Актуальність теми. Свята відіграють важливу роль у підтриманні особливо значущих суспільних цінностей, ідеалів. У сучасному українському світському календарі міститься більше півтори сотні різноманітних загальнонародних, професійних, міжнародних святкових подій. Свята персоніфікують зв’язок людей зі спільною історією, вони спрямовані на відчуття єднання, приналежності до свого народу. Ми живемо в часи, коли існують свята, які прижилися за роки радянської влади, разом із тим відновлюються призабуті народні та церковні традиції, швидко проникають у суспільство вестернізовані торжества, можливо і досить сумнівні, наприклад, день святого Валентина. У цьому зв’язку виникає потреба новітнього осмислення світоглядної сутності сучасних свят, сучасне розуміння механізмів їх безконфліктного Мета цього дослідження полягає в з’ясуванні потенційного співіснування.

впливу деяких державних свят на формування спільних цінностей в українському суспільстві та необхідності системного підходу до використання традиційних та започаткування нових свят як чинників формування суспільної свідомості.

Аналізуючи стан дослідження проблеми, треба зауважити, що у нашому суспільстві відбувається багато політичного дискурсу та політичних змагань навколо окремих свят, коли вони відзначаються, однак зовсім мало публікацій, які б розглядали проблему узагальнено, комплексно [див., наприклад, 4], або вона згадується тільки побіжно у широких концептуальних дослідженнях можливих модернізаційних перетворень в Україні [3].

Святковими вважаються дні, коли відзначають видатні події, знаменні або традиційні дати, які мають особливе значення для всіх співгромадян. Свято – це спогад про щось дуже важливе в житті людей, і ця згадка має наповнювати їх почуттям піднесення, радості, єднання, гордості за причетність до чогось спільного, життєво важливого. Найважливіші для держави свята оголошують, як правило, неробочими днями, тим самим підкреслюючи їх вагу і створюючи умови для їх урочистого проведення.

Прикметно, що в українській мові, коли йдеться про свято, найчастіше вживаються два слова – власне саме слово «свято», а також слово «празник». Етимологи вказують, що слово «святий», від якого утворилося «свято», походить від слів «сильний, квітнучий», при цьому «сильний» є найпервісніше його значення, а церковного значення воно набуло пізніше під впливом 2012 Вип 3 Філософія і політологія в контексті сучасної культури Філософія християнства [1, т. 5, с. 199–200]. Слово «празник» походить від слова «порожній», тобто «вільний від роботи» [1, т. 4, с. 554].

З усіх свят, які можуть відзначатися в Україні впродовж року, дев’ять проголошені неробочими днями, тобто вони виділені серед інших як основні – шість нецерковних торжеств і три релігійних празники: Новий рік (1 січня), Міжнародний жіночий день (8 березня), День міжнародної солідарності трудящих (1 і 2 травня), День Перемоги (9 травня), День Конституції України (28 червня), День незалежності України (24 серпня), Різдво Христове (7 січня), Пасха (Великдень), що відзначається за православним календарем у першу неділю після весняного рівнодення та повного місяця (за старим стилем у період з 22 березня до 25 квітня) і Трійця, яка святкується на 50 день після Великодня [2, с. 73]. В Україні є також свята, які не оголошені неробочими днями, але мають досить широку популярність, наприклад, колишній День Радянської армії і Військово-морського флоту (нині День захисника Вітчизни, який відзначається 23 лютого).

Найулюбленішим святом у нашому суспільстві за останні 70– 80 років, очевидно, був день Нового року. За роки радянської влади це свято стало і всезагальним, і родинним. Новий рік люди зустрічали як свято нових сподівань, вітали одне одного, робили подарунки, особливо дітям. За зовнішніми атрибутами (не без ідеологічної та організаційної роботи влади) воно деяким чином замінило і день Святого Миколая (19 грудня), і Різдвяне свято.

Нині почав відроджуватися день Святого Миколая як свято малечі, день доброчинності, допомоги соціально не захищеним людям.

День Різдва Христового оголошений неробочим днем і відзначається як національне свято. У масову свідомість поволі повертається первозданний смисл цього свята як символу єднання з Богом. «Бог Предвічний народився, прийшов нині з небес, щоб спасти люд Свій увесь», – співається в стародавній українській колядці.

Повернення старих свят створює нову конфігурацію святкування зимових празників і, здається, викликає необхідність їх нового осмислення. Коли на короткому відтинку часу відзначаються два свята, які справляють багато людей, необхідно дбати про те, щоб ці свята не заважали одне одному, а навпаки – доповнювали, підсилювали святкову обстановку. Поволі стає вирізнятися певна конфліктність у їх проведенні, яка формально пов’язана із застосуванням для їх відзначення різних систем літочислення – Новий рік святкується за григоріанським календарем, а Різдво – за юліанським. У країнах, де люди живуть за одним календарем (григоріанським), і де переважають християнські звичаї, важливішим уважається свято Різдва, а відзначення Нового року є комплементарним. До початку Різдва релігійні люди (і не тільки релігійні) дотримуються сорокаденного посту, після закінчення посту святкують Різдво Христове, і далі – Новий рік. У нашій країні святкування відбувається «навиворіт»: Новий рік для людей православної орієнтації відбувається в час найсуворішої частини 2012 Вип 3 Філософія Філософія і політологія в контексті сучасної культури Різдвяного посту, тобто у час, коли розважатися не прийнято, однак відбуваються масові веселощі, створюються додаткові спокуси для порушення посту. Громадяни нашої країни католицького віровчення натомість позбавлені загального всенародного свята, адже вони святкують Різдво 25 грудня, а державне свято законодавчо закріплене на 7 січня.

Треба зазначити, що за новим (григоріанським) календарем святкують усі християнські свята католицька, протестантська та переважна більшість православних церков, окрім Єрусалимської, Російської, Української, Грузинської і Сербської, які святкують за старим, юліанським календарем. З наукового погляду чи християнського віровчення, немає перешкод до переходу на новий стиль (григоріанський календар). Однак існують психологічні і, до певної міри, політичні перепони. Психологічний аспект полягає в тому, що і клірики, і прихожани звикли до юліанського календаря, а для змін треба провести копітку роботу. Про необхідність такої роботи свідчить, зокрема, той факт, що в 20-ті роки, за Радянського Союзу, Російська Церква робила спробу перейти на новий стиль, але люди у своїй більшості тоді не сприйняли такого переходу, можливо, і через недовіру до влади: як до церковної, так до світської. зменшення рівня маргінальності нашого суспільства та для Задля посилення його єдності було б корисним якимсь чином вирішити описану колізію. Нині в суспільстві побутує думка про те, що це мають робити церковні керівники. Однак відзначення загальнодержавних свят є справою, очевидно, не тільки релігійних діячів.

Проблема ускладнюється й тому, що ієрархи, священики православних церков (Української православної церкви Московського патріархату, Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви) дуже зайняті боротьбою між собою за церковну владу в державі, а важливі світоглядні питання, які пов’язані із церквою, із суспільством у цілому, не є актуальними в їх діяльності. нашій країні є свято 8 Березня – Загальновизнаним у Міжнародний жіночий день. Як відомо, відзначення цього дня було започатковане рішенням Міжнародної соціалістичної жіночої конференції в 1910 році і передбачало активізацію боротьби жінок за свої права шляхом проведення мітингів, інших публічних дій.

Інакше кажучи, цей день задумувався як захід, що нагадував би владі, громадськості про необхідність вирішення різних проблем, насамперед соціальних, які були актуальними з жіночого погляду.

Безперечно, такий рух зробив свій внесок у суспільні перетворення.

Доречно згадати, що з жіночих протестів проти свого становища фактично почалася Лютнева (1917 р.) революція в царській Росії, яка в кінцевому результаті повалила царизм.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У роки радянської влади жіночі протести соціалістичній владі не були вже потрібні, і Міжнародний жіночий день боротьби за права перетворили у свято. Він став днем вшанування жінок, в основному, через ритуал дарування їм квітів і подарунків.

Особливої популярності день 8 Березня набув у нашому суспільстві 2012 Вип 3 Філософія і політологія в контексті сучасної культури Філософія з 1966 року після оголошення його неробочим днем. Боротьба жінок проти дискримінації стала в Радянському Союзі згадуватися виключно в контексті зарубіжних капіталістичних країн, адже вважалося, що в нас таких проблем немає. Можна по-різному оцінювати на перший погляд парадоксальну ситуацію: у країнах, де рівень розвитку вищий від нашого суспільства, жіночий день не відзначався і не відзначається як свято. Можливо, тому що достойне і самодостатнє становище жінки там не потребує спеціального дня вшанування, а Міжнародний жіночий день використовується для того, щоб голосно заявити про проблеми, які виникають.

Треба звернути увагу на те, що жіноче свято в нас було «парним», воно було певним чином сполучене з іншим святом, яке йому передувало, а саме – із Днем Радянської армії і Військовоморського флоту, що відзначалося 23 лютого. І хоча цей день був робочим, його також шанували в суспільстві, адже він символізував «чоловіче» свято через розповсюджений у суспільстві стереотип, що захисниками Вітчизни є якраз чоловіки (звичайно, більшість у збройних силах є чоловіки, однак там служать і працюють тисячі жінок). Так чи інакше, така парність символізувала символічний «гендерний» баланс загальнодержавної любові, коли і чоловіки, і жінки у визначений святковий день висловлювали особливу пошану одне У 1991 році після розпаду Радянського Союзу День Радянської одному.

армії і Військово-морського флоту залишився в минулому, святом держави, яка перестала існувати. В Україні було створено власну армію, а в 1993 році встановлено День Збройних Сил України, який відзначається 6 грудня. Треба визнати, що в нашому суспільстві ще не сформувалося розуміння необхідності ідеологічного, організаційного, матеріального забезпечення, підтримання належних заходів навколо пам’ятних днів, які мають символізувати національні (загальнодержавні) цінності української держави. Через це, через недостатню увагу держави до розбудови власної армії в цілому, через інші причини День Збройних Сил України до цього часу не перетворився у свято, яке б відзначали не тільки військові, але й весь народ.

Натомість достатньо популярним в Україні залишається свято Дня захисника Вітчизни, яке встановлено Указом Президента України в 1999 році, і яке відзначається 23 лютого. Рішення про фактичне повернення старого свята немалою мірою було викликане, здається, якраз певним ціннісним вакуумом, пов’язаним із відсутністю свята, яке б було як символом «чоловічого» свята, адже нові українські празники його не створили. Проте слід зазначити, що відзначення Дня захисника Вітчизни певним чином знецінює свято Дня Збройних Сил України і деяким чином стимулює ідеологічне та політичне протиборство всередині нашої країни. захисника Вітчизни шанують ветерани війни, і їх можна День цілком зрозуміти, адже вони змалку були виховані на радянському міфі про те, що в цей день 23 лютого 1918 року загони Червоної Армії вщент розбили німецьких загарбників під Псковом і Нарвою, 2012 Вип 3 Філософія Філософія і політологія в контексті сучасної культури і саме тому день 23 лютого був оголошений днем народження Червоної Армії. Нині багатьма історичними дослідженнями доведено, що такої події (рішучої відсічі німецьким військам) фактично не було, навпаки, там була прикра втеча із фронту російських революційних військ. Однак за радянських часів реальні факти були приховані, натомість було створено необхідну владі офіційну міфологему.

Із психологічного погляду, тим, хто пройшов великі випробовування з вірою в радянську легенду, відмовитися від неї в більшості випадків важко або й неможливо. Ця віра допомагала їм вистояти в тяжкі часи, і в будь-якому випадку ветерани заслуговують шанобливого до себе ставлення, у тому числі і до своїх поглядів. Свято 23 лютого найбільше підтримують різні політичні та громадські організації проросійського спрямування, які використовують його для підтримання думки про необхідність відновлення в якомусь вигляді колишнього Радянського Союзу.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2013 рік, випуск 4 (51) УДК 330.341.42(477) Грінченко Р.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Article is devoted to structural changes in the Статтю присвячено питанням структурних economy of Ukraine. There are outlined the зрушень в економіці України. Викладено essential characteristics of structural changes сутнісні характеристики структурних and trends in the economy of Ukraine in the зрушень та тенденції розвитку економіки...»

«Філологічні науки. Літературознавство. 13, 2012 УДК 821.161.2 – 3.09’06 Г. І. Яструбецька – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Український літературний експресіонізм кінця ХІХ – початку ХХ ст.: проза А. Тесленка Роботу виконано на кафедрі української літератури СНУ ім. Лесі Українки Наша стаття – це спроба деталізувати й поглибити наявну ідею експресіоністичного потенціалу творчості А. Тесленка....»

«Історичні студії суспільного прогресу Федюн О. І. УДК 930.2 057.4 (47 + 57) П РО БЛ ЕМ А ТИ К А Д О С Л ІД Ж Е Н Ь ІС Т О Р И К ІВ У РС Р Д РУ Г О Ї П О Л О В И Н И ХХ ст.: ІС Т О Р ІО Г Р А Ф ІЧ Н И Й В И М ІР У статті розглядається стан розвитку історичної науки на теренах України у другій половині Х Х ст. (1950-ті 1980-ті рр.). Дане питання висвітлюється в історіографічному заломленні, що дозволяє більш чітко окреслити концептуальні підходи радянських українських істориків до написання...»

«Кочергін І.О. НЕВІДОМИЙ Д.І.ЯВОРНИЦЬКИЙ Одним з найбільш видатних діячів в історії Придніпров’я по праву вважається історик, археолог, етнограф і письменник Дмитро Іванович Яворницький (1855-1940). За свою доволі тривалу біографію він встиг зробити настільки багато, що ми – його нащадки, ось вже більше півстоліття вивчаємо його спадок. Для нашого краю постать Д.И.Яворницького є знаковою. Тому не дивно, що про нього написано безліч наукових робіт, в тому числі й монографій, сотні публіцистичних...»

«О.Д. Данилович. Статистичні характеристики сполучуваності лексико-семантичних груп прикметників з іменниками в англійській та американській пресі УДК: 803.0-541.2 О.Д. Данилович, асистент (Чернівецький національний університет) СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОЛУЧУВАНОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП ПРИКМЕТНИКІВ З ІМЕННИКАМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРЕСІ Стаття присвячена дослідженню сполучуваності лексико-семантичних груп прикметників з іменниками в англійській та американській пресі....»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (287), 2014 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ УДК 364–787.84:316.628 Н. В. Жевакіна ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ І ПЕРЕБІГУ КОНФЛІКТІВ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ Сучасне суспільство характеризується складною системою взаємовідносин, спрямованих на досягнення певних цілей. Суб’єкти цих відносин часто переслідують різні цілі, часом кардинально протилежні, що призводить до виникнення певних труднощів у спілкуванні, які випливають у...»

«Історичні студії суспільного прогресу 5. Sm. podrobnee: Chaplygin V. Chaplygina N., Mets E. Het dualis me enhet collektiv isme als Kenmerken van de Russische nationale identiteit enkere (cultuur) h istorische beschouwinqen // Oost – Evropa Tydinqen. Saarqanq KhKhSh. – September, 2001. – # 41. – S. 20–29. Voprosy fylosofyy. – 1990. – # 10. – S. 23 – 45. 6. Nash sovremennyk. – 1997. – # 9. – S. 101–143. 7. Fedotov H. P. Rossyia y svoboda / H. P. Fedotov // Znamia. – 1989. – # 12. – S. 192–210....»

«ВІДГУК офіційного опонента кандидата історичних наук, доцента О. Ф. Глоби на дисертацію Апостола Михайла Володимировича «Академік АН УРСР А.О.Сапєгін (1883 1946) вчений, педагог та організатор аграрної науки в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 історія науки й техніки. Із часу здобуття незалежності Україною все стрімкіше розгортаються історичні дослідження з становлення та розвитку національної науки й освіти, заснування та...»

«Мар’яна Барчук УДК 811.161. 2 (477.83/.86) ББК 81.2. Ук-2 Мар’яна Барчук РОЛЬ ПЕРЕМИШЛЯ У ФОРМУВАННІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ГАЛИЧИНИ СЕРЕДИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ У статті здійснено аналіз ролі Перемишля як мовно-культурного осередку Галичині середини ХІХ століття, а також його вплив на національно-культурне відродження та розвиток нової української літературної мови даного періоду. Охарактеризовано тематику та проблематику творів головного перемишльського періодичного видання, альманаху...»

«ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Світлана Щудло, Ірина Мірчук СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Навчально-методичний посібник для фахівців усіх напрямів підготовки Дрогобич УДК 316 (075.8) ББК 60.5 р Щ 93 Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка як методичні матеріали до семінарських занять (протокол № 7 від 20.06.2013 р.). Рецензенти: Возняк В.С. – доктор філософських...»

«сергій сєряков (Харків, Україна) черговий КроК у спростуванні «чорної леґенди» про єзуїтів [Рец. на: Wkad jezuitw do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodw i pod zaborami/pod red naukow I. Stasiewicz-Jasiukowej. — Krakw; Warszawa: WAM, 2004. — 756 s.] Кінець ХХ—початок ХХІ ст. характеризується помітним проґресом щодо вивчення різних аспектів історії «Товариства Ісуса» на теренах Речі посполитої. На зміну розрізненим статтям і монографіям маємо колективні наукові синтези, покликані...»

«Борис Іванов ВСТУП ДО ЯПОНСЬКОЇ АНІМАЦІЇ Частина 1: Історія аніме Львівський аніме-клуб Інтернет-енциклопедія «Енциклопедія Драматика» «Міцурукі» «Вступ до японської анімації» 2-е видання, виправлене та доповнене Частина 1: Історія аніме Автор: Борис Іванов Переклад: Курка Аалямб Коректура, заміна системи транслітерації, деякі фактичні уточнення та особлива подяка: DEMO Москва, 2001 ЗМІСТ ЗМІСТ IV.4. Аніме кінця 1960-х Переднє слово до другого видання IV.5. Підсумок Переднє слово до першого...»

«0. ДОВЖЕНКО С/Яо^шси щос/енника 110-річчю від дня народження Олександра Довженка присвячується О. ДОВЖЕНКО СМо/ишеи щоуеннмса ( 19411956) Київ Видавництво гуманітарної літератури ББК 84.4УКР6 Д58 Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за Програмою випуску соціально значущих видань Довженко О. П. Д58 Сторінки Щоденника (1941-1956) — К.: Вид-во гуманіт. л-ри, 2004. — 384 с. ІвВМ 966-96500-1-1. Найбільш повне видання щоденників відомого українсько­ го...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»