WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ В статті досліджено туристичний потенціал Львівської області, визначено основні проблеми розвитку ...»

УДК 338.48

Фарат О.В.

к.е.н., доцент кафедри ЕПМПД

Національний університет «Львівська політехніка»

Марущак М.В.

Студент групи ЕМРс-12

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ

В статті досліджено туристичний потенціал Львівської області, визначено основні

проблеми розвитку туристичної галузі та запропоновано шляхи їх вирішення на основі використання новітніх технологій. Проведено аналіз сприятливих передумов та негативних факторів щодо впровадження інновацій в туристичну сферу регіону. Сформульовані конкретні пропозиції для ефективного вирішення поставлених задач.

Ключові слова: інновація, туристична індустрія, інформаційні технології, Інтернеттехнології, туристичний потенціал, туристичний продукт.

Постановка проблеми. Туристична індустрія впродовж останніх десятиліть динамічно розвивається і стає однією з пріоритетних сфер економіки Львівської області, яка забезпечує вагомий дохід місцевому бюджету та створення нових робочих місць. Львівський регіон володіє унікальними історико-культурними, рекреаційними та трудовими ресурсами. Розвинена туристична інфраструктура та вигідне місце розташування сприяють туристичній привабливості. Подальший розвиток туристичної сфери потребує активізації досліджень нових форм інноваційних технологій та управлінських методик для створення якісних та конкурентоспроможних туристичних продуктів у Львівській області. Ринок туристичних послуг характеризується урізноманітненням пропозиції туристичного продукту, як за рахунок впровадження нових видів послуг і форм обслуговування, так і за рахунок територіального розширення, формування нових туристських центрів, районів та курортних зон.

Впровадження інформаційних систем і нових технологій повинне стати ключовим напрямком розвитку туристичної сфери. Саме цей шлях сприятиме перетворенню Львівської області в великий туристичний центр України, зростанню привабливості регіону серед вітчизняних та іноземних туристів, поповненню обласного бюджету, підвищення рівня життя населення, та розвитку даної галузі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Актуальність всебічного дослідження, пошук та впровадження інновацій в туризм Львівської області обумовлена багатогранністю та суспільною значущістю туристичної індустрії в економіці регіону, а також високою конкуренцією на ринку туристичних послуг.

Загальні питання дослідження напрямків розвитку туристичної індустрії та впровадження інноваційних технологій в туризм розглядають вітчизняні вчені як М.Ю.Кізимова, М.Й.Рутинський, М.Г.Бойко, О.А.Кіндр, Ф.А.Нагірний, Р.А. Максимів, М.Х.Заболотний, Х.Р. Колотухін, М.В.Кощуба, Х.С.Ратушняк, Д.І. Прокопенко. В умовах динамічного розвитку новітніх технологій недостатня увага приділяється питанням пошуку та впровадження інновацій. В Україні відсутні сприятливі умови для єфективного здійснення інновацій. На шляху їх масової реалізації постають перешкоди фінансового, правового та політичного характеру. Процеси створення нових інноваційних структур, які здатні реалізувати цілком комерційні проекти, мають стихійний характер [1]. Вирішення означеної проблеми ґрунтується на впровадженні інновацій та формування ринкових структур на основі комплексно-пропорційної організації індустрії туризму, проведення узгодженої туристичної політики, вивченні туристичного попиту, застосуванні концепцій маркетингу в туризмі.

Мета та завдання роботи. Метою роботи є дослідження туристичної галузі Львівської області, пошук та впровадження новітніх інформаційних технологій в сферу туризму регіону, розроблення та просування іміджу Львівської області як одного з головних високотехнологічних центрів вітчизняного та міжнародного туризму.

Теоретичною базою для дослідження стали закони України, які регулюють туристичну діяльність, статистичні дані Головного управління статистики у Львівській області, підручники, найновіші публікації, які пов’язані з дослідженням інновацій в туризмі та Інтернет ресурси.

Виклад основного матеріалу. Перспективи розвитку рекреаційно-туристичної індустрії у Львівській області є одні з найкращих в Україні. Історико-культурний та природо-ресурсний потенціал в поєднанні з вигідним географічним розташуванням та багаторічний досвід є важливою передумовою розвитку системи санаторно-курортного лікування, туризму та відпочинку як вітчизняних, так і іноземних туристів. Львівська область посідає одне з перших місць в Україні за кількістю, різноманітністю і ступенем збереження пам’яток архітектури та містобудування. Всього під охороною держави знаходиться 3967 споруд [4] (26% від усієї кількості в Україні, основна частина яких зосереджена у м. Львові). На території Львівської області успішно функціонують 5 заповідників: державні історико-архітектурні заповідники у Львові та Жовкві, "Нагуєвичі" – у місті Дрогобич, "Тустань" – у Сколівському районі, державний музей заповідник "Олеський замок" – у Буському районі. Рекреаційні ресурси Львівської області представлені лікувальними мінеральними водами, лікувальними грязями, озокеритом, кліматичними, водним та лісовими ресурсами. З кожним роком розвиваються альтернативні форми туризму: екстремальний, елітарний, зелений.

Однією з найважливіших складових туристичної індустрії, яка визначає її реальний потенціал, є готельне господарство. Згідно з дослідженням готельної сфери Львова, яке проводилось Лозаннською школою готельного бізнесу, наповненість існуючих готелів та стрімке зростання кількості туристів спричинило готельний бум у Львові. За 2000-2010 роки Львівщина перемістилася з дев’ятого місця на перше за кількістю діючих підприємств готельного господарства України. У 2010 році близько 10% від усіх приїжджих, що зупинялись у готельних закладах України, проживали на Львівщині. На сьогодні готельний ринок Львова налічує близько 2800 номерів, а це більше ніж 6 тис. місць [2]. Інвестори реконструювали існуючі та збудували нові готелі не лише в контексті проведення у Львові фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, але й реально оцінюючи можливості ринку.

Статус Львова як одного з чотирьох Приймаючих міст футбольного чемпіонату ЄВРО-2012 в Україні дав значний поштовх для активної розбудови готельної інфраструктури та реклами регіону. Так, лише впродовж 2008-2012 рр. готельний ринок Львова збільшився більш, ніж на 700 номерів [6].

З кожним роком стають популярнішими хостели як альтернативні заклади розміщення, адже це найкращий варіант недорогого та комфортного проживання. У 2008 році на території міста налічувалось близько 8 закладів розміщення, що позиціонували себе як хостели. На початок 2012 р. таких об’єктів існувало близько 40, загальною місткістю майже 1200 місць [2], які за рівнем послуг не поступаються європейським. В рамках реалізації проекту «Створення туристично-інформаційної інфраструктури у місті Львові» в історичній частині міста та на в'їздах до міста було встановлено 1070 двомовних інформаційних вказівників назв вулиць та туристичних об'єктів, відремонтовано більшість доріг, побудовано сучасний стадіон та аеропорт [6].

На територій Львівської області регулярно проводяться мистецькі виставки, фестивалі народної та класичної музики, які сприяють популяризації регіону і створюють всі передумови для активного розвитку туризму.

Проте сучасний стан розвитку туризму не відповідає природо-ресурсному, рекреаційному та історико-архітектурному потенціалу Львівської області внаслідок:

недостатньої поінформованості споживачів та потенційних інвесторів про туристичні принади Львівської області. Одним з першочергових завдань для вирішення цієї проблеми є створення позитивного туристичного іміджу Львівської області шляхом здійснення комплексної рекламно-інформаційної кампанії на основі новітніх інформаційних технологій, що повинна базуватись на:

1. активізації публікацій в мережі Інтернет з висвітленням унікальності природи та історико-культурної привабливості Львівського регіону;

2. участі у професійних виставках на основних закордонних туристичних ринках для пропаганди національного туристичного потенціалу;

3. підтримці галузей і виробництв, що є постачальниками товарів та послуг для підприємств туристичної індустрії (кафе, ресторанів, кінотеатрів, побутових послуг);

4. відродженні та розвитку місцевих ремесел, фольклорних і культурних традицій, народних звичаїв, для відчуття українського колориту, та поширення відповідних відео-матеріалів в мережі Інтернет;

5. розвитку ділового туризму шляхом проведення різноманітних конференцій та інших ділових та наукових заходів;

6. створення ефективної системи підготовки, перепідготовки кваліфікованих працівників в галузі туризму.

Однією з важливих перепон розвитку туристичної індустрії в Львівській області є технологічна відсталість – практично не застосовуються інноваційні туристичні технології, які в розвинених країнах набули широкого досвіду використання. До інновацій в туризмі відносять нововведення, які супроводжуються якісно новими змінами турпродукту та підвищенням ефективності функціонування інфраструктури туризму (покращенням ефективності процесів формування, позиціонування та споживання туристичних послуг). У світовій практиці практично всі довідники з туризму випускають в електронному форматі.

Тому слід також активно використовувати досвід високорозвинених країн для виходу на якісно новий рівень обслуговування клієнтів з застосування технологічних інновацій [5], а саме:

створювати електронні, інформаційні довідники щодо готелів, транспортних маршрутів та інформацією про туристичні фірми з переліком і вартістю послуг.

Одним з основних напрямів технологічних інновацій в туризмі є використання віртуального простору для інформування та просування на ринок своїх послуг.

Значення Інтернету й інших нових інтерактивних мультимедійних платформ для розвитку туризму в Львівському регіоні важко переоцінити. Організації які надають туристичні послуги повинні усвідомити необхідність впровадження та використання сучасних програмно-технічних інтерактивних інформаційних систем, які сприятимуть розширенню можливостей туристичних підприємств Львівського регіону. Такі системи запам'ятовують і зберігають у пам'яті велику за обсягом інформацію про минулі заявки і клієнтів, на підставі якої можна визначити найкращі напрями просування продукту з урахуванням демографічних факторів, інтересів, кращих засобів розміщення тощо.

Інформація про клієнтів може бути зібрана з різних джерел: телефонних розмов, Інтернет мережі, інформаційно-довідкових кіосків, туристичних інформаційних відділів – і збережена в єдиній базі даних. Інтерактивні інформаційні системи дають змогу споживачам швидко і легко переходити від планування подорожі до її бронювання, що дозволить зробити туристичні послуги в Львівській області доступними для всіх користувачів мережі Інтернет, а також популяризуватиме імідж регіону,як одного з прогресивних туристичних центрів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ключовим елементом для виходу туристичної галузі Львівської області на якісно новий рівень є застосування не тільки технологічних, а й продуктових інновації [5]: створення нових туристичних продуктів, освоєння нових сегментів туристичного ринку, освоєння нових туристично-рекреаційних територій, залучення до туристичного сегменту нових видів ресурсів. Перспективним є розвиток слаборозвинених форм туризму. Це, насамперед, дитячо-юнацький туризм, молодіжний (студентський туризм), туризм людей похилого віку, туризм інвалідів, спортивний туризм, зелений туризм, екологічний туризм. Вони потребують значних інвестицій, розробки стратегії розвитку з застосуванням найновіших технологій та механізму розвитку індустрії.

Висновки. Перспективи розвитку туристичної індустрії у Львівській області є одні з найкращих в Україні. Розвинена туристична інфраструктура та вигідне місце розташування сприяють туристичній привабливості. Проте є ряд суттєвих проблем, а саме недостатній рівень фінансування туристичної галузі, невідповідність стану туристичної інфраструктури міжнародним стандартам, слабкий зв'язок пов'язаних та підтримуючих галузей із туристичною. Тому подальший розвиток туристичної сфери потребує використання найновіших технологій та принципово нових управлінських методик для створення якісних та конкурентоспроможних туристичних продуктів у Львівській області. Впровадження інформаційних систем і нових технологій є головним напрямком розвитку туристичної сфери. Саме цей шлях сприятиме перетворенню Львівської області в великий туристичний центр України, зростанню привабливості регіону серед вітчизняних та іноземних туристів, поповненню обласного бюджету, підвищення рівня життя населення та розвитку даної галузі. Впровадження технологічних інновацій в туристичну галузь Львівського регіону сприятиме покращенню якості послуг (підвищення комфортності, скорочення часу трансферу туристів до курортної зони, екологізація технологій обслуговування) Створення нових туристичних продуктів, освоєння нових сегментів туристичного ринку, освоєння нових туристично-рекреаційних територій, залучення до туристичного сегменту нових видів ресурсів.- це ключові напрямки впровадження продуктових інновацій в туристичну індустрію регіону.

Список використаних джерел:

1. Гарбера О. Є. Основні теоретичні та практичні аспекти інноваційної діяльності в туристичному господарстві України./О. Є. Гарбера// Інвестиції: практика та досвід. – 2009 - № 23. – С. 29-31

2. Готельне господарство та туризм у Львівській області статистичний збірник. – Львів 2010, – 111с.

3. Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств України. Режим доступу http://tourlib.net/aref_tourism/gontarjevska.htm

4. Бойко М. Г. Туристична привабливість України: закономірності формування та орієнтири розвитку./М. Г. Бойко//Інвестиції: практика та досвід. – 2009 - № 16. С.

5. Інноваційна діяльність в туристичному господарстві України. Режим доступу http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64053.doc.htm

6. Підготовка міста Львова до чемпіонату Європи з футболу 2012. Режим доступу http://uefaeuro2012.lviv.ua/php_uploads/data/articlefiles/ArticleFiles_993_pidhotovka_ do_C E2012.pdf

ФАРАТ О.В., МАРУЩАК М.В. ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ЛЬВОВСКОГО РЕГИОНА

В статье исследован туристический потенциал Львовской области, определены основные проблемы развития туристической отрасли, предложены пути их решения на основе использования новейших технологий. Проведен анализ благоприятных предпосылок и негативных факторов по внедрению инноваций в туристическую сферу региона.

Сформулированы конкретные предложения для эффективного решения поставленных задач.

Ключевые слова: инновация, туристическая индустрия, информационные технологии, интернет-технологии, туристический потенциал, туристический продукт.

FARAT O.V., MARUSHCHAK M.V. INNOVATIVE DIRECTIONS OF TOURISM

DEVELOPMENT IN THE LVIV REGION

In article examines tourist potential of Lviv region, the main problems of the tourism industry, and suggests solutions based on the use of new technologies. The analysis of the favorable conditions and negative factors for innovation in the tourism sector in the region. Formulate concrete proposals to effectively address the problems.

Keywords: innovation, tourism industry, information technology, Internet technology, tourism potential, tourism product.Похожие работы:

«Ігор Гаврилів, Тарас Марискевич ОУН І НІМЕЧЧИНА: ВІД СПІВПРАЦІ ДО КОНФРОНТАЦІЇ У статті проаналізовано характер відносин між ОУН і Німеччиною в роки Другої світової війни. Проаналізовано причини, які привели до кардинальних змін у політиці ОУН і Німеччини. Ключові слова: ОУН, Німеччина, фашизм, незалежність, Україна, держава. Вкотре представники реакційно-реваншистських сил, яким вдалося зміцнити свої позиції в Україні, бажають реанімувати колишні совєтські фальшиві стереотипи щодо співпраці...»

«34 Волинські історичні записки. Том 1. УДК 94 (477.7) 18/19 Лілія Циганенко (м. Ізмаїл) РОЛЬ БЕССАРАБСЬКОГО ДВОРЯНСТВА В РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЮ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) У статті розглянуто роль дворян Бессарабії у процесі становлення й подальшого розвитку промисловості в краї, охарактеризовано пріоритетні напрямки підприємницької діяльності представників цієї верстви, проаналізовано внесок дворянства краю в розвиток судноплавства на Півдні України, створення...»

«УДК 947.7(=112.2)«19/20» А. А. Задерейчук ПРОПАГАНДА НАУКОВИХ ЗНАНЬ В АСКАНІЇ-НОВА У ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД Висвітлено методи популяризації наукових знань, накопичених в Асканії-Нова. Окрему увагу приділено відвідуванню Асканії-Нова імператором Ніколаєм ІІ та спеціально розробленої для цього програмі прийому. Крім того, проаналізовано такі форми поширення наукових досягнень, як виступи в органах земського самоврядування, подарунки в колекції музеїв. Ключові слова: Асканія-Нова, Фальц-Фейни,...»

«І. М. Боярко, Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ЦИКЛИ В СИСТЕМІ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ У статті розглянуто сутність, моделі та вплив приватизаційних циклів на формування тенденцій розвитку національної економіки. Досліджено взаємозв’язок між індексом зростання ВВП та інтегральним коефіцієнтом масштабів державного сектора економіки. Обґрунтовано необхідність моделювання приватизаційних циклів для виявлення тенденцій та перспектив забезпечення економічного зростання....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ Науково-допоміжний бібліографічний покажчик у виданнях від ХVІІ ст. до 2000 року у 3-х томах, 14-ти книгах Том третій ЗВЕДЕНІ ДОПОМІЖНІ ПОКАЖЧИКИ Книга дванадцята Архіви. Бібліотеки. Бібліографічні посібники. Історіографія Київ-2010 УДК 019.912: [94+908](477-25) ББК 91.9:63.3(4УКР-2К)+63.3(4УКР-2К)я1 І-90 Редакційна колегія: В.А. Смолій (голова редколегії), О.І. Гуржій, Л.Є....»

«    МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО   ХАМУЛА ПАВЛО ІВАНОВИЧ   УДК 34.023   ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ   12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук   Харків – 2016     Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Л. М. Задорожна ШЕВЧЕНКОВІ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ В ПОЕТИЧНОМУ СВІТОБАЧЕННІ ЩОГОЛЕВА Монографія УДК 821.161.2-1.09 ББК 83.3(4Укр)1 З15 Рецензенти: д-р філол. наук, проф. Л. В. Г р и ц и к, д-р філол. наук, проф. М. П. Т к а ч у к Рекомендовано до друку Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка 5 листопада 2012 року Задорожна Л. М. З15 Шевченкові ремінісценції в поетичному...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕХАНІКИ КАФЕДРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА І МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ЕКОНОМІЧНІ ПІДСУМКИ 2013 РОКУ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 13–14 грудня 2013 року Одеса Видавничий дім «Гельветика» УДК 330(063)+330(477)(063) ББК 65.01+65.9(4Укр)я43 Е 45 Організаційний комітет: Горняк О. В. – д.е.н., проф., завідувач кафедри...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 504.54.062.4 (477.44) Єлісавенко Ю.А. (Україна, Вінниця) ЛІСОВІ АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ ВІННИЧЧИНИ В СТРУКТУРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ За останні десятиріччя Вінниччина зазнала суттєвого антропогенного навантаження, що призвело до локалізації природних ландшафтів. Екологічно необґрунтована господарська діяльність загострила ситуацію у використанні земель, спричинила збіднення якісного складу ґрунтів,...»

«Д. І. Кущенко УДК 351.713:339.543 Д. І. Кущенко, аспірант кафедри менеджменту ЗЕД Академії митної служби України РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ЗАРУБІЖНИХ МИТНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ Присвячено питанням впливу інновацій на діяльність митних інститутів зарубіжних країн. Проаналізовано основні інноваційні зрушення у провідних країнах світу, міжнародний досвід у сфері реалізації економічної безпеки через призму державних органів. Посвящено вопросам влияния инноваций на деятельность таможенных институтов...»

«УДК 336.71:334.78](1-78) О.С. Білашенко,1 ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” КОНЦЕПЦІЇ ТА МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ У статті зроблено порівняльний аналіз національних систем корпоративного управління України, Тайваню та Йорданії. Зроблено висновок, що в цих країнах існують однакові концепції корпоративного управління, зокрема моністична концепція. Моделі корпоративного управління різняться: в Україні та Тайвані використовується...»

«Проблеми підготовки сучасного вчителя № 5 (Ч. 2), 2012 ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УДК 370.1 Аліна Бєлєста ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ СПРИЙМАННЯ «ЧУЖОГО» У ПАРАДИГМІ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ У статті представлений досвід аналізу витоків національнокультурних традицій сприймання «чужого» у східнослов’янській культурі, закладених в епоху існування Київської Русі, що відображено у давньоруській письмовій спадщині, фольклорі та народному мовленні. Розглянута еволюція давніх...»

«Марченко А.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології,, кандидат соціологічних наук, доцент МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ І ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ У ДОСЛІДНИЦЬКУ ТА ВИКЛАДАЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІОЛОГІВ В даній статті розглядаються методичні аспекти використання підручників і навчальних посібників з історії у дослідницькій та викладацькій соціологічній практиці. Окреслені існуючі методологічні принципи та труднощі легітимізації історичної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»